Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

de onwaarheid aantonen van, ontzenuwen, weerleggeninvalidar, refutar - bespreking, redeneringdiscurso, Discursos, discussão - aantonen, bewijzen, demonstreren, hardmaken, het bewijs leveren van, staven, uitwijzen, vaststellen, waarmakendemonstrar, estabelecer, provar, validar - bezwaar maken, bezwaar opperen, ertegen zijn, inbrengen tegen, protesteren, tegensprekenobjectar - debat, disputatie, dispuutdebate, discussão, disputa - terrain de la discussion (fr) - épiloguer (fr) - avoir le dernier mot (fr) - afleiden, afleidend, besluiten, concluderen, concluderen uit, conclusie trekken uit, een conclusie trekken, gevolgtrekking maken uit, knobbelen, konkluderen, konkluderen uit, konklusie trekken uit, opmaken, opmaken uit, uitkienen, uitknobbelen, uitmikkenachar, chegar, concluir, decidir, deduzir, fechar, inferir, tirar uma conclusão - analytischanalítico - sintético - argument ad hominem (fr) - punt van een naaldponta da agulha - argutie (fr) - distinguo (fr) - mauvaise foi (fr) - retidão - dianoetic, discursive (en) - zegevierendtriunfante, vencedor - ad hominem (en) - argumentaire (fr) - analyticity (en) - a pari (fr) - aporie (fr) - d.w.z., dat wil zeggen, en wel, namelijk, nl., t.t.z., t.w., te wetenquer dizer, saber - raisonnant (fr) - rectitude (fr) - délibératoire (fr) - polemisch - Erística - dialectisch, dialektisch - raisonneur (fr) - finasseur, finassier (fr) - faille (fr)[termes liés]

-

 


   Publicidade ▼