» 

dicionario analógico

mentionner (fr)[Classe]

préciser (fr)[Classe]

indiquer la page (fr)[Classe]

montrer qqch par un signe, un signal, un symbole (fr)[Classe]

avertir à l'aide d'un son, d'un cri ou appel (fr)[Classe]

faire ressortir, insister sur qqch (fr)[Classe]

signaler, donner le début d'une action, d'un événement (fr)[Classe]

aanduiden, aangeven, aanwijzen, beredeneren, betogen, indiceren, pleiten, rationaliseren, tonenindicar[Gén.]

een opmerking maken, opmerken, signalerenassinalar, comentar, mencionar, observar, remarcar, reparar - aankondigen, aanmelden, afroepen, annonceren, bekendmaken, bevorderen, melden, promoten, pushen, uitschrijvenanunciar, avisar, fazer a promoção de, notificar, vender; - boeken, boekstaven, noteren, optekenen, te boek stellenanotar, registar - onderlijnen, onderstrepensublinhar - brandmerken, gebrandmerkt, inbranden, schandmerken, stigmatiseren, stigmatizeren, wrakenchamar, estigmatizar - accuser (fr) - mettre les points sur les "i" (fr) - faire un signe (fr) - noter (fr) - laisser des traces (fr) - être l'indice (fr) - mettre en évidence (fr) - aankruisen, aanstrepen, aanvinken, afvinken, nakijken, vinkenticar - flétrir (fr) - briser (fr) - empreindre (fr) - dégager (fr) - enseigner, instruire (fr) - déceler (fr) - aantonen, bewijzen, blijk geven van, getuigen, getuigen van, getuige zijn bij, hardmaken, stavendar testemunho, testemunhar - croquer (fr) - millésimer (fr) - apontar - flécher (fr) - voorschrijvenprescrever - reveal (en) - révéler (fr) - tracer (fr) - waarschuwenavisar, prevenir - karakteristiek zijn voor, kenmerkend zijn voor, kenschetsend zijn voor, tekenend zijn voor - symptomatisch zijn voor - klokkijkendizer as horas - dessiller les yeux de qqn (fr)[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