Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

action d'aider (fr)[Classe...]

action de chauffer (fr)[Classe...]

application; inquiry; request; demand (en)[Classe...]

action de prendre (fr)[Classe...]

chamada[Classe...]

essai (fr)[Classe...]

action de provoquer (fr)[Classe...]

action de plier, mouvement de flexion (fr)[Classe...]

apresentação[Classe...]

action de fixer (fr)[Classe...]

action ou fait de recevoir (fr)[Classe...]

liberação; libertaçãoatbrīvošana no verdzības[Classe...]

action de gouverner (fr)[Classe...]

pratique religieuse (fr)[Classe...]

seleção; opção; selecçãoizvēlētais (priekšmets); izvēle; izeja; izvēlētais []; izraudzītais priekšmets; atlase; izlase[Classe...]

nomeação[Classe...]

preparação[Classe...]

action sur les prix (fr)[Classe...]

action de certifier qqch (fr)[Classe...]

encontro[Classe...]

action de sécher (fr)[Classe...]

affirmation (fr)[Classe...]

action liée au tonneau (fr)[Classe...]

traduction d'une langue (fr)[Classe...]

observaçãonovērošana[Classe...]

relações sexuais; relaçOes sexuais; acoplamento; emparelhamento; conjugaçãodzimumsakari; (darbības vārda) locīšana; konjugācija[Classe...]

reprodução[Classe...]

investimentoinvestēšana; ieguldīšana[Classe...]

passagem; travessia[Classe...]

navegação[Classe...]

méchanceté (acte) (fr)[Classe...]

replacement (en)[Classe...]

inversão[Classe...]

percepçãouztvere; izpratne[Classe...]

annonce (fr)[Classe...]

resposta; réplicaatbilde; reakcija; atsaucība[Classe...]

chupada; chupadela; sucçãozīšana; sūkšana; sūkāšana[Classe...]

spell (en)[Classe...]

pari (fr)[Classe...]

descrição[Classe...]

action d'enlever (fr)[Classe...]

action de peupler (fr)[Classe...]

excursão; deslocamento[Classe...]

action d'abêtir (fr)[Classe...]

introdução; inserçãoiespraušana;; ieviešana[Classe...]

évaluation (fr)[Classe...]

méditation (fr)[Classe...]

warning (en)[Classe...]

action ou fait de rendre un sol meuble (fr)[Classe...]

aprovaçãoatzīšana; apstiprinājums[Classe...]

locação; arrendamento; aluguer; aluguelīrēšana; nomāšana[Classe...]

infracção; infração; violação(likuma) pārkāpšana; (tiesību u.tml.) ierobežošana; aizskaršana[Classe...]

action d'essuyer (fr)[Classe...]

action contraire ou inverse (fr)[Classe...]

action sotte ou maladroite (fr)[Classe...]

despertar[Classe...]

muster; signing on; signing up (en)[Classe...]

régulation (fr)[Classe...]

proposição; proposta; ofertaierosināšana; piedāvājums[Classe...]

spraying; vaporization (en)[Classe...]

action de brûler qqch (fr)[Classe...]

action de mettre (fr)[Classe...]

perseverança[Classe...]

action de faire adhérer des choses (fr)[Classe...]

decanting (en)[Classe...]

mistificação; dissimulação; falácia; engano; trapaça; fraude; fraudulênciakrāpšana; maldināšana; blēdība[Classe...]

action du cheval (fr)[Classe...]

adaptação[Classe...]

palpebration (en)[Classe...]

irrigação[Classe...]

absorção[Classe...]

desproporção; exageraçãodisproporcija[Classe...]

action de mettre du phosphate (fr)[Classe...]

action de casser (fr)[Classe...]

delimitação[Classe...]

action de mesurer (fr)[Classe...]

action d'arpenter (fr)[Classe...]

renoncement à qqch, abandon d'un droit, d'un titre (fr)[Classe...]

nutrição; sustento; alimentaçãobarošana; iztika; uzturs[Classe...]

dressing; changing (en)[Classe...]

subordinação[Classe...]

action de frapper qqn de coups (fr)[Classe...]

action de frapper (fr)[Classe...]

ventilaçãoventilācija; vēdināšana[Classe...]

action d'entrer quelque part (fr)[Classe...]

action de protéger (fr)[Classe...]

ajudapalīdzība[Classe...]

structuralisation; structuralization; structuring (en)[Classe...]

intervalo; interrupção; cessação; paragempārtraukšana[Classe...]

désorganisation (fr)[Classe...]

action d'agiter (fr)[Classe...]

consumopatēriņš[Classe...]

action de vomir ou régurgiter (fr)[Classe...]

opération sur un objet microscopique (fr)[Classe...]

conversion (en)[Classe...]

classificação[Classe...]

action de fermer (fr)[Classe...]

aberturaatklāšana[Classe...]

interruption (fait ou chose) (fr)[Classe...]

action de coiffer les cheveux (fr)[Classe...]

action de visiter différents lieux de vente (fr)[Classe...]

localizaçãovietas noteikšana[Classe...]

militarizaçãomilitarizācija[Classe...]

action de faire mieux que (fr)[Classe...]

action de tracer une (des) ligne(s) (fr)[Classe...]

action ou fait d'avoir (fr)[Classe...]

action d'écraser (fr)[Classe...]

glorification (en)[Classe...]

action de doubler, de devenir double (fr)[Classe...]

action de signaler (fr)[Classe...]

action de tirer (fr)[Classe...]

ricto; sorriso; sorrir; sorriso largoplats smaids[Classe...]

action de faire bouillir (fr)[Classe...]

