» 

dicionario analógico

OrhūsaAarhus - tiesu jurisdikcijacompetência jurisdicional - sociālekonomiskie apstākļicondição socioeconómica - Muitas sadarbības padomeConselho de Cooperação Cultural - CrestCREST - Eiropas Ražības aģentūraAgência Europeia para a Produtividade - Kodolenerģijas aģentūraAgência para a Energia Nuclear - audiovizuāls dokumentsdocumento audiovisual - DubaijaDubai - saimniecību attīstības programmaplano de desenvolvimento agrícola - printerisimpressora - sālsūdenságua salgada - gruntsūdenságua subterrânea - notekūdeņiágua residual - sociālās un kultūras iestādesequipamento sociocultural - Kopienas zvejniecībapesca comunitária - Starptautiskā enerģētikas aģentūraAgência Internacional de Energia - kazas piena siersqueijo de cabra - govs piena siersqueijo de vaca - FudžeiraFujeirah - trimdas valdībagoverno no exílio - audiovizuālā rūpniecībaindústria audiovisual - tiesu praksejurisprudência - EK precedenta tiesībasjurisprudência CE - federāla valstsEstado federado - standartam neatbilstošas dzīvojamās ēkashabitação insalubre - mikroekonomikamicroeconomia - starppilsētu migrācijamigração interurbana - pilsētas iekšējā svārstmigrācijamigração intra-urbana - Lielā Belta austrumdaļaLeste de Storebælt - organizācijas shēmaorganigrama - medījumdzīvnieku gaļacarne de caça - kvalitatīvā analīzeanálise qualitativa - konkurētspējacombatividade, competitividade - MaķedonijaMacedónia, Macedônia - atkritumu sadedzināšanaincineração de resíduos - nestandarta nodarbinātībatrabalho atípico - vēžveidīga-, vēžveidīgaiscrustáceo, crustáceos - darba aprakstsdescrição de funções - valstu tiesību aktidireito dos Estados - ārvalstnieku tiesībasdireito dos estrangeiros - minoritāšu tiesībasdireitos das minorias - uzņēmējsabiedrības likumsdireito das sociedades comerciais - pārvadājumu likumsdireito dos transportes - mājokļa tiesībasdireito da habitação - darba tiesībasdireito do trabalho - vēlēšanu likumsdireito eleitoral - daļējas noslodzes lauksaimniecībaagricultura a tempo parcial - finanšu tiesību aktiregulamentação financeira - starptautisks nodokļu likumsdireito fiscal internacional - mežsaimniecības tiesību aktilegislação florestal - starptautiskais cilvēktiesību likumsdireito humanitário internacional - starptautisko tiesību aktidireito internacional - starptautiskās privāttiesībasdireito internacional privado - starptautiskās publiskās tiesībasdireito internacional público - laulības un ģimenes tiesībasdireito matrimonial - valsts tiesību aktidireito nacional - kodoltiesībasdireito nuclear - krimināllikumsdireito penal - nodarījums ekonomikas jomādelito económico - starptautiskās krimināltiesībasdireito penal internacional - privāttiesībasdireito privado - komerclauksaimniecībaagricultura comercial - publiskās tiesībasdireito público - agrārās tiesībasdireito rural - sociālo tiesību aktidireito social - teritoriālās tiesībasdireito territorial - labējā partijadireita política - civilās tiesībasdireitos cívicos - cilvēktiesībasdireitos do Homem - sieviešu tiesībasdireitos da mulher - līgumsaimniekošanaagricultura contratual - īpašās aizņēmuma tiesībasDireitos Especiais de Saque - dempingsdumping - paredzamais dzīves ilgumsesperança de vida - mācību ilgumsduração dos estudos - nomas ilgumsduração do arrendamento - darba laiksduração do trabalho - likumā noteiktais darbalaiksduração legal do trabalho - AAMS valstispaíses EAMA - grupālā saimniekošanaagricultura de grupo - AustrumanglijaEast Anglia - Kopienas ūdeņiáguas comunitárias - infiltrācijas ūdenságua de infiltração - peldvietaágua termal - iekšējie ūdeņiáguas interiores - lauksaimniecība kalnainos apvidosagricultura de montanha - starptautiskie ūdeņimar alto - água salgada - virszemes ūdeņiágua superficial - teritoriālie ūdeņimar territorial - água residual - lauksaimniecības preču tirdzniecībatrocas agrícolas - tirdzniecības darbībastrocas comerciais - informācijas pārsūtīšanapermuta de informação - publikāciju apmaiņapermuta de publicações - Kopienas ārējā tirdzniecībacomércio extracomunitário - Kopienas iekšējā tirdzniecībacomércio intracomunitário - tirdzniecība pēc valstu grupāmcomércio por grupos de países - tirdzniecība pēc valstīmcomércio por país - produkta tirdzniecībacomércio por produtos - ekstensīvā lauksaimniecībaagricultura extensiva - atalgojuma skalaescala de salários - ārvalsts skolaescola no estrangeiro - Eiropas skolaescola europeia - starptautiska skolaescola internacional - valsts dienesta skolaescola nacional - piekļuve tirgumacesso ao mercado - intensīvā zemkopībaagricultura intensiva - ekonomikaeconomia - lauksaimniecības ekonomikaeconomia agrícola - kolektivizēta ekonomikaeconomia colectiva - saskaņota ekonomiska darbībaeconomia concertada - strukturāli pielāgojumiajustamento estrutural - kara ekonomikaeconomia de guerra - uzņēmuma administrācijaeconomia da empresa - Austrijas reģioniregiões da Áustria - Vidusjūras valstu lauksaimniecībaagricultura mediterrânica - naturālas saimniecības ekonomikaeconomia de subsistência - pārvadājumu ekonomikaeconomia dos transportes - kontrolēta ekonomikaeconomia orientada - mājsaimniecību ekonomikaeconomia familiar - meža ekonomikaeconomia florestal - industriāla ekonomikaeconomia industrial - pasaules ekonomikaeconomia internacional - jauktā ekonomikaeconomia mista - tautsaimniecībaeconomia nacional - lauksaimniecības produktiagroalimentar - postindustriāla ekonomikaeconomia pós-industrial - valsts ekonomikaeconomia pública - reģionālā ekonomikaeconomia regional - ēnu ekonomikaeconomia paralela - pilsētas saimniecībaeconomia urbana - SkotijaEscocia, Escócia - ekosistēmaecossistema - agroindustrijaagro-indústria - mājmācībaeducação ao domicílio - mākslas izglītībaeducação artística - salīdzināmā izglītībaeducação comparada - pamatizglītībaeducação de base - tautas izglītībaeducação de massas - pieaugušo izglītībaeducação de adultos - ārvalstnieku izglītībaeducação de estrangeiros - neformālā izglītībaeducação informal - turpināmizglītībaeducação permanente - sporta izglītībaeducação física - pirmsskolas izglītībaeducação pré-escolar - veselības izglītībaeducação sanitária - dzimumaudzināšana, dzimumdzīves noslēpumieducação sexual - īpašā izglītībaensino especial - skolēnu skaitsefectivo escolar - agronomijaagronomia - radioaktīvie notekūdeņiefluente radiactivo - vienāds atalgojumsigualdade das remunerações - vienāda attieksmeigualdade de tratamento - vienlīdzība likuma priekšāigualdade perante a lei - ĒģipteEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - SalvadoraEl Salvador - tirgus paplašināšanāsalargamento do mercado - citrusaugļicitrino - balsotāju reģistrācijaeleitor inscrito - vēlēšanaseleição - iepriekšējas vēlēšanaseleição antecipada - Eiropas vēlēšanaseleição europeia - netiešās vēlēšanaseleição indirecta - pašvaldību vēlēšanaseleição local - valsts vēlēšanaseleição nacional - parlamenta vēlēšanaseleição parlamentar - papildvēlēšanaseleição parcial - AID - primārās vēlēšanaseleição primária - elektorātseleitorado - elektroķīmijaelectroquímica - elektrometalurģijaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotehnoloģijaelectrotecnia - ekonomiskais atbalstsapoio económico - lauksaimniecība brīvās turēšanas apstākļoscriação animal em pastorícia - vēžveidīgo audzēšanacultura de crustáceos - intensīvā lopkopībacriação animal intensiva - atkritumu noglabāšanaeliminação de resíduos - iesaiņošanaembalagem - nobarošana ganībāspastagem de engorda - nodarbinātības atbalstsajuda ao emprego - emigrācijaemigração - Emīlija RomanjaEmília-Romana - Apvienoto Arābu Emirātu valstisterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - vērtspapīru emisijaemissão de títulos - valūtas emisijaemissão de moeda - ceļu satiksmes negadījumsacidente de transporte - mērķnodarbinātībaemprego reservado - biroja darbinieksempregado de escritório - darba devējsempregador - palīdzība ārvalstīmajuda ao estrangeiro - Kopienas aizņēmumsempréstimo comunitário contraído - starptautisks aizdevumsempréstimo internacional - valsts aizņēmumsempréstimo público - pārtikas emulgantsemulsionante alimentar - parādsaistībasendividamento - viļņu enerģijaenergia das ondas - ekoloģiski tīra enerģijaenergia não poluente - atbalsts eksportamajuda à exportação - ekoloģiski kaitīga enerģijaenergia poluente - elektroenerģijaenergia eléctrica - vēja enerģijaenergia eólica - ģeotermiskā enerģijaenergia geotérmica - hidroelektrostaciju elektroenerģijaenergia hidroeléctrica - plūdmaiņu enerģijaenergia maremotriz - atbalsts par hektāruajuda por hectare - saules enerģijaEnergia solar - siltumenerģijaenergia térmica - bez vecāku gādības palicis bērnscriança abandonada - migrantu bērnsfilho de migrante - ārlaulības bērnsfilho natural - vienīgais bērnsfilho único - izdevumu saistībasafectação de despesas - mēslošanas līdzeklisfertilizante - ieguldījumu atbalstsajuda ao investimento - organiskais mēslojumsfertilizante orgânico - nobarošanaengorda - politiskas personas nolaupīšanarapto político - ekonomikas apskatsinquérito económico - patērētāju apzināšanainquérito ao consumo - sociālā izpēteinquérito social - datu ierakstsregisto de dados - dokumentu uzskaiteregisto de documentos - subsīdija celtniecībaiajuda à construção - degvielas bagātināšanaenriquecimento de combustível - pedagogsprofessor - tālmācībaensino à distância - lauksaimniecības izglītībaensino agrícola - programmētās mācībasensino informatizado - konfesionālā izglītībaensino confessional - valodas mācīšanaensino de línguas - vispārīgā izglītībaensino geral - bezmaksas izglītībaensino gratuito - modernizācijas atbalstsajuda à modernização - laicīgā izglītībaensino secular - medicīnas izglītībaensino médico - obligātā izglītībaensino obrigatório - vidējā medicīnas personāla sagatavošanaensino paramédico - vairākprofilu izglītībaensino pluridisciplinar - pēcdiploma studijasensino pós-universitário - sākumizglītībaensino primário - privātizglītībaensino privado - profesionālā izglītībaensino profissional - valsts izglītībaensino oficial - ražošanas attīstības atbalstsajuda à produção - eksaktā izglītībaensino na área de ciências - vidējā izglītībaensino secundário - augstākā izglītībaensino superior - tehniskā izglītībaensino técnico - horizontālais nolīgumsacordo horizontal - starptautisks kartelisacordos e práticas concertadas internacionais - vertikālais nolīgumsacordo vertical - pārtikas palīdzībaajuda alimentar - lauksaimnieku savstarpējā palīdzībamutualidade agrícola - beztarifu barjeraentrave não pautal - tarifu barjeraentrave pautal - tehnisks šķērslisentrave técnico - muitas noliktavaentreposto aduaneiro - uzņēmējdarbības veidsempresa - amatniecības uzņēmumsempresa artesanal - izplatītājuzņēmumsempresa comercial - kopuzņēmumsempresa comum - nomas uzņēmumsempresa de arrendamento - ārvalstu uzņēmumsempresa estrangeira - Eiropas uzņēmumsempresa europeia - ģimenes uzņēmumsempresa familiar - trasta uzņēmumsempresa fiduciária - nekustamā īpašuma uzņēmumsempresa imobiliária - viena īpašnieka uzņēmumsempresa individual - atbalsts nelabvēlīgām grupāmajuda aos desfavorecidos - daudznacionāls uzņēmumsempresa multinacional - uzturēšanamanutenção de equipamentos - laukaugu audzēšanamanutenção das culturas - fiziskā videambiente físico - ietaupījumipoupança - atbalsts uzņēmumiemajuda às empresas - obligātie uzkrājumipoupança forçada - epidemioloģijaepidemiologia - ĒpeiraEpiro - resursu izsīkšanaesgotamento dos recursos - EkvadoraEquador - zirgu dzimtas dzīvnieksequino - budžeta līdzsvarsequilíbrio orçamental - ekoloģiskais līdzsvarsequilíbrio ecológico - divpusēja palīdzībaajuda bilateral - lauksaimniecības iekārtaequipamento agrícola - komunālā saimniecībaequipamento colectivo - transportlīdzekļa daļasequipamento do veículo - elektroniskā iekārtaequipamento electrónico - equipamento sociocultural - EOTK palīdzībaauxílio CECA - sporta aprīkojumsequipamento desportivo - diplomu līdzvērtībaequivalência de diplomas - ergonomikaergonomia - diskontēšanadesconto bancário - Eiropas tiesiskā telpaespaço judiciário europeu - zaļā zonaárea verde - Kopienas palīdzībaajuda comunitária - Spānijas reģioniregiões de Espanha - aizsargājamās sugasespécie protegida - rūpnieciskā spiegošanaespionagem industrial - testēšanaensaio - kodolizmēģinājumsexperiência nuclear - EstremaduraEstremadura espanhola - papildu atbalsts produktiemajuda complementar aos produtos - īpaša statusa iestādeinstituição especial de crédito - izglītības iestādeestabelecimento de ensino - komunālās saimniecības uzņēmumsorganismo de utilidade pública - budžeta sastādīšanaelaboração do orçamento - medicīnas iestādeestabelecimento hospitalar - soda izciešanas iestādeestabelecimento prisional - sabiedriska iestādeorganismo público - alvaestanho, lata - zelta valūtas standartspadrão de câmbio-ouro - ārkārtas palīdzībaajuda de emergência - izņēmuma stāvoklisestado de excepção - labklājības valstsEstado-providência - valsts atbalstsauxílio estatal - EtiopijaEtiópia - etnoloģijaetnologia - marķēšanarotulagem - priekšizpēteestudo de viabilidade - tirgus izpēteestudo de mercado - darba organizācijas izpēteestudo do trabalho - ārvalsts studentsestudante estrangeiro - ekonomiskā palīdzībaajuda económica - eirokredītseurocrédito - eirovalūtaeurodivisa - eirodolārseurodólar - eiroobligācijaeuro-emissão - eirotirguseuromercado - eirokomunismseurocomunismo - EirokontroleEurocontrol - Eiropas tiesībaseurodireita - EirogrupaEurogrupo - palīdzība graudāajuda em géneros - ZiemeļeiropaEuropa do Norte - DienvideiropaEuropa Meridional - RietumeiropaEuropa Ocidental - europesca - mijiedarbībainteractividade - eitrofikācijaeutrofização - budžeta novērtējumsavaliação orçamental - projekta novērtējumsavaliação de projecto - resursu novērtējumsavaliação de recursos - kodolavārijaacidente nuclear - tehnoloģijas novērtējumsavaliação tecnológica - nodokļa apiešanaevasão fiscal - eksāmensexame - lauksaimniecības produktu pārpalikumsexcedente agrícola - atļauja atkāpei no EK režīmaexclusão do tratamento CE - projekta pārvaldībaexecução de projecto - budžeta īstenošanaexecução do orçamento - nolēmuma piespiedu izpildeexecução de sentença - atbrīvošana no konkurences ierobežojumu sankcionēšanasisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - tarifa atbrīvojumsisenção pautal - finanšu gadsexercício orçamental - intelektuālā darbaspēka emigrācijafuga de cérebros - lauku saimniecībaexploração agrícola - valsts saimniecībaexploração agrícola estatal - jaukta saimniecībaexploração agrícola mista - jūru izmantošanaexploração marítima - resursu izmantošanaexploração dos recursos - ģimenes saimniecībaexploração agrícola familiar - meža saimniecībaexploração florestal - piena ražošanas saimniecībaexploração leiteira - sprāgstvielaexplosivo - eksportsexportação - kapitāla eksportsexportação de capitais - ekspropriācijaexpropriação - daudzpusēja palīdzībaajuda multilateral - izraidīšanaexpulsão - eksteritorialitāteexterritorialidade - iežguveextracção mineira - izdošanaextradição - kreisie radikāļiextrema-esquerda - faktūrrēķina izrakstīšanafacturação - neatmaksājama palīdzībaajuda não reembolsável - mazs ienākumsrendimento baixo - bankrotsfalência - zemes īpašuma lietošanas veidsregime de exploração agrícola - īpašnieka apsaimniekojumsexploração por conta própria - jaukts valdījumsexploração mista - daudzbērnu ģimenefamília numerosa - ieprecētā ģimenefamília por afinidade - Pārtikas un lauksaimniecības organizācijaFAO - privāta palīdzībaajuda privada - labības miltifarinha de cereais - faunafauna - EMSFFECOM - mājsaimniecedoméstica - reģionālais atbalstsajuda regional - migrantemulher migrante - ELVGFFEOGA - ELVGF Garantiju nodaļaFEOGA garantia - ELVGF Virzības nodaļaFEOGA orientação - dzelzs, dzelzs-Ferro - nomas saimniecībaarrendamento rural - kopsaimniecībaexploração agrícola colectiva - paraugsaimniecībaexploração-piloto - pārceltuves kuterisferry-boat - medicīniskā palīdzībaajuda sanitária - Starptautiskā bibliotēku apvienību un iestāžu federācijaFIAB - koksnes šķiedrafibra de madeira - stiklšķiedrafibra de vidro - tekstilšķiedrafibra têxtil - Starptautiskā dokumentācijas federācijaFID - Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fondsFIDA - FidžiFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - mutes un nagu sērgafebre aftosa - nozares atbalstsajuda sectorial - stieplefio - zvejas tīklsrede de pesca - kopīgs meitasuzņēmumsfilial comum - finansējumsfinanciamento - īstermiņa finansēšanafinanciamento a curto prazo - ilgtermiņa finansēšanafinanciamento a longo prazo - vidēja termiņa finansēšanafinanciamento a médio prazo - Kopienas finansējumsfinanciamento comunitário - kompensējošs finansējumsfinanciamento compensatório - papildu finansēšanafinanciamento complementar - palīdzības finansēšanafinanciamento da ajuda - rūpniecības finansēšanafinanciamento industrial - eksporta finansēšanafinanciamento das exportações - partiju finansēšanafinanciamento dos partidos - budžeta finansēšanafinanciamento do orçamento - vēlēšanu finansējumsfinanciamento eleitoral - valsts finansējumsfinanciamento nacional - starptautiskās finansesfinanças internacionais - pašvaldību finansējumsfinanças locais - valsts finansesfinanças públicas - SomijaFinlândia - FīnaFiónia - nodokļu sistēmafiscalidade - ANO Bērnu fondsUnicef - IEA (en) - cenu noteikšanafixação de preços - algas noteikšanafixação de salário - Rietumflandrijas provinceProvíncia da Flandres Ocidental - Austrumflandrijas provinceProvíncia da Flandres Oriental - graudu pārslasflocos de cereais - augu valstsflora - ziedkopībafloricultura - pludināšanatransporte por flutuação - gaisa kuģu parksfrota aérea - Starptautiskā atomenerģijas aģentūraAIEA - zvejas flotefrota de pesca - iekšzemes ūdensceļu flotefrota fluvial - tirdzniecības flotefrota mercante - cikliskās svārstībasflutuação conjuntural - cenu svārstībasflutuação de preços - ekonomiskās svārstībasflutuação económica - strukturālas svārstībasflutuação estrutural - fluorsflúor - SVFFMI - Starptautiskā sociālo nodrošinātāju apvienībaAISS - ANO Iedzīvotāju fondsFNUMP - Eiropas amatpersonafuncionário europeu - krasta zemūdens nogāzefundo costeiro - fondsfundação - EK fondsfundos CE - AdžmānaAjman - kopējs fondsfundo comum - nemateriālā vērtībafundo de comércio - ERAFFEDER - apgrozāmais kapitālsfundo de maneio - Eiropas Monetārais fondsFundo Monetário Europeu - čugunsferro fundido - urbumiperfuração - urbšanas darbi atklātā jūrāperfuração no mar - klasificēts mežsreserva florestal - dižmežsfloresta de alto fuste - atvasājsmata - dabiskais mežsfloresta natural - meža stādījumsfloresta plantada - muitas formalitātesformalidade aduaneira - vadībzinības mācībasformação para a gestão - pedagogu sagatavošanaformação de professores - cenu veidošanaformação de preços - stažēšanāsformação em serviço - arodapmācībaformação profissional - valūtas vērtības izlīdzināšanaajustamento monetário - piegādātājsfornecedor - dokumentu piegādefornecimento de documentos - tiesvedības izdevumidespesas judiciais - mācību maksadespesas de escolaridade - vēlēšanu izdevumidespesas eleitorais - farmācijas izdevumidespesas farmacêuticas - Francijas aizjūras departamentiDU franceses - Francijas aizjūras teritorijasPTU franceses - Francijas reģioniregiões de França - komercpilnvarošanafranchising - atbrīvojums no muitas nodokļiemfranquia aduaneira - Latīņamerikas Integrācijas asociācijaALACL - izvairīšanās no nodokļu maksāšanasfraude fiscal - FrederiksbergaFrederiksberg - FrederiksborgaFrederiksborg - skolas apmeklētībafrequência escolar - Friuli-Venēcija DžūlijaFriuli-Venezia-Giulia - FrīzlandeFrísia - siersqueijo - pusmīkstais siersqueijo de pasta semidura - cietais siersqueijo de pasta dura - LAFTA valstispaíses ALACL - mīkstais siersqueijo de pasta mole - zilais siersqueijo curado com fungos - aitas piena siersqueijo de ovelha - queijo de cabra - queijo de vaca - kausēts siersqueijo fundido, queijo processado - nenogatavināts siersqueijo fresco - siera rūpnīcaindústria queijeira - robežafronteira - sēkleņifruto de semente - svaigi augļifruto fresco - tropu auglisfruto tropical - Fujeirah - apvienošanafusão de empresas - Galapagu salasGalápagos - GalisijaGaliza - GambijaGâmbia - garantijagarantia - kredītgarantijagarantia de crédito - garantētais ienākumsgarantia de rendimento - ieguldījumu aizsardzībagarantia do investimento - bērnu aprūpeguarda de crianças - Vispārējais tarifu un tirdzniecības nolīgumsGATT - kreisā partijaesquerda política - kreisumsesquerdismo - dūmgāzesgás de combustão - gāzvadsgasoduto - ķīmiskais spirtsálcool químico - atmatasuspensão de cultivo - civilā būvniecībaengenharia civil - televitela - ģeoķīmijageoquímica - ekonomiskā ģeogrāfijageografia económica - politiskā ģeogrāfijageografia política - ģeofizikageofísica - gerontoloģijagerontologia - pārvaldībagestão - pārvaldības grāmatvedībagestão contabilística - uzņēmuma pārvaldībagestão de empresas - apvidus pārvaldībagestão do espaço - atkritumu apsaimniekošanagestão de resíduos - zvejniecības pārvaldībagestão das pescas - resursu pārvaldībagestão dos recursos - loģistikagestão do material - alkoholismsalcoolismo - personāla pārvaldībaadministração do pessoal - finanšu pārvaldībagestão financeira - pārvaldības plānošanagestão previsional - GibraltārsGibraltar - ledusgelo - glikozeglucose - līcisgolfo - valdībagoverno - governo no exílio - dumpinieku valdībagoverno insurreccional - pārtikas taukigordura alimentar - tehniskie taukigordura industrial - AlentežuAlentejo - liels uzņēmumsgrande empresa - liela saimniecībagrande exploração agrícola - Lielās Antiļu salasGrandes Antilhas - bezmaksas medicīniskā aprūpecuidados médicos gratuitos - GrieķijaGrécia - VidusgrieķijaGrécia Central - Grieķijas reģioniregiões da Grécia - GrenādaGranada - AlgarviAlgarve - GrenlandeGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenaGroningen - Andu grupaPacto Andino - Andu grupas valstispaíses do Pacto Andino - interešu grupagrupo de interesses - uzņēmumu grupagrupo de empresas - Desmit valstu grupaGrupo dos Dez - ADR nolīgumsAcordo ADR - AlžīrijaArgélia - politiskā grupagrupo político - cilvēktiesību kustībamovimento de defesa dos direitos do homem - pircēju grupaassociação de compradores - ekonomisko interešu grupējumsgrupo de interesse económico - ražotāju grupaagrupamento de produtores - etniskā grupagrupo étnico - aļģesalga - lingvistiskā grupagrupo linguístico - putraimisêmea - GvadelupaGuadalupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandeGelderland - neatkarības cīņasguerra de independência - robežkonfliktsguerra de fronteira - kodolkaršguerra nuclear - GvinejaGuiné - Gvineja-BisavaGuiné-Bissau - Ekvatoriālā GvinejaGuiné Equatorial - GajānaGuiana - Franču GviānaGuiana Francesa - dzīvojamā videhabitat - lauku dzīvojamā videmeio rural - pilsētas dzīvojamā videmeio urbano - dzīvnieku barībaalimento para gado - pirkšanas paradumihábito de compra - Eno provinceProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - HamburgaHamburg, Hamburgo - muitas darbību saskaņošanaharmonização alfandegária - rūpnieciski ražota barībaalimento industrial - nodokļu saskaņošanaharmonização fiscal - AugšnormandijaAlta Normandia - BurkinafasoBurkina Faso - Havaju salasHawaii - HeseneHesse - zīdaiņu uztursalimento para crianças - vasaras laikshora de Verão - jautājumu izskatīšanas laiksperíodo de perguntas - virsstundashora extraordinária - vēstureHistória - histoloģijahistologia - kontrolakciju sabiedrībaholding - DienvidholandeHolanda Meridional - ZiemeļholandeHolanda Setentrional - pārtikas pusfabrikātialimento preparado - nonāvēšanahomicídio - apstiprināšanahomologação - HondurasaHonduras - UngārijaHungria - psihiatriskā iestādeestabelecimento psiquiátrico - darba grafikshorário de trabalho - pārstrādāta pārtikaalimento transformado - brīvs darba režīms, elastīgs darbalaikshorário flexível - dārzkopībajardinagem - dzīvniekizcelsmes eļļaóleo animal - zemesriekstu eļļaóleo de amendoim - olīveļļaazeite - zivju eļļaóleo de peixe - smagā eļļaóleo pesado - minerāleļļaóleo mineral - uztursnutrição - izlietotā naftaóleo usado - augu eļļaóleos vegetais, óleo vegetal - eļļas rūpnīcafábrica de óleos - tiesu izpildītājsoficial de diligências - darba humanizācijahumanização do trabalho - ūdeņradishidrogénio - hidroģeoloģijahidrogeologia - dzīvnieku ēdināšanaalimentação animal - hidroloģijahidrologia - pārtikas higiēnahigiene alimentar - arodveselībasaúde e higiene no trabalho - hipotēkahipoteca - politiskā ideoloģijaideologia política - AETR nolīgumsAcordo AETR - cilvēku uztursalimentação humana - saldie kartupeļiinhame - Starptautiskais izglītības plānošanas institūtsIIPE - salaconsole, ilha, Ilhas - IldefransaÎle-de-France - GuamaIlha de Guam - Normandijas salasIlhas Anglo-Normandas - Kaimanu salasIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - Karolīnu salasIlhas Carolinas - Vējpuses salasIlhas do Barlavento - Farēru salasIlhas Faroé - Jonijas salasIlhas Jónicas - Marianas salasIlhas Marianas - Aizvēja salasIlhas do Sotavento - Tērksas un Kaikosas salasIlhas Turcas e Caicos - Virdžīnu salasilhas Virgens - parādu samazināšanaredução da dívida - uzņēmuma reģistrācijaregisto de sociedade - parlamentārā neaizskaramībaimunidade parlamentar - imunoloģijaimunologia - reklāmas ietekmeimpacto publicitário - uzņēmējdarbības vietaimplantação de actividade - Vācijas Demokrātiskā RepublikaAlemanha RD - importsimportação - Kopienas nodoklisimposto comunitário - personas ienākuma nodoklisimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - tiešais nodoklisimposto directo - nekustamā īpašuma nodokliscontribuição predial - vienotas likmes nodoklisimposto forfetário - netiešais nodoklisimposto indirecto - valsts nodoklisimposto nacional - reālais nodoklisimposto real - patēriņa nodoklisimposto sobre o consumo - īpašuma nodoklisimposto sobre a fortuna - kapitāla pieauguma nodoklisimposto de mais-valia - kapitāla pārveduma nodoklisimposto sucessório - kapitāla nodoklisimposto de capitais - ienākuma nodoklisimposto sobre os rendimentos - ieguldījumu peļņas nodoklisimposto sobre o rendimento de capitais - Vācijas reģioniregiões da Alemanha - algas nodoklisimposto sobre os rendimentos do trabalho - uzņēmuma peļņas nodoklisimposto sobre as sociedades - iespiešanaimpressão gráfica - grāmatvedības ierakstsimputação contabilística - darba invaliditāteincapacidade para o trabalho - ugunsgrēksincêndio - nesavienojamībaincompatibilidade - Starptautiskie tirdzniecības noteikumiIncoterms - IndijaÍndia - atlīdzināšanaindemnização - apdrošināšanas atlīdzībaindemnização de seguro - iekārtošanas pabalstssubsídio de instalação - atlaišanas pabalstsindemnização por despedimento - parlamenta atalgojumssubsídio e abono parlamentares - ekonomiskā neatkarībaindependência económica - valstiskā neatkarībaindependência nacional - tehnoloģiskā neatkarībaindependência tecnológica - cenu indeksācijaindexação de preços - algas indeksācijaindexação salarial - dokumentu indeksēšanaindexação de documentos - novirzes rādītājsindicador de divergência - ekonomikas rādītājsindicador económico - sociālais rādītājsindicador social - cenu indekssíndice de preços - IndonēzijaIndonésia - aviācijas rūpniecībaindústria aeronáutica - aviācijas un kosmiskā rūpniecībaindústria aeroespacial - partiju