Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

se montrer hypocrite (fr)[Classe]

rendre ou produire un faux (fr)[Classe]

proférer un ou des mensonges (fr)[Classe]

faire illusion (fr)[Classe]

caçar com armadilha[Classe]

affecter une attitude pour intimider (fr)[Classe]

tromper son conjoint (fr)[Classe]

utiliser un artifice pour parvenir à ses fins (fr)[Classe]

miss-; vilseledaorientar mal; informar mal[Classe]

obtenir les faveurs de qqn (fr)[Classe]

voler qqn en le trompant (fr)[Classe]

embabouiner (fr) - blidka, försona, lugna, stillaacalmar, aliciar, aliviar, apaziguar, seduzir - börja ta slut, inte räcka tillenganar, ser insuficiente/não chegar - ruser (fr) - finasser (fr) - circonvenir (fr) - bedra, dra vid näsan, dupera, förbrylla, lura, skoja med ngn, spela, spela [] ett spratt, spela dubbelspel med, spela ngn ett spratt, vilseledaconfundir, desencaminhar, enganar, ludibriar, pregar uma partida, trair, vigarizar - emberlificoter, entortiller (fr) - stand up (en) - suborn (en) - abuser (fr) - leurrer (fr) - mettre dedans (fr) - tendre des embûches, tendre un panneau (fr) - play a dirty trick on (en) - faire une niche (fr) - dorer la pilule (fr) - [] hela [], dölja, hölja, idel []envolver - amuser (fr) - driva medbrincar com, estar a brincar com, fazer blague, mistificar por pilhéria - engluer (fr) - gourer (fr) - monter un bateau (fr) - monter le coup (fr) - arnaquer (fr) - biter (fr) - doubler (fr) - fabricera, göra sig till, hitta på, låtsa, låtsasfazer de conta, fingir, simular - enfiler, entuber (fr) - blouser (fr) - luraburlar, enganar, lograr - donner le change (fr) - pass o.s. off as, pose as (en) - lober (fr) - be-strida, förneka, frånsäga sig, neka tillnegar - monter le job (fr) - jobarder (fr) - felunderrätta, förleda, ge en felaktig upplysning, missleda, vilse-enganar, informar mal - balader, promener (fr) - jouer (fr) - cocufier (fr) - endormir (fr) - entourlouper (fr) - suborn (en)[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