action du graveur (fr)[Classe...]

contacto; contatosaskare; kontakts[Classe...]

action d'entourer (fr)[Classe...]

action d'imprimer qqch sur papier (fr)[Classe...]

dynamiting (en)[Classe...]

action de lécher (fr)[Classe...]

action de lire ce qui est écrit (fr)[Classe...]

action d'aligner (ou fait d'être aligné) (fr)[Classe...]

action de fendre (fr)[Classe...]

action de se couper ou se séparer (fr)[Classe...]

action de faire payer (fr)[Classe...]

action de remuer (fr)[Classe...]

alívio; mitigação; extenuaçãoremdēšana; atvieglošana; atvieglojums[Classe...]

predição; previsãopareģojums[Classe...]

action relative à un liquide (fr)[Classe...]

embalsamamento; mumificação[Classe...]

riso; rir[Classe...]

contração; contracçãosaraušanās; (līguma) noslēgšana; saslimšana; stāšanās laulībā[Classe...]

envio; expedição[Classe...]

action de piquer (fr)[Classe...]

reuniãoatkalapvienošanās[Classe...]

introdução; inserçãoiespraušana;; ieviešana[Classe...]

action de déranger les cheveux (fr)[Classe...]

funcionamento; marcha; andar[Classe...]

action de démêler (fr)[Classe...]

descentralização[Classe...]

action de serrer (fr)[Classe...]

indústria editorial; edição; número[Classe...]

condução; acompanhamento[Classe...]

action d'apprendre (fr)[Classe...]

cobrança; recebimento[Classe...]

action d'abandonner qqch dont on n'a plus usage (fr)[Classe...]

mise sous tension d'un circuit électrique (fr)[Classe...]

limitation du recours au conflit armé (fr)[Classe...]

crackdown; act; action (en)[Classe...]

action de tourner autour d'un axe (fr)[Classe...]

action interdite ou ne se faisant pas (fr)[Classe...]

pesquisa; procura[Classe...]

entraînement de troupe militaire (fr)[Classe...]

action de transmettre qqch à qqch ou qqn (fr)[Classe...]

salvamentoizglābšana; []glābšana[Classe...]

action de disperser (fr)[Classe...]

action de dire à haute voix (fr)[Classe...]

action d'écrire (fr)[Classe...]

centralisation politique (fr)[Classe...]

retour d'une personne (fr)[Classe...]

action de punir (fr)[Classe...]

economia; poupançataupīšana; krāšana[Classe...]

action de faire qqch de semblable (fr)[Classe...]

anúncio[Classe...]

action d'abîmer (fr)[Classe...]

action visant à ce que qqch ne se réalise pas (fr)[Classe...]

action ou fait d'user (fr)[Classe...]

action de faire apparaître, rendre visible qqch (fr)[Classe...]

organização[Classe...]

action de faire devenir mince (fr)[Classe...]

action d'interdire (fr)[Classe...]

bending (en)[Classe...]

action de munir de qqch (fr)[Classe...]

interacção; interaçãomijiedarbība; savstarpēja iedarbība[Classe...]

action de mâcher et de mastiquer (fr)[Classe...]

action commerciale (fr)[Classe...]

action (fait) de perdre l'habitude (fr)[Classe...]

action de faire qqch dans un ordre différent (fr)[Classe...]

action de mémoriser (fr)[Classe...]

action de causer (fr)[Classe...]

encomenda[Classe...]

action de faire qqch sans préparation (fr)[Classe...]

action de rendre divers (fr)[Classe...]

action, fait de dire (fr)[Classe...]

action de faire qqch sur soi (fr)[Classe...]

operation (en)[Classe...]

action mauvaise (fr)[Classe...]

fait de boiter (fr)[Classe]

affairs (en) - pupinisation (fr) - cabeçada - exploraçãoekspluatācija, izmantošana - porrection (fr) - afogamento - renonce (fr) - coulage (fr) - riddling, sifting (en) - levage (fr) - matoiserie (fr) - motion (fr) - reniflerie (fr) - cheiro, fungadelaostīšana, Pasmaržo šo!, šņaukāšana - acusação, citação, denúnciaapsūdzība, apvainošana, iesūdzēšana - decoloration (en) - volition (fr) - affairement (fr) - ennoblissement (fr) - vindaatnākšana, ierašanās - withdrawal (en) - décantage, décantation (fr) - date (en) - toppling (en) - carrilhãozvanu skaņas, zvanu spēle - choco, incubaçãoinkubācija, inkubācijas periods - ludisme (fr) - noèse (fr) - estrutura, ordem, organização, sistemaorganizācija, organizēšana, organizētība, sistēma - parfilage (fr) - pellage, pelletage (fr) - phosphorisation (fr) - franchissement (fr) - ressaisissement (fr) - décolletage (fr) - défigurement (fr) - dépistage (fr) - téléphonage (fr) - ridement (fr) - ditadodiktāts, diktēšana - electrificação, Eletrificaçãoelektrifikācija - électrisation (fr) - étrésillonnement (fr) - faire-valoir (fr) - médisme (fr) - graticulation (fr) - scratching (en) - forçage (fr) - frisage (fr) - finalisation (fr) - postdatation (fr) - sudorification (fr) - intellectualisation (fr) - glissade (fr) - passage à l'acte (fr) - reniflette (fr) - reprise (fr) - resoluçãoapņemšanās, izlemšana - confesse, confession (fr) - choco, incubaçãoinkubācija, inkubācijas periods - polarisation (fr) - attraction (fr) - solutionnement (fr) - éventration (fr)[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