apvienībacoligação eleitoral - pārtikas rūpniecībaindústria alimentar - mehānisko transportlīdzekļu rūpniecībaindústria automóvel - ķīmijas rūpniecībaindústria química - filmu nozarecinematografia, Indústria cinematográfica - kultūras industrijaindústria cultural - bruņojuma rūpniecībaindústria de armamento - indústria audiovisual - informācijas nozareindústria da informação - papildpabalstsabono complementar - komunikācijas nozareindústria da comunicação - darbgaldu rūpniecībaindústria de máquinas-ferramentas - zivjrūpniecībaindústria pesqueira - gaļas pārstrādes rūpniecībaindústria de carne - celulozes un papīra rūpniecībaindústria da celulose e do papel - progresīvās tehnoloģijas rūpniecībaindústria de ponta - pārstrādes rūpniecībaindústria transformadora - dzērienu rūpniecībaindústria de bebidas - pamatnolīgumsacordo-quadro - izglītības dotācijasubsídio de estudos - krāsu rūpniecībaindústria de corantes - mēslošanas līdzekļu rūpniecībaindústria de adubos - plastikas rūpniecībaindústria de plásticos - pakalpojumu industrijaindústria de serviços - telekomunikācijas industrijaindústria das telecomunicações - mežrūpniecībaindústria da madeira - kaučuka rūpniecībaindústria da borracha - ādas izstrādājumu rūpniecībaindústria do couro - piešķīrums nāves gadījumāsubsídio por morte - saldēšanas iekārtu rūpniecībaindústria do frio - rotaļlietu rūpniecībaindústria de brinquedos - grāmattirdzniecībaindústria do livro - mēbeļrūpniecībaindústria do mobiliário - cukurrūpniecībaindústria do açúcar - stikla rūpniecībaindústria vidreira - apģērbu rūpniecībaindústria do vestuário - vakuumiekārtu ražošanaindústria do vácuo - maternitātes pabalstssubsídio de maternidade - elektronikas rūpniecībaindústria electrónica - elektrotehnikaindústria electrotécnica - rūpniecība eksportamindústria para exportação - pulksteņu rūpniecībaindústria relojoeira - viesnīcu nozareindústria hoteleira - informācijas tehnoloģijas nozareindústria informática - piena rūpniecībaindústria de lacticínios - vieglā rūpniecībaindústria ligeira - resursu sadaleafectação de recursos - mašīnbūveindústria mecânica - iežguves rūpniecībaindústria mineira - kodolrūpniecībaindústria nuclear - optikas rūpniecībaindústria óptica - farmācijas rūpniecībaindústria farmacêutica - fotorūpniecībaindústria fotográfica - dzelzs un tērauda rūpniecībaindústria siderúrgica - sociālā nevienlīdzībadesigualdade social - inflācijainflação - tirdzniecības informācijainformação comercial - darbinieku informēšanainformação dos trabalhadores - patērētāju rīcībā esošā informācijainformação do consumidor - komercdatu apstrādeinformática de gestão - informācijas uzkrāšana un izguveinformática documental - industriāla datu apstrādeinformática industrial - ElzasaAlsácia - medicīnas informātikainformática médica - nodarījumsinfracção - rūpniecības infrastruktūrainfra-estrutura industrial - inženierisengenheiro - iejaukšanāsingerência - politiskas pārmaiņasalternância política - likumdošanas iniciatīvainiciativa legislativa - jaunievedumsinovação - neierašanās dienesta vietāinsubmissão - pārtikas pārbaudeinspecção de alimentos - skolu inspekcijainspecção escolar - veterinārā ekspertīzeinspecção veterinária - alumīnijsalumínio - ostu iekārtainstalação portuária - uzraudzības institūcijainstância de controlo - Eiropas Arodbiedrību institūtsInstituto Sindical Europeu - ĀAK un EK iestādeinstituição ACP-CEE - ES iestādeinstituição comunitária - finanšu iestādeinstituição financeira - politiska iestādeinstituição política - reliģiska iestādeinstituição religiosa - ANO specializētā iestādeinstituição especializada da ONU - mājokļu uzlabošanamelhoria do habitat - tiesas izmeklēšanas processinstrução judicial - mūzikas instrumentsinstrumento musical - Kopienas finanšu instrumentsinstrumento financeiro comunitário - Latīņamerikas Integrācijas institūtsINTAL - migrantu integrācijaintegração de migrantes - ekonomikas integrācijaintegração económica - Eiropas integrācijaintegração europeia - ražošanas pilnīgošanamelhoria da produção - monetārā integrācijaintegração monetária - politiskā integrācijaintegração política - reģionu integrācijaintegração regional - sociālā integrācijaintegração social - balsošanas mērķisintenção de voto - savstarpējā ekonomiskā atkarībainterdependência económica - aizliegums strādāt valsts sektorāinterdição profissional - EK nolīgumsacordo CE - augu selekcijamelhoramento de plantas - procentijuro - tirdzniecības starpnieksintermediário comercial - Strādnieku internacionāleInternacional Operária - Sociālistu internacionāleInternacional Socialista - psihiatriskais ierobežojumsinternamento psiquiátrico - interpelācijainterpelação parlamentar - augsnes uzlabošanamelhoramento do solo - tiesību aktu iztulkošanainterpretação do direito - finanšu intervenceintervenção financeira - tirgus intervenceintervenção no mercado - izgudrojumsinvenção - ieguldījumi ārvalstīsinvestimento no estrangeiro - Kopienas ieguldījumsinvestimento comunitário - tiešie ieguldījumiinvestimento directo - ārvalstu ieguldījumiinvestimento estrangeiro - ieguldījumi rūpniecībāinvestimento industrial - starptautiskie ieguldījumiinvestimento internacional - privāti ieguldījumiinvestimento privado - valsts ieguldījumiinvestimento público - reģionālie ieguldījumiinvestimento regional - dzīvesvietas neaizskaramībainviolabilidade do domicílio - jodsiodo - IrākaIraque - IrānaIrão - RietumirānaIrian Jaya - darbalaika izkārtojumsorganização do tempo de trabalho - ZiemeļīrijaIrlanda do Norte - Īrijas reģioniregiões da Irlanda - ANO Sociālās attīstības pētniecības institūtsIINU - Islândia, República da Islândia - ISOISO - izoglikozeisoglucose - izolācijas materiālsisolante - mežsaimniecības attīstībaordenamento florestal - būvizolācijaisolamento de edifícios - skaņas izolācijaisolamento acústico - siltumizolācijaisolamento térmico - izolacionismsisolacionismo - IzraēlaIsrael - ItālijaItália - Itālijas reģioniregiões de Itália - papuveterra em pousio - JamaikaJamaica - ūdenssaimniecībaordenamento hídrico - piemājas dārziņšhorta familiar - JavaJava - azarta spēlesjogo de azar - jaunietisjovem - gados jauns strādājošaisjovem trabalhador - olimpiskās spēlesjogos olímpicos - kopīgais Eiropas torsJoint European Torus - JordānijaJordânia - Oficiālais Vēstnesisjornal oficial - agrārā ūdenssaimniecībaordenamento hidroagrícola - nepārtraukta darba dienajornada contínua - jūdaismsjudaísmo - tiesnesisjuiz - nolēmumsjulgamento - administratīvā tiesajurisdição administrativa - civillietu tiesajurisdição civil - speciālas piekritības tiesajurisdição de excepção - lauku attīstībadesenvolvimento rural - vispārējas piekritības tiesajurisdição comum - kara tiesajurisdição militar - krimināltiesajurisdição penal - mazgadīgo tiesajurisdição de menores - sociālā tiesajurisdição social - augstākā tiesajurisdição superior - naudas sodsmulta - jurisprudência - jurisprudência CE - augļu sulasumo de fruta - dārzeņu sulasumo de legume - KambodžaCamboja - kapokssumaúma - KenijaQuénia - grozījumsemenda - KiribatiKiribati - KuveitaKoweit - ReinjonaReunião - kvalitātes marķējumscertificado de qualidade - laktozelactose - piensleite - dzeramais piensleite-bebida - nepasterizēts piensleite cru - vājpiensleite desnatado - pilnpiensleite gordo - rūgušpiensleite fermentado - homogenizēts piensleite homogeneizado - pasterizēts piensleite pasteurizado - sterilizēts piensleite esterilizado - augsnes ielabošanacorrecção do solo - produkta ieviešanalançamento de um produto - Estado federado - dzimtā valodalíngua materna - LaosaLaos - trusiscoelho - LacioLácio - AmerikaAmérica - likumībalegalidade - likumdošanalegislação - tiesību akti pārtikas jomālegislação alimentar - antidempinga tiesību aktilegislação antidumping - prettrestu tiesību aktilegislação antitrust - deleģētās likumdošanas pilnvarasautorização legislativa - tiesību akti farmācijas jomālegislação farmacêutica - augu veselības tiesību aktilegislação fitossanitária - tiesību akti veselības aizsardzības jomālegislação sanitária - skolu tiesību aktilegislação escolar - veterinārijas tiesību aktilegislação veterinária - likumdošanas periodslegislatura - sīpolaugslegume de bolbo - lapu dārzenislegume de folha - augļu dārzenislegume de fruto - CentrālamerikaAmérica Central - sakņu dārzeņilegume de raiz - svaigi dārzeņilegume fresco - LensteraLeinster - LesotoLesoto - dzīvnieku leikozeleucose animal - LibānaLíbano - tirdzniecības liberalizācijaliberalização do comércio - LibērijaLibéria - apvienošanās tiesībasliberdade de associação - uzskatu brīvībaliberdade de opinião - saziņas brīvībaliberdade da informação - preses brīvībaliberdade de imprensa - kuģošanas brīvībaliberdade de navegação - pulcēšanās brīvībaliberdade de reunião - tirdzniecības brīvībaliberdade de comércio - reliģiskās pārliecības brīvībaliberdade religiosa - grāmatnīcalivraria - kapitāla brīva kustībalivre circulação de capitais - brīva preču kustībalivre circulação de mercadorias - personu brīva kustībalivre circulação de pessoas - brīva strādājošo kustībalivre circulação de trabalhadores - brīvā konkurencelivre-concorrência - pašnoteikšanās tiesībasliberdade de dispor de si mesmo - brīva apgrozībalivre-prática - pakalpojumu sniegšanas brīvībalivre prestação de serviços - LībijaLíbia - patentlicencelicença de patente - tirdzniecības licencelicença comercial - eksporta licencelicença de exportação - azbestsamianto - importa licencelicença de importação - pārvadājumu licencelicença de transporte - atlaišanadespedimento - kolektīva atlaišanadespedimento colectivo - štatu samazināšanadespedimento por motivos económicos - LihtenšteinaLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - korķiscortiça - Lježas provinceprovíncia de Liège - zvejas vietaslocal de pesca - darba vietalocal de trabalho - cieteamido - pārvadājumu maršrutilinha de transporte - lignītslignite - Arābu līgaLiga Árabe - Arābu līgas valstispaíses da Liga Árabe - LigūrijaLigúria - LimburgaLimburgo - Limburgas provinceProvíncia do Limburgo - tirdzniecības ierobežojumslimitação de comercialização - asociācijas nolīgumsacordo de associação - gāzēts dzēriensrefrigerante - LimuzēnaLimousin - šķiedras linilinho - sēklas linilinho oleaginoso - lietnislingote - lingvistikalinguística - liķierislicor - likvidēšanaliquidação de sociedade comercial - amortizācijaamortização - īpašuma tiesību nodošanaliquidação dos bens - izdevumu apstiprināšanaliquidação das despesas - naudas tirgus likviditāteliquidez monetária - starptautiska likviditāteliquidez internacional - slēgtais partijas sarakstslista fechada - literatūraliteratura - pelēkā literatūradocumentação cinzenta - valsts parāda dzēšanaamortização da dívida - piegādeentrega - enerģijas uzkrāšanās vietalocalização das fontes de energia - ražošanas vietalocalização da produção - īpašuma nomaarrendamento - īrējumpirkšanaleasing - lokautslockout - daudzstāvu dzīvojamā ēkahabitação colectiva - vienģimenes mājahabitação individual - habitação insalubre - subsidētas dzīvojamās ēkashabitação social - programmatūrasoftware - likumslei - nozares pamatu likumslei-quadro - brīvais laikstempos livres - LombardijaLombardia - LotringaLorena, Lorraine - zema īres maksarenda regulamentada - eļļošanas līdzekļilubrificante - ludotēkaludoteca - ugunsaizsardzībaprevenção de incêndios - piesārņojuma kontroles pasākumiluta contra a poluição - cīņa pret noziedzībucombate ao crime - cīņa pret nesaimnieciskuma radītiem atkritumiemluta contra o desperdício - šķiru cīņaluta de classes - izmaksu un ieguvumu analīzeanálise de custos-benefícios - Grão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - Luksemburgas provinceProvíncia do Luxemburgo - sējas lucernaluzerna - žāvēšana ar sublimācijas metodiliofilização - mehānismsmáquina - lauksaimniecības tehnikamaquinaria agrícola - biroja iekārtamáquina de escritório - izmaksu lietderības analīzeanálise de custo-eficácia - kombainsmáquina de colheita - hidrauliskais mehānismsmáquina hidráulica - pneimatiskais mehānismsmáquina pneumática - tekstilmašīnamáquina têxtil - MašrikaMachereque - makroekonomikamacroeconomia - MadeiraMadeira - ieguldījuma un rezultāta analīzeanálise de entradas-saídas - lielveikalsgrande superfície - nocenoto preču veikalsarmazém de revenda - MagribaMagrebe - magnijsmagnésio - lauksaimniecības darbaspēksmão-de-obra agrícola - ģimenē strādājošaismão-de-obra familiar - ūdens analīzeanálise da água - darbvietu saglabāšanamanutenção do emprego - miera uzturēšanamanutenção da paz - absolūts balsu vairākumsmaioria absoluta - pilngadībamaioridade - balsu vairākumsmaioria de voto - politiskais vairākumsmaioria política - kvalificētais balsu vairākumsmaioria qualificada - klusējošais vairākumsmaioria silenciosa - informācijas analīzeanálise da informação - vienkāršs balsu vairākumsmaioria relativa - dzīvnieku slimībadoença animal - elpošanas orgānu slimībadoença das vias respiratórias - sirds un asinsvadu slimībadoença do coração - endēmiskā slimībadoença endémica - lipīga slimībadoença infecciosa - arodslimībadoença profissional - tropiska slimībadoença tropical - augu slimībadoença vegetal - jauniešu neapmierinātībadescontentamento da juventude - Malaizijas pussalapenínsula da Malásia - MalāvijaMalawi - MalaizijaMalásia - Maldīvu salasMaldivas - MaliMali - Folklenda salasIlhas Falkland - iesalsmalte - demogrāfiskā analīzeanálise demográfica - MaltaMalta - LamanšsCanal da Mancha - vēlēts amatsmandato electivo - mangānsmanganésio - kultūras pasākumsmanifestação cultural - bilances analīzeanálise de balanços - nekvalificēts strādnieksservente - mācību grāmatamanual escolar - maoismsmaoísmo - standartizētu termiņnoguldījumu tirgusmercado a prazo - lauksaimniecības tirgusmercado agrícola - Kopienas lauksaimniecības tirgusmercado agrícola comunitário - tūlītējas piegādes tirgusmercado a pronto pagamento - izmaksu analīzeanálise de custos - kopējais tirgusmercado comum - arābu kopējais tirgusMercado Comum Árabe - Arābu kopējā tirgus valstispaíses do Mercado Comum Árabe - Kopienas tirgusmercado comunitário - preču piegādes publiskā pasūtījuma līgumscontrato de fornecimentos - konkursa kārtībā noslēgts līgumsajuste directo - līgums par darbu izpildicontrato de obras - ārvalstu valūtas tirgusmercado cambial - ekonomiskā analīzeanálise económica - preču tirgusmercado de produtos de base - darba tirgusmercado do trabalho - ārvalstu tirgusmercado externo - nekustamā īpašuma tirgusmercado fundiário - vietējais tirgusmercado interno - starptautiskais tirgusmercado internacional - brīvais tirgusmercado livre - naudas tirgusmercado monetário - valsts līgumscontrato público - finanšu analīzeanálise financeira - oficiālais tirgusmercado regulamentado - margarīnsmargarina - svārstību robežamargem de flutuação - sociālā atstumšanaexclusão social - laulībacasamento - MarokaMarrocos - sociālā analīzeanálise social - MartinikaMartinica - marksismsmarxismo - budžeta apjomsmassa orçamental - naudas piedāvājumsmassa monetária - karstumizturīgie materiālimateriais refractários - apgaismes ierīcematerial de iluminação - būviekārtaequipamento de construção - urbšanas iekārtaequipamento de perfuração - pacelšanas iekārtaequipamento de elevação - elektroiekārtamaterial eléctrico - mehāniskā iekārtamaterial mecânico - matemātikamatemática - piena taukigordura do leite - plastikamatéria plástica - Dienvidaustrumu Āzijas Valstu asociācijaASEAN - izejvielamatéria-prima - radioaktīvi materiālimatéria radioactiva - MaurīcijaMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauritānijaMauritania, Mauritânia - MajotaMayotte - CACM valstispaíses MCAC - precīzijas instrumentu rūpniecībamecânica de precisão - vispārējā mašīnbūvemecânica geral - ASEAN valstispaíses ASEAN - mehanizācijamecanização - lauksaimniecības mehanizācijamecanização agrícola - valūtas maiņas mehānismsmecanismo de intervenção monetária - atbalsta mehānismsmecanismo de apoio - skolu medicīnamedicina escolar - veterinārmedicīnamedicina veterinária - dzīvnieku kaušanaabate de animais - Bretonvudsas vienošanāsacordo de Bretton Woods - anatomijaanatomia - MelanēzijaMelanésia - melasemelaço - zemnieku mājsaimniecībaagregado familiar agrícola - mēneša izpeļņamensalidade - galdniecībamarcenaria - metālrūpniecībamarcenaria metálica - Baltijas jūraMar Báltico - Īrijas jūraMar da Irlanda - AndalūzijaAndaluzia - AndoraAndorra - Norvēģu jūraMar da Noruega - ZiemeļjūraMar do Norte - anhidrīdsanidrido - VidusjūraMar Mediterrâneo - dzīvsudrabsmercúrio - pasākums ar līdzvērtīgu ietekmimedida de efeito equivalente - melnais metālsmetal ferroso - smagais metālsmetal pesado - krāsainais metālsmetal não ferroso - dārgmetālsmetal precioso - metaloīdsmetalóide - kaujams dzīvnieksanimal para abate - pulvermetalurģijametalurgia dos pós - pusgraudniecībaparceria agrícola - kviešu un rudzu maisījumstrigo e centeio - meteoroloģijameteorologia - pētījumu metodemétodo de investigação - statistikas metodemétodo estatístico - metroloģijametrologia - lauksaimniecības dzīvnieksanimal de criação - MeksikaMéxico - DienviditālijaMezzogiorno - microeconomia - mikroformamicroforma - MikronēzijaMicronésia - AustrummidlendaEast Midlands - RietummidlendaWest Midlands - vilcējdzīvnieksanimal de tracção - migrācijamigração - svārstmigrācijamigração alternante - reemigrācijamigração de regresso - ģimenes migrācijamigração familiar - piespiedu migrācijamigração forçada - pārrobežu migrācijamigração fronteiriça - nelegālā migrācijamigração ilegal - iekšējā migrācijamigração interna - migração interurbana - vienošanās par norēķiniemacordo de compensação - mājdzīvnieksanimal doméstico - migração intra-urbana - Kopienas iekšējā migrācijamigração comunitária - darba migrācijamigração profissional - lauku migrācijamigração rural - pilsēttieces migrācijamigração rural urbana - sezonas migrācijamigração sazonal - darba videambiente de trabalho - skolas videmeio escolar - politiskais aktīvistsmilitante político - vaislas dzīvniekianimal reprodutor - kosmosa militarizācijamilitarização do espaço - militārismsmilitarismo - prosamilho-painço - dzelzsrūdaminério de ferro - krāsaino metālu rūdaminério não ferroso - nemetālu rūdaminério não metálico - mineraloģijamineralogia - dzīvs dzīvnieksgado vivo - prokuratūraministério público - ministrsministro - nepilngadībamenoridade - mazākumtautībaminoria nacional - seksuālā minoritāteminoria sexual - metāla mēbelesmobiliário metálico - darbaspēka mobilitātemobilidade da mão-de-obra - zemes mobilitātemobilidade fundiária - teritoriālā mobilitātemobilidade geográfica - dzīvesvietas maiņamobilidade residencial - studentu mobilitātemobilidade escolar - finansēšanas metodemodo de financiamento - balsošanas metodemodo de escrutínio - transporta veidsmodo de transporte - ekonomikas modelismodelo económico - uzņēmējsabiedrības modernizācijamodernização da empresa - rūpniecības modernizācijamodernização industrial - zemnieku saimniecību modernizēšanamodernização da exploração agrícola - budžeta grozījumialteração orçamental - MolizeMolise - gliemismolusco - gadagrāmataanuário - Moluku salasMolucas - molibdēnsmolibdénio - konstitucionālā monarhijamonarquia parlamentar - universālismsmundialismo - MongolijaMongólia - rezerves valūtamoeda de reserva - elektroniskie naudas pārskaitījumimoeda electrónica - starptautiska valūtamoeda internacional - valsts valūtamoeda nacional - noguldījumu naudamoeda bancária - vienpalātas sistēmaassembleia unicamaral - vienvaldībamonocracia - monogrāfijamonografia - monopolsmonopólio - monopsonsmonopólio de compra - valsts monopolsmonopólio de Estado - importa monopolsmonopólio de importação - AntarktikaAntárctida - informācijas monopolsmonopólio da informação - fiskālais monopolsmonopólio fiscal - MontserrataMonserrat - kalnsmontanha - valūtas kursu starpības kompensācijamontante compensatório monetário - sabiedrības morālemoralidade pública - mirstībamortalidade - bērnu mirstībamortalidade infantil - arodmirstībamortalidade profissional - patērētāju motivācijamotivação do consumidor - antibiotikasantibiótico - politiskā motivācijamotivação política - autonomistu kustībamovimento autonomista - antirasisma kustībamovimento contra o racismo - uzskatu virziensmovimento de opinião - kapitāla kustībamovimento de capitais - sieviešu kustībamovimento de mulheres - jaunatnes kustībamovimento de jovens - nacionālās atbrīvošanās kustībamovimento de libertação nacional - papildnolīgumsacordo de complementaridade - ekoloģijas kustībamovimento ecologista - Eiropas Kustībamovimento europeu - zemnieku kustībamovimento campesino - sabiedriska kustībamovimento social - sakaru līdzekļimeios de comunicação - plašsaziņas līdzekļimeios de comunicação de massas - lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļimeios de produção agrícola - transporta līdzekļimeio de transporte - vidēja lieluma uzņēmumsmédia empresa - vidēji liela saimniecībamédia exploração agrícola - MozambikaMoçambique - daudzpartiju sistēmamultipartidarismo - MinstereMunster - muzejsmuseu - Britu Rietumindijas salasAntilhas Inglesas - sēņu audzēšanacultura de cogumelos - Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijaNAFO - NamībijaNamíbia - Namīras provinceprovíncia de Namur - dzimstībanatalidade - nacionālsociālismsnacional-socialismo - nacionalizācijanacionalização - Franču Rietumindijas salasAntilhas Francesas - nacionālismsnacionalismo - juridisko personu valstspiederībanacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NavarraNavarra - gaisa satiksmetráfego aéreo - iekšzemes ūdensceļu kuģu satiksmenavegação fluvial - jūras kuģniecībanavegação marítima - Nīderlandes AntiļasAntilhas Holandesas - kravas kuģisnavio de carga - liellaivu pārvadāšanas kuģisnavio porta-barcaças - sarunas par darba koplīguma slēgšanunegociação colectiva - Tokijas raundsTóquio Round - Dilonas raundsDillon Round - Kenedija raundsKennedy Round - sarunas par tarifiemnegociação pautal - antisemītismsanti-semitismo - neitralitāteneutralidade - jauns Kopienas instrumentsNIC - NikaragvaNicarágua - niķelisníquel - NigēraNíger - izglītotībanível de ensino - piesārņojuma pakāpenível de poluição - Antverpenes provinceprovíncia de Antuérpia - trokšņa līmenisnível sonoro - palmu riekstscoconote - nomadismsnomadismo - budžetu iedalījumsnomenclatura orçamental - lauksaimniecības produktu nomenklatūranomenclatura dos produtos agrícolas - tarifu nomenklatūranomenclatura pautal - ANZUSANZUS - nepievienošanāsnão-alinhamento - ārpusfrakciju loceklisnão-inscrito - nevardarbībacomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - ZiemeļjitlandeJutlândia do Norte - standartizācijanormalização - standartsnorma - pārtikas standartsnorma alimentar - ANZUS valstispaíses ANZUS - bioloģiskais standartsnorma biológica - tirgdarbības standartsnorma de comercialização - darba normatīvinorma sobre o trabalho - sociālā normanorma social - aparteīdsapartheid - jaunā ekonomiskā kārtībanova ordem económica - JaunkaledonijaNova Caledónia - JaunzēlandeNova Zelândia - vēlēšanu rezultātu spēkā neesībaanulação de um acto eleitoral - laulātības koeficientsnupcialidade - Starptautiskā civilās aviācijas organizācijaOIAC - Āzijas Ražības organizācijaOAP - sadarbības nolīgumsacordo de cooperação - atteikšanās dienēt idejiskas pārliecības dēļobjecção de consciência - uzturēšanas pienākumsobrigação alimentar - pretkonkurences klauzulaobrigação de não-concorrência - attīstības šķērslisobstáculo ao desenvolvimento - Āfrikas un Mauritānijas kopīgā organizācijaOCAM - países OCAM - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijaOCDE - ESAO valstispaíses OCDE - Antarktiskais okeānsOceano Antárctico - Ziemeļu ledus okeānsOceano Árctico - Atlantijas okeānsOceano Atlântico - Indijas okeānsOceano Índico - Klusais okeānsOceano Pacífico - OkeānijaOceânia - okeanogrāfijaoceanografia - biškopībaapicultura - Vidusamerikas valstu organizācijaODECA - OCAS valstispaíses ODECA - Amerikas Valstu organizācijaOEA - OAS valstispaíses OEA - Leste de Storebælt - mākslas darbsobra de arte - Eiropas Patentu birojsSEP - ieraksta aparatūraaparelho de gravação - brīva darbvietaoferta de emprego - pieejamā enerģijaoferta energética - piedāvājums un pieprasījumsoferta e procura - Starptautiskā darba organizācijaOIT - olīvu audzēšanaoleicultura - mikroelementsoligoelemento - oligopolsoligopólio - oligopsonsoligopsónio - olīvaazeitona - PAOOLP - OmānaOmã - UmbrijaÚmbria - EK ombudsProvedor de Justiça Europeu - Starptautiskā jūras organizācijaOMI - Pasaules meteoroloģijas organizācijaOMM - Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijaOMPI - ANO Industriālās attīstības organizācijaONUDI - Arābu Naftas eksportētāju valstu organizācijaOPAEP - Naftas eksportētāju valstu organizācijaOPEP - OPEC valstispaíses OPEP - banku darbībaactividade bancária - biržas darījumsoperação na bolsa - valūtas maiņas darījumsoperação cambial - sabiedriskā domaopinião, Opinião Pública - OOPECSPOCE - opozīcijaopositor de opinião - politiskā opozīcijaoposição política - valdības rīkojumsportaria - mēraparatūraaparelho de medição - sabiedriskā kārtībaordem pública - órgão comunitário - organigrama - administratīvā struktūraorganização administrativa - Āfrikas organizācijaorganização africana - Āfrikas un Āzijas organizācijasorganização afro-asiática - precīzijas instrumentsaparelho de precisão - Amerikas organizācijaorganização americana - arābu organizācijaorganização árabe - Āzijas organizācijaorganização asiática - kopēja tirgus organizācijaorganização comum de mercado - kultūras organizācijaorganização cultural - mācību organizēšanaorganização do ensino - radioiekārtaaparelho de rádio - ražošanas organizēšanaorganização da produção - profesiju organizācijaorganização profissional - ANOOrganização das Nações Unidas - partiju organizācijaorganização dos partidos - pārvadājumu organizēšanaorganização dos transportes - tirgus organizācijaorganização do mercado - Varšavas Līguma organizācijaPacto de Varsóvia - darba organizācijaorganização do trabalho - televīzijas iekārtaaparelho de televisão - vēlēšanu rīkošanaorganização eleitoral - Eiropas organizācijaorganização europeia - valdību organizācijaorganização intergovernamental - starptautiska organizācijaorganização internacional - Latīņamerikas organizācijaorganização latino-americana - nevalstiska organizācijaorganização não governamental - elektroniskā ierīceaparelho electrónico - miežicevada - lauksaimniecības virzībaorientação agrícola - skolēnu orientācijaorientação escolar - SOECEurostat - NATO valstispaíses NATO - Dienvidaustrumu Āzijas Līguma organizācijaOTASE - Āfrikas SavienībaUnião Africana - lauksaimniecības agregātsutensílio agrícola - rokas darbarīksferramenta doméstica - kvalificēts strādnieksoperário qualificado - OvereiselaOverijssel - aitaovino - olu produktsproduto à base de ovo - skābeklisoxigénio - maksājumspagamento - avansa izmaksapagamento adiantado - uzaicinājums uz konkursuconcurso público - starptautisks maksājumspagamento internacional - Kopienas iekšējais maksājumspagamento intracomunitário - maizepão - PakistānaPaquistão - brīvo sarakstu balsošanas sistēmalista composta - PanamaPanamá - valūtu grozscabaz de moedas - maizes cepšanapanificação - tieša piemērojamībaaplicabilidade directa - papīrscarta, Papel - Papua-JaungvinejaPapua-Nova