Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

se lancer vivement en avant[Classe]

être, aller devant qqn, qqch[Classe]

aller au delà d'une certaine limite[ClasseParExt.]

fortschreiten (de) - weiterlaufen (de) - éclairer - faire du chemin - prendre les devantsvoorbarig zijn - aller de l'avant - continuer, imposer, persévérer dans, pousseraanduwen, aanstoten, doorgaan met, doorzetten, dringen, duwen, opdringen, opleggen, opzadelen met, schuiven, stuwen, verdringen, voortbewegen, voortdrijven, voortduwen, voortstuwen, vooruitduwen, wegduwen - aller à tâtons, tâter le terrain, tâtonnerkijken hoe de zaken ervoor staan, rondtasten - devancer - avanceroprukken, zich voortbewegen - gagner du terrain, s'imposerinlopen, terrein winnen, veld winnen, voorkomen, vooruitkomen, winnen - cingler, fendre les flotskoers zetten naar, stevenen naar - aller - tenir la tête - passer le premier - frayer le cheminpionieren - marcher en têteaan het hoofd lopen, vooropgaan, vooroplopen - défiler, marcherlopen, marcheren - glisser - porter en avant - avancer, passer, progresseraflopen op, avanceren, doorlopen, doormarcheren, toelopen op, voortgaan, voortschrijden, voorttrekken, vooruitgaan - frayer un cheminzich een weg banen - verder lopen - andare avanti (it) - avanzar (es) - adelantar (es) - se diriger droit surafgaan op recht[Spéc.]

aller en avant[Gén.]

-

 


   Publicidade ▼