» 

dicionario analógico

AarhusAarhus - teismų kompetencijacompetência jurisdicional - socialinės ir ekonominės sąlygoscondição socioeconómica - Kultūrinio bendradarbiavimo tarybaConselho de Cooperação Cultural - Mokslinių ir techninių tyrimų komitetasCREST - Europos produktyvumo agentūraAgência Europeia para a Produtividade - Branduolinės energetikos agentūraAgência para a Energia Nuclear - vaizdo ir garso dokumentasdocumento audiovisual - DubajusDubai - ūkio plėtros planasplano de desenvolvimento agrícola - spausdintuvasimpressora - sūrus vanduoágua salgada - požeminis vanduoágua subterrânea - nuotekoságua residual - socialinės ir kultūrinės paskirties pastataiequipamento sociocultural - Bendrijos žvejybapesca comunitária - Tarptautinė energetikos agentūraAgência Internacional de Energia - ožkų sūrisqueijo de cabra - karvių sūrisqueijo de vaca - FujairahFujeirah - vyriausybė tremtyjegoverno no exílio - garso ir vaizdo pramonėindústria audiovisual - teismų praktikajurisprudência - EB teismų teisėjurisprudência CE - federacijos valstybėEstado federado - būstas be patogumųhabitação insalubre - mikroekonomikamicroeconomia - tarpmiestinis migravimasmigração interurbana - migravimas miestemigração intra-urbana - Didžiojo Belto RytaiLeste de Storebælt - organizacinė schemaorganigrama - žvėrienacarne de caça - kokybinė analizėanálise qualitativa - konkurencingumascombatividade, competitividade - MakedonijaMacedónia, Macedônia - atliekų deginimasincineração de resíduos - nestandartinės darbo formostrabalho atípico - vėžiagyviscrustáceo, crustáceos - pareiginė instrukcijadescrição de funções - tautų teisėdireito dos Estados - užsieniečių teisėsdireito dos estrangeiros - mažumų teisėsdireitos das minorias - bendrovių įstatymasdireito das sociedades comerciais - transporto teisėdireito dos transportes - aprūpinimo būstu įstatymasdireito da habitação - darbo teisėdireito do trabalho - rinkimų įstatymasdireito eleitoral - dalinis užimtumas ūkyjeagricultura a tempo parcial - finansų įstatymairegulamentação financeira - tarptautinė mokesčių teisėdireito fiscal internacional - miškininkystės įstatymailegislação florestal - tarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisėdireito humanitário internacional - tarptautinė teisėdireito internacional - privatinė tarptautinė teisėdireito internacional privado - viešoji tarptautinė teisėdireito internacional público - santuokos ir šeimos teisėdireito matrimonial - šalies teisėdireito nacional - branduolinės energetikos teisėdireito nuclear - baudžiamoji teisėdireito penal - ekonominis nusikaltimasdelito económico - tarptautinė baudžiamoji teisėdireito penal internacional - privatinė teisėdireito privado - komercinis ūkisagricultura comercial - viešoji teisėdireito público - žemės ūkio teisėdireito rural - socialinė teisėdireito social - teritorinė teisėdireito territorial - politinė dešinėdireita política - pilietinės teisėsdireitos cívicos - žmogaus teisėsdireitos do Homem - moterų teisėsdireitos da mulher - rangovinis ūkininkavimasagricultura contratual - specialiosios skolinimosi teisėsDireitos Especiais de Saque - dempingasdumping - vidutinė gyvenimo trukmėesperança de vida - studijų trukmėduração dos estudos - nuomos trukmėduração do arrendamento - darbo laikasduração do trabalho - įstatymo nustatytas darbo laikasduração legal do trabalho - AAMS šalyspaíses EAMA - grupinis ūkininkavimasagricultura de grupo - Rytų AnglijaEast Anglia - Bendrijos vandenyságuas comunitárias - beslėgės filtracijos vanduoágua de infiltração - maudymosi vanduoágua termal - vidaus vandenyságuas interiores - ūkininkavimas kalvotose vietovėseagricultura de montanha - tarptautiniai vandenysmar alto - sūrus vanduoágua salgada - paviršinis vanduoágua superficial - teritoriniai vandenysmar territorial - nuotekoságua residual - prekyba žemės ūkio produktaistrocas agrícolas - prekybinė veiklatrocas comerciais - informacijos perdavimaspermuta de informação - leidinių mainaipermuta de publicações - prekyba už Bendrijos ribųcomércio extracomunitário - Bendrijos vidaus prekybacomércio intracomunitário - prekyba tarp šalių grupiųcomércio por grupos de países - prekyba tarp šaliųcomércio por país - prekyba produktaiscomércio por produtos - ekstensyvioji žemdirbystėagricultura extensiva - atlygio skalėescala de salários - užsienio mokyklaescola no estrangeiro - europinė mokyklaescola europeia - tarptautinė mokyklaescola internacional - nacionalinė mokyklaescola nacional - patekimas į rinkąacesso ao mercado - intensyvioji žemdirbystėagricultura intensiva - ekonomikos mokslaseconomia - žemės ūkio ekonomikaeconomia agrícola - suvisuomenintoji ekonomikaeconomia colectiva - suderintoji ekonomikaeconomia concertada - struktūrinis sureguliavimasajustamento estrutural - karo ekonomikaeconomia de guerra - verslo valdymaseconomia da empresa - Austrijos regionairegiões da Áustria - Viduržemio šalių žemės ūkisagricultura mediterrânica - išgyvenimo ekonomikaeconomia de subsistência - transporto ekonomikaeconomia dos transportes - kontroliuojamoji ekonomikaeconomia orientada - namų ekonomikaeconomia familiar - miškų ūkiseconomia florestal - pramoninė ekonomikaeconomia industrial - pasaulio ekonomikaeconomia internacional - mišrioji ekonomikaeconomia mista - šalies ekonomikaeconomia nacional - žemės ūkio maisto produktų gamybaagroalimentar - poindustrinė ekonomikaeconomia pós-industrial - viešoji ekonomikaeconomia pública - regioninė ekonomikaeconomia regional - pogrindinė ekonomikaeconomia paralela - miesto ūkiseconomia urbana - ŠkotijaEscocia, Escócia - ekosistemaecossistema - žemės ūkio pramonėagro-indústria - mokymas namieeducação ao domicílio - meninis lavinimaseducação artística - lyginamasis švietimaseducação comparada - pagrindinis išsilavinimaseducação de base - visuotinis švietimaseducação de massas - suaugusiųjų švietimaseducação de adultos - užsieniečių švietimaseducação de estrangeiros - neformalusis švietimaseducação informal - nuolatinis švietimaseducação permanente - fizinis lavinimaseducação física - ikimokyklinis ugdymaseducação pré-escolar - sanitarinis švietimaseducação sanitária - lytinis auklėjimaseducação sexual - specialusis lavinimasensino especial - mokinių skaičiusefectivo escolar - agronomijaagronomia - radioaktyvusis nuotėkisefluente radiactivo - vienodas atlyginimasigualdade das remunerações - vienodas vertinimasigualdade de tratamento - lygybė prieš įstatymąigualdade perante a lei - EgiptasEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - SalvadorasEl Salvador - alargamento do mercado - citrusaicitrino - rinkėjų registravimaseleitor inscrito - rinkimaieleição - pirmalaikiai rinkimaieleição antecipada - Europos Parlamento rinkimaieleição europeia - netiesioginiai rinkimaieleição indirecta - vietiniai rinkimaieleição local - šalies rinkimaieleição nacional - parlamento rinkimaieleição parlamentar - papildomieji rinkimaieleição parcial - Tarptautinė plėtros asociacijaAID - pirminiai rinkimaieleição primária - rinkėjaieleitorado - elektrochemijaelectroquímica - elektrometalurgijaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotecnia - ekonominė paramaapoio económico - ganyklinė gyvulininkystėcriação animal em pastorícia - vėžiagyvių ūkiscultura de crustáceos - intensyvioji gyvulininkystėcriação animal intensiva - atliekų šalinimaseliminação de resíduos - pakavimasembalagem - ganomasis gyvulių penėjimaspastagem de engorda - pagalba užimtumuiajuda ao emprego - išeivystėemigração - Emilija-RomanijaEmília-Romana - Jungtinių Arabų Emyratų šalysterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - vertybinių popierių emisijaemissão de títulos - pinigų emisijaemissão de moeda - eismo nelaimėacidente de transporte - tikslinis įdarbinimasemprego reservado - raštinės tarnautojasempregado de escritório - darbdavysempregador - pagalba užsienio šalimsajuda ao estrangeiro - Bendrijos skolinimasempréstimo comunitário contraído - tarptautinė paskolaempréstimo internacional - valstybės skolinimasisempréstimo público - maisto emulsiklisemulsionante alimentar - įsiskolinimasendividamento - bangų energijaenergia das ondas - netaršioji energijaenergia não poluente - pagalba eksportuiajuda à exportação - taršioji energijaenergia poluente - elektros energijaenergia eléctrica - vėjo energijaenergia eólica - geoterminė energijaenergia geotérmica - hidroelektros energijaenergia hidroeléctrica - jūros potvynių energijaenergia maremotriz - parama vienam hektaruiajuda por hectare - saulės energijaEnergia solar - šiluminė energijaenergia térmica - pamestinukascriança abandonada - migranto vaikasfilho de migrante - nesantuokinis vaikasfilho natural - vienturtisfilho único - numatomos išlaidosafectação de despesas - trąšafertilizante - pagalba investavimuiajuda ao investimento - organinės trąšosfertilizante orgânico - penėjimasengorda - politinis pagrobimasrapto político - ekonomikos apžvalgainquérito económico - vartotojų nuomonės tyrimasinquérito ao consumo - socialinė apžvalgainquérito social - duomenų įrašymasregisto de dados - dokumentų nuorodų registravimasregisto de documentos - statybos subsidijaajuda à construção - kuro sodrinimasenriquecimento de combustível - mokytojasprofessor - nuotolinis mokymasensino à distância - žemės ūkio specialybių mokymasensino agrícola - programuotasis mokymasensino informatizado - tikybiškas mokymasensino confessional - kalbų mokymasensino de línguas - bendrasis lavinimasensino geral - nemokamas mokslasensino gratuito - pagalba modernizavimuiajuda à modernização - pasaulietiškasis mokymasensino secular - medikų rengimasensino médico - privalomasis mokslasensino obrigatório - paramedikų rengimasensino paramédico - daugiadalykis mokymasensino pluridisciplinar - pouniversitetinės studijosensino pós-universitário - pradinis lavinimasensino primário - privatus mokymasensino privado - profesinis lavinimasensino profissional - valstybinis švietimasensino oficial - pagalba gamybaiajuda à produção - realinis lavinimasensino na área de ciências - vidurinis lavinimasensino secundário - aukštasis mokslasensino superior - techninis lavinimasensino técnico - horizontalusis susitarimasacordo horizontal - tarptautinis kartelisacordos e práticas concertadas internacionais - vertikalusis susitarimasacordo vertical - pagalba maistuajuda alimentar - ūkininkų savitarpio pagalbamutualidade agrícola - ne tarifinė kliūtisentrave não pautal - muitų tarifų barjerasentrave pautal - techninis barjerasentrave técnico - muitinės sandėlisentreposto aduaneiro - įmonės rūšisempresa - amatų įmonėempresa artesanal - prekybos įmonėempresa comercial - bendroji įmonėempresa comum - nuomos paslaugų verslasempresa de arrendamento - užsienio įmonėempresa estrangeira - Europos įmonėempresa europeia - šeimos įmonėempresa familiar - patikėtinė bendrovėempresa fiduciária - nekilnojamojo turto verslasempresa imobiliária - individualioji įmonėempresa individual - pagalba socialiai remtiniems asmenimsajuda aos desfavorecidos - tarptautinio verslo įmonėempresa multinacional - techninė priežiūramanutenção de equipamentos - pasėlių priežiūramanutenção das culturas - fizinė aplinkaambiente físico - santaupospoupança - pagalba įmonėmsajuda às empresas - privalomasis taupymaspoupança forçada - epidemiologijaepidemiologia - EpyrasEpiro - gamtos išteklių išsekimasesgotamento dos recursos - EkvadorasEquador - kanopiniaiequino - biudžeto pusiausvyraequilíbrio orçamental - ekologinė pusiausvyraequilíbrio ecológico - dvišalė pagalbaajuda bilateral - žemės ūkio įrangaequipamento agrícola - bendrojo naudojimo įrangaequipamento colectivo - transporto priemonės įrangaequipamento do veículo - elektroninė įrangaequipamento electrónico - socialinės ir kultūrinės paskirties pastataiequipamento sociocultural - EAPB pagalbaauxílio CECA - sporto reikmenysequipamento desportivo - diplomų lygiavertiškumasequivalência de diplomas - ergonomikaergonomia - diskontavimasdesconto bancário - Europos teisinė erdvėespaço judiciário europeu - žalioji zonaárea verde - Bendrijos pagalbaajuda comunitária - Ispanijos regionairegiões de Espanha - saugoma rūšisespécie protegida - pramoninis šnipinėjimasespionagem industrial - bandymaiensaio - branduolinio ginklo bandymasexperiência nuclear - EstremadūraEstremadura espanhola - papildomoji parama produktamsajuda complementar aos produtos - specialioji finansų įstaigainstituição especial de crédito - švietimo įstaigaestabelecimento de ensino - komunalinių paslaugų įstaigaorganismo de utilidade pública - biudžeto sudarymaselaboração do orçamento - gydymo įstaigaestabelecimento hospitalar - bausmės atlikimo įstaigaestabelecimento prisional - viešoji institucijaorganismo público - alavasestanho, lata - auksu padengtų pinigų standartaspadrão de câmbio-ouro - neatidėliotina pagalbaajuda de emergência - ypatingoji padėtisestado de excepção - socialinės gerovės valstybėEstado-providência - valstybės pagalbaauxílio estatal - EtiopijaEtiópia - etnologijaetnologia - ženklinimas etiketėmisrotulagem - ekonominio pagrįstumo analizėestudo de viabilidade - rinkotyraestudo de mercado - darbo proceso analizėestudo do trabalho - užsienio studentasestudante estrangeiro - ekonominė pagalbaajuda económica - eurokreditaseurocrédito - eurovaliutaeurodivisa - eurodoleriseurodólar - euroobligacijaeuro-emissão - eurorinkaeuromercado - eurokomunizmaseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - europinis dešinumaseurodireita - EurogrupėEurogrupo - pagalba natūraajuda em géneros - Šiaurės EuropaEuropa do Norte - Pietų EuropaEuropa Meridional - Vakarų EuropaEuropa Ocidental - eurožvejybaeuropesca - sąveikainteractividade - eutrofikacijaeutrofização - biudžeto įvertinimasavaliação orçamental - projekto įvertinimasavaliação de projecto - išteklių įvertinimasavaliação de recursos - branduolinė avarijaacidente nuclear - techninių sprendimų įvertinimasavaliação tecnológica - mokesčių sumažinimasevasão fiscal - egzaminasexame - žemės ūkio produkcijos pertekliusexcedente agrícola - leidžiamieji EB nukrypimaiexclusão do tratamento CE - vadovavimas projektuiexecução de projecto - biudžeto vykdymasexecução do orçamento - teismo nutarimo vykdymasexecução de sentença - ribojamosios praktikos išimtisisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - muito netaikymasisenção pautal - finansiniai metaiexercício orçamental - protų nutekėjimasfuga de cérebros - žemės ūkio valdaexploração agrícola - valstybinis ūkisexploração agrícola estatal - mišrusis ūkisexploração agrícola mista - jūrų išteklių naudojimasexploração marítima - gamtos išteklių naudojimasexploração dos recursos - šeimos ūkisexploração agrícola familiar - miško valdaexploração florestal - pienininkystės ūkisexploração leiteira - sprogioji medžiagaexplosivo - eksportasexportação - kapitalo eksportasexportação de capitais - turto nusavinimasexpropriação - daugiašalė pagalbaajuda multilateral - deportavimasexpulsão - eksteritorialumasexterritorialidade - iškasenų gavybaextracção mineira - nusikaltėlių išdavimasextradição - kraštutinė kairėextrema-esquerda - sąskaitos faktūros pateikimasfacturação - neatlygintina pagalbaajuda não reembolsável - mažos pajamosrendimento baixo - bankrotasfalência - teisinis žemės naudojimo pagrindasregime de exploração agrícola - ūkininkavimas nuosavame ūkyjeexploração por conta própria - mišrusis ūkio valdymasexploração mista - daugiavaikė šeimafamília numerosa - santuokinė šeimafamília por afinidade - Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijaFAO - privati pagalbaajuda privada - grūdų miltaifarinha de cereais - gyvūnijafauna - EPBFFECOM - namų šeimininkėdoméstica - regioninė pagalbaajuda regional - migrantėmulher migrante - Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondasFEOGA - EŽŪOGF Garantijų skyriusFEOGA garantia - EŽŪOGF orientavimo skyriusFEOGA orientação - geležisFerro - nuomojamasis ūkisarrendamento rural - kolektyvinis ūkisexploração agrícola colectiva - pavyzdinis ūkisexploração-piloto - keltasferry-boat - pagalba sveikatos apsaugos srityjeajuda sanitária - Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijaFIAB - medienos plaušaifibra de madeira - stiklo pluoštasfibra de vidro - tekstilės pluoštasfibra têxtil - Tarptautinė dokumentavimo federacijaFID - Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondasFIDA - FidžisFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - nagų ir snukio ligafebre aftosa - pagalba sektoriamsajuda sectorial - vielafio - žvejybos tinklasrede de pesca - bendra pavaldžioji bendrovėfilial comum - finansavimasfinanciamento - trumpalaikis finansavimasfinanciamento a curto prazo - ilgalaikis finansavimasfinanciamento a longo prazo - vidutinės trukmės finansavimasfinanciamento a médio prazo - Bendrijos finansavimasfinanciamento comunitário - kompensacinis finansavimasfinanciamento compensatório - papildomasis finansavimasfinanciamento complementar - pagalbos finansavimasfinanciamento da ajuda - pramonės finansavimasfinanciamento industrial - eksporto finansavimasfinanciamento das exportações - partijos finansavimasfinanciamento dos partidos - finansavimas iš biudžetofinanciamento do orçamento - rinkimų finansavimasfinanciamento eleitoral - šalies finansavimasfinanciamento nacional - tarptautiniai finansaifinanças internacionais - savivaldybių finansaifinanças locais - valstybės finansaifinanças públicas - SuomijaFinlândia - FunenFiónia - mokesčių sistemafiscalidade - UNICEFUnicef - Tarptautinė energetikos agentūra - sutartinis kainų nustatymasfixação de preços - darbo užmokesčio nustatymasfixação de salário - Vakarų Flandrijos provincijaProvíncia da Flandres Ocidental - Rytų Flandrijos provincijaProvíncia da Flandres Oriental - grūdų dribsniaiflocos de cereais - augalijaflora - gėlininkystėfloricultura - plukdymastransporte por flutuação - oro laivynasfrota aérea - Tarptautinė atominės energetikos agentūraAIEA - žvejybos laivynasfrota de pesca - vidaus laivynasfrota fluvial - prekybos laivynasfrota mercante - ciklinis svyravimasflutuação conjuntural - kainų svyravimasflutuação de preços - ekonomikos svyravimasflutuação económica - struktūrinis svyravimasflutuação estrutural - fluorasflúor - Tarptautinis pinigų fondasFMI - Tarptautinė socialinės apsaugos asociacijaAISS - Jungtinių Tautų demografinės veiklos fondasFNUMP - Europos pareigūnasfuncionário europeu - pakrančių jūros dugnasfundo costeiro - fondasfundação - EB fondaifundos CE - AjmanAjman - bendrasis fondasfundo comum - verslo įvaizdžio vertėfundo de comércio - Europos regioninės plėtros fondasFEDER - apyvartinis kapitalasfundo de maneio - Europos pinigų fondasFundo Monetário Europeu - ketusferro fundido - gręžybaperfuração - jūrų gręžybaperfuração no mar - miško kategorijosreserva florestal - brandusis miškasfloresta de alto fuste - atžalynasmata - natūralus miškasfloresta natural - sodintinis miškasfloresta plantada - muitinės formalumaiformalidade aduaneira - vadovų rengimasformação para a gestão - mokytojų rengimasformação de professores - kainodaraformação de preços - mokymas darbo laikuformação em serviço - profesinis mokymasformação profissional - pinigų kurso koregavimasajustamento monetário - tiekėjasfornecedor - dokumentų tiekimasfornecimento de documentos - teismo išlaidosdespesas judiciais - mokymosi išlaidosdespesas de escolaridade - rinkimų išlaidosdespesas eleitorais - vaistų išlaidosdespesas farmacêuticas - Prancūzijos užjūrio departamentaiDU franceses - Prancūzijos užjūrio teritorijosPTU franceses - Prancūzijos regionairegiões de França - franšizės paslaugosfranchising - neapmuitinimasfranquia aduaneira - Lotynų Amerikos integracijos asociacijaALACL - mokesčių vengimasfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - mokyklos lankymasfrequência escolar - Friulis-Venecija-DžulijaFriuli-Venezia-Giulia - FryzijaFrísia - sūrisqueijo - pusminkštis sūrisqueijo de pasta semidura - kietasis sūrisqueijo de pasta dura - LAFTA šalyspaíses ALACL - minkštasis sūrisqueijo de pasta mole - mėlynasis sūrisqueijo curado com fungos - avių sūrisqueijo de ovelha - ožkų sūrisqueijo de cabra - karvių sūrisqueijo de vaca - lydytas sūrisqueijo fundido, queijo processado - šviežias sūrisqueijo fresco - sūrinėindústria queijeira - pasienisfronteira - sėklavaisiaifruto de semente - švieži vaisiaifruto fresco - atogrąžų vaisiaifruto tropical - FujairahFujeirah - bendrovių susijungimasfusão de empresas - GalapagaiGalápagos - GalisijaGaliza - GambijaGâmbia - garantijagarantia - paskolos garantijagarantia de crédito - garantuotosios pajamosgarantia de rendimento - investicijų apsaugagarantia do investimento - vaikų globaguarda de crianças - GATTGATT - politinė kairėesquerda política - radikalusis kairumasesquerdismo - išmetamosios dujosgás de combustão - dujotiekisgasoduto - cheminis alkoholisálcool químico - dirbamos žemės nebedirbimassuspensão de cultivo - statybos inžinerijaengenharia civil - telyčiavitela - geochemijageoquímica - ekonominė geografijageografia económica - politinė geografijageografia política - geofizikageofísica - gerontologijagerontologia - valdymasgestão - valdymo apskaitagestão contabilística - įmonės vadovybėgestão de empresas - teritorijos tvarkymasgestão do espaço - atliekų tvarkybagestão de resíduos - žuvininkystės valdymasgestão das pescas - išteklių valdymasgestão dos recursos - logistikagestão do material - alkoholizmasalcoolismo - personalo valdymasadministração do pessoal - finansų valdymasgestão financeira - valdymo planavimasgestão previsional - GibraltarasGibraltar - ledasgelo - gliukozėglucose - įlankagolfo - vyriausybėgoverno - vyriausybė tremtyjegoverno no exílio - sukilėlių vyriausybėgoverno insurreccional - maistiniai riebalaigordura alimentar - pramoniniai riebalaigordura industrial - AlentežasAlentejo - didelė įmonėgrande empresa - didelė žemės valdagrande exploração agrícola - Didieji AntilaiGrandes Antilhas - nemokama sveikatos priežiūracuidados médicos gratuitos - GraikijaGrécia - Vidurio GraikijaGrécia Central - Graikijos regionairegiões da Grécia - GrenadaGranada - AlgarvėAlgarve - GrenlandijaGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenasGroningen - Andų grupėPacto Andino - Andų grupės šalyspaíses do Pacto Andino - interesų grupėgrupo de interesses - bendrovių grupėgrupo de empresas - Dešimties grupėGrupo dos Dez - ADR susitarimasAcordo ADR - AlžyrasArgélia - politinė grupėgrupo político - žmogaus teisių judėjimasmovimento de defesa dos direitos do homem - pirkėjų susivienijimasassociação de compradores - ekonominių interesų grupėgrupo de interesse económico - specializuotas ūkininkų susivienijimasagrupamento de produtores - tautinė grupėgrupo étnico - dumbliaialga - kalbinė grupėgrupo linguístico - kruopossêmea - GvadelupaGuadalupe - GvatemalaGuatemala - GelderlandasGelderland - nepriklausomybės karasguerra de independência - pasienio karasguerra de fronteira - branduolinis karasguerra nuclear - GvinėjaGuiné - Bisau GvinėjaGuiné-Bissau - Pusiaujo GvinėjaGuiné Equatorial - GajanaGuiana - Prancūzijos GvianaGuiana Francesa - gyvenamoji aplinkahabitat - gyvenamoji kaimo aplinkameio rural - gyvenamoji miesto aplinkameio urbano - gyvulių pašarasalimento para gado - pirkėjų įpročiaihábito de compra - Heno provincijaProvíncia do Hainaut - HaitisHaiti - HamburgHamburg, Hamburgo - muitų suderinimasharmonização alfandegária - pramoninis pašarasalimento industrial - mokesčių derinimasharmonização fiscal - Aukštutinė NormandijaAlta Normandia - Burkina FasasBurkina Faso - HavajaiHawaii - HessenHesse - vaikų maistasalimento para crianças - vasaros laikashora de Verão - paklausimų metasperíodo de perguntas - viršvalandžiaihora extraordinária - istorijaHistória - histologijahistologia - kontroliuojančioji bendrovėholding - Pietų OlandijaHolanda Meridional - Šiaurės OlandijaHolanda Setentrional - maisto pusgaminisalimento preparado - nužudymashomicídio - atitikties patvirtinimashomologação - HondūrasHonduras - VengrijaHungria - psichiatrijos įstaigaestabelecimento psiquiátrico - darbo grafikashorário de trabalho - perdirbti maisto produktaialimento transformado - laisvas darbo grafikas, lankstusis darbo laikashorário flexível - sodininkystėjardinagem - taukaióleo animal - žemės riešutų aliejusóleo de amendoim - alyvuogių aliejusazeite - žuvų taukaióleo de peixe - sunkioji alyvaóleo pesado - alyvaóleo mineral - mitybanutrição - naudotas tepalasóleo usado - aliejusóleos vegetais, óleo vegetal - aliejinėfábrica de óleos - teismo antstolisoficial de diligências - darbo humanizavimashumanização do trabalho - vandenilishidrogénio - hidrogeologijahidrogeologia - gyvūnų mitybaalimentação animal - hidrologijahidrologia - maisto higienahigiene alimentar - profesinė sveikatasaúde e higiene no trabalho - nekilnojamojo turto hipotekahipoteca - politinė ideologijaideologia política - Europos kelių transporto susitarimasAcordo AETR - žmogaus mitybaalimentação humana - dioskorėjosinhame - Tarptautinis švietimo planavimo institutasIIPE - salaconsole, ilha, Ilhas - Ile-de-FranceÎle-de-France - GuamasIlha de Guam - Normandijos salosIlhas Anglo-Normandas - Kaimanų salosIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - Karolinų salosIlhas Carolinas - Priešvėjinės salosIlhas do Barlavento - FareraiIlhas Faroé - Jonijos salosIlhas Jónicas - Marianos salosIlhas Marianas - Pavėjinės salosIlhas do Sotavento - Turkso ir Caicoso salosIlhas Turcas e Caicos - Virdžinijos salosilhas Virgens - skolos mažinimasredução da dívida - bendrovės įregistravimasregisto de sociedade - parlamento nario neliečiamumasimunidade parlamentar - imunologijaimunologia - reklamos poveikisimpacto publicitário - verslo organizavimo vietaimplantação de actividade - Vokietijos Demokratinė RespublikaAlemanha RD - importasimportação - Bendrijos mokestisimposto comunitário - fizinių asmenų pajamų mokestisimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - tiesioginis mokestisimposto directo - nuosavybės mokestiscontribuição predial - vienodo tarifo mokestisimposto forfetário - netiesioginis mokestisimposto indirecto - valstybės mokestisimposto nacional - realinis mokestisimposto real - vartojimo mokestisimposto sobre o consumo - turto mokestisimposto sobre a fortuna - kapitalo pelno mokestisimposto de mais-valia - kapitalo pervedimo mokestisimposto sucessório - kapitalo mokestisimposto de capitais - pajamų mokestisimposto sobre os rendimentos - investicinių pajamų mokestisimposto sobre o rendimento de capitais - Vokietijos regionairegiões da Alemanha - darbo užmokesčio mokestisimposto sobre os rendimentos do trabalho - įmonių pelno mokestisimposto sobre as sociedades - spausdinimasimpressão gráfica - apskaitos įrašasimputação contabilística - nedarbingumasincapacidade para o trabalho - gaisrasincêndio - nesuderinamumasincompatibilidade - tarptautinės prekybos terminaiIncoterms - IndijaÍndia - žalos atlyginimasindemnização - draudimo kompensavimasindemnização de seguro - įsikūrimo pašalpasubsídio de instalação - išeitinėindemnização por despedimento - parlamento nario priemokasubsídio e abono parlamentares - ekonominė nepriklausomybėindependência económica - šalies nepriklausomybėindependência nacional - technologinė nepriklausomybėindependência tecnológica - kainų indeksavimasindexação de preços - darbo užmokesčio indeksavimasindexação salarial - dokumentų indeksavimasindexação de documentos - nuokrypio rodiklisindicador de divergência - ekonominis rodiklisindicador económico - socialinis rodiklisindicador social - kainų indeksasíndice de preços - IndonezijaIndonésia - aeronautikos pramonėindústria aeronáutica - erdvėlaivių pramonėindústria aeroespacial - rinkimų sąjungacoligação eleitoral - maisto pramonėindústria alimentar - variklinių transporto priemonių pramonėindústria automóvel - chemijos pramonėindústria química - kino pramonėcinematografia, Indústria cinematográfica - kultūros pramonėindústria cultural - ginkluotės pramonėindústria de armamento - garso ir vaizdo pramonėindústria audiovisual - informacijos priemonių pramonėindústria da informação - papildomoji pašalpaabono complementar - ryšių pramonėindústria da comunicação - staklių gamybos pramonėindústria de máquinas-ferramentas - žvejybos pramonėindústria pesqueira - mėsos perdirbimo pramonėindústria de carne - celiuliozės ir popieriaus pramonėindústria da celulose e do papel - pažangiosios technologijos pramonėindústria de ponta - perdirbamoji pramonėindústria transformadora - gėrimų pramonėindústria de bebidas - pamatinis susitarimasacordo-quadro - stipendija mokymuisisubsídio de estudos - dažiklių pramonėindústria de corantes - trąšų pramonėindústria de adubos - plastikų pramonėindústria de plásticos - paslaugų pramonėindústria de serviços - telekomunikacijų pramonėindústria das telecomunicações - medienos pramonėindústria da madeira - gumos pramonėindústria da borracha - odos pramonėindústria do couro - laidotuvių pašalpasubsídio por morte - šaldymo įrenginių pramonėindústria do frio - žaislų pramonėindústria de brinquedos - knygų leidyba ir prekybaindústria do livro - baldų pramonėindústria do mobiliário - cukraus pramonėindústria do açúcar - stiklo pramonėindústria vidreira - aprangos pramonėindústria do vestuário - vakuuminė pramonėindústria do vácuo - motinystės pašalpasubsídio de maternidade - elektronikos pramonėindústria electrónica - elektrotechnikos pramonėindústria electrotécnica - eksporto pramonėindústria para exportação - laikrodžių pramonėindústria relojoeira - viešbučių verslasindústria hoteleira - informacijos technologijų pramonėindústria informática - pieno pramonėindústria de lacticínios - lengvoji pramonėindústria ligeira - išteklių paskirstymasafectação de recursos - mašinų gamybaindústria mecânica - kasybos pramonėindústria mineira - branduolinė energetikaindústria nuclear - optikos pramonėindústria óptica - vaistų pramonėindústria farmacêutica - fotografijos pramonėindústria fotográfica - juodoji metalurgijaindústria siderúrgica - socialinė nelygybėdesigualdade social - infliacijainflação - prekybos informacijainformação comercial - darbuotojų informavimasinformação dos trabalhadores - informacija vartotojuiinformação do consumidor - verslo duomenų apdorojimasinformática de gestão - informacijos laikymas ir paieškainformática documental - pramonės duomenų apdorojimasinformática industrial - ElzasasAlsácia - medicinos duomenų apdorojimasinformática médica - nusikalstama veiklainfracção - pramonės infrastruktūrainfra-estrutura industrial - inžinieriusengenheiro - kišimasisingerência - politinė kaitaalternância política - įstatymų leidybos iniciatyvainiciativa legislativa - naujovėinovação - savavališkas pasitraukimas iš karinės tarnybosinsubmissão - maisto tikrinimasinspecção de alimentos - mokyklų inspektavimasinspecção escolar - veterinarinė priežiūrainspecção veterinária - aliuminisalumínio - uostų įrangainstalação portuária - priežiūros institucijainstância de controlo - Europos profesinių sąjungų institutasInstituto Sindical Europeu - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB institucijainstituição ACP-CEE - ES institucijainstituição comunitária - finansų įstaigainstituição financeira - politinė institucijainstituição política - religinė institucijainstituição religiosa - JT specializuotoji institucijainstituição especializada da ONU - būsto sąlygų gerinimasmelhoria do habitat - teisminis nagrinėjimasinstrução judicial - muzikos instrumentasinstrumento musical - Bendrijos finansinė priemonėinstrumento financeiro comunitário - Lotynų Amerikos integracijos institutasINTAL - migrantų integracijaintegração de migrantes - ekonominė integracijaintegração económica - Europos integracijaintegração europeia - gamybos gerinimasmelhoria da produção - pinigų integracijaintegração monetária - politinė integracijaintegração política - regionų integracijaintegração regional - socialinė integracijaintegração social - balsavimo motyvaiintenção de voto - ekonominė savitarpio priklausomybėinterdependência económica - draudimas dirbti valstybės sektoriujeinterdição profissional - EB susitarimasacordo CE - augalų selekcijamelhoramento de plantas - palūkanosjuro - prekybos tarpininkasintermediário comercial - Darbininkų internacionalasInternacional Operária - Socialistų internacionalasInternacional Socialista - uždarymas psichiatrinėje ligoninėjeinternamento psiquiátrico - parlamentinė interpeliacijainterpelação parlamentar - dirvožemio gerinimasmelhoramento do solo - įstatymo aiškinimasinterpretação do direito - finansinis kišimasisintervenção financeira - kišimasis į rinkąintervenção no mercado - išradimasinvenção - investavimas užsienyjeinvestimento no estrangeiro - Bendrijos investicijainvestimento comunitário - tiesioginė investicijainvestimento directo - užsienio investicijainvestimento estrangeiro - investicija į pramonęinvestimento industrial - tarptautinė investicijainvestimento internacional - privačioji investicijainvestimento privado - valstybės investavimasinvestimento público - regioninis investavimasinvestimento regional - būsto neliečiamumo pažeidimasinviolabilidade do domicílio - jodasiodo - IrakasIraque - IranasIrão - Irian JayaIrian Jaya - darbo laiko suderinimasorganização do tempo de trabalho - Šiaurės AirijaIrlanda do Norte - Airijos regionairegiões da Irlanda - Jungtinių Tautų socialinės plėtros tyrimų institutasIINU - IslandijaIslândia, República da Islândia - ISOISO - izogliukozėisoglucose - izoliacinė medžiagaisolante - miškų ūkio plėtraordenamento florestal - pastatų izoliacijaisolamento de edifícios - garso izoliacijaisolamento acústico - šiluminė izoliacijaisolamento térmico - izoliacionizmasisolacionismo - IzraelisIsrael - ItalijaItália - Italijos regionairegiões de Itália - pūdymasterra em pousio - JamaikaJamaica - hidrotechniniai statiniaiordenamento hídrico - daržashorta familiar - JavaJava - azartiniai lošimaijogo de azar - jaunuolisjovem - jaunas darbuotojasjovem trabalhador - olimpinės žaidynėsjogos olímpicos - Jungtinis Europos torasJoint European Torus - JordanijaJordânia - oficialusis žurnalasjornal oficial - vandens ūkis žemdirbystėjeordenamento hidroagrícola - ištisinė darbo dienajornada contínua - judaizmasjudaísmo - teisėjasjuiz - teismo nutarimasjulgamento - administracinis teismasjurisdição administrativa - civilinis teismasjurisdição civil - specialiosios teisenos teismasjurisdição de excepção - kaimiškųjų vietovių vystymasdesenvolvimento rural - bendrosios teisenos teismasjurisdição comum - karo teismasjurisdição militar - baudžiamųjų bylų teismasjurisdição penal - nepilnamečių teismasjurisdição de menores - socialinis teismasjurisdição social - aukštesnysis teismasjurisdição superior - baudamulta - teismų praktikajurisprudência - EB teismų teisėjurisprudência CE - vaisių sultyssumo de fruta - daržovių sultyssumo de legume - KambodžaCamboja - kapokmedissumaúma - KenijaQuénia - įstatymo pataisaemenda - KiribatisKiribati - KuveitasKoweit - ReunionReunião - kokybės ženklascertificado de qualidade - laktozėlactose - pienasleite - geriamasis pienasleite-bebida - neperdirbtas pienasleite cru - nugriebtas pienasleite desnatado - nenugriebtas pienasleite gordo - fermentuotas pienasleite fermentado - homogenizuotas pienasleite homogeneizado - pasterizuotas pienasleite pasteurizado - sterilizuotas pienasleite esterilizado - dirvos tręšimascorrecção do solo - naujo produkto reklamavimaslançamento de um produto - federacijos valstybėEstado federado - gimtoji kalbalíngua materna - LaosasLaos - triušiscoelho - LacijusLácio - AmerikaAmérica - atitiktis įstatymamslegalidade - teisėkūralegislação - maisto produktus reglamentuojantys įstatymailegislação alimentar - antidempingo įstatymailegislação antidumping - antimonopoliniai įstatymailegislação antitrust - atstovaujamoji įstatymų leidybaautorização legislativa - farmacinės veiklos įstatymailegislação farmacêutica - augalų apsaugos įstatymailegislação fitossanitária - sveikatos sistemos įstatymailegislação sanitária - mokyklų įstatymailegislação escolar - veterinarijos įstatymailegislação veterinária - parlamento kadencijalegislatura - svogūninės daržovėslegume de bolbo - lapinės daržovėslegume de folha - vaisinės daržovėslegume de fruto - Centrinė AmerikaAmérica Central - šakniavaisinės daržovėslegume de raiz - šviežios daržovėslegume fresco - LensterisLeinster - LesotasLesoto - gyvulių leukozėleucose animal - LibanasLíbano - prekybos liberalizavimasliberalização do comércio - LiberijaLibéria - susivienijimų laisvėliberdade de associação - nuomonės laisvėliberdade de opinião - informacijos laisvėliberdade da informação - spaudos laisvėliberdade de imprensa - laivybos laisvėliberdade de navegação - susirinkimų laisvėliberdade de reunião - prekybos laisvėliberdade de comércio - religinių įsitikinimų laisvėliberdade religiosa - knygynaslivraria - laisvas kapitalo judėjimaslivre circulação de capitais - laisva prekių apyvartalivre circulação de mercadorias - laisvas asmenų judėjimaslivre circulação de pessoas - laisvas darbuotojų judėjimaslivre circulação de trabalhadores - laisvoji konkurencijalivre-concorrência - apsisprendimo teisėliberdade de dispor de si mesmo - laisvasis judėjimaslivre-prática - paslaugų teikimo laisvėlivre prestação de serviços - LibijaLíbia - patento licencijalicença de patente - prekybos licencijalicença comercial - eksporto licencijalicença de exportação - asbestasamianto - importo licencijalicença de importação - transporto licencijalicença de transporte - atleidimasdespedimento - kolektyvinis atleidimas iš darbodespedimento colectivo - atleidimas dėl darbo vietų mažinimodespedimento por motivos económicos - LichtenšteinasLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - kamštienacortiça - Lježo provincijaprovíncia de Liège - žvejybos rajonaslocal de pesca - darbo vietalocal de trabalho - krakmolasamido - transporto keliailinha de transporte - rusvosios anglyslignite - Arabų lygaLiga Árabe - Arabų lygos šalyspaíses da Liga Árabe - LigūrijaLigúria - LimburgasLimburgo - Limburgo provincijaProvíncia do Limburgo - prekybos apribojimaslimitação de comercialização - asociacijos susitarimasacordo de associação - gazuotas gėrimasrefrigerante - LimousinLimousin - linailinho - aliejiniai linailinho oleaginoso - luitaslingote - kalbotyralinguística - likerislicor - likvidavimasliquidação de sociedade comercial - skolos mažėjimasamortização - likvidavimo administravimasliquidação dos bens - išlaidų pagrindimasliquidação das despesas - pinigų rinkos likvidumasliquidez monetária - tarptautinis likvidumasliquidez internacional - partijos sąrašaslista fechada - literatūraliteratura - pilkoji literatūradocumentação cinzenta - valstybės skolos padengimasamortização da dívida - pristatymasentrega - energijos šaltinio vietalocalização das fontes de energia - gamybos vietalocalização da produção - ilgalaikė nekilnojamojo turto nuomaarrendamento - išsimokėtinis pirkimasleasing - lokautaslockout - daugiaaukštis namashabitação colectiva - vienbutis namashabitação individual - būstas be patogumųhabitação insalubre - socialinis būstashabitação social - programinė įrangasoftware - įstatymaslei - įstatymo metmenyslei-quadro - laisvalaikistempos livres - LombardijaLombardia - LotaringijaLorena, Lorraine - nedidelis nuomos mokestisrenda regulamentada - tepalailubrificante - žaislotekaludoteca - priešgaisrinė apsaugaprevenção de incêndios - kova su taršaluta contra a poluição - kova su nusikalstamumucombate ao crime - kova su neūkiškumuluta contra o desperdício - klasių kovaluta de classes - sąnaudų ir naudos analizėanálise de custos-benefícios - LiuksemburgasGrão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - Liuksemburgo provincijaProvíncia do Luxemburgo - liucernosluzerna - sublimacinis džiovinimasliofilização - mašinosmáquina - žemės ūkio technikamaquinaria agrícola - raštinės įrangamáquina de escritório - sąnaudų efektyvumo analizėanálise de custo-eficácia - derliaus nuėmimo mašinamáquina de colheita - hidraulinė mašinamáquina hidráulica - pneumatinė mašinamáquina pneumática - tekstilės mašinamáquina têxtil - MašrekasMachereque - makroekonomikamacroeconomia - MadeiraMadeira - sąnaudų ir produkcijos analizėanálise de entradas-saídas - didelė universalinė parduotuvėgrande superfície - parduotuvė su kainų nuolaidaarmazém de revenda - MagribasMagrebe - magnismagnésio - žemės ūkio darbo jėgamão-de-obra agrícola - šeimos darbuotojasmão-de-obra familiar - vandens analizėanálise da água - darbo vietos išsaugojimasmanutenção do emprego - taikos palaikymasmanutenção da paz - absoliučioji daugumamaioria absoluta - pilnametystėmaioridade - balsų daugumamaioria de voto - politinė daugumamaioria política - kvalifikuotoji daugumamaioria qualificada - tylioji daugumamaioria silenciosa - informacijos analizėanálise da informação - paprastoji daugumamaioria relativa - gyvūnų ligadoença animal - kvėpavimo takų ligadoença das vias respiratórias - širdies ir kraujagyslių ligadoença do coração - endemijadoença endémica - užkrečiamoji ligadoença infecciosa - profesinė ligadoença profissional - atogrąžų ligadoença tropical - augalų ligosdoença vegetal - jaunimo abejingumasdescontentamento da juventude - pusiasalinė Malaizijapenínsula da Malásia - MalavisMalawi - MalaizijaMalásia - MaldyvaiMaldivas - MalisMali - Folklendo salosIlhas Falkland - salyklasmalte - demografinė analizėanálise demográfica - MaltaMalta - Lamanšo sąsiaurisCanal da Mancha - renkamosios pareigosmandato electivo - manganasmanganésio - kultūrinis renginysmanifestação cultural - balanso analizėanálise de balanços - nekvalifikuotas darbininkasservente - mokyklinis vadovėlismanual escolar - maoizmasmaoísmo - sandorių ateičiai rinkamercado a prazo - žemės ūkio rinkamercado agrícola - Bendrijos žemės ūkio rinkamercado agrícola comunitário - neatidėliotinų atsiskaitymų rinkamercado a pronto pagamento - sąnaudų analizėanálise de custos - bendra rinkamercado comum - Arabų bendroji rinkaMercado Comum Árabe - Arabų bendrosios rinkos šalyspaíses do Mercado Comum Árabe - Bendrijos rinkamercado comunitário - viešojo tiekimo sutartiscontrato de fornecimentos - tiesioginė sutartisajuste directo - darbų sutartiscontrato de obras - užsienio valiutų rinkamercado cambial - ekonominė analizėanálise económica - prekių rinkamercado de produtos de base - darbo rinkamercado do trabalho - užsienio rinkamercado externo - žemės sklypų rinkamercado fundiário - vidaus rinkamercado interno - tarptautinė rinkamercado internacional - atviroji rinkamercado livre - pinigų rinkamercado monetário - viešoji sutartiscontrato público - finansinė analizėanálise financeira - oficialioji rinkamercado regulamentado - margarinasmargarina - pinigų kurso svyravimo ribosmargem de flutuação - socialinis nuošalėjimasexclusão social - santuokacasamento - MarokasMarrocos - socialinė analizėanálise social - MartinikaMartinica - marksizmasmarxismo - biudžeto apimtismassa orçamental - pinigų pasiūlamassa monetária - kaitrai atsparios medžiagosmateriais refractários - apšvietimo įrangamaterial de iluminação - statybos įrangaequipamento de construção - gręžimo įrangaequipamento de perfuração - kėlimo įrangaequipamento de elevação - elektros įrangamaterial eléctrico - mechaninė įrangamaterial mecânico - matematikamatemática - pieno riebalaigordura do leite - plastikaimatéria plástica - Pietryčių Azijos valstybių asociacijaASEAN - žaliavamatéria-prima - radioaktyviosios medžiagosmatéria radioactiva - MauricijusMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauritanijaMauritania, Mauritânia - MayotteMayotte - CABR šalyspaíses MCAC - tikslioji mechanikamecânica de precisão - bendroji mašinų gamybamecânica geral - ASEAN šalyspaíses ASEAN - mechanizavimasmecanização - žemės ūkio mechanizavimasmecanização agrícola - valiutų kurso mechanizmasmecanismo de intervenção monetária - paramos mechanizmasmecanismo de apoio - mokyklinė medicinamedicina escolar - veterinarijamedicina veterinária - skerdimasabate de animais - Bretton Woods susitarimasacordo de Bretton Woods - anatomijaanatomia - MelanezijaMelanésia - melasamelaço - ūkininko šeimynaagregado familiar agrícola - mėnesinis atlyginimasmensalidade - staliaus dirbtuvėmarcenaria - metalo dirbinysmarcenaria metálica - Baltijos jūraMar Báltico - Airijos jūraMar da Irlanda - AndalūzijaAndaluzia - AndoraAndorra - Norvegijos jūraMar da Noruega - Šiaurės jūraMar do Norte - anhidridasanidrido - Viduržemio jūraMar Mediterrâneo - gyvsidabrismercúrio - lygiaverčio poveikio priemonėmedida de efeito equivalente - juodasis metalasmetal ferroso - sunkusis metalasmetal pesado - spalvotasis metalasmetal não ferroso - brangusis metalasmetal precioso - nemetalasmetalóide - skerstiniai gyvuliaianimal para abate - miltelių metalurgijametalurgia dos pós - pusininkystėparceria agrícola - kviečių ir rugių mišinystrigo e centeio - meteorologijameteorologia - tyrimo metodasmétodo de investigação - statistinis metodasmétodo estatístico - metrologijametrologia - ūkio gyvuliaianimal de criação - MeksikaMéxico - ES Viduržemio jūros šalysMezzogiorno - mikroekonomikamicroeconomia - mikroformamicroforma - MikronezijaMicronésia - Rytų MidlandsasEast Midlands - Vakarų MidlandsasWest Midlands - darbiniai gyvuliaianimal de tracção - migracijamigração - važinėjimas į darbąmigração alternante - grįžtamoji migracijamigração de regresso - šeimos migracijamigração familiar - priverstinė migracijamigração forçada - pasienio migracijamigração fronteiriça - neteisėta migracijamigração ilegal - vidinis migravimasmigração interna - tarpmiestinis migravimasmigração interurbana - tarpuskaitos susitarimasacordo de compensação - naminis gyvūnasanimal doméstico - migravimas miestemigração intra-urbana - migracija Bendrijojemigração comunitária - profesinis migravimasmigração profissional - kaimiškasis migravimasmigração rural - migracija iš kaimo į miestąmigração rural urbana - sezoninė migracijamigração sazonal - darbo aplinkaambiente de trabalho - mokyklos aplinkameio escolar - partijos aktyvistasmilitante político - veislinis gyvulysanimal reprodutor - kosmoso militarizavimasmilitarização do espaço - militarizmasmilitarismo - sorosmilho-painço - geležies rūdaminério de ferro - spalvotųjų metalų rūdaminério não ferroso - nemetalų iškasenosminério não metálico - mineralogijamineralogia - gyvas gyvūnasgado vivo - valstybinė prokuratūraministério público - ministrasministro - kūdikystėmenoridade - tautinė mažumaminoria nacional - seksualinė mažumaminoria sexual - metaliniai baldaimobiliário metálico - darbo jėgos judumasmobilidade da mão-de-obra - žemės nuosavybės mobilumasmobilidade fundiária - geografinis gyventojų judumasmobilidade geográfica - gyvenamosios vietos keitimasmobilidade residencial - studentų mobilumasmobilidade escolar - finansavimo metodasmodo de financiamento - balsavimo būdasmodo de escrutínio - transporto rūšismodo de transporte - ekonominis modelismodelo económico - bendrovės modernizavimasmodernização da empresa - pramonės modernizavimasmodernização industrial - ūkio modernizavimasmodernização da exploração agrícola - biudžeto pataisaalteração orçamental - MoliseMolise - moliuskasmolusco - metknygėanuário - Molukų salosMolucas - molibdenasmolibdénio - konstitucinė monarchijamonarquia parlamentar - mondializmasmundialismo - MongolijaMongólia - atsarginė valiutamoeda de reserva - elektroninis pinigų pervedimasmoeda electrónica - tarptautinė valiutamoeda internacional - šalies pinigaimoeda nacional - indėlių pinigaimoeda bancária - vienerių rūmų parlamentasassembleia unicamaral - monokratijamonocracia - monografijamonografia - monopolijamonopólio - pirkimo monopolijamonopólio de compra - valstybės monopolijamonopólio de Estado - importo monopolijamonopólio de importação - AntarktidaAntárctida - informacijos monopolismonopólio da informação - mokesčių monopolijamonopólio fiscal - MontserratMonserrat - kalnasmontanha - kompensuojamoji pinigų sumamontante compensatório monetário - viešoji dorovėmoralidade pública - mirtingumasmortalidade - kūdikių mirtingumasmortalidade infantil - profesinis mirtingumasmortalidade profissional - vartotojo motyvacijamotivação do consumidor - antibiotikasantibiótico - politinė motyvacijamotivação política - judėjimas dėl autonomijosmovimento autonomista - antirasistinis judėjimasmovimento contra o racismo - viešosios nuomonės tendencijosmovimento de opinião - kapitalo judėjimasmovimento de capitais - moterų judėjimasmovimento de mulheres - jaunimo judėjimasmovimento de jovens - šalies išsivadavimo judėjimasmovimento de libertação nacional - papildomasis susitarimasacordo de complementaridade - ekologinis judėjimasmovimento ecologista - Europos judėjimasmovimento europeu - ūkininkų judėjimasmovimento campesino - asociacijų kūrimo judėjimasmovimento social - ryšių priemonėsmeios de comunicação - žiniasklaidameios de comunicação de massas - žemės ūkio gamybos priemonėsmeios de produção agrícola - transporto priemonėsmeio de transporte - vidutinė įmonėmédia empresa - vidutinė valdamédia exploração agrícola - MozambikasMoçambique - daugiapartinė sistemamultipartidarismo - MansterisMunster - muziejusmuseu - Britanijos Vest IndijaAntilhas Inglesas - grybų auginimascultura de cogumelos - Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacijaNAFO - NamibijaNamíbia - Namiūro provincijaprovíncia de Namur - gimstamumasnatalidade - nacionalsocializmasnacional-socialismo - nacionalizacijanacionalização - Prancūzijos Vest IndijaAntilhas Francesas - nacionalizmasnacionalismo - juridinių asmenų nacionalinė priklausomybėnacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NavaraNavarra - oro eismastráfego aéreo - vidaus laivybanavegação fluvial - jūrų laivybanavegação marítima - Nyderlandų AntilaiAntilhas Holandesas - krovininis laivasnavio de carga - baržų vilkikasnavio porta-barcaças - kolektyvinės sutarties sudarymo derybosnegociação colectiva - Tokijo derybų ratasTóquio Round - Dilono derybų ratasDillon Round - Kenedžio derybų ratasKennedy Round - derybos dėl muitų tarifųnegociação pautal - antisemitizmasanti-semitismo - neutralitetasneutralidade - naujoji Bendrijos priemonėNIC - NikaragvaNicarágua - nikelisníquel - NigerisNíger - mokymo lygmuonível de ensino - taršos laipsnisnível de poluição - Antverpeno provincijaprovíncia de Antuérpia - triukšmo lygisnível sonoro - kokoso riešutaicoconote - klajokliškas gyvenimasnomadismo - biudžeto klasifikacijanomenclatura orçamental - žemės ūkio produktų sąrašasnomenclatura dos produtos agrícolas - muitų tarifų nomenklatūranomenclatura pautal - ANZUSANZUS - neprisijungimasnão-alinhamento - nepriklausomas narysnão-inscrito - nesmurtiniai veiksmaicomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - Šiaurės JutlandijaJutlândia do Norte - standartizacijanormalização - standartasnorma - maisto standartasnorma alimentar - ANZUS šalyspaíses ANZUS - biologinis standartasnorma biológica - rinkodaros standartasnorma de comercialização - darbo standartasnorma sobre o trabalho - socialinė normanorma social - apartheidasapartheid - naujoji ekonominė tvarkanova ordem económica - Naujoji KaledonijaNova Caledónia - Naujoji ZelandijaNova Zelândia - rinkimų negaliojimasanulação de um acto eleitoral - santuokų koeficientasnupcialidade - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacijaOIAC - Azijos produktyvumo organizacijaOAP - bendradarbiavimo susitarimasacordo de cooperação - karinės prievolės atsisakymasobjecção de consciência - išlaikymo prievolėobrigação alimentar - nekonkuravimo straipsnisobrigação de não-concorrência - plėtros kliūtisobstáculo ao desenvolvimento - Afrikos ir Mauricijaus bendroji organizacijaOCAM - Centrinės Afrikos ir Malagatijos bendrijos šalyspaíses OCAM - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijaOCDE - EBPO šalyspaíses OCDE - Antarkties vandenynasOceano Antárctico - Arkties vandenynasOceano Árctico - Atlanto vandenynasOceano Atlântico - Indijos vandenynasOceano Índico - Ramusis vandenynasOceano Pacífico - OkeanijaOceânia - okeanografijaoceanografia - bitininkystėapicultura - Centrinės Amerikos valstybių organizacijaODECA - Centrinės Amerikos valstybių organizacijos šalyspaíses ODECA - Amerikos valstybių organizacijaOEA - AVO šalyspaíses OEA - Didžiojo Belto RytaiLeste de Storebælt - meno kūrinysobra de arte - Europos patentų biurasSEP - įrašymo įrangaaparelho de gravação - laisva darbo vietaoferta de emprego - turima energijaoferta energética - pasiūla ir paklausaoferta e procura - Tarptautinė darbo organizacijaOIT - alyvmedžių auginimasoleicultura - mikroelementasoligoelemento - oligopolijaoligopólio - oligopsonijaoligopsónio - alyvosazeitona - Palestinos išsivadavimo organizacijaOLP - OmanasOmã - UmbrijaÚmbria - EB įgaliotinisProvedor de Justiça Europeu - Tarptautinė jūrų organizacijaOMI - Pasaulinė meteorologijos organizacijaOMM - Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijaOMPI - Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijaONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - Naftą eksportuojančių šalių organizacijos šalyspaíses OPEP - bankininkystėactividade bancária - vertybinių popierių biržos sandorisoperação na bolsa - pinigų keitimasoperação cambial - viešoji nuomonėopinião, Opinião Pública - ESOLBSPOCE - opozicijaopositor de opinião - politinė opozicijaoposição política - potvarkisportaria - matavimo įrenginysaparelho de medição - viešoji tvarkaordem pública - Bendrijos organasórgão comunitário - organizacinė schemaorganigrama - administracinės struktūrosorganização administrativa - Afrikos organizacijaorganização africana - Afrikos ir Azijos organizacijosorganização afro-asiática - tikslusis prietaisasaparelho de precisão - Amerikos organizacijaorganização americana - arabų organizacijaorganização árabe - Azijos organizacijaorganização asiática - bendrasis rinkos organizavimasorganização comum de mercado - kultūros organizacijaorganização cultural - mokymo organizavimasorganização do ensino - radijo įrangaaparelho de rádio - gamybos organizavimasorganização da produção - profesijų organizacinė struktūraorganização profissional - Jungtinių Tautų OrganizacijaOrganização das Nações Unidas - partijos organizavimasorganização dos partidos - transporto organizavimasorganização dos transportes - rinkos organizavimasorganização do mercado - Varšuvos pakto organizacijaPacto de Varsóvia - darbo organizavimasorganização do trabalho - televizijos įrenginysaparelho de televisão - rinkimų rengimasorganização eleitoral - Europos organizacijaorganização europeia - tarpvyriausybinė organizacijaorganização intergovernamental - tarptautinė organizacijaorganização internacional - Lotynų Amerikos organizacijaorganização latino-americana - nevyriausybinė organizacijaorganização não governamental - elektroninis įtaisasaparelho electrónico - miežiaicevada - žemės ūkio orientavimasorientação agrícola - mokyklinis orientavimasorientação escolar - Europos Bendrijų Statistikos biurasEurostat - NATO šalyspaíses NATO - Pietryčių Azijos sutarties organizacijaOTASE - Afrikos SąjungaUnião Africana - žemės ūkio padargaiutensílio agrícola - rankinis įrankisferramenta doméstica - kvalifikuotas darbininkasoperário qualificado - OverijsselOverijssel - avisovino - kiaušinių produktasproduto à base de ovo - deguonisoxigénio - įmokapagamento - išankstinė įmokapagamento adiantado - paraiškų konkurso paskelbimasconcurso público - tarptautinis mokėjimaspagamento internacional - Bendrijos vidaus mokėjimaspagamento intracomunitário - duonapão - PakistanasPaquistão - mišrusis balsavimaslista composta - PanamaPanamá - valiutų krepšeliscabaz de moedas - duonos kepimaspanificação - tiesioginis taikymasaplicabilidade directa - popieriuscarta, Papel - Papua Naujoji GvinėjaPapua-Nova Guiné - tariamasis iždo mokestisparafiscalidade - ParagvajusParaguai - parazitologijaparasitologia - automobilių parkasparque automóvel - riedmenysparque ferroviário - nacionalinis parkasparque nacional - įstatymų taikymasaplicação da lei - vieniša motina, vienišas tėvaspais solteiros - giminystėpais - valiutų lygiavertiškumasparidade cambial - perkamosios galios lygiavertiškumasparidade do poder de compra - parlamentasassembleia - šalies parlamentasassembleia nacional - regioninis parlamentasassembleia regional - parlamento narysparlamentar - nacionalinis Bendrijos teisės įgyvendinimasaplicação do direito comunitário - turto padalijimasdivisão da propriedade - komunistų partijapartido