Guiné - kvazifiskāls maksājumsparafiscalidade - ParagvajaParaguai - parazitoloģijaparasitologia - transportlīdzekļu parksparque automóvel - ritošais sastāvsparque ferroviário - nacionālais parksparque nacional - tiesību aktu piemērošanaaplicação da lei - vientuļais vecākspais solteiros - radniecībapais - valūtas maiņas paritāteparidade cambial - pirktspējas paritāteparidade do poder de compra - parlamentsassembleia - valsts parlamentsassembleia nacional - reģiona parlamentsassembleia regional - parlamenta loceklisparlamentar - Kopienas tiesību aktu īstenošana valstīsaplicação do direito comunitário - mantas sadaledivisão da propriedade - komunistiskā partijapartido comunista - konservatīvo partijapartido conservador - kristīgi demokrātiskā partijapartido democrata-cristão - ekoloģijas partijapartido ecologista - Eiropas partijapartido europeu - saules enerģijas izmantošanautilização de energia solar - liberālā partijapartido liberal - sociāldemokrātiskā partijapartido social-democrata - sociālistiskā partijapartido socialista - leiboristu partijapartido trabalhista - vienpartijas sistēmaregime de partido único - sieviešu līdzdalībaparticipação das mulheres - darbinieku līdzdalībaparticipação dos trabalhadores - personāla novērtējumsavaliação do pessoal - balsotāju kopskaitsparticipação eleitoral - politiskā līdzdalībaparticipação política - sociālā līdzdalībaparticipação social - pasepassaporte - Eiropas pasepassaporte europeu - pasterizācijapasteurização - brīvās tirdzniecības līgumsacordo de comércio livre - kultūras mantojumspatrimónio cultural - darba devēju organizācijaorganização patronal - nabadzības izplatīšanāsempobrecimento - nabadzībapobreza - kuģa karogspavilhão de navio - izdevīgais karogspavilhão de conveniência - mācekļa darbsaprendizagem profissional - asociēta valstspaís associado - NīderlandePaíses Baixos - Nīderlandes AZTPTU dos Países Baixos - Nīderlandes reģioniregiões dos Países Baixos - Basku zemePaís Basco - VelsaPais de Gales, País De Gales - Luāras apgabalsPays de la Loire - donorvalstspaís dador - attīstības valstispaís em desenvolvimento - aizjūras zemes un teritorijaspaíses e territórios ultramarinos - dalībvalstsEstado-membro - vismazāk attīstīta valstspaís menos desenvolvido - trešā valstspaís terceiro - bruņojumapgādeabastecimento de armas - piekrastes zvejapesca costeira - saldūdens zvejapesca de água doce - dziļjūras zvejniecībapesca de alto mar - jūras zvejapesca marítima - izbrāķētais lomspescado rejeitado - tradicionālā zvejniecībapesca tradicional - energoapgādeaprovisionamento energético - jaunas mācību metodespedagogia moderna - PeloponēsaPeloponeso - barža, liellaiva, neliels piekrastes kuģisbarca, barcaça, bateira, batelão - pārtikas trūkumspenúria alimentar - finanšu izlīdzināšanaperequação financeira - ievedumapstrādeaperfeiçoamento activo - izvedumapstrādeaperfeiçoamento passivo - zvejas sezonacampanha de pesca - EK pārejas laiksperíodo de transição CE - vadītāja apliecībacarta de condução - Eiropas vadītāja apliecībacarta de condução europeia - būvatļaujalicença de construção - zvejas atļaujaautorização de pesca - darba atļaujalicença de trabalho - PeruPeru - varas uzurpācijapersonalização do poder - vecs cilvēkspessoa idosa - šķirtenispessoa divorciada - laulībā esoša personapessoa casada - Saūda ArābijaArábia Saudita - atšķirta personapessoa separada - vienpersonas saimepessoa só - atraitnispessoa viúva - pamatpersonālspessoal de terra - EK A kategorijas personālspessoal CE de categoria A - zemesriekstiamendoim - EK B kategorijas personālspessoal CE de categoria B - EK C kategorijas personālspessoal CE de categoria C - EK D kategorijas personālspessoal CE de categoria D - transportlīdzekļa vadītājscondutor - pārvadājumu personālspessoal dos transportes - brīvības atņemšanas iestādes personālspessoal penitenciário - finansiāls zaudējumsprejuízo financeiro - dzīvnieku mērispeste animal - mazs uzņēmumspequena empresa - mazie un vidējie uzņēmumipequenas e médias empresas - sīksaimniecībapequena exploração agrícola - mazpilsētavila - Mazās Antiļu salasPequenas Antilhas - lūgumrakstspetição - petroķīmijas produktipetroquímica - farmakoloģijafarmacologia - FilipīnasFilipinas - politikas filozofijafilosofia política - arbitrāžaarbitragem financeira - fosforsfósforo - fotoķīmijafotoquímica - fotoelementspilha fotovoltaica - arodfizioloģijafisiologia do trabalho - kodolfizikafísica nuclear - PikardijaPicardia - rezerves detaļapeça avulsa - PjemontaPiemonte - starptautiskā šķīrējtiesaarbitragem internacional - dārgakmeņipedra preciosa - pirātismspirataria - zivkopībapiscicultura - ieguldījumu darījumsaplicação de capitais - tarifu griestimáximo tarifário - politiskā arbitrāžaarbitragem política - līdzenumsplanície - krīzes atrisināšanas plānsplano anticrise - pilsētplānošanas projektsplano de urbanização - Kolombo plānsPlano de Colombo - attīstības plānsplano de desenvolvimento - finansēšanas plānsplano de financiamento - planktonsplâncton - kokaudzēšanaarboricultura - izglītības plānošanaplaneamento da educação - ģimenes plānošanaplaneamento familiar - ražošanas plānošanaplaneamento da produção - pārvadājumu plānošanaplaneamento dos transportes - tirgus plānošanaplaneamento do mercado - ekonomikas plānošanaplaneamento económico - finanšu plānošanaplaneamento financeiro - rūpniecības plānošanaplaneamento industrial - valsts plānošanaplaneamento nacional - reģionālā plānošanaplaneamento regional - nozares plānošanaplaneamento sectorial - sējenisplântula - ūdensaugsplanta aquática - rupjās lopbarības augiplanta forrageira - tehniskās kultūrasplanta industrial - eļļas augsplanta oleaginosa - skuju koksconífera - sakņaugiplanta tuberosa - šķiedraugsplanta têxtil - tropu augsplanta tropical - audzēšana zem plēvescultura sob plástico - plastifikatorsplastificante - plātneprancha - politiskā programmaprograma político - kontinentālais šelfsplataforma continental - ģipsisgesso - lapu koksárvore folhosa - pilna nodarbinātībapleno emprego - plutonijsplutónio - pneimatiskā riepapneu - ANO Attīstības programmaPNUDI - ANO Vides programmaPNUA - svars un lielumspesos e dimensões - mazumtirdzniecības preču tirguscentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - zivispeixe - saldūdens zivispeixe de água doce - jūras zivispeixe de água salgada - svaigas zivispeixe fresco - policijapolícia - kriminālizmeklēšanas departamentspolícia judiciária - lauksaimniecības politikapolítica agrícola - kopējā lauksaimniecības politikaPolítica Agrícola Comum - valsts lauksaimniecības politikapolítica agrícola nacional - reģionālā lauksaimniecības politikapolítica agrícola regional - pārtikas politikapolítica alimentar - banku politikapolítica bancária - budžeta politikapolítica orçamental - tirdzniecības politikapolítica comercial - kopēja tirdzniecības politikapolítica comercial comum - Kopienas politikapolítica comunitária - brīvprātīgās tirdzniecības ierobežošanas nolīgumsacordo de limitação - arheoloģijaArqueologia - Kopienas nodarbinātības politikapolítica comunitária do emprego - kopējā zivsaimniecības politikapolítica comum da pesca - kopēja cenu politikapolítica comum de preços - kopējā transporta politikapolítica comum dos transportes - īstermiņa ekonomikas politikapolítica conjuntural - kultūrpolitikapolítica cultural - palīdzības politikapolítica de ajuda - taupības politikapolítica de austeridade - intervences politikapolítica de intervenção - ieguldījumu politikapolítica de investimento - aizsardzības politikapolítica de defesa - attīstības politikapolítica de desenvolvimento - finansēšanas politikapolítica de financiamento - izglītības politikapolítica da educação - nodarbinātības politikapolítica do emprego - uzņēmējdarbības politikapolítica da empresa - vides politikapolítica do ambiente - arhitektūraarquitectura - informācijas politikapolítica de informação - komunikācijas politikapolítica da comunicação - konkurences politikapolítica da concorrência - celtniecības politikapolítica da construção - zivsaimniecības politikapolítica da pesca - lauksaimnieciskās ražošanas politikapolítica da produção agrícola - pētniecības politikapolítica de investigação - veselības aizsardzības politikapolítica de saúde - dzimstības regulēšanas politikapolítica de natalidade - ražošanas politikapolítica de produção - solārarhitektūraarquitectura solar - atbalsta politikapolítica de apoio - demogrāfiskā politikapolítica demográfica - austrumu un rietumu politikapolítica de blocos - valūtas maiņas politikapolítica cambial - eksporta politikapolítica das exportações - importa politikapolítica das importações - cenu politikapolítica de preços - atalgojuma politikapolítica salarial - arhīva materiāliarquivo - lauksaimniecības struktūrpolitikapolítica das estruturas agrícolas - pārvadājumu politikapolítica dos transportes - kredītpolitikapolítica de crédito - mājokļu politikapolítica da habitação - enerģētikas politikapolítica energética - Eiropas aizsardzības politikapolítica europeia de defesa - ārpolitikapolítica externa - ģimenes atbalsta politikapolítica familiar - finanšu politikapolítica financeira - fiskālā politikapolítica fiscal - mežsaimniecības politikapolítica florestal - valdības politikapolítica governamental - rūpniecības politikapolítica industrial - iekšpolitikapolítica interna - migrācijas politikapolítica migratória - monetārā politikapolítica monetária - agromonetārā politikapolítica monetária agrícola - ostu politikapolítica portuária - kopēja ostu politikapolítica portuária comum - sudrabsprata - reģionālā politikapolítica regional - Kopienas reģionālā politikapolítica regional comunitária - sociālā politikapolítica social - struktūrpolitikapolítica estrutural - tarifu politikapolítica pautal - kopējo tarifu politikapolítica pautal comum - atmosfēras piesārņotājspoluente atmosférico - ūdens piesārņotājspoluente da água - ArgentīnaArgentina - trokšņa radītais piesārņojumspoluição sonora - atmosfēras piesārņojumspoluição atmosférica - ķīmiskais piesārņojumspoluição química - piesārņojums no krasta darbībāmpoluição de origem telúrica - ūdens piesārņojumspoluição da água - pārtikas piesārņojumspoluição dos alimentos - piekrastes piesārņojumspoluição costeira - ūdensceļu piesārņošanapoluição dos cursos de água - augsnes piesārņojumspoluição do solo - jūras piesārņošanapoluição marítima - lauksaimniecība sausa klimata apstākļoscultura em zonas áridas - organiskais piesārņojumspoluição orgânica - piesārņojums no lauksaimniecības avotiempoluição pela agricultura - radioaktīvais piesārņojumspoluição radioactiva - stratosfēras piesārņojumspoluição estratosférica - termālais piesārņojumspoluição térmica - pārrobežu piesārņojumspoluição transfronteiriça - PolijaPolónia - jaukta augkopībapolicultura - polimērspolímero - PolinēzijaPolinésia - Franču PolinēzijaPolinésia Francesa - lauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotājipopulação activa agrícola - strādājošiepopulação activa ocupada - darbspējīgā vecuma iedzīvotājipopulação em idade de trabalhar - nestrādājošie iedzīvotājipopulação não-activa - zvejas nolīgumsacordo de pesca - ķīmiskais ierocisarma química - lauku iedzīvotājipopulação rural - pilsētas iedzīvotājipopulação urbana - zvejas ostaporto de pesca - PuertorikoPorto Rico - PortugālePortugal - Portugāles reģioniregiões de Portugal - dominanceposição dominante - pasta un telekomunikāciju pakalpojumicorreios e telecomunicações - parastais bruņojumsarma convencional - kālijspotássio - attīstības potenciālspotencial de desenvolvimento - ApūlijaPúglia - stumšanasirgagem - putekļipoeira - politiskā varapoder político - budžeta pilnvaraspoder orçamental - tiesības izvērtētpoder de apreciação - izpildes pilnvarapoder de execução - ierosināšanas tiesībaspoder de iniciativa - uzraudzības pilnvaraspoder de controlo - lēmējtiesībaspoder de decisão - tiesības piedalīties sarunāspoder de negociação - ratificēšanas tiesībaspoder de ratificação - diskrēcijapoder discricionário - izpildvarapoder executivo - tiesu varapoder judicial - likumdevējvarapoder legislativo - likumā paredzētās pilnvaraspoder regulamentar - valsts iestādespoderes públicos - fasējumspré-embalagem - vispārīgi atvieglojumipreferências generalizadas - lauksaimniecības nodoklisdireito nivelador agrícola - EOTK nodoklisdireito nivelador CECA - pirmā darba vietaprimeiro emprego - kodolierocisarma nuclear - augsnes sagatavošanamobilização do solo - atbrīvošana no soda noilguma dēļprescrição da pena - parlamenta priekšsēdētājspresidente da assembleia - prese, preses-, žurnālistiimprensa, jornal, jornalismo - politiskā preseimprensa política - pabalsts apgādnieka nāves gadījumāpensão de sobrevivência - pakalpojumu nodrošināšanaprestação de serviços - taktiskie kodolieročiarma nuclear táctica - sociālās nodrošināšanas pabalstsprestação social - EIB aizdevumsempréstimo BEI - EOTK aizdevumsempréstimo CECA - Kopienas aizdevumsempréstimo comunitário concedido - Euratom aizdevumsempréstimo Euratom - piesārņojuma novēršanaprevenção da poluição - īstermiņa prognozeprevisão a curto prazo - ilgtermiņa prognozeprevisão a longo prazo - vidēja termiņa prognozeprevisão a médio prazo - budžeta tāmeestimativa orçamental - ekonomikas prognozēšanaprevisão económica - likuma augstākais spēksprimado do direito - Kopienas tiesību aktu prioritāteprimado do direito comunitário - prēmiju izmaksaprémio salarial - nokaušanas piemaksaprémio de abate - izaršanas piemaksasubsídio de arranque - nepārdevuma piemaksaprémio de não-comercialização - uzglabāšanas piemaksaprémio de armazenagem - agrie augļi un dārzeņilegumes e frutos temporãos - princips maksā piesārņotājsprincípio do poluidor-pagador - ekonomikas prioritāteprioridade económica - bruņotie spēkiforças armadas - lēmuma pieņemšanatomada de decisão - politieslodzītaispreso político - tiesību atņemšanaprivação de direitos - cenaspreços - robežcenapreço dentro do intervalo de variação - eksporta cenapreço à exportação - importa cenapreço à importação - patēriņa cenapreço de consumo - profesionālā armijaforças armadas profissionais - ražotāja cenapreço no produtor - ražotājsaimniecību cenaspreço agrícola - pārtikas cenapreço alimentar - CIF cenapreço CIF - iepirkuma cenapreço de compra - slūžu cenapreço-comporta - intervences cenapreço de intervenção - standartcenapreço de objectivo - vienošanās par cenāmacordo de preços - militārais aprīkojumsarmamento - piedāvājuma cenapreço de oferta - orientējošā cenapreço de orientação - bāzes cenapreço de base - aktivācijas cenapreço de desencadeamento - mazumtirdzniecības cenapreço de retalho - vairumtirdzniecības cenapreço por grosso - elektroenerģijas cenapreço da energia - lauksaimniecības zemes cenapreço da terra - salīdzināmā cenapreço de referência - aromatizētājsaromatizante - atpirkšanas cenapreço de retirada do mercado - pašizmaksapreço de custo - sliekšņa cenapreço-limiar - atbalsta cenapreço de sustentação - maksa par autostāvvietupreço de estacionamento - pārdošanas cenapreço de venda - preču cenapreço dos produtos de base - diskriminējoša cenapreço discriminatório - saimniecības rentepreço do arrendamento rural - pasaules tirgus cenapreço no mercado mundial - iepriekš noteikta cenapreço preestabelecido - brīvas klājpiegādes cenapreço FOB - brīvas robežpiegādes cenapreço franco-fronteira - sprūda cenapreço gatilho - garantētā cenapreço garantido - noteiktā cenapreço fixado - mērķa cenapreço indicativo - rūpnieciskā cenapreço de fábrica - brīvā cenapreço livre - maksimālā cenapreço máximo - apūdeņošanairrigação - minimālā cenapreço mínimo - garantētā minimālā cenapreço mínimo garantido - vidējā cenapreço médio - priekšrokas cenapreço preferencial - pazemināta cenapreço reduzido - pirkšanas cenapreço incluindo portes - raksturīgā cenapreço representativo - mākslaartes - raksturīgā tirgus cenapreço representativo de mercado - sociālā problēmaproblema social - pilsētas grūtībasproblema urbano - ķīmiskais processprocesso químico - elektrisks processprocesso eléctrico - fizikāls processprocesso físico - administratīvā procedūraprocesso administrativo - pretsubsīdiju procedūraprocesso anti-subvenção - tautas daiļradearte popular - budžeta procedūratramitação orçamental - civilprocessprocesso civil - disciplinārlietaprocesso disciplinar - likumdošanas kārtībaprocesso legislativo - parlamenta procedūraprocesso parlamentar - kriminālprocessprocesso penal - Tuvie un Vidējie AustrumiMédio Oriente - dāvanaartigo para oferta - konveijerražošanaprodução em cadeia - lauksaimnieciskā ražošanaprodução agrícola - pārtikas ražošanaprodução alimentar - dzīvnieku audzēšanaprodução animal - amatniecībaprodução artesanal - Kopienas produkcijaprodução comunitária - nepārtraukta ražošanaprodução contínua - enerģijas ražošanaprodução de energia - ūdeņraža ražošanaprodução de hidrogénio - zvejniecības produktsprodução pesqueira - nepietiekama ražošanaprodução deficitária - rūpniecības produkcijaprodução industrial - pasaules produkcijaprodução mundial - nacionālā produkcijaprodução nacional - augkopībaprodução vegetal - produktivitāte, ražīgumsprodutividade, rendimento (economia) - lauksaimniecības produktivitāteprodutividade agrícola - dekoratīvs izstrādājumsartigo de decoração - zemes produktivitāteprodutividade da terra - darba ražīgumsprodutividade do trabalho - labības produktsproduto à base de cereais - augļu produktsproduto à base de frutos - dārzeņu produktsproduto à base de legumes - zivju produktsproduto à base de peixe - cukura produktsproduto à base de açúcar - pārtikas pārstrādes produktsproduto alimentar complexo - dzīvniekizcelsmes produktsproduto animal - gaļas produktsproduto à base de carne - neorganiskās ķīmijas produktsproduto químico inorgânico - koncentrātsproduto concentrado - iesaiņots produktsproduto embalado - saldēts produktsproduto congelado - kosmētikas līdzeklisproduto cosmético - sporta piederumiartigo desportivo - iesaiņojumsmaterial de embalagem - pulēšanas un tīrīšanas līdzekļiproduto de limpeza - pirmapstrādes produktsproduto de base - konditorejas izstrādājumsproduto de confeitaria - plaša patēriņa precesproduto de grande consumo - aizstājējproduktsproduto de substituição - kaltēts produktsproduto desidratado - diētisks produktsproduto dietético - mežmateriālsproduto em madeira - tualetes piederumsartigo de toucador - nepakots produktsproduto a granel - kūpināts produktsproduto fumado - rūpniecības produktsproduto industrial - viegli uzliesmojošs produktsproduto inflamável - šķīstošais produktsproduto instantâneo - apstarots produktsproduto irradiado - piena produktslacticínio - sublimēts produktsproduto liofilizado - rūpniecības precesproduto manufacturado - metāla izstrādājumsproduto metálico - iežguves produktsproduto mineiro - vietējā produkcijaproduto nacional - nacionālais kopproduktsproduto nacional bruto - jauns produktsproduto novo - noteiktas izcelsmes produktsproduto originário - naftas produktsproduto petrolífero - farmaceitisks produktsproduto farmacêutico - mājturības izstrādājumsartigo doméstico - olbaltumvielu produktiproduto proteico - atjaunots produktsproduto reconstituído - atdzesēts produktsproduto refrigerado - reģiona kopproduktsproduto regional bruto - sālīts produktsproduto salgado - pusfabrikātiproduto semimanufacturado - paaugstināta riska ražojumsproduto sensível - sasaldēts produktsproduto ultracongelado - tekstilizstrādājumsproduto têxtil - amatnieksartesão - veterinārfarmaceitiskie produktiproduto veterinário - pārdevēja profesijaprofissão comercial - finanšu profesijaprofissão financeira - veselības aprūpes profesijaprofissão médica - vidējā medicīnas personāla profesijaprofissão paramédica - Pasaules pārtikas programmaPAM - rīcības programmaprograma de acção - palīdzības programmaprograma de ajuda - izglītības programmaprograma de ensino - pētniecības programmaprograma de investigação - vēlēšanu programmaprograma eleitoral - zinātnes attīstībaprogresso científico - ieguldījumu projektsprojecto de investimento - budžeta projektsprojecto de orçamento - pētniecības projektsprojecto de investigação - rūpniecisks projektsprojecto industrial - pārdošanas veicināšanapromoção comercial - tirdzniecības veicināšanapromoção das trocas - ieguldījumu veicināšanapromoção do investimento - zemes īpašuma apbūvepromoção imobiliária - paaugstinājumspromoção profissional - EK priekšlikumsproposta CE - likumprojekts, ko neiesniedz valdībaproposta de lei - valsts īpašumspropriedade pública - zeme un ēkaspropriedade fundiária - lauksaimniecības nekustamais īpašumspropriedade rústica - nekustamais īpašumspropriedade imobiliária - rūpnieciskais īpašumspropriedade industrial - intelektuālais īpašumspropriedade intelectual - ArubaAruba - izrakteņu izlūkošanaprospecção mineira - prostitūcijaprostituição - aizsardzība pret troksniprotecção contra o ruído - vides aizsardzībaprotecção do ambiente - faunas aizsardzībaprotecção da fauna - floras aizsardzībaprotecção da flora - privātās dzīves aizsardzībaprotecção da vida privada - Eiropas Kosmosa aģentūraAEE - dzīvnieku aizsardzībaprotecção dos animais - akcionāru aizsardzībaprotecção dos sócios - saziņas aizsardzībaprotecção das comunicações - brīvību aizsardzībaprotecção das liberdades - mazākumtautību aizsardzībaprotecção das minorias - diplomātiskā aizsardzībaprotecção diplomática - patērētāju tiesību aizsardzībaprotecção do consumidor - specializācijas nolīgumsacordo de especialização - tirgus aizsardzībaprotecção do mercado - kultūras mantojuma aizsardzībaprotecção do património - lauku ainavas saglabāšanaprotecção da paisagem - augsnes aizsardzībaprotecção do solo - mātes un zīdaiņa aprūpeprotecção materno-infantil - dzīvnieku olbaltumvielaproteína animal - piena olbaltumvielaproteína do leite - DienvidāzijaÁsia do Sul - augu olbaltumvielaproteína vegetal - nolīguma protokolsprotocolo de acordo - cukura protokolsProtocolo do Açúcar - prototipsprotótipo - arodpsiholoģijapsicologia do trabalho - publikācijapublicação - Kopienas publikācijapublicação comunitária - likuma publicēšanapublicação da lei - reklāmapublicidade - neatļauta reklāmapublicidade abusiva - pārskatu publicēšanapublicidade das contas - tarifu publicēšanapublicidade das tarifas - KataraQatar - politiskais patvērums, politisks patvērumsasilo político - profesionālā kvalifikācijaqualificação profissional - vides kvalitātequalidade do ambiente - dzīves kvalitātequalidade de vida - produkta kvalitātequalidade do produto - izkrauto zivju daudzumsquantidade de pescado desembarcado - sociāli mazaizsargāta šķiracategoria social desfavorecida - rakstisks jautājumspergunta escrita - mutisks jautājumspergunta oral - parlamenta jautājumspergunta parlamentar - kanalizācijasaneamento - kvorumsquórum - nozvejas kvotaquota de pesca - vēlēšanu kvotaquociente eleitoral - radioaktivitāteradiações, radioactividade - radiācijaizsardzībaradioprotecção - ANO Ģenerālā asamblejaAssembleia Geral ONU - naftas rafinēšanarefinação de petróleo - cukura rafinēšanarefinação de açúcar - vīnogauva - uzņēmuma nosaukumsfirma comercial - kapitāla repatriācijarepatriação de capitais - lauksaimniecības un tirgus attiecībasrelação agricultura-comércio - lauksaimniecības un rūpniecības attiecībasrelação agricultura-indústria - gada pārskatsrelatório de actividade - komitejas ziņojumsrelatório de comissão parlamentar - pētniecības darba pārskatsrelatório de investigação - likumu tuvināšanaaproximação das legislações - politikas tuvināšanaaproximação de políticas - RāselhaimaRas al Khaimah - nodokļu summas noteikšanas pamatsmatéria colectável - nolīguma ratifikācijaratificação de acordo - attiecībarácio - kodolreaktorsreactor nuclear - pārkvalifikācijareconversão profissional - jauna bruņojuma iegāderearmamento - pārapdrošināšanaresseguro - tautas skaitīšanarecenseamento da população - mācību palīdzībaassistência em formação - ekonomikas lejupslīderecessão económica - ieņēmumireceita - eksporta ieņēmumireceita de exportação - pieņemamībaadmissibilidade - pētniecībainvestigação - agronomijas pētniecībainvestigação agronómica - lietišķie pētījumiinvestigação aplicada - enerģētikas pētniecībainvestigação energética - dokumentu izguvepesquisa documental - vides izpēteinvestigação ecológica - mežzinātneinvestigação florestal - pētniecības zvejainvestigação haliêutica - rūpnieciskie pētījumiinvestigação industrial - medicīnas pētniecībainvestigação médica - zinātniskā pētniecībainvestigação científica - ieteikumsrecomendação - Kopienas ieteikumsrecomendação comunitária - ekonomikas nolīgumsacordo económico - savstarpējās palīdzības sistēmamutualidade social - EOTK ieteikumsrecomendação CECA - EAEK ieteikumsrecomendação CEEA - diplomu atzīšanareconhecimento dos diplomas - ekonomikas pārveidereconstrução económica - pāreja uz dārzkopībureconversão para horticultura - ganāmpulka pārveidošanareconversão de gado - rūpniecības pārveidereconversão industrial - pāreja uz liellopu gaļas ražošanureconversão leite-carne - ražošanas pārprofilēšanareconversão da produção - pārvaldes iestādei iesniegta sūdzībaacções e recursos - prasība atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīžarecurso de anulação - prasība sakarā ar bezdarbībuacção por omissão - prasība sakarā ar saistību neizpildiacção por incumprimento - apvienībaassociação - enerģijas rekuperācijarecuperação de energia - kapitāla apgrozībareciclagem de capitais - atkritumu pārstrādereciclagem de resíduos - bruņoto spēku skaitliskā samazināšanaredução de forças - ārstniecības augsplanta medicinal - sojas pupu eļļaóleo de soja - saulgriežu eļļaóleo de girassol - carne de caça - truša gaļacarne de coelho - kukurūzas eļļaóleo de milho - tarifu samazinājumsredução pautal - vājpiena pulverisleite em pó desnatado - atkārtota diskontēšanaredesconto - revalvācijarevalorização - atkārtota izvešanareexportação - žāvēts produktsproduto seco - struktūras stabilizētājsagente de textura - saīsinātā tiesāšanas kārtībaprocedimento cautelar - lauksaimniecības atbalstsajuda à agricultura - Kopienas priekšrocībaspreferência comunitária - pārvaldes reformareforma administrativa - KLP reformareforma da PAC - agrārā reformareforma agrária - lauksaimnieciskās ražošanas regulēšanaregulamentação da produção agrícola - izglītības reformareforma do ensino - lauksaimniecības kvotaquota agrícola - garantijas slieksnislimiar de garantia - alternatīvā lauksaimnieciskā ražošanaprodução agrícola alternativa - eļļas un tauku nodoklistaxa sobre as matérias gordas - zemes reformareforma fundiária - lauksaimniecībai mazāk labvēlīgs apviduszona agrícola desfavorecida - lauksaimnieceagricultora - jaunais lauksaimnieksjovem agricultor - tiesu reformareforma judiciária - saimniecību grupējumsagrupamento de explorações agrícolas - saimniecības ieņēmumsficha de exploração agrícola - trakumsērgaraiva - piena produktu ražošanaprodução leiteira - labības aizstājējssubstituto cerealífero - politiskais bēglisrefugiado político - mežsaimniecības grupagrupo florestal - atteikums izsolītrecusa de oferta - koksnes ražošanaprodução de madeira - meža īpašumspropriedade florestal - valsts mežsfloresta estatal - privāts mežsfloresta privada - atteikums piegādātrecusa de venda - gliemeņu audzēšanaconquicultura - zvejniecības produkcijaprodução aquícola - zvejas licencelicença