» 

dicionario analógico

AarhusAarhus - bíróságok illetékességecompetência jurisdicional - társadalmi-gazdasági körülményekcondição socioeconómica - a Kulturális Együttműködés TanácsaConselho de Cooperação Cultural - CRESTCREST - Európai Termelékenységi ÜgynökségAgência Europeia para a Produtividade - Atomenergia-ügynökségAgência para a Energia Nuclear - audiovizuális dokumentumdocumento audiovisual - DubaiDubai - mezőgazdasági fejlesztési tervplano de desenvolvimento agrícola - nyomtatóimpressora - sós vízágua salgada - talajvízágua subterrânea - szennyvízágua residual - szociokulturális létesítményequipamento sociocultural - közösségi halászatpesca comunitária - Nemzetközi EnergiaügynökségAgência Internacional de Energia - kecskesajtqueijo de cabra - tehénsajtqueijo de vaca - FujairahFujeirah - emigráns kormánygoverno no exílio - audiovizuális szektorindústria audiovisual - esetjogjurisprudência - EK-esetjogjurisprudência CE - szövetségi tagállamEstado federado - komfort nélküli lakáshabitação insalubre - mikroökonómiamicroeconomia - városok közötti migrációmigração interurbana - városon belüli ingázásmigração intra-urbana - a Storebaelttől keletre fekvő területLeste de Storebælt - szervezeti diagramorganigrama - vadhúscarne de caça - minőségi elemzésanálise qualitativa - versenyképességcombatividade, competitividade - Macedónia, Macedônia - szemétégetésincineração de resíduos - atipikus foglalkoztatástrabalho atípico - héjas állat, rákfélecrustáceo, crustáceos - munkakördescrição de funções - nemzetek jogadireito dos Estados - idegenjogdireito dos estrangeiros - kisebbségek jogaidireitos das minorias - társasági jogdireito das sociedades comerciais - közlekedési jogdireito dos transportes - lakásügyi jogszabályokdireito da habitação - munkajogdireito do trabalho - választójogdireito eleitoral - részidős művelésagricultura a tempo parcial - pénzügyi szabályozásregulamentação financeira - nemzetközi adójogdireito fiscal internacional - erdészeti jogszabályoklegislação florestal - nemzetközi emberi jogokdireito humanitário internacional - nemzetközi jogdireito internacional - nemzetközi magánjogdireito internacional privado - nemzetközi közjogdireito internacional público - házassági jogdireito matrimonial - nemzeti jogdireito nacional - nukleáris jogdireito nuclear - büntetőjogdireito penal - gazdasági bűncselekménydelito económico - nemzetközi büntetőjogdireito penal internacional - magánjogdireito privado - kereskedelmi célú gazdálkodásagricultura comercial - közjogdireito público - agrárjogdireito rural - szociális jogszabályokdireito social - felségjogdireito territorial - politikai jobboldaldireita política - polgári jogokdireitos cívicos - emberi jogokdireitos do Homem - nők jogaidireitos da mulher - szerződéses gazdálkodásagricultura contratual - különleges lehívási jogokDireitos Especiais de Saque - dömpingdumping - születéskor várható élettartamesperança de vida - tanulmányok időtartamaduração dos estudos - bérlet időtartamaduração do arrendamento - munkaidőduração do trabalho - jogszabályban meghatározott munkaidőduração legal do trabalho - AASM-országokpaíses EAMA - közös gazdálkodásagricultura de grupo - Kelet-AngliaEast Anglia - közösségi vizekáguas comunitárias - csurgalékvízágua de infiltração - fürdésre alkalmas vízágua termal - belvizekáguas interiores - hegyvidéki gazdálkodásagricultura de montanha - nemzetközi vizekmar alto - sós vízágua salgada - felszíni vizekágua superficial - felségvizekmar territorial - szennyvízágua residual - mezőgazdasági kereskedelemtrocas agrícolas - kereskedelmi forgalomtrocas comerciais - információcserepermuta de informação - kiadványcserepermuta de publicações - Közösségen kívüli kereskedelemcomércio extracomunitário - Közösségen belüli kereskedelemcomércio intracomunitário - országcsoportok szerinti kereskedelemcomércio por grupos de países - országok szerinti kereskedelemcomércio por país - termékek szerinti kereskedelemcomércio por produtos - külterjes gazdálkodásagricultura extensiva - bértáblaescala de salários - külföldön működő iskolaescola no estrangeiro - európai iskolaescola europeia - nemzetközi iskolaescola internacional - rendészeti iskolaescola nacional - piacra jutásacesso ao mercado - belterjes gazdálkodásagricultura intensiva - gazdaságeconomia - agrárgazdaságtaneconomia agrícola - kollektivizált gazdaságeconomia colectiva - összehangolt gazdasági cselekvéseconomia concertada - strukturális kiigazításajustamento estrutural - háborús gazdálkodáseconomia de guerra - vállalati gazdálkodáseconomia da empresa - Ausztria régióiregiões da Áustria - mediterrán mezőgazdaságagricultura mediterrânica - önellátó gazdálkodáseconomia de subsistência - közlekedésgazdaságeconomia dos transportes - irányított gazdaságeconomia orientada - családi gazdaságeconomia familiar - erdőgazdálkodáseconomia florestal - ipari gazdaságeconomia industrial - világgazdaságeconomia internacional - vegyes gazdaságeconomia mista - nemzetgazdaságeconomia nacional - agrárélelmiszer-iparagroalimentar - posztindusztriális gazdaságeconomia pós-industrial - állami gazdálkodáseconomia pública - regionális gazdaságeconomia regional - feketegazdaságeconomia paralela - városgazdálkodáseconomia urbana - SkóciaEscocia, Escócia - ökoszisztémaecossistema - agroiparagro-indústria - otthoni tanuláseducação ao domicílio - művészeti oktatáseducação artística - összehasonlító oktatáseducação comparada - alapoktatáseducação de base - tömegoktatáseducação de massas - felnőttoktatáseducação de adultos - külföldiek oktatásaeducação de estrangeiros - iskolarendszeren kívüli oktatáseducação informal - folyamatos tanuláseducação permanente - testneveléseducação física - óvodai neveléseducação pré-escolar - egészségneveléseducação sanitária - nemi felvilágosítás, szexuális neveléseducação sexual - speciális oktatásensino especial - tanulólétszámefectivo escolar - agronómiaagronomia - radioaktív szennyvízefluente radiactivo - egyenlő díjazásigualdade das remunerações - egyenlő bánásmódigualdade de tratamento - törvény előtti egyenlőségigualdade perante a lei - EgyiptomEgipto, Egito, República Árabe do Egipto, República Árabe do Egito, República Árabe Unida - SalvadorEl Salvador - piacbővítésalargamento do mercado - citrusfélékcitrino - választók nyilvántartásba vételeeleitor inscrito - választáseleição - előrehozott választáseleição antecipada - európai választáseleição europeia - közvetett választáseleição indirecta - helyi választásokeleição local - nemzeti választáseleição nacional - parlamenti választáseleição parlamentar - időközi választáseleição parcial - IDAAID - előválasztáseleição primária - elektori testületeleitorado - elektrokémiaelectroquímica - elektrometallurgiaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotecnia - gazdasági támogatásapoio económico - külterjes állattartáscriação animal em pastorícia - ráktenyésztéscultura de crustáceos - belterjes állattenyésztéscriação animal intensiva - hulladék ártalmatlanításaeliminação de resíduos - csomagolásembalagem - legeltetéses állattartáspastagem de engorda - foglalkoztatási támogatásajuda ao emprego - kivándorlásemigração - Emilia-RomagnaEmília-Romana - az Egyesült Arab Emírségek országaiterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - értékpapír-kibocsátásemissão de títulos - pénzkibocsátásemissão de moeda - közlekedési balesetacidente de transporte - védett munkahelyemprego reservado - irodai alkalmazottempregado de escritório - munkaadóempregador - külföldi segélyajuda ao estrangeiro - közösségi hitelfelvételempréstimo comunitário contraído - nemzetközi kölcsönempréstimo internacional - állami kölcsönfelvételempréstimo público - emulgeátoremulsionante alimentar - eladósodásendividamento - hullámenergiaenergia das ondas - környezetkímélő energiaenergia não poluente - exporttámogatásajuda à exportação - kemény energiaenergia poluente - elektromos energiaenergia eléctrica - szélenergiaenergia eólica - geotermikus energiaenergia geotérmica - hidroelektromos energiaenergia hidroeléctrica - árapály-energiaenergia maremotriz - hektáronkénti támogatásajuda por hectare - napenergiaEnergia solar - hőenergiaenergia térmica - elhagyott gyermekcriança abandonada - migráns szülő gyermekefilho de migrante - házasságon kívül született gyermekfilho natural - egyetlen gyermekfilho único - kötelezettségvállalás kiadásokraafectação de despesas - trágyafertilizante - befektetési támogatásajuda ao investimento - szerves trágyafertilizante orgânico - hizlalásengorda - politikai emberrablásrapto político - gazdasági felmérésinquérito económico - a fogyasztás felméréseinquérito ao consumo - társadalomstatisztikai felmérésinquérito social - adatrögzítésregisto de dados - dokumentum adatrögzítéseregisto de documentos - építési támogatásajuda à construção - tüzelőanyag-dúsításenriquecimento de combustível - tanárprofessor - távoktatásensino à distância - mezőgazdasági oktatásensino agrícola - számítógépes oktatásensino informatizado - felekezeti oktatásensino confessional - nyelvoktatásensino de línguas - általános oktatásensino geral - ingyenes oktatásensino gratuito - modernizációs támogatásajuda à modernização - nem felekezeti iskolaensino secular - orvosképzésensino médico - kötelező oktatásensino obrigatório - paramedicinai képzésensino paramédico - multidiszciplináris oktatásensino pluridisciplinar - posztgraduális oktatásensino pós-universitário - alapfokú oktatásensino primário - magánoktatásensino privado - szakoktatásensino profissional - közoktatásensino oficial - termelési támogatásajuda à produção - tudományos oktatásensino na área de ciências - középfokú oktatásensino secundário - felsőoktatásensino superior - műszaki oktatásensino técnico - horizontális megállapodásacordo horizontal - nemzetközi kartellacordos e práticas concertadas internacionais - vertikális megállapodásacordo vertical - élelmiszersegélyajuda alimentar - gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtásamutualidade agrícola - nem tarifális akadályentrave não pautal - tarifális akadályentrave pautal - technikai akadályentrave técnico - vámraktárentreposto aduaneiro - vállalkozásempresa - kézműves vállalkozásempresa artesanal - kereskedelmi vállalkozásempresa comercial - közös vállalatempresa comum - lízingvállalkozásempresa de arrendamento - külföldi vállalkozásempresa estrangeira - európai vállalkozásempresa europeia - családi vállalkozásempresa familiar - vagyonkezelő társaságempresa fiduciária - ingatlanvállalkozásempresa imobiliária - egyszemélyes társaságempresa individual - hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatásajuda aos desfavorecidos - multinacionális vállalatempresa multinacional - karbantartásmanutenção de equipamentos - növényi kultúra megőrzésemanutenção das culturas - fizikai környezetambiente físico - megtakarításokpoupança - vállalkozásoknak nyújtott támogatásajuda às empresas - kényszerű takarékosságpoupança forçada - epidemiológiaepidemiologia - EpíroszEpiro - források kimerüléseesgotamento dos recursos - EcuadorEquador - lófélékequino - költségvetési egyensúlyequilíbrio orçamental - ökológiai egyensúlyequilíbrio ecológico - kétoldalú segélyajuda bilateral - mezőgazdasági felszerelésequipamento agrícola - közösségi létesítményekequipamento colectivo - járműrészekequipamento do veículo - elektromos felszerelésequipamento electrónico - szociokulturális létesítményequipamento sociocultural - ESZAK-segélyauxílio CECA - sportlétesítményequipamento desportivo - oklevelek egyenértékűségeequivalência de diplomas - ergonómiaergonomia - leszámítolásdesconto bancário - európai jogi térségespaço judiciário europeu - zöldterületárea verde - közösségi támogatásajuda comunitária - Spanyolország régióiregiões de Espanha - védett fajokespécie protegida - ipari kémkedésespionagem industrial - vizsgálatensaio - nukleáris kísérletexperiência nuclear - ExtremaduraEstremadura espanhola - kiegészítő terméktámogatásajuda complementar aos produtos - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézményekinstituição especial de crédito - oktatási intézményestabelecimento de ensino - közüzemorganismo de utilidade pública - a költségvetés megállapításaelaboração do orçamento - egészségügyi intézményestabelecimento hospitalar - büntetés-végrehajtási intézetestabelecimento prisional - közjogi intézményorganismo público - bádog, ónestanho, lata - arany-deviza standardpadrão de câmbio-ouro - sürgősségi segélyajuda de emergência - kormányzás rendkívüli állapot eseténestado de excepção - jóléti államEstado-providência - állami támogatásauxílio estatal - EtiópiaEtiópia - etnológiaetnologia - címkézésrotulagem - megvalósíthatósági tanulmányestudo de viabilidade - piackutatásestudo de mercado - munkatanulmányestudo do trabalho - külföldi hallgatóestudante estrangeiro - gazdasági segélyajuda económica - euróhiteleurocrédito - euródevizaeurodivisa - euró-dolláreurodólar - eurókötvényeuro-emissão - európiaceuromercado - eurokommunizmuseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - európai jobboldaleurodireita - EurogroupEurogrupo - természetbeni segélyajuda em géneros - Észak-EurópaEuropa do Norte - Dél-EurópaEuropa Meridional - Nyugat-EurópaEuropa Ocidental - Europecheeuropesca - interaktivitásinteractividade - eutrofizációeutrofização - költségvetési javaslatavaliação orçamental - projektelemzésavaliação de projecto - a források értékeléseavaliação de recursos - nukleáris balesetacidente nuclear - technológiaértékelésavaliação tecnológica - adókikerülésevasão fiscal - vizsgaexame - mezőgazdasági többletexcedente agrícola - EK-elbánásból való kizárásexclusão do tratamento CE - projektmenedzsmentexecução de projecto - költségvetés végrehajtásaexecução do orçamento - ítélet végrehajtásaexecução de sentença - versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítésisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - tarifális mentességisenção pautal - költségvetési évexercício orçamental - agyelszívásfuga de cérebros - mezőgazdasági üzemexploração agrícola - állami gazdaságexploração agrícola estatal - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemexploração agrícola mista - tengerek kihasználásaexploração marítima - források kiaknázásaexploração dos recursos - családi gazdálkodásexploração agrícola familiar - erdőgazdaságexploração florestal - tejgazdaságexploração leiteira - robbanóanyagexplosivo - kivitelexportação - tőkekivitelexportação de capitais - kisajátításexpropriação - multilaterális segélyajuda multilateral - kiutasításexpulsão - extraterritorialitásexterritorialidade - bányakitermelésextracção mineira - kiadatásextradição - szélsőbalextrema-esquerda - számlázásfacturação - vissza nem térintendő segélyajuda não reembolsável - alacsony jövedelemrendimento baixo - csődfalência - használati viszonyregime de exploração agrícola - tulajdonosi művelésexploração por conta própria - részesművelésexploração mista - nagycsaládfamília numerosa - sógorságfamília por afinidade - FAOFAO - magánsegélyajuda privada - gabonalisztfarinha de cereais - állatvilágfauna - EMEAFECOM - háztartásbelidoméstica - regionális támogatásajuda regional - migráns nőmulher migrante - EMOGAFEOGA - EMOGA GaranciarészlegFEOGA garantia - EMOGA Orientációs RészlegFEOGA orientação - vasFerro - haszonbérlői gazdálkodásarrendamento rural - szövetkezeti gazdaságexploração agrícola colectiva - mintagazdaságexploração-piloto - komphajóferry-boat - egészségügyi segélyajuda sanitária - IFLAFIAB - farostfibra de madeira - üvegrostfibra de vidro - textilrostfibra têxtil - FIDFID - IFADFIDA - Fidzsi-szigetekFidji, Fiji, República das Ilhas Fidji - ragadós száj- és körömfájásfebre aftosa - ágazati támogatásajuda sectorial - huzalfio - halászhálórede de pesca - közös leányvállalatfilial comum - finanszírozásfinanciamento - rövid távú finanszírozásfinanciamento a curto prazo - hosszú távú finanszírozásfinanciamento a longo prazo - középtávú finanszírozásfinanciamento a médio prazo - közösségi finanszírozásfinanciamento comunitário - kompenzációs finanszírozásfinanciamento compensatório - kiegészítő finanszírozásfinanciamento complementar - segély finanszírozásafinanciamento da ajuda - ipar finanszírozásafinanciamento industrial - exportfinanszírozásfinanciamento das exportações - pártok finanszírozásafinanciamento dos partidos - a költségvetés finanszírozásafinanciamento do orçamento - kampányfinanszírozásfinanciamento eleitoral - nemzeti finanszírozásfinanciamento nacional - nemzetközi pénzügyekfinanças internacionais - helyi pénzügyekfinanças locais - államháztartásfinanças públicas - FinnországFinlândia - FunenFiónia - adórendszerfiscalidade - UnicefUnicef - IEA - árrögzítésfixação de preços - bérmegállapításfixação de salário - Nyugat-Flandria tartományProvíncia da Flandres Ocidental - Kelet-Flandria tartományProvíncia da Flandres Oriental - gabonapehelyflocos de cereais - növényvilágflora - virágkertészetfloricultura - faúsztatástransporte por flutuação - légiflottafrota aérea - NAÜAIEA - halászflottafrota de pesca - belvízi hajóflottafrota fluvial - kereskedelmi flottafrota mercante - ciklikus ingadozásflutuação conjuntural - áringadozásflutuação de preços - gazdasági ingadozásflutuação económica - strukturális változásokflutuação estrutural - fluorflúor - IMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUMP - európai tisztviselőfuncionário europeu - parthoz közeli tengerfenékfundo costeiro - alapítványfundação - EK-alapfundos CE - AdzsmánAjman - közös alapfundo comum - cégértékfundo de comércio - ERFAFEDER - működő tőkefundo de maneio - Európai Monetáris AlapFundo Monetário Europeu - öntöttvasferro fundido - fúrásperfuração - tengeri fúrásperfuração no mar - védett erdőreserva florestal - szálerdőfloresta de alto fuste - csemeteerdőmata - természetes erdőfloresta natural - erdőültetvényfloresta plantada - vámalakiságokformalidade aduaneira - vezetőképzésformação para a gestão - tanárképzésformação de professores - árképzésformação de preços - munkahelyi képzésformação em serviço - szakképzésformação profissional - valutakiigazításajustamento monetário - szállítófornecedor - dokumentumellátásfornecimento de documentos - eljárási költségekdespesas judiciais - tandíjdespesas de escolaridade - választási költségekdespesas eleitorais - gyógyszerköltségekdespesas farmacêuticas - Franciaország tengerentúli megyéiDU franceses - francia TOTPTU franceses - Franciaország régióiregiões de França - franchisefranchising - vámmentességfranquia aduaneira - LAFTAALACL - adókijátszásfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - iskolalátogatásfrequência escolar - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia-Giulia - FrieslandFrísia - sajtqueijo - féllágy sajtqueijo de pasta semidura - kemény sajtqueijo de pasta dura - LAFTA-országokpaíses ALACL - lágy sajtqueijo de pasta mole - kéksajtqueijo curado com fungos - juhsajtqueijo de ovelha - kecskesajtqueijo de cabra - tehénsajtqueijo de vaca - ömlesztett sajtqueijo fundido, queijo processado - friss sajtqueijo fresco - sajtgyárindústria queijeira - határfronteira - maggyümölcsfruto de semente - friss gyümölcsfruto fresco - trópusi gyümölcsfruto tropical - FujairahFujeirah - vállalkozás egyesülésefusão de empresas - Galápagos-szigetekGalápagos - GalíciaGaliza - GambiaGâmbia - biztosítékgarantia - hitelgaranciagarantia de crédito - garantált jövedelemgarantia de rendimento - beruházásvédelemgarantia do investimento - gyermekgondozásguarda de crianças - GATTGATT - politikai baloldalesquerda política - baloldali radikalizmusesquerdismo - füstgázgás de combustão - gázvezetékgasoduto - kémiai alkoholálcool químico - területpihentetéssuspensão de cultivo - magas- és mélyépítésengenharia civil - üszővitela - geokémiageoquímica - gazdaságföldrajzgeografia económica - politikai földrajzgeografia política - geofizikageofísica - gerontológiagerontologia - menedzsmentgestão - vállalati számvitelgestão contabilística - vállalkozás igazgatásagestão de empresas - területrendezésgestão do espaço - hulladékgazdálkodásgestão de resíduos - halgazdálkodásgestão das pescas - erőforrás-gazdálkodásgestão dos recursos - logisztikagestão do material - alkoholizmusalcoolismo - személyzetgazdálkodásadministração do pessoal - pénzügyi irányításgestão financeira - menedzsment-stratégiagestão previsional - GibraltárGibraltar - jéggelo - glükózglucose - tengeröbölgolfo - kormánygoverno - emigráns kormánygoverno no exílio - forradalmi kormánygoverno insurreccional - étkezési zsírgordura alimentar - ipari zsírgordura industrial - AlentejoAlentejo - nagyvállalkozásgrande empresa - nagy méretű mezőgazdasági üzemgrande exploração agrícola - Nagy-AntillákGrandes Antilhas - ingyenes orvosi ellátáscuidados médicos gratuitos - GörögországGrécia - Közép-GörögországGrécia Central - Görögország régióiregiões da Grécia - GrenadaGranada - AlgarveAlgarve - GrönlandGroenlândia, Groênlandia, Gronelandia - GroningenGroningen - Andok-csoportPacto Andino - Andok-csoport országaipaíses do Pacto Andino - érdekcsoportgrupo de interesses - vállalkozások csoportjagrupo de empresas - Tízek CsoportjaGrupo dos Dez - ADR-megállapodásAcordo ADR - AlgériaArgélia - képviselőcsoportgrupo político - emberi jogi mozgalommovimento de defesa dos direitos do homem - beszerzői csoportassociação de compradores - gazdasági egyesülésgrupo de interesse económico - termelői csoportagrupamento de produtores - etnikai csoportgrupo étnico - algaalga - nyelvi csoportgrupo linguístico - darasêmea - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GeldernGelderland - függetlenségi háborúguerra de independência - határháborúguerra de fronteira - atomháborúguerra nuclear - GuineaGuiné - Bissau-GuineaGuiné-Bissau - Egyenlítői-GuineaGuiné Equatorial - GuyanaGuiana - Francia GuyanaGuiana Francesa - élőhelyhabitat - vidéki lakóhelymeio rural - városi lakóhelymeio urbano - állati takarmányalimento para gado - vásárlói szokásokhábito de compra - Hainaut tartományProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - HamburgHamburg, Hamburgo - vámharmonizációharmonização alfandegária - ipari takarmányalimento industrial - adóharmonizációharmonização fiscal - Felső-NormandiaAlta Normandia - Burkina Fasói KöztársaságBurkina Faso - HawaiiHawaii - HessenHesse - bébiételalimento para crianças - nyári időszámításhora de Verão - kérdések órájaperíodo de perguntas - túlórahora extraordinária - történettudományHistória - hisztológiahistologia - holdingtársaságholding - Dél-HollandiaHolanda Meridional - Észak-HollandiaHolanda Setentrional - előkészített élelmiszeralimento preparado - emberöléshomicídio - jóváhagyáshomologação - HondurasHonduras - MagyarországHungria - pszichiátriai intézményestabelecimento psiquiátrico - munkarendhorário de trabalho - feldolgozott élelmiszeralimento transformado - rugalmas munkaidőhorário flexível - kertészetjardinagem - állati olajóleo animal - mogyoróolajóleo de amendoim - olívaolajazeite - halolajóleo de peixe - nehézolajóleo pesado - ásványolajóleo mineral - táplálkozásnutrição - fáradt olajóleo usado - növényi olajóleos vegetais, óleo vegetal - olajmalomfábrica de óleos - bírósági végrehajtóoficial de diligências - munkakörülmények humanizálásahumanização do trabalho - hidrogénhidrogénio - hidrogeológiahidrogeologia - takarmányozásalimentação animal - hidrológiahidrologia - élelmiszer-higiéniahigiene alimentar - munkahelyi egészségvédelemsaúde e higiene no trabalho - jelzáloghipoteca - politikai ideológiaideologia política - AETR-megállapodásAcordo AETR - emberi táplálkozásalimentação humana - yamgyökérinhame - IIEPIIPE - szigetconsole, ilha, Ilhas - Ile de FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - Csatorna-szigetekIlhas Anglo-Normandas - Kajmán-szigetekIlhas Caimão, Ilhas Cayman, Ilhas Caymans - Karolina-szigetekIlhas Carolinas - Szél felőli szigetekIlhas do Barlavento - Feröer-szigetekIlhas Faroé - Ión-szigetekIlhas Jónicas - Mariana-szigetekIlhas Marianas - Szélcsendes-szigetekIlhas do Sotavento - Turks- és Caicos-szigetekIlhas Turcas e Caicos - Virgin-szigetekilhas Virgens - adósságelengedésredução da dívida - társaság bejegyzéseregisto de sociedade - parlamenti mentességimunidade parlamentar - immunológiaimunologia - reklámhatásimpacto publicitário - új tevékenység meghonosításaimplantação de actividade - Német Demokratikus KöztársaságAlemanha RD - behozatalimportação - közösségi adóimposto comunitário - személyi jövedelemadóimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - közvetlen adóimposto directo - ingatlanadócontribuição predial - átalányadóimposto forfetário - közvetett adóimposto indirecto - nemzeti adóimposto nacional - tárgyi dóimposto real - fogyasztási adóimposto sobre o consumo - magánszemélyt terhelő vagyonadóimposto sobre a fortuna - értéknövekedési adóimposto de mais-valia - vagyonszerzési illetékimposto sucessório - vállalkozást terhelő vagyonadóimposto de capitais - jövedelemadóimposto sobre os rendimentos - tőkenyereség-adóimposto sobre o rendimento de capitais - Németország régióiregiões da Alemanha - bértömegadóimposto sobre os rendimentos do trabalho - társasági adóimposto sobre as sociedades - nyomtatásimpressão gráfica - könyvelési tételimputação contabilística - keresőképtelenségincapacidade para o trabalho - tűzincêndio - összeférhetetlenségincompatibilidade - incotermsIncoterms - IndiaÍndia - kártalanításindemnização - biztosítási összegindemnização de seguro - indulási támogatássubsídio de instalação - végkielégítésindemnização por despedimento - képviselői tiszteletdíjsubsídio e abono parlamentares - gazdasági függetlenségindependência económica - nemzeti függetlenségindependência nacional - technológiai függetlenségindependência tecnológica - árindexálásindexação de preços - munkabérek indexálásaindexação salarial - dokumentumindexelésindexação de documentos - eltérési indikátorindicador de divergência - gazdasági mutatóindicador económico - szociális indikátorindicador social - árindexíndice de preços - IndonéziaIndonésia - repülőgépiparindústria aeronáutica - űrrepülőgép-iparindústria aeroespacial - választási koalíciócoligação eleitoral - élelmiszeriparindústria alimentar - gépjárműiparindústria automóvel - vegyiparindústria química - filmgyártás, filmiparcinematografia, Indústria cinematográfica - kulturális iparindústria cultural - fegyvergyártásindústria de armamento - audiovizuális szektorindústria audiovisual - információs ágazatindústria da informação - kiegészítő juttatásabono complementar - kommunikációs iparindústria da comunicação - szerszámgépiparindústria de máquinas-ferramentas - halászati ágazatindústria pesqueira - húsfeldolgozó iparindústria de carne - cellulóz- és papíriparindústria da celulose e do papel - csúcstechnológiás iparindústria de ponta - feldolgozóiparindústria transformadora - italgyártásindústria de bebidas - keretmegállapodásacordo-quadro - ösztöndíjsubsídio de estudos - festékiparindústria de corantes - műtrágyaiparindústria de adubos - műanyagiparindústria de plásticos - szolgáltatóiparindústria de serviços - telekommunikációs szektorindústria das telecomunicações - faiparindústria da madeira - gumiiparindústria da borracha - bőriparindústria do couro - haláleseti juttatássubsídio por morte - hűtőiparindústria do frio - játékiparindústria de brinquedos - könyvkereskedelemindústria do livro - bútoriparindústria do mobiliário - cukoriparindústria do açúcar - üvegiparindústria vidreira - ruhaiparindústria do vestuário - szivattyúiparindústria do vácuo - anyasági ellátássubsídio de maternidade - elektronikai iparindústria electrónica - elektrotechnikai iparindústria electrotécnica - exportiparindústria para exportação - óraiparindústria relojoeira - szállodaiparindústria hoteleira - informatikai ágazatindústria informática - tejiparindústria de lacticínios - könnyűiparindústria ligeira - erőforrások elosztásaafectação de recursos - gépészetindústria mecânica - bányászatindústria mineira - nukleáris iparindústria nuclear - optikai iparindústria óptica - gyógyszeriparindústria farmacêutica - fotóiparindústria fotográfica - vas- és acéliparindústria siderúrgica - társadalmi egyenlőtlenségdesigualdade social - inflációinflação - kereskedelmi adatinformação comercial - munkavállalók tájékoztatásainformação dos trabalhadores - fogyasztói tájékoztatásinformação do consumidor - üzleti informatikainformática de gestão - számítógépes dokumentációinformática documental - ipari informatikainformática industrial - ElzászAlsácia - orvosi informatikainformática médica - büntetendő cselekményinfracção - ipari infrastruktúrainfra-estrutura industrial - mérnökengenheiro - beavatkozásingerência - politikai változásalternância política - törvénykezdeményezésiniciativa legislativa - innovációinovação - önkényes eltávozásinsubmissão - élelmiszer-felügyeletinspecção de alimentos - szakfelügyeletinspecção escolar - állat-egészségügyi vizsgálatinspecção veterinária - alumíniumalumínio - kikötőberendezésinstalação portuária - ellenőrző szervinstância de controlo - ETUIInstituto Sindical Europeu - AKCS-EK intézményinstituição ACP-CEE - EU-intézményinstituição comunitária - pénzügyi intézményinstituição financeira - politikai intézményinstituição política - vallási intézményinstituição religiosa - az ENSZ szakosított intézményeinstituição especializada da ONU - lakásfelújításmelhoria do habitat - vizsgálóbírói eljárásinstrução judicial - hangszerinstrumento musical - közösségi pénzügyi eszközinstrumento financeiro comunitário - INTALINTAL - migránsok beilleszkedéseintegração de migrantes - gazdasági integrációintegração económica - európai integrációintegração europeia - a termelés javításamelhoria da produção - monetáris integrációintegração monetária - politikai integrációintegração política - regionális integrációintegração regional - társadalmi beilleszkedésintegração social - választópolgárok akarataintenção de voto - kölcsönös gazdasági függőséginterdependência económica - közhivataloktól való elzárásinterdição profissional - EK-megállapodásacordo CE - növénynemesítésmelhoramento de plantas - kamatjuro - közvetítő kereskedőintermediário comercial - munkásinternacionáléInternacional Operária - szocialista internacionáléInternacional Socialista - elmegyógyintézetbe utalásinternamento psiquiátrico - interpellációinterpelação parlamentar - talajjavításmelhoramento do solo - jogértelmezésinterpretação do direito - pénzügyi intervencióintervenção financeira - piaci intervencióintervenção no mercado - találmányinvenção - külföldön történő befektetésinvestimento no estrangeiro - közösségi beruházásinvestimento comunitário - közvetlen beruházásinvestimento directo - külföldi befektetésinvestimento estrangeiro - ipari befektetésinvestimento industrial - nemzetközi beruházásinvestimento internacional - magánberuházásinvestimento privado - állami beruházásinvestimento público - regionális beruházásinvestimento regional - magánlakás sérthetetlenségeinviolabilidade do domicílio - jódiodo - IrakIraque - IránIrão - Irian JayaIrian Jaya - munkaidő beosztásaorganização do tempo de trabalho - Észak-ÍrországIrlanda do Norte - Írország régióiregiões da Irlanda - UNRISDIINU - Islândia, República da Islândia - ISOISO - izoglükózisoglucose - szigetelőanyagisolante - erdőfejlesztésordenamento florestal - épületszigetelésisolamento de edifícios - hangszigetelésisolamento acústico - hőszigetelésisolamento térmico - elszigetelődési politikaisolacionismo - IzraelIsrael - OlaszországItália - Olaszország régióiregiões de Itália - ugarterra em pousio - Jamaicai KöztársaságJamaica - vízépítésordenamento hídrico - konyhakerthorta familiar - JávaJava - szerencsejátékjogo de azar - fiatal személyjovem - fiatal munkavállalójovem trabalhador - olimpiajogos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordániaJordânia - hivatalos lapjornal oficial - mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodásordenamento hidroagrícola - folyamatos munkarendjornada contínua - judaizmusjudaísmo - bírójuiz - ítéletjulgamento - közigazgatási bíróságjurisdição administrativa - polgári ügyekben eljáró bíróságjurisdição civil - különbíróságjurisdição de excepção - vidékfejlesztésdesenvolvimento rural - rendes bíráskodásjurisdição comum - katonai bíróságjurisdição militar - büntetőbíróságjurisdição penal - fiatalkorúak bíróságajurisdição de menores - társadalombiztosítási bíráskodásjurisdição social - fellebbviteli bíróságjurisdição superior - pénzbüntetésmulta - esetjogjurisprudência - EK-esetjogjurisprudência CE - gyümölcslésumo de fruta - zöldséglésumo de legume - KambodzsaCamboja - kapoksumaúma - KenyaQuénia - módosításemenda - KiribatiKiribati - KuvaitKoweit - RéunionReunião - minőséget igazoló címkecertificado de qualidade - laktózlactose - tejleite - fogyasztási tejleite-bebida - nyerstejleite cru - fölözött tejleite desnatado - teljes tejleite gordo - fermentált tejleite fermentado - homogenizált tejleite homogeneizado - pasztőrözött tejleite pasteurizado - sterilizált tejleite esterilizado - talaj kondicionálásacorrecção do solo - termékbevezetéslançamento de um produto - szövetségi tagállamEstado federado - anyanyelvlíngua materna - LaoszLaos - házinyúlcoelho - LazioLácio - AmerikaAmérica - törvényességlegalidade - törvényalkotáslegislação - élelmiszerjoglegislação alimentar - dömpingellenes jogszabályoklegislação antidumping - trösztellenes jogszabályoklegislação antitrust - felhatalmazáson alapuló jogalkotásautorização legislativa - gyógyszerjoglegislação farmacêutica - növény-egészségügyi jogszabályoklegislação fitossanitária - egészségügyi jogszabályoklegislação sanitária - oktatási jogszabályoklegislação escolar - állat-egészségügyi jogszabályoklegislação veterinária - törvényhozási időszaklegislatura - gumós zöldséglegume de bolbo - leveles zöldséglegume de folha - gyümölcszöldséglegume de fruto - Közép-AmerikaAmérica Central - gyökérzöldséglegume de raiz - friss zöldséglegume fresco - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - állati leukózisleucose animal - LibanonLíbano - a kereskedelem liberalizálásaliberalização do comércio - LibériaLibéria - egyesülési szabadságliberdade de associação - gondolatszabadságliberdade de opinião - véleménynyilvánítási szabadságliberdade da informação - sajtószabadságliberdade de imprensa - hajózás szabadságaliberdade de navegação - gyülekezési jogliberdade de reunião - iparűzési szabadságliberdade de comércio - vallásszabadságliberdade religiosa - könyvesboltlivraria - tőke szabad mozgásalivre circulação de capitais - áruk szabad mozgásalivre circulação de mercadorias - személyek szabad mozgásalivre circulação de pessoas - munkavállalók szabad mozgásalivre circulação de trabalhadores - szabad versenylivre-concorrência - önrendelkezési jogliberdade de dispor de si mesmo - szabad forgalomlivre-prática - szolgáltatásnyújtás szabadságalivre prestação de serviços - LíbiaLíbia - szabadalmi engedélylicença de patente - iparűzési engedélylicença comercial - kiviteli engedélylicença de exportação - azbesztamianto - behozatali engedélylicença de importação - szállítói engedélylicença de transporte - elbocsátásdespedimento - kollektív elbocsátásdespedimento colectivo - létszámcsökkentés gazdasági okokbóldespedimento por motivos económicos - LiechtensteinLiechtenstein, Listenstaine, Principado do Liechtenstein - parafacortiça - Liège tartományprovíncia de Liège - halászterületlocal de pesca - munkahelylocal de trabalho - keményítőamido - közlekedési útvonallinha de transporte - barnaszénlignite - Arab LigaLiga Árabe - az Arab Liga országaipaíses da Liga Árabe - LiguriaLigúria - LimburgLimburgo - Belga-Limburg tartományProvíncia do Limburgo - értékesítési korlátozáslimitação de comercialização - társulási megállapodásacordo de associação - szénsavas italrefrigerante - LimousinLimousin - lenlinho - olajlenlinho oleaginoso - fémrúdlingote - nyelvészetlinguística - likőrlicor - végelszámolásliquidação de sociedade comercial - amortizációamortização - vagyon felszámolásaliquidação dos bens - kiadások érvényesítéseliquidação das despesas - likviditásliquidez monetária - nemzetközi likviditásliquidez internacional - zárt listalista fechada - szépirodalomliteratura - szürke irodalomdocumentação cinzenta - államadósság törlesztéseamortização da dívida - fuvarozásentrega - energia-lelőhelylocalização das fontes de energia - a termelés helyelocalização da produção - ingatlan-bérbeadásarrendamento - lízingleasing - munkáskizáráslockout - többszintes házhabitação colectiva - családi házhabitação individual - komfort nélküli lakáshabitação insalubre - szociális lakáshabitação social - szoftversoftware - törvénylei - kerettörvénylei-quadro - szabadidőtempos livres - LombardiaLombardia - LotaringiaLorena, Lorraine - alacsony lakbérrenda regulamentada - kenőanyaglubrificante - játéktárludoteca - tűzvédelemprevenção de incêndios - környezetszennyezés elleni küzdelemluta contra a poluição - bűnüldözéscombate ao crime - pazarlás elleni küzdelemluta contra o desperdício - osztályharcluta de classes - költség-haszon elemzésanálise de custos-benefícios - Grão-Ducado do Luxemburgo, Luxemburgo - Luxembourg tartományProvíncia do Luxemburgo - lucernaluzerna - liofilizálásliofilização - munkagépmáquina - mezőgazdasági gépmaquinaria agrícola - irodai berendezésmáquina de escritório - költséghatékonysági elemzésanálise de custo-eficácia - aratógépmáquina de colheita - hidraulikus gépi berendezésmáquina hidráulica - pneumatikus munkagépmáquina pneumática - textilgépmáquina têxtil - MashreqMachereque - makroökonómiamacroeconomia - MadeiraMadeira - input-output elemzésanálise de entradas-saídas - szupermarketgrande superfície - diszkontáruházarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - magnéziummagnésio - mezőgazdasági munkaerőmão-de-obra agrícola - kisegítő családtagmão-de-obra familiar - vízelemzésanálise da água - munkahelyek megtartásamanutenção do emprego - békefenntartásmanutenção da paz - abszolút többségmaioria absoluta - nagykorúságmaioridade - többségi szavazásmaioria de voto - politikai többségmaioria política - minősített többségmaioria qualificada - csendes többségmaioria silenciosa - információelemzésanálise da informação - egyszerű többségmaioria relativa - állatbetegségdoença animal - légzőszervi betegségdoença das vias respiratórias - kardiovaszkuláris betegségdoença do coração - endemikus betegségdoença endémica - járványos betegségdoença infecciosa - foglalkozási betegségdoença profissional - trópusi betegségdoença tropical - növénybetegségdoença vegetal - fiatalok elégedetlenségedescontentamento da juventude - Malajziai-félszigetpenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalajziaMalásia - Maldív-szigetekMaldivas - MaliMali - Falkland-szigetekIlhas Falkland - malátamalte - demográfiai elemzésanálise demográfica - MáltaMalta - La Manche csatornaCanal da Mancha - képviselői mandátummandato electivo - mangánmanganésio - kulturális eseménymanifestação cultural - mérlegelemzésanálise de balanços - szakképzetlen munkásservente - tankönyvmanual escolar - maoizmusmaoísmo - határidős piacmercado a prazo - mezőgazdasági piacmercado agrícola - közösségi mezőgazdasági piacmercado agrícola comunitário - azonnali piacmercado a pronto pagamento - költségelemzésanálise de custos - közös piacmercado comum - Arab Közös PiacMercado Comum Árabe - az Arab Közös Piac országaipaíses do Mercado Comum Árabe - közösségi piacmercado comunitário - árubeszerzési szerződéscontrato de fornecimentos - szabadkézi vételajuste directo - építési beruházásra irányuló szerződéscontrato de obras - devizapiacmercado cambial - közgazdasági elemzésanálise económica - árupiacmercado de produtos de base - munkaerőpiacmercado do trabalho - külső piacmercado externo - földpiacmercado fundiário - hazai piacmercado interno - nemzetközi piacmercado internacional - szabadpiacmercado livre - pénzpiacmercado monetário - közbeszerzési szerződéscontrato público - pénzügyi elemzésanálise financeira - szabályozott piacmercado regulamentado - margarinmargarina - ingadozási sávmargem de flutuação - szociális kirekesztésexclusão social - házasságcasamento - MarokkóMarrocos - társadalmi elemzésanálise social - MartiniqueMartinica - marxizmusmarxismo - költségvetési volumenmassa orçamental - pénzmennyiségmassa monetária - hőálló anyagokmateriais refractários - világítási berendezésmaterial de iluminação - építési munkagépequipamento de construção - fúróberendezésequipamento de perfuração - emelőszerkezetequipamento de elevação - elektromos berendezésekmaterial eléctrico - gépi berendezésmaterial mecânico - matematikamatemática - tejzsírgordura do leite - műanyagokmatéria plástica - ASEANASEAN - nyersanyagmatéria-prima - radioaktív anyagokmatéria radioactiva - MauritiusMauricia, Maurícia, Maurícias, Maurício - MauritániaMauritania, Mauritânia - MayotteMayotte - CACM-országokpaíses MCAC - precíziós gépgyártásmecânica de precisão - általános gépgyártásmecânica geral - ASEAN-országokpaíses ASEAN - gépesítésmecanização - mezőgazdaság gépesítésemecanização agrícola - monetáris intervenciós mechanizmusmecanismo de intervenção monetária - támogatási mechanizmusmecanismo de apoio - iskolaorvosmedicina escolar - állatorvos-tudománymedicina veterinária - állatok levágásaabate de animais - Bretton Woods-i megállapodásacordo de Bretton Woods - anatómiaanatomia - MelanéziaMelanésia - melaszmelaço - mezőgazdasági háztartásagregado familiar agrícola - havi munkabérmensalidade - asztalosmunkamarcenaria - lakatosmunkamarcenaria metálica - Balti-tengerMar Báltico - Ír-tengerMar da Irlanda - AndalúziaAndaluzia - AndorraAndorra - Norvég-tengerMar da Noruega - Északi-tengerMar do Norte - anhidridanidrido - Földközi-tengerMar Mediterrâneo - higanymercúrio - azonos hatású intézkedésekmedida de efeito equivalente - vasfémmetal ferroso - nehézfémmetal pesado - nemvasfémmetal não ferroso - nemesfémmetal precioso - metalloidmetalóide - vágóállatanimal para abate - porkohászatmetalurgia dos pós - feles bérletparceria agrícola - kétszerestrigo e centeio - meteorológiameteorologia - kutatási módszermétodo de investigação - statisztikai módszermétodo estatístico - metrológiametrologia - haszonállatanimal de criação - MexikóMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroökonómiamicroeconomia - mikroformamicroforma - MikronéziaMicronésia - Kelet-MidlandsEast Midlands - Nyugat-MidlandsWest Midlands - igavonó állatanimal de tracção - migrációmigração - ingázásmigração alternante - hazatelepülésmigração de regresso - családi migrációmigração familiar - kényszermigrációmigração forçada - határmenti migrációmigração fronteiriça - illegális migrációmigração ilegal - belső migrációmigração interna - városok közötti migrációmigração interurbana - klíringmegállapodásacordo de compensação - háziállatanimal doméstico - városon belüli ingázásmigração intra-urbana - közösségi migrációmigração comunitária - szakmai migrációmigração profissional - vidéki migrációmigração rural - vidékről városba történő migrációmigração rural urbana - időszakos migrációmigração sazonal - munkakörnyezetambiente de trabalho - iskolai környezetmeio escolar - politikai aktivistamilitante político - tenyészállatanimal reprodutor - a világűr militarizálásamilitarização do espaço - militarizmusmilitarismo - kölesmilho-painço - vasércminério de ferro - nem vas fémércminério não ferroso - nem fémes ércminério não metálico - ásványtanmineralogia - élő állatgado vivo - ügyészségministério público - miniszterministro - kiskorúságmenoridade - nemzeti kisebbségminoria nacional - nemi kisebbségminoria sexual - fémbútormobiliário metálico - munkaerő mobilitásamobilidade da mão-de-obra - földmobilitásmobilidade fundiária - földrajzi mobilitásmobilidade geográfica - lakóhelyi mobilitásmobilidade residencial - iskolai mobilitásmobilidade escolar - finanszírozási módszermodo de financiamento - választási módszermodo de escrutínio - közlekedési módmodo de transporte - gazdasági modellmodelo económico - a vállalkozás korszerűsítésemodernização da empresa - az ipar modernizálásamodernização industrial - mezőgazdasági üzemek modernizációjamodernização da exploração agrícola - költségvetési módosításalteração orçamental - MoliseMolise - puhatestűekmolusco - évkönyvanuário - Molukka-szigetekMolucas - molibdénmolibdénio - alkotmányos monarchiamonarquia parlamentar - univerzalizmusmundialismo - MongóliaMongólia - tartalékvalutamoeda de reserva - elektronikus pénzmoeda electrónica - nemzetközi devizamoeda internacional - nemzeti valutamoeda nacional - bankszámlapénzmoeda bancária - egykamarás rendszerassembleia unicamaral - monarchiamonocracia - monográfiamonografia - monopóliummonopólio - monopszóniamonopólio de compra - állami monopóliummonopólio de Estado - importmonopóliummonopólio de importação - Déli-sarkAntárctida - információs monopóliummonopólio da informação - adókivetési monopóliummonopólio fiscal - MontserratMonserrat - hegységmontanha - pénzügyi kompenzációs összegmontante compensatório monetário - közerkölcsmoralidade pública - halandóságmortalidade - csecsemőhalandóságmortalidade infantil - foglalkozási halandóságmortalidade profissional - fogyasztók motivációjamotivação do consumidor - antibiotikumantibiótico - politikai motivációmotivação política - függetlenségi mozgalommovimento autonomista - antirasszista mozgalommovimento contra o racismo - politikai mozgalommovimento de opinião - tőkemozgásmovimento de capitais - nőmozgalommovimento de mulheres - ifjúsági mozgalommovimento de jovens - nemzeti felszabadító mozgalommovimento de libertação nacional - gazdasági együttműködési megállapodásacordo de complementaridade - környezetvédelmi mozgalommovimento ecologista - európai mozgalommovimento europeu - parasztmozgalommovimento campesino - társadalmi mozgalommovimento social - kommunikációs eszközmeios de comunicação - tömegmédiameios de comunicação de massas - mezőgazdasági termelési eszközökmeios de produção agrícola - szállítóeszközmeio de transporte - középvállalkozásmédia empresa - közepes méretű gazdaságmédia exploração agrícola - MozambikMoçambique - többpártrendszermultipartidarismo - MünsterMunster - múzeummuseu - Brit Nyugat-IndiaAntilhas Inglesas - gombatermesztéscultura de cogumelos - NAFONAFO - NamíbiaNamíbia - Namur tartományprovíncia de Namur - születési aránynatalidade - nemzetiszocializmusnacional-socialismo - államosításnacionalização - Francia Nyugat-IndiaAntilhas Francesas - nacionalizmusnacionalismo - jogi személyek honosságanacionalidade de pessoa colectiva - NauruNauru - NavarraNavarra - légi forgalomtráfego aéreo - belvízi hajózásnavegação fluvial - tengeri hajózásnavegação marítima - Holland AntillákAntilhas Holandesas - teherszállító hajónavio de carga - hajón szállítható bárkanavio porta-barcaças - kollektív tárgyalásoknegociação colectiva - Tokiói FordulóTóquio Round - Dillon-fordulóDillon Round - Kennedy FordulóKennedy Round - vámtarifa-tárgyalásnegociação pautal - antiszemitizmusanti-semitismo - semlegességneutralidade - Új közösségi eszközNIC - NicaraguaNicarágua - nikkelníquel - NigerNíger - oktatási szintnível de ensino - a szennyezés mértékenível de poluição - Antwerpen tartományprovíncia de Antuérpia - zajszintnível sonoro - pálmadiócoconote - nomadizálásnomadismo - költségvetési nómenklatúranomenclatura orçamental - mezőgazdasági terméknómenklatúranomenclatura dos produtos agrícolas - vámtarifa-nómenklatúranomenclatura pautal - ANZUSANZUS - el nem kötelezettségnão-alinhamento - független képviselőnão-inscrito - erőszakmentességcomportamento passivo, falta de violência, nãoviolência, resistência não violenta, Resistência não-violenta - Észak-JütlandJutlândia do Norte - szabványosításnormalização - szabványnorma - élelmiszer-előírásnorma alimentar - ANZUS-országokpaíses ANZUS - biológiai előírásoknorma biológica - forgalmazási előírásnorma de comercialização - munkaügyi előírásoknorma sobre o trabalho - társadalmi normanorma social - apartheidapartheid - új gazdasági rendnova ordem económica - Új-KaledóniaNova Caledónia - Új-ZélandNova Zelândia - választás érvénytelenségeanulação de um acto eleitoral - házasodási aránynupcialidade - ICAOOIAC - APOOAP - együttműködési megállapodásacordo de cooperação - szolgálat megtagadásaobjecção de consciência - tartási kötelezettségobrigação alimentar - versenytilalomobrigação de não-concorrência - fejlődési akadályobstáculo ao desenvolvimento - AMCOOCAM - OCAM-országokpaíses OCAM - OECDOCDE - OECD-országokpaíses OCDE - Déli-Jeges-tengerOceano Antárctico - Jeges-tengerOceano Árctico - Atlanti-óceánOceano Atlântico - Indiai-óceánOceano Índico - Csendes-óceánOceano Pacífico - ÓceániaOceânia - oceanográfiaoceanografia - méhészetapicultura - OCASODECA - ODECA-országokpaíses ODECA - OASOEA - OAS-országokpaíses OEA - a Storebaelttől keletre fekvő területLeste de Storebælt - műalkotásobra de arte - EPOSEP - felvevőkészülékaparelho de gravação - munkahelyi üresedésoferta de emprego - energiakínálatoferta energética - kínálat és keresletoferta e procura - ILOOIT - olívatermesztésoleicultura - nyomelemoligoelemento - oligopóliumoligopólio - oligopszóniaoligopsónio - olívaazeitona - PFSZOLP - OmánOmã - UmbriaÚmbria - EK ombudsmanProvedor de Justiça Europeu - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - UNIDOONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - OPEC-országokpaíses OPEP - banki tevékenységactividade bancária - tőzsdei ügyletoperação na bolsa - devizaügyletoperação cambial - közvéleményopinião, Opinião Pública - OPOCESPOCE - másképp gondolkodóopositor de opinião - politikai ellenzékoposição política - különrendeletportaria - mérőberendezésaparelho de medição - közrendordem pública - közösségi szervórgão comunitário - szervezeti diagramorganigrama - közigazgatás szervezeteorganização administrativa - afrikai szervezetorganização africana - afroázsiai szervezetekorganização afro-asiática - finommechanikai műszeraparelho de precisão - amerikai szervezetorganização americana - arab szervezetorganização árabe - ázsiai szervezetorganização asiática - közös piacszervezésorganização comum de mercado - kulturális szervezetorganização cultural - oktatásszervezésorganização do ensino - rádiókészülékaparelho de rádio - a termelés szervezéseorganização da produção - szakmai szerveződésorganização profissional - ENSZOrganização das Nações Unidas - pártszervezetorganização dos partidos - közlekedésszervezésorganização dos transportes - piaci rendtartásorganização do mercado - a Varsói Szerződés SzervezetePacto de Varsóvia - munkaszervezésorganização do trabalho - televíziókészülékaparelho de televisão - választások megszervezéseorganização eleitoral - európai szervezetorganização europeia - kormányközi szervezetorganização intergovernamental - nemzetközi szervezetorganização internacional - Latin-amerikai Szervezetorganização latino-americana - nem kormányzati szervezetorganização não governamental - elektromos eszközaparelho electrónico - árpacevada - mezőgazdasági orientációorientação agrícola - oktatási tanácsadásorientação escolar - EurostatEurostat - NATO-országokpaíses NATO - SEATOOTASE - Afrikai UnióUnião Africana - mezőgazdasági eszközutensílio agrícola - kéziszerszámferramenta doméstica - szakmunkásoperário qualificado - OverijsselOverijssel - juhovino - tojástermékproduto à base de ovo - oxigénoxigénio - fizetéspagamento - előlegfizetéspagamento adiantado - pályázati felhívásconcurso público - nemzetközi fizetési műveletekpagamento internacional - Közösségen belüli fizetési műveletekpagamento intracomunitário - kenyérpão - PakisztánPaquistão - vegyes jelöltlista állításalista composta - PanamaPanamá - valutakosárcabaz de moedas - kenyérgyártáspanificação - közvetlen alkalmazhatóságaplicabilidade directa - papírcarta, Papel - Pápua Új-GuineaPapua-Nova Guiné - adó jellegű közteherparafiscalidade - ParaguayParaguai - parazitológiaparasitologia - tehergépjárműparkparque automóvel - vasúti járműparkparque ferroviário - nemzeti parkparque nacional - törvények alkalmazásaaplicação da lei - gyermekét egyedül nevelő szülő, nem házas szülőpais solteiros - hozzátartozói viszonypais - árfolyamparitásparidade cambial - vásárlóerő-paritásparidade do poder de compra - parlamentassembleia - nemzeti parlamentassembleia nacional - regionális parlamentassembleia regional - parlamenti képviselőparlamentar - közösségi jog végrehajtásaaplicação do direito comunitário - tulajdonmegosztásdivisão da propriedade - kommunista pártpartido comunista - konzervatív pártpartido conservador - kereszténydemokrata pártpartido democrata-cristão - zöldpártpartido ecologista - európai pártpartido europeu - napenergia-felhasználásutilização de energia solar - liberális pártpartido liberal - szociáldemokrata pártpartido social-democrata - szocialista pártpartido socialista - munkáspártpartido trabalhista - egypártrendszerregime de partido único - nők részvételeparticipação das mulheres - munkavállalói részvételparticipação dos trabalhadores - alkalmazottak értékeléseavaliação do pessoal - választói részvételparticipação eleitoral - politikai részvételparticipação política - társadalmi részvételparticipação social - útlevélpassaporte - európai útlevélpassaporte europeu - pasztőrözéspasteurização - szabadkereskedelmi megállapodásacordo de comércio livre - kulturális örökségpatrimónio cultural - munkaadói szervezetorganização patronal - elszegényedésempobrecimento - szegénységpobreza - lobogópavilhão de navio - olcsó lobogópavilhão de conveniência - szakmai képzésaprendizagem profissional - társult országpaís associado - HollandiaPaíses Baixos - holland TOTPTU dos Países Baixos - Hollandia régióiregiões dos Países Baixos - BaszkföldPaís Basco - WalesPais de Gales, País De Gales - Loire-vidékPays de la Loire - adományozó országpaís dador - fejlődő országokpaís em desenvolvimento - tengerentúli országok és területekpaíses e territórios ultramarinos - tagországEstado-membro - legkevésbé fejlett országokpaís menos desenvolvido - harmadik országpaís terceiro - fegyverellátásabastecimento de armas - part menti halászatpesca costeira - édesvízi halászatpesca de água doce - mélytengeri halászatpesca de alto mar - tengeri halászatpesca marítima - visszaengedett halpescado rejeitado - hagyományos halászatpesca tradicional - energiaellátásaprovisionamento energético - új pedagógiapedagogia moderna - PeloponnészoszPeloponeso - bárka, nehéz bárka, uszálybarca, barcaça, bateira, batelão - élelmiszer-hiánypenúria alimentar - pénzügyi kiegyenlítésperequação financeira - aktív feldolgozásaperfeiçoamento activo - passzív feldolgozásaperfeiçoamento passivo - halászati idénycampanha de pesca - EK átmeneti időszakperíodo de transição CE - vezetői engedélycarta de condução - európai vezetői engedélycarta de condução europeia - építési engedélylicença de construção - halászati engedélyautorização de pesca - munkavállalási engedélylicença de trabalho - PeruPeru - hatalom megszemélyesítésepersonalização do poder - idős személypessoa idosa - elvált személypessoa divorciada - házas személypessoa casada - Szaúd-ArábiaArábia Saudita - külön élő személypessoa separada - egyszemélyes háztartáspessoa só - özvegypessoa viúva - földi személyzetpessoal de terra - A besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria A - földimogyoróamendoim - B besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria B - C besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria C - D besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria D - vezetőszemélyzetcondutor - szállító személyzetpessoal dos transportes - büntetés-végrehajtási személyzetpessoal penitenciário - pénzügyi veszteségprejuízo financeiro - állatjárványpeste animal - kisvállalkozáspequena empresa - kis- és középvállalkozásokpequenas e médias empresas - kis méretű mezőgazdasági üzempequena exploração agrícola - kisvárosvila - Kis-AntillákPequenas Antilhas - petíciópetição - petrolkémiapetroquímica - farmakológiafarmacologia - Fülöp-szigetekFilipinas - politikai filozófiafilosofia política - arbitrázsarbitragem financeira - foszforfósforo - fotokémiafotoquímica - napelempilha fotovoltaica - munkaélettanfisiologia do trabalho - magfizikafísica nuclear - PicardiePicardia - tartalék alkatrészpeça avulsa - PiemontePiemonte - nemzetközi választottbíráskodásarbitragem internacional - drágakőpedra preciosa - kalózkodáspirataria - haltenyésztéspiscicultura - tőkebefektetésaplicação de capitais - vámplafonmáximo tarifário - politikai egyeztetésarbitragem política - síkságplanície - válságrendezési tervplano anticrise - városrendezési tervplano de urbanização - Colombo-tervPlano de Colombo - fejlesztési tervplano de desenvolvimento - finanszírozási tervplano de financiamento - planktonplâncton - fatermesztésarboricultura - oktatástervezésplaneamento da educação - családtervezésplaneamento familiar - a termelés tervezéseplaneamento da produção - a szállítás tervezéseplaneamento dos transportes - piactervezésplaneamento do mercado - gazdasági tervezésplaneamento económico - pénzügyi tervezésplaneamento financeiro - ipari tervezésplaneamento industrial - állami tervezésplaneamento nacional - regionális tervezésplaneamento regional - ágazati tervezésplaneamento sectorial - magról nevelt növényplântula - vízinövényplanta aquática - takarmánynövényplanta forrageira - ipari növényplanta industrial - olajnövényplanta oleaginosa - tűlevelűekconífera - kapásnövényplanta tuberosa - textilnövényplanta têxtil - trópusi növényplanta tropical - fóliás növénytermesztéscultura sob plástico - plasztizálószerplastificante - lemezprancha - politikai programprograma político - kontinentális talapzatplataforma continental - gipszgesso - lombhullató faárvore folhosa - teljes foglalkoztatottságpleno emprego - plutóniumplutónio - gumiabroncspneu - UNDPPNUDI - UNEPPNUA - súly és méretpesos e dimensões - árusítóhelycentros comerciais, comércio, ponto de venda, shopping, shopping center - halpeixe - édesvízi halpeixe de água doce - tengeri halpeixe de água salgada - friss halpeixe fresco - rendőrségpolícia - bűnügyi rendőrségpolícia judiciária - agrárpolitikapolítica agrícola - közös agrárpolitikaPolítica Agrícola Comum - nemzeti agrárpolitikapolítica agrícola nacional - regionális agrárpolitikapolítica agrícola regional - élelmiszer-politikapolítica alimentar - bankpolitikapolítica bancária - költségvetési politikapolítica orçamental - kereskedelempolitikapolítica comercial - közös kereskedelempolitikapolítica comercial comum - közösségi politikapolítica comunitária - önkorlátozási megállapodásacordo de limitação - régészetArqueologia - közösségi foglalkoztatáspolitikapolítica comunitária do emprego - közös halászati politikapolítica comum da pesca - közös árpolitikapolítica comum de preços - közös közlekedéspolitikapolítica comum dos transportes - konjunktúrapolitikapolítica conjuntural - kultúrpolitikapolítica cultural - segélypolitikapolítica de ajuda - megszorító politikapolítica de austeridade - intervenciós politikapolítica de intervenção - befektetési politikapolítica de investimento - védelmi politikapolítica de defesa - fejlesztési politikapolítica de desenvolvimento - finanszírozási politikapolítica de financiamento - oktatáspolitikapolítica da educação - foglalkoztatáspolitikapolítica do emprego - üzletpolitikapolítica da empresa - környezetvédelmi politikapolítica do ambiente - építészetarquitectura - információs politikapolítica de informação - kommunikációs politikapolítica da comunicação - versenypolitikapolítica da concorrência - építési politikapolítica da construção - halászati politikapolítica da pesca - mezőgazdasági termelési politikapolítica da produção agrícola - kutatáspolitikapolítica de investigação - egészségügyi politikapolítica de saúde - születésszabályozási politikapolítica de natalidade - termeléspolitikapolítica de produção - szoláris építészetarquitectura solar - támogatási politikapolítica de apoio - népesedési politikapolítica demográfica - tömbpolitikapolítica de blocos - devizapolitikapolítica cambial - exportpolitikapolítica das exportações - importpolitikapolítica das importações - árpolitikapolítica de preços - bérpolitikapolítica salarial - levéltárarquivo - agrárstruktúra-politikapolítica das estruturas agrícolas - közlekedéspolitikapolítica dos transportes - hitelezési politikapolítica de crédito - lakáspolitikapolítica da habitação - energiapolitikapolítica energética - európai védelmi politikapolítica europeia de defesa - külpolitikapolítica externa - családpolitikapolítica familiar - pénzügyi politikapolítica financeira - fiskális politikapolítica fiscal - erdészeti politikapolítica florestal - kormányzati politikapolítica governamental - iparpolitikapolítica industrial - belpolitikapolítica interna - migrációs politikapolítica migratória - monetáris politikapolítica monetária - agrimonetáris politikapolítica monetária agrícola - kikötőpolitikapolítica portuária - közös kikötőpolitikapolítica portuária comum - ezüstprata - regionális politikapolítica regional - közösségi regionális politikapolítica regional comunitária - szociálpolitikapolítica social - strukturális politikapolítica estrutural - vámtarifa-politikapolítica pautal - közös vámtarifa-politikapolítica pautal comum - légszennyező anyagpoluente atmosférico - vízszennyező anyagpoluente da água - ArgentínaArgentina - zajszennyezéspoluição sonora - légszennyezéspoluição atmosférica - vegyi szennyezéspoluição química - szárazföldi eredetű szennyezéspoluição de origem telúrica - vízszennyezéspoluição da água - élelmiszerszennyezéspoluição dos alimentos - partszennyezéspoluição costeira - vízfolyások szennyezésepoluição dos cursos de água - talajszennyezéspoluição do solo - tengerszennyezéspoluição marítima - szárazgazdálkodáscultura em zonas áridas - szerves szennyezéspoluição orgânica - mezőgazdaság okozta szennyezéspoluição pela agricultura - radioaktív szennyezéspoluição radioactiva - sztratoszferikus szennyezéspoluição estratosférica - hőszennyezéspoluição térmica - határon átnyúló környezetszennyezéspoluição transfronteiriça - LengyelországPolónia - vegyesműveléspolicultura - polimerpolímero - PolinéziaPolinésia - Francia PolinéziaPolinésia Francesa - aktív mezőgazdasági népességpopulação activa agrícola - aktív foglalkoztatott népességpopulação activa ocupada - munkaképes korú népességpopulação em idade de trabalhar - inaktív népességpopulação não-activa - halászati megállapodásacordo de pesca - vegyi fegyverarma química - agrárnépességpopulação rural - városi népességpopulação urbana - halászati kikötőporto de pesca - Puerto RicoPorto Rico - PortugáliaPortugal - Portugália régióiregiões de Portugal - erőfölényposição dominante - postai és távközlési szolgáltatásokcorreios e telecomunicações - hagyományos fegyverarma convencional - káliumpotássio - fejlődési potenciálpotencial de desenvolvimento - ApuliaPúglia - tolóhajózássirgagem - szilárd szennyezőanyagpoeira - politikai hatalompoder político - költségvetési hatáskörpoder orçamental - mérlegelési jogpoder de apreciação - végrehajtási jogkörpoder de execução - kezdeményezési jogpoder de iniciativa - felügyeleti jogkörpoder de controlo - döntéshozatali hatáskörpoder de decisão - tárgyalási felhatalmazáspoder de negociação - megerősítési jogkörpoder de ratificação - diszkrecionális jogkörpoder discricionário - végrehajtó hatalompoder executivo - bírói hatalompoder judicial - jogalkotói hatalompoder legislativo - rendeletalkotási jogpoder regulamentar - hatóságokpoderes públicos - előrecsomagoláspré-embalagem - általános preferenciákpreferências generalizadas - mezőgazdasági lefölözésdireito nivelador agrícola - ESZAK-járulékdireito nivelador CECA - első munkahelyprimeiro emprego - nukleáris fegyverarma nuclear - talaj-előkészítésmobilização do solo - büntetés elévüléseprescrição da pena - parlament elnökepresidente da assembleia - sajtóimprensa, jornal, jornalismo - politikai sajtóimprensa política - hozzátartozói nyugellátáspensão de sobrevivência - szolgáltatásnyújtásprestação de serviços - harcászati nukleáris fegyverarma nuclear táctica - társadalombiztosítási juttatásprestação social - EBB-kölcsönempréstimo BEI - ESZAK-kölcsönempréstimo CECA - közösségi kölcsönempréstimo comunitário concedido - Euratom-kölcsönempréstimo Euratom - környezetszennyezés megelőzéseprevenção da poluição - rövid távú előrejelzésprevisão a curto prazo - hosszú távú előrejelzésprevisão a longo prazo - középtávú előrejelzésprevisão a médio prazo - költségvetési becslésestimativa orçamental - gazdasági előrejelzésprevisão económica - a jog szupremáciájaprimado do direito - közösségi jog elsőbbségeprimado do direito comunitário - jutalomprémio salarial - vágási támogatásprémio de abate - kivágási támogatássubsídio de arranque - értékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatásprémio de não-comercialização - tárolási támogatásprémio de armazenagem - korai zöldség és gyümölcslegumes e frutos temporãos - a szennyező fizet elveprincípio do poluidor-pagador - gazdasági prioritásprioridade económica - fegyveres erőkforças armadas - határozathozataltomada de decisão - politikai fogolypreso político - jogfosztásprivação de direitos - árpreços - árréspreço dentro do intervalo de variação - exportárpreço à