comunista - konservatorių partijapartido conservador - krikščionių demokratų partijapartido democrata-cristão - ekologinė partijapartido ecologista - europinė partijapartido europeu - saulės energijos panaudojimasutilização de energia solar - liberalų partijapartido liberal - socialdemokratų partijapartido social-democrata - socialistų partijapartido socialista - darbo partijapartido trabalhista - vienpartinė sistemaregime de partido único - moterų socialinis veiklumasparticipação das mulheres - darbuotojų dalyvavimasparticipação dos trabalhadores - darbuotojų įvertinimasavaliação do pessoal - dalyvavimas rinkimuoseparticipação eleitoral - politinis aktyvumasparticipação política - socialinis veiklumasparticipação social - pasaspassaporte - Europos pasaspassaporte europeu - pasterizavimaspasteurização - laisvosios prekybos susitarimasacordo de comércio livre - kultūros paveldaspatrimónio cultural - darbdavių organizacijaorganização patronal - nuskurdinimasempobrecimento - skurdaspobreza - laivo vėliavapavilhão de navio - patogios šalies vėliavapavilhão de conveniência - pameistrystėaprendizagem profissional - asocijuota šalispaís associado - NyderlandaiPaíses Baixos - Nyderlandų užjūrio šalys ir teritorijosPTU dos Países Baixos - Nyderlandų regionairegiões dos Países Baixos - BaskijaPaís Basco - VelsasPais de Gales, País De Gales - Luaros regionasPays de la Loire - pagalbą teikianti šalispaís dador - besivystančios šalyspaís em desenvolvimento - užjūrio kraštai ir teritorijospaíses e territórios ultramarinos - šalis narėEstado-membro - mažiau išsivysčiusi šalispaís menos desenvolvido - trečioji šalispaís terceiro - apsirūpinimas ginklaisabastecimento de armas - pakrančių žvejybapesca costeira - gėlųjų vandenų žvejybapesca de água doce - giluminė žvejybapesca de alto mar - jūrų žvejybapesca marítima - išmestos atgal į jūrą žuvyspescado rejeitado - įprastinė žvejybapesca tradicional - energijos tiekimasaprovisionamento energético - naujoji pedagogikapedagogia moderna - PeloponesasPeloponeso - barža, motorlaivisbarca, barcaça, bateira, batelão - maisto trūkumaspenúria alimentar - finansinis išlyginimasperequação financeira - įvežamasis perdirbimasaperfeiçoamento activo - išvežamasis perdirbimasaperfeiçoamento passivo - žūklės sezonascampanha de pesca - EB pereinamasis laikotarpisperíodo de transição CE - vairuotojo pažymėjimascarta de condução - europinis vairuotojo pažymėjimascarta de condução europeia - statybos leidimaslicença de construção - žvejybos leidimasautorização de pesca - darbo leidimaslicença de trabalho - PeruPeru - valdžios įasmeninimaspersonalização do poder - pagyvenęs žmoguspessoa idosa - išsituokęs asmuopessoa divorciada - susituokęs asmuopessoa casada - Saudo ArabijaArábia Saudita - atsiskyręs sutuoktinispessoa separada - vieno asmens namų ūkispessoa só - našlaujantis žmoguspessoa viúva - antžeminės tarnybos darbuotojaipessoal de terra - EB A kategorijos personalaspessoal CE de categoria A - žemės riešutaiamendoim - EB B kategorijos personalaspessoal CE de categoria B - EB C kategorijos personalaspessoal CE de categoria C - EB D kategorijos personalaspessoal CE de categoria D - vairuotojaicondutor - transporto darbuotojaipessoal dos transportes - kalinimo įstaigos darbuotojaipessoal penitenciário - finansinis nuostolisprejuízo financeiro - gyvūnų maraspeste animal - maža įmonėpequena empresa - mažos ir vidutinės įmonėspequenas e médias empresas - maža žemės valdapequena exploração agrícola - miestelisvila - Mažieji AntilaiPequenas Antilhas - peticijapetição - naftos chemijos produktaipetroquímica - farmakologijafarmacologia - FilipinaiFilipinas - politinė filosofijafilosofia política - finansų arbitražasarbitragem financeira - fosforasfósforo - fotochemijafotoquímica - fotovoltinis elementaspilha fotovoltaica - darbo fiziologijafisiologia do trabalho - branduolio fizikafísica nuclear - PikardijaPicardia - atsarginė dalispeça avulsa - PjemontasPiemonte - tarptautinis tarpininkavimasarbitragem internacional - brangakmeniaipedra preciosa - piratavimaspirataria - žuvininkystėpiscicultura - kapitalo investicijų sandorisaplicação de capitais - didžiausiasis tarifasmáximo tarifário - politinis tarpininkavimasarbitragem política - lygumaplanície - antikrizinis planasplano anticrise - miesto planavimo programaplano de urbanização - Kolombo planasPlano de Colombo - plėtros planasplano de desenvolvimento - finansavimo planasplano de financiamento - planktonasplâncton - medžių veisimasarboricultura - švietimo planavimasplaneamento da educação - šeimos planavimasplaneamento familiar - gamybos planavimasplaneamento da produção - transporto planavimasplaneamento dos transportes - rinkos planavimasplaneamento do mercado - ekonomikos planavimasplaneamento económico - finansų planavimasplaneamento financeiro - pramonės planavimasplaneamento industrial - valstybinis planavimasplaneamento nacional - regioninis planavimasplaneamento regional - sektorinis planavimasplaneamento sectorial - sodmuoplântula - vandens augalasplanta aquática - pašariniai augalaiplanta forrageira - pramoniniai augalaiplanta industrial - aliejinis augalasplanta oleaginosa - spygliuotisconífera - šakniavaisiaiplanta tuberosa - tekstilės augalaiplanta têxtil - atogrąžų augalasplanta tropical - auginimas po plėvelecultura sob plástico - plastifikatoriusplastificante - plokštėprancha - politinė programaprograma político - žemyninis šelfasplataforma continental - gipsas, gipsinis, statybinis gipsasgesso - lapuotisárvore folhosa - visiškas užimtumaspleno emprego - plutonisplutónio - orinė padangapneu - Jungtinių Tautų vystymo programaPNUDI - Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programaPNUA - svoris ir matmenyspesos e dimensões - mažmeninės prekybos punktascentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - žuvispeixe - gėlųjų vandenų žuvispeixe de água doce - jūrų žuvispeixe de água salgada - šviežios žuvyspeixe fresco - policijapolícia - kriminalinė policijapolícia judiciária - žemės ūkio politikapolítica agrícola - bendroji žemės ūkio politikaPolítica Agrícola Comum - šalies žemės ūkio politikapolítica agrícola nacional - regioninė žemės ūkio politikapolítica agrícola regional - maisto politikapolítica alimentar - banko politikapolítica bancária - biudžeto politikapolítica orçamental - prekybos politikapolítica comercial - bendroji prekybos politikapolítica comercial comum - Bendrijos politikapolítica comunitária - savanoriško apsiribojimo susitarimasacordo de limitação - archeologijaArqueologia - Bendrijos užimtumo politikapolítica comunitária do emprego - bendroji žvejybos politikapolítica comum da pesca - bendroji kainų politikapolítica comum de preços - bendroji transporto politikapolítica comum dos transportes - trumpalaikė ūkio politikapolítica conjuntural - kultūros politikapolítica cultural - pagalbos politikapolítica de ajuda - griežto taupymo politikapolítica de austeridade - kišimosi politikapolítica de intervenção - investicijų politikapolítica de investimento - gynybos politikapolítica de defesa - plėtros politikapolítica de desenvolvimento - finansavimo politikapolítica de financiamento - švietimo politikapolítica da educação - užimtumo politikapolítica do emprego - verslo politikapolítica da empresa - aplinkos politikapolítica do ambiente - architektūraarquitectura - informacijos politikapolítica de informação - ryšių politikapolítica da comunicação - konkurencijos politikapolítica da concorrência - statybos politikapolítica da construção - žvejybos politikapolítica da pesca - žemės ūkio gamybos politikapolítica da produção agrícola - mokslinių tyrimų politikapolítica de investigação - sveikatos politikapolítica de saúde - gimstamumo politikapolítica de natalidade - gamybos politikapolítica de produção - saulės architektūraarquitectura solar - paramos politikapolítica de apoio - demografinė politikapolítica demográfica - blokų politikapolítica de blocos - valiutų keitimo politikapolítica cambial - eksporto politikapolítica das exportações - importo politikapolítica das importações - kainų politikapolítica de preços - apmokėjimo politikapolítica salarial - archyvaiarquivo - žemės ūkio struktūrų politikapolítica das estruturas agrícolas - transporto politikapolítica dos transportes - paskolų politikapolítica de crédito - būsto politikapolítica da habitação - energetikos politikapolítica energética - Europos gynybos politikapolítica europeia de defesa - užsienio politikapolítica externa - šeimos politikapolítica familiar - finansų politikapolítica financeira - mokesčių politikapolítica fiscal - miškininkystės politikapolítica florestal - vyriausybės politikapolítica governamental - pramonės politikapolítica industrial - vidaus politikapolítica interna - migracijos politikapolítica migratória - pinigų politikapolítica monetária - žemės ūkio pinigų politikapolítica monetária agrícola - uostų politikapolítica portuária - bendroji uostų politikapolítica portuária comum - sidabrasprata - regioninė politikapolítica regional - Bendrijos regioninė politikapolítica regional comunitária - socialinė politikapolítica social - struktūrinė politikapolítica estrutural - muitų tarifų politikapolítica pautal - bendroji muitų politikapolítica pautal comum - atmosferos teršalaspoluente atmosférico - vandens teršalaspoluente da água - ArgentinaArgentina - akustinė taršapoluição sonora - atmosferos taršapoluição atmosférica - cheminė taršapoluição química - žemyninės kilmės taršapoluição de origem telúrica - vandens taršapoluição da água - maisto užtaršapoluição dos alimentos - jūros pakrantės taršapoluição costeira - vandentakių taršapoluição dos cursos de água - dirvožemio taršapoluição do solo - jūrų taršapoluição marítima - sausringųjų zonų žemdirbystėcultura em zonas áridas - organinė taršapoluição orgânica - žemdirbystės taršapoluição pela agricultura - radioaktyvioji taršapoluição radioactiva - stratosferinė taršapoluição estratosférica - šiluminė taršapoluição térmica - tarša per sienąpoluição transfronteiriça - LenkijaPolónia - mišrioji augalininkystėpolicultura - polimeraspolímero - PolinezijaPolinésia - Prancūzijos PolinezijaPolinésia Francesa - žemdirbiaipopulação activa agrícola - dirbantiejipopulação activa ocupada - darbingo amžiaus gyventojaipopulação em idade de trabalhar - nedirbantieji gyventojaipopulação não-activa - žvejybos susitarimasacordo de pesca - cheminis ginklasarma química - kaimo gyventojaipopulação rural - miesto gyventojaipopulação urbana - žvejybos uostasporto de pesca - Puerto RikasPorto Rico - PortugalijaPortugal - Portugalijos regionairegiões de Portugal - vyraujančioji padėtisposição dominante - pašto ir telekomunikacijų paslaugoscorreios e telecomunicações - įprastinis ginklasarma convencional - kalispotássio - plėtros potencialaspotencial de desenvolvimento - ApulijaPúglia - vilkimassirgagem - dulkėspoeira - politinė galiapoder político - biudžeto valdymo institucijapoder orçamental - vertinimo galiapoder de apreciação - įgyvendinimo įgaliojimaipoder de execução - iniciatyvos teisėpoder de iniciativa - priežiūros galiapoder de controlo - sprendžiamoji galiapoder de decisão - derybiniai įgaliojimaipoder de negociação - ratifikacijos galiapoder de ratificação - savaveiksmiškumo įgaliojimaipoder discricionário - vykdomoji valdžiapoder executivo - teisminė valdžiapoder judicial - įstatymų leidžiamoji valdžiapoder legislativo - reglamentavimo įgaliojimaipoder regulamentar - valstybės institucijospoderes públicos - išankstinis prekių pakavimaspré-embalagem - bendrosios lengvatospreferências generalizadas - žemės ūkio produktų išlyginamasis mokestisdireito nivelador agrícola - EAPB išlyginamasis mokestisdireito nivelador CECA - pagrindinis darbasprimeiro emprego - branduolinis ginklasarma nuclear - dirvos įdirbimasmobilização do solo - bausmių netaikymas dėl senatiesprescrição da pena - parlamento pirmininkaspresidente da assembleia - spauda, žurnalistaiimprensa, jornal, jornalismo - politinė spaudaimprensa política - pensija netekus maitintojopensão de sobrevivência - paslaugų teikimasprestação de serviços - taktinis branduolinis ginklasarma nuclear táctica - socialinio draudimo išmokaprestação social - EIB paskolaempréstimo BEI - EAPB paskolaempréstimo CECA - Bendrijos paskolaempréstimo comunitário concedido - "Euratomo" paskolaempréstimo Euratom - apsauga nuo taršosprevenção da poluição - trumpalaikė prognozėprevisão a curto prazo - ilgalaikė prognozėprevisão a longo prazo - vidutinės trukmės prognozėprevisão a médio prazo - biudžeto sąmataestimativa orçamental - ekonominis prognozavimasprevisão económica - įstatymo viršenybėprimado do direito - Bendrijos teisės viršenybėprimado do direito comunitário - premijinė išmokaprémio salarial - išskerdimo išmokaprémio de abate - išrovimo išmokasubsídio de arranque - išmoka už pasitraukimą iš rinkosprémio de não-comercialização - išmoka už sandėliavimąprémio de armazenagem - ankstyvieji vaisiai ir daržovėslegumes e frutos temporãos - principas "teršėjas moka"princípio do poluidor-pagador - ekonominė pirmenybėprioridade económica - ginkluotosios pajėgosforças armadas - sprendimų priėmimastomada de decisão - politinis kalinyspreso político - teisių atėmimasprivação de direitos - kainospreços - intervalinė kainapreço dentro do intervalo de variação - eksporto kainapreço à exportação - importo kainapreço à importação - vartojimo kainapreço de consumo - profesionalioji kariuomenėforças armadas profissionais - gamintojo kainapreço no produtor - Bendrijos žemės ūkio kainospreço agrícola - maisto kainapreço alimentar - CIF kainapreço CIF - pirkimo kainapreço de compra - nuleidžiamoji kainapreço-comporta - intervencinė kainapreço de intervenção - tikslinė kainapreço de objectivo - susitarimas dėl kainųacordo de preços - karo technikaarmamento - pasiūlos kainapreço de oferta - orientacinė kainapreço de orientação - pagrindinė kainapreço de base - skatinamoji kainapreço de desencadeamento - mažmeninė kainapreço de retalho - didmeninė kainapreço por grosso - energijos kainapreço da energia - dirbamosios žemės kainapreço da terra - atskaitos kainapreço de referência - kvapioji medžiagaaromatizante - pasitraukimo iš rinkos kainapreço de retirada do mercado - savikainapreço de custo - slenkstinė kainapreço-limiar - palaikomoji kainapreço de sustentação - stovos rinkliavapreço de estacionamento - pardavimo kainapreço de venda - pagrindinių produktų kainapreço dos produtos de base - diskriminacinė kainapreço discriminatório - ūkio nuomos mokestispreço do arrendamento rural - pasaulinė rinkos kainapreço no mercado mundial - išankstinė nustatytoji kainapreço preestabelecido - FOB kainapreço FOB - laisva pasienio kainapreço franco-fronteira - paleidžiamoji kainapreço gatilho - garantuotoji kainapreço garantido - priverstinė kainapreço fixado - nuorodinė kainapreço indicativo - gamybos kainapreço de fábrica - laisvoji kainapreço livre - didžiausioji kainapreço máximo - drėkinimasirrigação - mažiausioji kainapreço mínimo - mažiausia garantuotoji kainapreço mínimo garantido - vidutinė kainapreço médio - lengvatinė kainapreço preferencial - sumažintoji kainapreço reduzido - tiekimų kainapreço incluindo portes - būdingoji kainapreço representativo - menaiartes - būdingoji rinkos kainapreço representativo de mercado - socialinė problemaproblema social - miestų problemaproblema urbano - cheminis būdasprocesso químico - elektrinis būdasprocesso eléctrico - fizikinis būdasprocesso físico - administracinė tvarkaprocesso administrativo - antisubsidiniai veiksmaiprocesso anti-subvenção - liaudies menasarte popular - biudžetinė procedūratramitação orçamental - civilinis procesasprocesso civil - drausminė procedūraprocesso disciplinar - įstatymų leidybaprocesso legislativo - parlamento darbo tvarkaprocesso parlamentar - baudžiamasis procesasprocesso penal - Viduriniai RytaiMédio Oriente - dovanos gaminysartigo para oferta - konvejerinė gamybaprodução em cadeia - žemės ūkio gamybaprodução agrícola - maisto gamybaprodução alimentar - gyvūninė produkcijaprodução animal - amatiniai dirbiniaiprodução artesanal - Bendrijos gamybos apimtisprodução comunitária - nenutrūkstama gamybaprodução contínua - energijos gamybaprodução de energia - vandenilio gamybaprodução de hidrogénio - žuvininkystės produktasprodução pesqueira - nepakankama gamybaprodução deficitária - pramoninė gamybaprodução industrial - pasaulinė gamybaprodução mundial - šalies gamybos apimtisprodução nacional - augalininkystėprodução vegetal - našumas, produktyvumasprodutividade, rendimento (economia) - žemės ūkio produktyvumasprodutividade agrícola - dekoratyvinis gaminysartigo de decoração - žemės derlingumasprodutividade da terra - darbo produktyvumasprodutividade do trabalho - grūdų produktasproduto à base de cereais - vaisių produktasproduto à base de frutos - daržovių produktasproduto à base de legumes - žuvies produktasproduto à base de peixe - cukraus produktasproduto à base de açúcar - perdirbtas maisto produktasproduto alimentar complexo - gyvūniniai produktaiproduto animal - mėsos produktasproduto à base de carne - neorganinis cheminis produktasproduto químico inorgânico - koncentruotas produktasproduto concentrado - pakuota prekėproduto embalado - užšaldytas produktasproduto congelado - kosmetikos gaminysproduto cosmético - sporto įrangaartigo desportivo - pakavimo reikmuomaterial de embalagem - blizginimo ir šveitimo preparataiproduto de limpeza - pagrindinis produktasproduto de base - konditerijos gaminysproduto de confeitaria - plataus vartojimo prekėsproduto de grande consumo - pakaitinis produktasproduto de substituição - dehidratuotas produktasproduto desidratado - dietinis produktasproduto dietético - medienos gaminysproduto em madeira - tualeto reikmuoartigo de toucador - nepakuotos prekėsproduto a granel - rūkytas produktasproduto fumado - pramonės produktasproduto industrial - degiusis produktasproduto inflamável - tirpusis produktasproduto instantâneo - švitintas produktasproduto irradiado - pieno produktaslacticínio - šaldytas ir džiovintas produktasproduto liofilizado - pramonės gaminiaiproduto manufacturado - metalo gaminysproduto metálico - naudingosios iškasenosproduto mineiro - vidaus produktasproduto nacional - bendrasis šalies produktasproduto nacional bruto - naujas produktasproduto novo - produkto kilmėproduto originário - naftos produktasproduto petrolífero - vaistų pramonės gaminysproduto farmacêutico - namų apyvokos reikmuoartigo doméstico - baltyminiai produktaiproduto proteico - atgamintas produktasproduto reconstituído - šaldytas produktasproduto refrigerado - bendrasis regioninis produktasproduto regional bruto - sūdytas produktasproduto salgado - pusgaminisproduto semimanufacturado - jautrioji prekėproduto sensível - šviežiai užšaldytas produktasproduto ultracongelado - tekstilės gaminysproduto têxtil - amatininkasartesão - veterinarinis preparatasproduto veterinário - pardavimo profesijaprofissão comercial - finansininko profesijaprofissão financeira - mediko profesijaprofissão médica - paramedicinos profesijaprofissão paramédica - Pasaulinė maisto programaPAM - veiksmų programaprograma de acção - pagalbos programaprograma de ajuda - bendrosios mokymo programosprograma de ensino - mokslinių tyrimų programaprograma de investigação - rinkimų programaprograma eleitoral - mokslo pažangaprogresso científico - investicinis projektasprojecto de investimento - biudžeto projektasprojecto de orçamento - mokslinių tyrimų projektasprojecto de investigação - pramoninis projektasprojecto industrial - komercinė paskatapromoção comercial - prekybos skatinimaspromoção das trocas - investicijų skatinimaspromoção do investimento - statybos darbaipromoção imobiliária - paaukštinimaspromoção profissional - EB pasiūlymasproposta CE - nevyriausybinis įstatymo projektasproposta de lei - viešoji nuosavybėpropriedade pública - žemė ir pastataipropriedade fundiária - nekilnojamasis ūkio turtaspropriedade rústica - nekilnojamasis turtaspropriedade imobiliária - pramoninė nuosavybėpropriedade industrial - intelektinė nuosavybėpropriedade intelectual - ArubaAruba - mineralinių žaliavų paieškosprospecção mineira - prostitucijaprostituição - apsauga nuo triukšmoprotecção contra o ruído - aplinkos apsaugaprotecção do ambiente - gyvūnijos apsaugaprotecção da fauna - augalijos apsaugaprotecção da flora - privatumo apsaugaprotecção da vida privada - Europos kosmoso agentūraAEE - gyvūnų apsaugaprotecção dos animais - akcininkų apsaugaprotecção dos sócios - ryšių privatumo apsaugaprotecção das comunicações - laisvių apsaugaprotecção das liberdades - mažumų apsaugaprotecção das minorias - diplomatinė apsaugaprotecção diplomática - vartotojų apsaugaprotecção do consumidor - specializacijos susitarimasacordo de especialização - rinkos apsaugaprotecção do mercado - paveldo apsaugaprotecção do património - kraštovaizdžio išsaugojimasprotecção da paisagem - dirvožemio apsaugaprotecção do solo - motinos ir kūdikio sveikatos priežiūraprotecção materno-infantil - gyvuliniai baltymaiproteína animal - pieno baltymaiproteína do leite - Pietų AzijaÁsia do Sul - daržovių baltymaiproteína vegetal - susitarimo protokolasprotocolo de acordo - cukraus protokolasProtocolo do Açúcar - prototipasprotótipo - darbo psichologijapsicologia do trabalho - leidinyspublicação - Bendrijos teisės dokumentų leidinyspublicação comunitária - įstatymo išleidimaspublicação da lei - reklamavimaspublicidade - klaidinanti reklamapublicidade abusiva - finansinių ataskaitų skelbimaspublicidade das contas - tarifų skelbimaspublicidade das tarifas - KatarasQatar - politinis prieglobstisasilo político - profesinė kvalifikacijaqualificação profissional - aplinkos kokybėqualidade do ambiente - gyvenimo kokybėqualidade de vida - produkto kokybėqualidade do produto - iškrautų žuvų kiekisquantidade de pescado desembarcado - socialiai nuskriausta klasėcategoria social desfavorecida - raštiškas paklausimaspergunta escrita - žodinis paklausimaspergunta oral - parlamentinis paklausimaspergunta parlamentar - asenizacijasaneamento - kvorumasquórum - sugavimo kvotaquota de pesca - rinkimų kvotaquociente eleitoral - radioaktyvumasradiações, radioactividade - radiacinė saugaradioprotecção - JTO Generalinė asamblėjaAssembleia Geral ONU - naftos perdirbimasrefinação de petróleo - cukraus rafinavimasrefinação de açúcar - vynuogėsuva - verslo pavadinimasfirma comercial - kapitalo repatriacijarepatriação de capitais - žemės ūkio ir prekybos ryšiairelação agricultura-comércio - žemės ūkio ir pramonės ryšiairelação agricultura-indústria - metinė ataskaitarelatório de actividade - komiteto pranešimasrelatório de comissão parlamentar - mokslinių tyrimų ataskaitarelatório de investigação - teisės aktų derinimasaproximação das legislações - politikos nuostatų derinimasaproximação de políticas - Ras al KhaimahRas al Khaimah - apmokestinimo pagrindasmatéria colectável - susitarimo ratifikavimasratificação de acordo - santykisrácio - branduolinis reaktoriusreactor nuclear - profesinis perkvalifikavimasreconversão profissional - persiginklavimasrearmamento - perdraudimasresseguro - gyventojų surašymasrecenseamento da população - mokomoji pagalbaassistência em formação - ekonomikos nuosmukisrecessão económica - įplaukosreceita - eksporto įplaukosreceita de exportação - bylos žinybingumasadmissibilidade - moksliniai tyrimaiinvestigação - tiriamieji agronomijos darbaiinvestigação agronómica - taikomieji moksliniai tyrimaiinvestigação aplicada - moksliniai energetikos tyrimaiinvestigação energética - dokumentų paieškapesquisa documental - moksliniai aplinkos tyrimaiinvestigação ecológica - tiriamieji miškininkystės darbaiinvestigação florestal - žuvininkystės tyrimaiinvestigação haliêutica - pramoniniai moksliniai tyrimaiinvestigação industrial - medicinos mokslo tiriamieji darbaiinvestigação médica - mokslo tiriamasis darbasinvestigação científica - rekomendacijarecomendação - Bendrijos rekomendacijarecomendação comunitária - ekonominis susitarimasacordo económico - socialinė savitarpio pagalbamutualidade social - EAPB rekomendacijarecomendação CECA - EAEB rekomendacijarecomendação CEEA - diplomų pripažinimasreconhecimento dos diplomas - ūkio pertvarkymasreconstrução económica - perėjimas prie sodininkystėsreconversão para horticultura - bandos tipo pakeitimasreconversão de gado - pramonės perkaitareconversão industrial - perėjimas prie mėsinės galvijininkystėsreconversão leite-carne - žemės ūkio gamybos pakeitimasreconversão da produção - administracinis skundasacções e recursos - skundas dėl pripažinimo negaliojančiurecurso de anulação - ieškinys dėl neveikimoacção por omissão - ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymoacção por incumprimento - asociacijaassociação - energijos atgavimasrecuperação de energia - antrinis kapitalo panaudojimasreciclagem de capitais - atliekų perdirbimasreciclagem de resíduos - ginkluotųjų pajėgų mažinimasredução de forças - vaistiniai augalaiplanta medicinal - sojų aliejusóleo de soja - saulėgrąžų aliejusóleo de girassol - žvėrienacarne de caça - triušienacarne de coelho - kukurūzų aliejusóleo de milho - muito tarifo sumažinimasredução pautal - lieso pieno milteliaileite em pó desnatado - perdiskontavimasredesconto - kurso didinimasrevalorização - grįžtamasis eksportasreexportação - džiovintas produktasproduto seco - tekstūros medžiagaagente de textura - supaprastinta teisenaprocedimento cautelar - parama žemės ūkiuiajuda à agricultura - Bendrijos lengvatospreferência comunitária - administracinė reformareforma administrativa - bendrosios žemės ūkio politikos reformareforma da PAC - žemės ūkio reformareforma agrária - žemės ūkio produkcijos reguliavimasregulamentação da produção agrícola - švietimo reformareforma do ensino - žemės ūkio kvotaquota agrícola - garantuojamoji ribalimiar de garantia - pakaitinė žemės ūkio gamybaprodução agrícola alternativa - aliejaus ir riebalų mokestistaxa sobre as matérias gordas - žemės reformareforma fundiária - nelabai tinkama žemės ūkiui sritiszona agrícola desfavorecida - ūkininkėagricultora - jaunasis ūkininkasjovem agricultor - teismų reformareforma judiciária - ūkių vienijimasisagrupamento de explorações agrícolas - ūkio ataskaitaficha de exploração agrícola - pasiutligėraiva - pieno produkcijaprodução leiteira - grūdinių pašarų pakaitalassubstituto cerealífero - politinis pabėgėlisrefugiado político - miškų valdytojų susivienijimasgrupo florestal - siūlymo atsisakymasrecusa de oferta - medienos gamybaprodução de madeira - miško nuosavybėpropriedade florestal - valstybinis miškasfloresta estatal - privatus miškasfloresta privada - atsisakymas parduotirecusa de venda - moliuskų ūkisconquicultura - žuvininkystės produkcijaprodução aquícola - žvejybos licencijalicença de pesca - autoritarinis režimasregime autoritário - pagalbos teikimo tvarkaregime de ajuda - bendrovių skilimascisão de empresas - tarptautinė korporacijaempresa transnacional - išimtinis pirkimo susitarimascompra em exclusividade - kolektyvinių interesų įmonėempresa de interesse público - atrankiojo platinimo susitarimasdistribuição selectiva - žemėvaldaregime de propriedade do solo - elektroninis paštascorreio electrónico - tarpvalstybinis duomenų srautų perdavimasfluxo de dados transfronteiriço - komercinė žiniasklaidameios de comunicação comerciais - ekonomikos sistemaregime económico - vietinė žiniasklaidameios de comunicação locais - privačios žiniasklaidos priemonėsmeios de comunicação privados - karinis režimasregime militar - perdavimo tinklasrede de transmissão - videotelefoninė konferencijateleconferência - Europos televizijatelevisão europeia - parlamentinė sistemaregime parlamentar - mokamoji televizijatelevisão sujeita a pagamento - videoteksasvideotexto - buitinių duomenų apdorojimasinformática doméstica - informacijos įsiminimasmemorização de dados - politinė sistemaregime político - kompiuterių taikymasinformática aplicada - kompiuterinis nusikaltimascriminalidade informática - duomenų apdorojimo teisėdireito da informática - ES oficialusis leidinysJornal Oficial UE - kompiuterinis piratavimaspirataria informática - žemės ūkio regionasregião agrícola - rinkimų stebėjimascontrolo do escrutínio - daugiapareigystėacumulação de mandatos - rinkimų rezultatairesultado eleitoral - galių perdavimasdelegação de poderes - Briuselio regionasregião de Bruxelas-Capital - parlamento delegacijadelegação parlamentar - rinkimų teisės amžiusmaioridade eleitoral - federalizmasfederalismo - pakrantės regionasregião litoral - plebiscitasplebiscito - balsų pasiskirstymasrepartição dos votos - patariamoji galiapoder consultivo - plėtros regionasregião de desenvolvimento - paskyrimo galiapoder de nomeação - privilegijaprivilégio parlamentar - radikalų partijapartido radical - kalnų regionasregião montanhosa - nepalankus regionasregião desfavorecida - priverstinis dingimasdesaparecimento forçado - politinė mažumaminoria política - policijos kontrolėcontrolo de polícia - civilinė gynybaprotecção civil - ekonominis regionasregião económica - balsavimas pagal pavedimąvoto por delegação - konsorciumasjoint venture - Flandrijaregião flamenga - vykdomasis organasexecutivo - vyriausybės programaprograma de governo - pasienio regionasregião fronteiriça - rinkos palaikymasapoio do mercado - ekonominis pertvarkymasreconversão económica - pramoninis regionasregião industrial - perorientavimo pagalbaajuda à reconversão - pagalba struktūrinei pertvarkaiajuda à reestruturação - pagalba pardavimuiajuda ao escoamento - pagalba pramoneiajuda à indústria - pajamų perskirstymasredistribuição do rendimento - EB Viduržemio jūros regionasregião mediterrânica CE - pagalba pabėgėliamsajuda aos refugiados - pagalba nelaimės aukomsajuda aos sinistrados - plėtros pagalbaajuda ao desenvolvimento - pirmenybinis regionasregião prioritária - kaimiškasis regionasregião rural - nauja pramoninė valstybėnovo país industrializado - turizmo regionasregião turística - socialinė ekonomikaeconomia social - žemės ūkio sąskaitoscontabilidade económica agrícola - Valonų regionasregião da Valónia - poveikio tyrimasestudo de impacto - ekonominis padarinysconsequências económicas - derinimo procedūraprocesso de concertação - regionalizacijaregionalização - didelė krovininė transporto priemonėveículo pesado - kosminis transportastransporte espacial - regioninis prekybos pasiskirstymasregionalização das trocas - kosminė stotisinstalação espacial - transporto priemonių nuomaaluguer de veículos - transporto sklaidalocalização dos transportes - reglamentasregulamento - laivo pasaslicença de navegação - vežimo kainacusto do transporte - Bendrijos reglamentasregulamento comunitário - tarifų tvirtinimashomologação das tarifas - susisiekimas tarp uostųtráfego portuário - EAEB reglamentasregulamento CEEA - eismo valdymascontrolo da circulação - transporto kvotaquota de transporte - transporto rinkamercado dos transportes - transporto priemonės registracijamatrícula do veículo - transporto priemonės dokumentaidocumentação do veículo - ginčų išsprendimasresolução de diferendos - vežimo trukmėduração do transporte - greitasis transportastransporte a grande velocidade - važtos dokumentasdocumento de transporte - vairavimo trukmėtempo de condução - techninė apžiūracontrolo técnico - turizmo agentūraagência de viagens - finansų reguliavimasregulamento financeiro - vežimo sutartiscontrato de transporte - bendrovės dalininkassócio - susitarimas dėl dalinio skolos grąžinimoliquidação judicial - prekybos taisyklėsregulamentação comercial - miesto planavimo reglamentasregulamentação urbanística - oro linijoslinha aérea - kelių eismastrânsito por estrada - medžioklės nuostatairegulamentação da caça - jūrų politikapolítica marítima - jūrų konferencijaconferência marítima - eismo reglamentavimasregulamentação da circulação - atliekų kaupimas sąvartynuoseimersão de resíduos - statybos nuostatairegulamentação da construção - netaršioji transporto priemonėveículo não poluente - jūros dugno išteklių naudojimasexploração dos fundos marinhos - išteklių pakeitimassubstituição dos recursos - poveikis aplinkaiimpacto ambiental - aplinkos monitoringasvigilância do ambiente - seisminis monitoringasprevenção anti-sísmica - pakrančių apsaugaprotecção do litoral - greičio kontrolėregulamentação da velocidade - vandens ūkio tvarkybagestão das águas - suvaržymų kontrolėregulamentação de acordos e práticas concertadas - geofizinė aplinkameio geofísico - stovintis vanduoágua estagnada - investicijų reguliavimasregulamentação do investimento - jūrų augalija ir gyvūnijaespécie marinha - augalija ir gyvūnijavida selvagem - draudimasseguro - kainų reguliavimasregulamentação de preços - augalijos ištekliairecursos vegetais - žemės ūkio nelaimėcalamidade agrícola - muitų nuostatairegulamentação aduaneira - erozijaerosão - automobilių taršapoluição automóvel - transporto reglamentavimasregulamentação dos transportes - tarša naftos produktaispoluição pelos hidrocarbonetos - teršimas metalaispoluição pelos metais - laivų taršapoluição pelos navios - pramoninė taršapoluição industrial - rinkos stabilizavimasregularização do mercado - eksporto rinkliavadireito nivelador à exportação - išlyginamoji importo rinkliavadireito nivelador à importação - gimstamumo kontrolėcontrolo da natalidade - neteisėta prekybatráfico ilícito - intervencinė žinybaorganismo de intervenção - NimexeNimexe - sandorių reguliavimascontrolo de transacções - kilmės pavadinimasdenominação de origem - muitų stabdymo tvarkaregime aduaneiro suspensivo - grįžtamasis importasreimportação - muito grąžinimasreembolso dos direitos aduaneiros - reintegracija į mokykląreinserção escolar - EB muitų teritorijaterritório aduaneiro CE - socialinė reabilitacijareinserção social - vienas bendras dokumentasdocumento único - formalumų supaprastinimassimplificação das formalidades - biudžeto atmetimasrejeição do orçamento - muitų tarifų antraščių klasifikacijaespecialização pautal - prekybiniai santykiairelações comerciais - finansinis susitarimasacordo financeiro - eksporto draudimasseguro à exportação - šilumos išleidimaspoluente térmico - priešpriešinė prekybatrocas compensadas - Bendrijos eksportasexportação comunitária - Bendrijos importasimportação comunitária - prekės ir paslaugosbens e serviços - dvišaliai santykiairelações bilaterais - gamybos priemonėsbens de equipamento - naudotos prekėsmaterial usado - suvienytoji prekybacomércio integrado - kultūriniai ryšiairelações culturais - gamybinis vartojimasconsumo industrial - pasaulinis vartojimasconsumo mundial - reklamavimas parduotuvėjemerchandising - rinkodaros teorijamarketing - diplomatiniai santykiairelações diplomáticas - prekybos renginysmanifestação comercial - kaina be mokesčiopreço sem taxas incluídas - darbo santykiairelações do trabalho - sąmoningai nuostolingas pardavimasvenda com prejuízo - savitarnos parduotuvėself-service - jungtinė mažmeninė prekybacomércio associado - kilnojamoji prekybacomércio ambulante - nepriklausomas mažmenininkascomércio independente - tipinė firmos parduotuvėcadeia de lojas - mokyklos ir pramonės įmonių ryšiairelação escola-indústria - didmeninės prekybos centrasmercado grossista nacional - platintojasdistribuidor comercial - ekonominiai santykiairelações económicas - turimų pinigų likvidumasdisponibilidade monetária - bažnyčios ir valstybės santykiairelação Igreja-Estado - asmens draudimas nuo nelaimingų įvykiųseguro de acidentes - Rytų ir Vakarų santykiairelações Leste-Oeste - pramonės šakų ryšiairelações interindustriais - pinigų krizėcrise monetária - institucijų ryšiairelações interinstitucionais - valiutų keitimo ribojimasrestrição cambial - tarptautiniai santykiairelações internacionais - paskola be palūkanųcrédito gratuito - diskonto normataxa de desconto - paskolos kontrolėcontrolo do crédito - tarpparlamentiniai ryšiairelações interparlamentares - Bendrijos vidaus santykiairelações intracomunitárias - kapitalo nutekėjimasfuga de capitais - pervedimo kainodaracusto de transferência - įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios santykiairelação legislativo-executivo - labai trumpos trukmės finansavimasfinanciamento a muito curto prazo - piniginiai santykiairelações monetárias - įmonių finansaifinanciamento da empresa - daugiašaliai santykiairelações multilaterais - nuosavybės draudimasseguro de bens - asmens draudimasseguro de pessoas - bendrasis draudimasco-responsabilidade de seguro - miesto ir kaimo ryšiairelação cidade-campo - kredito įstaigainstituição de crédito - pramonės finansavimo rūmaibanco industrial - elektroninė bankininkystėbanca electrónica - draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbeseguro de acidente de trabalho - žmonių santykiairelações humanas - banko priežiūracontrolo bancário - mokesčiai už banko paslaugascustos bancários - biudžeto asignavimascrédito orçamental - bendrasis biudžetasorçamento geral do Estado - regioninės lėšosfinanças regionais - religijareligião - Bendrijos biudžeto finansavimasfinanciamento do orçamento comunitário - valstybės narės įmokacontribuição dos Estados-membros - ministrų kabineto pertvarkymasremodelação ministerial - mokesčių konvencijaconvenção fiscal - mokesčių tikrinimascontrolo fiscal - skolos grąžinimasreembolso - specialusis mokestisimposto extraordinário - sklypų perskirstymasemparcelamento - dviribis tarifastarifa com margens fixas de variação - eksporto muitų grąžinimasisenção de imposições nas exportações - vieneto kainapreço unitário - palaikomasis tarifastarifa de apoio - mišrioji kainapreço misto - importo pakeitimassubstituição das importações - žemės ūkio produktų kainapreços dos produtos agrícolas - atlyginimas už darbąremuneração do trabalho - žemės ūkio draudimasseguro agrícola - derlingumasrendimento agrícola - pilietiškumo ugdymaseducação cívica - prekybos mokymasensino comercial - mokomoji medžiagamaterial de ensino - mokomosios kompiuterinės programossoftware didáctico - mokyklos ir profesinės veiklos ryšiairelação escola-vida profissional - miesto atnaujinimasrenovação urbana - neurobiologijaneurobiologia - pelningumasrentabilidade - ginekologijaginecologia - neurologijaneurologia - pediatrijapediatria - dantų gydymasmedicina dentária - pirmoji pagalbaprimeiros socorros - alternatyvioji medicinamedicina paralela - pramonės pertvarkareorganização industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kibernetikacibernética - petrologijapetrologia - pagalbos paskirstymasrepartição da ajuda - religinė sektaseita religiosa - teologijateologia - mokesčių naštos paskirstymasdistribuição da carga fiscal - bendroji rinkamercado único - teritorinis gyventojų pasiskirstymasdistribuição geográfica da população - nepilna šeimafamília monoparental - įvaikiscriança adoptada - automobilių draudimasseguro automóvel - gamybos paskirstymasrepartição da produção - šeimos apsaugaprotecção da família - rinkos pasidalijimasrepartição do mercado - apsėklinimasinseminação artificial - turto paskirstymasdistribuição da riqueza - išnešiojusioji motinamãe portadora - tėvų valiapoder paternal - vietų paskirstymasrepartição dos mandatos - palikuonisfiliação - pavardėapelido - tėvų atsakomybėresponsabilidade paternal - teisminis išsiskyrimasseparação judicial - gyventojų skaičiaus kitimasdinâmica da população - pajamų paskirstymasdistribuição do rendimento - darbo paskirstymasdistribuição do trabalho - įsikurtinė migracijamigração de povoamento - repatriacijos pašalpaajuda ao regresso - gyventojų senėjimasenvelhecimento demográfico - profesinis judumasmobilidade profissional - distribuição geográfica - pasiskirstymas pagal amžiųdistribuição etária - paskirstymas vienam gyventojuiproduto per capita - pagerbimasdistinção honorífica - savanoriškas darbassolidariedade social - savanoriška organizacijaorganização de beneficência - nedarbo draudimasseguro de desemprego - paskirstymas vienam darbuotojuiproduto por pessoa activa - lošimaijogos - lošimų įstaigaestabelecimento de jogos - automatizuoti lošimaijogo automático - pasiskirstymas pagal lytįdistribuição por sexos - sportinė žūklėpesca desportiva - turistiniai mainaiintercâmbio turístico - užsienio turizmasturismo estrangeiro - kaimo turizmasturismo rural - žinynasrepertório - turizmo infrastruktūrainfra-estrutura turística - socialinių reikmių biudžetasorçamento social - persodinimasreplantação - Europos socialinė politikapolítica social europeia - nusikalstamumo prevencijacombate à delinquência - nusikaltimascriminalidade - asignavimų perkėlimastransferência de verba - psichiškai neįgalusisdeficiente mental, retardado mental, subnormal - lytinis suluošinimasmutilação sexual - savaitinio poilsio trukmėdescanso semanal - narkotikų prekybatráfico de estupefacientes - bendroji medicinaclínica geral - socialinė pagalbaassistência social - socialinės globos įstaigosequipamento social - socialinės apsaugos įstatymaidireito à segurança social - socialinis darbastrabalho social - pagalba namieajuda doméstica - papildomoji pensijapensão complementar - profesinės sąjungos atstovasrepresentante sindical - medicininė knygelėcartão sanitário - sveikatos išlaidosdespesas de saúde - gydymo ligoninėje išlaidosdespesas de hospitalização - diplomatinis atstovavimasrepresentação diplomática - guldymas į ligoninęinternamento hospitalar - priežiūra namuosecuidados médicos ao domicílio - paciento teisėsdireitos do doente - visuomenės higienahigiene pública - socialinė medicinamedicina social - paskolų draudimasseguro de crédito - darbuotojų atstovavimasrepresentação do pessoal - privatus gydymasmedicina privada - miestų statybaconstrução urbana - miesto infrastruktūrainfra-estrutura urbana - nekilnojamojo turto rinkamercado imobiliário - politinis atstovavimasrepresentação política - nuomos mokesčio nuostatailei das rendas - Meno salaIlha de Man - Kastilija ir LeonasCastela e Leão - proporcinis atstovavimasrepresentação proporcional - Kastilija ir La ManchaCastela e Mancha - KantabrijaCantábria - Balearų salosIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Seuta ir MelilijaCeuta e Melilha - represijarepressão - MadridasComunidade de Madrid - ValensijaComunidade de Valença - Mursijos regionasRegião de Múrcia - Šiaurės Portugalijaregião do Norte - Vidurio Portugalija - Lisabona ir Težo slėnisLisboa e vale do Tejo - Šiaurės AnglijaInglaterra do Norte - Šiaurės Vakarų AnglijaInglaterra do Noroeste - Pietryčių AnglijaInglaterra do Sudeste - Pietvakarių AnglijaInglaterra do Sudoeste - ekonomikos atsigavimasretoma económica - Antigva ir BarbudaAntígua e Barbuda - AngilijaAnguila - Sent Kristoferis ir NevisSão Cristóvão e Nevis - kopijavimasreprografia - Sent Vinsentas ir GrenadinaiSão Vicente e Granadinas - JAV Virdžinijos salosIlhas Virgens americanas - Didysis MagribasGrande Magrebe - veislininkystėreprodução animal - augalų dauginimasreprodução vegetal - Maršalo SalosIlhas Marshall - invalidumo draudimasseguro de invalidez - Dominikos RespublikaRepública Dominicana - Pitcairno salosPitcairn - darbuotojų perkėlimasrequisição de trabalhadores - biologinis ginklasarma biológica - masinio naikinimo ginklasarma de destruição maciça - strateginis branduolinis ginklasarma nuclear estratégica - informacijos tinklasrede de informação - ūkių apskaitos duomenų tinklasrede de informação contabilística - balistinė raketamíssil balístico - valdomoji raketamíssil guiado - tarpžemyninė raketamíssil intercontinental - transporto tinklasrede de transporte - geležinkelių tinklasrede ferroviária - kosminis ginklasarma espacial - lazerinis ginklasarma de laser - šaunamieji ginklai ir šaudmenysarma de fogo e munições - laivybos kelių tinklasrede de vias navegáveis - sausumos kariuomenėexército - sukarintos pajėgosforça paramilitar - kelių tinklasrede de estradas - karinės oro pajėgosforça aérea - užsienyje dislokuota kariuomenėforças armadas no estrangeiro - karinės jūrų pajėgosmarinha de guerra - finansų atsargosreservas - moterų karinė tarnybaserviço militar feminino - savanoriška karinė tarnybaserviço voluntário - atidėjimasreserva contabilística - gynybos išlaidosdespesas de defesa - strateginė gynybadefesa estratégica - užsienio pinigų rezervaireservas cambiais - tarptautinis saugumassegurança internacional - ginklavimosi politikapolítica de armamento - Europos ginklavimosi politikapolítica europeia de armamento - Europos saugumassegurança europeia - branduolinių ginklų neplatinimasnão-proliferação nuclear - ginkluotės apribojimaslimitação de armamento - nebranduolinių zonų kūrimasdesnuclearização - gamtos draustinisreserva natural - ginkluotės suderinimasharmonização do armamento - gyvenamoji vietaresidência - tarptautinis susitarimasacordo internacional - dvišalis susitarimasacordo bilateral - daugiašalis susitarimasacordo multilateral - tarptautinės derybosnegociação internacional - susitarimo pasirašymasassinatura de acordo - tarptautinis dokumentasinstrumento internacional - pesticidų liekanosresíduo de pesticida - rezoliucijaresolução - medienos atliekosresíduo de madeira - Europos Tarybos konvencijaconvenção europeia - JTO tarptautinis paktaspacto internacional ONU - tarptautinė politikapolítica internacional - sutarties nutraukimasrescisão de contrato - ginčytinas tarptautinis klausimasquestão internacional - draudimas nuo nuostoliųseguro contra danos - dervaresina - dviejų Vokietijų santykiairelações interalemãs - tarptautinė pagalbaajuda internacional - elgsenos kodeksascódigo de conduta - tarptautinės sankcijossanção internacional - Bendrijos rezoliucijaresolução comunitária - religinė grupėgrupo religioso - socialinė ir kultūrinė grupėgrupo sociocultural - maistinė nepriklausomybėindependência alimentar - bendradarbiavimo politikapolítica de cooperação - JTO rezoliucijaresolução ONU - teismų bendradarbiavimascooperação jurídica - karinė okupacijaocupação militar - EP rezoliucijaresolução PE - okupuota teritorijaterritório ocupado - daugiašalės pajėgosforça multinacional - atsakomybėresponsabilidade - karo belaisvisprisioneiro de guerra - Armėnijos klausimasquestão arménia - Kurdistano klausimasquestão do Curdistão - Palestinos klausimasquestão da Palestina - Vokietijos susivienijimasunificação da Alemanha - tarptautinė atsakomybėresponsabilidade internacional - Europos nusiginklavimo konferencijaCDE - euroraketaeuromísseis - ginkluotės kontrolėcontrolo de armamento - ministro atsakomybėresponsabilidade governamental - strateginės ginkluotės mažinimo sutartisacordo START - Susitarimas dėl antibalistinių raketųAcordo ABM - taikos zonazona de paz - sveikatos draudimasseguro de doença - baudžiamoji atsakomybėresponsabilidade penal - ESBOOSCE - ilgalaikis nedarbasdesemprego de longa duração - sugrįžimas į darbinį gyvenimąreinserção profissional - politinė atsakomybėresponsabilidade política - kova su nedarbucombate ao desemprego - darbo jėgos planavimasplanificação da mão-de-obra - darbo vietos dalijimasistrabalho partilhado - darbo sutarties nutraukimascessação de emprego - darbo pakeitimasconversão de emprego - vietinė užimtumo iniciatyvainiciativa local para o emprego - neatlyginamas darbastrabalho voluntário - Bendrijos pilietiscidadão da Comunidade Europeia - laikinas darbastrabalho temporário - gyvūnijos ištekliairecursos animais - jaunimo užimtumastrabalho dos jovens - moterų darbastrabalho feminino - jūrų ištekliairecursos marítimos - profesinių įgūdžių atnaujinimasreciclagem profissional - ūkio ištekliairecurso económico - stažavimasestágio de formação - vandens ištekliairecursos hídricos - dirvožemio ištekliairecursos do solo - užimtumo statistikaestatística do emprego - energijos ištekliairecursos energéticos - pagalbinis darbininkastrabalhador auxiliar - užsienyje dirbantis darbuotojastrabalhador expatriado - jūrų transporto draudimasseguro marítimo - generalinis direktoriusdirector de empresa - žuvininkystės ištekliairecurso haliêutico - savisamdisprofissão independente - mineralinių žaliavų ištekliairecurso mineral - sekmadienio darbastrabalho extraordinário - gamtos ištekliairecursos naturais - darbo normacadência do trabalho - atsinaujinantys ištekliairecurso renovável - nuotolinis darbasteletrabalho - darbo užmokesčio įšaldymasbloqueio dos salários - papildomieji ištekliairecursos adicionais - atlyginimo mažinimasredução dos salários - papildomas atlygisvantagem acessória - išmokos ir išlaidosajudas de custo - biudžeto ištekliairecursos orçamentais - darbuotojų paskyrimasnomeação do pessoal - nuosavieji ištekliairecursos próprios - vidaus tvarkos taisyklėsregulamento interno - bandomasis laikotarpisperíodo de estágio - profesinių sąjungų teisėsdireitos sindicais - laisvė jungtis į profesines sąjungasliberdade sindical - profesinė etikadeontologia profissional - privalomasis draudimasseguro obrigatório - eksporto kompensacijarestituição à exportação - pelno pasidalijimasparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - importo kompensacijarestituição à importação - profesinės sąjungos rinkimaieleição sindical - socialiniai partneriaiparceiro social - tarnautojų profesinė sąjungasindicato de funcionários públicos - profesinė asociacijaassociação profissional - profesinė sąjungasindicato - gamybos nuostolių padengimasrestituição à produção - eksporto ribojimasrestrição à exportação - diplomato profesijaprofissão diplomática - importo ribojimasrestrição à importação - visuomenės informavimo profesijaprofissional da comunicação - konkurencijos apribojimasrestrição de concorrência - administracijos personalasprofissão administrativa - sekretoriato darbuotojaipessoal de secretariado - prekybos ribojimasrestrição ao comércio - informacijos specialistasprofissional da informação - mokslininko profesijaprofissão científica - techniko profesijaprofissão técnica - laisvės suvaržymasrestrição da liberdade - draudiko profesijaprofissional de seguros - kiekybinis ribojimasrestrição quantitativa - smulkioji prekybapequeno comércio - dantų gydytojasdentista - gydytojasmédico - veterinarasveterinário - vaistininkasfarmacêutico - akušerėparteira - menininko profesijaprofissão artística - privatusis draudimasseguro privado - pramonės struktūros pertvarkareestruturação industrial - literato profesijaprofissão literária - einamosios veiklos rezultatasresultado de exploração - pardavėjaivendedores - prekybos atstovasrepresentante de comércio - žemės ūkio veiklos rezultatairesultado da exploração agrícola - mokymosi rezultataisucesso escolar - informacijos technologijų profesijaprofissional da informática - turizmo darbuotojo profesijaprofissional de turismo - viešbučių darbuotojo profesijaprofissão hoteleira - aptarnautojaipessoal dos serviços - muitų taikymo atnaujinimasrestabelecimento dos direitos aduaneiros - bankininko profesijaprofissão bancária - profesionalų sportasdesporto profissional - tranzitastrânsito - mokymosi atsilikimasatraso escolar - Europos pramonės erdvėespaço industrial europeu - Bendrijos pramonės politikapolítica industrial comunitária - pasitraukimas iš rinkosretirada do mercado - amataiartesanato - mažoji pramonėpequena indústria - vidutinė pramonėindústria média - mažos ir vidutinės pramonės šakospequenas e médias indústrias - pensininkasreformado - pramonės išdėstymasimplantação industrial - laisvoji pramonės zonazona franca industrial - paankstintas išėjimas į pensijąreforma antecipada - technologijų parkasparque tecnológico - produkcijos pertekliusexcedente de produção - krovinių tvarkymasoperação de manutenção - valstybinis draudimasseguro público - kuro regeneracijareprocessamento do combustível - pramoninis apdirbimasfabrico industrial - gamybos kvotosquota de produção - gamybos statistikaestatísticas de produção - gamintojo atsakomybėresponsabilidade do produtor - naujoji technologijanova tecnologia - viršūnių susitikimascimeira - švarioji technologijatecnologia limpa - įprastinė technologijatecnologia tradicional - technologinis būdasprocesso tecnológico - techninis reglamentasregulamentação técnica - produkto naudojimo trukmėduração de vida do produto - brokuotas produktasproduto defeituoso - ministrų susitikimasreunião ministerial - techninis aprašasespecificação técnica - Europos standartasnorma europeia - tarptautinis standartasnorma internacional - standartų derinimasharmonização das normas - techninės instrukcijosregulamento técnico - tarptautinis susitikimasreunião internacional - perdirbimo technologijatecnologia de reciclagem - mokslinių tyrimų biudžetasorçamento consagrado à investigação - atlyginimo didinimasajustamento salarial - "Eureka"Eureka - mokslinių tyrimų personalaspessoal de investigação - Bendrijos mokslinių tyrimų politikapolítica comunitária da investigação - pramonės ir mokslinių tyrimų ryšiairelação indústria-investigação - mokslo įstaigaorganismo de investigação - registruotasis prekės pavadinimasmarca comercial - registruotas prekės ženklasmarca registada - dizainai ir modeliaidesenho e modelo - papildomos pajamosrendimento complementar - prekių ženklų teisėdireito de marcas - europinis prekės ženklasmarca europeia - eksperimentas su gyvūnaisexperimentação com animais - eksperimentas su žmonėmisexperimentação com seres humanos - įmonės moksliniai tyrimaiinvestigação na empresa - fundamentiniai tyrimaiinvestigação de base - kariniai moksliniai tyrimaiinvestigação militar - universitetiniai moksliniai tyrimaiinvestigação universitária - civilinės atsakomybės draudimasseguro de responsabilidade civil - pajamos iš investicijųrendimento do investimento - 77-ių grupėGrupo dos 77 - Kontadoros grupėGrupo Contadora - priklausoma teritorijaterritório não autónomo - vartotojų judėjimasmovimento de consumidores - ūkininkų pajamosrendimento do agricultor - priemoka kanceliarinėms reikmėmssubsídio e abono de secretariado - pavojingųjų prekių vežimastransporte de mercadorias perigosas - ūkio pajamosrendimento da exploração agrícola - mokymo metodasmétodo pedagógico - namų ūkio pajamosrendimento familiar - apmokestinamosios pajamosrendimento tributável - šalies pajamosrendimento nacional - povandeninių mineralinių žaliavų ištekliairecursos minerais submarinos - pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygiorendimento não salarial - pažangiosios medžiagosnovos materiais - grindų dangarevestimento de superfície - superlaidusis lydinysliga supercondutora - kompozicinės medžiagosmaterial compósito - techninė keramikacerâmica técnica - specialusis polimeraspolímero especial - amorfinės medžiagosmaterial amorfo - labai maža dalelėpartícula ultrafina - biomedžiagosbiomaterial - atmenusis lydinysliga com memória - konstitucijos pakeitimasrevisão da Constituição - ADN susitarimasAcordo ADN - atostogų grafikasplaneamento dos períodos de férias - įstatymo keitimasrevisão da lei - mikrokompiuterismicrocomputador - turizmo politikapolítica de turismo - transporto draudimasseguro de transportes - pramonės revoliucijarevolução industrial - Tarptautinis darbo biurasBIT - Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinė tarybaECOSOC - Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisarasACNUR - Šiaurės Reinas-VestfalijaRenânia do Norte-Vestefália - Europos eksporto bankasBEE - Reino kraštas-PfalcasRenânia-Palatinado - Europos atominės energetikos draugijaSEEA - Europos branduolinės energetikos agentūraAEEN - Dublino fondasFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Florencijos Europos universitetinis institutasInstituto Europeu de Florença - RibėRibe - Europos transliuotojų sąjungaUER - turtasriqueza - Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjungaUEMAO - gyvybės draudimasseguro de vida - ricinosrícino - Azijos plėtros centrasCDA - RingkoebingRingkøbing - Centrinės Amerikos bendroji rinkaMCCA - apdraustoji rizikarisco coberto - Plėtros paramos komitetasCAD - sveikatos rizikarisco sanitário - branduolinės energetikos politikapolítica nuclear - ryžiaiarroz - naftos politikapolítica petrolífera - angliavandenilių atsargų kaupimasarmazenagem de hidrocarbonetos - elektrinių uždarymascentral desactivada - agroenergijaagro-energia - energetikos pramonėindústria energética - variklinis spiritasálcool combustível - robotikarobótica - energinė medžiagaproduto energético - akmens anglių pramonėindústria carbonífera - robotų naudojimas gamybojerobotização - akmens anglių gavybos politikapolítica carbonífera - akmens anglių perdirbimastratamento do carvão - socialinis vaidmuopapel social - kasybos produkcijaprodução mineira - senatvės draudimo sistemaseguro de velhice - RoskildeRoskilde - rūdos kasybaexploração de minério - metalingoji rūdaminério metálico - boksitasbauxite - bituminės medžiagosmaterial betuminoso - uolienos ir akmenysterras e pedras - guolisrolamento - fosfatasfosfato - potašaspotassa - RumunijaRoménia, Romênia, Ruménia - naftos telkinių paieškaexploração petrolífera - naftos gavybaextracção de petróleo - jūros gręžinio statinysinstalação marítima - naftos gavybos apimtisprodução de petróleo - butanasbutano - parafinasAlcanos, parafina - žalia naftapetróleo bruto - dyzeliniai degalaigasóleo - mazutasfuelóleo - Jungtinė KaralystėReino Unido - propanaspropano - aviaciniai degalaicarburante para aviões - Jungtinės Karalystės užjūrio šalys ir teritorijosPTU do Reino Unido - jūrinė naftapetróleo marítimo - Jungtinės Karalystės regionairegiões do Reino Unido - elektrinėcentral energética - elektros energetikaindústria eléctrica - elektrinių vietos parinkimasimplantação de central energética - hidroelektrinių plėtojimasplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - reaktoriaus aušinimo sistemaarrefecimento do reactor - branduolinė chemijaquímica nuclear - astronomijaastronomia - Sabah - naudotas branduolinis kurascombustível irradiado - sacharozėsacarose - biologinis būdasbioprocesso - biologinė pramonėbio-indústria - specialiosios cheminės medžiagosparaquímica - Vakarų SacharaSara Ocidental - neplokščias gaminysproduto não plano - plokščiasis gaminysproduto plano - profiliuotisperfil - SahelisSahel - plonoji folijachapa fina - lydyti taukaibanha - cheminių žaliavų pramonėindústria química de base - cheminis elementas, elementaselemento, elemento químico - dažai ir lakaitintas e vernizes - Sent EustatijusSanto Eustáquio - vaistasmedicamento - San MarinasSão Marinho - hormoninis preparatashormona - Šv. Martyno salaSão Martinho - organinė cheminė medžiagaproduto químico orgânico - metalurgijos pramonėindústria metalúrgica - bendrovių susitarimasacordo empresarial - Astūrijos KunigaikštystėPrincipado das Astúrias - Sen Pjeras ir MikelonasSão Pedro e Miquelon - juodosios metalurgijos gaminysproduto siderúrgico - varžtų ir sraigtų pramonėrebites e parafusos - skardininkystėlatoaria e cutelaria - kalvystės dirbinysserralharia - metalų dengimasrevestimento de metais - Šv. Elenos salaSanta Helena - juodosios metalurgijos darbo įrangaequipamento siderúrgico - specialieji plienaiaços especiais - Sent LusijaSanta Lúcia - stibisantimónio - berilisberílio - kadmiscádmio - geležies lydinysliga de ferro - tantalastântalo - prekių konfiskavimasexecução por dívidas - dviračių ir motociklų pramonėvelocípedes e motociclos - įrankių pramonėferramenta - mokslinis aparatasaparelho científico - darbo užmokestissalário - medicininiai ir chirurginiai instrumentaimaterial médico-cirúrgico - vienetinis atlygissalário à peça - šaldymo įrenginysinstalação frigorífica - valandinis darbo užmokestissalário horário - pramoninis robotasrobot industrial - namų ruošos atlyginimassalário doméstico - mažiausiasis atlyginimassalário mínimo - Tarptautinė oro transporto asociacijaIATA - garso ir vaizdo įrangamaterial audiovisual - garso atkūrimo įrangaaparelho reprodutor de som - Saliamono SalosSalomão - SamoaLínguas de Samoa, Samoa - telekomunikacijų įrangamaterial de telecomunicações - buitinis elektrinis aparataselectrodoméstico - administracinė nuobaudasanção administrativa - pramoninė elektros mašinamáquina industrial - elektros mašinamáquina eléctrica - elektromagnetinė įrangamaterial electromagnético - Bendrijos sankcijasanção comunitária - vaizdo diskasvideodisco - vaizdajuostėvideocassete - įrašo laikmenasuporte de gravação - ekonominės sankcijossanção económica - įrašasdisco - CD-ROM diskassuporte óptico - įrašytoji laikmenasuporte gravado - mikrobangų aparatasemissor de radiações - radijo ryšystelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - bausmėsanção penal - statybos pramonėindústria da construção civil - statybinė plokštėpainel de construção - didelio masto statybosgrandes obras - presuota medienamadeira aglomerada - prabangių odos gaminių ir pirštinių pramonėmarroquinaria e luvaria - odų ir kailių išdirbimo pramonėindústria de peles - San Tomė ir PrinsipėSão Tomé e Príncipe - SarawakSarawak - galanterijaretrosaria - SardinijaSardenha - sintetinis pluoštastêxtil sintético - natūralusis pluoštastêxtil natural - įvairi pramonėindústrias diversas - juvelyriniai aukso ir sidabro dirbiniaijoalharia e ourivesaria - socialinės teisėsdireitos sociais - politinės teisėsdireitos políticos - ekonominės teisėsdireitos económicos - žmogaus teisių chartijaCarta dos Direitos do Homem - Saaro kraštasSarre - ateizmasateísmo - palydovassatélite - judėjimo laisvėliberdade de circulação - pasitenkinimas darbusatisfação no trabalho - antidiskriminacinė priemonėluta contra a discriminação - etninė diskriminacijadiscriminação étnica - lytinė laisvėliberdade sexual - ksenofobijaxenofobia - vyrų ir moterų lygybėigualdade homem-mulher - akademinė laisvėliberdade de ensino - teisė į vystymąsidireito ao desenvolvimento - vaikų teisėsdireitos da criança - žiaurus ir žeminantis elgesystratamento cruel e degradante - Šlėzvigas-HolšteinasSchleswig-Holstein - vaikų apsaugaprotecção da infância - įstatymo veikimas atgaline dataretroactividade da lei - lyginamoji teisėdireito comparado - valdymo mokslasciência administrativa - vietiniai teisės aktailegislação local - informatikaciência da informação - civilinė atsakomybėresponsabilidade civil - atsakomybė už sutarties vykdymąresponsabilidade contratual - elgsenos mokslaiciências do comportamento - nuosavybėpropriedade de bens - dirvotyraciência dos solos - privatizacijaprivatização - ekonomikos mokslaiciência económica - paveldėjimo teisėdireito sucessório - pakaitinis naudojimasis turturegime de habitação periódica - servitutasservidão - naudojimasis teisėmisgozo dos direitos - juridinis adresasxdomicílio legal - gyvosios gamtos mokslaiciências da vida - mokumassolvibilidade financeira - nusikaltimas asmeniuicrime contra as pessoas - nusikaltimas nuosavybeicrime contra os bens - neteisėtas veiksmų laisvės varžymassequestro de pessoas - fiziniai mokslaiciências físicas - muito klastotėfraude aduaneira - garbės ir orumo įžeidimasdifamação - nusikaltimas mokesčių tvarkaidireito penal fiscal - žemės mokslasciências da Terra - įkalinimasencarceramento - kalinimo įstaigų teisėdireito penitenciário - kalinyspreso - socialiniai mokslaiciências sociais - pakaitinė bausmėpena de substituição - sąlyginis atleidimas nuo bausmės atlikimosemiliberdade - turto konfiskavimasconfisco de bens - bausmės sušvelninimasdiminuição de pena - kalinių perdavimastransferência de detidos - kalinimo įstaigos režimasregime penitenciário - kalinimo įstaigos administracijaadministração penitenciária - politinis skilimascisão política - ieškinio senatisprescrição de acção - teismo posėdisaudiência - teisinė pagalbaassistência judiciária - areštascaptura - teisminis tyrimasinquérito judiciário - krataperquisição - gynybos teisėsdireitos da defesa - dviejų turų sistemaescrutínio de duas voltas - vieno turo balsavimasescrutínio de uma volta - daugiamandatė rinkimų sistemaescrutínio por listas - EB ieškinys dėl atsakomybės nustatymoacção por responsabilidade CE - tarnautojų skundasrecurso do pessoal - kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybėsreenvio prejudicial CE - balsų daugumos sistemaescrutínio maioritário - vienmandatė rinkimų sistemaescrutínio uninominal - komercinis teismasjurisdição comercial - parlamento posėdisreunião parlamentar - trečiųjų teismasjurisdição de arbitragem - tarptautinis teismasjurisdição internacional - mokesčių teismasjurisdição fiscal - sausraseca - taikos teisėjasmagistrado não profissional - jūros dalisespaço marítimo - grėsmė valstybės saugumuiatentado à segurança do Estado - banko paslaptissigilo bancário - jūrų laivybos priežiūravigilância marítima - laisvė naudotis jūraliberdade dos mares - pramoninė paslaptissegredo industrial - kosminė erdvėespaço extra-atmosférico - teisė į kosminės erdvės nuosavybępropriedade do espaço - profesinė paslaptissegredo profissional - kosminės erdvės naudojimasutilização do espaço - JTO sekretoriatasSecretariado da ONU - užsienio valstybės pilietisestrangeiro - leidimas gyventidireito de residência - leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiamsentrada de estrangeiros - ekonomikos sektoriussector económico - mišri santuokacasamento misto - pirminis sektoriussector primário - tarptautinė teisė - valstybės teisėdireito internacional-direito interno - tarptautinė ekonominė teisėdireito internacional económico - administracinė atsakomybėresponsabilidade administrativa - viešoji ekonominė teisėdireito público económico - ketvirtinis sektoriussector quaternário - EB sprendimasdecisão CEE - EB direktyvadirectiva CE - antrinis sektoriussector secundário - Bendrijos teisės sistemaordem jurídica comunitária - antriniai teisės aktaidireito derivado - EAEB direktyvadirectiva CEEA - EB rekomendacijarecomendação CE - tretinis sektoriussector terciário - EB reglamentasregulamento CE - įgyvendinimo reglamentasregulamento de execução - EAEB nuomonėparecer CEEA - tiekimo patikimumassegurança de abastecimento - EAPB nuomonėparecer CECA - EB Teisingumo Teismo nuomonėparecer do Tribunal de Justiça CE - socialinių įstatymų suderinimasharmonização da segurança social - užimtumo garantijasegurança do emprego - EB kompetencija užsienio reikalų srityjecompetência externa CE - EB protokolasprotocolo CE - prisijungimo sutartisTratado de Fusão - transporto saugasegurança dos transportes - Europos bendrasis aktasActo Único Europeu - prisijungimo prie EB sutartisTratado de Adesão CE - produkto saugasegurança do produto - EAEB bendroji įmonėempresa comum CEEA - darbų saugasegurança no trabalho - ES santykiairelações da União Europeia - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB Ministrų TarybaConselho de Ministros ACP-CE - branduolinis saugumassegurança nuclear - EB Teisingumo Teismo narysmembro do Tribunal de Justiça CE - Europos komisarascomissário europeu - viešasis saugumassegurança pública - Europos bendradarbiavimo asociacijaAEC - EB susivienijimo susitarimasacordo de associação CE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB konvencijaconvenção CE - socialinė apsaugasegurança social - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB ambasadorių komitetasComité dos Embaixadores ACP-CE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinis komitetasComité Paritário ACP-CE - Trečioji Lomės konvencijaConvenção de Lomé III - Europos laisvų vietų ir užimtumo paieškų suderinimo sistemaEURES - Europos plėtros fondasFED - Europos socialinis fondasFSE - Sąjungos išplėtimasalargamento da União Europeia - būsto suteikimasatribuição de casa - Europos istorijahistória da Europa - cheminė druskasal químico - Europos Sąjungos narystėpertença à União Europeia - Lotynų Amerikos ekonominė sistemaSELA - bendra pozicijaposição comum - bendri veiksmaiacção comum - Europos Sąjungos sutartisTratado da União Europeia - LAES šalyspaíses SELA - Europos politinis bendradarbiavimascooperação política europeia - EB konkursasconcurso CE - mokinių atrankaselecção de alunos - papildomasis prekybos mechanizmasmecanismo complementar das trocas - rizikos prevencijaprevenção de riscos - gamtinis pavojusrisco natural - pramoninis pavojusrisco industrial - ekonominis liberalizmasliberalismo económico - muitasdireitos aduaneiros - muitinės tikrinimascontrolo aduaneiro - bendrieji muito tarifaidireitos da pauta aduaneira comum - sėklasemente - svarsčiai ir mataipesos e medidas - konservuotas produktasproduto em conserva - pusmetalissemimetal - švitinimasirradiação dos alimentos - minimalios pragyvenimo pajamosrendimento mínimo de subsistência - asmeninis ginklasarma de uso pessoal - rupūs miltaisêmola - kultūros mecenavimasmecenato - konkursas administracinėms pareigomsconcurso administrativo - viešas svarstymasaudição pública - SenegalasSenegal - valdžių atskyrimasseparação de poderes - šilkininkystėsericicultura - regimasis menasartes visuais - kultūrinis pliuralizmaspluralismo cultural - papročiai ir tradicijosusos e costumes - paslaugaserviços - architektūros paveldaspatrimónio arquitectónico - paslaugos po prekių pardavimoserviço após venda - literatūrinė ir meninė nuosavybėpropriedade literária e artística - pakaitinė tarnybaserviço cívico - aerodinamikaaerodinâmica - termodinamikatermodinâmica - plazmos fizikafísica do plasma - lazerių fizikafísica do laser - genų inžinerijaengenharia genética - tapybapintura - įdarbinimo tarnybaserviço de emprego - kapitalo didinimasaumento de capital - žemės ūkio padėtissituação da agricultura - finansinės pašto paslaugosserviços financeiros dos correios - įstatymo paskelbimaspromulgação da lei - narių finansiniai interesaiinteresses financeiros dos parlamentares - arabų ir Afrikos šalių bendradarbiavimascooperação afro-árabe - nemokama paslaugaserviço gratuito - Europos ir arabų šalių bendradarbiavimascooperação euro-árabe - Komisijos delegacijadelegação da Comissão - Bendrijos kontrolėcontrolo comunitário - papildomumo principasprincípio da complementaridade - krašto karinė tarnybaserviço militar - pakraščio regionasregião periférica - salų regionasregião insular - didžiausio palankumo valstybėnação mais favorecida - mokama paslaugaserviço remunerado - papildomas biudžetasorçamento anexo - pašto tarnybaserviço postal - daugiakalbis žodynasdicionário multilingue - santrumpų žodynasdicionário de abreviaturas - enciklopedijaenciclopédia - tezaurasthesaurus - periodinis leidinyspublicação periódica - slaptoji tarnybaserviço secreto - buitinės atliekoslixo doméstico - monokultūros ūkismonocultura - socialinė tarnybaserviço social - sezamaisésamo - kainų didinimasaumento de preços - parlamento sesijasessão legislativa - SeišeliaiSeychelles - Tarptautinė finansų korporacijaSFI - universitetasuniversidade - gyvūnų vežimastransporte de animais - vienijimosi judėjimasmovimento associativo - SharjahSharjah - SicilijaSicília - kariuomenės dislokavimasestacionamento de forças - parlamento nario vietamandato parlamentar - laisva vietavacatura - AustralijaAustrália - Siera LeonėSerra Leoa - kelio ženklaisinalização - naminių gyvūnėlių ėdalasalimento para animal de companhia - SingapūrasSingapura - rūgštusis lietuschuva ácida - miestų planavimo profesijaurbanista - dokumentinė priemonėinstrumento documental - neaustinė medžiagafalso têxtil - sirupasxarope - Egėjo salosarquipélago do mar Egeu - Kanarų salosIlhas Canárias - sizalissisal - EP biurasMesa do PE - seismologijasismologia - vicepirmininkasvice-presidente - institucinė veiklavida institucional - Bendrijos institucijos būstinėsede da instituição - institucinė reformareforma institucional - institucijos kompetencijacompetência institucional - EB padėtissituação CE - šeiminė padėtissituação familiar - kosmoso politikapolítica espacial - apsirūpinimasauto-abastecimento - finansinė padėtissituação financeira - organizacijasociedade - civilinė asociacijasociedade civil - profesinė bendrijasociedade civil profissional - komercinė bendrovėsociedade comercial - mišrios nuosavybės bendrovėsociedade de economia mista - investicinė bendrovėsociedade de investimento - akcinė bendrovėsociedade de capitais - autobusasautocarro - bendrijasociedade de pessoas - ribotos atsakomybės bendrijasociedade em comandita - neįvardytų dalyvių bendrijasociedade em participação - Europos bendrovėsociedade europeia - ne pelno organizacijaassociação sem fins lucrativos - Pietų JutlandijaJutlândia do Sul - šilkasseda - neįgaliųjų globaassistência a inválidos - sojossoja - tirpiklissolvente - SomalisSomália - nuomonės apklausasondagem de opinião - sorgaisorgo - apsisprendimasautodeterminação - SudanasSudão - sieraenxofre - dalyvavimas paraiškų konkurseapresentação de propostas a concurso - pagalbos šaltinisorigem da ajuda - teisės šaltinisfonte do direito - šalutinis produktassubproduto - šalutinis žemės ūkio produktassubproduto agrícola - finansavimasisautofinanciamento - šalutinis pieno perdirbimo produktassubproduto do leite - šalutinis metalo gamybos produktassubproduto metalúrgico - žemiausias proletariato sluoksnissubproletariado - nepakankama mitybasubalimentação - gyventojų stygiussubpovoamento - savivaldaautogestão - šeimos maitintojasamparo da família - kainų palaikymasmanutenção de preços - EB žemės ūkio kainų palaikymasmanutenção de preços agrícolas - piniginė paramaapoio monetário - šalies suverenitetassoberania nacional - specializavimas pagal produktusespecialização da produção - prekybos specializacijaespecialização das trocas - biudžeto pirmenybių išvardijimasclassificação orçamental - savanoriškas apsiribojimasautolimitação - spekuliacija nekilnojamuoju turtuespeculação imobiliária - SporadosEspórades Setentrionais - Šri LankaSri Lanka - StabexStabex - kainų pastovumasestabilização de preços - pajamų stabilizavimasestabilização de rendimentos - ekonomikos stabilizavimasestabilização económica - tarpprofesinis susitarimasacordo interprofissional - ekonomikos sąstingisestagnação económica - eksperimentinis ūkisestação experimental - statistikaestatística - žemės ūkio statistikaestatística agrícola - Bendrijos statistikaestatísticas comunitárias - gyventojų statistikaestatísticas demográficas - žvejybos statistikaestatísticas das pescas - ūkio statistikaestatísticas económicas - finansinė statistikaestatísticas financeiras - pramonės statistikaestatísticas industriais - tarptautinė statistikaestatísticas internacionais - šalies statistikaestatísticas nacionais - oficialioji statistikaestatísticas oficiais - regioninė statistikaestatísticas regionais - Berlyno statusasestatuto de Berlim - Jeruzalės statusasestatuto de Jerusalém - valstybės tarnautojų nuostataiestatuto do funcionário - autonomijaautonomia - darbuotojų nuostataiestatuto do pessoal - teisinis statusasestatuto jurídico - politinis statusasestatuto político - tarnybinė padėtisestatuto profissional - socialinis statusasestatuto social - sterilizacijaesterilização - mokesčių paskataestímulo fiscal - atsargosexistências - Bendrijos atsargosexistências comunitárias - finansinis savarankiškumasautonomia financeira - ekonominio būtinumo atsargosexistências conjunturais - intervencinės atsargosexistências de intervenção - perteklinės atsargosexistências excedentárias - minimaliosios atsargosexistências mínimas - pasaulinės atsargosexistências mundiais - privačios atsargosexistências privadas - viešosios atsargosexistências públicas - palaikomosios atsargosreservas de estabilização - ginklų atsargų kaupimasarmazenamento de armas - energijos kaupimasarmazenagem de energia - maisto laikymasarmazenagem de alimentos - dokumentų saugojimasarmazenagem de documentos - Didžioji KopenhagaStorkøbenhavn - StorstroemStorstrøm - žemės ūkio struktūraestrutura agrícola - užimtumo struktūraestrutura do emprego - bendrovės struktūraestrutura da empresa - biudžeto patvirtinimasautorização orçamental - ekonominė struktūraestrutura económica - pramonės struktūraestrutura industrial - institucinė struktūraestrutura institucional - socialinė struktūraestrutura social - pavojingoji medžiagasubstância perigosa - leidimas riboti konkurencijąautorização de acordos e práticas concertadas - eksporto subsidijasubvenção à exportação - maisto pakaitassucedâneo de alimentos - ūkių perėmimassucessão da exploração agrícola - cukrusaçúcar - baltasis cukrusaçúcar branco - žaliavinis cukrusaçúcar bruto - cukrinių runkelių cukrusaçúcar de beterraba - transporto leidimasautorização de transporte - cukranendrių cukrusaçúcar de cana - galiojantys balsaivoto expresso - visuotinė rinkimų teisėsufrágio universal - savižudybėsuicídio - ŠveicarijaSuíça - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - naudojamas žemės plotassuperfície agrícola utilizada - pakaitinis naryssuplente - informacijos laikmenasuporte de informação - magnetinė laikmenasuporte magnético - darbo vietų mažinimassupressão de posto de trabalho - muitų panaikinimassupressão dos direitos aduaneiros - supranacionalumassupranacionalidade - besaikis gamtos išteklių naudojimassobreexploração dos recursos - miškingas plotassuperfície arborizada - valdos plotasárea de exploração - pagrindinis valdos plotasárea agrícola principal - užšaldymasultracongelação - SurinamasSuriname - gyventojų pertekliusexcesso de população - piniginis susitarimasacordo monetário - automagistralėauto-estrada - perprodukcijasuperprodução - rinkos priežiūrafiscalização do mercado - laikinas pagalbos nutraukimassuspensão da ajuda - nuosprendžio vykdymo atidėjimassuspensão da execução da pena - muito taikymo sustabdymassuspensão dos direitos aduaneiros - SvazilandasSuazilândia - miško medžių auginimassilvicultura - AustrijaÁustria - SirijaSíria - iškasenų eksporto sistemaSysmin - banko sistemasistema bancário - švietimo sistemasistema de ensino - ūkininkavimo sistemasistema de exploração agrícola - informacijos sistemasistema de informação - valdymo informacijos sistemasistema de informação de gestão - ryšių sistemossistema de comunicação - apskaitos sistemasistema contabilístico - žemdirbystės sistemasistema de cultivo - AuvergneAuvergne - Jungtinių Tautų sistemasistema das Nações Unidas - informacinė paslaugasistema documental - rinkimų sistemasistema eleitoral - Europos rinkimų sistemasistema eleitoral europeu - Europos apskaitos sistemaSistema Europeu de Contabilidade - Europos pinigų sistemaSistema Monetário Europeu - tarptautinė pinigų sistemasistema monetário internacional - standartizuotosios apskaitos sistemasistema normalizado de contabilidade - TaivanasTaiwan - TanzanijaTanzânia - kilimastapete - oro važtos tarifastarifa aérea - vežimo tarifastarifa de transporte - bendrasis muitų tarifasPauta Aduaneira Comum - geležinkelio tarifastarifa ferroviária - iždo avansavimasadiantamento de tesouraria - pašto mokestistarifa postal - muito tarifo lengvatatarifa preferencial - keleivių vežimo tarifastarifa de passageiros - infrastruktūros mokestistaxa de infra-estrutura - apsirūpinimo lygistaxa de auto-abastecimento - valiutų kursastaxa de câmbio - išankstinis biudžeto projektasanteprojecto de orçamento - PVM normataxa do IVA - laisvai kintamas kursastaxa flutuante - centrinis kursastaxa central - orientacinis keitimo kursastaxa representativa - TawalTawal - valstybinis kainų nustatymastributação de preços - ašies mokestisimposto por eixo - eksporto mokestisdireitos de exportação - importo mokestisdireitos de importação - valstybinė rinkliavaimposto de selo - išlyginamasis mokestisimposto compensatório - lygiaverčio poveikio mokestisencargo de efeito equivalente - bendra gamintojų atsakomybėco-responsabilidade dos produtores - tranzito mokestistaxa de trânsito - verslo mokestisimposto profissional - degalų mokestisimposto sobre os combustíveis - civilinė aviacijaaviação civil - transporto priemonių mokestisimposto sobre veículos - ČadasChade - ČekoslovakijaChecoslováquia - agrotechnikatécnica de cultura - valdymo būdaitécnica de gestão - inžineriniai pastatų tinklaitécnicas de construção - technologijatecnologia - maisto technologijatecnologia alimentar - karinis oro laivynasaviação militar - medžiagų technologijatecnologia de materiais - netaršioji technologijatecnologia pouco poluente - energetikos technologijatecnologia energética - tarpinė technologijatecnologia intermédia - branduolinė technologijatecnologia nuclear - naftos technologijatecnologia petrolífera - telekomunikacijostelecomunicação - faksimilinis ryšystelecópia - nuotolinis aptikimasteledetecção - paukštininkystėavicultura - kabelinės televizijos tinklasteledistribuição - telegrafastelégrafo - telematikatelemática - televizijatelevisão, tevê, tv - teleksastelex - poilsio trukmėtempo de descanso - politinė kryptistendência política - Europos piniginis susitarimasAcordo Monetário Europeu - psichinė įtampastress - prekybos sąlygostermos comerciais - statybos sklypasterreno para construção - pramoninės statybos sklypasterreno industrial - užleista žemėterra abandonada - žemės ūkio naudmenosterra agrícola - valstybinė žemėterras do domínio público - nedirbamoji žemėterra inculta - ariamoji žemėterra cultivável - nuomonėparecer - įsisavinta žemėterra recuperada - užjūrio teritorijaterritório ultramarino - terorizmasterrorismo - TailandasTailândia - arbatachá - terapijaterapêutica - EB nuomonėparecer CE - TesalijaTessália - Vakarų TrakijaTrácia Ocidental - TimorasTimor - Rytų TimorasRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - titanastitânio - apyvarčioji priemonėtítulo de crédito - bilietastítulo de transporte - TogasTogo - TongaTonga - kankinimastortura - ToskanaToscana - masinis turizmasturismo de massas - saulėgrąžosgirassol - EP nuomonėparecer PE - toksikologijatoxicologia - traktoriustractor - Prekybos plėtros aktasTrade Expansion Act - vertimas raštutradução - EB sutartisTratado CE - EAPB sutartisTratado CECA - EEB sutartisTratado CEE - EAEB sutartisTratado CEEA - Varšuvos pakto šalyspaíses do Pacto de Varsóvia - melžimo įrenginysmáquina de ordenha - vandens valymastratamento da água - teksto apdorojimastratamento de texto - duomenų apdorojimasprocessamento de dados - rūdos apdorojimastratamento de minério - augalų apsaugatratamento fitossanitário - finansinis sandoristransacção financeira - įmonės perdavimastransferência de empresa - kapitalo pervedimastransferência de capitais - teisių į pensiją perdavimastransferência do direito à pensão - gyventojų perkėlimastransferência de população - technologijos perdavimastransferência de tecnologia - avižosaveia - maisto perdirbimastransformação de alimentos - Bendrijos tranzitastrânsito comunitário - muitinės tranzitastrânsito aduaneiro - duomenų perdavimastransmissão de dados - nuosavybės perdavimastransmissão da propriedade - abortasaborto - oro transportastransporte aéreo - mišrusis transportastransporte combinado - energijos perdavimastransporte de energia - tolimasis transportastransporte no hinterland - prekių vežimastransporte de mercadorias - antžeminis transportastransporte de superfície - keleivių vežimastransporte de passageiros - viešasis transportastransporte colectivo - neteisėtas abortasaborto ilegal - geležinkelių transportastransporte ferroviário - vidaus vandens kelių transportastransporte por via navegável - nuosava transporto priemonėtransporte individual - tarpžemyninis transportastransporte intercontinental - vidaus transportastransporte interior - tarptautinis transportastransporte internacional - tarptautinis kelių transportastransporte rodoviário internacional - Bendrijos vidaus transportastransporte intracomunitário - daugiašalis tekstilės susitarimasAcordo Multifibras - terapinis abortasaborto terapêutico - šalies transportastransporte nacional - lyninis transportastransporte por cabo - vamzdyninis transportastransporte por conduta - samdomasis vežimastransporte por conta de terceiros - tarnybinė transporto priemonėtransporte por conta própria - viešojo transporto priemonėstransporte público - regioninis transportastransporte regional - kelių transportastransporte rodoviário - mokyklinis transportastransporte escolar - pusiau viešas transportastransporte semicolectivo - muitinės kontroliuojamas transportastransporte sob controlo aduaneiro - požeminis transportastransporte subterrâneo - priemiestinis transportastransporte suburbano - sausumos transportastransporte terrestre - sieną kertantis transportastransporte transfronteiriço - miesto transportastransporte urbano - vežėjastransportador - darbastrabalho - namudinis darbastrabalho no domicílio - azotasazoto - darbas prie konvejeriotrabalho em cadeia - užimtumas visą darbo laikątrabalho a tempo completo - dalinis užimtumastrabalho a tempo parcial - vaikų darbastrabalho infantil - pamaininis darbastrabalho por turnos - vyresnio amžiaus darbuotojastrabalhador idoso - nuslėptas darbuotojastrabalhador clandestino - Bendrijos darbuotojastrabalhador