» 

dicionario analógico

soudain et imprévu (fr)[Caract.]

(cuộc duyệt trước), (người/vật báo hiệu; người tiền nhiệm)(preceder), (pré-estréia; pré-estreia), (passado; antiguidade), (predecessor; antepassado; ancestral; precursor; antecessor)[Caract.]

prendre un raccourci (fr)[Caract.]

vif (fr)[Caract.]

accès brutal d'une maladie (fr)[Caract.]

auto-estrada[Caract.]

fermer et rouvrir rapidement les yeux (fr)[Caract.]

succession rapide de notes chantées (fr)[Caract.]

manger rapidement (fr)[Caract.]

véhicule rapide (fr)[Caract.]

acte ou action brève ou rapide (fr)[Caract.]

musique ou danse à rythme rapide (fr)[Caract.]

réponse immédiate et vive (fr)[Caract.]

thức ăn nhanh hoặc ăn liềnfast food; refeição rápida; comida rápida[Caract.]

réalisé immédiatement, aussitôt (fr)[Caract.]

(velocidade; pressa; rapidez)[Caract.]

lancer vivement (un propos) (fr)[Caract.]

faire qqch sans préparation (fr)[Caract.]

tính siêng năngtrabalho - irritabilidade, mau humor - ngựa vằnZebra - cong xuống hoặc căng, gãy, sụp đổ, đứtceder, desmoronar, ruir - sự nốc, sự tợp, sự uống một hơigole - sự cộc lốc, sự lỗ mãng, tính cộc cằn, tính hay gắt gỏng,, tính thẳng thừng, tính thô lỗaspereza, brusquidão, elegância, rispidez, rudeza - grand galop, triple galot (fr) - tính thiếu kiên nhẫnimpaciência - sự hấp tấp, sự liều lĩnh một cách dại dột, sự thiếu thận trọngdescuido, imprudência, precipitação - ameaçar - abattre (fr) - kẻ mới phấtnouveau riche, nova rica, novo-rico, zé-ninguém - torrente - phép tốc kíEstenografia, taquigrafia - estenodactilógrafa, estenodactilografia, estenógrafo - mutation (fr) - crackle (en) - délitescence (fr) - động cơ tuốc bin phản lựcturbofan - trotter (fr) - trottiner (fr) - quatre à quatre (fr) - accéléré (fr) - sự hăng hái, sự thích thúdinâmica, dinamismo, genica, gosto, viveza - sự, tiếng nức nởsoluço - sự phát triển ồ ạtexplosão - thúc éppressionar - thở hổn hểnarquejar, gritar - direct access (en) - in less than no time, in no time (en) - sự xắp xảy raiminência - sự quyết tâmdinamismo, energia - chất xúc táccatalizador - acorrer, acudir - activation (fr) - ở, trong hoặc thuộc phía trước, từ, đâm đầu vào nhaude frente, frontal - croquer (fr) - chạy vụt, chộp, lao nhanh, nhào xuống, sà xuống, tấn công đột ngột, vồ, vồ lấya pique descer, cair sobre, polvilhar, precipitar-se, saltar, saltar sobre - người chạy nước rútcorredor, velocista, velocista de provas de curta distância - mitrailler (fr) - saisir (fr) - hình nghiêng, nghiêngcursivo, itálico - pocher (fr) - au galop! (fr) - gambiller (fr) - némbombardear - monter comme une flèche (fr) - emballer (fr) - donner un coup (fr) - croquer (fr) - Giroscopio, giroscópio - tiến triển nhanhgalopante - có động cơ tua binturbo- - piler (fr) - commando (fr) - monter en graine (fr) - randonnée (fr) - saute (fr) - manger un morceau (fr) - hot, hot-jazz (fr) - short takeoff and landing (en) - argyraspide (fr) - boire cul sec, boire cul-sec (fr) - ảnh chụp nhanh, bức ảnh, chụp ảnh nhanhfoto, fotografia - ne pas se faire prier, ne pas se le faire dire deux fois (fr) - backbone (en) - survol (fr) - tortiller (fr) - mutação - certo, seguro - ghé vộisair a correr - làm nhanhpreparar às pressas[Caract.]

-