de pesca - autoritārais režīmsregime autoritário - palīdzības sistēmaregime de ajuda - šķelšanāscisão de empresas - transnacionāla korporācijaempresa transnacional - īpašs pirkšanas nolīgumscompra em exclusividade - daļēji nacionalizēts uzņēmumsempresa de interesse público - selektīvās izplatīšanas nolīgumsdistribuição selectiva - zemes īpašumu sistēmaregime de propriedade do solo - elektroniskais pastscorreio electrónico - pārrobežu datu plūsmafluxo de dados transfronteiriço - komerciālie saziņas līdzekļimeios de comunicação comerciais - ekonomiskā sistēmaregime económico - vietējie saziņas līdzekļimeios de comunicação locais - privāti saziņas līdzekļimeios de comunicação privados - militārais režīmsregime militar - pārraides tīklsrede de transmissão - videokonferenceteleconferência - Eiropas televīzijatelevisão europeia - parlamentārā sistēmaregime parlamentar - maksas televīzijatelevisão sujeita a pagamento - videotekssvideotexto - sadzīves datorsinformática doméstica - informācijas uzkrāšanamemorização de dados - politiskā sistēmaregime político - datora lietojumprogrammasinformática aplicada - datornoziegumscriminalidade informática - datu apstrādes likumsdireito da informática - Eiropas Kopienu Oficiālais VēstnesisJornal Oficial UE - datorpirātismspirataria informática - lauksaimniecības reģionsregião agrícola - vēlēšanu uzraudzībacontrolo do escrutínio - amatu savienošanaacumulação de mandatos - vēlēšanu rezultātsresultado eleitoral - pilnvaru deleģēšanadelegação de poderes - Briseles apgabalsregião de Bruxelas-Capital - parlamentārā delegācijadelegação parlamentar - vēlētāju vecumsmaioridade eleitoral - federālismsfederalismo - piekrastes reģionsregião litoral - plebiscītsplebiscito - balsu sadalījumsrepartição dos votos - padomdevēja pilnvaraspoder consultivo - attīstības reģionsregião de desenvolvimento - tiesības iecelt amatāpoder de nomeação - privilēģijaprivilégio parlamentar - radikālā partijapartido radical - kalnu reģionsregião montanhosa - mazāk labvēlīgs reģionsregião desfavorecida - piespiedu pazušanadesaparecimento forçado - politiskais mazākumsminoria política - policijas kontrolecontrolo de polícia - civilā aizsardzībaprotecção civil - ekonomiskais reģionsregião económica - deleģēta balsošanavoto por delegação - konsorcijsjoint venture - Flandrijaregião flamenga - izpildinstitūcijaexecutivo - valdības programmaprograma de governo - pierobežas reģionsregião fronteiriça - tirgus atbalstīšanaapoio do mercado - ekonomikas konversijareconversão económica - rūpniecības reģionsregião industrial - tālākas attīstības atbalstsajuda à reconversão - pārstrukturizācijas atbalstsajuda à reestruturação - tirdzniecības atbalstsajuda ao escoamento - atbalsts rūpniecībaiajuda à indústria - ienākumu pārdaleredistribuição do rendimento - EK Vidusjūras reģionsregião mediterrânica CE - palīdzība bēgļiemajuda aos refugiados - palīdzība dabas katastrofas upuriemajuda aos sinistrados - palīdzība attīstības jomāajuda ao desenvolvimento - prioritārs reģionsregião prioritária - lauku reģionsregião rural - jaunās industriālās valstisnovo país industrializado - tūrisma reģionsregião turística - sociālā ekonomikaeconomia social - lauksaimniecības ekonomikas konticontabilidade económica agrícola - Valoņu apgabalsregião da Valónia - ietekmes izpēteestudo de impacto - ekonomiskās sekasconsequências económicas - samierināšanas procedūraprocesso de concertação - reģionalizācijaregionalização - smagsvara transportlīdzeklisveículo pesado - kosmosa transportstransporte espacial - tirdzniecības reģionalizācijaregionalização das trocas - kosmosa stacijainstalação espacial - transportlīdzekļa nomas maksaaluguer de veículos - pārvadājuma galamērķislocalização dos transportes - noteikumiregulamento - kuģa paselicença de navegação - pārvadājuma cenacusto do transporte - Kopienas regularegulamento comunitário - tarifu apstiprināšanahomologação das tarifas - ostas satiksmetráfego portuário - EAEK regularegulamento CEEA - satiksmes kontrolecontrolo da circulação - pārvadājumu kvotaquota de transporte - pārvadājumu tirgusmercado dos transportes - transportlīdzekļa reģistrēšanamatrícula do veículo - transportlīdzekļa dokumentidocumentação do veículo - domstarpību izšķiršanaresolução de diferendos - brauciena ilgumsduração do transporte - ātrgaitas transportstransporte a grande velocidade - pārvadājuma dokumentsdocumento de transporte - transportlīdzekļa vadīšanas periodstempo de condução - tehniskā apskatecontrolo técnico - ceļojumu aģentūraagência de viagens - finanšu regularegulamento financeiro - pārvadājuma līgumscontrato de transporte - uzņēmēmējsabiedrības biedrssócio - mierizlīgumsliquidação judicial - tirdzniecības noteikumiregulamentação comercial - pilsētplānošanas noteikumiregulamentação urbanística - gaisa satiksmes līnijalinha aérea - ceļu satiksmetrânsito por estrada - medību noteikumiregulamentação da caça - kuģniecības politikapolítica marítima - piejūras konferenceconferência marítima - satiksmes regulēšanaregulamentação da circulação - atkritumu izgāšanaimersão de resíduos - būvnoteikumiregulamentação da construção - nesārņojošs transportlīdzeklisveículo não poluente - jūras dzīļu izmantošanaexploração dos fundos marinhos - resursu aizstāšanasubstituição dos recursos - ietekme uz vidiimpacto ambiental - vides monitoringsvigilância do ambiente - seismiskā novērošanaprevenção anti-sísmica - piekrastes aizsardzībaprotecção do litoral - ātruma kontroleregulamentação da velocidade - ūdens resursu apsaimniekošanagestão das águas - konkurences ierobežošanas kontroleregulamentação de acordos e práticas concertadas - ģeofiziskā videmeio geofísico - stāvošs ūdenságua estagnada - ieguldījumu regulēšanaregulamentação do investimento - jūras flora un faunaespécie marinha - savvaļas dzīvniekivida selvagem - apdrošināšanaseguro - cenu regulēšanaregulamentação de preços - augu resursirecursos vegetais - lauksaimniecības postījumicalamidade agrícola - muitas noteikumiregulamentação aduaneira - erozijaerosão - transportlīdzekļu piesārņojumspoluição automóvel - pārvadājumu noteikumiregulamentação dos transportes - naftas piesārņojumspoluição pelos hidrocarbonetos - metālu piesārņojumspoluição pelos metais - piesārņojums no kuģiempoluição pelos navios - rūpnieciskais piesārņojumspoluição industrial - tirgus stabilizācijaregularização do mercado - izvedmuitadireito nivelador à exportação - ievedmuitadireito nivelador à importação - dzimstības regulēšanacontrolo da natalidade - nelikumīga tirdzniecībatráfico ilícito - intervences aģentūraorganismo de intervenção - NimexeNimexe - darījumu regulēšanacontrolo de transacções - izcelsmes norādedenominação de origem - nodokļu atlikšanas muitaregime aduaneiro suspensivo - atpakaļievešanareimportação - muitas nodokļa kompensācijareembolso dos direitos aduaneiros - reintegrācija skolāreinserção escolar - EK muitas teritorijaterritório aduaneiro CE - sociālā rehabilitācijareinserção social - vienots dokumentsdocumento único - formalitāšu vienkāršošanasimplificação das formalidades - budžeta noraidīšanarejeição do orçamento - tarifu pozīcijas specifikācijaespecialização pautal - tirdzniecības attiecībasrelações comerciais - finanšu nolīgumsacordo financeiro - eksporta kredītu apdrošināšanaseguro à exportação - termiskie izmešipoluente térmico - preču maiņatrocas compensadas - Kopienas eksportsexportação comunitária - Kopienas importsimportação comunitária - preces un pakalpojumibens e serviços - divpusējas attiecībasrelações bilaterais - ražošanas līdzekļibens de equipamento - lietotas precesmaterial usado - integrētā tirdzniecībacomércio integrado - kultūras sakarirelações culturais - starppatēriņšconsumo industrial - patēriņš pasaulēconsumo mundial - produkta virzīšana tirgūmerchandising - tirgzinības teorijamarketing - diplomātiskās attiecībasrelações diplomáticas - tirdzniecības pasākumsmanifestação comercial - cena bez nodokļapreço sem taxas incluídas - darba attiecībasrelações do trabalho - pārdošana ar zaudējumiemvenda com prejuízo - pašapkalpošanās veikalsself-service - saistītā mazumtirdzniecībacomércio associado - izbraukumtirdzniecībacomércio ambulante - neatkarīgais mazumtirgotājscomércio independente - vienas firmas vienveida veikalicadeia de lojas - skolas un rūpniecības attiecībasrelação escola-indústria - vairumtirdzniecības centrsmercado grossista nacional - izplatītājsdistribuidor comercial - ekonomiskās attiecībasrelações económicas - privātā sektora likviditātedisponibilidade monetária - baznīcas un valsts attiecībasrelação Igreja-Estado - apdrošināšana nelaimes gadījumiemseguro de acidentes - austrumu un rietumu attiecībasrelações Leste-Oeste - savstarpējās rūpniecības nozaru attiecībasrelações interindustriais - valūtas krīzecrise monetária - iestāžu savstarpējās attiecībasrelações interinstitucionais - valūtas maiņas ierobežojumirestrição cambial - starptautiskās attiecībasrelações internacionais - bezprocentu kredītscrédito gratuito - diskonta likmetaxa de desconto - kredītu kontrolecontrolo do crédito - parlamentu attiecībasrelações interparlamentares - Kopienas iekšējās attiecībasrelações intracomunitárias - kapitāla aizplūdefuga de capitais - iekšējo cenu noteikšanacusto de transferência - likumdevēju un izpildvaras attiecībasrelação legislativo-executivo - ļoti īsa termiņa finansēšanafinanciamento a muito curto prazo - monetārās attiecībasrelações monetárias - uzņēmuma finansesfinanciamento da empresa - daudzpusējas attiecībasrelações multilaterais - īpašuma apdrošināšanaseguro de bens - personas apdrošināšanaseguro de pessoas - kopapdrošināšanaco-responsabilidade de seguro - pilsētas un lauku attiecībasrelação cidade-campo - kredītiestādeinstituição de crédito - industriālā bankabanco industrial - elektroniskie banku pakalpojumibanca electrónica - apdrošināšana nelaimes gadījumam darbāseguro de acidente de trabalho - cilvēku attiecībasrelações humanas - banku uzraudzībacontrolo bancário - maksājumi par banku pakalpojumiemcustos bancários - budžeta apropriācijacrédito orçamental - kopbudžetsorçamento geral do Estado - reģionālās finansesfinanças regionais - reliģijareligião - Kopienas budžeta finansēšanafinanciamento do orçamento comunitário - dalībvalsts iemaksascontribuição dos Estados-membros - ministru kabineta pārveideremodelação ministerial - nodokļu konvencijaconvenção fiscal - nodokļu inspekcijacontrolo fiscal - izpirkšanareembolso - īpašais nodoklisimposto extraordinário - zemes pārdalīšanaemparcelamento - iekavu tarifstarifa com margens fixas de variação - atbrīvojums no izvedmuitasisenção de imposições nas exportações - vienības cenapreço unitário - atbalsta tarifstarifa de apoio - jauktā cenapreço misto - importa aizstāšanasubstituição das importações - lauksaimniecības produkcijas cenapreços dos produtos agrícolas - atlīdzība par darburemuneração do trabalho - lauksaimniecības apdrošināšanaseguro agrícola - ražībarendimento agrícola - pilsoniskā audzināšanaeducação cívica - komercizglītībaensino comercial - mācību vielamaterial de ensino - mācību programmatūrasoftware didáctico - skolas un darba attiecībasrelação escola-vida profissional - pilsētas atjaunošanarenovação urbana - neirobioloģijaneurobiologia - rentabilitāterentabilidade - ginekoloģijaginecologia - neiroloģijaneurologia - pediatrijapediatria - zobārstniecībamedicina dentária - pirmā palīdzībaprimeiros socorros - alternatīvā medicīnamedicina paralela - rūpniecības reorganizācijareorganização industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kibernētikacibernética - petroloģijapetrologia - palīdzības sadalerepartição da ajuda - reliģiska sektaseita religiosa - teoloģijateologia - nodokļu nastas sadaledistribuição da carga fiscal - vienotais tirgusmercado único - iedzīvotāju teritoriālais sadalījumsdistribuição geográfica da população - nepilna ģimene, vienvecāka ģimenefamília monoparental - adoptēts bērnscriança adoptada - mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanaseguro automóvel - produkcijas sadalerepartição da produção - ģimenes aizsardzībaprotecção da família - vienošanās par tirgus sadalirepartição do mercado - mākslīgā apsēklošanainseminação artificial - bagātības sadaledistribuição da riqueza - augļa iznēsātājamãe portadora - vecāku varapoder paternal - vietu sadalīšanarepartição dos mandatos - pēcnācējsfiliação - uzvārdsapelido - vecāku atbildībaresponsabilidade paternal - tiesiska atšķiršanaseparação judicial - iedzīvotāju skaita dinamikadinâmica da população - ienākumu sadaledistribuição do rendimento - darba sadaledistribuição do trabalho - neatgriezeniskā migrācijamigração de povoamento - repatriācijas pabalstsajuda ao regresso - iedzīvotāju populācijas novecošanaenvelhecimento demográfico - darba mobilitātemobilidade profissional - ģeogrāfiskais sadalījumsdistribuição geográfica - vecumsastāvsdistribuição etária - sadale uz vienu iedzīvotājuproduto per capita - godalgadistinção honorífica - brīvprātīgs darbssolidariedade social - brīvprātīga organizācijaorganização de beneficência - apdrošināšana bezdarba gadījumamseguro de desemprego - sadale uz nodarbinātu personuproduto por pessoa activa - totalizatorsjogos - azartspēļu uzņēmumsestabelecimento de jogos - spēļu automātsjogo automático - dzimumsastāvsdistribuição por sexos - sporta zvejapesca desportiva - tūristu apmaiņaintercâmbio turístico - ārzemju tūrismsturismo estrangeiro - lauku tūrismsturismo rural - direktorijsrepertório - tūrisma infrastruktūrainfra-estrutura turística - sociālais budžetsorçamento social - pārstādīšanareplantação - Eiropas sociālā politikapolítica social europeia - likumpārkāpumu novēršanacombate à delinquência - noziedzībacriminalidade - apropriējumu pārgrāmatošanatransferência de verba - persona ar garīgo spēju traucējumiem, zemāks par normāludeficiente mental, retardado mental, subnormal - dzimumorgānu kropļojumsmutilação sexual - iknedēļas atpūtas laiksdescanso semanal - narkotiku tirdzniecībatráfico de estupefacientes - vispārīgā medicīnaclínica geral - sociālā palīdzībaassistência social - sociālā labierīcībaequipamento social - sociālās nodrošināšanas likumu kopumsdireito à segurança social - sociālais darbstrabalho social - mājas izpalīgsajuda doméstica - papildpensijapensão complementar - apvienības pārstāvisrepresentante sindical - veselības apdrošināšanas polisecartão sanitário - izdevumi veselības aizsardzībaidespesas de saúde - slimnīcas izdevumidespesas de hospitalização - diplomātiskā pārstāvniecībarepresentação diplomática - hospitalizēšanainternamento hospitalar - mājaprūpecuidados médicos ao domicílio - pacienta tiesībasdireitos do doente - sabiedrības higiēnahigiene pública - sociālā medicīnamedicina social - kredītu apdrošināšanaseguro de crédito - darbinieku pārstāvniecībarepresentação do pessoal - privātā medicīniskā ārstēšanamedicina privada - pilsētbūvniecībaconstrução urbana - pilsētas infrastruktūrainfra-estrutura urbana - īpašuma tirgusmercado imobiliário - politiskā pārstāvībarepresentação política - īres noteikumilei das rendas - Menas salaIlha de Man - Kastīlija-LeonaCastela e Leão - proporcionālā vēlēšanu sistēmarepresentação proporcional - Kastīlija-LamančaCastela e Mancha - KantabrijaCantábria - Baleāru salasIlhas Baleares - LarjohaLa Rioja - Seūta un MeliljaCeuta e Melilha - represijarepressão - Madrides kopienaComunidade de Madrid - Valensijas kopienaComunidade de Valença - Mursijas apgabalsRegião de Múrcia - Ziemeļportugāleregião do Norte - Centrālā Portugāle - Lisabona un Taho ielejaLisboa e vale do Tejo - ZiemeļanglijaInglaterra do Norte - Ziemeļrietumu AnglijaInglaterra do Noroeste - Dienvidaustrumu AnglijaInglaterra do Sudeste - Dienvidrietumu AnglijaInglaterra do Sudoeste - ekonomikas atveseļošanāsretoma económica - Antigva un BarbudaAntígua e Barbuda - AngiljaAnguila - Sentkristofera un NevisaSão Cristóvão e Nevis - pavairošanareprografia - Sentvinsenta un GrenadīnasSão Vicente e Granadinas - Amerikāņu Virdžīnu salasIlhas Virgens americanas - Lielā MagribaGrande Magrebe - dzīvnieku selekcijareprodução animal - augu pavairošanareprodução vegetal - Māršala salasIlhas Marshall - apdrošināšana darbnespējas gadījumiemseguro de invalidez - Dominikānas RepublikaRepública Dominicana - PitkērnaPitcairn - strādājošajiem izvirzītās prasībasrequisição de trabalhadores - bioloģiskais ierocisarma biológica - masu iznīcināšanas ierocisarma de destruição maciça - stratēģiskie kodolieročiarma nuclear estratégica - informācijas tīklsrede de informação - saimniecību uzskaites datu tīklsrede de informação contabilística - ballistiskā raķetemíssil balístico - vadāma raķetemíssil guiado - starpkontinentāla raķetemíssil intercontinental - transporta tīklsrede de transporte - dzelzceļu tīklsrede ferroviária - kosmosā izvietoti ieročiarma espacial - lāzerierocisarma de laser - šaujamieroči un munīcijaarma de fogo e munições - kuģu satiksmes ceļu tīklsrede de vias navegáveis - sauszemes karaspēksexército - paramilitārie formējumiforça paramilitar - ceļu tīklsrede de estradas - gaisa spēkiforça aérea - ārvalstīs izvietots karaspēksforças armadas no estrangeiro - flotemarinha de guerra - rezervesreservas - sieviešu militārais dienestsserviço militar feminino - brīvprātīgais militārais dienestsserviço voluntário - uzkrājumireserva contabilística - aizsardzības izdevumidespesas de defesa - stratēģiskā aizsardzībadefesa estratégica - ārvalstu valūtas rezervesreservas cambiais - starptautiskā drošībasegurança internacional - bruņojuma politikapolítica de armamento - Eiropas bruņojuma politikapolítica europeia de armamento - Eiropas drošībasegurança europeia - kodolieroču neizplatīšananão-proliferação nuclear - bruņojuma ierobežošanalimitação de armamento - kodolbrīvu zonu izveidedesnuclearização - dabas rezervātsreserva natural - bruņojuma saskaņošanaharmonização do armamento - pastāvīgā dzīvesvietaresidência - starptautisks nolīgumsacordo internacional - divpusējs nolīgumsacordo bilateral - daudzpusējs nolīgumsacordo multilateral - starptautiskas sarunasnegociação internacional - nolīguma parakstīšanaassinatura de acordo - starptautisks dokumentsinstrumento internacional - pesticīdu atliekasresíduo de pesticida - rezolūcijaresolução - koksnes atliekasresíduo de madeira - Eiropas konvencijaconvenção europeia - starptautisks ANO paktspacto internacional ONU - starptautiski jautājumipolítica internacional - līguma termiņa beigšanāsrescisão de contrato - starptautisks jautājumsquestão internacional - atlīdzības apdrošināšanaseguro contra danos - sveķiresina - attiecības starp abām Vācijas valstīmrelações interalemãs - starptautiska palīdzībaajuda internacional - rīcības kodeksscódigo de conduta - starptautiskas sankcijassanção internacional - Kopienas rezolūcijaresolução comunitária - reliģiskā grupagrupo religioso - grupo sociocultural - pārtikas produktu pietiekamībaindependência alimentar - sadarbības politikapolítica de cooperação - ANO rezolūcijaresolução ONU - tiesiskā sadarbībacooperação jurídica - militāra okupācijaocupação militar - EP rezolūcijaresolução PE - okupēta teritorijaterritório ocupado - starpvalstu karaspēksforça multinacional - atbildībaresponsabilidade - karagūsteknisprisioneiro de guerra - Armēnijas jautājumsquestão arménia - Kurdistānas jautājumsquestão do Curdistão - Palestīnas jautājumsquestão da Palestina - Vācijas apvienošanāsunificação da Alemanha - starptautiska atbildībaresponsabilidade internacional - Eiropas atbruņošanās konferenceCDE - Eiropas darbības rādiusa raķeteeuromísseis - bruņojuma kontrolecontrolo de armamento - ministru atbildībaresponsabilidade governamental - Stratēģiskā bruņojuma samazināšanas sarunasacordo START - Raķešaizsardzības nolīgumsAcordo ABM - miera zonazona de paz - veselības apdrošināšanaseguro de doença - kriminālatbildībaresponsabilidade penal - EDSOOSCE - ilgstošs bezdarbsdesemprego de longa duração - reintegrācija darba dzīvēreinserção profissional - politiskā atbildībaresponsabilidade política - cīņa ar bezdarbucombate ao desemprego - darbaspēka resursu plānošanaplanificação da mão-de-obra - darbvietas dalīšanatrabalho partilhado - darba attiecību izbeigšanacessação de emprego - darba vietas maiņaconversão de emprego - vietējā nodarbinātības iniciatīvainiciativa local para o emprego - darbs bez atlīdzībastrabalho voluntário - Kopienas pilsoniscidadão da Comunidade Europeia - pagaidu darbstrabalho temporário - dzīvnieku resursirecursos animais - jaunatnes nodarbinātībatrabalho dos jovens - sieviešu darbstrabalho feminino - jūras resursirecursos marítimos - prasmju apguve atbilstoši mūsdienu prasībāmreciclagem profissional - ekonomikas resursirecurso económico - ražošanas prakseestágio de formação - ūdens resursirecursos hídricos - augsnes resursirecursos do solo - nodarbinātības statistikaestatística do emprego - energoresursirecursos energéticos - palīgstrādniekstrabalhador auxiliar - ārzemēs strādājošaistrabalhador expatriado - jūras apdrošināšanaseguro marítimo - rīkotājdirektorsdirector de empresa - zvejas resursirecurso haliêutico - pašnodarbināta personaprofissão independente - minerālu resursirecurso mineral - darbs svētdienāstrabalho extraordinário - dabas resursirecursos naturais - darba tempscadência do trabalho - atjaunīgie resursirecurso renovável - attālināts darbsteletrabalho - atalgojuma iesaldēšanabloqueio dos salários - papildu resursirecursos adicionais - atalgojuma samazināšanaredução dos salários - papildatvieglojumivantagem acessória - kompensācijas un izdevumiajudas de custo - budžeta resursirecursos orçamentais - darbinieku iecelšana amatānomeação do pessoal - pašu resursirecursos próprios - reglamentsregulamento interno - pārbaudes laiksperíodo de estágio - arodbiedrību tiesībasdireitos sindicais - arodbiedrību brīvībaliberdade sindical - profesionālā ētikadeontologia profissional - obligātā apdrošināšanaseguro obrigatório - eksporta kompensācijarestituição à exportação - peļņas sadaleparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - importa kompensācijarestituição à importação - arodbiedrības vēlēšanaseleição sindical - sociālie partneriparceiro social - sindicato de funcionários públicos - profesionālā apvienībaassociação profissional - arodbiedrībasindicato - ražošanas kompensācijarestituição à produção - izdevuma ierobežojumsrestrição à exportação - diplomāta profesijaprofissão diplomática - ieveduma ierobežojumsrestrição à importação - ar komunikāciju saistīta profesijaprofissional da comunicação - konkurences ierobežojumsrestrição de concorrência - administratīvais personālsprofissão administrativa - sekretariāta personālspessoal de secretariado - tirdzniecības ierobežojumirestrição ao comércio - ar informāciju saistīta profesijaprofissional da informação - zinātnieka profesijaprofissão científica - tehniska profesijaprofissão técnica - brīvības ierobežošanarestrição da liberdade - profesija apdrošināšanas jomāprofissional de seguros - daudzuma ierobežojumsrestrição quantitativa - nelielais mazumtirgotājspequeno comércio - zobārstsdentista - ārstsmédico - veterinārsveterinário - farmaceitsfarmacêutico - vecmāteparteira - radoša profesijaprofissão artística - privātpersonu apdrošināšanaseguro privado - rūpniecības pārstrukturēšanareestruturação industrial - literātsprofissão literária - darbības rezultātsresultado de exploração - tirdzniecības personālsvendedores - tirdzniecības pārstāvisrepresentante de comércio - lauksaimniecības rādītājiresultado da exploração agrícola - mācību sekmessucesso escolar - informācijas tehnoloģijas profesijaprofissional da informática - tūrisma profesijaprofissional de turismo - profesija viesnīcu nozarēprofissão hoteleira - pakalpojumu sfēras profesijapessoal dos serviços - muitas nodokļu atjaunošanarestabelecimento dos direitos aduaneiros - banku profesijaprofissão bancária - profesionālais sportsdesporto profissional - tranzītstrânsito - skolēna atpalicība mācībāsatraso escolar - Eiropas rūpniecības zonaespaço industrial europeu - Kopienas rūpniecības politikapolítica industrial comunitária - izņemšana no tirgusretirada do mercado - amatprasmeartesanato - sīkrūpniecībapequena indústria - vidēji liela rūpniecībaindústria média - sīkrūpniecība un vidēji liela rūpniecībapequenas e médias indústrias - nestrādājošs pensionārsreformado - rūpniecības izvietojumsimplantação industrial - zona franca industrial - pirmstermiņa pensionēšanāsreforma antecipada - tehnoloģijas parksparque tecnológico - virsprodukcijaexcedente de produção - pārkraušanaoperação de manutenção - valsts apdrošināšanaseguro público - degvielas pārstrādereprocessamento do combustível - rūpnieciskā ražošanafabrico industrial - ražošanas kvotaquota de produção - ražošanas statistikaestatísticas de produção - ražotāja atbildībaresponsabilidade do produtor - jauna tehnoloģijanova tecnologia - augstākā līmeņa tikšanāscimeira - tīra tehnoloģijatecnologia limpa - tradicionālā tehnoloģijatecnologia tradicional - tehnoloģiskais processprocesso tecnológico - tehniskie noteikumiregulamentação técnica - produkta dzīves ciklsduração de vida do produto - bojāts produktsproduto defeituoso - ministru tikšanāsreunião ministerial - tehniskais raksturojumsespecificação técnica - Eiropas standartsnorma europeia - starptautisks standartsnorma internacional - standartu saskaņošanaharmonização das normas - tehniskā instrukcijaregulamento técnico - starptautiska sanāksmereunião internacional - otrreizējās pārstrādes tehnoloģijatecnologia de reciclagem - pētījumu budžetsorçamento consagrado à investigação - atalgojuma palielināšanaajustamento salarial - EurekaEureka - pētnieciskais personālspessoal de investigação - Kopienas pētniecības politikapolítica comunitária da investigação - rūpniecības un pētniecības sakarirelação indústria-investigação - pētniecības organizācijaorganismo de investigação - tirdzniecības nosaukumsmarca comercial - reģistrēta prečzīmemarca registada - projekti un paraugidesenho e modelo - papildienākumirendimento complementar - prečzīmju tiesībasdireito de marcas - Eiropas prečzīmemarca europeia - eksperiments ar dzīvniekiemexperimentação com animais - eksperiments ar cilvēkiemexperimentação com seres humanos - uzņēmējsabiedrības pētījumiinvestigação na empresa - fundamentālie pētījumiinvestigação de base - militārie pētījumiinvestigação militar - augstskolu zinātniskais darbsinvestigação universitária - apdrošināšana trešās personas prettiesiskas rīcības gadījumamseguro de responsabilidade civil - ienākumi no ieguldījumiemrendimento do investimento - 77 valstu grupaGrupo dos 77 - Kontadoras grupaGrupo Contadora - pakļautā teritorijaterritório não autónomo - patērētāju kustībamovimento de consumidores - lauksaimnieka ienākumirendimento do agricultor - sekretariāta atalgojumssubsídio e abono de secretariado - bīstamo preču pārvadājumitransporte de mercadorias perigosas - saimniecības ienākumsrendimento da exploração agrícola - mācību metodemétodo pedagógico - mājsaimniecības ienākumsrendimento familiar - ar nodokli apliekams ienākumsrendimento tributável - nacionālais ienākumsrendimento nacional - zemūdens minerālu resursirecursos minerais submarinos - ienākumi virs parastās samaksasrendimento não salarial - progresīvie materiālinovos materiais - grīdas segumirevestimento de superfície - supravadošs