exportação - importárpreço à importação - fogyasztói árpreço de consumo - hivatásos hadseregforças armadas profissionais - termelői árpreço no produtor - mezőgazdasági árpreço agrícola - élelmiszerárpreço alimentar - cif-árpreço CIF - vételárpreço de compra - zsilipárpreço-comporta - intervenciós árpreço de intervenção - szabványárpreço de objectivo - ármegállapodásacordo de preços - fegyverzetarmamento - ajánlati árpreço de oferta - irányadó árpreço de orientação - alapárpreço de base - aktiválási árpreço de desencadeamento - kiskereskedelmi árpreço de retalho - nagykereskedelmi árpreço por grosso - energiaárpreço da energia - földárpreço da terra - referenciaárpreço de referência - aromaaromatizante - kivonási árpreço de retirada do mercado - önköltségi árpreço de custo - küszöbárpreço-limiar - támogatott árpreço de sustentação - parkolási díjpreço de estacionamento - eladási árpreço de venda - nyersanyagárpreço dos produtos de base - diszkriminatív árpreço discriminatório - haszonbérpreço do arrendamento rural - világpiaci árpreço no mercado mundial - előre meghatározott árpreço preestabelecido - költségmentesen a hajó fedélzetérepreço FOB - határparitásos árpreço franco-fronteira - triggerárpreço gatilho - garantált árpreço garantido - rögzített árpreço fixado - irányárpreço indicativo - ipari árpreço de fábrica - szabad árpreço livre - maximálárpreço máximo - öntözésirrigação - minimálárpreço mínimo - garantált minimálárpreço mínimo garantido - átlagárpreço médio - preferenciális árpreço preferencial - kedvezményes árpreço reduzido - beszerzési árpreço incluindo portes - reprezentatív árpreço representativo - művészetekartes - irányadó piaci árpreço representativo de mercado - társadalmi problémaproblema social - várostervezési problémaproblema urbano - kémiai eljárásprocesso químico - elektromos eljárásprocesso eléctrico - fizikai eljárásprocesso físico - közigazgatási eljárásprocesso administrativo - szubvencióellenes eljárásprocesso anti-subvenção - populáris művészetarte popular - költségvetési eljárástramitação orçamental - polgári eljárásprocesso civil - fegyelmi eljárásprocesso disciplinar - törvényalkotási eljárásprocesso legislativo - parlamenti eljárásprocesso parlamentar - büntetőeljárásprocesso penal - Közel-KeletMédio Oriente - ajándéktárgyartigo para oferta - szalagon gyártásprodução em cadeia - mezőgazdasági termelésprodução agrícola - élelmiszergyártásprodução alimentar - állattenyésztésprodução animal - kézműipari termelésprodução artesanal - közösségi termelésprodução comunitária - folyamatos termelésprodução contínua - energiatermelésprodução de energia - hidrogéngyártásprodução de hidrogénio - halászati termékprodução pesqueira - elégtelen termelésprodução deficitária - ipari termelésprodução industrial - világtermelésprodução mundial - nemzeti termelésprodução nacional - növénytermesztésprodução vegetal - termékenység, termelékenységprodutividade, rendimento (economia) - mezőgazdasági termelékenységprodutividade agrícola - dekorációs árucikkartigo de decoração - földterület termelékenységeprodutividade da terra - munkahatékonyságprodutividade do trabalho - gabonakészítményproduto à base de cereais - gyümölcstermékproduto à base de frutos - zöldségtermékproduto à base de legumes - haltermékproduto à base de peixe - cukortermékproduto à base de açúcar - élelmiszerkészítményproduto alimentar complexo - állati termékproduto animal - húskészítményproduto à base de carne - szervetlen vegyi anyagproduto químico inorgânico - sűrített élelmiszerproduto concentrado - csomagolt termékproduto embalado - fagyasztott termékproduto congelado - kozmetikai termékproduto cosmético - sportfelszerelésartigo desportivo - csomagolóanyagmaterial de embalagem - tisztítószerproduto de limpeza - alaptermékproduto de base - édesipari termékproduto de confeitaria - tömegfogyasztási cikkekproduto de grande consumo - helyettesítő termékproduto de substituição - dehidratált termékproduto desidratado - diétás élelmiszerproduto dietético - fatermékproduto em madeira - piperecikkartigo de toucador - ömlesztett áruproduto a granel - füstölt termékproduto fumado - ipari termékproduto industrial - gyúlékony termékproduto inflamável - instant termékproduto instantâneo - besugárzott élelmiszerproduto irradiado - tejterméklacticínio - liofilizált termékproduto liofilizado - előállított termékproduto manufacturado - fémtermékproduto metálico - bányászati termékproduto mineiro - hazai termékproduto nacional - bruttó nemzeti termékproduto nacional bruto - új termékproduto novo - származó termékproduto originário - kőolajtermékproduto petrolífero - gyógyszerkészítményproduto farmacêutico - háztartási cikkartigo doméstico - fehérjetermékekproduto proteico - sűrített alapanyagból készült termékproduto reconstituído - hűtött termékproduto refrigerado - bruttó regionális termékproduto regional bruto - sózott termékproduto salgado - félkész árukproduto semimanufacturado - érzékeny termékproduto sensível - mélyfagyasztott termékproduto ultracongelado - textiltermékproduto têxtil - kézművesartesão - állatorvosi termékproduto veterinário - kereskedelmi szakmákprofissão comercial - pénzügyi szakmaprofissão financeira - egészségügyi szakmaprofissão médica - paramedicinális szakmaprofissão paramédica - WFPPAM - cselekvési programprograma de acção - segélyprogramprograma de ajuda - tantervprograma de ensino - kutatási programprograma de investigação - választási programprograma eleitoral - tudományos fejlődésprogresso científico - beruházási projektprojecto de investimento - költségvetési tervezetprojecto de orçamento - kutatási projektprojecto de investigação - ipari projektprojecto industrial - eladásösztönzéspromoção comercial - kereskedelem ösztönzésepromoção das trocas - beruházásösztönzéspromoção do investimento - ingatlanfejlesztéspromoção imobiliária - szakmai előmenetelpromoção profissional - EK-javaslatproposta CE - képviselői törvényjavaslatproposta de lei - állami tulajdonpropriedade pública - földtulajdonpropriedade fundiária - mezőgazdasági ingatlanpropriedade rústica - ingatlantulajdonpropriedade imobiliária - ipari tulajdonpropriedade industrial - szellemi tulajdonpropriedade intelectual - ArubaAruba - bányászati kutatásprospecção mineira - kurválkodás, prostitúcióprostituição - zajvédelemprotecção contra o ruído - környezetvédelemprotecção do ambiente - az állatvilág védelmeprotecção da fauna - a növényvilág védelmeprotecção da flora - a magánélet védelmeprotecção da vida privada - ESAAEE - állatvédelemprotecção dos animais - társasági tagok védelmeprotecção dos sócios - kapcsolattartás védelmeprotecção das comunicações - szabadságok védelmeprotecção das liberdades - kissebségek védelmeprotecção das minorias - diplomáciai védelemprotecção diplomática - fogyasztóvédelemprotecção do consumidor - szakosítási megállapodásacordo de especialização - piacvédelemprotecção do mercado - nemzeti örökségvédelemprotecção do património - természeti környezet megőrzéseprotecção da paisagem - talajvédelemprotecção do solo - anya- és gyermekvédelemprotecção materno-infantil - állati fehérjeproteína animal - tejfehérjeproteína do leite - Dél-ÁzsiaÁsia do Sul - növényi fehérjeproteína vegetal - megállapodás jegyzőkönyveprotocolo de acordo - cukorjegyzőkönyvProtocolo do Açúcar - prototípusprotótipo - munkapszichológiapsicologia do trabalho - közzétételpublicação - közösségi kiadványpublicação comunitária - jogszabály kihirdetésepublicação da lei - reklámpublicidade - tisztességtelen reklámpublicidade abusiva - elszámolások nyilvánosságapublicidade das contas - a díjszabás közzétételepublicidade das tarifas - KatarQatar - politikai menedékjogasilo político - szakképesítésqualificação profissional - környezetminőségqualidade do ambiente - életminőségqualidade de vida - termékminőségqualidade do produto - kifogott hal mennyiségequantidade de pescado desembarcado - hátrányos társadalmi helyzetű osztálycategoria social desfavorecida - írásbeli kérdéspergunta escrita - szóbeli kérdéspergunta oral - parlamenti kérdéspergunta parlamentar - szennyeződésmentesítéssaneamento - határozatképességquórum - fogási kvótaquota de pesca - szükséges szavazatarányquociente eleitoral - radioaktivitásradiações, radioactividade - sugárvédelemradioprotecção - ENSZ-közgyűlésAssembleia Geral ONU - kőolaj-finomításrefinação de petróleo - cukorfinomításrefinação de açúcar - szőlőuva - cégnévfirma comercial - tőke hazatelepítéserepatriação de capitais - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolatarelação agricultura-comércio - a mezőgazdaság és az ipar kapcsolatarelação agricultura-indústria - éves jelentésrelatório de actividade - bizottsági jelentésrelatório de comissão parlamentar - kutatási jelentésrelatório de investigação - jogszabályok közelítéseaproximação das legislações - politikák közelítéseaproximação de políticas - Rasz el-HajmaRas al Khaimah - adóalapmatéria colectável - megállapodás megerősítéseratificação de acordo - viszonyszámrácio - atomreaktorreactor nuclear - szakmai átképzésreconversão profissional - újrafelfegyverkezésrearmamento - viszontbiztosításresseguro - népszámlálásrecenseamento da população - képzési támogatásassistência em formação - gazdasági recessziórecessão económica - bevételreceita - exportbevételreceita de exportação - megengedhetőségadmissibilidade - kutatásinvestigação - agrárkutatásinvestigação agronómica - alkalmazott kutatásinvestigação aplicada - energiakutatásinvestigação energética - dokumentumok visszakeresésepesquisa documental - környezetvédelmi kutatásinvestigação ecológica - erdészeti kutatásinvestigação florestal - halászati kutatásinvestigação haliêutica - ipari kutatásinvestigação industrial - orvosi kutatásinvestigação médica - tudományos kutatásinvestigação científica - ajánlásrecomendação - közösségi ajánlásrecomendação comunitária - gazdasági megállapodásacordo económico - kölcsönös biztosítómutualidade social - ESZAK-ajánlásrecomendação CECA - EAEK-ajánlásrecomendação CEEA - oklevelek elismerésereconhecimento dos diplomas - gazdasági újjáépítésreconstrução económica - kertészetre való áttérésreconversão para horticultura - állatállomány átállításareconversão de gado - ipari átállásreconversão industrial - húsmarha-tenyésztésre való áttérésreconversão leite-carne - termelési áttérésreconversão da produção - fellebbezés közigazgatási szervnélacções e recursos - megsemmisítési keresetrecurso de anulação - mulasztás megállapítása iránti keresetacção por omissão - tagállami mulasztás megállapítása iránti keresetacção por incumprimento - egyesületassociação - energetikai hasznosításrecuperação de energia - tőke visszaforgatásareciclagem de capitais - a hulladék anyagában történő hasznosításareciclagem de resíduos - haderőcsökkentésredução de forças - gyógynövényplanta medicinal - szójaolajóleo de soja - napraforgóolajóleo de girassol - vadhúscarne de caça - nyúlhúscarne de coelho - kukoricaolajóleo de milho - vámcsökkentésredução pautal - sovány tejporleite em pó desnatado - viszontleszámítolásredesconto - átértékelésrevalorização - újrakivitelreexportação - szárított termékproduto seco - stabilizátoragente de textura - gyorsított eljárásprocedimento cautelar - mezőgazdasági támogatásajuda à agricultura - közösségi preferenciapreferência comunitária - közigazgatási reformreforma administrativa - KAP-reformreforma da PAC - agrárreformreforma agrária - a mezőgazdasági termelés szabályozásaregulamentação da produção agrícola - oktatási reformreforma do ensino - mezőgazdasági kvótaquota agrícola - garanciaküszöblimiar de garantia - alternatív mezőgazdasági termelésprodução agrícola alternativa - olaj- és zsírilletéktaxa sobre as matérias gordas - földreformreforma fundiária - hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségzona agrícola desfavorecida - női gazdálkodóagricultora - fiatal gazdálkodójovem agricultor - igazságszolgáltatási reformreforma judiciária - mezőgazdasági üzemek összefogásaagrupamento de explorações agrícolas - mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapficha de exploração agrícola - veszettségraiva - tejtermelésprodução leiteira - gabonapótlósubstituto cerealífero - politikai menekültrefugiado político - erdészeti érdekcsoportgrupo florestal - ajánlat elutasításarecusa de oferta - fakitermelésprodução de madeira - erdészeti tulajdonpropriedade florestal - állami erdőfloresta estatal - magánerdőfloresta privada - értékesítés megtagadásarecusa de venda - kagylótenyésztésconquicultura - halászati termelésprodução aquícola - halászati jogosítványlicença de pesca - autoritárius rendszerregime autoritário - segélyrendszerregime de ajuda - vállalkozás szétválásacisão de empresas - transznacionális vállalkozásempresa transnacional - kizárólagos beszerzési megállapodáscompra em exclusividade - közhasznú vállalkozásempresa de interesse público - szelektív forgalmazási megállapodásdistribuição selectiva - földtulajdoni rendszerregime de propriedade do solo - elektronikus levélcorreio electrónico - határon átnyúló adatáramlásfluxo de dados transfronteiriço - kereskedelmi médiameios de comunicação comerciais - gazdasági rendszerregime económico - helyi médiameios de comunicação locais - magánmédiameios de comunicação privados - katonai diktatúraregime militar - adatátviteli hálózatrede de transmissão - videokonferenciateleconferência - európai televíziótelevisão europeia - parlamentáris rendszerregime parlamentar - előfizetéses televíziótelevisão sujeita a pagamento - videotexvideotexto - otthoni számítástechnikainformática doméstica - információtárolásmemorização de dados - politikai rendszerregime político - alkalmazott számítástechnikainformática aplicada - számítógépes bűnözéscriminalidade informática - adatvédelmi jogdireito da informática - az EU Hivatalos LapjaJornal Oficial UE - számítógépes kalózkodáspirataria informática - mezőgazdasági régióregião agrícola - választási monitoringcontrolo do escrutínio - mandátumok halmozásaacumulação de mandatos - választási eredményresultado eleitoral - hatáskör delegálásadelegação de poderes - brüsszeli régióregião de Bruxelas-Capital - parlamenti küldöttségdelegação parlamentar - választójogi korhatármaioridade eleitoral - föderalizmusfederalismo - tengerparti régióregião litoral - plebiszcitumplebiscito - szavazateloszlásrepartição dos votos - véleményezési jogpoder consultivo - fejlődő régióregião de desenvolvimento - kinevezési jogpoder de nomeação - kiváltságprivilégio parlamentar - radikális pártpartido radical - hegyvidéki térségregião montanhosa - kevésbé fejlett térségregião desfavorecida - eltűnés erőszakos körülmények közöttdesaparecimento forçado - politikai kisebbségminoria política - rendőrségi ellenőrzéscontrolo de polícia - polgári védelemprotecção civil - gazdasági régióregião económica - szavazás képviselő útjánvoto por delegação - konzorciumjoint venture - flamand régióregião flamenga - végrehajtó szervexecutivo - kormányprogramprograma de governo - határ menti régióregião fronteiriça - piactámogatásapoio do mercado - gazdasági átalakulásreconversão económica - ipari térségregião industrial - átalakulási támogatásajuda à reconversão - szerkezetátalakítási támogatásajuda à reestruturação - értékesítési támogatásajuda ao escoamento - ipari támogatásajuda à indústria - jövedelem-újraelosztásredistribuição do rendimento - EK mediterrán térségregião mediterrânica CE - segély menekültek részéreajuda aos refugiados - katasztrófa áldozatainak segélyezéseajuda aos sinistrados - fejlesztési segélyajuda ao desenvolvimento - kiemelt régióregião prioritária - vidéki térségregião rural - újonnan iparosodott országnovo país industrializado - idegenforgalmi régióregião turística - szociális gazdaságeconomia social - mezőgazdasági számlákcontabilidade económica agrícola - vallon régióregião da Valónia - hatástanulmányestudo de impacto - gazdasági következményconsequências económicas - egyeztető eljárásprocesso de concertação - regionalizációregionalização - tehergépjárműveículo pesado - űrközlekedéstransporte espacial - a kereskedelem regionalizálásaregionalização das trocas - űrállomásinstalação espacial - járműkölcsönzésaluguer de veículos - közlekedési területlocalização dos transportes - rendeletregulamento - hajóvezetői engedélylicença de navegação - fuvarozási díjcusto do transporte - közösségi rendeletregulamento comunitário - a fuvardíjszabás engedélyezésehomologação das tarifas - kikötőforgalomtráfego portuário - EAEK-rendeletregulamento CEEA - forgalomirányításcontrolo da circulação - szállítási kontingensquota de transporte - közlekedési piacmercado dos transportes - járműnyilvántartásmatrícula do veículo - járműokmánydocumentação do veículo - vitarendezésresolução de diferendos - az utazás időtartamaduração do transporte - nagy sebességű közlekedéstransporte a grande velocidade - fuvarokmánydocumento de transporte - vezetési időtempo de condução - időszakos műszaki vizsgálatcontrolo técnico - utazási ügynökségagência de viagens - költségvetési rendeletregulamento financeiro - szállítási szerződéscontrato de transporte - társasági tagsócio - csődeljárásliquidação judicial - kereskedelmi rendelkezésekregulamentação comercial - várostervezési szabályozásregulamentação urbanística - légitársaságlinha aérea - közúti forgalomtrânsito por estrada - vadászati jogszabályokregulamentação da caça - tengeriközlekedés-politikapolítica marítima - tengeri konferenciaconferência marítima - közlekedési szabályokregulamentação da circulação - hulladéklerakásimersão de resíduos - építési jogszabályokregulamentação da construção - környezetbarát járműveículo não poluente - a tengerfenék hasznosításaexploração dos fundos marinhos - források pótlásasubstituição dos recursos - környezeti hatásimpacto ambiental - környezetvédelmi ellenőrzésvigilância do ambiente - földrengés-monitoringprevenção anti-sísmica - partvédelemprotecção do litoral - sebességszabályozásregulamentação da velocidade - vízgazdálkodásgestão das águas - kartelljogregulamentação de acordos e práticas concertadas - geofizikai környezetmeio geofísico - állóvízágua estagnada - befektetési szabályokregulamentação do investimento - a tenger élővilágaespécie marinha - vadvilágvida selvagem - biztosításseguro - árszabályozásregulamentação de preços - növényállományrecursos vegetais - mezőgazdasági katasztrófacalamidade agrícola - vámszabályokregulamentação aduaneira - erózióerosão - gépjárművek okozta szennyezéspoluição automóvel - közlekedéspolitikai szabályokregulamentação dos transportes - olajszennyezéspoluição pelos hidrocarbonetos - fémek okozta szennyezéspoluição pelos metais - hajók okozta szennyezéspoluição pelos navios - ipari szennyezéspoluição industrial - piacszabályozásregularização do mercado - exportlefölözésdireito nivelador à exportação - importilletékdireito nivelador à importação - születésszabályozáscontrolo da natalidade - tiltott kereskedelemtráfico ilícito - intervenciós hivatalorganismo de intervenção - NimexeNimexe - kereskedelemi szabályozáscontrolo de transacções - eredetmegjelölésdenominação de origem - vámfelfüggesztéses eljárásregime aduaneiro suspensivo - újrabehozatalreimportação - vámvisszatérítésreembolso dos direitos aduaneiros - iskolai újrabeilleszkedésreinserção escolar - EK vámterületterritório aduaneiro CE - társadalmi rehabilitációreinserção social - egységes vámokmánydocumento único - vámalakiságok egyszerűsítésesimplificação das formalidades - a költségvetési tervezet elutasításarejeição do orçamento - tarifális besorolásespecialização pautal - kereskedelmi kapcsolatokrelações comerciais - pénzügyi megállapodásacordo financeiro - exportbiztosításaseguro à exportação - hulladékhőpoluente térmico - cserekereskedelemtrocas compensadas - közösségi kivitelexportação comunitária - közösségi behozatalimportação comunitária - áruk és szolgáltatásokbens e serviços - kétoldalú kapcsolatokrelações bilaterais - tőkejavakbens de equipamento - használt árumaterial usado - integrált kereskedelemcomércio integrado - kulturális kapcsolatokrelações culturais - ipari fogyasztásconsumo industrial - világfogyasztásconsumo mundial - merchandisingmerchandising - marketingmarketing - diplomáciai kapcsolatokrelações diplomáticas - kereskedelmi rendezvénymanifestação comercial - nettó árpreço sem taxas incluídas - munkaügyi kapcsolatokrelações do trabalho - veszteséges eladásvenda com prejuízo - önkiszolgálóself-service - társulásos kiskereskedelemcomércio associado - vándorkereskedelemcomércio ambulante - önálló kiskereskedéscomércio independente - üzletlánccadeia de lojas - az iskola és a gazdasági élet kapcsolatairelação escola-indústria - nagybani piacmercado grossista nacional - terjesztődistribuidor comercial - gazdasági kapcsolatokrelações económicas - pénzügyi likviditásdisponibilidade monetária - állam és egyház kapcsolatarelação Igreja-Estado - balesetbiztosításseguro de acidentes - Kelet-Nyugat kapcsolatokrelações Leste-Oeste - iparközi kapcsolatokrelações interindustriais - monetáris válságcrise monetária - intézményközi kapcsolatokrelações interinstitucionais - devizakorlátozásrestrição cambial - nemzetközi kapcsolatokrelações internacionais - kamatmentes hitelcrédito gratuito - leszámítolási kamatlábtaxa de desconto - hitelkorlátozáscontrolo do crédito - interparlamentáris kapcsolatokrelações interparlamentares - Közösségen belüli kapcsolatokrelações intracomunitárias - tőkekiáramlásfuga de capitais - transzferárcusto de transferência - a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolatarelação legislativo-executivo - nagyon rövid távú finanszírozásfinanciamento a muito curto prazo - monetáris kapcsolatokrelações monetárias - vállalati pénzügyekfinanciamento da empresa - többoldalú kapcsolatokrelações