» 

dicionario analógico

oser (fr)[Classe]

essayer en prenant un risque (fr)[Classe]

essayer de découvrir (chercher) (fr)[Classe]

avoir en vue (fr)[Classe]

faire en sorte de ne pas subir qqch (fr)[Classe]

chercher à atteindre (un but), à obtenir (une situation) (fr)[Classe]

essayer d'avoir un effet sur qqch (fr)[Classe]

inleggen, risico's nemen, wagen, zich verstouten, zich wagen aanarriesgar, arriesgarse, arriesgarse a, arriscarse, atreverse a, aventurarse a, correr riesgos, jugarse, osar - faire l'essai (fr) - vouloir en avoir le cœur net (fr) - évertuer (fr) - de kans lopen, op het spel zetten, riskeren, risqueren, wagenarriesgar - beginnen, beginnen aan, gaan in, vol vuur beginnen aan, zich storten in, zich werpen opcomenzar, emprender, iniciar, lanzarse, ponerse en marcha - tenter l'affaire, tenter l'aventure (fr) - tâter (fr) - zorgen voorprocurar que - ingénier (fr) - faire attention à ce que, faire attention que, prendre garde à ce que, prendre garde que, veiller à ce que, veiller que (fr) - pogen, proberen, trachten, uitproberen, zien, zoekenexperimentar, intentar, peligro, pretender, probar, riesgo, tratar de - escrimer (fr) - voorspelen - even proberenprobar - attacher (fr) - zorgen datproponerse hacer algo - prendre garde (fr) - avoir soin (fr) - rechercher (fr) - travailler (fr)[Spéc.]

beproeven, mikken, nastreven, ogen, streven, trachtenesforzarse[Gén.]

-