sakausējumsliga supercondutora - kompozītmateriālimaterial compósito - tehniskā keramikacerâmica técnica - speciālais polimērspolímero especial - amorfie materiālimaterial amorfo - ultrasmalkas daļiņaspartícula ultrafina - biomateriālibiomaterial - sakausējums ar formas atmiņuliga com memória - konstitūcijas pārskatīšanarevisão da Constituição - ADN nolīgumsAcordo ADN - slīdošais atvaļinājumu grafiksplaneamento dos períodos de férias - likuma grozījumsrevisão da lei - mikrodatorsmicrocomputador - tūrisma politikapolítica de turismo - transporta apdrošināšanaseguro de transportes - rūpniecības revolūcijarevolução industrial - Starptautiskās darba organizācijas birojsBIT - Ekonomikas un sociālā padomeECOSOC - ANO Augstākā komisāra Bēgļu lietu pārvaldeACNUR - Ziemeļreina-VestfāleneRenânia do Norte-Vestefália - EEBBEE - Reinzeme-PfalcaRenânia-Palatinado - EAEBSEEA - Eiropas Atomenerģijas aģentūraAEEN - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondsFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Florences Eiropas Universitātes institūtsInstituto Europeu de Florença - RībeRibe - Eiropas RadiosavienībaUER - bagātībariqueza - Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienībaUEMAO - dzīvības apdrošināšanaseguro de vida - rīcinauga sēklasrícino - Āzijas Attīstības centrsCDA - Ringkøbing - Centrālamerikas kopējais tirgusMCCA - apdrošinātais risksrisco coberto - Attīstības palīdzības komitejaCAD - veselības apdraudējumsrisco sanitário - kodolenerģētikas politikapolítica nuclear - rīsiarroz - naftas politikapolítica petrolífera - ogļūdeņražu uzglabāšanaarmazenagem de hidrocarbonetos - spēkstaciju ekspluatācijas pārtraukšanacentral desactivada - agroenerģijaagro-energia - enerģētikaindústria energética - motorbenzīnsálcool combustível - robotikarobótica - energoproduktsproduto energético - akmeņogļu rūpniecībaindústria carbonífera - robotizācijarobotização - ogļrūpniecības politikapolítica carbonífera - ogļu apstrādetratamento do carvão - sociālā lomapapel social - iežguves produkcijaprodução mineira - pensiju shēmaseguro de velhice - RoskildeRoskilde - rūdu ieguveexploração de minério - metāla rūdaminério metálico - boksītsbauxite - bitumena materiālimaterial betuminoso - augsnes un akmeņiterras e pedras - gultnisrolamento - fosfātsfosfato - potašspotassa - RumēnijaRoménia, Romênia, Ruménia - naftas meklēšanaexploração petrolífera - naftas ieguveextracção de petróleo - iekārtas atklātā jūrāinstalação marítima - naftas produkcijaprodução de petróleo - butānsbutano - parafīnsAlcanos, parafina - jēlnaftapetróleo bruto - dīzeļdegvielagasóleo - kurināmais mazutsfuelóleo - Apvienotā KaralisteReino Unido - propāna gāzepropano - aviācijas degvielacarburante para aviões - Apvienotās Karalistes AZTPTU do Reino Unido - šelfa naftapetróleo marítimo - Apvienotās Karalistes reģioniregiões do Reino Unido - spēkstacijacentral energética - elektrotehniskā rūpniecībaindústria eléctrica - spēkstaciju atrašanās vietaimplantação de central energética - hidroelektrostacijas ierīkošanaplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - reaktora dzesēšanas sistēmaarrefecimento do reactor - kodolķīmijaquímica nuclear - astronomijaastronomia - Sabah (en) - apstarota degvielacombustível irradiado - saharozesacarose - bioprocessbioprocesso - bioindustrijabio-indústria - speciālās ķimikālijasparaquímica - RietumsahāraSara Ocidental - telpisks izstrādājumsproduto não plano - plakanizstrādājumsproduto plano - profiltēraudsperfil - SāhelaSahel - plāna loksnechapa fina - kausēti cūku taukibanha - ķīmisko izejvielu rūpniecībaindústria química de base - elements, ķīmisks elementselemento, elemento químico - krāsas un lakastintas e vernizes - SintestatiusaSanto Eustáquio - medikamentsmedicamento - SanmarīnoSão Marinho - hormonihormona - SenmartēnaSão Martinho - organiska vielaproduto químico orgânico - metalurģijaindústria metalúrgica - uzņēmējsabiedrību savstarpējā vienošanāsacordo empresarial - Astūrijas firstistePrincipado das Astúrias - Senpjēra un MikelonaSão Pedro e Miquelon - dzelzs un tērauda izstrādājumsproduto siderúrgico - uzgriežņu un skrūvju rūpniecībarebites e parafusos - skārda un sadzīves metālizstrādājumu rūpniecībalatoaria e cutelaria - dzelzs izstrādājumsserralharia - metāla pārklāšanarevestimento de metais - Sv. Helēnas salaSanta Helena - dzelzs un tērauda rūpniecības iekārtasequipamento siderúrgico - speciālie tēraudiaços especiais - SentlūsijaSanta Lúcia - antimonsantimónio - berilijsberílio - kadmijscádmio - dzelzs sakausējumsliga de ferro - tantalstântalo - mantas apķīlāšanaexecução por dívidas - velosipēdu un motociklu rūpniecībavelocípedes e motociclos - instrumentu rūpniecībaferramenta - zinātniskā iekārtaaparelho científico - atalgojumssalário - medicīnas un ķirurģijas instrumentimaterial médico-cirúrgico - gabaldarba samaksasalário à peça - saldētavainstalação frigorífica - stundas algasalário horário - rūpniecības robotsrobot industrial - alga par darbu mājāssalário doméstico - minimālais atalgojumssalário mínimo - Starptautiskā gaisa satiksmes apvienībaIATA - material audiovisual - atskaņotājierīceaparelho reprodutor de som - Zālamana SalasSalomão - RietumsamoaLínguas de Samoa, Samoa - telekomunikācijas iekārtamaterial de telecomunicações - mājsaimniecības elektroierīceelectrodoméstico - administratīvā sankcijasanção administrativa - rūpnieciskā elektroiekārtamáquina industrial - elektriskais mehānismsmáquina eléctrica - elektromagnētiskā iekārtamaterial electromagnético - Kopienas sankcijasanção comunitária - videodisksvideodisco - videokasetevideocassete - ieraksta nesējssuporte de gravação - ekonomiskās sankcijassanção económica - ierakstsdisco - optiskais nesējssuporte óptico - ierakstīšanasuporte gravado - aparatūra, kurā izmanto starojumuemissor de radiações - radiotelekomunikācijatelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - sodssanção penal - būvindustrijaindústria da construção civil - būvpanelispainel de construção - liela mēroga būvniecībagrandes obras - sapresēta koksnemadeira aglomerada - smalkādas izstrādājumu un cimdu rūpniecībamarroquinaria e luvaria - kažokādu rūpniecībaindústria de peles - Santome un PrinsipiSão Tomé e Príncipe - Sarawak - galantērijas precesretrosaria - SardīnijaSardenha - ķīmiskā šķiedratêxtil sintético - dabiskā šķiedratêxtil natural - dažādas rūpniecības nozaresindústrias diversas - juvelierizstrādājumi un zeltlietasjoalharia e ourivesaria - sociālās tiesībasdireitos sociais - politiskās tiesībasdireitos políticos - mantiskās tiesībasdireitos económicos - cilvēktiesību hartaCarta dos Direitos do Homem - ZāraSarre - ateismsateísmo - pavadonissatélite - pārvietošanās brīvībaliberdade de circulação - gandarījums par darbusatisfação no trabalho - diskriminācijas novēršanas pasākumsluta contra a discriminação - diskriminācija etniskās piederības dēļdiscriminação étnica - seksuālā brīvībaliberdade sexual - ksenofobijaxenofobia - vīriešu un sieviešu līdztiesībaigualdade homem-mulher - akadēmiskā brīvībaliberdade de ensino - tiesības uz attīstībudireito ao desenvolvimento - bērnu tiesībasdireitos da criança - rupja un pazemojoša izturēšanāstratamento cruel e degradante - Šlēsviga-HolšteinaSchleswig-Holstein - bērnu aizsardzībaprotecção da infância - likuma atpakaļejošais spēksretroactividade da lei - salīdzinošās tiesībasdireito comparado - administrācijas zinātneciência administrativa - vietējie tiesību aktilegislação local - informātikaciência da informação - civiltiesiskā atbildībaresponsabilidade civil - līgumiska atbildībaresponsabilidade contratual - uzvedības zinātnesciências do comportamento - īpašuma tiesībaspropriedade de bens - augsnes zinātneciência dos solos - privatizācijaprivatização - ekonomikas zinātneciência económica - mantojuma tiesībasdireito sucessório - daļlaika īpašuma tiesībasregime de habitação periódica - servitūtsservidão - tiesību esībagozo dos direitos - juridiskā dzīvesvietadomicílio legal - zinātnes par dzīvībuciências da vida - maksātspējasolvibilidade financeira - noziegums pret personāmcrime contra as pessoas - noziedzīgs nodarījums pret īpašumucrime contra os bens - nelikumīga brīvības atņemšanasequestro de pessoas - eksaktās dabaszinātnesciências físicas - muitas pārkāpumsfraude aduaneira - goda aizskaršanadifamação - nodarījums nodokļu jomādireito penal fiscal - Zemes zinātnesciências da Terra - ieslodzījumsencarceramento - cietumu likumsdireito penitenciário - ieslodzītaispreso - sociālās zinātnesciências sociais - alternatīvs sodspena de substituição - nosacīta atbrīvošana no sodasemiliberdade - mantas konfiskācijaconfisco de bens - soda samazināšanadiminuição de pena - ieslodzīto personu pārvietošanatransferência de detidos - cietumu sistēmaregime penitenciário - cietuma administrācijaadministração penitenciária - politiskā šķelšanāscisão política - tiesvedības noilgumsprescrição de acção - tiesas sēdeaudiência - juridiskā palīdzībaassistência judiciária - arestscaptura - tiesas izmeklēšanainquérito judiciário - kratīšanaperquisição - aizstāvības tiesībasdireitos da defesa - divkāršas balsošanas sistēmaescrutínio de duas voltas - vienota balsošanas sistēmaescrutínio de uma volta - sarakstbalsošanas sistēmaescrutínio por listas - EK prasījums noteikt atbildībuacção por responsabilidade CE - darbinieku prasījumsrecurso do pessoal - griešanās EK Tiesā prejudiciāla nolēmuma pieņemšanaireenvio prejudicial CE - balsu vairākuma sistēmaescrutínio maioritário - vienmandāta balsošanas sistēmaescrutínio uninominal - komerctiesajurisdição comercial - parlamenta sēdereunião parlamentar - šķīrējtiesajurisdição de arbitragem - starptautiska tiesajurisdição internacional - nodokļu tiesajurisdição fiscal - sausumsseca - tiesas piesēdētājsmagistrado não profissional - kuģojama teritorijaespaço marítimo - valsts drošības apdraudējumsatentado à segurança do Estado - bankas noslēpumssigilo bancário - kuģošanas uzraudzībavigilância marítima - jūru brīva pieejamībaliberdade dos mares - rūpnieciskais noslēpumssegredo industrial - ārpusatmosfēras telpaespaço extra-atmosférico - tiesības uz īpašumu kosmosāpropriedade do espaço - profesionāls noslēpumssegredo profissional - atklātā kosmosa izmantošanautilização do espaço - ANO SekretariātsSecretariado da ONU - ārvalstnieksestrangeiro - uzturēšanās atļaujadireito de residência - ārvalstnieku uzņemšanaentrada de estrangeiros - ekonomikas sektorssector económico - jaukta laulībacasamento misto - primārais sektorssector primário - starptautisko tiesību akti un valsts tiesību aktidireito internacional-direito interno - starptautisko tiesību akti ekonomikas jomādireito internacional económico - administratīvā atbildībaresponsabilidade administrativa - publiskās ekonomiskās tiesībasdireito público económico - kvartārais sektorssector quaternário - EK lēmumsdecisão CEE - EK direktīvadirectiva CE - sekundārais sektorssector secundário - Kopienas tiesību sistēmaordem jurídica comunitária - sekundārie tiesību aktidireito derivado - EAEK direktīvadirectiva CEEA - EK ieteikumsrecomendação CE - terciālais sektorssector terciário - EK regularegulamento CE - īstenošanas regularegulamento de execução - EAEK atzinumsparecer CEEA - piegādes pasūtījumu drošumssegurança de abastecimento - EOTK atzinumsparecer CECA - EK Tiesas atzinumsparecer do Tribunal de Justiça CE - sociālās nodrošināšanas saskaņošanaharmonização da segurança social - darbvietas drošībasegurança do emprego - EK pilnvaras starptautiskās attiecībāscompetência externa CE - EK Protokolsprotocolo CE - Apvienošanas līgumsTratado de Fusão - transporta drošībasegurança dos transportes - Vienotais Eiropas aktsActo Único Europeu - EK Pievienošanās līgumsTratado de Adesão CE - produkta drošībasegurança do produto - EAEK kopuzņēmumsempresa comum CEEA - darba drošībasegurança no trabalho - ES attiecībasrelações da União Europeia - ĀAK un EK Ministru padomeConselho de Ministros ACP-CE - kodoldrošībasegurança nuclear - EK Tiesas loceklismembro do Tribunal de Justiça CE - Eiropas Komisijas locekliscomissário europeu - sabiedrības drošībasegurança pública - AEC - EK asociācijas nolīgumsacordo de associação CE - ĀKK un EK konvencijaconvenção CE - sociālā nodrošinātībasegurança social - ĀKK un EK Vēstnieku komitejaComité dos Embaixadores ACP-CE - ĀAK un EK Apvienotā komitejaComité Paritário ACP-CE - trešā Lomes konvencijaConvenção de Lomé III - EURESEURES - EAFFED - ESFFSE - Savienības paplašināšanaalargamento da União Europeia - dzīvokļu piešķiršanaatribuição de casa - Eiropas vēsturehistória da Europa - ķīmiskais sālssal químico - dalība Eiropas Savienībāpertença à União Europeia - Latīņamerikas Ekonomikas sistēmaSELA - kopēja nostājaposição comum - vienota rīcībaacção comum - Līgums par Eiropas SavienībuTratado da União Europeia - SELA valstispaíses SELA - Eiropas politiskā sadarbībacooperação política europeia - EK konkurenceconcurso CE - skolēnu uzņemšanaselecção de alunos - tirdzniecības papildu mehānismsmecanismo complementar das trocas - risku novēršanaprevenção de riscos - dabas apdraudējumsrisco natural - rūpnieciskais risksrisco industrial - ekonomiskais liberālismsliberalismo económico - muitas nodokļidireitos aduaneiros - muitas pārbaudecontrolo aduaneiro - KMT nodokļidireitos da pauta aduaneira comum - sēklasemente - svari un mēripesos e medidas - konservēts produktsproduto em conserva - pārejas elementssemimetal - apstarošanairradiação dos alimentos - iztikas minimumsrendimento mínimo de subsistência - personiskais ierocisarma de uso pessoal - rupjmaluma miltisêmola - patronāžamecenato - pieņemšana darbā konkursa kārtībāconcurso administrativo - atklāta izskatīšanaaudição pública - SenegālaSenegal - varas dalīšanaseparação de poderes - zīdtārpiņu audzēšanasericicultura - vizuālā mākslaartes visuais - kultūru daudzveidīgumspluralismo cultural - paražas un tradīcijasusos e costumes - pakalpojumsserviços - arhitektūras mantojumspatrimónio arquitectónico - garantijas remontsserviço após venda - literāro un mākslas darbu īpašumspropriedade literária e artística - alternatīvais dienestsserviço cívico - aerodinamikaaerodinâmica - termodinamikatermodinâmica - plazmas fizikafísica do plasma - lāzerfizikafísica do laser - gēnu inženierijaengenharia genética - glezniecībapintura - nodarbinātības dienestsserviço de emprego - kapitāla palielināšanaaumento de capital - situācija lauksaimniecībāsituação da agricultura - pasta iestāžu finanšu dienestiserviços financeiros dos correios - likuma izsludināšanapromulgação da lei - locekļu finansiālās interesesinteresses financeiros dos parlamentares - arābu un Āfrikas valstu sadarbībacooperação afro-árabe - bezmaksas pakalpojumsserviço gratuito - Eiropas un arābu valstu sadarbībacooperação euro-árabe - Komisijas delegācijadelegação da Comissão - Kopienas uzraudzībacontrolo comunitário - papildinājuma principsprincípio da complementaridade - valsts dienestsserviço militar - nomaļš reģionsregião periférica - salu reģionsregião insular - vislielākās labvēlības režīmsnação mais favorecida - maksas pakalpojumsserviço remunerado - palīgbudžetsorçamento anexo - pasta pakalpojumiserviço postal - daudzvalodu vārdnīcadicionário multilingue - saīsinājumu vārdnīcadicionário de abreviaturas - enciklopēdijaenciclopédia - tēzaursthesaurus - periodisks izdevumspublicação periódica - izlūkdienestsserviço secreto - mājsaimniecības atkritumilixo doméstico - vienkultūras lauksaimniecībamonocultura - sociālie pakalpojumiserviço social - sezamssésamo - cenu paaugstinājumsaumento de preços - parlamenta sesijasessão legislativa - Seišeļu SalasSeychelles - SFI - akadēmiskā augstskolauniversidade - dzīvnieku transportēšanatransporte de animais - kooperatīvā kustībamovimento associativo - ŠārdžaSharjah - SicīlijaSicília - karaspēka izvietošanaestacionamento de forças - vieta parlamentāmandato parlamentar - vakancevacatura - AustrālijaAustrália - SjerraleoneSerra Leoa - ceļa zīmessinalização - lolojumdzīvnieku barībaalimento para animal de companhia - SingapūraSingapura - skābais lietuschuva ácida - pilsētplānotāja profesijaurbanista - dokumentācijas līdzeklisinstrumento documental - neausts materiālsfalso têxtil - sīrupsxarope - arquipélago do mar Egeu - Kanāriju salasIlhas Canárias - sizalssisal - EP birojsMesa do PE - seismoloģijasismologia - priekšsēdētāja vietnieksvice-presidente - iestādes darbībavida institucional - Kopienas iestādes mītnesede da instituição - institucionālā reformareforma institucional - iestādes kompetencecompetência institucional - stāvoklis EKsituação CE - ģimenes stāvoklissituação familiar - kosmosa politikapolítica espacial - saimnieciskā patstāvībaauto-abastecimento - finanšu stāvoklissituação financeira - organizācijasociedade - civiltiesību asociācijasociedade civil - profesionāla asociācijasociedade civil profissional - uzņēmums, kurš darbojas saskaņā ar komerclikumusociedade comercial - jaukta īpašuma sabiedrībasociedade de economia mista - ieguldījumu sabiedrībasociedade de investimento - akciju kapitāla sabiedrībasociedade de capitais - autobussautocarro - līdzdalībasociedade de pessoas - komandītsabiedrībasociedade em comandita - klusā sabiedrībasociedade em participação - Eiropas sabiedrībasociedade europeia - bezpeļņas organizācijaassociação sem fins lucrativos - DienvidjitlandeJutlândia do Sul - zīdsseda - invalīdu aprūpeassistência a inválidos - sojas pupassoja - šķīdinātājssolvente - SomālijaSomália - sabiedriskās domas aptaujasondagem de opinião - sorgosorgo - pašnoteikšanāsautodeterminação - SudānaSudão - sērsenxofre - piedāvājumu konkurssapresentação de propostas a concurso - palīdzības avotsorigem da ajuda - tiesību avotsfonte do direito - blakusproduktssubproduto - lauksaimniecības blakusproduktssubproduto agrícola - pašfinansēšanāsautofinanciamento - piena blakusproduktssubproduto do leite - metālrūpniecības blakusproduktssubproduto metalúrgico - subproletariātssubproletariado - nepietiekams uzturssubalimentação - nepietiekama apdzīvotībasubpovoamento - savas saimniecības vadīšanaautogestão - ģimenes apgādnieksamparo da família - cenu atbalstsmanutenção de preços - lauksaimniecības cenu atbalstsmanutenção de preços agrícolas - monetārais atbalstsapoio monetário - valsts suverenitātesoberania nacional - ražojumu specializācijaespecialização da produção - tirdzniecības specializācijaespecialização das trocas - budžeta precizēšanaclassificação orçamental - brīvprātīga tirdzniecības ierobežošanaautolimitação - spekulācija celtniecības jomāespeculação imobiliária - Espórades Setentrionais - ŠrilankaSri Lanka - eksporta stabilizēšanaStabex - cenu stabilitāteestabilização de preços - ienākumu stabilizācijaestabilização de rendimentos - ekonomikas stabilizēšanāsestabilização económica - acordo interprofissional - ekonomikas sastingumsestagnação económica - izmēģinājuma saimniecībaestação experimental - statistikaestatística - lauksaimniecības statistikaestatística agrícola - Kopienas statistikaestatísticas comunitárias - demogrāfiskā statistikaestatísticas demográficas - zvejas statistikaestatísticas das pescas - ekonomikas statistikaestatísticas económicas - finanšu statistikaestatísticas financeiras - rūpniecības statistikaestatísticas industriais - starptautiskā statistikaestatísticas internacionais - valsts statistikaestatísticas nacionais - oficiālā statistikaestatísticas oficiais - reģionu statistikaestatísticas regionais - Berlīnes statussestatuto de Berlim - Jeruzalemes statussestatuto de Jerusalém - ierēdņu dienesta nolikumsestatuto do funcionário - autonomijaautonomia - personāla nolikumsestatuto do pessoal - juridiskais statussestatuto jurídico - politiskais statussestatuto político - profesionālais statussestatuto profissional - sociālais statussestatuto social - sterilizācijaesterilização - nodokļu stimuliestímulo fiscal - krājumsexistências - Kopienas krājumiexistências comunitárias - finansiāla patstāvībaautonomia financeira - no ekonomikas konjunktūras atkarīgi krājumiexistências conjunturais - intervences krājumiexistências de intervenção - virsprodukcijas krājumsexistências excedentárias - minimālie krājumiexistências mínimas - pasaules krājumiexistências mundiais - privātie krājumiexistências privadas - valsts rezerveexistências públicas - izlīdzinošie krājumireservas de estabilização - bruņojuma uzkrāšanaarmazenamento de armas - enerģijas uzkrāšanaarmazenagem de energia - pārtikas uzglabāšanaarmazenagem de alimentos - dokumentu glabāšanaarmazenagem de documentos - Lielā KopenhāgenaStorkøbenhavn - Storstrøm - lauksaimniecības struktūraestrutura agrícola - nodarbinātības struktūraestrutura do emprego - uzņēmējsabiedrības struktūraestrutura da empresa - budžeta apstiprināšanaautorização orçamental - ekonomikas struktūraestrutura económica - rūpniecības struktūrasestrutura industrial - institucionāla struktūraestrutura institucional - sociālā struktūraestrutura social - bīstamā vielasubstância perigosa - konkurences ierobežojumu sankcionēšanaautorização de acordos e práticas concertadas - izvedsubsīdijasubvenção à exportação - pārtikas aizstājējssucedâneo de alimentos - saimniecību pāreja citu īpašnieku rokāssucessão da exploração agrícola - cukursaçúcar - baltais cukursaçúcar branco - jēlcukursaçúcar bruto - cukurbiešu cukursaçúcar de beterraba - transportlīdzekļa autorizācijaautorização de transporte - cukurniedru cukursaçúcar de cana - derīgās balsisvoto expresso - vispārējas vēlēšanu tiesībassufrágio universal - pašnāvībasuicídio - ŠveiceSuíça - SulavesiSulawesi - SumatraSumatra - lauksaimniecībā izmantotā zemesuperfície agrícola utilizada - aizstājējssuplente - informācijas nesējssuporte de informação - magnētiskais nesējssuporte magnético - darbvietu skaita samazināšanasupressão de posto de trabalho - muitas nodokļu atcelšanasupressão dos direitos aduaneiros - pārvalstiskumssupranacionalidade - resursu pārtēriņšsobreexploração dos recursos - mežu zemesuperfície arborizada - lauku saimniecības platībaárea de exploração - pamatplatībaárea agrícola principal - sasaldēšanaultracongelação - SurinamaSuriname - pārapdzīvotībaexcesso de população - monetārais nolīgumsacordo monetário - autoceļšauto-estrada - pārprodukcijasuperprodução - tirgus uzraudzībafiscalização do mercado - palīdzības pārtraukšanasuspensão da ajuda - soda izpildes atlikšanasuspensão da execução da pena - muitas nodokļu atlikšanasuspensão dos direitos aduaneiros - SvazilendaSuazilândia - mežkopībasilvicultura - AustrijaÁustria - SīrijaSíria - minerālproduktu sistēmaSysmin - banku sistēmasistema bancário - izglītības sistēmasistema de ensino - lauksaimniecības sistēmasistema de exploração agrícola - informācijas sistēmasistema de informação - pārvaldības informācijas sistēmasistema de informação de gestão - komunikācijas sistēmassistema de comunicação - kontu sistēmasistema contabilístico - audzēšanas sistēmasistema de cultivo - OverņaAuvergne - ANO sistēmasistema das Nações Unidas - informācijas pakalpojumisistema documental - vēlēšanu sistēmasistema eleitoral - Eiropas vēlēšanu sistēmasistema eleitoral europeu - Eiropas kontu sistēmaSistema Europeu de Contabilidade - Eiropas Monetārā sistēmaSistema Monetário Europeu - starptautiskā monetārā sistēmasistema monetário internacional - standartizēta kontu sistēmasistema normalizado de contabilidade - TaivānaTaiwan - TanzānijaTanzânia - paklājstapete - kravas aviopārvadājumu likmetarifa aérea - pārvadāšanas tarifstarifa de transporte - kopējais muitas tarifsPauta Aduaneira Comum - dzelzceļa tarifstarifa ferroviária - avanssadiantamento de tesouraria - pasta izdevumitarifa postal - tarifu atvieglojumstarifa preferencial - pasažieru tarifstarifa de passageiros - infrastruktūras izmantošanas maksastaxa de infra-estrutura - saimnieciskās patstāvības rādītājstaxa de auto-abastecimento - valūtas maiņas kursstaxa de câmbio - provizorisks budžeta projektsanteprojecto de orçamento - PVN likmetaxa do IVA - brīvi svārstīgs valūtas kursstaxa flutuante - centralizētais maiņas kursstaxa central - reprezentatīvais kursstaxa representativa - TavalaTawal - cenu novērtējumstributação de preços - ass nodoklisimposto por eixo - eksporta nodoklisdireitos de exportação - importa nodoklisdireitos de importação - zīmognodevaimposto de selo - kompensācijas maksaimposto compensatório - līdzvērtīgas iedarbības maksaencargo de efeito equivalente - ražotāja līdzatbildībaco-responsabilidade dos produtores - tranzīta maksataxa de trânsito - uzņēmējdarbības nodoklisimposto profissional - degvielas nodoklisimposto sobre os combustíveis - civilā aviācijaaviação civil - transportlīdzekļa nodoklisimposto sobre veículos - ČadaChade - ČehoslovākijaChecoslováquia - audzēšanas metodestécnica de cultura - pārvaldības paņēmienitécnica de gestão - komunālie pakalpojumitécnicas de construção - tehnoloģijatecnologia - pārtikas tehnoloģijatecnologia alimentar - militārs gaisa kuģisaviação militar - materiālu tehnoloģijatecnologia de materiais - bezpiesārņojuma tehnoloģijatecnologia pouco poluente - energotehnoloģijatecnologia energética - vidējā līmeņa tehnoloģijatecnologia intermédia - kodoltehnoloģijatecnologia nuclear - naftas pārstrādes tehnoloģijatecnologia petrolífera - telekomunikācijatelecomunicação - faksimilstelecópia - attālā uzrādeteledetecção - putnkopībaavicultura - izplatīšana pa kabeļiemteledistribuição - telegrāfstelégrafo - telemātikatelemática - televīzijatelevisão, tevê, tv - teleksstelex - atpūtas laikstempo de descanso - politiskais virzienstendência política - Eiropas Monetārais nolīgumsAcordo Monetário Europeu - psiholoģiskais stressstress - tirdzniecības cenu indeksstermos comerciais - būvlaukumsterreno para construção - industriālās apbūves zemesgabalsterreno industrial - pamesta zemeterra abandonada - lauksaimniecības zemeterra agrícola - valsts zemeterras do domínio público - neapstrādāta zemeterra inculta - aramzemeterra cultivável - atzinumsparecer - meliorēta zemeterra recuperada - aizjūras teritorijaterritório ultramarino - terorismsterrorismo - TaizemeTailândia - tējachá - terapijaterapêutica - EK atzinumsparecer CE - TesālijaTessália - Trácia Ocidental - TimoraTimor - AustrumtimoraRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - titānstitânio - tirgojams vērtspapīrstítulo de crédito - biļetetítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - spīdzināšanatortura - ToskānaToscana - tautas tūrismsturismo de massas - saulgriezegirassol - EP atzinumsparecer PE - toksikoloģijatoxicologia - traktorstractor - Tirdzniecības paplašināšanas aktsTrade Expansion Act - tulkošanatradução - EK LīgumsTratado CE - EOTK līgumsTratado CECA - EEK līgumsTratado CEE - EAEK līgumsTratado CEEA - Varšavas līguma valstispaíses do Pacto de Varsóvia - slaukšanas aparātsmáquina de ordenha - ūdens attīrīšanatratamento da água - tekstapstrādetratamento de texto - datu apstrādeprocessamento de dados - rūdu pārstrādetratamento de minério - fitosanitārā apstrādetratamento fitossanitário - finanšu darījumstransacção financeira - uzņēmējdarbības nodošanatransferência de empresa - kapitāla pārvedumstransferência de capitais - pensijas tiesību nodošanatransferência do direito à pensão - iedzīvotāju pārvietošanatransferência de população - tehnoloģijas nodošanatransferência de tecnologia - auzasaveia - pārtikas pārstrādetransformação