Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

desalento; desânimomoedeloosheid; demotivatie; demotivering; ontmoediging; demoralisatie; mismoedigheid; verslagenheid[Classe]

remorsos; arrependimento; remorso; penagewetenswroeging; zelfverwijt; gewetensangst; gewetensnood; zelfbeschuldiging; berouw; spijt[Classe]

trouble mental : tristesse profonde et durable (fr)[Classe]

coração pesadozwaarmoedig - depressão, desânimoduizeligheid, zwaarmoedigheid - angústiaangst - austeridade, severidadesoberheid - penakommer, verdriet - raivagepikeerdheid - tristezabedroefdheid, droefenis, droefheid, naargeestigheid, onherbergzaamheid, treurigheid, treurnis, triestheid, triestigheid, troosteloosheid - desconsolo, melancoliadroefgeestigheid, melancholie, mistroostigheid, somberheid, weemoed, zieleleed, zielepijn, zielsleed, zielsverdriet, zwaarmoedigheid - irascibilidademilt, prikkelbaarheid - anelo, nostalgia, saudadeheimwee, nostalgie - ladainha, litanialitanie - papillons noirs (fr) - lamentação, lutojammerklacht, lamentatie, weeklacht - luto, luto- s.m., perdarouw, rouwtijd, sterfgeval - componction (fr) - somberheid - rabugemchagrijnigheid, stuursheid - serrement de cœur (fr) - amargura, desgosto, desilusão, dor, pesar, tristezabedruktheid, gebroken hart, harteleed, hartenleed, hartenpijn, hartepijn, hartzeer, somberheid, somberte, verdriet, zieleleed, zielenleed, zielenpijn, zielepijn - plainte (fr) - amargura, animosidade, hostilidade, ódioanimositeit, vijandelijkheid - black thoughts, gloomy thoughts (en) - taciturnité (fr) - tristezabedroefdheid, droefenis, droefheid, kommer, leed, pijn, rouw, smart, treurigheid, treurnis, triestheid, verdriet, wee - dor, pena, sofrimentobron van verdriet, leed, lijden, nood, pijn, smart - aigreur (fr) - nuvemschaduw - vague à l'âme (fr) - déchirement (fr) - agonia, angústia, transekwelling, torment, tortuur - humeur noire (fr) - aborrecimento, chateação, fastio, tedio, tédioverveling - brisement de cœur (fr) - anelo, saudade, saudades de casaheimwee - navrement (fr) - rembrunissement (fr) - ansiedadeongerustheid - experiência, golpe, tormento, tribulaçãobeproeving, bezoeking, cross, ervaring, huisbezoek, insp., inspectie, inspectiedienst, kerkvisitatie, klap, kruis, marteling, tegenslag, terreinrit, terreinwedstrijd, toets, visitatie, zorg - arrachement (fr) - brisement (fr) - attristement (fr) - meurtrissure (fr)[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