» 

dicionario analógico

rapidement (fr)[Classe]

apressar-se; despachar; apressar; precipitar-se; despachar-se; fugir; safar-se; correr; disparar; afundar; arrombar casco de navio; apressar(-se); despachar(-se)nhanh lên; mau lên; vội vã; di chuyển; chạy vụt; chạy vội vàng; chạy nhốn nháo; chạy gấp[Classe]

rapide (fr)[Classe]

rapidez[Classe]

rendre plus rapide (fr)[Classe]

aller vite (fr)[Classe]

immediacy (en)[Classe]

pressa; presteza; precipitação; rudeza; subitaneidade; brusquidão; rapidezsự nhanh chóng; sự vội vàng; sự hấp tấp; hối hả; sự vội vã; sự bất ngờ; sự bất thình lình[Classe]

qui permet de grandes performances de temps (fr)[Classe]

vivacité (fr)[Thème]

précoce (fr)[Thème]

il faut se dépêcher (fr)[Thème]

(velocidade; pressa; rapidez)[Caract.]

(apressar-se; despachar; apressar; precipitar-se; despachar-se; fugir; safar-se; correr; disparar; afundar; arrombar casco de navio; apressar(-se); despachar(-se)), (rapidez), (pressa; presteza; precipitação; rudeza; subitaneidade; brusquidão; rapidez)(nhanh lên; mau lên; vội vã; di chuyển; chạy vụt; chạy vội vàng; chạy nhốn nháo; chạy gấp), (sự nhanh chóng; sự vội vàng; sự hấp tấp; hối hả; sự vội vã; sự bất ngờ; sự bất thình lình)[termes liés]

-