de alimentos - Kopienas tranzītstrânsito comunitário - muitas tranzītstrânsito aduaneiro - datu pārraidetransmissão de dados - īpašuma nodošanatransmissão da propriedade - abortsaborto - gaisa transportstransporte aéreo - kombinētais transportstransporte combinado - enerģijas transportstransporte de energia - nomales pārvadājumitransporte no hinterland - preču pārvadājumitransporte de mercadorias - virszemes transportstransporte de superfície - pasažieru pārvadājumitransporte de passageiros - sabiedriskais transportstransporte colectivo - nelikumīgs abortsaborto ilegal - dzelzceļa transportstransporte ferroviário - iekšzemes ūdensceļu transportstransporte por via navegável - privātie transporta līdzekļitransporte individual - starpkontinentālie pārvadājumitransporte intercontinental - iekšzemes pārvadājumitransporte interior - starptautiskie pārvadājumitransporte internacional - starptautiskais autotransportstransporte rodoviário internacional - Kopienas iekšējie pārvadājumitransporte intracomunitário - Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīgumsAcordo Multifibras - grūtniecības pārtraukšanaaborto terapêutico - valsts transportstransporte nacional - kabeļtransportstransporte por cabo - cauruļvadu transportstransporte por conduta - komercpārvadājumitransporte por conta de terceiros - pārvadājumi uz pašu rēķinatransporte por conta própria - sabiedriskie transportlīdzekļitransporte público - reģionālais transportstransporte regional - autotransportstransporte rodoviário - skolas transportstransporte escolar - daļēji sabiedrisks transportstransporte semicolectivo - pārvadājumi muitas kontrolētransporte sob controlo aduaneiro - pazemes transportstransporte subterrâneo - priekšpilsētas transportstransporte suburbano - sauszemes transportstransporte terrestre - pārrobežu transportstransporte transfronteiriço - pilsētas transportstransporte urbano - pārvadātājstransportador - darbstrabalho - darbs mājāstrabalho no domicílio - slāpeklisazoto - darbs pie konveijeratrabalho em cadeia - pilnslodzes nodarbinātībatrabalho a tempo completo - daļslodzes nodarbinātībatrabalho a tempo parcial - bērnu darbstrabalho infantil - maiņu darbstrabalho por turnos - gados vecāks strādājošaistrabalhador idoso - nelegāli strādājošaistrabalhador clandestino - Kopienas strādājošaistrabalhador comunitário - pārrobežas strādājošaistrabalhador fronteiriço - strādājošais ar ierobežotu darbspējutrabalhador deficiente - roku darba strādniekstrabalhador manual - migrējošais strādājošaistrabalhador migrante - sezonas strādniekstrabalhador sazonal - sociālais darbiniekstrabalhador social - valsts būvdarbiobras públicas - āboliņštrevo - Bahamu salasBahamas - Trentīno-Alto AdidžeTrentino-Alto Adige - Valsts kasetesouro - Trinidāda un TobāgoTrindade e Tobago - tritikāletriticale - BahreinaBahrein - uzticības darījumstrust - cauruļvads, tūbiņabisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - dzīvnieku tuberkulozetuberculose animal - volframstungsténio - TunisijaTunísia - turbīnaturbina - TurcijaTurquia - mīkstie augļibaga - TuvaluTuvalu - cauruļvadu sistēmatubagem - PVNIVA - Centrālāfrikas Muitas un ekonomikas savienībaUDEAC - CAEEU valstispaíses UDEAC - Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienībaUEBL - Eiropas Ekonomiskās muitas savienībaUnião Europeia das Alfândegas - RES valstispaíses UEO - Starptautiskā elektrosakaru savienībaUIT - Umm al Quawain - ANO Reģionālās attīstības centrsCNUDR - ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijaUnesco - valstiskā apvienošanāsunificação nacional - Rietumeiropas SavienībaUnião Europeia Ocidental - nomacontrato de arrendamento - Āfrikas Valstu savienībaUEA - muitas savienībaunião aduaneira - ekonomikas savienībaunião económica - ekonomikas un monetārā savienībaUnião Económica e Monetária - Eiropas Maksājumu savienībaUnião Europeia de Pagamentos - Parlamentāriešu savienībaUnião Interparlamentar - atvieglojumu nolīgumsacordo preferencial - noma uzņēmējdarbības veikšanaiarrendamento comercial - WAEMU valstispaís da UEMAO - monetārā savienībaunião monetária - Starptautiskā Reinas kuģotāju savienībaUNIR - UNISISTUnisist - ANO Izglītības un zinātniskās pētniecības institūtsUnitar - mājlopu vienībacabeça de gado - saimniecības nomacontrato de arrendamento rural - ANO bēgļu nodarbinātības un atbalsta aģentūraUNRWA - Āzijas un Klusā okeāna Parlamentāriešu savienībaUPA - Pasaules pasta ūnijaUPU - urānsurânio - urbanizācijaurbanização - pilsētplānošanaurbanismo - PSRSURSS - UrugvajaUruguai - pārvadājumu izmantotājsutente dos transportes - cenu samazinājumsbaixa de preços - nodošanai gatava rūpnīcafábrica pronta - lietojumsusufruto - informācijas lietotājsutilizador da informação - palīdzības izmantošanautilização da ajuda - ūdens izmantošanautilização da água - enerģijas izmantošanautilização da energia - zemes izmantošanautilização da terra - mierīga enerģijas izmantošanautilização pacífica da energia - UtrehtaUtrecht, Utreque - tirdzniecības bilancebalança comercial - vakcīnavacina - vakcinācijavacinação - zīdītājgovsvaca reprodutora - piena govsvaca leiteira - Aostas ielejavale de Aosta - pievienotā vērtībavalor acrescentado - tirgus kapitalizācijavalores cotados na bolsa - tirdzniecības vērtībavalor de troca comercial - maksājumu bilances deficītsbalança deficitária - muitas vērtējumsvalor aduaneiro - vanādijsvanádio - VanuatuVanuatu - VatikānsVaticano - teļšnovilho - gaisa spilvena transportlīdzeklisveículo sobre almofada de ar - divriteņu transportlīdzeklisveículo de duas rodas - mehāniskais transportlīdzeklisveículo motorizado - lauksaimniecības transportlīdzeklisveículo agrícola - elektriskais transportlīdzeklisveículo eléctrico - sliežu ceļu transportlīdzeklisveículo sobre carris - VejleVejle - VenetoVenécia - neredzamā tirdzniecības bilancebalança de invisíveis - VenecuēlaVenezuela - pārdošanavenda - pārdošana ar kredītuvenda a crédito - pārdošana ar atlaidivenda com desconto - izsoles pārdošanavenda em hasta pública - tiešā pārdošanavenda directa - maksājumu bilancebalança de pagamentos - beznodokļa pārdošanavenda isenta de impostos - tālpārdošanavenda à distância - auditēšanaverificação de contas - Oeste de Storebælt - RietumzēlandeVestsjælland - BaliBali, Báli - gaļacarne - liellopu gaļacarne de vaca - kazas gaļacarne de caprino - zirga gaļacarne de cavalo - bifeļa gaļacarne de búfalo - teļa gaļacarne de vitela - mājputnu gaļacarne de aves de capoeira - atkaulota gaļacarne limpa - svaiga gaļacarne verde - BalkāniBalcãs - aitas gaļacarne de ovino - cūkgaļacarne de suíno - VīborgaViburgo - parlamenta priekšsēdētāja vietnieksvice-presidente da assembleia - civiliedzīvotāju upurivítima civil - kara upurisvítima de guerra - apraides videogrāfijaemissão de videotexto - mijdarbīgais videotekssvideotexto interactivo - iekļaušana darbāinserção profissional - vēlēšanu otrā kārtasegunda volta - sabiedriskās aktivitātesvida associativa - darījumu aktivitātevida da empresa - skolas dzīvevida escolar - sabiedriskā dzīvevida social - VjetnamaVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - vīna dārzsvinha - vidēja pilsētacidade média - jauna pilsētacidade nova - pavadoņpilsētacidade-satélite - aromatizēts vīnsvinho aromatizado - baltvīnsvinho branco - vietējā ražojuma vīnsvinho regional - īpaši augstas kvalitātes vīnsvinho de qualidade superior - galda vīnsvinho de mesa - pudelēs iepildīts vīnsvinho engarrafado - stiprinātais vīnsvinho reforçado - sloksnetira - dzirkstošais vīnsvinho espumante - sārtvīnsvinho rosé - sarkanvīnsvinho tinto - negāzētais vīnsvinho não espumante - vinifikācijavinificação - seksuāla vardarbībaviolência sexual - vardarbībaviolência - valsts vardarbībaviolência de Estado - politiskā vardarbībaviolência política - BangladešaBangladesh - vīnkopībaviticultura - iekšzemes ūdensceļivia navegável interior - starptautiskie ūdensceļivia fluvial internacional - ātrgaitas automaģistrālevia rápida - lauku ceļšvia rural - pilsētas ceļšvia urbana - Āfrikas Attīstības bankaBanco Africano de Desenvolvimento - nokauti mājputniaves mortas - dējējšķirņu mājputniaves poedeiras - dzīvi mājputniaves vivas - tirdzniecības apjomsvolume de comércio - tirdzniecības darījumu apjomsvolume de transacções - vēlēšanu zīmes veidlapavoto em branco - lauksaimniecības bankacaixa agrícola - balsošana par tekstu kopumāvoto bloqueado - likumprojekta pieņemšanavotação da lei - elektroniskā balsošanavoto electrónico - balsošana pēc sarakstavotação nominal - nederīga vēlēšanu zīmevoto nulo - obligātā balsošanavoto obrigatório - iepriekšēja balsošanavoto antecipado - balsošana pa pastuvoto por correspondência - deleģētā balsošanavoto por procuração - parlamenta balsošanavotação parlamentar - centrālā bankabanco central - atvērto sarakstu balsošanas sistēmalista aberta - atklāta balsošanavoto público - kompleksais ceļojumsviagem com tudo incluído - grupu ceļojumiviagem em grupo - vulkanoloģijavulcanologia - lauksaimniecības konsultāciju dienestidivulgação agrícola - Volisa un FutunaWallis e Fortuna - jogurtsiogurte - komercbankabanco comercial - JemenaIémen - bijusī Dienvidjemenaantiga República Democrática e Popular do Iémen - Jorkšīra un HambersaidaYorkshire and Humberside - Kongo Demokrātiskā RepublikaRepública Democrática do Congo - ZambijaZâmbia - ZēlandeZelândia - kooperatīvā bankabanco cooperativo - sauss apviduszona árida - klimatiskā zonazona climática - dzīvojamā zonazona habitacional - nozvejas teritorijazona de captura - brīvās tirdzniecības zonazona de comércio livre - zvejas apgabalszona de pesca - ekskluzīva ekonomiskā zonazona económica exclusiva - ekvatoriālā joslazona equatorial - brīvā zonazona franca - Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas nolīgumsAcordo SALT - investīciju bankabanco de investimento - polārā joslazona fria - mitrā zonazona húmida - valūtas zonazona monetária - gājēju zona/iela, tirdzniecības rajonsárea reservada a peOes, zona para peões - piesārņotais rajonszona poluída - aizsargāta teritorijazona protegida - nelaimes piemeklētais apgabalszona sinistrada - subtropu joslazona subtropical - piepilsētas zonazona suburbana - tarifa zonazona tarifária - attīstības bankabanco de desenvolvimento - mērenā joslazona temperada - tropu joslazona tropical - pilsētas teritorijazona urbana - zooloģijazoologia - zemes bankabanco predial - tautas bankabanco popular - privātbankabanco privado - valsts bankabanco público - BarbadosaBarbados - sektorālais nolīgumsacordo sectorial - cenrādistabela de preços - dārgmetāla stienisbarra - zems atalgojumssalário baixo - datu bāzebase de dados - militārā bāzebase militar - BazilikataBasilicata - LejasnormandijaBaixa Normandia - LejassaksijaBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - kuģisbarco - patēriņa preču nolīgumsacordo relativo aos produtos de base - tankkuģisbarco-cisterna - būvniecībaedifício - izpriecceļojumu kuģisembarcação de recreio - rūpnieciskās ražošanas ēkaedifício industrial - sabiedriskā ēkaedifício público - BavārijaBaviera - vienošanās par tarifiemacordo pautal - tēlotājmākslabelas-artes - EIBBEI - BeļģijaBélgica - Beļģijas apgabali un kopienasregiões e comunidades da Bélgica - BelizaBelize - peļņalucro - palīdzības saņēmējsbeneficiário da ajuda - BenilukssBENELUX - Beniluksa valstispaíses Benelux - BeninaBenim - BerlīneBerlim - Bermudu salasBermudas - uztura vajadzībasnecessidades alimentares - pieprasījums pēc mājokļiemnecessidade de alojamento - pieprasījums pēc darbaspēkanecessidade de mão-de-obra - iedzīvotāju skaita pieaugumscrescimento da população - ūdens nekaitīguma prasībasnecessidade de água - rupjā lopbarībaforragem - finanšu prasībasnecessidades financeiras - lopbarības bietesbeterraba forrageira - cukurbietebeterraba sacarina - Eiropas Patērētāju savienību birojsBEUC - sviestsmanteiga - augu tauku sviestsmanteiga vegetal - ButānaButão - ražošanas pieaugumsaumento de produção - bibliogrāfijabibliografia - bibliotēkabiblioteca - bērnu bibliotēkabiblioteca juvenil - valsts bibliotēkabiblioteca nacional - publiskā bibliotēkabiblioteca pública - zinātniskā bibliotēkabiblioteca científica - augstskolas bibliotēkabiblioteca universitária - divpalātu sistēmaassembleia bicamaral - Amerikas attīstības bankaBID - graustsbairro de lata - Starptautiskais izglītības birojsBIE - koplietošanas zemebaldio - kultūras piemineklisbem cultural - ilglietojamās precesbens duradouros - īslaiklietojamās precesbens não duradouros - sociālā labklājībabem-estar social - apsūdzībaacusação - piegādes bilancebalanço de abastecimento - energobilancebalanço energético - organizācijas sociālās ietekmes novērtējumsbalanço social - bioķīmijabioquímica - biokonversijabioconversão - biosadalīšanāsbiodegradabilidade - bioenerģijabioenergia - biogrāfijabiografia - divpartiju sistēmabipartidarismo - bipolāra partiju sistēmabipolarização - MjanmaMyanmar - pirkšanacompra - bismutsbismuto - cietie kviešitrigo duro - mīkstie kviešitrigo mole - cenu iesaldēšanabloqueio de preços - būvkoksmadeira para construção - pirkšana ar kredītucompra a crédito - bezalkoholisks dzēriensbebida não alcoólica - valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmetítulo do tesouro - BonaireBonaire - bonificação de juro - trikotāžas izstrādājumimalhas - intervences iepirkumscompra de intervenção - BornholmaBornholm - botānikaBotanica, Botânica - BotsvānaBotsuana - maizes ceptuveindústria de panificação - BurgundijaBorgonha - preču biržabolsa de mercadorias - liellopsbovino - Flāmu Brabantes provinceProvíncia do Brabante flamengo - ZiemeļbrabanteBrabante Setentrional - Valoņu Brabantes provinceProvíncia do Brabante valão - BrēmeneBrema - BrazīlijaBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - patentspatente - Eiropas patentspatente europeia - Starptautisko norēķinu bankaBRI - neorganiska skābeácido inorgânico - bromsbromo - brucelozebrucelose - BrunejaBrunei - Kopienas budžetsorçamento comunitário - aizsardzības budžetsorçamento para a defesa - ārkārtas budžetsorçamento extraordinário - organiskā skābeácido orgânico - mājsaimniecības budžetsorçamento familiar - EOTK darbības budžetsorçamento operacional CECA - reklāmas budžetsorçamento publicitário - budžeta labojumiorçamento rectificativo - Eiropas sociālais budžetsOrçamento Social Europeu - budžeta papildinājumiorçamento suplementar - iekļaušana budžetāinscrição orçamental - BulgārijaBulgária - vēlēšanu zīmeboletim de voto - informācijas centrscentro de informação - vēlēšanu iecirknismesa de voto - parlamenta prezidijsmesa da assembleia - administratīvās formalitātesformalidade administrativa - biroja automatizācijaburótica - sviesta eļļabutteroil - ēnu kabinetsgoverno-sombra - AbruciAbruzos - Azoru salasAçores - piekrastes kuģniecībacabotagem marítima - kakaocacau - zemes reģistrscadastro - vadošs darbinieksquadro - izpilddirektorsquadro administrativo - EK valodu dienestsquadro de linguistas CE - ĀKK valstispaíses ACP - vidējā pārvaldībaquadro médio - galvenā pārvaldībaquadro superior - SEPPComecon - SEPP valstispaíses Comecon - kafijacafé - krājbankacaixa de depósitos - KalabrijaCalábria - izmaksu aprēķināšanacálculo de custos - īpašuma iegūšanaaquisição de propriedade - mācību gada plānošanacalendário lectivo - KamerūnaCamarões - tirdzniecības gadscampanha agrícola - KampānijaCampânia - tūrisms ar atpūtu telšu nometnēscampismo - KanādaCanadá - Panamas kanālscanal do Panamá - mācīšanāsaquisição de conhecimentos - vēziscancro - kandidātscandidato - cukurniedrecana-de-açúcar - Austrumāfrikas KopienaCAO - Zaļā Raga salasCabo Verde - dokumentu iegūšanaaquisição de documentos - rīcībspējacapacidade de exercício - kravnesībacapacidade de carga - līgumslēgšanas spējacapacidade contratual - spēja iegūt tiesības un uzņemties saistībascapacidade de gozo dos direitos - vetoveto - konsultāciju procedūraprocesso de consulta - ministrijaministério - vietējās vēlēšanās ievēlēts pārstāviseleito local - autonomais apgabalsregião autónoma - reģiona pašvaldībaadministração regional - zinātniskā apmaiņaintercâmbio científico - ražošanas jaudacapacidade de produção - militāras sankcijassanção militar - starptautisks brīvprātīgais strādājošaisvoluntário internacional - Rietumkrasta jautājumsquestão da Cisjordânia - Kopienas tiesības un valstu tiesībasdireito comunitário-direito nacional - EP delegācijadelegação PE - ESK atzinumsparecer CES - Eiropas civildienestsfunção pública europeia - EP piekrišanaparecer favorável PE - ĀAK un EK Apvienotā asamblejaAssembleia Paritária ACP-CE - EP priekšsēdētājspresidente PE - EP priekšsēdētāja vietnieksvice-presidente PE - EP kvestorsquestor PE - EK Tiesas nolēmumsacórdão do Tribunal CE - kustība pret Eiropas Savienībumovimento contra a Europa - struktūrfondifundos estruturais - darba strīdu tribunālsjurisdição do trabalho - noliktavietilpībacapacidade de armazenamento - nožēlošanaarrependido - piekrastes ūdeņizona contígua - privātpersonu iesniegtas pārsūdzībasrecurso dos particulares - ekonomikas stāvoklissituação económica - ražošanas faktorsfactor de produção - attīstības punktspólo de crescimento - integrētā attīstības programmaprograma de desenvolvimento integrado - SVPPIM - ziemeļu un dienvidu tirdzniecībacomércio Norte-Sul - pārvadājumu jaudacapacidade de transporte - spekulatīvie līdzekļicapital especulativo - publiskais finansējumsfinanciamento público - cenu saskaņošanaharmonização de preços - kapitāla tirgusmercado de capitais - riska kapitālscapital de risco - EK budžetsorçamento geral CE - kultūras balvaprémio cultural - anglikānismsanglicanismo - katolicismscatolicismo - ortodoksijaortodoxia - protestantismsprotestantismo - atpūtas parksparque de diversões - sabiedriskās ēdināšanas profesijaprofissional da indústria de restaurantes e similares - mafijamáfia - bioētikabioética - slepena apvienībasociedade secreta - reģionālā kultūracultura regional - AIDSSIDA - zemes cenapreço do terreno - atklātā universitāteuniversidade aberta - izglītības budžetsorçamento para a educação - mācību apmaiņaintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - studiju atzīšanareconhecimento dos estudos - preses uzņēmumsempresa jornalística - teletekssteletexto - datu aizsardzībaprotecção dos dados - mijdarbīgais tīklsrede interactiva - filmu ražošanaprodução cinematográfica - programmindustrijaindústria dos programas - co-produção audiovisual - programa audiovisual - produção audiovisual - augstas izšķirtspējas televīzijatelevisão de grande definição - videosakarivideocomunicação - política do audiovisual - pirataria audiovisual - espaço audiovisual europeu - programmu brīva apritelivre circulação de programas - komunikāciju tarifstarifa das comunicações - tiesību akti, kas attiecas uz informācijudireito da informação - likumīga datu apstrādeinformática jurídica - lejupielādetelecarregamento - mašīntulkošanatradução automática - enerģētiskā neatkarībaindependência energética - rūpniecības kapitālscapital industrial - sadarbības procedūraprocesso de cooperação - kompetences nodošanatransferência de competências - uzņēmuma dibināšanacriação de empresas - pakalpojumu uzņēmumssociedade de serviços - pagaidu nodarbinātības aģentūraempresa de trabalho temporário - darbs pie videodisplejatrabalho ao ecrã - ceļu kabotāžacabotagem rodoviária - ūdensceļu transportsbarcaça - kuģojams kanālscanal marítimo - kanāla šķērsošana pa tuneliligação através do Canal da Mancha - iekšzemes tarifstarifa interior - starptautiskais tarifstarifa internacional - ceļu pārvadājumu tarifstarifa rodoviária - administratīvs pasākumsacto administrativo - akciju kapitālscapital social - mežu aizsardzībaprotecção da floresta - Tirēnu jūraMar Tirreno - Adrijas jūraMar Adriático - Ligūrijas jūraMar da Ligúria - Egejas jūraMar Egeu - Jonijas jūraMar Jónico - cīņa pret insektiemluta contra os insectos - zemes pārstrukturēšanaordenamento fundiário - zvejas noteikumiregulamentação da pesca - zvejas kontroles pasākumicontrolo da pesca - daudzgadīgais dārzenislegume perene - svaigs produktsproduto fresco - kvalitātes standartsnorma de qualidade - drošības standartsnorma de segurança - tehniskais standartsnorma técnica - sadarbība zinātnisko un tehnisko pētījumu jomāCOST - pētniecība un attīstībainvestigação e desenvolvimento - kosmosa pētījumiinvestigação espacial - kosmosa tehnoloģijatécnica espacial - ārvalstu kapitālscapital estrangeiro - sintētiskais kaučuksborracha sintética - dabiskais kaučuksborracha natural - dzelzceļa rūpniecībaindústria ferroviária - kokoglecarvão de madeira - luksuspreču rūpniecībaindústria de produtos de luxo - Bolcāno autonomā provinceprovíncia autónoma de Bolzano - Trento autonomā provinceprovíncia autónoma de Trento - Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konferenceCEACT - Starptautiskā narkotiku kontroles pārvaldeOICE - ANO Cilvēku apmetņu centrsHabitat ONU - EK darbiniekiagente CE - kazacaprino - piezvejacaptura acessória - atļautā nozvejacaptura autorizada - nozvejacaptura de peixe - nozveja pa sugāmcaptura por espécie - kopējā nozvejacaptura total - Kopienas tiesību aktsacto comunitário - Rietumindijas salasCaraíbas - ogļu blakusproduktu rūpniecībacarboquímica - oglekliscarbono - dzinēja degvielacarburante - carcaça - Karību KopienaCaricom - CARICOM valstispaíses Caricom - skolu izvietojumsrede escolar - karteliscartel - tirdzniecības darījumsacto de comércio - kartogrāfijacartografia - naudas plūsmafluxo de tesouraria - kataloģizēšanacatalogação - KatalonijaCatalunha - katalogscatálogo - categoria socioprofissional - vēlēšanu drošības naudacaução eleitoral - konferences darbsacta de reunião - Dienvidu Klusā okeāna komisijaCCPE - Rūpniecības attīstības centrsCDI - países UE - Eiropas Civilās aviācijas konferenceCEAC - Austrumāfrikas Ekonomikas kopienaCEAE - Rietumāfrikas Muitas savienībaCEAO - jonizējošā radiācijaradiação ionizante - nātrijssódio - metālapstrādetrabalho dos metais - cēlgāzegás raro - orgānu transplantācijatransplantação de orgãos - asins pārliešanatransfusão de sangue - metālu atkritumidetrito metálico - Kopienas maģistrālā traseeixo comunitário - jauniešu apmaiņas sistēmaintercâmbio de jovens - elementārdaļiņapartícula elementar - analītiskā ķīmijaquímica analítica - spektrometrijaespectrometria - CEAO valstispaíses CEAO - citoloģijacitologia - kalcijscálcio - slimības diagnozediagnóstico médico - kodolmedicīnamedicina nuclear - EK Revīzijas palātas loceklismembro do Tribunal de Contas CE - ēku drošībasegurança dos edifícios - Eiropas Vides aģentūraAgência Europeia para o Ambiente - metodisks līdzeklisguia de informação - Eiropas simbolssímbolo europeu - oficiālā valodalíngua oficial - sadzīves nelaimes gadījumsacidente doméstico - Kopienas programmaprograma comunitário - tropu mežsfloresta tropical - ceturtā Lomes KonvencijaConvenção de Lomé IV - elektromagnētiskā interferenceperturbação electromagnética - algotņimercenário - aizlūgumscomemoração - transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanaensino da condução - dopingsuso de estimulantes - Eiropas Cilvēktiesību konvencijaConvenção Europeia dos Direitos do Homem - EOTKCECA - EK Pirmās instances tiesaTribunal de Primeira Instância CE - pensionēšanās nosacījumicondição de reforma - Kopienas iekšējā robežafronteira intracomunitária - dzīvojamais transportlīdzeklisveículo de campismo - antidempinga pasākumimedida antidumping - informācijas tehnoloģijas ietekmeimpacto da informática - datu izpaušanacomunicação de dados - militāra iejaukšanāsintervenção militar - atkritumu eksportsexportação de resíduos - darbinieks attīstības jomācooperante - radiobioloģijaradiobiologia - darba kavēšanaabsentismo - pāvesta vēstījumsacto pontifício - Rietumāfrikas Ekonomikas kopienaCEDEAO - CedefopCedefop - EAEKCEEA - laulībā neesoša personapessoa solteira - Eiropas Satiksmes ministru konferenceCEMT - cenzūracensura - Centrālāfrikas RepublikaRepública Centro-Africana - informācijas centralizēšanacentralização da informação - Centrsregião do Centro - Centro Comum de Investigação - datorcentrscentro de cálculo - dokumentācijas centrscentro de documentação - politiskais centrscentro político - līnijdatu pakalpojumscentro distribuidor de bases de dados - pārtikas labībacereal alimentar - akcijaacção financeira - lopbarības graudzālescereal forrageiro - maizes labībacereal panificável - Eiropas Kodolpētījumu organizācijaCERN - Eiropas Kosmosa pētījumu organizācijaCERS - izcelsmes sertifikātscertificado de origem - pārvadājumu sertifikātsguia de trânsito - veterinārais sertifikātscertificado sanitário - Eiropas Arodbiedrību konfederācijaConfederação Europeia dos Sindicatos - tiesiska darbībaacção judicial - tirdzniecības pārtraukšanacessação de actividade - lauksaimnieciskās darbības izbeigšanaabandono de exploração agrícola - maksājumu pārtraukšanacessação de pagamentos - tirdzniecības un rūpniecības palātacâmara de comércio e indústria - tieši vēlēta palātaassembleia directamente eleita - federālā palātaassembleia federal - parlamenta palātaassembleia parlamentar - šampanietischampanhe - sociālās pārmaiņasmudança social - tehnoloģijas maiņamudança tecnológica - vīna saldināšanachaptalização - ogļu ieguveextracção de carvão - svars uz asicarga por eixo - apgādājamaisencargo familiar - derīgā kravacarga útil - kravacarga - Havannas hartaCarta de Havana - Apvienoto Nāciju Organizācijas hartaCarta das Nações Unidas - Eiropas Sociālā hartaCarta Social Europeia - piekļūšana Kopienas informācijaiacesso à informação comunitária - iespēja griezties tiesāacesso à justiça - ATP nolīgumsacordo ATP - EK tirdzniecības nolīgumsacordo comercial CE - EK sadarbības nolīgumsacordo de cooperação CE - Šengenas NolīgumsAcordo de Schengen - Eiropas Asociācijas nolīgumsacordo europeu de associação - EK pagaidu nolīgumsacordo provisório CE - iestāžu koplīgumsacordo interinstitucional - jaukts nolīgumsacordo misto - elektroakumulatorsacumulador eléctrico - Kopienas acquisacervo comunitário - krimināllietā pieteikta civilprasībaacção civil - Kopienas rīcībaacção comunitária - civiltiesvedībaacção em matéria civil - krimināltiesvedībaacção em matéria penal - tiesvedība civiltiesiskās atbildības lietāacção de responsabilidade civil - valsts apsūdzībaacção penal - Kopienas darbībaactividade comunitária - finanšu plānu pielāgošanaadaptação das perspectivas financeiras - pievienošanāsadesão a um acordo - iestāžu vadībaadministração da instituição - portugalofoniskā ĀfrikaÁfrica lusófona - Melnā ĀfrikaÁfrica negra - Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūraAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - uzbrukumsagressão física - Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgumsNAFTA - alerģijaalergia - vēstniecībaembaixada - pilsētu un lauku plānojumsordenamento do território - bijusī VDRex-RDA - bijusī PSRSex-URSS - darba stāžsantiguidade - bijušās sociālistiskās valstisantigos países socialistas - gāzes aparātsaparelho a gás - informācijas tehnoloģijas lietojumsinformatização - Eiropas Savienības padziļināšanaaprofundamento da União Europeia - Atlantijas loksArco Atlântico - arhipelāgsarquipélago - ArmēnijaArménia - Dienvidāzijas Reģionālās sadarbības asociācijaSAARC - liftselevador - CentrālāzijaÁsia Central - parlamentārā asamblejaassembleia parlamentar internacional - administratīvā