» 

dicionario analógico

avec qui l'on ne peut traiter (fr)[Classe...]

difficile à imaginer (fr)[Classe...]

qu'on ne perçoit pas ou difficilement (fr)[Classe...]

qu'on ne peut manger (fr)[Classe...]

qu'on ne peut vérifier (fr)[Classe...]

affedilemez; bağışlanamazinexcusable; irremisible; imperdonable[Classe...]

qui n'est pas supportable (fr)[Classe...]

qui ne laisse aucune résistance (fr)[Classe...]

qui ne peut (ou ne doit) être défini (fr)[Classe...]

qui ne peut manquer de se produire (fr)[Classe...]

indisputable; unquestionable; sure (en)[Classe...]

qui ne peut plus participer à une confrontation (fr)[Classe...]

qui ne peut prendre feu (fr)[Classe...]

qui ne peut se modifier (fr)[Classe...]

qui ne peut être annulé (fr)[Classe...]

qui ne peut être bu (fr)[Classe...]

qui ne peut être compris (fr)[Classe...]

qui ne peut être cédé, vendu (fr)[Classe...]

qui ne peut être divisé (fr)[Classe...]

qui ne peut être déplacé (fr)[Classe...]

qui ne peut être exprimé (fr)[Classe...]

qui ne peut être franchi (fr)[Classe...]

qui ne peut être guéri (fr)[Classe...]

suçsuz; kabahatsızintachable, irreprochable; inocente; intachable[Classe...]

qui ne peut être pris (édifice) (fr)[Classe...]

qui ne peut être respiré (fr)[Classe...]

qui ne peut être satisfait (fr)[Classe...]

qui ne peut être soutenue (opinion) (fr)[Classe...]

qui ne peut être surpassé (fr)[Classe...]

qui ne peut être traversé par un fluide (fr)[Classe...]

qui ne peut être utilisé (fr)[Classe...]

yenilmezinvencible; inconquistable; indomable[Classe...]

qui ne peut être évalué (fr)[Classe...]

qui ne se lasse pas (fr)[Classe...]

qui n'est pas vraisemblable (fr)[Classe...]

above suspicion (en) - disproportionnel (fr) - immarcescible (fr) - immensurable, immesurable (fr) - immettable (fr) - unwearable (en) - impayable (fr) - imperdable (fr) - unperfectible (en) - impliable (fr) - impronunciable - unprovable (en) - basılamaz, yayınlanamaz - imputrescible, rotproof, rot-proof (en) - inabordable, inaccesible - fuera de alcance, fuera del alcance, fuera del alcance de la mano, inaccesible, inalcanzable - inaccordable (fr) - inadaptable (fr) - kabul edilemez - inalliable (fr) - inapprivoisable (fr) - inarrangeable (fr) - erişilemez, ulaşılamaz, yanına varılmazinaccesible - inavouable (fr) - irrompible - unsingable (en) - inchauffable (fr) - inchavirable (fr) - incivilisable (fr) - incoagulable (fr) - incomensurável (pt) - inalienable (en) - eşsizincomparable, nunca bastante elogiado - sert, sıkıştırılamazincompresible - non-freezable, unsuitable for freezing (en) - inconjugable (fr) - unknowable (en) - avutulamazdesconsolado, inconsolable - inconstatable (fr) - inconvertible (en) - inconvertissable (fr) - incristallisable (fr) - incrochetable (fr) - akıl almaz, görülmemiş, inanılmazincreíble - incultivable (fr) - undatable (en) - indirigeable (fr) - indisciplinable (fr) - asi, başa çıkılmaz, kontrol edilemezincontenible, indócil, indomable, indomesticable, indómito - indécachetable (fr) - indécidable (fr) - indeclinable (en) - indécollable (fr) - indécouvrable (fr) - indécrochable (fr) - indécrottable (fr) - indefensible (en) - indéformable (fr) - indéfrichable (fr) - indéfrisable (fr) - indémaillable (fr) - indémodable (fr) - indémontable (fr) - indemonstrable (en) - inkâr edilemez, itiraz olunamaz, kesin, olumlu, su götürmezafirmativo, concluyente, definitivo, innegable - indépassable (fr) - indéracinable (fr) - indéracinable (fr) - indéréglable (fr) - inescomptable (fr) - inexcitable (fr) - inexigible (fr) - açıklanamaz, anlaşılmaz, nedeni bilinemezinexplicable - inexploitable (fr) - inexplorable (fr) - inexplorable (fr) - nonexplosive, non-explosive (en) - inextinguible - inextirpable (fr) - imkansız, imkânsız, olanaksızimposible, irrealizable, no hacedero - infrangible (en) - infréquentable (fr) - unsmokable (en) - infusible (fr) - ingagnable (fr) - ingagnable (fr) - ingouvernable (fr) - difficult, unmanageable (en) - oturulmaz, yaşanmazinhabitable - oynanamaz, sahnelenemez - defalarca, pek çok, sayısızincontable, innumerable, montones de, muchísimos, sin número, un sinfín de - unnamable, unnameable, unsayable, unspeakable (en) - inobservable (fr) - inobservable (fr) - inopposable (fr) - ameliyat edilemezinoperable - inolvidable - insaisissable (fr) - insalifiable (fr) - insalissable (fr) - çözümlenemez, içinden çıkılmazsin solución - çözünmez, erimezinsoluble - insoluble (en) - çözülemez, çözümsüzindisoluble, insoluble, irresoluble, sin perspectiva - batmış, borcunu ödeyemeyen, iflas etmişinsolvente - insondable (fr) - savunulmazinaguantable, indefendible, insostenible - unsinkable (en) - ayrılmaz, içtikleri su ayrı gitmezinseparable - intactile (fr) - intocable - çevirisi yapılamaz, tercüme edilemezintraducible - intransportable (fr) - izi bulunamaz, izlenemezimposible de encontrar, inhallable - çok dayanıklı, yok edilemezde gran duración, indestructible, que no se desgasta - inservible, inútil, no utilizable - satılmayan, sürümsüz - invisible (fr) - inéchangeable (fr) - ineducable - ineligible (en) - irrachetable (fr) - irrattrapable (fr) - yeri doldurulamazinsustituible, irreemplazable, irremplazable - implacable - irrecoverable (en) - irrécupérable (fr) - irréductible (fr) - irréductible (fr) - irréformable (fr) - onarılamaz, telâfisi imkânsızirreparable - irrétrécissable (fr) - irreversible (en) - inapelable, irrevocable - denize açılamazinnavegable - inflexible - récalcitrant (fr)[Spéc.]

-