comunitário - pasienio darbuotojastrabalhador fronteiriço - neįgalus darbuotojastrabalhador deficiente - paprastas darbininkastrabalhador manual - migruojantis darbuotojastrabalhador migrante - sezoninis darbininkastrabalhador sazonal - socialinis darbuotojastrabalhador social - viešieji darbaiobras públicas - dobilaitrevo - BahamosBahamas - Trentinas-Alto AdidžėTrentino-Alto Adige - iždastesouro - Trinidadas ir TobagasTrindade e Tobago - kvietrugiaitriticale - BahreinasBahrein - trestastrust - tūbelė, vamzdžiaibisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - galvijų tuberkuliozėtuberculose animal - volframastungsténio - TunisasTunísia - turbinaturbina - TurkijaTurquia - uogosbaga - TuvaluTuvalu - vamzdynastubagem - PVMIVA - Centrinės Afrikos muitų ir ekonominė sąjungaUDEAC - UDEAC šalyspaíses UDEAC - Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjungaUEBL - Europos ekonominė muitų sąjungaUnião Europeia das Alfândegas - VES šalyspaíses UEO - Tarptautinė telekomunikacijų sąjungaUIT - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - Jungtinių Tautų regioninės plėtros centrasCNUDR - JUNESKOUnesco - šalies vienijimasisunificação nacional - Vakarų Europos SąjungaUnião Europeia Ocidental - nuomos sutartiscontrato de arrendamento - Afrikos valstybių sąjungaUEA - muitų sąjungaunião aduaneira - ekonominė sąjungaunião económica - ekonominė ir pinigų sąjungaUnião Económica e Monetária - Europos mokėjimų sąjungaUnião Europeia de Pagamentos - Tarpparlamentinė sąjungaUnião Interparlamentar - lengvatinis susitarimasacordo preferencial - nuomos verslasarrendamento comercial - VAEPS šalyspaís da UEMAO - pinigų sąjungaunião monetária - Tarptautinės Reino laivybos sąjungaUNIR - tarpvyriausybinė bendradarbiavimo mokslinės ir techninės informacijos srityje programaUnisist - Jungtinių Tautų mokymo ir mokslinių tyrimų institutasUnitar - sutartinis galvijascabeça de gado - ūkio nuomacontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių parlamentų sąjungaUPA - Pasaualinė pašto sąjungaUPU - uranasurânio - urbanizacijaurbanização - miestų planavimasurbanismo - TSRSURSS - UrugvajusUruguai - transporto naudotojasutente dos transportes - kainų mažinimasbaixa de preços - visiškai įrengta gamyklafábrica pronta - uzufruktasusufruto - informacijos vartotojasutilizador da informação - pagalbos naudojimasutilização da ajuda - vandens naudojimasutilização da água - energijos naudojimasutilização da energia - žemėtvarkautilização da terra - taikus energijos naudojimasutilização pacífica da energia - UtrechtasUtrecht, Utreque - prekybos balansasbalança comercial - skiepasvacina - skiepijimasvacinação - karvė žindenėvaca reprodutora - melžiama karvėvaca leiteira - Aostos Slėnisvale de Aosta - pridėtinė vertėvalor acrescentado - rinkos kapitalizacijavalores cotados na bolsa - prekybos vertėvalor de troca comercial - mokėjimų balanso deficitasbalança deficitária - muitinės vertinimasvalor aduaneiro - vanadisvanádio - VanuatuVanuatu - Šventasis SostasVaticano - veršelisnovilho - transporto priemonė su oro pagalveveículo sobre almofada de ar - dviratė transporto priemonėveículo de duas rodas - variklinė transporto priemonėveículo motorizado - žemės ūkio transporto priemonėveículo agrícola - elektrinė transporto priemonėveículo eléctrico - bėginė transporto priemonėveículo sobre carris - VailėVejle - VenecijaVenécia - paslaugų prekybos balansasbalança de invisíveis - VenesuelaVenezuela - pardavimasvenda - pardavimas į skoląvenda a crédito - pardavimas su nuolaidavenda com desconto - aukcionasvenda em hasta pública - tiesioginis pardavimasvenda directa - mokėjimų balansasbalança de pagamentos - pardavimas be muitovenda isenta de impostos - nuotolinis pardavimasvenda à distância - auditavimasverificação de contas - Didžiojo Belto VakaraiOeste de Storebælt - Vakarų ZelandijaVestsjælland - BaliBali, Báli - mėsacarne - jautienacarne de vaca - ožkienacarne de caprino - arklienacarne de cavalo - buivolienacarne de búfalo - veršienacarne de vitela - paukštienacarne de aves de capoeira - mėsa be kaulųcarne limpa - šviežia mėsacarne verde - BalkanaiBalcãs - avienacarne de ovino - kiaulienacarne de suíno - ViborgasViburgo - parlamento pirmininko pavaduotojasvice-presidente da assembleia - civilinė aukavítima civil - karo aukavítima de guerra - transliuojamoji videografijaemissão de videotexto - sąveikusis videoteksasvideotexto interactivo - inserção profissional - antrasis balsavimo turassegunda volta - kolektyvinė veiklavida associativa - verslininkystėvida da empresa - mokyklos gyvenimasvida escolar - socialinis gyvenimasvida social - VietnamasVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - vynuogynasvinha - vidutinis miestascidade média - naujas miestascidade nova - miestas palydovascidade-satélite - aromatizuotas vynasvinho aromatizado - baltasis vynasvinho branco - vietinis vynasvinho regional - aukščiausios kokybės vynasvinho de qualidade superior - stalo vynasvinho de mesa - butelinis vynasvinho engarrafado - spirituotas vynasvinho reforçado - juostatira - putojantis vynasvinho espumante - rožinis vynasvinho rosé - raudonasis vynasvinho tinto - neputojantis vynasvinho não espumante - vyno fermentacijavinificação - lytinė prievartaviolência sexual - smurtavimasviolência - valstybinė prievartaviolência de Estado - politinė prievartaviolência política - BangladešasBangladesh - vynuogininkystėviticultura - vidaus vandens keliaivia navegável interior - tarptautinis vandens keliasvia fluvial internacional - greitkelisvia rápida - kaimo keliasvia rural - miesto keliasvia urbana - Afrikos plėtros bankasBanco Africano de Desenvolvimento - papjauti paukščiaiaves mortas - dėslieji paukščiaiaves poedeiras - gyvi paukščiaiaves vivas - prekybos apimtisvolume de comércio - sandorių apimtisvolume de transacções - tuščias balsalapisvoto em branco - žemės ūkio bankascaixa agrícola - balsavimas už visą tekstąvoto bloqueado - įstatymo priėmimasvotação da lei - elektroninis balsavimasvoto electrónico - vardinis balsavimasvotação nominal - negaliojantis balsalapisvoto nulo - privalomasis balsavimasvoto obrigatório - išankstinis balsavimasvoto antecipado - balsavimas paštuvoto por correspondência - balsavimas pagal įgaliojimąvoto por procuração - parlamento balsavimasvotação parlamentar - centrinis bankasbanco central - pirmenybinis balsavimaslista aberta - atviras balsavimasvoto público - organizuota turistinė kelionėviagem com tudo incluído - grupinė kelionėviagem em grupo - vulkanologijavulcanologia - žemės ūkio konsultavimo tarnybosdivulgação agrícola - Wallisas ir FutunaWallis e Fortuna - jogurtasiogurte - komercinis bankasbanco comercial - JemenasIémen - buvęs Pietų Jemenasantiga República Democrática e Popular do Iémen - Jorkšyras ir HambersaidasYorkshire and Humberside - Kongo Demokratinė RespublikaRepública Democrática do Congo - ZambijaZâmbia - ZelandasZelândia - kooperatinis bankasbanco cooperativo - sausringoji zonazona árida - klimato zonazona climática - gyvenamasis rajonaszona habitacional - žūklės plotaszona de captura - laisvosios prekybos zonazona de comércio livre - žūklės zonazona de pesca - išskirtinė ekonominė zonazona económica exclusiva - pusiaujo klimato zonazona equatorial - laisvoji zonazona franca - Susitarimas dėl strateginės ginkluotės apribojimoAcordo SALT - investicijų bankasbanco de investimento - šalto klimato zonazona fria - drėgno klimato zonazona húmida - pinigų erdvėzona monetária - pėsčiųjų zona, prekybos rajonasárea reservada a peOes, zona para peões - užteršta teritorijazona poluída - saugoma vietovėzona protegida - nelaimės zonazona sinistrada - prieatogrąžių klimato zonazona subtropical - priemiesčio zonazona suburbana - tarifinė zonazona tarifária - plėtros bankasbanco de desenvolvimento - vidutinio klimato zonazona temperada - atogrąžų klimato zonazona tropical - miesto zonazona urbana - zoologijazoologia - žemės bankasbanco predial - liaudies bankasbanco popular - privatus bankasbanco privado - valstybinis bankasbanco público - BarbadosasBarbados - sektorinis susitarimasacordo sectorial - kainoraštistabela de preços - strypasbarra - žemas atlygissalário baixo - duomenų bazėbase de dados - karinė bazėbase militar - BazilikataBasilicata - Žemutinė NormandijaBaixa Normandia - Žemutinė SaksonijaBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - laivasbarco - didmeninės prekybos susitarimasacordo relativo aos produtos de base - tanklaivisbarco-cisterna - pastatasedifício - pramoginis laivasembarcação de recreio - pramoninis pastatasedifício industrial - visuomeninis pastatasedifício público - BavarijaBaviera - muitų tarifų susitarimasacordo pautal - dailėbelas-artes - Europos investicijų bankasBEI - BelgijaBélgica - Belgijos regionai ir bendruomenėsregiões e comunidades da Bélgica - BelizasBelize - pelnaslucro - pagalbą gaunanti šalisbeneficiário da ajuda - BeniliuksasBENELUX - Beniliukso šalyspaíses Benelux - BeninasBenim - BerlynasBerlim - BermudaBermudas - mitybos reikmėsnecessidades alimentares - būsto poreikisnecessidade de alojamento - darbo jėgos poreikisnecessidade de mão-de-obra - gyventojų skaičiaus didėjimascrescimento da população - vandens poreikiainecessidade de água - stambieji pašaraiforragem - lėšų poreikiainecessidades financeiras - pašariniai runkeliaibeterraba forrageira - cukriniai runkeliaibeterraba sacarina - Europos vartotojų sąjungų biurasBEUC - sviestasmanteiga - augalinis sviestasmanteiga vegetal - Butano KaralystėButão - gamybos augimasaumento de produção - bibliografijabibliografia - bibliotekabiblioteca - vaikų bibliotekabiblioteca juvenil - nacionalinė bibliotekabiblioteca nacional - viešoji bibliotekabiblioteca pública - mokslinė bibliotekabiblioteca científica - universiteto bibliotekabiblioteca universitária - dvejų rūmų parlamentasassembleia bicamaral - Amerikos valstybių plėtros bankasBID - lūšnynasbairro de lata - Tarptautinis švietimo biurasBIE - bendruomenės žemėbaldio - kultūros vertybėbem cultural - ilgalaikio vartojimo prekėsbens duradouros - trumpalaikio vartojimo prekėsbens não duradouros - socialinė gerovėbem-estar social - kaltinimasacusação - tiekimo balansasbalanço de abastecimento - energijos balansasbalanço energético - socialinis auditasbalanço social - biochemijabioquímica - biologinis kitimasbioconversão - biologinis skaidumasbiodegradabilidade - bioenergijabioenergia - biografijabiografia - dvipartinė sistemabipartidarismo - politinis dvipoliškumasbipolarização - MianmarasMyanmar - pirkimascompra - bismutasbismuto - kietieji kviečiaitrigo duro - paprastieji kviečiaitrigo mole - kainų įšaldymasbloqueio de preços - statybinė medienamadeira para construção - pirkimas į skolącompra a crédito - nealkoholinis gėrimasbebida não alcoólica - iždo vekselistítulo do tesouro - BonaireBonaire - palūkanų subsidijabonificação de juro - trikotažo gaminiaimalhas - intervencinis supirkimascompra de intervenção - BornholmasBornholm - botanikaBotanica, Botânica - BotsvanaBotsuana - kepyklaindústria de panificação - BurgundijaBorgonha - prekių biržabolsa de mercadorias - galvijaibovino - Flamandų Brabanto provincijaProvíncia do Brabante flamengo - Šiaurės BrabantasBrabante Setentrional - Valonų Brabanto provincijaProvíncia do Brabante valão - BremenBrema - BrazilijaBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - patentaspatente - Europos patentaspatente europeia - Tarptautinių atsiskaitymų bankasBRI - neorganinė rūgštisácido inorgânico - bromasbromo - bruceliozėbrucelose - BrunėjusBrunei - Bendrijos biudžetasorçamento comunitário - gynybos biudžetasorçamento para a defesa - ypatingasis biudžetasorçamento extraordinário - organinė rūgštisácido orgânico - namų ūkio biudžetasorçamento familiar - EAPB einamosios veiklos biudžetasorçamento operacional CECA - reklamavimo biudžetasorçamento publicitário - pataisytasis biudžetasorçamento rectificativo - Europos socialinių reikmių biudžetasOrçamento Social Europeu - papildytas biudžetasorçamento suplementar - įtraukimas į biudžetąinscrição orçamental - BulgarijaBulgária - balsalapisboletim de voto - informacijos centrascentro de informação - balsavimo vietamesa de voto - parlamento vadovybėmesa da assembleia - administraciniai formalumaiformalidade administrativa - įstaigos automatizavimasburótica - lydytas sviestasbutteroil - šešėlinis kabinetasgoverno-sombra - AbrucaiAbruzos - Azorų salosAçores - jūrų kabotažascabotagem marítima - kakavacacau - žemės kadastrascadastro - administracijaquadro - vadovasquadro administrativo - EB kalbų tarnybaquadro de linguistas CE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalyspaíses ACP - vidurinė vadovybėquadro médio - vyresnioji vadovybėquadro superior - Ekonominės savitarpio pagalbos tarybaComecon - ESPT šalyspaíses Comecon - kavacafé - taupomasis bankascaixa de depósitos - KalabrijaCalábria - savikainos apskaičiavimascálculo de custos - turto įsigijimasaquisição de propriedade - kalendorinis mokslo metų planascalendário lectivo - KamerūnasCamarões - prekybiniai žemės ūkio metaicampanha agrícola - KampanijaCampânia - stovyklavimascampismo - KanadaCanadá - Panamos kanalascanal do Panamá - mokymasisaquisição de conhecimentos - vėžyscancro - kandidatascandidato - cukranendrėscana-de-açúcar - Rytų Afrikos bendrijaCAO - Žaliojo Kyšulio SalosCabo Verde - dokumentų įsigijimasaquisição de documentos - galėjimas naudotis teisėmiscapacidade de exercício - krovumascapacidade de carga - galėjimas sudaryti sutartįcapacidade contratual - teisnumascapacidade de gozo dos direitos - veto teisėveto - konsultacijų procedūraprocesso de consulta - ministerijaministério - išrinktasis vietos atstovaseleito local - savivaldžioji bendruomenėregião autónoma - regioninė valdžiaadministração regional - moksliniai mainaiintercâmbio científico - gamybos pajėgumaicapacidade de produção - karinės sankcijossanção militar - tarptautinės pagalbos savanorisvoluntário internacional - Vakarų kranto klausimasquestão da Cisjordânia - Bendrijos teisė - šalies teisėdireito comunitário-direito nacional - EP delegacijadelegação PE - Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėparecer CES - Europos civilinė tarnybafunção pública europeia - EP pritarimasparecer favorável PE - Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių ir EB jungtinė asamblėjaAssembleia Paritária ACP-CE - EP pirmininkaspresidente PE - EP vicepirmininkasvice-presidente PE - EP kvestoriusquestor PE - EB teismo sprendimasacórdão do Tribunal CE - antieuropinis judėjimasmovimento contra a Europa - struktūriniai fondaifundos estruturais - darbo ginčų teismasjurisdição do trabalho - sandėlio talpacapacidade de armazenamento - gailėjimasisarrependido - gretimoji zonazona contígua - privačių asmenų skundairecurso dos particulares - ekonominė padėtissituação económica - gamybos veiksnysfactor de produção - augimo mataspólo de crescimento - integruota plėtros programaprograma de desenvolvimento integrado - integruotos Viduržemio jūros šalių programosPIM - Šiaurės ir Pietų prekybacomércio Norte-Sul - transporto pajėgumascapacidade de transporte - spekuliacinės lėšoscapital especulativo - valstybinis finansavimasfinanciamento público - kainų derinimasharmonização de preços - kapitalo rinkamercado de capitais - rizikos kapitalascapital de risco - EB bendrasis biudžetasorçamento geral CE - kultūros premijaprémio cultural - anglikonybėanglicanismo - katalikybėcatolicismo - stačiatikybėortodoxia - protestantizmasprotestantismo - laisvalaikio parkasparque de diversões - maisto ruošimo ir tiekimo profesijaprofissional da indústria de restaurantes e similares - mafijamáfia - bioetikabioética - slapta draugijasociedade secreta - regioninė kultūracultura regional - AIDSSIDA - žemės sklypo kainapreço do terreno - atvirasis universitetasuniversidade aberta - švietimo biudžetasorçamento para a educação - mainai švietimo srityjeintercâmbio escolar - EuridikėEurydice - studijų pripažinimasreconhecimento dos estudos - spaudos įmonėempresa jornalística - teleteksasteletexto - duomenų apsaugaprotecção dos dados - sąveikusis tinklasrede interactiva - kino produkcijaprodução cinematográfica - programų kūrimasindústria dos programas - bendra garso ir vaizdo įrašų gamybaco-produção audiovisual - garso ir vaizdo įrašų programaprograma audiovisual - garso ir vaizdo įrašų gamybaprodução audiovisual - raiškioji televizijatelevisão de grande definição - vaizdo ryšiaivideocomunicação - garso ir vaizdo ryšių politikapolítica do audiovisual - garso ir vaizdo įrašų piratavimaspirataria audiovisual - europinė garso ir vaizdo įrašų erdvėespaço audiovisual europeu - laisvas programų judėjimaslivre circulação de programas - ryšių tarifastarifa das comunicações - informacijos teisėdireito da informação - teisės duomenų apdorojimasinformática jurídica - duomenų atsisiuntimastelecarregamento - automatinis vertimastradução automática - energetinis nepriklausomumasindependência energética - pramonės kapitalascapital industrial - bendradarbiavimo procedūraprocesso de cooperação - kompetencijos perdavimastransferência de competências - įmonės įkūrimascriação de empresas - paslaugų įmonėsociedade de serviços - laikino užimtumo agentūraempresa de trabalho temporário - darbas prie monitoriaustrabalho ao ecrã - kelių kabotažascabotagem rodoviária - vandens kelių transportasbarcaça - jūrų laivybos kanalascanal marítimo - susisiekimas per Lamanšo sąsiaurįligação através do Canal da Mancha - šalies tarifastarifa interior - tarptautinis tarifastarifa internacional - kelių transporto tarifastarifa rodoviária - administracinė priemonėacto administrativo - akcinis kapitalascapital social - miškų išsaugojimasprotecção da floresta - Tirėnų jūraMar Tirreno - Adrijos jūraMar Adriático - Ligūrijos jūraMar da Ligúria - Egėjo jūraMar Egeu - Jonijos jūraMar Jónico - kova su vabzdžiaisluta contra os insectos - žemės perplanavimasordenamento fundiário - žūklės taisyklėsregulamentação da pesca - žvejybos inspekcijacontrolo da pesca - daugiametės daržovėslegume perene - šviežias produktasproduto fresco - kokybės standartasnorma de qualidade - saugos standartasnorma de segurança - techninis standartasnorma técnica - Europos mokslinis ir techninis bendradarbiavimasCOST - moksliniai tyrimai ir plėtrainvestigação e desenvolvimento - kosmoso tyrimaiinvestigação espacial - kosminė technologijatécnica espacial - užsienio kapitalascapital estrangeiro - sintetinis kaučiukasborracha sintética - natūralusis kaučiukasborracha natural - lokomotyvų ir vagonų pramonėindústria ferroviária - medžio anglyscarvão de madeira - prabangos gaminių pramonėindústria de produtos de luxo - Bolzano autonominė provincijaprovíncia autónoma de Bolzano - Trento autonominė provincijaprovíncia autónoma de Trento - Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijaCEACT - Tarptautinė narkotikų kontrolės valdybaOICE - Jungtinių Tautų Būsto statybos ir planavimo centrasHabitat ONU - EB tarnautojaiagente CE - ožkacaprino - šalutinis žvejybos laimikiscaptura acessória - leidžiamas sugavimo kiekiscaptura autorizada - laimikiscaptura de peixe - laimikis pagal rūšiscaptura por espécie - bendrasis laimikiscaptura total - Bendrijos aktasacto comunitário - Karibų salosCaraíbas - akmens anglių chemijos pramonėcarboquímica - angliscarbono - degalaicarburante - skerdenacarcaça - Karibų baseino bendrijaCaricom - KBB šalyspaíses Caricom - mokyklų išsidėstymasrede escolar - karteliscartel - prekybos sandorisacto de comércio - kartografijacartografia - pinigų srautasfluxo de tesouraria - katalogavimascatalogação - KatalonijaCatalunha - katalogascatálogo - socialinė ir profesinė kategorijacategoria socioprofissional - rinkimų užstatascaução eleitoral - konferencijos darbaiacta de reunião - Pietų Ramiojo vandenyno komisijaCCPE - Pramonės plėtros centrasCDI - ES šalispaíses UE - Europos civilinės aviacijos konferencijaCEAC - Rytų Afrikos ekonominė bendrijaCEAE - Vakarų Afrikos ekonominė bendrijaCEAO - jonizuojančioji spinduliuotėradiação ionizante - natrissódio - metalų apdirbimastrabalho dos metais - inertinės dujosgás raro - organų persodinimastransplantação de orgãos - kraujo perpylimastransfusão de sangue - metalo atliekosdetrito metálico - pagrindinis Bendrijos keliaseixo comunitário - jaunimo mainų projektasintercâmbio de jovens - elementariųjų dalelių fizikapartícula elementar - analizinė chemijaquímica analítica - spektrometrijaespectrometria - VAEB šalyspaíses CEAO - citologijacitologia - kalciscálcio - medicinos diagnozėdiagnóstico médico - branduolinė medicinamedicina nuclear - EB Audito Rūmų narysmembro do Tribunal de Contas CE - pastatų saugasegurança dos edifícios - Europos aplinkosaugos agentūraAgência Europeia para o Ambiente - atmintinėguia de informação - Europos simbolissímbolo europeu - oficialioji kalbalíngua oficial - nelaimingas atsitikimas namieacidente doméstico - Bendrijos programaprograma comunitário - atogrąžų miškasfloresta tropical - Ketvirtoji Lomės konvencijaConvenção de Lomé IV - elektromagnetiniai trukdžiaiperturbação electromagnética - svetimšalis samdomasis karysmercenário - iškilmingas paminėjimascomemoração - vairavimo mokymasensino da condução - stimuliantų vartojimasuso de estimulantes - Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijaConvenção Europeia dos Direitos do Homem - Europos anglių ir plieno bendrijaCECA - EB pirmosios instancijos teismasTribunal de Primeira Instância CE - išėjimo į pensiją sąlygoscondição de reforma - EB vidaus sienafronteira intracomunitária - poilsinė transporto priemonėveículo de campismo - antidempingo priemonėmedida antidumping - informacijos technologijos poveikisimpacto da informática - duomenų persiuntimascomunicação de dados - karinė intervencijaintervenção militar - atliekų eksportasexportação de resíduos - plėtros darbuotojascooperante - radiobiologijaradiobiologia - pravaikštaabsentismo - popiežiaus bulėacto pontifício - Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrijaCEDEAO - CedefopCedefop - Europos atominės energijos bendrijaCEEA - viengungispessoa solteira - Europos transporto ministrų konferencijaCEMT - cenzūracensura - Centrinės Afrikos RespublikaRepública Centro-Africana - informacijos centralizavimascentralização da informação - Centrasregião do Centro - EAEB Jungtinis tyrimų centrasCentro Comum de Investigação - skaičiavimo centrascentro de cálculo - dokumentavimo centrascentro de documentação - politinis viduryscentro político - operatyviosios duomenų paslaugoscentro distribuidor de bases de dados - maistiniai javaicereal alimentar - akcijaacção financeira - pašariniai javaicereal forrageiro - duoniniai javaicereal panificável - Europos branduolinių tyrimų organizacijaCERN - Europos kosmoso tyrimų organizacijaCERS - kilmės pažymėjimascertificado de origem - judėjimo pažymėjimasguia de trânsito - sanitarinis pažymėjimascertificado sanitário - Europos profesinių sąjungų konfederacijaConfederação Europeia dos Sindicatos - teismo bylaacção judicial - veiklos nutraukimascessação de actividade - ūkininkavimo nutraukimasabandono de exploração agrícola - mokėjimų sustabdymascessação de pagamentos - prekybos ir pramonės rūmaicâmara de comércio e indústria - tiesiogiai renkami rūmaiassembleia directamente eleita - federacijos rūmaiassembleia federal - parlamento rūmaiassembleia parlamentar - šampanaschampanhe - socialiniai pokyčiaimudança social - technologinis pakeitimasmudança tecnológica - saldyto vyno gamybachaptalização - akmens anglių gavybaextracção de carvão - ašies apkrovacarga por eixo - išlaikytinisencargo familiar - mokamoji krovacarga útil - krovacarga - Havanos chartijaCarta de Havana - Jungtinių Tautų ChartijaCarta das Nações Unidas - Europos socialinė chartijaCarta Social Europeia - galimybė naudotis Bendrijos informacijaacesso à informação comunitária - galimumas kreiptis į teismąacesso à justiça - ATP susitarimasacordo ATP - EB prekybos susitarimasacordo comercial CE - EB bendradarbiavimo susitarimasacordo de cooperação CE - Šengeno sutartisAcordo de Schengen - Europos susivienijimo sutartisacordo europeu de associação - EB laikinasis susitarimasacordo provisório CE - EB institucijų susitarimasacordo interinstitucional - mišrus sutsitarimasacordo misto - elektros akumuliatoriusacumulador eléctrico - Bendrijos teisynas acquisacervo comunitário - civilinis ieškinys baudžiamojoje bylojeacção civil - Bendrijos veiksmaiacção comunitária - civilinė bylaacção em matéria civil - baudžiamoji bylaacção em matéria penal - byla dėl civilinės atsakomybėsacção de responsabilidade civil - viešasis kaltinimasacção penal - Bendrijos veiklaactividade comunitária - finansinių perspektyvų pritaikymasadaptação das perspectivas financeiras - prisijungimas prie susitarimoadesão a um acordo - institucijų administravimasadministração da instituição - portugalakalbė AfrikaÁfrica lusófona - Afrika į pietus nuo SacharosÁfrica negra - Europos vaistų kontrolės tarnybaAgência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Europos darbo ir sveikatos apsaugos agentūraAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - fizinis smurtasagressão física - Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimasNAFTA - alergijaalergia - ambasadaembaixada - teritorinis planavimasordenamento do território - buvusi VDRex-RDA - buvusioji TSRSex-URSS - darbo stažasantiguidade - buvusios socialistinės šalysantigos países socialistas - buitinis dujinis aparatasaparelho a gás - informacijos technologijos taikymasinformatização - aprofundamento da União Europeia - Atlanto regionasArco Atlântico - salynasarquipélago - ArmėnijaArménia - Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacijaSAARC - liftaselevador - Centrinė AzijaÁsia Central - parlamentinė asamblėjaassembleia parlamentar internacional - administracinė savivaldaautonomia administrativa - pritarimas prekybaiautorização de venda - nebaigtinis EB biudžeto projektasanteprojecto de orçamento das CE - kovos lėktuvasavião de combate - AzerbaidžanasAzerbaijão - teisinis pagrindasbase jurídica - Reino slėnisBacia do Reno - BaltarusijaBielorrússia - įmokų perviršio gavėjasbeneficiário líquido - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankasBERD - dvejopo naudojimo gaminysproduto dual - gyvūnų gerovėbem-estar dos animais - biotopasbiótopo - švaros pramonėlavandaria - atogrąžų medienamadeira tropical - Bosnija ir HercegovinaBósnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - oro kabotažascabotagem aérea - Bendrijos paramos koncepcijaQuadro Comunitário de Apoio - moksliniai skaičiavimaicálculo científico - EPS kalendorinis planascalendário da UEM - profesinė karjeracarreira profissional - išplėtimo plokštėplaca de extensão - garso kasetėcassete audio - Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo tarybaCCAN - Nepriklausomų valstybių sandraugaCEI - kokybės kontrolės grandinėcírculo de qualidade - Bendrijos šalyse galiojantis sertifikavimascertificado comunitário - politinės sistemos keitimasmudança de regime político - EB darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijaCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Europos chartijacarta europeia - tarptautinė chartijacarta internacional - chirurgascirurgião - sunkinančios aplinkybėscircunstância agravante - lengvinančios aplinkybėscircunstância atenuante - Europos pilietybėcidadania europeia - nesąžiningos sutarties sąlygoscláusula abusiva - sutarties sąlygoscláusula contratual - atsisakymo nuostatų straipsniscláusula de saída - COCOMCOCOM - baudžiamasis kodeksasCódigo Penal - Bendrijos teisės kodifikavimascodificação do direito comunitário - ekonominė ir socialinė sanglaudacoesão económica e social - kirpykla ir grožio salonascabeleireiro e estética - vietos savivaldos institucijaautarquia local - regiono savivaldaorganismo regional - EEE jungtinis komitetasComité Conjunto EEE - EEE jungtinis konsultacinis komitetasComité Consultivo Conjunto do EEE - EB valdymo komitetascomité de gestão CE - EB reglamentavimo komitetascomité de regulamentação CE - Regionų komitetasComité das Regiões - EB jungtinis komitetascomité misto CE - EEE jungtinis parlamentinis komitetasComité Parlamentar Misto do EEE - komitologijacomitologia - prekyba