multilaterais - vagyonbiztosításseguro de bens - személybiztosításseguro de pessoas - együttbiztosításco-responsabilidade de seguro - kapcsolatok a város és a vidék közöttrelação cidade-campo - hitelintézetinstituição de crédito - iparbankbanco industrial - elektronikus banki szolgáltatásbanca electrónica - munkahelyi baleset-biztosításseguro de acidente de trabalho - emberi kapcsolatokrelações humanas - bankfelügyeletcontrolo bancário - banki díjakcustos bancários - költségvetési előirányzatcrédito orçamental - általános költségvetésorçamento geral do Estado - regionális pénzügyekfinanças regionais - vallásreligião - a közösségi költségvetés finanszírozásafinanciamento do orçamento comunitário - tagállami hozzájáruláscontribuição dos Estados-membros - kormányátalakításremodelação ministerial - adóegyezményconvenção fiscal - adóellenőrzéscontrolo fiscal - törlesztésreembolso - különadóimposto extraordinário - birtokrendezésemparcelamento - tarifatáblázattarifa com margens fixas de variação - kiviteli vámok elengedéseisenção de imposições nas exportações - egységárpreço unitário - támogatott díjszabástarifa de apoio - vegyes árpreço misto - importhelyettesítéssubstituição das importações - mezőgazdasági termékek árapreços dos produtos agrícolas - munkaviszonyból származó jövedelemremuneração do trabalho - mezőgazdasági biztosításseguro agrícola - terméshozamrendimento agrícola - állampolgári neveléseducação cívica - kereskedelmi oktatásensino comercial - oktatási anyagmaterial de ensino - oktatóprogramsoftware didáctico - kapcsolat az iskola és a munka világa közöttrelação escola-vida profissional - városrekonstrukciórenovação urbana - neurobiológianeurobiologia - jövedelmezőségrentabilidade - nőgyógyászatginecologia - ideggyógyászatneurologia - gyermekgyógyászatpediatria - fogorvostanmedicina dentária - elsősegélyprimeiros socorros - alternatív gyógyászatmedicina paralela - ipari reorganizációreorganização industrial - akusztikaacústica - optikaóptica - kibernetikacibernética - kőzettanpetrologia - segély szétosztásarepartição da ajuda - vallási szektaseita religiosa - teológiateologia - adóterhek megoszlásadistribuição da carga fiscal - egységes piacmercado único - a népesség földrajzi megoszlásadistribuição geográfica da população - csonka család, egyszülős családfamília monoparental - örökbefogadott gyermekcriança adoptada - gépjármű-biztosításseguro automóvel - a termelés elosztásarepartição da produção - családvédelemprotecção da família - piacfelosztási megállapodásrepartição do mercado - mesterséges termékenyítésinseminação artificial - javak elosztásadistribuição da riqueza - dajkaanyamãe portadora - szülői jogpoder paternal - mandátumok elosztásarepartição dos mandatos - leszármazásfiliação - vezetéknévapelido - szülői felelősségresponsabilidade paternal - különválásseparação judicial - népességdinamikadinâmica da população - jövedelemelosztásdistribuição do rendimento - munkaelosztásdistribuição do trabalho - letelepedési célú migrációmigração de povoamento - hazatelepülési támogatásajuda ao regresso - népességelöregedésenvelhecimento demográfico - szakmai mobilitásmobilidade profissional - földrajzi eloszlásdistribuição geográfica - kormegoszlásdistribuição etária - egy főre jutó elosztásproduto per capita - kitüntetésdistinção honorífica - önkéntes munkasolidariedade social - önkéntes szervezetorganização de beneficência - munkanélküliségi biztosításseguro de desemprego - foglalkoztatottak szerinti elosztásproduto por pessoa activa - játékjogos - játék-szervezésestabelecimento de jogos - elektronikus játékjogo automático - nemi megoszlásdistribuição por sexos - sporthorgászatpesca desportiva - turistaforgalomintercâmbio turístico - idegenforgalomturismo estrangeiro - falusi turizmusturismo rural - repertóriumrepertório - idegenforgalmi infrastruktúrainfra-estrutura turística - szociális költségvetésorçamento social - újraültetésreplantação - európai szociálpolitikapolítica social europeia - bűnözés elleni küzdelemcombate à delinquência - bűnözéscriminalidade - előirányzatok átcsoportosításatransferência de verba - szellemi fogyatékos, szubnormálisdeficiente mental, retardado mental, subnormal - szexuális csonkításmutilação sexual - heti pihenőidődescanso semanal - visszaélés kábítószerreltráfico de estupefacientes - általános orvostanclínica geral - szociális támogatásassistência social - szociális létesítményequipamento social - társadalombiztosítási jogdireito à segurança social - szociális munkatrabalho social - otthoni segítségnyújtásajuda doméstica - kiegészítő nyugdíjpensão complementar - szakszervezeti képviselőrepresentante sindical - egészségbiztosítási kártyacartão sanitário - egészségügyi kiadásokdespesas de saúde - kórházi költségekdespesas de hospitalização - diplomáciai képviseletrepresentação diplomática - hospitalizációinternamento hospitalar - otthoni ápoláscuidados médicos ao domicílio - betegjogokdireitos do doente - közegészségügyhigiene pública - társadalom-orvostanmedicina social - hitelbiztosításseguro de crédito - munkavállalói képviseletrepresentação do pessoal - magánorvoslásmedicina privada - városépítészetconstrução urbana - városi infrastruktúrainfra-estrutura urbana - ingatlanpiacmercado imobiliário - politikai képviseletrepresentação política - bérleti szabályozáslei das rendas - Man szigetIlha de Man - Kasztília és LeónCastela e Leão - arányos képviseletrepresentação proporcional - Kasztília-La ManchaCastela e Mancha - KantábriaCantábria - Baleár-szigetekIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta és MelillaCeuta e Melilha - elnyomásrepressão - madridi közösségComunidade de Madrid - valenciai közösségComunidade de Valença - Murciai RégióRegião de Múrcia - Észak-Portugáliaregião do Norte - Közép-Portugália - Lisszabon és a Tejo völgyeLisboa e vale do Tejo - Észak-AngliaInglaterra do Norte - Északnyugat-AngliaInglaterra do Noroeste - Délkelet-AngliaInglaterra do Sudeste - Délnyugat-AngliaInglaterra do Sudoeste - gazdasági fellendülésretoma económica - Antigua és BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Saint Christopher és NevisSão Cristóvão e Nevis - sokszorosításreprografia - Saint Vincent és Grenadine-szigetekSão Vicente e Granadinas - Amerikai Virgin-szigetekIlhas Virgens americanas - Nagy-MaghrebGrande Magrebe - állatnemesítésreprodução animal - növényszaporításreprodução vegetal - Marshall-szigetekIlhas Marshall - fogyatékkal élők biztosításaseguro de invalidez - Dominikai KöztársaságRepública Dominicana - Pitcairn-szigetekPitcairn - munkavállalók igénybe vételerequisição de trabalhadores - biológiai fegyverarma biológica - tömegpusztító fegyverarma de destruição maciça - stratégiai atomfegyverarma nuclear estratégica - információs hálózatrede de informação - mezőgazdasági számviteli információs hálózatrede de informação contabilística - ballisztikus rakétamíssil balístico - irányított lövedékmíssil guiado - interkontinentális rakétamíssil intercontinental - közlekedési hálózatrede de transporte - vasúthálózatrede ferroviária - űrfegyverarma espacial - lézerfegyverarma de laser - lőfegyverek és lőszerekarma de fogo e munições - hajóúthálózatrede de vias navegáveis - szárazföldi hadseregexército - félkatonai erőkforça paramilitar - közúthálózatrede de estradas - légierőforça aérea - külföldön állomásozó haderőkforças armadas no estrangeiro - haditengerészetmarinha de guerra - tartalékokreservas - női katonai szolgálatserviço militar feminino - önkéntes katonai szolgálatserviço voluntário - céltartalékreserva contabilística - védelmi kiadásokdespesas de defesa - stratégiai védelemdefesa estratégica - devizatartalékreservas cambiais - nemzetközi biztonságsegurança internacional - fegyverzeti politikapolítica de armamento - európai fegyverzetpolitikapolítica europeia de armamento - európai biztonságsegurança europeia - nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásanão-proliferação nuclear - fegyverzetkorlátozáslimitação de armamento - atomfegyvermentes övezet létrehozásadesnuclearização - természetvédelmi területreserva natural - fegyverrendszerek összehangolásaharmonização do armamento - lakóhelyresidência - nemzetközi megállapodásacordo internacional - kétoldalú megállapodásacordo bilateral - többoldalú megállapodásacordo multilateral - nemzetközi tárgyalásoknegociação internacional - megállapodás aláírásaassinatura de acordo - nemzetközi jogi okmányinstrumento internacional - peszticid-szermaradékresíduo de pesticida - nemzetközi szervezet határozataresolução - fahulladékresíduo de madeira - európai egyezményconvenção europeia - ENSZ nemzetközi egyezségokmánypacto internacional ONU - nemzetközi ügyekpolítica internacional - szerződés megszüntetéserescisão de contrato - nemzetközi kérdésquestão internacional - kárbiztosításseguro contra danos - gyantaresina - a két német állam közötti kapcsolatokrelações interalemãs - nemzetközi segítségnyújtásajuda internacional - magatartási kódexcódigo de conduta - nemzetközi szankcióksanção internacional - közösségi állásfoglalásresolução comunitária - vallási csoportgrupo religioso - szociokulturális csoportgrupo sociocultural - élelmiszer-önellátásindependência alimentar - együttműködési politikapolítica de cooperação - ENSZ határozatresolução ONU - jogi együttműködéscooperação jurídica - katonai megszállásocupação militar - EP-állásfoglalásresolução PE - megszállt területterritório ocupado - többnemzetiségű erőkforça multinacional - felelősségresponsabilidade - hadifogolyprisioneiro de guerra - örmény-kérdésquestão arménia - kurdisztáni kérdésquestão do Curdistão - palesztin-kérdésquestão da Palestina - Németország egyesüléseunificação da Alemanha - nemzetközi felelősségresponsabilidade internacional - CDECDE - euromissileeuromísseis - fegyverzetellenőrzéscontrolo de armamento - miniszteri felelősségresponsabilidade governamental - START-megállapodásacordo START - ABM-szerződésAcordo ABM - békés övezetzona de paz - egészségbiztosításseguro de doença - büntetőjogi felelősségresponsabilidade penal - EBESZOSCE - tartós munkanélküliségdesemprego de longa duração - munkába történő visszailleszkedésreinserção profissional - politikai felelősségresponsabilidade política - küzdelem a munkanélküliség ellencombate ao desemprego - humánerőforrás-tervezésplanificação da mão-de-obra - megosztott munkavállalástrabalho partilhado - munkaviszony megszűnésecessação de emprego - munkahelyváltásconversão de emprego - helyi foglalkoztatási kezdeményezésiniciativa local para o emprego - nem fizetett munkatrabalho voluntário - EK-tagállam állampolgáracidadão da Comunidade Europeia - ideiglenes foglalkoztatástrabalho temporário - vadállományrecursos animais - fiatalkorúak foglalkoztatásatrabalho dos jovens - női munkatrabalho feminino - tengeri forrásokrecursos marítimos - szakmai továbbképzésreciclagem profissional - gazdasági forrásokrecurso económico - szakmai gyakorlatestágio de formação - vízkészletrecursos hídricos - földi erőforrásrecursos do solo - foglalkoztatási statisztikaestatística do emprego - energiaforrásokrecursos energéticos - segédmunkástrabalhador auxiliar - külföldre kirendelt munkavállalótrabalhador expatriado - tengeri szállítási biztosításseguro marítimo - ügyvezető igazgatódirector de empresa - halászati erőforrásokrecurso haliêutico - önálló foglalkozásprofissão independente - ásványi nyersanyagokrecurso mineral - vasárnapi munkatrabalho extraordinário - természeti erőforrásokrecursos naturais - munkavégzés ütemecadência do trabalho - megújuló forrásokrecurso renovável - távmunkateletrabalho - fizetések befagyasztásabloqueio dos salários - kiegészítő forrásokrecursos adicionais - bércsökkentésredução dos salários - természetbeni juttatásvantagem acessória - juttatások és költségtérítésekajudas de custo - költségvetési forrásokrecursos orçamentais - kinevezésnomeação do pessoal - saját forrásokrecursos próprios - eljárási szabályzatregulamento interno - próbaidőperíodo de estágio - szakszervezeti jogokdireitos sindicais - szakszervezeti szabadságliberdade sindical - szakmai etikadeontologia profissional - kötelező biztosításseguro obrigatório - export-visszatérítésrestituição à exportação - nyereségrészesedésparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - import-visszatérítésrestituição à importação - szakszervezeti választáseleição sindical - szociális partnerekparceiro social - közalkalmazotti szervezetsindicato de funcionários públicos - szakmai szövetségassociação profissional - szakszervezetsindicato - termelési visszatérítésrestituição à produção - kiviteli korlátozásrestrição à exportação - diplomáciai hivatalprofissão diplomática - behozatali korlátozásrestrição à importação - kommunikációs szakmaprofissional da comunicação - versenykorlátozásrestrição de concorrência - igazgatási személyzetprofissão administrativa - titkársági személyzetpessoal de secretariado - kereskedelmi korlátozásrestrição ao comércio - információs szakmaprofissional da informação - tudományos hivatásprofissão científica - műszaki szakmaprofissão técnica - szabadságkorlátozásrestrição da liberdade - biztosítási szakmaprofissional de seguros - mennyiségi korlátozásrestrição quantitativa - kiskereskedéspequeno comércio - fogorvosdentista - orvosmédico - állatorvosveterinário - gyógyszerészfarmacêutico - szülésznőparteira - művészpályaprofissão artística - magánbiztosításseguro privado - ipari szerkezetátalakításreestruturação industrial - irodalmi pályaprofissão literária - működési eredményresultado de exploração - kereskedelmi személyzetvendedores - kereskedelmi képviselőrepresentante de comércio - mezőgazdasági teljesítményresultado da exploração agrícola - iskolai eredményeksucesso escolar - informatikai szakmaprofissional da informática - idegenforgalmi szakmaprofissional de turismo - szállodai szakmaprofissão hoteleira - kiszolgálószemélyzetpessoal dos serviços - a vámtételek visszaállításarestabelecimento dos direitos aduaneiros - bankszakmaprofissão bancária - profi sportdesporto profissional - átszállítástrânsito - tanulási zavarokatraso escolar - európai ipari térségespaço industrial europeu - közösségi iparpolitikapolítica industrial comunitária - piacról történő visszavonásretirada do mercado - kézműiparartesanato - kisiparpequena indústria - középiparindústria média - kis- és középiparpequenas e médias indústrias - nyugdíjasreformado - ipartelepítésimplantação industrial - ipari szabadövezetzona franca industrial - előnyugdíjazásreforma antecipada - műszaki parkparque tecnológico - termelési többletexcedente de produção - áruátrakodásoperação de manutenção - állami biztosításseguro público - üzemanyag újrafeldolgozásareprocessamento do combustível - ipari feldolgozásfabrico industrial - termelési kvótaquota de produção - termelési statisztikákestatísticas de produção - termékfelelősségresponsabilidade do produtor - új technológianova tecnologia - csúcstalálkozócimeira - tiszta technológiatecnologia limpa - hagyományos technológiatecnologia tradicional - technológiai folyamatprocesso tecnológico - műszaki szabályokregulamentação técnica - termék élettartalmaduração de vida do produto - hibás termékproduto defeituoso - miniszteri találkozóreunião ministerial - műszaki előírásespecificação técnica - európai szabványnorma europeia - nemzetközi szabványnorma internacional - a szabványok harmonizációjaharmonização das normas - műszaki szabályregulamento técnico - nemzetközi találkozóreunião internacional - újrafelhasználási technológiatecnologia de reciclagem - kutatási költségvetésorçamento consagrado à investigação - béremelésajustamento salarial - EurekaEureka - kutató személyzetpessoal de investigação - közösségi kutatási politikapolítica comunitária da investigação - ipari és kutatási kapcsolatokrelação indústria-investigação - kutatóintézetorganismo de investigação - márkanévmarca comercial - bejegyzett védjegymarca registada - formatervezési minták és modellekdesenho e modelo - kiegészítő jövedelemrendimento complementar - védjegyjogdireito de marcas - európai védjegymarca europeia - állatkísérletexperimentação com animais - emberen végzett kísérletexperimentação com seres humanos - vállalaton belül végzett kutatásinvestigação na empresa - alapkutatásinvestigação de base - katonai kutatásinvestigação militar - egyetemi kutatásinvestigação universitária - felelősségbiztosításseguro de responsabilidade civil - befektetési jövedelemrendimento do investimento - 77-ek csoportjaGrupo dos 77 - Contadora-csoportGrupo Contadora - függő területterritório não autónomo - fogyasztói mozgalommovimento de consumidores - gazdálkodásból származó jövedelemrendimento do agricultor - képviselői költségtérítéssubsídio e abono de secretariado - veszélyes anyagok szállításatransporte de mercadorias perigosas - mezőgazdasági jövedelemrendimento da exploração agrícola - oktatási módszermétodo pedagógico - háztartások jövedelmerendimento familiar - adóköteles jövedelemrendimento tributável - nemzeti jövedelemrendimento nacional - a tengerfenék természeti kincseirecursos minerais submarinos - nem bér jellegű jövedelemrendimento não salarial - korszerű anyagoknovos materiais - padlóburkoló anyagokrevestimento de superfície - szupravezető ötvözetliga supercondutora - kompozit anyagmaterial compósito - műszaki kerámiacerâmica técnica - speciális polimerpolímero especial - amorf anyagokmaterial amorfo - ultrafinom részecskepartícula ultrafina - bioanyagokbiomaterial - alakemlékező ötvözetliga com memória - alkotmány felülvizsgálatarevisão da Constituição - ADN-megállapodásAcordo ADN - szabadnapok elosztásaplaneamento dos períodos de férias - törvénymódosításrevisão da lei - személyi számítógépmicrocomputador - idegenforgalmi politikapolítica de turismo - fuvarbiztosításseguro de transportes - ipari forradalomrevolução industrial - Nemzetközi Munkaügyi HivatalBIT - ECOSOCECOSOC - UNHCRACNUR - Észak-Rajna–VesztfáliaRenânia do Norte-Vestefália - EEBBEE - Rajna-PfalzRenânia-Palatinado - EAESSEEA - ENEAAEEN - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények JavításáértFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - firenzei Európai Egyetemi IntézetInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - EBUUER - jólétriqueza - WAEMUUEMAO - életbiztosításseguro de vida - ricinusrícino - ADCCDA - RingköbingRingkøbing - CACMMCCA - kockázati fedezetrisco coberto - DACCAD - egészségügyi kockázatrisco sanitário - nukleáris politikapolítica nuclear - rizsarroz - kőolaj-politikapolítica petrolífera - szénhidrogének raktározásaarmazenagem de hidrocarbonetos - erőművek leszerelésecentral desactivada - agrárenergiaagro-energia - energiaiparindústria energética - bioalkoholálcool combustível - robottechnológiarobótica - energiahordozóproduto energético - széniparindústria carbonífera - robotizálásrobotização - szénbányászati politikapolítica carbonífera - szénfeldolgozástratamento do carvão - társadalmi szereppapel social - bányászati termelésprodução mineira - nyugdíjrendszerseguro de velhice - RoskildeRoskilde - ércbányászatexploração de minério - fémércminério metálico - bauxitbauxite - bitumenes anyagokmaterial betuminoso - talajok és kőzetekterras e pedras - csapágyazásrolamento - foszfátfosfato - kálisókpotassa - RomániaRoménia, Romênia, Ruménia - kőolajkutatásexploração petrolífera - olajkitermelésextracção de petróleo - tengeri létesítményinstalação marítima - kőolajtermelésprodução de petróleo - bután, butángázbutano - paraffinAlcanos, parafina - kőolajpetróleo bruto - dízelüzemanyaggasóleo - fűtőolajfuelóleo - Egyesült KirályságReino Unido - propángázpropano - repülőbenzincarburante para aviões - brit TOTPTU do Reino Unido - tengeri olajpetróleo marítimo - az Egyesült Királyság régióiregiões do Reino Unido - erőműcentral energética - villamosenergia-iparindústria eléctrica - erőmű telephelyeimplantação de central energética - hidroelektromos fejlesztésplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - reaktorhűtésarrefecimento do reactor - nukleáris kémiaquímica nuclear - asztronómiaastronomia - Sabah - besugárzott tüzelőanyagcombustível irradiado - szacharózsacarose - bioeljárásbioprocesso - bioiparbio-indústria - speciális kémiaparaquímica - Nyugat-SzaharaSara Ocidental - nem lapos termékproduto não plano - lapos termékproduto plano - profilvasperfil - SzahelSahel - vékony fóliachapa fina - szalonnabanha - kémiai alapanyagiparindústria química de base - elem, kémiai elemelemento, elemento químico - festékek és lakkoktintas e vernizes - Saint EustatiusSanto Eustáquio - gyógyszermedicamento - San MarinoSão Marinho - hormonhormona - Saint MartinSão Martinho - szerves vegyi anyagproduto químico orgânico - fémiparindústria metalúrgica - vállalatközi megállapodásacordo empresarial - Asztúriai HercegségPrincipado das Astúrias - Saint Pierre és MiquelonSão Pedro e Miquelon - vas- és acéltermékekproduto siderúrgico - csavargyártásrebites e parafusos - bádogipar és késgyártáslatoaria e cutelaria - vastermékserralharia - fémbevonásrevestimento de metais - Szent IlonaSanta Helena - vas- és acélipari munkagépequipamento siderúrgico - különleges acélaços especiais - Saint LuciaSanta Lúcia - antimonantimónio - berilliumberílio - kadmiumcádmio - ferroötvözetliga de ferro - tantáltântalo - lefoglalásexecução por dívidas - kerékpár- és motorkerékpár-gyártásvelocípedes e motociclos - gépszerszámferramenta - tudományos berendezésaparelho científico - díjazássalário - orvosi és sebészeti műszerekmaterial médico-cirúrgico - teljesítménybérsalário à peça - hűtőházinstalação frigorífica - órabérsalário horário - ipari robotrobot industrial - háztartási munka díjazásasalário doméstico - minimálbérsalário mínimo - IATAIATA - audiovizuális eszközmaterial audiovisual - hangreprodukciós berendezésaparelho reprodutor de som - Salamon-szigetekSalomão - Línguas de Samoa, Samoa - távközlési eszközmaterial de telecomunicações - háztartási elektromos készülékelectrodoméstico - fegyelmi büntetéssanção administrativa - ipari elektromos gépekmáquina industrial - elektromos gépezetmáquina eléctrica - elektromágneses berendezésmaterial electromagnético - közösségi szankciósanção comunitária - videolemezvideodisco - videokazettavideocassete - adatrögzítősuporte de gravação - gazdasági szankciósanção económica - hanglemezdisco - optikai adathordozósuporte óptico - felvételsuporte gravado - sugárforrásemissor de radiações - rádiós távközléstelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - büntetéssanção penal - építőiparindústria da construção civil - építőlappainel de construção - nagyszabású építkezésgrandes obras - préselt famadeira aglomerada - bőrdíszmű- és kesztyűiparmarroquinaria e luvaria - szőrme- és szűcsiparindústria de peles - São Tomé and PríncipeSão Tomé e Príncipe - SarawakSarawak - rövidáru-kereskedésretrosaria - SzardíniaSardenha - szintetikus rostszáltêxtil sintético - természetes rosttêxtil natural - vegyesiparindústrias diversas - ékszer- és aranyárujoalharia e ourivesaria - szociális jogokdireitos sociais - politikai jogokdireitos políticos - gazdasági jogokdireitos económicos - emberi jogi chartaCarta dos Direitos do Homem - Saar-vidékSarre - ateizmusateísmo - szatellitsatélite - mozgás szabadságaliberdade de circulação - munkával való elégedettségsatisfação no trabalho - megkülönböztetés-ellenes intézkedésekluta contra a discriminação - etnikai megkülönböztetésdiscriminação étnica - nemi szabadságliberdade sexual - xenofóbiaxenofobia - nők és férfiak közötti egyenlőségigualdade homem-mulher - oktatás szabadságaliberdade de ensino - fejlődéshez való jogdireito ao desenvolvimento - gyermek jogaidireitos da criança - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódtratamento cruel e degradante - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - gyermekvédelemprotecção da infância - visszaható hatályretroactividade da lei - összehasonlító jogdireito comparado - igazgatástudományciência administrativa - helyi jogalkotáslegislação local - információtudományciência da informação - polgári jogi felelősségresponsabilidade civil - szerződéses felelősségresponsabilidade contratual - viselkedéstudományciências do comportamento - tulajdonjogpropriedade de bens - talajtanciência dos solos - privatizációprivatização - közgazdaságtanciência económica - öröklési jogdireito sucessório - időben megosztott használatregime de habitação periódica - szolgalmi jogservidão - jogok élvezetegozo dos direitos - állandó lakóhelydomicílio legal - élettudományokciências da vida - fizetőképességsolvibilidade financeira - személy elleni bűncselekménycrime contra as pessoas - vagyon elleni bűncselekménycrime contra os bens - a személyi szabadság megsértésesequestro de pessoas - fizikai tudományokciências físicas - vámcsalásfraude aduaneira - rágalmazásdifamação - adóbűncselekménydireito penal fiscal - földtudományokciências da Terra - szabadságelvonásencarceramento - büntetés-végrehajtási jogdireito penitenciário - fogvatartottpreso - társadalomtudományokciências sociais - alternatív büntetéspena de substituição - feltételes elítéléssemiliberdade - vagyonelkobzásconfisco de bens - büntetés enyhítésediminuição de pena - fogvatartottak átszállításatransferência de detidos - börtönrendszerregime penitenciário - börtönigazgatásadministração penitenciária - politikai megosztottságcisão política - elévülésprescrição de acção - bírósági tárgyalásaudiência - költségmentességassistência judiciária - letartóztatáscaptura - bírósági vizsgálatinquérito judiciário - házkutatásperquisição - védelemhez való jogdireitos da defesa - kétfordulós választási rendszerescrutínio de duas voltas - egyfordulós választási rendszerescrutínio de uma volta - listás választási rendszerescrutínio por listas - közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetacção por responsabilidade CE - alkalmazotti keresetrecurso do pessoal - reenvio prejudicial CE - többségi szavazási rendszerescrutínio maioritário - egyéni választókerületi rendszerescrutínio uninominal - kereskedelmi bíróságjurisdição comercial - parlamenti ülésreunião parlamentar - választottbíróságjurisdição de arbitragem - nemzetközi igazságszolgáltatásjurisdição internacional - pénzügyi bíráskodásjurisdição fiscal - aszályseca - ülnökmagistrado não profissional - tengeri területespaço marítimo - az állam biztonságának veszélyeztetéseatentado à segurança do Estado - banktitoksigilo bancário - tengeri felügyeletvigilância marítima - tengerek szabadságaliberdade dos mares - ipari titoksegredo industrial - világűrespaço extra-atmosférico - tulajdonjog az űrbenpropriedade do espaço - szakmai titoksegredo profissional - világűr használatautilização do espaço - az ENSZ TitkárságaSecretariado da ONU - külföldi állampolgárestrangeiro - tartózkodási engedélydireito de residência - külföldiek beutazásaentrada de estrangeiros - gazdasági szektorsector económico - vegyes házasságcasamento misto - elsődleges szektorsector primário - nemzetközi jog-nemzeti jogdireito internacional-direito interno - nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogadireito internacional económico - közigazgatási felelősségresponsabilidade administrativa - gazdaságirányítás jogadireito público económico - információs szektorsector quaternário - EK-határozatdecisão CEE - EK-irányelvdirectiva CE - ipari szektorsector secundário - közösségi jogrendszerordem jurídica comunitária - másodlagos jogdireito derivado - EAEK-irányelvdirectiva CEEA - EK-ajánlásrecomendação CE - szolgáltatási szektorsector terciário - EK-rendeletregulamento CE - végrehajtási rendeletregulamento de execução - Euratom-véleményparecer CEEA - ellátás biztonságasegurança de abastecimento - ESZAK-véleményparecer CECA - az Európai Bíróság véleményeparecer do Tribunal de Justiça CE - társadalombiztosítás harmonizálásaharmonização da segurança social - biztos munkahelysegurança do emprego - az EK külső hatáskörecompetência externa CE - EK-jegyzőkönyvprotocolo CE - Egyesülési szerződésTratado de Fusão - közlekedésbiztonságsegurança dos transportes - Egységes Európai OkmányActo Único Europeu - EK-csatlakozási szerződésTratado de Adesão CE - termékbiztonságsegurança do produto - Euratom közös vállalkozásempresa comum CEEA - munkahelyi biztonságsegurança no trabalho - EU-kapcsolatokrelações da União Europeia - AKCS-EK Miniszterek TanácsaConselho de Ministros ACP-CE - nukleáris biztonságsegurança nuclear - Az Európai Közösségek Bíróságának tagjamembro do Tribunal de Justiça CE - európai biztoscomissário europeu - közbiztonságsegurança pública - EACAEC - EK-társulási megállapodásacordo de associação CE - AKCS–EK-egyezményconvenção CE - szociális biztonságsegurança social - AKCS-EK nagykövetek bizottságaComité dos Embaixadores ACP-CE - AKCS-EK vegyesbizottságComité Paritário ACP-CE - III. Loméi EgyezményConvenção de Lomé III - EURESEURES - EFAFED - ESZAFSE - az Unió bővítésealargamento da União Europeia - lakhatási támogatásatribuição de casa - az európai építmény történetehistória da Europa - kémiai sósal químico - európai uniós tagságpertença à União Europeia - LAESSELA - együttes álláspontposição comum - együttes fellépésacção comum - Szerződés az Európai UniórólTratado da União Europeia - SELA-országokpaíses SELA - Európai Politikai Együttműködéscooperação política europeia - EK-versenyvizsgaconcurso CE - tanulók kiválasztásaselecção de alunos - kiegészítő kereskedelmi mechanizmusmecanismo complementar das trocas - kockázatmegelőzésprevenção de riscos - természeti veszélyekrisco natural - ipari veszélyrisco industrial - gazdasági liberalizmusliberalismo económico - vámtételdireitos aduaneiros - vámvizsgálatcontrolo aduaneiro - KVT-vámdireitos da pauta aduaneira comum - vetőmagsemente - mértékek és tömegekpesos e medidas - konzervproduto em conserva - félfémsemimetal - besugárzásirradiação dos alimentos - létminimumrendimento mínimo de subsistência - személyi fegyverarma de uso pessoal - grízsêmola - mecenatúramecenato - felvételi versenyvizsgaconcurso administrativo - nyilvános ülésaudição pública - SzenegálSenegal - hatalommegosztásseparação de poderes - selyemhernyó-tenyésztéssericicultura - vizuális művészetartes visuais - kulturális pluralizmuspluralismo cultural - szokások és hagyományokusos e costumes - szolgáltatásserviços - építészeti örökségpatrimónio arquitectónico - vevőszolgálatserviço após venda - irodalmi és művészeti tulajdonpropriedade literária e artística - polgári szolgálatserviço cívico - aerodinamikaaerodinâmica - termodinamikatermodinâmica - plazmafizikafísica do plasma - lézerfizikafísica do laser - géntechnológiaengenharia genética - festészetpintura - foglalkoztatási szolgálatserviço de emprego - tőkeemelésaumento de capital - mezőgazdasági helyzetsituação da agricultura - postai pénzügyi szolgáltatásokserviços financeiros dos correios - törvény kihirdetésepromulgação da lei - képviselők gazdasági érdekeltségeiinteresses financeiros dos parlamentares - arab-afrikai együttműködéscooperação afro-árabe - ingyenes szolgáltatásserviço gratuito - európai-arab együttműködéscooperação euro-árabe - a Bizottság küldöttségedelegação da Comissão - közösségi ellenőrzéscontrolo comunitário - addicionalitás elveprincípio da complementaridade - katonai szolgálatserviço militar - legkülső régióregião periférica - szigeti régióregião insular - legnagyobb kedvezményes elbánásnação mais favorecida - pénzért nyújtott szolgáltatásserviço remunerado - állami vállalatok költségvetéseorçamento anexo - postai szolgáltatásserviço postal - többnyelvű szótárdicionário multilingue - rövidítésszótárdicionário de abreviaturas - enciklopédiaenciclopédia - tezauruszthesaurus - folyóiratpublicação periódica - titkosszolgálatserviço secreto - háztartási hulladéklixo doméstico - monokultúramonocultura - szociális szolgáltatásserviço social - szezámsésamo - árnövekedésaumento de preços - ülésszaksessão legislativa - Seychelle-szigetekSeychelles - IFCSFI - egyetemuniversidade - állatok szállításatransporte de animais - szövetkezeti mozgalommovimento associativo - SardzsaSharjah - SzicíliaSicília - csapatok állomásoztatásaestacionamento de forças - parlamenti helymandato parlamentar - betöltetlen helyvacatura - AusztráliaAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - közlekedési jelzéseksinalização - kisállateledelalimento para animal de companhia - SzingapúrSingapura - savas esőchuva ácida - várostervezési szakmaurbanista - dokumentációs eszközinstrumento documental - nem szövött árukfalso têxtil - szirupxarope - Égei-szigetekarquipélago do mar Egeu - Kanári-szigetekIlhas Canárias - szizálkendersisal - az EP elnökségeMesa do PE - szeizmológiasismologia - alelnökvice-presidente - intézményi tevékenységvida institucional - közösségi intézmény székhelyesede da instituição - intézményi reformreforma institucional - intézmény hatáskörecompetência institucional - EK-helyzetsituação CE - családi állapotsituação familiar - űrpolitikapolítica espacial - önellátásauto-abastecimento - pénzügyi helyzetsituação financeira - társaságsociedade - polgári jogi társaságsociedade civil - munkaközösségsociedade civil profissional - kereskedelmi társaságsociedade comercial - vegyes tulajdonú gazdasági társaságsociedade de economia mista - befektetési társaságsociedade de investimento - tőkeegyesítő társaságsociedade de capitais - autóbuszautocarro - személyegyesítő társaságsociedade de pessoas - betéti társaságsociedade em comandita - csendes társaságsociedade em participação - európai részvénytársaságsociedade europeia - nonprofit szervezetassociação sem fins lucrativos - Dél-JütlandJutlândia do Sul - selyemseda - fogyatékkal élők ellátásaassistência a inválidos - szójababsoja - oldószersolvente - SzomáliaSomália - közvélemény-kutatássondagem de opinião - ciroksorgo - önrendelkezésautodeterminação - SzudánSudão - kénenxofre - ajánlattételapresentação de propostas a concurso - segélyforrásorigem da ajuda - jogforrásfonte do direito - mellékterméksubproduto - mezőgazdasági mellékterméksubproduto agrícola - önfinanszírozásautofinanciamento - tejipari mellékterméksubproduto do leite - fémgyártási mellékterméksubproduto metalúrgico - szubproletariátussubproletariado - alultápláltságsubalimentação - alacsony népsűrűségsubpovoamento - munkavállalói irányításautogestão - családfenntartóamparo da família - ártámogatásmanutenção de preços - mezőgazdasági ártámogatásmanutenção de preços agrícolas - monetáris támogatásapoio monetário - nemzeti szuverenitássoberania nacional - termelési szakosításespecialização da produção - kereskedelem szakosodásaespecialização das trocas - költségvetési egyediségclassificação orçamental - önkorlátozásautolimitação - ingatlanspekulációespeculação imobiliária - Északi-SzporádokEspórades Setentrionais - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - árstabilitásestabilização de preços - jövedelmek stabilizációjaestabilização de rendimentos - a gazdaság stabilizálásaestabilização económica - szakmaközi megállapodásacordo interprofissional - gazdasági stagnálásestagnação económica - kísérleti gazdaságestação experimental - statisztikaestatística - agrárstatisztikaestatística agrícola - a Közösség statisztikájaestatísticas comunitárias - népességstatisztikaestatísticas demográficas - halászati statisztikaestatísticas das pescas - gazdasági statisztikaestatísticas económicas - pénzügyi statisztikaestatísticas financeiras - iparstatisztikaestatísticas industriais - nemzetközi statisztikaestatísticas internacionais - nemzeti statisztikaestatísticas nacionais - hivatalos statisztikaestatísticas oficiais - regionális statisztikaestatísticas regionais - Berlin jogállásaestatuto de Berlim - Jeruzsálem jogállásaestatuto de Jerusalém - köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályokestatuto do funcionário - autonómiaautonomia - személyzeti szabályzatestatuto do pessoal - jogállásestatuto jurídico - politikai státuszestatuto político - beosztásestatuto profissional - társadalmi státuszestatuto social - sterilizálásesterilização - adóösztönzésestímulo fiscal - raktárkészletexistências - közösségi készletekexistências comunitárias - pénzügyi autonómiaautonomia financeira - konjunktúrától függő készletexistências conjunturais - intervenciós készletexistências de intervenção - többletkészletexistências excedentárias - minimális készletexistências mínimas - világkészletexistências mundiais - magánkészletekexistências privadas - állami készletekexistências públicas - ütközőkészletreservas de estabilização - fegyverkészletezésarmazenamento de armas - energiatárolásarmazenagem de energia - élelmiszer-tárolásarmazenagem de alimentos - dokumentumtárolásarmazenagem de documentos - Nagy-KoppenhágaStorkøbenhavn - StorströmStorstrøm - agrárstruktúraestrutura agrícola - foglalkoztatási struktúraestrutura do emprego - vállalati felépítésestrutura da empresa - engedélyezett költségvetési előirányzatautorização orçamental - gazdasági szerkezetestrutura económica - iparszerkezetestrutura industrial - intézményi szerkezetestrutura institucional - társadalmi struktúraestrutura social - veszélyes anyagsubstância perigosa - versenykorlátozó magatartás engedélyezéseautorização de acordos e práticas concertadas - exportszubvenciósubvenção à exportação - élelmiszer-helyettesítősucedâneo de alimentos - mezőgazdasági üzem átadásasucessão da exploração agrícola - cukoraçúcar - fehércukoraçúcar branco - nyers cukoraçúcar bruto - répacukoraçúcar de beterraba - fuvarozási engedélyautorização de transporte - nádcukoraçúcar de cana - leadott szavazatokvoto expresso - általános választójogsufrágio universal - öngyilkosságsuicídio - SvájcSuíça - SulawesiSulawesi - SzumátraSumatra - mezőgazdasági hasznosítású területsuperfície agrícola utilizada - póttagsuplente - adathordozósuporte de informação - mágneses adathordozósuporte magnético - létszámleépítéssupressão de posto de trabalho - vámok megszüntetésesupressão dos direitos aduaneiros - szupranacionalitássupranacionalidade - a források túlzott mértékű kiaknázásasobreexploração dos recursos - fás területsuperfície arborizada - mezőgazdasági üzem területeárea de exploração - fő művelési területárea agrícola principal - mélyfagyasztásultracongelação - SurinameSuriname - túlnépesedésexcesso de população - monetáris megállapodásacordo monetário - autópályaauto-estrada - túltermeléssuperprodução - piacfelügyeletfiscalização do mercado - segély felfüggesztésesuspensão da ajuda - a büntetés végrehajtásának felfüggesztésesuspensão da execução da pena - vámok felfüggesztésesuspensão dos direitos aduaneiros - SzváziföldSuazilândia - erdőműveléssilvicultura - AusztriaÁustria - SzíriaSíria - SysminSysmin - bankrendszersistema bancário - oktatási rendszersistema de ensino - gazdálkodási rendszersistema de exploração agrícola - információs rendszersistema de informação - igazgatási információs rendszersistema de informação de gestão - kommunikációs rendszersistema de comunicação - elszámolási rendszersistema contabilístico - művelési rendszersistema de cultivo - AuvergneAuvergne - az Egyesült Nemzetek rendszeresistema das Nações Unidas - dokumentációs rendszersistema documental - választási rendszersistema eleitoral - európai választási rendszersistema eleitoral europeu - európai elszámolási rendszerSistema Europeu de Contabilidade - Európai Monetáris RendszerSistema Monetário Europeu - nemzetközi monetáris rendszersistema monetário internacional - standard elszámolási rendszersistema normalizado de contabilidade - TajvanTaiwan - TanzániaTanzânia - szőnyegtapete - légi fuvardíjszabástarifa aérea - fuvardíjszabástarifa de transporte - Közös VámtarifaPauta Aduaneira Comum - vasúti fuvardíjszabástarifa ferroviária - előlegadiantamento de tesouraria - postai díjszabástarifa postal - tarifális preferenciatarifa preferencial - személyszállítási díjszabástarifa de passageiros - infrastruktúrahasználati díjtaxa de infra-estrutura - önellátás mértéketaxa de auto-abastecimento - árfolyamtaxa de câmbio - előzetes költségvetési tervezetanteprojecto de orçamento - HÉA-mértéktaxa do IVA - lebegő árfolyamtaxa flutuante - középárfolyamtaxa central - irányadó árfolyamtaxa representativa - TawalTawal - állami árrögzítéstributação de preços - úthasználati díjimposto por eixo - exportadódireitos de exportação - importadódireitos de importação - bélyegilletékimposto de selo - kiegyenlítő díjimposto compensatório - azonos hatású díjakencargo de efeito equivalente - termelői társfelelősségco-responsabilidade dos produtores - tranzitdíjtaxa de trânsito - iparűzési adóimposto profissional - üzemanyagadóimposto sobre os combustíveis - polgári légi közlekedésaviação civil - gépjárműadóimposto sobre veículos - CsádChade - CsehszlovákiaChecoslováquia - művelési technológiatécnica de cultura - menedzsment-technikáktécnica de gestão - épületszerelvénytécnicas de construção - technológiatecnologia - élelmiszer-technológiatecnologia alimentar - katonai repülőgépaviação militar - anyagtechnológiatecnologia de materiais - soft technológiatecnologia pouco poluente - energiatechnológiatecnologia energética - közvetítő technológiatecnologia intermédia - nukleáris technológiatecnologia nuclear - kőolaj-technológiatecnologia petrolífera - távközléstelecomunicação - telefaxtelecópia - távérzékelésteledetecção - baromfitenyésztésavicultura - kábelszolgáltatóteledistribuição - távirattelégrafo - telematikatelemática - televíziótelevisão, tevê, tv - telextelex - pihenőidőtempo de descanso - politikai irányzattendência política - Európai Monetáris MegállapodásAcordo Monetário Europeu - stresszstress - külkereskedelmi cserearányoktermos comerciais - építési területterreno para construção - ipari területterreno industrial - termelés alóli kivont földterületterra abandonada - mezőgazdasági földterületterra agrícola - állami tulajdonú földterületterras do domínio público - parlagon hagyott földterra inculta - szántóterületterra cultivável - véleményparecer - ismét hasznosítható földterületterra recuperada - tengerentúli területekterritório ultramarino - terrorizmusterrorismo - ThaiföldTailândia - teachá - terapeutikaterapêutica - EK-véleményparecer CE - ThesszáliaTessália - Nyugat-TrákiaTrácia Ocidental - TimorTimor - Kelet-TimorRepública Democrática de Timor-Leste, Timor Leste, Timor-Leste - titántitânio - forgatható értékpapírtítulo de crédito - jegytítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - kínzástortura - ToscanaToscana - tömegturizmusturismo de massas - napraforgógirassol - EP-véleményparecer PE - toxikológiatoxicologia - mezőgazdasági vontatótractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - fordítástradução - EK-SzerződésTratado CE - ESZAK-SzerződésTratado CECA - EGK-SzerződésTratado CEE - EAEK-SzerződésTratado CEEA - a Varsói Szerződés országaipaíses do Pacto de Varsóvia - fejőgépmáquina de ordenha - vízkezeléstratamento da água - szövegszerkesztéstratamento de texto - adatfeldolgozásprocessamento de dados - ércfeldolgozástratamento de minério - növény-egészségügyi kezeléstratamento fitossanitário - pénzügyi tranzakciótransacção financeira - vállalkozási tevékenység áthelyezésetransferência de empresa - tőkeátutalástransferência de capitais - nyugdíjjogosultság átruházásatransferência do direito à pensão - áttelepüléstransferência de população - technológiaátadástransferência de tecnologia - zabaveia - élelmiszer-feldolgozástransformação de alimentos - közösségi árutovábbítástrânsito comunitário - vámtranzittrânsito aduaneiro - adatátviteltransmissão de dados - tulajdonátruházástransmissão