Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

démontrer mathématiquement (fr)[Classe]

certifier (fr)[Classe]

être certain (personnes) (fr)[Classe]

affirmer sans certitude (fr)[Classe]

affirmer avec force (face à une opposition) (fr)[Classe]

bet (en) - anunciar, prever, proclamarförebåda, proklamera - conservar - abduzir, adiantar, aduzir, alegar, andiantar, apresentar, propor, retrairåberopa, andraga, anföra, framlägga - allege (en) - declarar - ameaçar, fazer votos, jurar, prometeravlägga löfte, svära på, utlova - apoiar, confirmar, sustentarbefästa, bekräfta, bestyrka, gilla, godkänna, stödja - affirmer sous le serment, affirmer sur l'honneur (fr) - afirmar, alegar, certificar, declarargöra gällande, påstå - avoir le dernier mot (fr) - montrer (fr) - falar alto e bom som, falar francamente, opinar, ser de opiniãosäga sin mening rent ut - tenir (fr) - donner pour vrai (fr) - donner sa parole (fr) - prononcer un avis (fr) - assinalar, comentar, mencionar, observar, remarcar, repararanmärka, konstatera, säga, yttra - donner sa tête à couper, jurer ses grands dieux (fr) - ficher son billet, foutre son billet, mettre sa main au feu (fr) - appeler les choses par leur nom, appeler un chat un chat (fr) - ne pas avoir peur des mots (fr) - objectiver (fr) - crier (fr) - afirmar, declarar, insistir, manter, sustentarbedyra, hävda, kräva - assener, asséner (fr) - reafirmar, reafirmar-seånyo bekräfta - relancer (fr) - répandre (fr) - argumentar bemklargöra vad man menar[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