autonomijaautonomia administrativa - tirgus atļaujaautorização de venda - provizorisks EK budžeta projektsanteprojecto de orçamento das CE - kaujas lidmašīnaavião de combate - AzerbaidžānaAzerbaijão - juridiskais pamatojumsbase jurídica - Reinas ielejaBacia do Reno - BaltkrievijaBielorrússia - faktiskais saņēmējsbeneficiário líquido - ERABBERD - dubultā lietojuma precesproduto dual - dzīvnieku labturībabem-estar dos animais - biotopsbiótopo - tīrīšanas līdzekļu rūpniecībalavandaria - tropu koksmadeira tropical - Bósnia-Herzegovina - BrandenburgaBrandeburgo - gaisa kabotāžacabotagem aérea - Kopienas atbalsta shēmaQuadro Comunitário de Apoio - zinātniskais aprēķinscálculo científico - EMS izveides grafikscalendário da UEM - profesionālā karjeracarreira profissional - izvērses karteplaca de extensão - audiokasetecassete audio - Ziemeļatlantijas Sadarbības padomeCCAN - Neatkarīgo valstu sadraudzībaCEI - kvalitātes kontroles ciklscírculo de qualidade - Kopienas sertifikācijacertificado comunitário - politiskās sistēmas maiņamudança de regime político - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Eiropas Hartacarta europeia - starptautiska hartacarta internacional - ķirurgscirurgião - atbildību pastiprinoši apstākļicircunstância agravante - atbildību mīkstinoši apstākļicircunstância atenuante - Eiropas pilsonībacidadania europeia - negodīgi līguma noteikumicláusula abusiva - līguma noteikumicláusula contratual - izvēles klauzulacláusula de saída - Daudzpusējas eksporta kontroles koordinācijas komitejaCOCOM - sodu kodekssCódigo Penal - Kopienas tiesību kodifikācijacodificação do direito comunitário - ekonomiska un sociāla kohēzijacoesão económica e social - matu un skaistumkopšanas līdzekliscabeleireiro e estética - vietējā varas iestādeautarquia local - reģionāla varas iestādeorganismo regional - EEZ Apvienotā komitejaComité Conjunto EEE - EEZ Apvienotā padomdevēja komitejaComité Consultivo Conjunto do EEE - EK Nozares pārvaldības komitejacomité de gestão CE - EK Regulatīvā komitejacomité de regulamentação CE - Reģionu komitejaComité das Regiões - EK apvienotā komitejacomité misto CE - EEZ apvienotā parlamentārā komitejaComité Parlamentar Misto do EEE - komitoloģijacomitologia - cilvēka orgānu tirdzniecībacomércio de órgãos - mākslas priekšmetu tirdzniecībacomércio de arte - Flāmu kopienaComunidade flamenga - Franču kopienaComunidade francófona - Vācu kopienaComunidade germanófona - comunidades da Bélgica - EP pilnvarascompetência do PE - EK iestāžu pilnvarascompetência institucional CE - datorizētā projektēšanaconcepção assistida por computador - darba devēju konfederācijaconfederação patronal - arodbiedrību konfederācijaconfederação sindical - Eiropas konferenceconferência europeia - EK valdību konferenceconferência intergovernamental CE - starptautiska konferenceconferência internacional - Starptautiskā darba konferenceConferência Internacional do Trabalho - trīspusēja apspriedeconferência tripartida - etniskais konfliktsconflito étnico - atvaļinājums politiskai darbībailicença para actividade política - Persijas līča Sadarbības padomeConselho de Cooperação do Golfo - EEZ PadomeConselho do EEE - konsultācijaconsultadoria e aconselhamento - maksa par piesārņojošu produktuconsignação de produto poluente - Kopienas tiesību konsolidācijaconsolidação do direito comunitário - konsulātsconsulado - administratīvais līgumscontrato de direito administrativo - nolīguma finansiāla kompensācijacontrapartida de acordo - faktiskais maksātājscontribuinte líquido - iemaksas no NKPcontribuição PNB - robežkontrolecontrolo fronteiriço - valsts atbalsta kontrolecontrolo dos auxílios estatais - controlo das exportações - EK valdību konvencijaconvenção intergovernamental CE - sadarbība iekšlietāscooperação no âmbito das questões internas - muitas sadarbībacooperação aduaneira - sadarbība vides aizsardzības jomācooperação ambiental - EK valdību savstarpēja sadarbībacooperação intergovernamental UE - EK iestāžu savstarpēja sadarbībacooperação interinstitucional CE - parlamentu sadarbībacooperação interparlamentar - ES tiesu iestāžu sadarbībacooperação judiciária UE - policijas sadarbībacooperação policial - ES policijas sadarbībacooperação policial UE - dzīvokļu kooperatīvscooperativa de habitação - finansējuma koordinēšanacoordenação de financiamentos - EMS politikas koordinēšanacoordenação das políticas UEM - Somālijas pussalaCorno de África - EirokorpussEurocorpo - COSACCOSAC - organizētā noziedzībacrime organizado - atbilstības kritērijicritério de elegibilidade - konverģences kritērijicritério de convergência - ienākumu pārklāšanāsacumulação de rendimentos - ciklonsciclone - Kopienas interešu deklarācijadeclaração de interesse comunitário - izdošanas termiņšprazo de edição - iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana darījumosoperações de iniciados - nodarījums pret dabas vididelito ambiental - nodarījums pret dzimumneaizskaramībudelito sexual - produkta apzīmējumsdenominação do produto - atkāpšanās no nolīgumadenúncia de um acordo - lauksaimniecības izdevumidespesa agrícola - Kopienas izdevumidespesa comunitária - EK administratīvie izdevumidespesa de funcionamento CE - EK pētniecības izdevumidespesa de investigação CE - EK darbības izdevumidespesa operacional CE - strukturāli izdevumidespesa estrutural - atkāpe no Kopienas tiesību aktaderrogação ao direito comunitário - muitas parādsdívida aduaneira - EMS otrā stadijasegunda fase da UEM - civildienesta ierēdņu pienākumideveres do funcionário - sociālais dialogsdiálogo social - Kopienas sociālais dialogsdiálogo social comunitário - Kopienas informācijas izplatīšanadifusão da informação comunitária - EK budžeta disciplīnadisciplina orçamental CE - militārā disciplīnadisciplina militar - diskriminācija tautības dēļdiscriminação em razão da nacionalidade - piesārņojuma samazināšanas ierīcedispositivo antipoluição - medicīniskie datidados médicos - personas datidados pessoais - rīcības tiesībascapacidade processual - patvēruma tiesībasdireito de asilo - saistību tiesībasdireito de obrigações - reģionālās tiesībasdireito regional - civildienesta ierēdņu tiesībasdireitos do funcionário - ekrānsecrã - privātā sektora rīcībā esošie ECUECU privado - nepilngadīgo likumpārkāpēju izglītībaensino correccional - darbinieku akciju īpašumtiesībasaccionariato operário - siltumnīcefektsefeito de estufa - Kopienas tiesību aktu izstrādeelaboração do direito comunitário - reģionālās vēlēšanaseleição regional - embrijs un auglisembrião e feto - valodu lietošanautilização das línguas - militārās mācībastreino militar - EK iestāžu līdzsvarsequilíbrio institucional CE - aizsarglīdzekļiequipamento de protecção - datoriekārtaequipamento informático - spiedieniekārtaequipamento de pressão - siltumtehniska iekārtaequipamento térmico - EritrejaEritreia - Eiropas ekonomikas zonaEspaço Económico Europeu - Kopienas budžeta izstrādeelaboração do orçamento comunitário - valsts ar valsts reliģijuEstado confessional - tiesiskumsEstado de Direito - federatīva valstsEstado federal - islāma valstsEstado islâmico - laicīga valstsEstado laico - unitāra valstsEstado unitário - salīdzināmā pētniecībaestudo comparativo - gadījumu izpēteestudo de casos - pilsoņu EiropaEuropa dos cidadãos - EiropolsEuropol - sprieduma īstenošanaexecução da pena - profesionālā pieredzeexperiência profissional - tiesas pieprasīts eksperta atzinumsperitagem judiciária - ekstrēmismsextremismo - datorizētā ražošanaprodução assistida por computador - aprīkojums invalīdiemfacilidades para deficientes - FlevolandeFlevoland - starptautiskais civildienestsfunção pública internacional - starptautiskā civildienesta darbinieksfuncionário internacional - iestāžu darbībafuncionamento institucional - Eiropas Arodizglītības fondsFundação Europeia para a Formação - Kohēzijas fondsFundo de Coesão - Eiropas Padomes fondsfundo do Conselho da Europa - Eiropas Investīciju fondsFundo Europeu de Investimento - biroju tehnikamaterial de escritório - nodokļa atlaidefranquia fiscal - fraude contra a Comunidade - fronteira externa da Comunidade - ģenētikagenética - bada streiksgreve de fome - Višegradas valstisGrupo de Visegrado - Divdesmit četru valstu grupaGrupo dos 24 - pašvaldību apvienībaassociação de autarquias - Eiropas ekonomisko interešu grupējumsAgrupamento Europeu de Interesse Económico - kaujas helikoptershelicóptero de combate - seno laiku vēstureHistória Antiga - jauno laiku vēstureHistória Contemporânea - viduslaiku vēstureHistória Medieval - jaunāko laiku vēstureHistória Moderna - tirdzniecības laikshorário de abertura do comércio - kultūras identitāteidentidade cultural - ZVFIIFOP - tēlsimagem de marca - diplomātiskā imunitāteimunidade diplomática - ekonomikas infrastruktūrainfra-estrutura económica - Kopienas iniciatīvainiciativa comunitária - Eiropas izaugsmes iniciatīvainiciativa para o crescimento europeu - kukainisinsecto - starta iekārtainstalação de lançamento - sanitāri tehniskā ierīceinstalação sanitária - Eiropas Valsts pārvaldes institūtsInstituto Europeu de Administração Pública - Eiropas Monetārais institūtsInstituto Monetário Europeu - EEZ apvienotā iestādeinstituição comum EEE - ekonomiskais vides saudzēšanas mehānismsinstrumento económico para o ambiente - slikti laika apstākļiintempérie - sistēmu sadarbībainterligação de sistemas - kolektīvās interesesinteresse colectivo - prasījuma tiesībasinteresse em agir - internātskolainternato escolar - InterpolsInterpol - saindēšanās ar pārtikuintoxicação alimentar - ebrejsjudeu - tiesasjurisdição - konstitucionālā tiesajurisdição constitucional - KazahstānaCazaquistão - KirgizstānaQuirguizistão - Kosova, Kosova un MetohijaKosovo - ekomarķējumsrótulo ecológico - ezerslago - mātes piensleite materno - nesējraķetelançador espacial - Eiropas valodalíngua europeia - mazākumtautības valodalíngua minoritária - valoda, kas nav Eiropas valodalíngua não-europeia - reģionālā valodalíngua regional - diskdzinisleitor de discos - LatvijaLetónia - tirgus liberalizācijaliberalização do mercado - gaisa telpas brīva pieejamībaliberdade aérea - LietuvaLituânia - konstitutīvs likumslei orgânica - zemes dalīšanaloteamento - Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikaantiga República jugoslava da Macedónia - iedzimta slimībadoença congénita - vielmaiņas slimībadoença da nutrição - ādas slimībadoença da pele - asins slimībasdoença do sangue - gastroenteroloģiska slimībadoença do sistema digestivo - neiroloģiska slimībadoença do sistema nervoso - endokrīnā slimībadoença endócrina - seksuāli transmisīva slimībadoença transmissível sexualmente - savvaļas zīdītājsmamífero selvagem - sporta pasākumsmanifestação desportiva - militārie manevrimanobras militares - pakalpojumu līgumscontrato de prestação de serviços - EK marķējumsmarca de conformidade CE - dzīvniekizcelsmes materiālsmatéria de origem animal - EMS valūtas maiņas mehānismsMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Meklenburga-PriekšpomerānijaMecklemburg-Vorpommern - standartlīguma veselības aprūpeassistência médica convencionada - tiesu medicīnamedicina legal - bezrecepšu zālesmedicamento de venda livre - veterinārās zālesmedicamento para uso veterinário - Kaspijas jūraMar Cáspio - Melnā jūraMar Negro - Sarkanā jūraMar Vermelho - MercosurMercosul - valsts izraudzītais īstenošanas pasākumsmedida nacional de execução - mikroorganismsmicrorganismo - ūdens videmeio aquático - jūras videmeio marinho - izpētes misijamissão de inquérito - modemsmodem - MelnkalneMontenegro - politiskā ētikamoralidade da vida política - EK nolīguma slēgšanas sarunasnegociação de um acordo CE - Urugvajas raundsUruguai Round - Kombinētā nomenklatūranomenclatura combinada - zāļu klasifikācijanomenclatura farmacêutica - ieroču neizplatīšananão-proliferação de armamentos - vides standartsnorma ambiental - jauns nodarbinātības veidsnovas formas de emprego - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Gabinete Comunitário de Marcas Registadas - ES sadarbības struktūrvienībaórgão de cooperação da UE - lēmējinstanceórgão decisor - EK apvienotā struktūrvienībaórgão misto CE - veselības aprūpes organizēšanaorganização da saúde - Pasaules tirdzniecības organizācijaOrganização Mundial do Comércio - sporta organizācijaorganização desportiva - Kopienas struktūrvienībaorganismo comunitário - organismo e agência CE - UzbekistānaUsbequistão - atbalsts, finansiālais atbalsts, sponsorējumsapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - Kopienas atbalstspatrocínio comunitário - Partnerība mieramParceria para a Paz - Baltijas valstispaíses bálticos - NVS valstispaíses CEI - GCC valstispaíses CCG - MERCOSUR valstispaís do Mercosul - neasociēta valstspaís não-associado - trešās valstis pie Vidusjūraspaíses terceiros mediterrânicos - VAEZPECO - tirgojama emisijas atļaujaautorização de poluir negociável - civilais personālspessoal civil - līgumdarbiniekipessoal contratual - aprūpes personālspessoal de enfermagem - militārais personālspessoal militar - finanšu plāniperspectivas financeiras - KĀDPPESC - tiesību filozofijafilosofia do Direito - sūdzība Komisijaiqueixa à Comissão - kaitīgs augsplanta daninha - augošs augsplanta viva - plašsaziņas līdzekļu plurālismspluralismo dos media - Kopienas vides politikapolítica comunitária do ambiente - vienota valūtas kursa politikapolítica cambial única - vīzu politikapolítica de vistos - vienota monetārā politikapolítica monetária única - stratosfēras piesārņotājspoluente estratosférico - pamatiedzīvotājipopulação autóctone - pornogrāfijapornografia - aviācijas bāzes kuģisporta-aviões - tiesvedībaprocedimento penal - aizvēsturePré-História - EMS pirmā stadijaprimeira fase da UEM - ES Padomes prezidentūrapresidência do Conselho da União Europeia - Komisijas priekšsēdētājsPresidente da Comissão - zinātniskā preseimprensa científica - pierādīšanaprova - nelaimes gadījumu novēršanaprevenção de acidentes - savstarpējas atzīšanas principsprincípio de reconhecimento mútuo - subsidiaritātes principsprincípio da subsidiariedade - vispārējs tiesību principsprincípio geral de Direito - EK pārkāpuma gadījuma procedūraprocesso CE de infracção - koplēmuma procedūraprocesso de co-decisão - processo de conciliação - speciālais kriminālprocessprocesso especial - homeopātiskie produktiproduto homeopático - pārstrādāts produktsproduto reciclado - muitas profesijaprofissão aduaneira - praktizējošs alternatīvās medicīnas ārstsprofissão médica paralela - Kopienas likumdošanas programmaprograma legislativo comunitário - darbības programmaprograma operacional - Kopienas interešu projektsprojecto de interesse comunitário - EK budžeta projektsprojecto de orçamento CE - Eiropas idejas popularizēšanapromoção da ideia europeia - finanšu protokolsprotocolo financeiro - datorizētā izdevējdarbībapublicação assistida por computador - atklātas debatespublicidade dos debates - uzticības balsojumsmoção de confiança - Tibetas jautājumsquestão do Tibete - prejudiciāls jautājumsquestão prejudicial - nolīguma atjaunošanarecondução de acordo - pārsūdzības iesniegšana EK ombudamrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - griešanās administratīvā tiesārecurso contencioso administrativo - griešanās EK Tiesārecurso contencioso comunitário - prasība atzīt EK lēmumu par spēkā neesošu no pieņemšanas brīžarecurso de anulação CE - prasība atzīt pārvaldes iestādes vainurecurso de responsabilidade administrativa - vides nodoklisimposto ambiental - ekonomikas reformasreforma económica - politiskā reformareforma política - Kopienas muitas procedūraregime aduaneiro comunitário - izvedmuitas procedūraregime aduaneiro de exportação - Kopienas finansējuma kārtībaregime de financiamento comunitário - Alpu reģionsregião alpina - no zvejniecības atkarīgs reģionsregião dependente da pesca - atbalsttiesīgs reģionsregião elegível - Eiropas reģionsregião europeia - rūpniecības lejupslīdes reģionsregião industrial em declínio - iedzīvotāju reģistrsregisto civil - parlamenta reglamentsregimento da assembleia - pilsoņa un iestādes attiecībasrelação administração-administrado - valsts un reģionu attiecībasrelações Estado-região - EK iestāžu savstarpējās attiecībasrelações interinstitucionais CE - pilnvaru sadaledivisão de competências - Kopienas līdzekļu sadaledistribuição do financiamento comunitário - MoldovaRepública da Moldova - República Eslovaca - energosistēmarede energética - datoru tīklsrede informática - lokālais tīklsrede local - Eiropas komunikāciju tīklirede transeuropeia - rezervēšanareserva - EK budžeta rezervereserva orçamental CE - parlamenta rezolūcijaresolução do Parlamento - PVN resursirecursos IVA - nodokļa atskaitīšana no pirmavotaretenção na fonte - nolīguma pārskatīšanarevisão de um acordo - EK Līguma pārskatīšanarevisão de tratado CE - finanšu plānu pārskatīšanarevisão das perspectivas financeiras - ES starptautiskā lomapapel internacional da União Europeia - grauzējsroedor - rojālismsrealismo - dzīvnieku veselībasaúde animal - SaksijaSaxónia - Saksija-AnhalteSachsen-Anhalt - medicīnas zinātneciências médicas - skulptūraescultura - ECBSSEBC - valsts noslēpumssegredo de Estado - iestādes sekretariātssecretariado da instituição - lauksaimniecības sektorssector agrícola - gaisa satiksmes drošībasegurança aérea - apsardzes dienestisegurança e vigilância - jūras satiksmes drošībasegurança marítima - zemestrīcesismo - sabiedrības informēšanas kampaņasensibilização do público - tīkla serverisservidor da rede - valsts veselības aizsardzības dienestsserviço nacional de saúde - vēsturiska vietalocal de interesse histórico - politiskais stāvoklissituação política - SlovēnijaEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - veselības aprūpecuidados de saúde - kopšana un aprūpecuidados de enfermagem - medicīniskā specializācijaespecialidade médica - dzīvnieku izstādeespectáculo com animais - budžeta stabilizatorsestabilizador orçamental - izglītības statistikaestatísticas da educação - lauku saimniecības vadītājschefe de exploração agrícola - veselības aizsardzības statistikaestatísticas da saúde - pārvadājumu statistikaestatísticas dos transportes - tūrisma statistikaestatísticas do turismo - Eiropas tiesiskais statussestatuto jurídico europeu - stimulantsestimulante - atkritumu glabāšana pazemēarmazenamento subterrâneo de resíduos - zivsaimniecības struktūraestrutura de pesca - psihotropa vielasubstância psicotrópica - palīdzības dienestsapoio ao utilizador - zāļu uzraudzībacontrolo dos medicamentos - daudzpusēja uzraudzībasupervisão multilateral - apvienota iestādeassociação de municípios - operētājsistēmasistema operativo - datu bāzes pārvaldības sistēmasistema de gestão de base de dados - veselības aprūpes sistēmasistema de saúde - tiesību sistēmasistema judiciário - TadžikistānaTajiquistão - finansējuma līmenistaxa de intervenção - dubultā lietojuma tehnoloģijatecnologia dual - datora terminālisterminal - Palestīnas arābu autonomā teritorijaterritórios autónomos da Palestina - bijušās Dienvidslāvijas teritorijasterritórios da antiga Jugoslávia - TīringeneTuríngia - cilvēku tirdzniecībatráfico de pessoas - trankvilizatorstranquilizante - muitas kontrolēta apstrādetransformação sob controlo aduaneiro - administratīvā caurredzamībatransparência administrativa - lēmumu pieņemšanas pārredzamībatransparência do processo de decisão - pacientu transportēšanatransporte de doentes - traumatraumatismo - sezonāla nodarbinātībatrabalho sazonal - Kopienas 'troika'Troika Comunitária - EMS trešā stadijaterceira fase da UEM - TurkmenistānaTurquemenistão - administratīvā uzraudzībatutela administrativa - DonegolaUlster-Donegal - Eiropas politiskā savienībaUnião Política Europeia - informācijas tehnoloģijas lietotājsutilizador informático - alternatīvs lauksaimniecības produktu izmantojumsutilização alternativa de produtos agrícolas - slimības pārnēsātājsvector de doenças - bruņota kaujas tehnikaveículo de combate - Kopienas tiesību pārkāpumsviolação do direito comunitário - pārsūdzībainstância de recurso - ceļotājsviajante - jutīgs rajonszona sensível - opozīcijas līderislíder da oposição - ģimenes saimniecības vadītājschefe de família - mājlopigado - ČīleChile - pārtikas ķīmijaquímica dos alimentos - rūpnieciskā ķīmijaquímica industrial - ķirurģijacirurgia - hlorscloro - budžeta izstrādes programmaescolha orçamental - tehnoloģijas izvēleescolha de tecnologia - bezdarbnieku skaits, bezdarbsdesemprego - cikliskais bezdarbsdesemprego conjuntural - slēptais bezdarbsdesemprego disfarçado - sieviešu bezdarbsdesemprego de mulheres - jaunatnes bezdarbsdesemprego de jovens - darbs nepilnu darba nedēļudesemprego parcial - sezonas bezdarbsdesemprego sazonal - strukturāls bezdarbsdesemprego estrutural - pagaidu atlaišana no darbadesemprego técnico - tehnikas progresa radīts bezdarbsdesemprego tecnológico - atturēšanāsabstencionismo - darbības jomaactividade da empresa - bezdarbnieksdesempregado - hromscromo - KipraChipre - sidrscidra - Eiropas Migrācijas lietu Valdību komitejaOIM - cementscimento - kinematogrāfijacinema - apkārtraksts, informatīvs biļetensboletim informativo, circular, newsletter - valdošā šķiraclasse dirigente - zemākā šķiraclasse inferior - vidusšķiraclasse média - strādnieku šķiraclasse operária - zemnieku šķiraclasse rural - augstākā šķiraclasse alta - klasifikācijaclassificação - šķīrējklauzulacláusula compromissória - barjeras klauzulasistema de repartição - aizsardzības klauzulacláusula de protecção - pašnodarbinātībaactividade não assalariada - garīdzniecībaclero - klimatsclima - gaisa kondicionēšanaclimatização - kontu slēgšanafecho de contas - politiskais klubsgrupo de reflexão política - Pasaules pārtikas padomeCMA - ANO Tirdzniecības un attīstības konferenceCNUCED - politiskā koalīcijacoligação política - kobaltscobalto - kodēšanacodificação - automaģistrāļu kodeksscódigo da estrada - navigācijas kodeksscódigo de navegação - darba kodeksscódigo do trabalho - mierīga līdzāspastāvēšanacoexistência pacífica - līdzfinansējumsco-financiamento - kopīga lēmumu pieņemšanacogestão - sadarbība budžeta jomācolaboração orçamental - nodokļu iekasēšanacobrança de impostos - datu vākšanarecolha de dados - saules kolektorscolector solar - kolektīvismscolectivismo - lauku pašvaldības teritorijacolectividade rural - pilsētas pašvaldības teritorijacolectividade urbana - pielāgošanās skolaiadaptação escolar - pārtikas krāsvielacorante alimentar - mākslīga pārtikas krāsvielacorante alimentar artificial - dabiskā pārtikas krāsvielacorante alimentar natural - eļļas rapšicolza - degviela, kurināmaiscarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - biodegvielacombustível de substituição - degizrakteniscombustível fóssil - sociālā adaptācijaadaptação social - kodoldegvielacombustível nuclear - EK Lauksaimniecības komitejaComité Agrícola CE - EK komitejaComité CE - EK Padomdevēja komitejaComité Consultivo CE - uzņēmuma padomecomissão de trabalhadores - ES Padomes komitejaComité do Conselho da União Europeia - EK Ekonomikas un sociālo lietu komitejaComité Económico e Social Europeu - EK Monetārā komitejaComité Monetário CE - apvienotā EK lietu komitejaComité Paritário CE - EK pastāvīgā komitejaComité Permanente CE - ANO pastāvīgā komitejaComité Permanente ONU - EK Zinātniskā komitejaComité Científico CE - EK tehniskā komitejaComité Técnico CE - tirdzniecības arbitrāžaarbitragem comercial - virtuālā bibliotēkabiblioteca virtual - Eiropas Savienības institūciju Tulkošanas centrsCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Kopienas Augu šķirņu birojsInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Āfrikas Cilvēktiesību hartaCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Eiropas Enerģētikas HartaCarta Europeia da Energia - sociālā klauzulacláusula social - ANO Vides un attīstības konferenceCNUAD - Eiropas Uzņēmumu padomeComité de Empresa Europeu - elektroniskā tirdzniecībacomércio electrónico - Eiropas Standartu institūtsInstituto Europeu de Normalização - Eiropas Standartizācijas komitejaCEN - CENELEC - Eiropas Elektrosakaru standartu institūtsETSI - profesionālās kvalifikācijas dokumentu atzīšanareconhecimento das qualificações profissionais - lauksaimniecības produktu kvalitātes kontrolecontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - EBTA TiesaTribunal da AECL - bīstamie atkritumidetrito perigoso - obligātais eksemplārsdepósito legal - sociālais dempingsdumping social - tiesību aktā noteiktās tiesībasdireito adquirido - pārejas ekonomikaeconomia em transição - elektroniskā publicēšanaedição electrónica - fermentsenzima - Eiropas sociālā zonaespaço social europeu - vadošo industriāli attīstīto valstu grupagrupo dos países mais industrializados - Vispārējais pakalpojumu tirdzniecības nolīgumsGATS - Rio grupaGrupo do Rio - miera nodibināšanainstauração da paz - ekonomikas informācijainteligência económica - zooloģiskais dārzsjardim zoológico - zivju slimībadoença dos peixes - globalizācijaglobalização - multividemultimédia - Instituto de Harmonização do Mercado Interno - Pasaules muitas organizācijaOrganização Mundial das Alfândegas - Strīdu izšķiršanas organizācijaÓrgão de resolução de litígios - Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbībaAPEC - pedofīlijapedofilia - proporcionalitātes principsprincípio da proporcionalidade - salīdzinājumreklāmapublicidade comparativa - Somijas reģioniregiões da Finlândia - Zviedrijas reģioniregiões da Suécia - telekomunikācijas noteikumiregulamentação das telecomunicações - informācijas sabiedrībasociedade da informação - Amsterdamas LīgumsTratado de Amesterdão - ekonomikas pārejatransição económica - tirdznieciskie ieguldījumu pasākumiTRIMS - tirdznieciskie intelektuālā īpašuma tiesību aspektiTRIPS - Eiropas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju savienībaUNICE - darbmūžsvida profissional - eiro zonazona do euro - Taric - Starptautiskā brīvo arodbiedrību konfederācijaCISL - Centrālāfrikas Ekonomikas kopienaCEEAC - EUTELSAT - Eiropas Ekonomiskās sadarbības līgaLECE - klonēšanaclonagem - tirdzniecības strīdsdiferendo comercial - uzņēmējsabiedrība, kas nonākusi grūtībāsempresa em dificuldade - informācijas lielceļšauto-estrada da informação - iekštīklsintranet - ārtīklsextranet - pārlūkotājprogramma, pārlūkprogrammabrowser, Navegador, Navegadores WWW - dokumentvedībagestão de documento - elektroniska datu pārvaldībaGED - rakstzīmju optiskā pazīšanaOCR - ciparošanadigitalização - Niederösterreich - Oberösterreich - BurgenlandeBurgenland - KarintijaKärnten - ZalcburgaSalzburgo - ŠtīrijaEstìria - TiroleTirol - ForarlbergaVorarlberg - VīneViena - APEC valstispaís da APEC - Valsts kapitāldaļas uzņēmumu Eiropas centrsCEEP - maksāšanas termiņšprazo de pagamento - stabilitātes paktspacto de estabilidade - jaunatnes politikapolítica da juventude - patērētāju aizsardzības politikapolítica dos consumidores - Kopienas politika un valsts politikapolítica comunitária-política nacional - Eiropas Rasisma un ksenofobijas pāraudzības centrsObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - tieslietas un iekšlietasJAI - diskriminācija vecuma dēļdiscriminação com base na idade - diskriminācija dzimumorientācijas dēļdiscriminação baseada na orientação sexual - vecu cilvēku aprūpeassistência aos idosos - netaisna atlaišana no darbadespedimento abusivo - StokholmaEstocolmo - Östra Mellansverige - Sydsverige - Norra Mellansverige - Mellersta Norrland - Övre Norrland - Småland med Öarna - Västsverige - Itä-Suomi - Väli-Suomi - Pohjois-Suomi - Uusimaa - Etelä-Suomi - Ahvenanmaa - Sociālās politikas nolīgumsAcordo Social CE - diskriminācija invaliditātes dēļdiscriminação fundada na deficiência - OLAFOLAF - tiesību aktu vienkāršošanasimplificação legislativa - DNSADN - attēla sintēzeimagem de síntese - novērtēšanas metodemétodo de avaliação - novērošanaobservação - 'kopieniskošanas' principsprincípio de comunitarização - responsabilidade do Estado - modelēšanasimulação - importa uzraudzībafiscalização das importações - salīdzinošā analīzeanálise comparativa - cēloņu analīzeanálise de causas - kvantitatīvā analīzeanálise quantitativa - īpašs atvaļinājumslicença especial - ciešāka sadarbībacooperação reforçada - hipervidehipermédia - hipertekstshipertexto - eitanāzijaeutanásia - PalauPalau - NorfolkaIlha norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - SeūtaCeuta - MeliljaMelilla - Kopienas atzinumsparecer comunitário - parecer do Tribunal de Contas - ES Pamattiesību hartaCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - demokrātijas deficītsdéfice democrático - Augstais pārstāvis KĀDP jautājumosAlto-Representante para a PESC - Eiropas Savienības Padomes rezolūcijaresolução do Conselho da União Europeia - Eiropadomes rezolūcijaresolução do Conselho Europeu - ražošanas veidsmodo de produção - ražošanas mērķisobjectivo de produção - ražošanas metodetécnica de produção - transgēns dzīvnieksanimal transgénico - transgēns augsplanta transgénica - jauninājumu izplatībadifusão das inovações - ražošanas normanorma de produção - novecojusi tehnoloģijatecnologia obsoleta - tehnoloģijas perspektīvu izpēteprospectiva tecnológica - izpētes organizēšanaorganização da investigação - zinātnisks atklājumsdescoberta científica - piesardzības principsprincípio da precaução - izpēte lauka apstākļosinvestigação de campo - pētījuma rezultātiresultado da investigação - izsekojamībarastreabilidade - ilgtspējīga lauksaimniecībaagricultura sustentável - Eiropas lauksaimniecības modelismodelo agrícola europeu - videi draudzīgas lauksaimniecības plānsplano agro-ambiental - zemes politikapolítica agrária - lauksaimniecības projektsprojecto agrícola - lauksaimniecības zeme ar vides ierobežojumiemzona agrícola com condicionantes ambientais - ražas zudumiperda de colheita - lauksaimniecības skaitīšanarecenseamento agrícola - lauksaimniecība, kurā izmanto apūdeņošanucultivo irrigado - augsekarotação de culturas - silosssilo - enerģijas kultūracultura energética - eļļas kultūracultura oleaginosa - zootehnikazootecnia - boreālie mežifloresta boreal - meža ilgtspējīga apsaimniekošanasilvicultura sustentável - mežu sertifikācijacertificação florestal - Eiropas mežsaimniecības politikapolítica florestal europeia - EFICS - Vidusjūras mežifloresta mediterrânica - mērenās joslas mežsfloresta temperada - mežu statistikaestatísticas florestais - Eiropas valūtamoeda europeia - EURIBOR - konversijas kursstaxa de conversão - ĀABBAD - VEIBBCIE - KAB, Karību jūras baseina valstu attīstības bankaBDC - lauksaimniecības kredītscrédito agrícola - stabilitātes programmaprograma de estabilidade - Eiropas nodokļu līdzdalībacooperação fiscal europeia - nodokļu reformareforma fiscal - migrantu bezdarbsdesemprego dos trabalhadores migrantes - tālākā profesionālā izglītībaformação profissional contínua - Nodarbinātības komitejaComité do Emprego - Eiropas nodarbinātības stratēģijaestratégia europeia de emprego - darbinieku piemērošanās spējaadaptabilidade do trabalhador - darba elastīgumsflexibilidade do trabalho - novecojušas prasmesqualificação obsoleta - darbaspēka trūkumsescassez de mão-de-obra - trabalhador polivalente - darbinieku pārvilināšanarecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - pazemināšana amatāretrogradação profissional - EcofinEcofin - nepievienojusies valstspaís não participante - iesaistītā valstspaís participante - materiālu pretestībaresistência dos materiais - salīdzinošā novērtēšanaavaliação comparativa - godīga tirdzniecībacomércio equitativo - pakalpojumu koncesijaconcessão de serviços - tirdzniecības līgumscontrato comercial - starptautiskā tirdzniecības arbitrāžaarbitragem comercial internacional - elektroniskais parakstsassinatura electrónica - tirdzniecības statistikaestatísticas comerciais - izslēgšana no starptautiskas organizācijasexclusão de uma organização internacional - Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu partnerībaparceria euro-mediterrânica - atbalsta novērtēšanaavaliação da ajuda - konfliktu novēršanaprevenção de conflitos - etniskā tīrīšanapurificação étnica - pretkājnieku ieročiarma antipessoal - spiegošanaespionagem - militārais noslēpumssegredo militar - aizsardzības statistikaestatísticas de defesa - augsnes analīzeanálise do solo - kosmosa zinātneciência do espaço - bioklimatoloģijabioclimatologia - augsnes ķīmijaquímica do solo - kultūras ģeogrāfijageografia cultural - cilvēka ģeogrāfijageografia humana - reģionālā ģeogrāfijageografia regional - ģeomorfoloģijageomorfologia - sedimentoloģijasedimentologia - augsnes tipstipo de solo - etnogrāfijaetnografia - darba socioloģijasociologia do trabalho - vides ekonomikaeconomia do ambiente - vides izglītībaeducação ambiental - ūdeņu aizsardzībaprotecção das águas - gāzu emisijas samazināšanaredução das emissões de gases - atbildība par videi nodarīto kaitējumuresponsabilidade por danos ambientais - vides statistikaestatísticas do ambiente - jūras ekosistēmaecossistema marinho - sauszemes ekosistēmaecossistema terrestre - paskābināšanāsacidificação - notekūdeņu dūņaslama de depuração - ķīmiskie atkritumiresíduo químico - elektroniskie atkritumiresíduo electrónico - slimnīcu atkritumiresíduo hospitalar - nejauša piesārņošanapoluição acidental - vietējais piesārņojumspoluição local - starptautiska adopcijaadopção internacional - paaudžu atšķirības, paaudžu konfliktsconflito de gerações - adopcijas tiesībasdireito de adopção - ģimene, kurā viens no partneriem ir bērna bioloģiskais tēvs vai mātefamília recomposta - daudzsievībapoligamia - ģimenes solidaritātesolidariedade familiar - Kopienas migrācijas politikapolítica migratória comunitária - vecu cilvēku atkarībadependência das pessoas idosas - iedzīvotāju skaita prognozeprevisão demográfica - paaudžu atjaunošanāssubstituição das gerações - kristietiscristão - musulmanismuçulmano - Eiropas asociācijaassociação europeia - invalīdu patstāvībaautonomia dos deficientes - sociālā uzvedībacomportamento social - invalīdu integrācijaintegração dos deficientes - sociāls paktspacto social - bērnu pornogrāfijapornografia infantil - reliģiskais tūrismsturismo religioso - jauniešu vardarbībaviolência juvenil - vardarbība skolāviolência na escola - vardarbība ģimenēviolência doméstica - noteikumu neattiecināšana uz kultūras precēm un pakalpojumiemexcepção cultural - Eiropas identitāteidentidade europeia - reliģiskais fundamentālismsintegrismo religioso - jaunā reliģijanova religião - Eiropas kultūras pasākumsmanifestação cultural europeia - kultūras veicināšanapromoção cultural - vispārējā veselības apdrošināšanacobertura universal de doença - medicīniskās tiesībasdireito médico - medicīniska kļūdaerro médico - hroniska slimībadoença crónica - ģeneriskās zālesmedicamento genérico - pārtikas nekaitīgumssegurança dos alimentos - paliatīvā aprūpecuidados paliativos - pašpārvaldeauto-regulamentação - administratīvais kodekssCódigo Administrativo - tiesību vēstureHistória do Direito - netīšs noziegumsdelito não-intencional - psiholoģiskā uzmākšanāsassédio moral - nesodāmībaimpunidade - nepilngadīgo kriminālatbildībaresponsabilidade penal dos menores - sekstūrismsturismo sexual - neizskatītu lietu uzkrāšanāsprocessos judiciais em atraso - atcelšanarevogação - eksteritoriālā jurisdikcijacompetência extraterritorial - tiesu neatkarībaindependência da justiça - jūras tiesajurisdição marítima - fiktīva laulībacasamento de conveniência - Šengenas Informācijas sistēmaSistema de Informação de Schengen - reliģisks konfliktsconflito religioso - tiesības uz veselībudireito à saúde - enerģētikas diversifikācijadiversificação energética - gāzes atradnejazigo de gás - energoefektivitāterendimento energético - stratēģiskās rezervesreserva estratégica - naftas atradnejazigo de petróleo - kodolpētniecībainvestigação nuclear - starptautiskas organizācijas paplašināšanāsalargamento de uma organização internacional - rūpniecības integrācijaintegração industrial - pievienošanās kritērijicritério de adesão - pievienošanās sarunasnegociação de adesão - kopēja aizsardzības politikapolítica de defesa comum - pirmspievienošanās stratēģijaestratégia de pré-adesão - Eiropas Patērētāju informēšanas aģentūraAgência Europeia de Informação dos Consumidores - mikrokredītsmicrocrédito - mikrofinansēšanamicrofinança - risku zinātniskā pārvaldībacindínica - kosmoloģijacosmologia - laulātais partneriscônjuge auxiliar - gadījuma rakstura nodarbinātībatrabalho ocasional - mehāniska vibrācijavibração mecânica - mežsargsguarda-florestal - EirojustsEurojust - Eiropas apcietināšanas orderismandado de captura europeu - Pievienošanās līgums EStratado de adesão à UE - Nicas LīgumsTratado de Nice - palīdzība cietušajiemajuda às vítimas - jauniešu pāraudzināšanas iestādecentro educativo - valsts tiesību akti reliģijas jautājumosdireito das religiões - budistu tiesībasdireito budista - kanoniskās tiesībasdireito canónico - protestantu baznīcas tiesībasdireito eclesiástico protestante - ebreju tiesībasdireito hebraico - hinduistu tiesībasdireito hindu - islama tiesībasdireito muçulmano - nodokļu parādu norakstīšanaperdão fiscal - nelikumīga būvniecībaconstrução clandestina - ielu bērnicriança da rua - huligānismsholiganismo - nepietiekami attīstīta pilsētas teritorijazona urbana desfavorecida - neatliekamā medicīniskā palīdzībamedicina de urgência - vandālismsvandalismo - eigēnikaeugenia - maznodrošinātietrabalhador pobre - nejonizējošais starojumsradiação não ionizante - uzņēmuma izaugsmecrescimento da empresa - starptautiska apvienošanāsfusão internacional - korporatīvā vadībagoverno das sociedades - sociāls zīmogsrótulo social - uzņēmuma izpirkšanaaquisição de empresa - reintegrācijas uzņēmumsempresa de inserção - jaundibināts uzņēmumsnova empresa - Eiropas kooperācijacooperativa europeia - mācīšanas kvalitātequalidade do ensino - Parlamenta bibliotēkabiblioteca parlamentar - komentārs par likumucomentário da lei - elektroniskais dokumentsdocumento electrónico - tūristu ceļvedisguia turístico - mediatēkamediateca - dezinformācijadesinformação - Internet piekļuves sniedzējsfornecedor de acesso - pārlūkotājs, tīklklejotājsinternauta - meklētājprogrammamotor de pesquisa - telekomunikāciju politikapolítica das telecomunicações - videonovērošanavideovigilância - kriptogrāfijaCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - datorvīrussvírus informático - pamatvajadzībasnecessidades fundamentais - reģiona un ES attiecībasrelação regiões-União Europeia - nekomerciāla nozaresector não comercial - sociālie pabalstitransferências sociais - želatīnsgelatina - uztura bagātinātājscomplemento alimentar - bioloģiskās lauksaimniecības produktsproduto biológico - ķieģelistijolo - akmenspedra - speciāls metālsmetal especial - dīzeļdzinējsmotor diesel - kokzāģētavaserração - aeronavigācijas līdzeklisajuda à navegação - pilsētas satiksmecirculação urbana - pastāvīgas pārvietošanās iespējasmobilidade sustentável - automatizēta transporta sistēmasistema de transporte inteligente - satelītu navigācijanavegação por satélite - apkalpošana uz zemesassistência em escala - konfederācijas valstsEstado confederado - reģionāli autonoms valstisks veidojumsEstado regional - protokolsprotocolo - valsts simbolssímbolos do Estado - nacionālistu partijapartido nacionalista - autonomistu partijapartido autonomista - ekstrēmistu partijapartido extremista - vēlēšanu reformareforma eleitoral - parlamentārā izmeklēšanainquérito parlamentar - tiesību aktu izstrāderedacção legislativa - ievēlētās personas statussestatuto do eleito - elektroniskā pārvaldībaadministração electrónica - valdības paziņojumsdeclaração do governo - valdīšanagovernança - parlamentārā diplomātijadiplomacia parlamentar - kavējuma naudasanção pecuniária obrigatória - izlikšana no dzīvokļadespejo - tirdzniecības automātsdistribuidor automático - sākuma kapitālscapital de arranque - estētiskā ķirurģijacirurgia estética - medicīniskā ekspertīzeperícia médica - no mācībām atskaitītieabandono escolar - paraboliskā antenaantena parabólica - zinātnes popularizēšanavulgarização científica - zināšanu pārvaldībagestão dos conhecimentos - ostas administrācijaadministração portuária - ārpakalpojumiexternalização - ķīmiska avārijaacidente químico - kosmētikas rūpniecībaindústria cosmética - celtniecības tehnikatécnicas da construção - sadarbība lauksaimniecības jomācooperação agrícola - ieroču iznīcināšanadestruição de armas - sadarbība izglītības jomācooperação em matéria de educação - gāzes rūpniecībaindústria do gás - starptautiskās darba tiesībasdireito internacional do trabalho - starptautiskās tirdzniecības tiesībasdireito comercial internacional - paternitātes atvaļinājumslicença por paternidade - ieslodzīto darbstrabalho do recluso - reģionālais tirgusmercado regional - reģionālā drošībasegurança regional - ziemeļbriedisrena - telemedicīnatelemedicina - teritoriāls strīdscontencioso territorial - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādeAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - Eiropas KonstitūcijaConstituição Europeia - Kopienas likumu krājumscorpus juris comunitário - mākslinieka darbu tālākpārdošanas tiesībasdireito de sequência - zinātnisks ziņojumsperitagem científica - sociālā ietekmeimpacto social - ISPAISPA - augu šķirņu iegūšanaobtenção vegetal - postkomunismspós-comunismo - reproduktīvā veselībasaúde genésica - universālais pakalpojumsserviço universal - Starptautiskais krimināltribunāls - Eiropas redzējumsvisão da Europa - iestāžu nolīgumsacordo institucional - CEBTLCEFTA - RKCKCCNR - valsts amatpersonas pienākumicargo público - sirdsapziņas klauzulacláusula de consciência - «politiskā kopdzīve»coabitação política - parlamenta komitejas sastāvscomposição de uma comissão parlamentar - sanāksmju vadīšanacondução de reuniões - Visamerikas Cilvēktiesību tiesaTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Starptautiskā krimināltiesaTribunal Penal Internacional - ietvarlēmumsdecisão-quadro - personiskā izaugsmedesenvolvimento pessoal - daudznacionāla valstsEstado multiétnico - Mikronēzijas Federatīvās ValstisEstados Federados da Micronésia - iedzīvotāju evakuācijaevacuação da população - tiesas pieejamībajustiça de proximidade - biznesa ētikaética económica - ĶIAOOPAQ - OMT - lauksaimniecības nozares reprezentatīvā organizācijaorganismo de representação agrícola - Andu parlamentsParlamento Andino - Centrālamerikas parlamentsParlamento Centro-americano - NAFTA valstispaíses da NAFTA - Kaukāza valstispaíses do Cáucaso - sazināšanās prasmeprática da comunicação - sarunu prasmeprática da negociação - Latīņamerikas parlamentsParlamento Latino-americano - dokumentu izstrādes prasmesprática da redacção - balsojuma rezultātiresultado da votação - sociālā demokrātijasocial-democracia - Eiropas Parlamenta deputātu statūtiestatuto dos membros do Parlamento - ģeogrāfiskā informācijas sistēmasistema de informação geográfica - ciparu tehnoloģijatecnologia digital - FTAAALCA - Eiropas Rekonstrukcijas aģentūraAgência Europeia de Reconstrução - Pārtikas un veterinārais birojsServiço Alimentar e Veterinário - vietējā policijapolícia de proximidade - starpparlamentu delegācijadelegação interparlamentar - budista [V4.1] - ciência militar [V4.1] - cantina escolar [V4.1] - concílio [V4.1] - congresso de um partido [V4.1] - CPLRE [V4.1] - deveres do cidadão [V4.1] - direito à integridade física [V4.1] - direito penal militar [V4.1] - direito romano [V4.1] - reembolso de imposto [V4.1] - direito de visita [V4.1] - enclave territorial [V4.1] - doença renal [V4.1] - farmácia [V4.1] - estação de caminho-de-ferro [V4.1] - estação rodoviária [V4.1] - geografia histórica [V4.1] - hinduísta [V4.1] - história universal [V4.1] - ilustração gráfica [V4.1] - incunábulo [V4.1] - infracção administrativa [V4.1] - lei de harmonização [V4.1] - manifesto [V4.1] - manuscrito [V4.1] - metodologia jurídica [V4.1] - mitologia [V4.1] - movimento antiglobalização [V4.1] - movimento cultural [V4.1] - partido charneira [V4.1] - partido extraparlamentar [V4.1] - partido monárquico [V4.1] - partido regionalista [V4.1] - plano [V4.1] - polícia regional [V4.1] - polícia local [V4.1] - prestação não contributiva [V4.1] - orçamento local [V4.1] - orçamento regional [V4.1] - propaganda política [V4.1] - regime presidencial [V4.1] - religião primitiva [V4.1] - residência de estudantes [V4.1] - sexualidade [V4.1] - sociologia do direito [V4.1] - sociologia rural [V4.1] - sociologia urbana [V4.1] - sociologia da educação [V4.1] - sociologia política [V4.1] - distribuição de gás [V4.1] - testamento vital [V4.1] - texto sagrado [V4.1] - videoteca [V4.1] - direito natural [V4.1] - biometria [V4.1] - direito à habitação [V4.1] - força de reacção rápida [V4.1] - populismo [V4.1] - união civil [V4.1] - Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - movimento patriótico [V4.1] - representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - kultūrsociāla grupagrupo sociocultural - ierēdņu apvienībasindicato de funcionários públicos - brīva rūpniecības zonazona franca industrial - RingkēbingaRingkøbing - audiovizuālā iekārtamaterial audiovisual - Eiropas Sadarbības asociācijaAssociação Europeia para a Cooperação - starpprofesionāla vienošanāsacordo interprofissional - StorstrēmaStorstrøm - UmmelkaivainaUmm al Quawain - Lielā Belta rietumdaļaoeste de Storebælt - procentu likmes subsīdijabonificação de juro - audiovizuāls kopražojumsco-produção audiovisual - audiovizuāla programmaprograma audiovisual - audiovizuāls darbsprodução audiovisual - audiovizuālo sakaru politikapolítica do audiovisual - audiovizuālais pirātismspirataria audiovisual - Eiropas audiovizuālā telpaespaço audiovisual europeu - liemeniscarcaça - sociāli profesionālā kategorijacategoria socioprofissional - ES dalībvalstsEstado-Membro UE - EAEK Kopīgais pētniecības centrsCentro Comum de Investigação - Eiropas Zāļu aģentūraAgência Europeia de Medicamentos - Bosnija un HercegovinaBósnia-Herzegovina - Eiropas Kopienas Strādājošo sociālo pamattiesību hartaCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Beļģijas kopienascomunidades da Bélgica - eksporta uzraudzībacontrolo das exportações - pret Kopienu vērsta krāpšanafraude contra a União Europeia - Kopienas ārējā robežafronteira externa da União Europeia - Eiropas Narkotiku un narkomānijas pārraudzības centrsObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - EK organizācija vai aģentūraórgão e agência UE - SlovākijaEslováquia - Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejaCENELEC - Iekšējā tirgus saskaņošanas birojsInstituto de Harmonização no Mercado Interno - TARICTaric - Eiropas Satelītsakaru organizācijaEUTELSAT - LejasaustrijaBaixa Áustria - AugšaustrijaAlta Áustria - Austrumu ViduszviedrijaCentro-Este da Suécia - DienvidzviedrijaSul da Suécia - Ziemeļu ViduszviedrijaCentro-Norte da Suécia - VidusnorlandeNorrland Central - AugšnorlandeAlta Norrland - Smolande un salasSmåland e Ilhas - RietumzviedrijaOeste da Suécia - AustrumsomijaFinlândia Oriental - ZiemeļsomijaLapónia - DienvidsomijaFinlândia Meridional - Ālandu salasilhas Åland - valsts atbildībaresponsabilidade do Estado - revīzijas palātas atzinumsparecer do Tribunal de Contas - EURIBOREURIBOR - plaša profila speciāliststrabalhador polivalente - OMT - budistsbudista - militārā zinātneciência militar - skolas ēdnīcacantina escolar - EVRVKCPLRE - pilsoņa pienākumideveres do cidadão - tiesības uz fizisko integritātidireito à integridade física - militārie likumidireito penal militar - romiešu tiesībasdireito romano - nodokļu atvieglojumsreembolso de imposto - satikšanās tiesībasdireito de visita - nieru slimībadoença renal - farmācijafarmácia - dzelzceļa stacijaestação de caminho-de-ferro - autobusu stacijaestação rodoviária - vēsturiskā ģeogrāfijageografia histórica - hinduistshinduísta - pasaules vēsturehistória universal - grafisks attēlsilustração gráfica - inkunābulasincunábulo - administratīvs pārkāpumsinfracção administrativa - saskaņots likumslei de harmonização - manifestsmanifesto - rokrakstsmanuscrito - juridiskā metodoloģijametodologia jurídica - mitoloģijamitologia - kustība pret globalizācijumovimento antiglobalização - kultūras kustībamovimento cultural - svārstīgā pusepartido charneira - ārpusparlamenta partijapartido extraparlamentar - monarhistu partijapartido monárquico - reģionālistu partijapartido regionalista - reģionālā policijapolícia regional - municipālā policijapolícia local - no iemaksām neatkarīgs pabalstsprestação não contributiva - vietējais budžetsorçamento local - reģionālais budžetsorçamento regional - politiskā propagandapropaganda política - prezidentāla valsts iekārtaregime presidencial - primitīva reliģijareligião primitiva - studentu kopmītneresidência de estudantes - seksualitātesexualidade - tiesību socioloģijasociologia do direito - lauku socioloģijasociologia rural - pilsētu socioloģijasociologia urbana - izglītības socioloģijasociologia da educação - politiskā socioloģijasociologia política - gāzes padevedistribuição de gás - dzīvības uzturēšanas pilnvaratestamento vital - sakrālais tekststexto sagrado - videotēkavideoteca - dabiskās tiesībasdireito natural - tiesības uz pajumtidireito à habitação - ātrās reaģēšanas spēkiforça de reacção rápida - populismspopulismo - Karību jūras baseina valstu apvienībaAssociação dos Estados das Caraíbas - patriotiska kustībamovimento patriótico - pastāvīgā pārstāvniecība ESrepresentação permanente junto da União Europeia - militārais likumsdireito militar - mācīšanās tehnikamétodo de aprendizagem - mnemonikamétodo mnemotécnico - psihometriskais tekststeste psicométrico - Kotonū Vienošanāsacordo de Cotonu - Polijas reģioniregiões da Polónia - Slovēnijas reģioniregiões da Eslovénia - Čehijas Republikas reģioniregiões da República Checa - Slovākijas reģioniregiões da Eslováquia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - DienvidaustrumslovēnijaEslovénia Sudeste - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjsko-kraška - Obalno-kraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - CentrālslovēnijaEslovénia Central - Bratislavas reģionsregião de Bratislava - Trnavas reģionsregião de Trnava - Trenčinas reģionsregião de Trenčín - Nitras reģionsregião de Nitra - Banska Bistricas reģionsregião de Banská Bystrica - Prešovas reģionsregião de Prešov - Košices reģionsregião de Košice - DienvidbohēmijaBoémia do Sul - Hradec KraloveHradec Králové - Karlovi VariKarlovy Vary - LibrecaLiberec - DienvidmorāvijaMorávia do Sul - Morāvija-SilēzijaMorávia-Silésia - OlomoucaOlomouc - PardubicePardubice - PilzenePilsen - PrāgaPraga - UstiUstí - VisočinaVysočina - ZlinaZlín - CentrālbohēmijaBoémia Central - Žilinas reģionsregião de Žilina - Igaunijas reģioniregiões da Estónia - ZiemeļigaunijaEstónia do Norte - RietumigaunijaEstónia Ocidental - CentrāligaunijaEstónia Central - ZiemeļaustrumigaunijaEstónia Nordeste - DienvidigaunijaEstónia do Sul - Latvijas reģioniregiões da Letónia - LatgaleLatgale - RīgaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - Lietuvas reģioniregiões da Lituânia - AlītaAlytus - KauņaKaunas - KlaipēdaKlaipėda - MariampoleMarijampolė - PanevēžaPanevėžys - ŠauļiŠiauliai - TauraģeTauragė - TelšiTelšiai - UtenaUtena - ViļņaVilnius - Ungārijas reģioniregiões da Hungria - OuluOulu - RietumsomijaFinlândia Ocidental - AtikaÁtica - RietumgrieķijaGrécia Ocidental - CentrālmaķedonijaMacedónia Central - Austrummaķedonija un TrasaMacedónia Oriental e Trácia - RietummaķedonijaMacedónia Ocidental - ZiemeļegejaEgeu do Norte - DienvidegejaEgeu do Sul - DienvidalfoldaAlfold do Sul - ZiemeļalfoldaAlfold do Norte - CentrālungārijaHungria Central - ZiemeļungārijaHungria do Norte - CentrālaizdonavaTransdanúbia Central - DienvidaizdonavaTransdanúbia do Sul - RietumaizdonavaTransdanúbia Ocidental - intelektuālais kapitālscapital intelectual - Eiropas Datu aizsardzības pārraudzības iestādeAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - EPABEPSO - juridiskā kontrolecontrolo jurisdicional - atklātā koordinācijas metodemétodo aberto de coordenação - nanotehnoloģijananotecnologia - Eiropas kaimiņattiecību politikapolítica europeia de vizinhança - Apvienoto Nāciju Starptautiskā narkotiku kontroles programmaPNUCID - valsts-privātuzņēmumu partnerībaparceria público-privado - diplomātiskais protokolsprotocolo diplomático - Eiropas Jūras drošības aģentūraAgência Europeia da Segurança Marítima - Eiropas Aviācijas drošības aģentūraAgência Europeia para a Segurança da Aviação - ETIDAENISA - digitālās atšķirībasfosso digital - valodu politikapolítica linguística - korporatīvā sociālā atbildībaresponsabilidade social das empresas - ātrlasīšanamétodo de leitura rápida - satiksmes pārkāpumsinfracção ao código da estrada - ledlauzisquebra-gelo - aprūpes pabalstssubsídio de assistência - mēstulepublicidade electrónica não solicitada - organizāciju kultūracultura organizacional - Aprūpētais darba uzteikumsajuda à reintegração profissional - Interneta adreseendereço internet - zināšanu ekonomikaeconomia do conhecimento - priekšsēdētāju konferenceconferência dos presidentes - Eiropas Savienības Drošības pētījumu institūtsInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - Eiropas Savienības Satelītu centrsCentro de Satélites da União Europeia - pirmšūnacélula estaminal - ārzonu izveidedeslocalização - militārā kapsētacemitério militar - Mazovijas novadsMazóvia - Mazpolijas novadsPequena Polónia - Silēzijas novadsSilésia - Ļubļinas novadsregião de Lublin - Lejaskarpatu novadsSubcarpácia - Rietumpomerānijas novadsPomerânia Ocidental - Svētā krusta novadsSanta Cruz - Lodzas novadsregião de Lodz - Lubus novadsLubúsquia - Lejassilēzijas novadsBaixa Silésia - Podlačijas novadsPodláquia - Lielpolijas novadsGrande Polónia - PomerānijaPomerânia - Opoles novadsOpole - Kujavijas-Pomerānijas novadsCujávia-Pomerânia - Varmijas-Mazūrijas novadsVármia-Masúria - vecāku pabalstssubsídio parental - Eiropas Aizsardzības aģentūraAgência Europeia de Defesa - Eiropas Slimību novēršanas un kontroles centrsCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Eiropas Ķīmisko līdzekļu aģentūraAgência Europeia dos Produtos Químicos - Eiropas Dzelzceļa aģentūraAgência Ferroviária Europeia - Eiropas Policijas koledžaAcademia Europeia de Polícia - aizliegts ierocisarma proibida - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - SkåneSkåne - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SēdermanlandeSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VestmanlandeVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-