žmogaus organaiscomércio de órgãos - meno kūrinių prekybacomércio de arte - flamandų bendruomenėComunidade flamenga - prancūzakalbė bendruomenėComunidade francófona - vokiečiakalbė bendruomenėComunidade germanófona - Belgijos bendruomenėscomunidades da Bélgica - EP galioscompetência do PE - EB institucijų įgaliojimaicompetência institucional CE - kompiuterizuotasis projektavimasconcepção assistida por computador - darbdavių konfederacijaconfederação patronal - profesinių sąjungų konfederacijaconfederação sindical - Europos konferencijaconferência europeia - EB tarpvyriausybinė konferencijaconferência intergovernamental CE - tarptautinė konferencijaconferência internacional - Tarptautinė darbo konferencijaConferência Internacional do Trabalho - trišalis pasitarimasconferência tripartida - tautinis konfliktasconflito étnico - politinės veiklos atostogoslicença para actividade política - Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybaConselho de Cooperação do Golfo - EEE TarybaConselho do EEE - konsultacija ir ekspertizėconsultadoria e aconselhamento - užstatas už taršų gaminįconsignação de produto poluente - Bendrijos teisės subendrinimasconsolidação do direito comunitário - konsulatasconsulado - administracinė sutartiscontrato de direito administrativo - finansinis susitarimo kompensavimascontrapartida de acordo - įmokų perviršio mokėtojascontribuinte líquido - įmoka nuo bendrojo šalies produktocontribuição PNB - sienos kontrolėcontrolo fronteiriço - valstybės pagalbos kontrolėcontrolo dos auxílios estatais - eksporto kontrolėcontrolo das exportações - ES vyriausybių konvencijaconvenção intergovernamental CE - bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimaiscooperação no âmbito das questões internas - bendradarbiavimas muitų srityjecooperação aduaneira - bendradarbiavimas aplinkotvarkos srityjecooperação ambiental - EB tarpvalstybinis bendradarbiavimascooperação intergovernamental UE - EB institucijų bendradarbiavimascooperação interinstitucional CE - tarpparlamentinis bendradarbiavimascooperação interparlamentar - ES bendradarbiavimas teisingumo srityjecooperação judiciária UE - policijų bendradarbiavimascooperação policial - ES policijų bendradarbiavimascooperação policial UE - gyvenamųjų namų bendrijacooperativa de habitação - finansavimo koordinavimascoordenação de financiamentos - EPS politikos koordinavimascoordenação das políticas UEM - Afrikos KyšulysCorno de África - Europos kariuomenės korpusasEurocorpo - COSACCOSAC - organizuotas nusikalstamumascrime organizado - teisės įgijimo kriterijaicritério de elegibilidade - suartėjimo kriterijaicritério de convergência - pajamų sanklotaacumulação de rendimentos - ciklonasciclone - Bendrijos interesų paskelbimasdeclaração de interesse comunitário - kūrinio išleidimo terminasprazo de edição - vidinė prekybaoperações de iniciados - nusikaltimas aplinkaidelito ambiental - lytinis nusikaltimasdelito sexual - produkto pavadinimasdenominação do produto - pasitraukimas iš susitarimodenúncia de um acordo - žemės ūkio išlaidosdespesa agrícola - Bendrijos išlaidosdespesa comunitária - EB administravimo išlaidosdespesa de funcionamento CE - EB tyrimų išlaidosdespesa de investigação CE - EB veiklos išlaidosdespesa operacional CE - struktūrinės išlaidosdespesa estrutural - nukrypimas nuo Bendrijos teisėsderrogação ao direito comunitário - muitų skoladívida aduaneira - antrasis EPS etapassegunda fase da UEM - valstybės tarnautojų pareigosdeveres do funcionário - socialinis dialogasdiálogo social - Bendrijos socialinis dialogasdiálogo social comunitário - EB informacijos skleidimasdifusão da informação comunitária - EB biudžetinė drausmėdisciplina orçamental CE - karinė drausmėdisciplina militar - tautinė diskriminacijadiscriminação em razão da nacionalidade - taršos šalinimo įtaisasdispositivo antipoluição - medicininiai duomenysdados médicos - asmeniniai duomenysdados pessoais - ieškinio pareiškimo teisėcapacidade processual - prieglobsčio teisėdireito de asilo - prievolių teisėdireito de obrigações - regioninė teisėdireito regional - valstybės tarnautojų teisėsdireitos do funcionário - ekranasecrã - privatūs ekiuECU privado - nepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimasensino correccional - darbuotojų akcijosaccionariato operário - šiltnamio efektasefeito de estufa - Bendrijos teisės aktų projektų rengimaselaboração do direito comunitário - regioniniai rinkimaieleição regional - gemalas ir vaisiusembrião e feto - kalbų vartojimasutilização das línguas - karinis parengimastreino militar - EB institucinė pusiausvyraequilíbrio institucional CE - apsauginė įrangaequipamento de protecção - kompiuterio įrangaequipamento informático - slėginė įrangaequipamento de pressão - šiluminis įrenginysequipamento térmico - EritrėjaEritreia - Europos ekonominė erdvėEspaço Económico Europeu - Bendrijos biudžeto sudarymaselaboração do orçamento comunitário - konfesinė valstybėEstado confessional - teisinė valstybėEstado de Direito - federacinė valstybėEstado federal - islamo valstybėEstado islâmico - pasaulietinė valstybėEstado laico - vienalytė valstybėEstado unitário - lyginamoji studijaestudo comparativo - problemos nagrinėjimasestudo de casos - piliečių EuropaEuropa dos cidadãos - EuropolasEuropol - nuosprendžio vykdymasexecução da pena - profesinė patirtisexperiência profissional - teismo ekspertizės aktasperitagem judiciária - ekstremizmas, kraštutinumasextremismo - kompiuterizuotoji gamybaprodução assistida por computador - pagalbinės priemonės neįgaliesiemsfacilidades para deficientes - FlevolandasFlevoland - tarptautinė viešoji tarnybafunção pública internacional - tarptautinės organizacijos tarnautojasfuncionário internacional - institucijų veiklafuncionamento institucional - Europos mokymo fondasFundação Europeia para a Formação - Sanglaudos fondasFundo de Coesão - Europos Tarybos fondasfundo do Conselho da Europa - Europos investicijų fondasFundo Europeu de Investimento - raštinės reikmenysmaterial de escritório - neapmokestinimo nuolaidafranquia fiscal - prieš Bendriją nukreiptas sukčiavimasfraude contra a Comunidade - išorinė Bendrijos sienafronteira externa da Comunidade - genetikagenética - bado streikasgreve de fome - Visegrado šalysGrupo de Visegrado - Dvidešimt keturių grupėGrupo dos 24 - savivaldybių asociacijaassociação de autarquias - Europos ekonominių interesų grupėAgrupamento Europeu de Interesse Económico - kovos sraigtasparnishelicóptero de combate - senovės istorijaHistória Antiga - šiuolaikinė istorijaHistória Contemporânea - viduramžių istorijaHistória Medieval - naujųjų amžių istorijaHistória Moderna - prekybos darbo laikashorário de abertura do comércio - kultūrinis tapatumasidentidade cultural - Europos žvejybos orientavimo finansinė priemonėIFOP - įvaizdisimagem de marca - diplomatinis imunitetasimunidade diplomática - ūkio infrastruktūrainfra-estrutura económica - Bendrijos iniciatyvainiciativa comunitária - europinės plėtros iniciatyvainiciativa para o crescimento europeu - vabzdysinsecto - leidimo įrangainstalação de lançamento - santechninė įrangainstalação sanitária - Europos viešojo administravimo institutasInstituto Europeu de Administração Pública - Europos pinigų institutasInstituto Monetário Europeu - EEE jungtinė institucijainstituição comum EEE - aplinkos apsaugos skatinimo ekonominės priemonėsinstrumento económico para o ambiente - blogi oraiintempérie - sistemų jungimasinterligação de sistemas - kolektyvinis interesasinteresse colectivo - ieškinio motyvasinteresse em agir - internatinė mokyklainternato escolar - InterpolasInterpol - apsinuodijimas maistuintoxicação alimentar - žydasjudeu - teismo institucijosjurisdição - konstitucinis teismasjurisdição constitucional - KazachstanasCazaquistão - KirgizijaQuirguizistão - KosovasKosovo - ekologinė etiketėrótulo ecológico - ežeraslago - motinos pienasleite materno - nešančioji raketalançador espacial - Europos kalbalíngua europeia - mažumos kalbalíngua minoritária - ne Europos kalbalíngua não-europeia - regioninė kalbalíngua regional - diskasukisleitor de discos - LatvijaLetónia - rinkos liberalizavimasliberalização do mercado - skrydžių laisvėliberdade aérea - LietuvaLituânia - konstitucinis įstatymaslei orgânica - žemės skirstymas sklypaisloteamento - Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonijaantiga República jugoslava da Macedónia - įgimta ligadoença congénita - mitybos ligadoença da nutrição - odos ligadoença da pele - kraujo ligadoença do sangue - skrandžio ir žarnų ligadoença do sistema digestivo - nervų ligadoença do sistema nervoso - endokrininė ligadoença endócrina - lytiškai plintanti ligadoença transmissível sexualmente - laukinis žinduolismamífero selvagem - sporto renginysmanifestação desportiva - kariniai manevraimanobras militares - viešųjų paslaugų sutartiscontrato de prestação de serviços - EB atitikties ženklinimasmarca de conformidade CE - gyvūninės kilmės medžiagamatéria de origem animal - EPS valiutų kurso mechanizmasMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Meklenburgas-Priešakinė PomeranijaMecklemburg-Vorpommern - ligonių kasų sistemaassistência médica convencionada - teismo medicinamedicina legal - nereceptinis vaistasmedicamento de venda livre - veterinarinis vaistasmedicamento para uso veterinário - Kaspijos jūraMar Cáspio - Juodoji jūraMar Negro - Raudonoji jūraMar Vermelho - MercosurMercosul - nacionalinė įgyvendinimo priemonėmedida nacional de execução - mikroorganizmasmicrorganismo - vandens aplinkameio aquático - jūrų aplinkameio marinho - tiriamoji misijamissão de inquérito - modemasmodem - JuodkalnijaMontenegro - politikos padorumasmoralidade da vida política - derybos dėl EB susitarimonegociação de um acordo CE - Urugvajaus derybų ratasUruguai Round - Kombinuotoji nomenklatūranomenclatura combinada - vaistų sąrašasnomenclatura farmacêutica - ginklų neplatinimasnão-proliferação de armamentos - aplinkos standartasnorma ambiental - nauja užimtumo formanovas formas de emprego - Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrasObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - EB prekių ženklų biurasGabinete Comunitário de Marcas Registadas - ES bendradarbiavimo organasórgão de cooperação da UE - sprendžiamasis organasórgão decisor - EB jungtinė institucijaórgão misto CE - sveikatos priežiūros organizavimasorganização da saúde - Pasaulinė prekybos organizacijaOrganização Mundial do Comércio - sporto organizacijaorganização desportiva - Bendrijos struktūrinis darinysorganismo comunitário - EB įstaigos ir agentūrosorganismo e agência CE - UzbekistanasUsbequistão - rėmimasapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - Bendrijos remiamoji veiklapatrocínio comunitário - Partnerystė taikos labuiParceria para a Paz - Baltijos valstybėspaíses bálticos - NVS šalyspaíses CEI - Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalyspaíses CCG - MERCOSUR šalyspaís do Mercosul - neasocijuota šalispaís não-associado - Viduržemio jūros trečiosios šalyspaíses terceiros mediterrânicos - Vidurio ir Rytų Europos šalysPECO - prekiaujamasis išmetamųjų teršalų leidimasautorização de poluir negociável - civilinis personalaspessoal civil - sutartininkaipessoal contratual - slaugos darbuotojaipessoal de enfermagem - karinis personalaspessoal militar - finansinės perspektyvosperspectivas financeiras - bendroji užsienio ir saugumo politikaPESC - teisės filosofijafilosofia do Direito - skundas Komisijaiqueixa à Comissão - kenksmingasis augalasplanta daninha - gyvas augalasplanta viva - žiniasklaidos pliuralizmaspluralismo dos media - Bendrijos aplinkos politikapolítica comunitária do ambiente - bendra valiutų kurso politikapolítica cambial única - vizų politikapolítica de vistos - bendra pinigų politikapolítica monetária única - stratosferos teršalaspoluente estratosférico - vietos gyventojaipopulação autóctone - pornografijapornografia - lėktuvnešisporta-aviões - procesiniai veiksmaiprocedimento penal - priešistorėPré-História - pirmasis EPS etapasprimeira fase da UEM - pirmininkavimas EB Tarybaipresidência do Conselho da União Europeia - Komisijos pirmininkasPresidente da Comissão - mokslinė spaudaimprensa científica - įrodymasprova - nelaimingų atsitikimų prevencijaprevenção de acidentes - abipusio pripažinimo principasprincípio de reconhecimento mútuo - subsidiarumo principasprincípio da subsidiariedade - bendrasis teisės principasprincípio geral de Direito - EB teisės aktų pažeidimo procesasprocesso CE de infracção - bendrų sprendimų priėmimo procedūraprocesso de co-decisão - taikinimo procedūraprocesso de conciliação - specialioji teismo procedūraprocesso especial - homeopatinis preparatasproduto homeopático - antrinis produktasproduto reciclado - muitininkasprofissão aduaneira - praktikuojantis alternatyviosios medicinos gydytojasprofissão médica paralela - Bendrijos teisės aktų leidybos programaprograma legislativo comunitário - operatyvinė programaprograma operacional - Bendrijos interesų projektasprojecto de interesse comunitário - EB biudžeto projektasprojecto de orçamento CE - Europos idėjos skleidimaspromoção da ideia europeia - finansinis protokolasprotocolo financeiro - kompiuterizuotoji leidybapublicação assistida por computador - svarstymų viešumaspublicidade dos debates - siūlymas pareikšti pasitikėjimąmoção de confiança - Tibeto klausimasquestão do Tibete - išankstinis klausimo nagrinėjimas teismequestão prejudicial - susitarimo atnaujinimasrecondução de acordo - kreipimasis į EB įgaliotinįrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - administracinis ieškinysrecurso contencioso administrativo - EB Teisingumo Teismui įteikta bylarecurso contencioso comunitário - ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimorecurso de anulação CE - skundas dėl administracinės atsakomybėsrecurso de responsabilidade administrativa - aplinkos mokestisimposto ambiental - ūkio reformareforma económica - politinė reformareforma política - Bendrijos muitų tvarkaregime aduaneiro comunitário - eksporto muitų tvarkaregime aduaneiro de exportação - Bendrijos finansavimo priemonėsregime de financiamento comunitário - Alpių regionasregião alpina - nuo žvejybos priklausantis regionasregião dependente da pesca - remtinas regionasregião elegível - Europos regionasregião europeia - silpnėjančios pramonės regionasregião industrial em declínio - gyventojų registrasregisto civil - parlamento reglamentasregimento da assembleia - piliečio ir valdžios santykiairelação administração-administrado - valstybės ir regionų santykiairelações Estado-região - EB institucijų santykiairelações interinstitucionais CE - kompetencijos padalijimasdivisão de competências - Bendrijos finansavimo paskirstymasdistribuição do financiamento comunitário - MoldavijaRepública da Moldova - Slovakijos RespublikaRepública Eslovaca - energetikos tinklasrede energética - kompiuterių tinklasrede informática - vietinis tinklasrede local - europinis tinklasrede transeuropeia - išankstinis vietų užsakymasreserva - EB biudžeto atsargosreserva orçamental CE - parlamento rezoliucijaresolução do Parlamento - PVM ištekliairecursos IVA - išskaitymas išmokantretenção na fonte - susitarimo pakeitimasrevisão de um acordo - EB sutarties keitimasrevisão de tratado CE - finansinių perspektyvų pervertinimasrevisão das perspectivas financeiras - ES tarptautinis vaidmuopapel internacional da União Europeia - graužikasroedor - rojalizmasrealismo - gyvūnų sveikatasaúde animal - SaksonijaSaxónia - Saksonija-AnhaltasSachsen-Anhalt - medicinos mokslasciências médicas - skulptūraescultura - Europos centrinių bankų sistemaSEBC - valstybinė paslaptissegredo de Estado - institucijos sekretoriatassecretariado da instituição - žemės ūkio sektoriussector agrícola - skrydžių saugasegurança aérea - apsaugos paslaugossegurança e vigilância - laivybos saugasegurança marítima - žemės drebėjimassismo - visuomenės informavimo kampanijasensibilização do público - tarnybinė tinklo stotisservidor da rede - valstybinė sveikatos priežiūros tarnybaserviço nacional de saúde - istorinė vietalocal de interesse histórico - politinė padėtissituação política - SlovėnijaEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - sveikatos priežiūracuidados de saúde - slaugacuidados de enfermagem - medicinos specializacijaespecialidade médica - gyvūnų parodaespectáculo com animais - biudžeto stabilizavimo priemonėestabilizador orçamental - švietimo statistikaestatísticas da educação - ūkio vadovaschefe de exploração agrícola - sveikatos statistikaestatísticas da saúde - transporto statistikaestatísticas dos transportes - statistiniai turizmo duomenysestatísticas do turismo - europinis teisinis statusasestatuto jurídico europeu - stimuliantasestimulante - požeminis atliekų laikymasarmazenamento subterrâneo de resíduos - žvejybos struktūraestrutura de pesca - psichotropinė medžiagasubstância psicotrópica - pagalba vartotojuiapoio ao utilizador - vaistų kontrolė ir priežiūracontrolo dos medicamentos - daugiašalė kontrolėsupervisão multilateral - bendruomenių sąjungaassociação de municípios - operacinė sistemasistema operativo - duomenų bazės valdymo sistemasistema de gestão de base de dados - sveikatos priežiūros sistemasistema de saúde - teismų sistemasistema judiciário - TadžikistanasTajiquistão - finansinio poveikio lygistaxa de intervenção - dvejopo naudojimo technologijatecnologia dual - galinis kompiuterio įrenginysterminal - Palestinos autonominės teritorijosterritórios autónomos da Palestina - buvusios Jugoslavijos teritorijaterritórios da antiga Jugoslávia - TiūringijaTuríngia - prekyba žmonėmistráfico de pessoas - raminamasis vaistastranquilizante - muitinės kontroliuojamas perdirbimastransformação sob controlo aduaneiro - administravimo viešumastransparência administrativa - sprendimo priėmimo viešumastransparência do processo de decisão - pacientų pervežimastransporte de doentes - traumatraumatismo - sezoninis darbastrabalho sazonal - Bendrijos trijulėTroika Comunitária - trečiasis EPS etapasterceira fase da UEM - TurkmėnistanasTurquemenistão - administracinė priežiūratutela administrativa - Alsteris-DonegalisUlster-Donegal - Europos politinė sąjungaUnião Política Europeia - informacijos technologijos vartotojasutilizador informático - pakaitinis žemės ūkio produktų panaudojimasutilização alternativa de produtos agrícolas - ligos užkrato pernešėjasvector de doenças - kovinė transporto priemonėveículo de combate - Bendrijos teisės pažeidimasviolação do direito comunitário - apeliacijainstância de recurso - keliautojasviajante - jautri vietovėzona sensível - opozicijos vadovaslíder da oposição - šeimos galvachefe de família - gyvuliaigado - ČilėChile - maisto chemijaquímica dos alimentos - pramoninė chemijaquímica industrial - chirurgijacirurgia - chlorascloro - programinis biudžeto sudarymasescolha orçamental - technologijos pasirinkimasescolha de tecnologia - nedarbasdesemprego - ciklinis nedarbasdesemprego conjuntural - paslėptinis nedarbasdesemprego disfarçado - moterų nedarbasdesemprego de mulheres - jaunimo nedarbasdesemprego de jovens - trumpalaikis darbasdesemprego parcial - sezoninis nedarbasdesemprego sazonal - struktūrinis nedarbasdesemprego estrutural - laikinas atleidimas iš darbodesemprego técnico - techninės pažangos sukeltas nedarbasdesemprego tecnológico - nebalsavimasabstencionismo - veiklos sritisactividade da empresa - bedarbisdesempregado - chromascromo - KiprasChipre - sidrascidra - Tarptautinė migracijos organizacijaOIM - cementascimento - kinascinema - aplinkraštis, informacinis biuletenisboletim informativo, circular, newsletter - valdantysis sluoksnisclasse dirigente - žemesnysis sluoksnisclasse inferior - vidurinis sluoksnisclasse média - darbininkų klasėclasse operária - valstiečių klasėclasse rural - aukštuomenėclasse alta - klasifikacijaclassificação - arbitražinė išlygacláusula compromissória - vietų paskirstymo straipsnissistema de repartição - apsauginis straipsniscláusula de protecção - savisamdaactividade não assalariada - dvasininkijaclero - klimatasclima - oro kondicionavimasclimatização - sąskaitų uždarymasfecho de contas - politinis klubasgrupo de reflexão política - Pasaulinė maisto tarybaCMA - Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijaCNUCED - politinė koalicijacoligação política - kobaltascobalto - kodavimascodificação - kelių eismo taisyklėscódigo da estrada - laivybos kodeksascódigo de navegação - darbo kodeksascódigo do trabalho - taikus sambūviscoexistência pacífica - bendrasis finansavimasco-financiamento - bendras sprendimų priėmimascogestão - bendradarbiavimas biudžeto klausimaiscolaboração orçamental - mokesčių rinkimascobrança de impostos - duomenų rinkimasrecolha de dados - saulės energijos telktuvascolector solar - kolektyvizmascolectivismo - kaimo bendruomenėcolectividade rural - miesto bendruomenėcolectividade urbana - prisitaikymas mokyklojeadaptação escolar - maisto dažikliscorante alimentar - dirbtinis maisto dažikliscorante alimentar artificial - natūralusis maisto dažikliscorante alimentar natural - rapsaicolza - degalai, kurascarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - pakaitinis kurascombustível de substituição - iškastinis kurascombustível fóssil - socialinis prisitaikymasadaptação social - branduolinis kurascombustível nuclear - ES žemės ūkio komitetasComité Agrícola CE - EB komitetasComité CE - EB patariamasis komitetasComité Consultivo CE - įmonės tarybacomissão de trabalhadores - ES Ministrų Tarybos komitetasComité do Conselho da União Europeia - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetasComité Económico e Social Europeu - ES pinigų komitetasComité Monetário CE - EB bendrasis komitetasComité Paritário CE - EB nuolatinis komitetasComité Permanente CE - JTO nuolatinis komitetasComité Permanente ONU - EB mokslo komitetasComité Científico CE - EB techninis komitetasComité Técnico CE - komercinis arbitražasarbitragem comercial - virtualioji bibliotekabiblioteca virtual - Europos Sąjungos institucijų vertimo centrasCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Bendrijos augalų veislių biurasInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijaCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Europos energetikos chartijaCarta Europeia da Energia - socialinių sąlygų straipsniscláusula social - JTAPKCNUAD - Europos įmonių tarybaComité de Empresa Europeu - elektroninė prekybacomércio electrónico - Europos standartų institutasInstituto Europeu de Normalização - ESKCEN - EESKCENELEC - ETSKETSI - profesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimasreconhecimento das qualificações profissionais - žemės ūkio produktų kokybės kontrolėcontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - EFTA teismasTribunal da AECL - pavojingosios atliekosdetrito perigoso - privalomasis egzemplioriusdepósito legal - socialinis dempingasdumping social - įtvirtinta teisėdireito adquirido - pereinamojo laikotarpio ekonomikaeconomia em transição - elektroninė leidybaedição electrónica - fermentasenzima - Europos socialinė erdvėespaço social europeu - pirmaujančių industrializuotų šalių grupėgrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - Rio grupėGrupo do Rio - taikos įvedimasinstauração da paz - ekonominė žvalgybainteligência económica - zoologijos sodasjardim zoológico - žuvų ligadoença dos peixes - globalizacijaglobalização - daugialypė terpėmultimédia - Bendrijos vidaus rinkos darninimo biurasInstituto de Harmonização do Mercado Interno - Pasaulio muitų organizacijaOrganização Mundial das Alfândegas - Ginčų sprendimo institucijaÓrgão de resolução de litígios - Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimasAPEC - pedofilijapedofilia - proporcingumo principasprincípio da proporcionalidade - lyginamoji reklamapublicidade comparativa - Suomijos regionairegiões da Finlândia - Švedijos regionairegiões da Suécia - nuotolinių ryšių reglamentavimasregulamentação das telecomunicações - informacinė visuomenėsociedade da informação - Amsterdamo sutartisTratado de Amesterdão - pereinamasis ekonomikos laikotarpistransição económica - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - Europos pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjungaUNICE - darbinis gyvenimasvida profissional - euro zonazona do euro - IBTTaric - Tarptautinė laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijaCISL - Centrinės Afrikos valstybių ekonominė bendrijaCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - Europos ekonominio bendradarbiavimo lygaLECE - klonavimasclonagem - prekybinis ginčasdiferendo comercial - sunkumus patirianti įmonėempresa em dificuldade - informacijos magistralėauto-estrada da informação - intranetasintranet - ekstranetasextranet - naršyklėbrowser, Navegador, Navegadores WWW - dokumentų tvarkybagestão de documento - elektroninė dokumentų tvarkybaGED - optinė ženklų atpažintisOCR - skaitmeninis keitimasdigitalização - Žemutinė AustrijaNiederösterreich - Aukštutinė AustrijaOberösterreich - BurgenlandasBurgenland - KarintijaKärnten - ZalcburgasSalzburgo - ŠtirijaEstìria - TirolisTirol - VorarlbergVorarlberg - VienaViena - APEC šalyspaís da APEC - Energetikos ir aplinkos apsaugos politikos centrasCEEP - paskutinis mokėjimo terminasprazo de pagamento - stabilumo paktaspacto de estabilidade - jaunimo reikalų politikapolítica da juventude - politika vartotojų atžvilgiupolítica dos consumidores - Bendrijos politika - nacionalinė politikapolítica comunitária-política nacional - Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centrasObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - teisingumas ir vidaus reikalaiJAI - pagyvenusių žmonių diskriminacijadiscriminação com base na idade - diskriminacija dėl seksualinės orientacijosdiscriminação baseada na orientação sexual - pagyvenusių žmonių priežiūraassistência aos idosos - neteisingas atleidimas iš darbodespedimento abusivo - StokholmasEstocolmo - Rytų Vidurio ŠvedijaÖstra Mellansverige - Pietų ŠvedijaSydsverige - Šiaurės Vidurio ŠvedijaNorra Mellansverige - Vidurio NorlandasMellersta Norrland - Aukštutinis NorlandasÖvre Norrland - Smolandas ir salosSmåland med Öarna - Vakarų ŠvedijaVästsverige - Rytų SuomijaItä-Suomi - Vidurio SuomijaVäli-Suomi - Šiaurės SuomijaPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Pietų SuomijaEtelä-Suomi - Alandų salosAhvenanmaa - Socialinės politikos susitarimasAcordo Social CE - diskriminacija dėl negaliosdiscriminação fundada na deficiência - Europos kovos su sukčiavimu biurasOLAF - teisės aktų supaprastinimassimplificação legislativa - DNRADN - vaizdo sintezėimagem de síntese - įvertinimo metodasmétodo de avaliação - stebėjimasobservação - Bendrijos lygmens principasprincípio de comunitarização - valstybės atsakomybėresponsabilidade do Estado - modeliavimassimulação - importo priežiūrafiscalização das importações - lyginamoji analizėanálise comparativa - priežasčių analizėanálise de causas - kiekybinė analizėanálise quantitativa - specialiosios atostogoslicença especial - glaudesnis bendradarbiavimascooperação reforçada - hiperterpėhipermédia - hipertekstashipertexto - eutanazijaeutanásia - PalauPalau - Norfolko salaIlha norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - SeutaCeuta - MelilijaMelilla - Bendrijos nuomonėparecer comunitário - Audito Rūmų nuomonėparecer do Tribunal de Contas - ES pagrindinių teisių chartijaCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - demokratijos stokadéfice democrático - vyriausiasis BUSP įgaliotinisAlto-Representante para a PESC - Europos Sąjungos Tarybos nutarimasresolução do Conselho da União Europeia - Europos Tarybos nutarimasresolução do Conselho Europeu - gamybos būdasmodo de produção - gamybos planasobjectivo de produção - gamybos metodastécnica de produção - transgeninis gyvūnasanimal transgénico - transgeninis augalasplanta transgénica - naujovių sklaidadifusão das inovações - gamybos standartasnorma de produção - pasenusi technologijatecnologia obsoleta - naujų technologijų tyrimaiprospectiva tecnológica - mokslinių tyrimų organizavimasorganização da investigação - mokslo atradimasdescoberta científica - atsargumo principasprincípio da precaução - lauko tyrimaiinvestigação de campo - mokslinių tyrimų rezultatairesultado da investigação - atsekamumasrastreabilidade - darnioji žemdirbystėagricultura sustentável - Europos žemės ūkio modelismodelo agrícola europeu - agrarinės aplinkosaugos planasplano agro-ambiental - žemės politikapolítica agrária - ūkininkavimo projektasprojecto agrícola - žemės ūkio sritis su aplinkosaugos apribojimaiszona agrícola com condicionantes ambientais - derliaus nuostoliaiperda de colheita - žemės ūkio surašymasrecenseamento agrícola - drėkinamoji žemdirbystėcultivo irrigado - sėjomainarotação de culturas - silosinėsilo - kuro augalascultura energética - žemės ūkio aliejinis augalascultura oleaginosa - zootechnikazootecnia - borealinis miškasfloresta boreal - darnusis miškų valdymassilvicultura sustentável - miškų sertifikavimascertificação florestal - Europos miškininkystės politikapolítica florestal europeia - Europos miškininkystės informacijos ir ryšių sistemaEFICS - Viduržemio jūros regiono miškasfloresta mediterrânica - vidutinės klimato juostos miškasfloresta temperada - miškininkystės statistikaestatísticas florestais - Europos valiutamoeda europeia - Siūlomoji Europos tarpbankinė palūkanų normaEURIBOR - valiutų perskaičiavimo kursastaxa de conversão - Azijos plėtros bankasBAD - Centrinės Amerikos ekonominės integracijos bankasBCIE - Karibų plėtros bankasBDC - žemės ūkio kreditascrédito agrícola - stabilumo programaprograma de estabilidade - Europos mokestinis bendradarbiavimascooperação fiscal europeia - mokesčių reformareforma fiscal - migrantų nedarbasdesemprego dos trabalhadores migrantes - tęstinis profesinis mokymasformação profissional contínua - Užimtumo komitetasComité do Emprego - Europos užimtumo strategijaestratégia europeia de emprego - darbuotojo gebėjimas prisitaikytiadaptabilidade do trabalhador - darbo rinkos lankstumasflexibilidade do trabalho - pasenusios kvalifikacijosqualificação obsoleta - darbo jėgos trūkumasescassez de mão-de-obra - kelias kvalifikacijas turintis darbuotojastrabalhador polivalente - darbuotojų verbavimasrecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - pareigų pažeminimasretrogradação profissional - EcofinasEcofin - nedalyvaujančioji šalispaís não participante - dalyvaujančioji valstybėpaís participante - medžiagų atsparumasresistência dos materiais - lyginamoji analizė pagal atskaitos taškąavaliação comparativa - sąžininga prekybacomércio equitativo - paslaugos koncesijaconcessão de serviços - komercinė sutartiscontrato comercial - tarptautinis komercinis arbitražasarbitragem comercial internacional - elektroninis parašasassinatura electrónica - prekybos statistikaestatísticas comerciais - pašalinimas iš tarptautinės organizacijosexclusão de uma organização internacional - Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystėparceria euro-mediterrânica - pagalbos įvertinimasavaliação da ajuda - konfliktų prevencijaprevenção de conflitos - etninis valymaspurificação étnica - žmonių naikinimo ginklasarma antipessoal - šnipinėjimasespionagem - karinė paslaptissegredo militar - gynybos statistikaestatísticas de defesa - dirvožemio tyrimasanálise do solo - erdvėtyraciência do espaço - bioklimatologijabioclimatologia - dirvožemio chemijaquímica do solo - kultūrinė geografijageografia cultural - gyventojų geografijageografia humana - regioninė geografijageografia regional - geomorfologijageomorfologia - sedimentologijasedimentologia - dirvožemio tipastipo de solo - etnografijaetnografia - darbo sociologijasociologia do trabalho - ekologinė ekonomikaeconomia do ambiente - ekologinis švietimaseducação ambiental - vandens apsaugaprotecção das águas - išmetamųjų dujų mažinimasredução das emissões de gases - atsakomybė už žalą aplinkairesponsabilidade por danos ambientais - ekologinė statistikaestatísticas do ambiente - jūrų ekosistemaecossistema marinho - sausumos ekosistemaecossistema terrestre - rūgštėjimasacidificação - kanalizacijos dumblaslama de depuração - cheminės atliekosresíduo químico - elektroninės atliekosresíduo electrónico - ligoninių atliekosresíduo hospitalar - atsitiktinė taršapoluição acidental - vietinė taršapoluição local - tarptautinis įvaikinimasadopção internacional - kartų konfliktas, kartų nesusikalbėjimasconflito de gerações - įvaikinimo teisėdireito de adopção - įtėvių šeimafamília recomposta - poligamijapoligamia - šeimos vieningumassolidariedade familiar - Bendrijos migracijos politikapolítica migratória comunitária - senų žmonių priklausomumasdependência das pessoas idosas - demografinė prognozėprevisão demográfica - kartų atsinaujinimassubstituição das gerações - krikščioniscristão - musulmonasmuçulmano - Europos asociacijaassociação europeia - neįgaliųjų savarankiškumasautonomia dos deficientes - socialinis elgesyscomportamento social - neįgaliųjų integravimasintegração dos deficientes - socialinis paktaspacto social - vaikų pornografijapornografia infantil - religinis turizmasturismo religioso - jaunimo smurtasviolência juvenil - smurtas mokyklojeviolência na escola - šeiminis smurtasviolência doméstica - kultūrinė išimtisexcepção cultural - europinė tapatybėidentidade europeia - religinis fundamentalizmasintegrismo religioso - naujoji religijanova religião - Europos kultūros renginysmanifestação cultural europeia - kultūros skatinimaspromoção cultural - universalus sveikatos draudimascobertura universal de doença - medicinos teisėdireito médico - gydytojų klaidaerro médico - lėtinė ligadoença crónica - nepatentuotas vaistasmedicamento genérico - maisto saugasegurança dos alimentos - palaikomoji slaugacuidados paliativos - savireguliavimasauto-regulamentação - administracinis kodeksasCódigo Administrativo - teisės istorijaHistória do Direito - netyčinis nusikaltimasdelito não-intencional - psichologinis terorizavimasassédio moral - nebaudžiamumasimpunidade - nepilnamečių baudžiamoji atsakomybėresponsabilidade penal dos menores - sekso turizmasturismo sexual - susikaupusios neišspręstos teismo bylosprocessos judiciais em atraso - panaikinimasrevogação - eksteritorinė jurisdikcijacompetência extraterritorial - teismų nepriklausomumasindependência da justiça - jūrų teismasjurisdição marítima - vedybos iš išskaičiavimocasamento de conveniência - Šengeno informacijos sistemaSistema de Informação de Schengen - religinis konfliktasconflito religioso - teisė į sveikatos priežiūrądireito à saúde - energijos šaltinių įvairinimasdiversificação energética - dujų telkinysjazigo de gás - energijos vartojimo efektyvumasrendimento energético - strateginės atsargosreserva estratégica - naftos telkinysjazigo de petróleo - branduoliniai tyrimaiinvestigação nuclear - tarptautinės organizacijos plėtraalargamento de uma organização internacional - pramonės integracijaintegração industrial - stojimo kriterijaicritério de adesão - derybos dėl narystėsnegociação de adesão - bendroji gynybos politikapolítica de defesa comum - pasirengimo narystei strategijaestratégia de pré-adesão - Europos vartotojų informacijos agentūraAgência Europeia de Informação dos Consumidores - mikropaskolamicrocrédito - mikrofinansaimicrofinança - ekonominės rizikos vadybacindínica - kosmologijacosmologia - sutuoktinis pagalbininkascônjuge auxiliar - atsitiktinis užimtumastrabalho ocasional - mechaninė vibracijavibração mecânica - eigulysguarda-florestal - EurojustasEurojust - Europos arešto orderismandado de captura europeu - ES stojimo sutartistratado de adesão à UE - Nicos sutartisTratado de Nice - pagalba nukentėjusiesiemsajuda às vítimas - nepilnamečių nusikaltėlių kolonijacentro educativo - religijos vidaus teisėdireito das religiões - budizmo teisėdireito budista - kanonų teisėdireito canónico - protestantų bažnytinė teisėdireito eclesiástico protestante - hebrajų teisėdireito hebraico - hinduizmo teisėdireito hindu - islamo teisėdireito muçulmano - mokestinio įsiskolinimo nurašymasperdão fiscal - neteisėta statybaconstrução clandestina - gatvės vaikaicriança da rua - chuliganizmasholiganismo - vargingas miesto rajonaszona urbana desfavorecida - greitoji medicinos pagalbamedicina de urgência - vandalizmasvandalismo - eugenikaeugenia - dirbantys vargšaitrabalhador pobre - nejonizuojančioji spinduliuotėradiação não ionizante - įmonės augimascrescimento da empresa - tarptautinis įmonių susijungimasfusão internacional - įmonės valdymasgoverno das sociedades - ženklinimas socialinėmis etiketėmisrótulo social - įmonės išpirkimasaquisição de empresa - retintegracijos įmonėempresa de inserção - naują verslą pradedanti įmonėnova empresa - Europos kooperatyvascooperativa europeia - mokymo kokybėqualidade do ensino - parlamento bibliotekabiblioteca parlamentar - įstatymo komentarascomentário da lei - elektroninis dokumentasdocumento electrónico - turistinių kelionių vadovasguia turístico - laikmenų bibliotekamediateca - dezinformacijadesinformação - interneto prieigos teikėjasfornecedor de acesso - interneto naudotojas, naršytojasinternauta - paieškos sistemamotor de pesquisa - telekomunikacijų politikapolítica das telecomunicações - sekimas vaizdo kameromisvideovigilância - kriptografijaCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - kompiuterių virusasvírus informático - pagrindiniai poreikiainecessidades fundamentais - regionų ir ES santykiairelação regiões-União Europeia - nekomercinis sektoriussector não comercial - socialinėms reikmėms perkeltos lėšostransferências sociais - želatinagelatina - maisto papildascomplemento alimentar - ekologiškas žemės ūkio produktasproduto biológico - plytatijolo - akmuopedra - specialusis metalasmetal especial - dyzelinis variklismotor diesel - lentpjūvėserração - navigacijos priemonėajuda à navegação - miesto eismascirculação urbana - darnusis mobilumasmobilidade sustentável - pažangioji transporto sistemasistema de transporte inteligente - palydovinė navigacijanavegação por satélite - antžeminės paslaugosassistência em escala - konfederacinė valstybėEstado confederado - regioninė valstybėEstado regional - protokolasprotocolo - valstybės simbolissímbolos do Estado - nacionalistinė partijapartido nacionalista - autonomistinė partijapartido autonomista - ekstremistinė partijapartido extremista - rinkimų reformareforma eleitoral - parlamentinis tyrimasinquérito parlamentar - įstatymų projektų rengimasredacção legislativa - išrinktojo asmens statusasestatuto do eleito - elektroninė vyriausybėadministração electrónica - vyriausybės pareiškimasdeclaração do governo - valdžiagovernança - parlamentinė diplomatijadiplomacia parlamentar - periodinis baudos mokėjimassanção pecuniária obrigatória - iškeldinimas iš butodespejo - pardavimo automatasdistribuidor automático - pradinis kapitalascapital de arranque - kosmetinė chirurgijacirurgia estética - medicinos ekspertizės aktasperícia médica - mokyklą palikęs asmuoabandono escolar - parabolinė antenaantena parabólica - mokslo populiarinimasvulgarização científica - žinių valdymasgestão dos conhecimentos - uosto direkcijaadministração portuária - užsakomosios paslaugosexternalização - cheminė avarijaacidente químico - kosmetikos pramonėindústria cosmética - statybos metodastécnicas da construção - bendradarbiavimas žemės ūkio srityjecooperação agrícola - ginklų sunaikinimasdestruição de armas - bendradarbiavimas švietimo srityjecooperação em matéria de educação - dujų pramonėindústria do gás - tarptautinė darbo teisėdireito internacional do trabalho - tarptautinė prekybos teisėdireito comercial internacional - tėvo atostogos vaikui prižiūrėtilicença por paternidade - kalinių darbastrabalho do recluso - regiono rinkamercado regional - regiono saugumassegurança regional - šiaurinis elniasrena - telemedicinatelemedicina - teritorinis ginčascontencioso territorial - Europos maisto saugos direkcijaAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - Europos konstitucijaConstituição Europeia - Bendrijos corpus juriscorpus juris comunitário - originalo perpardavimo atlygio teisėdireito de sequência - mokslinis pranešimasperitagem científica - socialinis poveikisimpacto social - Pasirengimo narystei struktūrinės politikos programaISPA - augalų veislės nuosavybės teisėobtenção vegetal - postkomunizmaspós-comunismo - reprodukcinė sveikatasaúde genésica - universalioji paslaugaserviço universal - Tarptautinis baudžiamasis tribunolas - Europos vizijavisão da Europa - institucinis susitarimasacordo institucional - Centrinės Europos laisvosios prekybos susitarimasCEFTA - Centrinė Reino navigacijos komisijaCCNR - viešosios pareigoscargo público - sąžinės straipsniscláusula de consciência - politinis sambūviscoabitação política - parlamento komiteto sudėtiscomposição de uma comissão parlamentar - posėdžių tvarkacondução de reuniões - Amerikos šalių žmogaus teisių teismasTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Tarptautinis baudžiamasis teismasTribunal Penal Internacional - pagrindų sprendimasdecisão-quadro - asmeninis tobulėjimasdesenvolvimento pessoal - daugiatautė valstybėEstado multiétnico - Mikronezijos Federacinės ValstijosEstados Federados da Micronésia - gyventojų iškeldinimasevacuação da população - justicijos artumasjustiça de proximidade - verslo moralėética económica - Cheminio ginklo uždraudimo organizacijaOPAQ - Pasaulio turizmo organizacijaOMT - žemės ūkio atstovaujamasis organasorganismo de representação agrícola - Andų ParlamentasParlamento Andino - Centrinės Amerikos ParlamentasParlamento Centro-americano - Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimo šalyspaíses da NAFTA - Kaukazo šalyspaíses do Cáucaso - bendravimo įgūdžiaiprática da comunicação - derybų įgūdžiaiprática da negociação - Lotynų Amerikos ParlamentasParlamento Latino-americano - rašymo įgūdžiaiprática da redacção - balsavimo rezultatairesultado da votação - socialinė demokratijasocial-democracia - Europos Parlamento narių statutasestatuto dos membros do Parlamento - geografinė informacijos sistemasistema de informação geográfica - skaitmeninė technologijatecnologia digital - Amerikos žemyno laisvosios prekybos sritisALCA - Europos rekonstrukcijos agentūraAgência Europeia de Reconstrução - Maisto ir veterinarijos tarnybaServiço Alimentar e Veterinário - gyvenamojo rajono policijapolícia de proximidade - tarpparlamentinė delegacijadelegação interparlamentar - budistas [V4.1]budista [V4.1] - karo mokslas [V4.1]ciência militar [V4.1] - mokyklos valgykla [V4.1]cantina escolar [V4.1] - dvasinė taryba [V4.1]concílio [V4.1] - partijos suvažiavimas [V4.1]congresso de um partido [V4.1] - Europos vietos ir regionų savivaldos kongresas [V4.1]CPLRE [V4.1] - piliečių pareigos [V4.1]deveres do cidadão [V4.1] - teisė į fizinę sveikatą [V4.1]direito à integridade física [V4.1] - karo teisė [V4.1]direito penal militar [V4.1] - romėnų teisė [V4.1]direito romano [V4.1] - mokesčio grąžinimas [V4.1]reembolso de imposto [V4.1] - pasimatymo teisė [V4.1]direito de visita [V4.1] - anklavas [V4.1]enclave territorial [V4.1] - inkstų liga [V4.1]doença renal [V4.1] - vaistinė [V4.1]farmácia [V4.1] - geležinkelio stotis [V4.1]estação de caminho-de-ferro [V4.1] - autobusų stotis [V4.1]estação rodoviária [V4.1] - istorinė geografija [V4.1]geografia histórica [V4.1] - hinduistas [V4.1]hinduísta [V4.1] - pasaulio istorija [V4.1]história universal [V4.1] - grafikos iliustracija [V4.1]ilustração gráfica [V4.1] - inkunabulas [V4.1]incunábulo [V4.1] - administracinis pažeidimas [V4.1]infracção administrativa [V4.1] - derinimo teisė [V4.1]lei de harmonização [V4.1] - manifestas [V4.1]manifesto [V4.1] - rankraštis [V4.1]manuscrito [V4.1] - teisiniai metodai [V4.1]metodologia jurídica [V4.1] - mitologija [V4.1]mitologia [V4.1] - antiglobalistinis judėjimas [V4.1]movimento antiglobalização [V4.1] - kultūrinis judėjimas [V4.1]movimento cultural [V4.1] - prisišliejusioji partija [V4.1]partido charneira [V4.1] - neparlamentinė partija [V4.1]partido extraparlamentar [V4.1] - monarchistinė partija [V4.1]partido monárquico [V4.1] - regionalistinė partija [V4.1]partido regionalista [V4.1] - planas [V4.1]plano [V4.1] - regioninė policija [V4.1]polícia regional [V4.1] - savivaldybės policija [V4.1]polícia local [V4.1] - išmoka be įnašų [V4.1]prestação não contributiva [V4.1] - vietinis biudžetas [V4.1]orçamento local [V4.1] - regioninis biudžetas [V4.1]orçamento regional [V4.1] - politinė propaganda [V4.1]propaganda política [V4.1] - prezidentinis valdymas [V4.1]regime presidencial [V4.1] - primityvioji religija [V4.1]religião primitiva [V4.1] - studentų bendrabutis [V4.1]residência de estudantes [V4.1] - seksualumas [V4.1]sexualidade [V4.1] - teisės sociologija [V4.1]sociologia do direito [V4.1] - kaimo sociologija [V4.1]sociologia rural [V4.1] - miesto sociologija [V4.1]sociologia urbana [V4.1] - švietimo sociologija [V4.1]sociologia da educação [V4.1] - politinė sociologija [V4.1]sociologia política [V4.1] - dujų tiekimas [V4.1]distribuição de gás [V4.1] - gyvojo valia [V4.1]testamento vital [V4.1] - šventas tekstas [V4.1]texto sagrado [V4.1] - videoteka [V4.1]videoteca [V4.1] - prigimtinė teisė [V4.1]direito natural [V4.1] - biometrika [V4.1]biometria [V4.1] - teisė į būstą [V4.1]direito à habitação [V4.1] - greito reagavimo pajėgos [V4.1]força de reacção rápida [V4.1] - populizmas [V4.1]populismo [V4.1] - civilinė santuoka [V4.1]união civil [V4.1] - Karibų jūros valstybių asociacija [V4.1]Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - patriotinis judėjimas [V4.1]movimento patriótico [V4.1] - nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje [V4.1]representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - socialinė ir kultūrinė grupėgrupo sociocultural - tarnautojų profesinė sąjungasindicato de funcionários públicos - laisvoji pramonės zonazona franca industrial - RingkoebingRingkøbing - garso ir vaizdo įrangamaterial audiovisual - Europos bendradarbiavimo asociacijaAssociação Europeia para a Cooperação - tarpprofesinis susitarimasacordo interprofissional - StorstroemStorstrøm - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - Didžiojo Belto Vakaraioeste de Storebælt - palūkanų subsidijabonificação de juro - bendra garso ir vaizdo įrašų gamybaco-produção audiovisual - garso ir vaizdo įrašų programaprograma audiovisual - garso ir vaizdo įrašų gamybaprodução audiovisual - garso ir vaizdo ryšių politikapolítica do audiovisual - garso ir vaizdo įrašų piratavimaspirataria audiovisual - europinė garso ir vaizdo įrašų erdvėespaço audiovisual europeu - skerdenacarcaça - socialinė ir profesinė kategorijacategoria socioprofissional - ES valstybė narėEstado-Membro UE - Jungtinis tyrimų centrasCentro Comum de Investigação - Europos vaistų agentūraAgência Europeia de Medicamentos - Bosnija ir HercegovinaBósnia-Herzegovina - Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijaCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Belgijos bendruomenėscomunidades da Bélgica - eksporto kontrolėcontrolo das exportações - prieš Europos Sąjungą nukreiptas sukčiavimasfraude contra a União Europeia - išorinė Europos Sąjungos sienafronteira externa da União Europeia - Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrasObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - ES įstaigos ar agentūrosórgão e agência UE - SlovakijaEslováquia - EESKCENELEC - Vidaus rinkos derinimo tarnybaInstituto de Harmonização no Mercado Interno - IBTTaric - EUTELSATEUTELSAT - Žemutinė AustrijaBaixa Áustria - Aukštutinė AustrijaAlta Áustria - Rytų Vidurio ŠvedijaCentro-Este da Suécia - Pietų ŠvedijaSul da Suécia - Šiaurės Vidurio ŠvedijaCentro-Norte da Suécia - Vidurio NorlandasNorrland Central - Aukštutinis NorlandasAlta Norrland - Smolandas ir salosSmåland e Ilhas - Vakarų ŠvedijaOeste da Suécia - Rytų SuomijaFinlândia Oriental - LaplandijaLapónia - Pietų SuomijaFinlândia Meridional - Alandaiilhas Åland - valstybės atsakomybėresponsabilidade do Estado - Audito Rūmų nuomonėparecer do Tribunal de Contas - Siūlomoji Europos tarpbankinė palūkanų normaEURIBOR - kelias kvalifikacijas turintis darbuotojastrabalhador polivalente - Pasaulio turizmo organizacijaOMT - budistasbudista - karo mokslasciência militar - mokyklos valgyklacantina escolar - Europos vietos ir regionų savivaldos kongresasCPLRE - piliečių pareigosdeveres do cidadão - teisė į fizinę sveikatądireito à integridade física - baudžiamoji karo teisėdireito penal militar - romėnų teisėdireito romano - mokesčio grąžinimasreembolso de imposto - pasimatymo teisėdireito de visita - inkstų ligadoença renal - vaistinėfarmácia - geležinkelio stotisestação de caminho-de-ferro - autobusų stotisestação rodoviária - istorinė geografijageografia histórica - hinduistashinduísta - pasaulio istorijahistória universal - grafikos iliustracijailustração gráfica - inkunabulasincunábulo - administracinis pažeidimasinfracção administrativa - derinimo teisėlei de harmonização - manifestasmanifesto - rankraštismanuscrito - teisiniai metodaimetodologia jurídica - mitologijamitologia - antiglobalistinis judėjimasmovimento antiglobalização - kultūrinis judėjimasmovimento cultural - prisišliejusioji partijapartido charneira - neparlamentinė partijapartido extraparlamentar - monarchistinė partijapartido monárquico - regionalistinė partijapartido regionalista - regioninė policijapolícia regional - savivaldybės policijapolícia local - išmoka be įnašųprestação não contributiva - vietinis biudžetasorçamento local - regioninis biudžetasorçamento regional - politinė propagandapropaganda política - prezidentinis valdymasregime presidencial - primityvioji religijareligião primitiva - studentų bendrabutisresidência de estudantes - seksualumassexualidade - teisės sociologijasociologia do direito - kaimo sociologijasociologia rural - miesto sociologijasociologia urbana - švietimo sociologijasociologia da educação - politinė sociologijasociologia política - dujų tiekimasdistribuição de gás - gyvojo valiatestamento vital - šventas tekstastexto sagrado - videotekavideoteca - prigimtinė teisėdireito natural - teisė į būstądireito à habitação - greito reagavimo pajėgosforça de reacção rápida - populizmaspopulismo - Karibų jūros valstybių asociacijaAssociação dos Estados das Caraíbas - patriotinis judėjimasmovimento patriótico - nuolatinė atstovybė Europos Sąjungojerepresentação permanente junto da União Europeia - karo teisėdireito militar - mokymosi technikamétodo de aprendizagem - mnemonikamétodo mnemotécnico - psichometrinis testasteste psicométrico - Kotonu sutartisacordo de Cotonu - Lenkijos regionairegiões da Polónia - Slovėnijos regionairegiões da Eslovénia - Čekijos Respublikos regionairegiões da República Checa - Slovakijos regionairegiões da Eslováquia - GorenskaGorenjska - GoriškaGoriška - Pietryčių SlovėnijaEslovénia Sudeste - KoroškaKoroška - Notranska-KraškaNotranjsko-kraška - Obalna-KraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinskaSavinjska - SpodneposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Vidurio SlovėnijaEslovénia Central - Bratislavos regionasregião de Bratislava - Trnavos regionasregião de Trnava - Trenčyno regionasregião de Trenčín - Nitros regionasregião de Nitra - Banska Bistricos regionasregião de Banská Bystrica - Prešovo regionasregião de Prešov - Košicos regionasregião de Košice - Pietų ČekijaBoémia do Sul - Hradec Kralovės regionasHradec Králové - Karlovy Varų regionasKarlovy Vary - Libereco regionasLiberec - Pietų MoravijaMorávia do Sul - Moravija-SilezijaMorávia-Silésia - Olomouco regionasOlomouc - Pardubicės regionasPardubice - Pilzeno regionasPilsen - Prahos regionasPraga - Ūsčio regionasUstí - Vysočinos regionasVysočina - Zlyno regionasZlín - Vidurio ČekijaBoémia Central - Žilinos regionasregião de Žilina - Estijos regionairegiões da Estónia - Šiaurės EstijaEstónia do Norte - Vakarų EstijaEstónia Ocidental - Vidurio EstijaEstónia Central - Šiaurės Rytų EstijaEstónia Nordeste - Pietų EstijaEstónia do Sul - Latvijos regionairegiões da Letónia - LatgalaLatgale - Rygos regionasRiga - VidžemėVidzeme - KuržemėKurzeme - ŽiemgalaZemgale - Lietuvos regionairegiões da Lituânia - Alytaus apskritisAlytus - Kauno apskritisKaunas - Klaipėdos apskritisKlaipėda - Marijampolės apskritisMarijampolė - Panevėžio apskritisPanevėžys - Šiaulių apskritisŠiauliai - Tauragės apskritisTauragė - Telšių apskritisTelšiai - Utenos apskritisUtena - Vilniaus apskritisVilnius - Vengrijos regionairegiões da Hungria - Oulu regionasOulu - Vakarų SuomijaFinlândia Ocidental - AtikaÁtica - Vakarų GraikijaGrécia Ocidental - Vidurio MakedonijaMacedónia Central - Rytų Makedonija ir TrakijaMacedónia Oriental e Trácia - Vakarų MakedonijaMacedónia Ocidental - Šiaurės EgėjasEgeu do Norte - Pietų EgėjasEgeu do Sul - Pietų AlfeldasAlfold do Sul - Šiaurės AlfeldasAlfold do Norte - Vidurio VengrijaHungria Central - Šiaurės VengrijaHungria do Norte - Vidurio DunantūlisTransdanúbia Central - Pietų DunantūlisTransdanúbia do Sul - Vakarų DunantūlisTransdanúbia Ocidental - intelektinis kapitalascapital intelectual - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnasAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - Europos personalo atrankos tarnybaEPSO - teisinė priežiūracontrolo jurisdicional - atviras koordinavimo metodasmétodo aberto de coordenação - nanotechnologijananotecnologia - Europos kaimynystės politikapolítica europeia de vizinhança - Jungtinių Tautų tarptautinė narkotikų kontrolės programaPNUCID - viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėparceria público-privado - diplomatinis protokolasprotocolo diplomático - Europos laivybos saugumo agentūraAgência Europeia da Segurança Marítima - Europos skrydžių saugumo agentūraAgência Europeia para a Segurança da Aviação - Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūraENISA - skaitmeninė atskirtisfosso digital - kalbų politikapolítica linguística - bendroji socialinė atsakomybėresponsabilidade social das empresas - greitasis skaitymasmétodo de leitura rápida - eismo taisyklių pažeidimasinfracção ao código da estrada - ledlaužisquebra-gelo - globos pašalpasubsídio de assistência - nepageidaujama elektroninė reklamapublicidade electrónica não solicitada - organizacijos kultūracultura organizacional - atleistų iš darbo įdarbinimasajuda à reintegração profissional - interneto adresasendereço internet - žinių ekonomikaeconomia do conhecimento - prezidentų konferencijaconferência dos presidentes - Europos Sąjungos saugumo studijų institutasInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - Europos Sąjungos palydovų centrasCentro de Satélites da União Europeia - kamieninės ląstelėscélula estaminal - įmonės perkėlimasdeslocalização - karių kapinėscemitério militar - Mazovijos vaivadijaMazóvia - Mažosios Lenkijos vaivadijaPequena Polónia - Silezijos vaivadijaSilésia - Liublino vaivadijaregião de Lublin - Pakarpatės vaivadijaSubcarpácia - Vakarų Pamario vaivadijaPomerânia Ocidental - Švento Kryžiaus vaivadijaSanta Cruz - Lodzės vaivadijaregião de Lodz - Liubušo vaivadijaLubúsquia - Žemutinės Silezijos vaivadijaBaixa Silésia - Palenkės vaivadijaPodláquia - Didžiosios Lenkijos vaivadijaGrande Polónia - Pamario vaivadijaPomerânia - Opolės vaivadijaOpole - Kujavijos Pamario vaivadijaCujávia-Pomerânia - Varmijos Mozūrų vaivadijaVármia-Masúria - vaiko priežiūros pašalpasubsídio parental - Europos gynybos agentūraAgência Europeia de Defesa - Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrasCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Europos cheminių medžiagų agentūraAgência Europeia dos Produtos Químicos - Europos geležinkelių agentūraAgência Ferroviária Europeia - Europos policijos kolegijaAcademia Europeia de Polícia - uždraustas ginklasarma proibida - VesternorlandasVästernorrland - JemtlandasJämtland - VermlandasVärmland - DalarnaDalarna - JevleborgasGävleborg - JonšiopingasJönköping - KrunubergasKronoberg - KalmarasKalmar - GotlandasGotland - BlekingėBlekinge - SkonėSkåne - HalandasHalland - Vestra JotalandasVästra Götaland - Upsalos regionasUppsala - SiodermanlandasSödermanland - EsterjotlandasÖstergötland - ErebruÖrebro - VestmanlandasVästmanland - VesterbotenasVästerbotten - NorbotenasNorrbotten[Thème]

-