da propriedade - abortuszaborto - légiközlekedéstransporte aéreo - kombinált szállítástransporte combinado - energiaszállítástransporte de energia - hátországba történő szállítástransporte no hinterland - áruszállítástransporte de mercadorias - felszíni szállítástransporte de superfície - személyszállítástransporte de passageiros - tömegközlekedéstransporte colectivo - illegális abortuszaborto ilegal - vasúti közlekedéstransporte ferroviário - belvízi közlekedéstransporte por via navegável - egyéni közlekedéstransporte individual - interkontinentális közlekedéstransporte intercontinental - belföldi közlekedéstransporte interior - nemzetközi közlekedéstransporte internacional - nemzetközi közúti árufuvarozástransporte rodoviário internacional - Közösségen belüli közlekedéstransporte intracomunitário - "multi-fibre" megállapodásAcordo Multifibras - egészségügyi célú művi abortuszaborto terapêutico - nemzeti közlekedéstransporte nacional - kábelen történő szállítástransporte por cabo - csővezetéken történő szállítástransporte por conduta - ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozástransporte por conta de terceiros - saját számlás fuvarozástransporte por conta própria - tömegközlekedési eszközzel történő szállítástransporte público - regionális közlekedéstransporte regional - közúti közlekedéstransporte rodoviário - iskolabusztransporte escolar - állami és magán közlekedéstransporte semicolectivo - vámzárral történő szállítástransporte sob controlo aduaneiro - földalatti közlekedéstransporte subterrâneo - elővárosi közlekedéstransporte suburbano - szárazföldi közlekedéstransporte terrestre - határon átnyúló forgalomtransporte transfronteiriço - városi közlekedéstransporte urbano - szállítmányozótransportador - munkatrabalho - otthoni munkatrabalho no domicílio - nitrogénazoto - futószalag mellett végzett munkatrabalho em cadeia - teljes munkaidőben történő foglalkoztatástrabalho a tempo completo - részmunkaidős foglalkoztatástrabalho a tempo parcial - gyermekmunkatrabalho infantil - váltott műszakban végzett munkatrabalho por turnos - idős munkavállalótrabalhador idoso - feketemunkástrabalhador clandestino - közösségi munkavállalótrabalhador comunitário - határ menti ingázótrabalhador fronteiriço - fogyatékkal élő munkavállalótrabalhador deficiente - fizikai dolgozótrabalhador manual - migráns munkavállalótrabalhador migrante - idénymunkástrabalhador sazonal - szociális munkástrabalhador social - közmunkákobras públicas - lóheretrevo - Bahama-szigetekBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - államkincstártesouro - Trinidad és TobagoTrindade e Tobago - tritikálétriticale - BahreinBahrein - tröszttrust - tubusbisnaga, cachimbo, canais, canal, chaminés de fábrica, condutas, ducto, pipeline, tubagem, tubo - állati tuberkolózistuberculose animal - volfrámtungsténio - TunéziaTunísia - turbinaturbina - TörökországTurquia - bogyós gyümölcsbaga - TuvaluTuvalu - csőhálózattubagem - hozzáadottérték-adóIVA - CAEEUUDEAC - UDEAC-országokpaíses UDEAC - BLGUUEBL - EECUUnião Europeia das Alfândegas - NYEU-országokpaíses UEO - ITUUIT - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - UNCRDCNUDR - UNESCOUnesco - nemzetegyesítésunificação nacional - NYEUUnião Europeia Ocidental - bérleti szerződéscontrato de arrendamento - UASUEA - vámunióunião aduaneira - gazdasági unióunião económica - gazdasági és monetáris unióUnião Económica e Monetária - Európai Fizetési UnióUnião Europeia de Pagamentos - Interparlamentáris UnióUnião Interparlamentar - preferenciális megállapodásacordo preferencial - üzletbérletarrendamento comercial - UEMOA-országokpaís da UEMAO - monetáris unióunião monetária - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - számosállat-egységcabeça de gado - földhaszonbérletcontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - APPUUPA - UPUUPU - uránurânio - urbanizációurbanização - várostervezésurbanismo - SZSZKSZURSS - UruguayUruguai - a közlekedésben résztvevőkutente dos transportes - árcsökkenésbaixa de preços - kulcsrakész gyárfábrica pronta - haszonélvezetusufruto - információfelhasználóutilizador da informação - segély felhasználásautilização da ajuda - vízkészlet-hasznosításutilização da água - energiafelhasználásutilização da energia - területhasználatutilização da terra - az energia békés célú felhasználásautilização pacífica da energia - UtrechtUtrecht, Utreque - kereskedelmi mérlegbalança comercial - vakcinavacina - vakcinálásvacinação - anyatehénvaca reprodutora - tejelő tehénvaca leiteira - Valle d'Aostavale de Aosta - hozzáadott értékvalor acrescentado - tőkepiaci értékvalores cotados na bolsa - kereskedelmi értékvalor de troca comercial - fizetési mérleg hiányabalança deficitária - vámértékvalor aduaneiro - vanádiumvanádio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - borjúnovilho - légpárnás vízi járművekveículo sobre almofada de ar - kétkerekű járműveículo de duas rodas - gépjárműveículo motorizado - mezőgazdasági járműveículo agrícola - elektromos járműveículo eléctrico - vasúti járműveículo sobre carris - VejleVejle - VenetoVenécia - láthatatlan kereskedelmi mérlegbalança de invisíveis - VenezuelaVenezuela - értékesítésvenda - hitelre történő értékesítésvenda a crédito - kedvezményes áron történő értékesítésvenda com desconto - árverésvenda em hasta pública - közvetlen értékesítésvenda directa - fizetési mérlegbalança de pagamentos - vámmentes értékesítésvenda isenta de impostos - távértékesítésvenda à distância - könyvvizsgálatverificação de contas - a Storebaelttől nyugatra fekvő területOeste de Storebælt - Nyugat-ZeelandVestsjælland - BaliBali, Báli - húscarne - marhahúscarne de vaca - kecskehúscarne de caprino - lóhúscarne de cavalo - bivalyhúscarne de búfalo - borjúhúscarne de vitela - baromfihúscarne de aves de capoeira - kicsontozott húscarne limpa - friss húscarne verde - BalkánBalcãs - birkahúscarne de ovino - sertéshúscarne de suíno - ViborgViburgo - parlament alelnökevice-presidente da assembleia - polgári áldozatvítima civil - háborús áldozatvítima de guerra - teletextemissão de videotexto - interaktív videotexvideotexto interactivo - szakmai beilleszkedésinserção profissional - választás második fordulójasegunda volta - kollektív tevékenységekvida associativa - üzleti tevékenységvida da empresa - iskolai életvida escolar - társadalmi életvida social - VietnamVietnã, Vietnã; Vietname, Vietname - szőlőültetvényvinha - közepes méretű városcidade média - új városcidade nova - szatellitvároscidade-satélite - ízesített borvinho aromatizado - fehérborvinho branco - tájborvinho regional - minőségi borvinho de qualidade superior - asztali borvinho de mesa - palackos borvinho engarrafado - szeszezett borvinho reforçado - szalagtira - pezsgővinho espumante - rozé borvinho rosé - vörösborvinho tinto - csendes borvinho não espumante - borkészítésvinificação - nemi erőszakviolência sexual - erőszakviolência - állami kényszerviolência de Estado - politikai erőszakviolência política - BangladesBangladesh - szőlőtermesztésviticultura - belvízi útvia navegável interior - nemzetközi víziútvia fluvial internacional - gyorsforgalmi útvia rápida - földútvia rural - városi útvia urbana - Afrikai Fejlesztési BankBanco Africano de Desenvolvimento - vágott baromfiaves mortas - tojóbaromfiaves poedeiras - élő baromfiaves vivas - kereskedelmi volumenvolume de comércio - kereskedés volumenevolume de transacções - kitöltetlen szavazólapvoto em branco - agrárbankcaixa agrícola - szavazás a szöveg egészérőlvoto bloqueado - törvényjavaslat elfogadásavotação da lei - elektronikus szavazásvoto electrónico - név szerinti szavazásvotação nominal - érvénytelen szavazólapvoto nulo - kötelező szavazásvoto obrigatório - előszavazásvoto antecipado - levélben történő szavazásvoto por correspondência - meghatalmazott útján történő szavazásvoto por procuração - parlamenti szavazásvotação parlamentar - központi bankbanco central - preferenciális listás szavazáslista aberta - nyílt szavazásvoto público - szervezett utazásviagem com tudo incluído - csoportos utazásviagem em grupo - vulkanológiavulcanologia - mezőgazdasági tanácsadásdivulgação agrícola - Wallis és FutunaWallis e Fortuna - joghurtiogurte - kereskedelmi bankbanco comercial - JemenIémen - volt Dél-Jemenantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire és HumbersideYorkshire and Humberside - Kongói Demokratikus KöztársaságRepública Democrática do Congo - ZambiaZâmbia - ZeelandZelândia - szövetkezeti hitelintézetbanco cooperativo - száraz övzona árida - éghajlati övezetzona climática - lakóövezetzona habitacional - fogási területzona de captura - szabadkereskedelmi övezetzona de comércio livre - halászati területzona de pesca - kizárólagos gazdasági övezetzona económica exclusiva - egyenlítői övzona equatorial - vámszabad területzona franca - SALT-megállapodásAcordo SALT - beruházási bankbanco de investimento - hideg övezetzona fria - nedves övzona húmida - valutaövezetzona monetária - bevásárlónegyed, gyalogos övezet, vásárlóutcaárea reservada a peOes, zona para peões - szennyezett területzona poluída - védett területzona protegida - katasztrófa sújtotta területzona sinistrada - szubtrópusi övzona subtropical - kertvárosi övezetzona suburbana - díjövezetzona tarifária - fejlesztési bankbanco de desenvolvimento - mérsékelt övezetzona temperada - trópusi övezetzona tropical - városi térségzona urbana - állattanzoologia - földbankbanco predial - népbankbanco popular - magánbankbanco privado - állami bankbanco público - BarbadosBarbados - ágazati megállapodásacordo sectorial - árjegyzéktabela de preços - rúdbarra - alacsony fizetéssalário baixo - adatbázisbase de dados - katonai bázisbase militar - BasilicataBasilicata - Alsó-NormandiaBaixa Normandia - Alsó-SzászországBaixa Saxónia, Baixa Saxônia, Baixo Saxe, Niedersachsen - hajóbarco - árumegállapodásacordo relativo aos produtos de base - tartályhajóbarco-cisterna - épületedifício - kedvtelési célú hajóembarcação de recreio - ipari épületedifício industrial - középületedifício público - BajorországBaviera - vámtarifa-megállapodásacordo pautal - szépművészetekbelas-artes - EBBBEI - BelgiumBélgica - Belgium régiói és közösségeiregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - nyereséglucro - segély jogosultjabeneficiário da ajuda - BeneluxBENELUX - Benelux-államokpaíses Benelux - BeninBenim - BerlinBerlim - BermudaBermudas - tápanyagszükségletnecessidades alimentares - lakásszükségletnecessidade de alojamento - munkaerőigénynecessidade de mão-de-obra - népességnövekedéscrescimento da população - vízigénynecessidade de água - takarmányforragem - pénzügyi szükségleteknecessidades financeiras - takarmányrépabeterraba forrageira - cukorrépabeterraba sacarina - BEUCBEUC - vajmanteiga - növényi vajmanteiga vegetal - BhutánButão - a termelés növekedéseaumento de produção - bibliográfiabibliografia - könyvtárbiblioteca - gyermekkönyvtárbiblioteca juvenil - nemzeti könyvtárbiblioteca nacional - közkönyvtárbiblioteca pública - tudományos könyvtárbiblioteca científica - egyetemi könyvtárbiblioteca universitária - kétkamarás rendszerassembleia bicamaral - IDBBID - nyomornegyedbairro de lata - IBEBIE - közösségi földterületbaldio - kulturális javakbem cultural - tartós fogyasztási cikkekbens duradouros - nem tartós fogyasztási cikkekbens não duradouros - társadalmi jólétbem-estar social - vádacusação - ellátási mérlegbalanço de abastecimento - energiamérlegbalanço energético - szociális auditbalanço social - biokémiabioquímica - biokonverzióbioconversão - biológiai lebonthatóságbiodegradabilidade - bioenergiabioenergia - életrajzbiografia - kétpártrendszerbipartidarismo - bipolarizációbipolarização - MianmarMyanmar - vételcompra - bizmutbismuto - durumbúzatrigo duro - közönséges búzatrigo mole - árbefagyasztásbloqueio de preços - épületfamadeira para construção - vásárlás hitelrecompra a crédito - alkoholmentes italbebida não alcoólica - kincstárjegytítulo do tesouro - BonaireBonaire - kamattámogatásbonificação de juro - kötött és hurkolt árumalhas - intervenciós felvásárláscompra de intervenção - BornholmBornholm - botanikaBotanica, Botânica - BotswanaBotsuana - pékségindústria de panificação - BurgundiaBorgonha - árutőzsdebolsa de mercadorias - szarvasmarhabovino - Flamand-Brabant tartományProvíncia do Brabante flamengo - Észak-BrabantBrabante Setentrional - Vallon-Brabant tartományProvíncia do Brabante valão - BrémaBrema - BrazíliaBrasil, carioca, fluminense, paulista, paulistano - szabadalompatente - európai szabadalompatente europeia - BISBRI - szervetlen savácido inorgânico - brómbromo - brucellózisbrucelose - BruneiBrunei - közösségi költségvetésorçamento comunitário - védelmi költségvetésorçamento para a defesa - rendkívüli költségvetésorçamento extraordinário - szerves savácido orgânico - családi költségvetésorçamento familiar - ESZAK működési költségvetésorçamento operacional CECA - reklámköltségvetésorçamento publicitário - korrekciós költségvetésorçamento rectificativo - európai szociális költségvetésOrçamento Social Europeu - pótköltségvetésorçamento suplementar - költségvetésbe történő belefoglalásinscrição orçamental - BulgáriaBulgária - szavazólapboletim de voto - tájékoztatási irodacentro de informação - szavazóhelyiségmesa de voto - az országgyűlés hivatalamesa da assembleia - közigazgatási alaki követelményekformalidade administrativa - irodatechnikaburótica - vajolajbutteroil - árnyékkormánygoverno-sombra - AbruzzókAbruzos - Azori-szigetekAçores - tengeri kabotázscabotagem marítima - kakaócacau - ingatlan-nyilvántartáscadastro - vezetőquadro - menedzserquadro administrativo - EK nyelvi szolgálatquadro de linguistas CE - AKCS-országokpaíses ACP - középvezetésquadro médio - felső vezetésquadro superior - KGSTComecon - KGST-országokpaíses Comecon - kávécafé - takarékpénztárcaixa de depósitos - CalabriaCalábria - költségszámításcálculo de custos - ingatlanszerzésaquisição de propriedade - tanévcalendário lectivo - KamerunCamarões - gazdasági évcampanha agrícola - CampaniaCampânia - kempingcampismo - KanadaCanadá - Panama-csatorna-övezetcanal do Panamá - tanulásaquisição de conhecimentos - rákcancro - jelöltcandidato - cukornádcana-de-açúcar - CAOCAO - Zöld-foki-szigetekCabo Verde - dokumentumbeszerzésaquisição de documentos - cselekvőképességcapacidade de exercício - hordképességcapacidade de carga - ügyleti képességcapacidade contratual - jogképességcapacidade de gozo dos direitos - vétóveto - konzultációs eljárásprocesso de consulta - minisztériumministério - önkormányzati képviselőeleito local - autonóm közösségregião autónoma - regionális kormányzatadministração regional - tudományos ismeretek cseréjeintercâmbio científico - termelőkapacitáscapacidade de produção - katonai szankciósanção militar - nemzetközi önkéntesvoluntário internacional - ciszjordániai kérdésquestão da Cisjordânia - közösségi jog-nemzeti jogdireito comunitário-direito nacional - EP-küldöttségdelegação PE - GSZB-véleményparecer CES - európai közszolgálatfunção pública europeia - EP-hozzájárulásparecer favorável PE - AKCS-EK Közös KözgyűlésAssembleia Paritária ACP-CE - az Európai Parlament elnökepresidente PE - az Európai Parlament alelnökevice-presidente PE - az EP quaestoraquestor PE - EK Bíróság ítéleteacórdão do Tribunal CE - Európa-ellenes mozgalommovimento contra a Europa - strukturális alapokfundos estruturais - munkaügyi bíróságjurisdição do trabalho - raktárkapacitáscapacidade de armazenamento - megbánásarrependido - csatlakozó övezetzona contígua - magánszemély fellebbezéserecurso dos particulares - gazdasági helyzetsituação económica - termelési tényezőfactor de produção - növekedés súlypontjapólo de crescimento - integrált fejlesztési programprograma de desenvolvimento integrado - IMPPIM - Észak-Dél kereskedelemcomércio Norte-Sul - szállítási kapacitáscapacidade de transporte - spekulációs tőkecapital especulativo - állami finanszírozásfinanciamento público - árharmonizációharmonização de preços - tőkepiacmercado de capitais - kockázati tőkecapital de risco - EK-általános költségvetésorçamento geral CE - kulturális díjprémio cultural - anglikanizmusanglicanismo - katolicizmuscatolicismo - ortodoxiaortodoxia - protestantizmusprotestantismo - szabadidőparkparque de diversões - gasztronómiai szakmaprofissional da indústria de restaurantes e similares - maffiamáfia - bioetikabioética - titkos társaságsociedade secreta - regionális kultúracultura regional - AIDSSIDA - telekárpreço do terreno - nyitott egyetemuniversidade aberta - oktatási költségvetésorçamento para a educação - oktatási csereprogramintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - tanulmányok elismerésereconhecimento dos estudos - sajtóvállalkozásempresa jornalística - teletexteletexto - adatvédelemprotecção dos dados - interaktív hálózatrede interactiva - filmgyártásprodução cinematográfica - műsoriparindústria dos programas - audiovizuális koprodukcióco-produção audiovisual - audiovizuális programprograma audiovisual - audiovizuális termékprodução audiovisual - nagy képfelbontású televíziótelevisão de grande definição - videokommunikációvideocomunicação - audiovizuális politikapolítica do audiovisual - audiovizuális kalózkodáspirataria audiovisual - európai audiovizuális térségespaço audiovisual europeu - programok szabad mozgásalivre circulação de programas - távközlési díjszabástarifa das comunicações - tájékoztatáshoz való jogdireito da informação - jogi informatikainformática jurídica - letöltéstelecarregamento - gépi fordítástradução automática - energetikai függetlenségindependência energética - ipari tőkecapital industrial - együttműködési eljárásprocesso de cooperação - hatáskör-átruházástransferência de competências - vállalkozás indításacriação de empresas - szolgáltató vállalatsociedade de serviços - munkaerő-kölcsönző ügynökségempresa de trabalho temporário - képernyő előtti munkavégzéstrabalho ao ecrã - közúti kabotázscabotagem rodoviária - vízi közlekedésbarcaça - hajózható csatornacanal marítimo - a La Manche csatornán keresztül történő összeköttetésligação através do Canal da Mancha - belföldi díjszabástarifa interior - nemzetközi díjszabástarifa internacional - közúti fuvardíjszabástarifa rodoviária - közigazgatási intézkedésacto administrativo - társasági tőkecapital social - erdővédelemprotecção da floresta - Tirrén-tengerMar Tirreno - Adriai-tengerMar Adriático - Ligur-tengerMar da Ligúria - Égei-tengerMar Egeu - Jón-tengerMar Jónico - rovarok elleni küzdelemluta contra os insectos - birtokszerkezet átalakításaordenamento fundiário - halászati előírásokregulamentação da pesca - halászati ellenőrzéscontrolo da pesca - évelő zöldségeklegume perene - friss termékproduto fresco - minőségi előírásnorma de qualidade - biztonsági előírásnorma de segurança - műszaki szabványnorma técnica - COSTCOST - kutatás és fejlesztésinvestigação e desenvolvimento - űrkutatásinvestigação espacial - világűr-technológiatécnica espacial - külföldi tőkecapital estrangeiro - szintetikus gumiborracha sintética - természetes gumiborracha natural - vasúti háttériparindústria ferroviária - faszéncarvão de madeira - luxusiparindústria de produtos de luxo - Bolzano autonóm tartományprovíncia autónoma de Bolzano - Trento autonóm tartományprovíncia autónoma de Trento - CEPTCEACT - INCBOICE - HabitatHabitat ONU - EK-alkalmazottagente CE - kecskecaprino - járulékos halfogáscaptura acessória - engedélyezett fogáscaptura autorizada - halfogáscaptura de peixe - fajonkénti fogáscaptura por espécie - teljes fogáscaptura total - közösségi jogi aktusacto comunitário - Karib-szigetekCaraíbas - szénbázisú vegyiparcarboquímica - széncarbono - üzemanyagcarburante - hasított testcarcaça - CaricomCaricom - CARICOM-országokpaíses Caricom - iskolahálózatrede escolar - kartellcartel - kereskedelmi ügyletacto de comércio - kartográfiacartografia - cash-flowfluxo de tesouraria - katalogizáláscatalogação - KatalóniaCatalunha - katalóguscatálogo - társadalmi-szakmai csoportcategoria socioprofissional - választási biztosítékcaução eleitoral - konferenciakötetacta de reunião - SPCCCPE - CIDCDI - EU-tagállampaíses UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizáló sugárzásradiação ionizante - nátriumsódio - fémmegmunkálástrabalho dos metais - nemesgázgás raro - szervátültetéstransplantação de orgãos - vérátömlesztéstransfusão de sangue - fémhulladékdetrito metálico - a Közösségen belüli közlekedési főútvonaleixo comunitário - fiatalok csereprogramjaintercâmbio de jovens - elemi részecskepartícula elementar - analitikai kémiaquímica analítica - spektrometriaespectrometria - CEAO-országokpaíses CEAO - citológiacitologia - kalciumcálcio - orvosi diagnózisdiagnóstico médico - nukleáris medicinamedicina nuclear - az EK Számvevőszék tagjamembro do Tribunal de Contas CE - épületbiztonságsegurança dos edifícios - Európai Környezetvédelmi ÜgynökségAgência Europeia para o Ambiente - kézikönyvguia de informação - európai szimbólumsímbolo europeu - hivatalos nyelvlíngua oficial - otthoni balesetacidente doméstico - közösségi programprograma comunitário - trópusi erdőfloresta tropical - IV. Loméi EgyezményConvenção de Lomé IV - elektromágneses interferenciaperturbação electromagnética - zsoldosmercenário - megemlékezéscomemoração - járművezető-oktatásensino da condução - teljesítménynövelő szerekuso de estimulantes - Emberi Jogok Európai EgyezményeConvenção Europeia dos Direitos do Homem - ESZAKCECA - Európai Közösségek Elsőfokú BíróságaTribunal de Primeira Instância CE - nyugdíjazási feltételekcondição de reforma - a Közösség belső határafronteira intracomunitária - lakókocsiveículo de campismo - dömpingellenes intézkedésekmedida antidumping - informatikai hatásimpacto da informática - információ kiszolgáltatásacomunicação de dados - katonai beavatkozásintervenção militar - hulladékexportexportação de resíduos - fejlesztési tanácsadócooperante - radiobiológiaradiobiologia - rendszeres munkahelyi távollétabsentismo - pápai bullaacto pontifício - ECOWASCEDEAO - CEDEFOPCedefop - EuratomCEEA - nem házas személypessoa solteira - ECMTCEMT - cenzúracensura - Közép-afrikai KöztársaságRepública Centro-Africana - az információ centralizálásacentralização da informação - Közép-Franciaországregião do Centro - Euratom Közös KutatóközpontCentro Comum de Investigação - számítóközpontcentro de cálculo - dokumentációs központcentro de documentação - politikai centrumcentro político - online adatszolgáltatáscentro distribuidor de bases de dados - étkezési gabonacereal alimentar - részvényacção financeira - takarmánygabonacereal forrageiro - kenyérgabonacereal panificável - CERNCERN - ESROCERS - származási bizonyítványcertificado de origem - szállítási bizonyítványguia de trânsito - egészségügyi bizonyítványcertificado sanitário - ESZSZConfederação Europeia dos Sindicatos - keresetacção judicial - üzleti tevékenység megszüntetésecessação de actividade - mezőgazdasági tevékenység megszüntetéseabandono de exploração agrícola - kifizetések felfüggesztésecessação de pagamentos - ipari és kereskedelmi kamaracâmara de comércio e indústria - képviselőházassembleia directamente eleita - szövetségi parlamentassembleia federal - parlamenti kamaraassembleia parlamentar - champagnechampanhe - társadalmi változásmudança social - technológiai változásmudança tecnológica - bor cukrozásachaptalização - szénbányászatextracção de carvão - tengelyterheléscarga por eixo - eltartottencargo familiar - terhelhetőségcarga útil - rakománycarga - Havannai ChartaCarta de Havana - Egyesült Nemzetek AlapokmányaCarta das Nações Unidas - Európai Szociális ChartaCarta Social Europeia - közösségi információkhoz való hozzáférésacesso à informação comunitária - bírósági eljáráshoz való jogacesso à justiça - ATP-megállapodásacordo ATP - EK-kereskedelmi megállapodásacordo comercial CE - EK-együttműködési megállapodásacordo de cooperação CE - Schengeni MegállapodásAcordo de Schengen - európai társulási megállapodásacordo europeu de associação - EK ideiglenes megállapodásacordo provisório CE - intézményközi megállapodásacordo interinstitucional - vegyes megállapodásacordo misto - elektromos akkumulátoracumulador eléctrico - közösségi vívmányokacervo comunitário - polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló keresetacção civil - közösségi fellépésacção comunitária - polgári jogi keresetacção em matéria civil - bűnvádi eljárásacção em matéria penal - kártérítés iránti keresetacção de responsabilidade civil - közvádas eljárásacção penal - közösségi tevékenységactividade comunitária - pénzügyi terv elfogadásaadaptação das perspectivas financeiras - csatlakozás egy megállapodáshozadesão a um acordo - intézmények igazgatásaadministração da instituição - portugál nyelvű AfrikaÁfrica lusófona - szubszaharai AfrikaÁfrica negra - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségAgência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - fizikai támadásagressão física - NAFTANAFTA - allergiaalergia - nagykövetségembaixada - területszervezésordenamento do território - volt NDKex-RDA - a volt Szovjetunióex-URSS - rangidős tisztviselőantiguidade - volt szocialista országokantigos países socialistas - gázfogyasztó készülékaparelho a gás - informatika alkalmazásainformatização - az Európai Unió mélyítéseaprofundamento da União Europeia - atlanti ívArco Atlântico - szigetcsoportarquipélago - ÖrményországArménia - SAARCSAARC - felvonóelevador - Közép-ÁzsiaÁsia Central - parlamenti közgyűlésassembleia parlamentar internacional - igazgatási autonómiaautonomia administrativa - forgalomba hozatali engedélyautorização de venda - előzetes EK-költségvetési tervezetanteprojecto de orçamento das CE - harci repülőgépavião de combate - AzerbajdzsánAzerbaijão - jogalapbase jurídica - Rajna-völgyBacia do Reno - BelaruszBielorrússia - nettó kedvezményezettbeneficiário líquido - EBRDBERD - kettős felhasználású áruproduto dual - állatjólétbem-estar dos animais - biotópbiótopo - tisztítóiparlavandaria - trópusi famadeira tropical - Bosznia és HercegovinaBósnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - légi közlekedési kabotázscabotagem aérea - közösségi támogatási kerettervQuadro Comunitário de Apoio - tudományos számításcálculo científico - a GMU ütemezésecalendário da UEM - szakmai karriercarreira profissional - bővítőkártyaplaca de extensão - audiokazettacassete audio - NACCCCAN - FÁKCEI - minőségellenőrző körcírculo de qualidade - közösségi tanúsításcertificado comunitário - politikai rendszer megváltozásamudança de regime político - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - európai chartacarta europeia - nemzetközi chartacarta internacional - sebészcirurgião - súlyosbító körülményekcircunstância agravante - enyhítő körülményekcircunstância atenuante - európai polgárságcidadania europeia - tisztességtelen szerződési feltételcláusula abusiva - szerződési feltételcláusula contratual - opt-out záradékcláusula de saída - COCOMCOCOM - büntető törvénykönyvCódigo Penal - közösségi jogszabályok kodifikációjacodificação do direito comunitário - gazdasági és társadalmi kohéziócoesão económica e social - haj- és szépségápoláscabeleireiro e estética - helyi hatóságautarquia local - regionális hatóságorganismo regional - EGT-VegyesbizottságComité Conjunto EEE - EGT Tanácsadó VegyesbizottságComité Consultivo Conjunto do EEE - EK-irányítóbizottságcomité de gestão CE - EK szabályozási bizottságcomité de regulamentação CE - Régiók BizottságaComité das Regiões - EK-vegyesbizottságcomité misto CE - EGT Parlamenti VegyesbizottságComité Parlamentar Misto do EEE - komitológiacomitologia - szervkereskedelemcomércio de órgãos - műkincs-kereskedelemcomércio de arte - flamand közösségComunidade flamenga - Francia KözösségComunidade francófona - Németajkú KözösségComunidade germanófona - Belgium közösségeicomunidades da Bélgica - az EP hatáskörecompetência do PE - az EK intézményeinek hatáskörecompetência institucional CE - számítógépes tervezésconcepção assistida por computador - munkaadók szövetségeconfederação patronal - szakszervezetek szövetségeconfederação sindical - európai konferenciaconferência europeia - EK kormányközi konferenciaconferência intergovernamental CE - nemzetközi konferenciaconferência internacional - Nemzetközi Munkaügyi KonferenciaConferência Internacional do Trabalho - háromoldalú tanácskozásconferência tripartida - etnikai konfliktusconflito étnico - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljábóllicença para actividade política - Öböl-menti Együttműködési TanácsConselho de Cooperação do Golfo - EGT TanácsConselho do EEE - tanácsadás és véleményezésconsultadoria e aconselhamento - környezetszennyező termék betétdíjaconsignação de produto poluente - közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásaconsolidação do direito comunitário - konzulátusconsulado - közigazgatási szerződéscontrato de direito administrativo - megállapodás pénzügyi ellentételezésecontrapartida de acordo - nettó befizetőcontribuinte líquido - GNP alapú hozzájáruláscontribuição PNB - határellenőrzéscontrolo fronteiriço - állami támogatások felügyeletecontrolo dos auxílios estatais - exportfelügyeletcontrolo das exportações - EK kormányközi egyezményconvenção intergovernamental CE - belügyi együttműködéscooperação no âmbito das questões internas - vámügyi együttműködéscooperação aduaneira - környezetvédelmi együttműködéscooperação ambiental - EK-kormányközi együttműködéscooperação intergovernamental UE - EK-intézményközi együttműködéscooperação interinstitucional CE - parlamentközi együttműködéscooperação interparlamentar - EU igazságügyi együttműködéscooperação judiciária UE - rendőrségi együttműködéscooperação policial - EU rendőrségi együttműködéscooperação policial UE - lakásszövetkezetcooperativa de habitação - finanszírozás koordinálásacoordenação de financiamentos - GMU-politikák összehangolásacoordenação das políticas UEM - Afrika szarvaCorno de África - Európa-hadtestEurocorpo - COSACCOSAC - szervezett bűnözéscrime organizado - jogosultsági feltételekcritério de elegibilidade - konvergenciakritériumcritério de convergência - jövedelemfelhalmozódásacumulação de rendimentos - forgószélciclone - a közösségi érdek kinyilvánításadeclaração de interesse comunitário - kiadási határidőprazo de edição - bennfentes kereskedelemoperações de iniciados - környezet elleni bűncselekményekdelito ambiental - nemi erkölcs elleni bűncselekménydelito sexual - árucikkek megnevezésedenominação do produto - megállapodás felmondásadenúncia de um acordo - mezőgazdasági kiadásdespesa agrícola - közösségi kiadásdespesa comunitária - EK-igazgatási kiadásokdespesa de funcionamento CE - EK-kutatási kiadásdespesa de investigação CE - EK működési kiadásokdespesa operacional CE - strukturális kiadásdespesa estrutural - eltérés a közösségi jogtólderrogação ao direito comunitário - vámtartozásdívida aduaneira - a GMU második szakaszasegunda fase da UEM - köztisztviselő kötelezettségeideveres do funcionário - szociális párbeszéddiálogo social - közösségi szociális párbeszéddiálogo social comunitário - közösségi információk terjesztésedifusão da informação comunitária - EK-költségvetési fegyelemdisciplina orçamental CE - katonai fegyelemdisciplina militar - állampolgárság alapján történő megkülönböztetésdiscriminação em razão da nacionalidade - szennyezéscsökkentő eszközdispositivo antipoluição - orvosi adatokdados médicos - személyes adatokdados pessoais - perképességcapacidade processual - menedékjogdireito de asilo - kötelmi jogdireito de obrigações - regionális jogdireito regional - köztisztviselők jogaidireitos do funcionário - monitorecrã - magán ECUECU privado - javítóintézeti nevelésensino correccional - munkavállalói részvénytulajdonaccionariato operário - üvegházhatásefeito de estufa - közösségi jogszabályok megszövegezéseelaboração do direito comunitário - területi választáseleição regional - embrió és magzatembrião e feto - nyelvhasználatutilização das línguas - katonai kiképzéstreino militar - EK-intézményi egyensúlyequilíbrio institucional CE - védőfelszerelésequipamento de protecção - számítógép-berendezésequipamento informático - nyomástartó berendezésequipamento de pressão - fűtőberendezésequipamento térmico - EritreaEritreia - Európai Gazdasági TérségEspaço Económico Europeu - a közösségi költségvetés elkészítéseelaboração do orçamento comunitário - nem szekularizált államEstado confessional - jogállamiságEstado de Direito - szövetségi államEstado federal - iszlám államEstado islâmico - világi államEstado laico - unitárius államEstado unitário - összehasonlító tanulmányestudo comparativo - esettanulmányestudo de casos - polgárok EurópájaEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - büntetés végrehajtásaexecução da pena - szakmai tapasztalatexperiência profissional - bíróság által elrendelt szakértői szakvéleményperitagem judiciária - szélsőség, szélsőséges irányzatextremismo - számítógépes gyártásprodução assistida por computador - fogyatékkal élők számára szolgáló létesítményekfacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - nemzetközi közszolgálatfunção pública internacional - nemzetközi tisztviselőfuncionário internacional - intézmények működésefuncionamento institucional - Európai Képzési AlapítványFundação Europeia para a Formação - Kohéziós AlapFundo de Coesão - Európa Tanácsi Alapfundo do Conselho da Europa - Európai Beruházási AlapFundo Europeu de Investimento - irodaellátásmaterial de escritório - adómentes összegfranquia fiscal - Közösség érdekeit sértő csalásfraude contra a Comunidade - a Közösség külső határaifronteira externa da Comunidade - genetikagenética - éhségsztrájkgreve de fome - visegrádi országokGrupo de Visegrado - Huszonnégyek CsoportjaGrupo dos 24 - helyi önkormányzati szövetségassociação de autarquias - Európai Gazdasági EgyesülésAgrupamento Europeu de Interesse Económico - harci helikopterhelicóptero de combate - ókortörténetHistória Antiga - legújabbkori történelemHistória Contemporânea - középkortörténetHistória Medieval - újkortörténetHistória Moderna - nyitvatartási időhorário de abertura do comércio - kulturális identitásidentidade cultural - HOPEIFOP - közmegítélésimagem de marca - diplomáciai mentességimunidade diplomática - gazdasági infrastruktúrainfra-estrutura económica - közösségi kezdeményezésiniciativa comunitária - európai növekedési kezdeményezésiniciativa para o crescimento europeu - rovarinsecto - indítóberendezésinstalação de lançamento - szaniterekinstalação sanitária - Európai Közigazgatási IntézetInstituto Europeu de Administração Pública - Európai Monetáris IntézetInstituto Monetário Europeu - EGT-intézményinstituição comum EEE - környezetvédelmi gazdasági eszközinstrumento económico para o ambiente - zord időjárásintempérie - rendszerek összekapcsolásainterligação de sistemas - közös érdekinteresse colectivo - keresethez fűződő jogi érdekinteresse em agir - internátusinternato escolar - InterpolInterpol - ételmérgezésintoxicação alimentar - zsidójudeu - bíráskodásjurisdição - alkotmánybíróságjurisdição constitucional - KazahsztánCazaquistão - KirgizisztánQuirguizistão - KoszovóKosovo - ökocímkerótulo ecológico - lago - anyatejleite materno - indítórakétalançador espacial - európai nyelvlíngua europeia - kisebbségi nyelvlíngua minoritária - nem európai nyelvlíngua não-europeia - regionális nyelvlíngua regional - CD-meghajtóleitor de discos - LettországLetónia - a piac liberalizációjaliberalização do mercado - légi felségjogliberdade aérea - LitvániaLituânia - szervezeti törvénylei orgânica - parcellázásloteamento - Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságantiga República jugoslava da Macedónia - veleszületett betegségdoença congénita - táplálkozási betegségdoença da nutrição - bőrbetegségdoença da pele - vérbetegségdoença do sangue - emésztőrendszeri betegségdoença do sistema digestivo - neurológiai megbetegedésdoença do sistema nervoso - hormonális betegségdoença endócrina - szexuálisan terjedő betegségdoença transmissível sexualmente - vadon élő emlősökmamífero selvagem - sporteseménymanifestação desportiva - katonai hadműveletmanobras militares - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéscontrato de prestação de serviços - EK megfelelőségi jelölésmarca de conformidade CE - állati eredetű anyagmatéria de origem animal - EMR árfolyam-mechanizmusMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Mecklenburg-Nyugat-PomerániaMecklemburg-Vorpommern - társadalombiztosítási orvosi ellátásassistência médica convencionada - törvényszéki orvostanmedicina legal - vény nélkül adható gyógyszermedicamento de venda livre - állatgyógyászati készítménymedicamento para uso veterinário - Kaszpi-tengerMar Cáspio - Fekete-tengerMar Negro - Vörös-tengerMar Vermelho - MercosurMercosul - nemzeti végrehajtási intézkedésmedida nacional de execução - mikroorganizmusmicrorganismo - vízi környezetmeio aquático - tengeri környezetmeio marinho - tényfeltáró küldetésmissão de inquérito - modemmodem - MontenegróMontenegro - politikai morálmoralidade da vida política - EK-megállapodásra vonatkozó tárgyalásnegociação de um acordo CE - Uruguayi FordulóUruguai Round - Kombinált Nómenklatúranomenclatura combinada - gyógyszernómenklatúranomenclatura farmacêutica - fegyverek elterjedésének megakadályozásanão-proliferação de armamentos - környezetvédelmi előírásnorma ambiental - új foglalkoztatási formanovas formas de emprego - a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Közösségi VédjegyhivatalGabinete Comunitário de Marcas Registadas - EU együttműködési szervórgão de cooperação da UE - döntéshozó szervórgão decisor - EK vegyes testületórgão misto CE - egészségügy megszervezéseorganização da saúde - Kereskedelmi VilágszervezetOrganização Mundial do Comércio - sportszervezetorganização desportiva - közösségi hivatalorganismo comunitário - EK-hivatal és -ügynökségorganismo e agência CE - ÜzbegisztánUsbequistão - szponzorálás, támogatásapadrinhamento, patrocínio, patrocínios - közösségi szponzoráláspatrocínio comunitário - Partnerség a békéértParceria para a Paz - balti államokpaíses bálticos - FÁK-országokpaíses CEI - GCC-országokpaíses CCG - Mercosur-államokpaís do Mercosul - nem társult országpaís não-associado - földközi-tengeri harmadik országokpaíses terceiros mediterrânicos - KKEOPECO - kibocsátáskereskedelmi engedélyautorização de poluir negociável - polgári alkalmazottpessoal civil - szerződéses alkalmazottakpessoal contratual - ápolószemélyzetpessoal de enfermagem - katonai állománypessoal militar - pénzügyi tervperspectivas financeiras - KKBPPESC - jogfilozófiafilosofia do Direito - Bizottsághoz benyújtott panaszqueixa à Comissão - gyomnövényplanta daninha - élő növényplanta viva - médiapluralizmuspluralismo dos media - közösségi környezetvédelmi politikapolítica comunitária do ambiente - egységes árfolyam-politikapolítica cambial única - vízumpolitikapolítica de vistos - egységes monetáris politikapolítica monetária única - sztratoszferikus szennyezőanyagpoluente estratosférico - őshonos népességpopulação autóctone - pornográfiapornografia - repülőgép-anyahajóporta-aviões - bírósági eljárás büntetőügyekbenprocedimento penal - őstörténetPré-História - a GMU első szakaszaprimeira fase da UEM - az Európai Unió Tanácsának elnökségepresidência do Conselho da União Europeia - a Bizottság elnökePresidente da Comissão - tudományos kiadványimprensa científica - bizonyítékprova - balesetmegelőzésprevenção de acidentes - kölcsönös elismerés elveprincípio de reconhecimento mútuo - szubszidiaritás elveprincípio da subsidiariedade - általános jogi alapelvprincípio geral de Direito - az EK-Szerződés megsértése miatti eljárásprocesso CE de infracção - együttdöntési eljárásprocesso de co-decisão - egyeztetőbizottsági eljárásprocesso de conciliação - különleges eljárásprocesso especial - homeopátiás termékproduto homeopático - újrahasznosított anyagból készült termékproduto reciclado - vámszakmaprofissão aduaneira - alternatív gyógyászprofissão médica paralela - közösségi jogalkotási programprograma legislativo comunitário - operatív programprograma operacional - közösségi érdekű projektprojecto de interesse comunitário - EK-költségvetéstervezetprojecto de orçamento CE - az Európa-gondolat előmozdításapromoção da ideia europeia - pénzügyi jegyzőkönyvprotocolo financeiro - számítógépes kiadáspublicação assistida por computador - ülések nyilvánosságapublicidade dos debates - bizalmi szavazásmoção de confiança - tibeti kérdésquestão do Tibete - előzetes kérdésquestão prejudicial - megállapodás megújításarecondução de acordo - EK-ombudsmanhoz fordulásrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - közigazgatási bírósághoz benyújtott keresetrecurso contencioso administrativo - az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott keresetrecurso contencioso comunitário - EK semmisségi keresetrecurso de anulação CE - közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti keresetrecurso de responsabilidade administrativa - környezetvédelmi adóimposto ambiental - gazdasági reformreforma económica - politikai reformreforma política - közösségi vámeljárásregime aduaneiro comunitário - kiviteli vámeljárásregime aduaneiro de exportação - közösségi finanszírozási rendszerregime de financiamento comunitário - alpesi régióregião alpina - halászattól függő régióregião dependente da pesca - támogatásra jogosult régióregião elegível - európai régióregião europeia - hanyatló ipari térségregião industrial em declínio - anyakönyvregisto civil - parlamenti eljárási szabályzatregimento da assembleia - állampolgár és hatóság viszonyarelação administração-administrado - az állam és a régiók kapcsolatarelações Estado-região - EK-intézményközi kapcsolatokrelações interinstitucionais CE - hatáskörmegosztásdivisão de competências - közösségi finanszírozás elosztásadistribuição do financiamento comunitário - Moldovai KöztársaságRepública da Moldova - Szlovák KöztársaságRepública Eslovaca - energiahálózatrede energética - számítógépes hálózatrede informática - helyi hálózatrede local - transzeurópai hálózatrede transeuropeia - helyfoglalásreserva - EK-költségvetési tartalékreserva orçamental CE - parlamenti határozatresolução do Parlamento - HÉA-forrásrecursos IVA - forrásadóretenção na fonte - megállapodás felülvizsgálatarevisão de um acordo - EK-szerződés felülvizsgálatarevisão de tratado CE - pénzügyi terv módosításarevisão das perspectivas financeiras - az EU nemzetközi szerepepapel internacional da União Europeia - rágcsálóroedor - royalizmusrealismo - állategészségügysaúde animal - SzászországSaxónia - Szász-AnhaltSachsen-Anhalt - orvostudományciências médicas - szobrászatescultura - KBERSEBC - államtitoksegredo de Estado - intézmény titkárságasecretariado da instituição - mezőgazdasági szektorsector agrícola - légi közlekedésbiztonságsegurança aérea - biztonsági szolgáltatásoksegurança e vigilância - tengeri közlekedésbiztonságsegurança marítima - földrengéssismo - felvilágosító kampánysensibilização do público - hálózati szerverservidor da rede - állami egészségügyi szolgálatserviço nacional de saúde - történelmi emlékhelylocal de interesse histórico - politikai helyzetsituação política - SzlovéniaEslovenia, Eslovénia, Eslovênia - egészségügyi ellátáscuidados de saúde - betegápoláscuidados de enfermagem - orvosi szakterületespecialidade médica - állatbemutatóespectáculo com animais - költségvetési stabilizálóestabilizador orçamental - oktatásstatisztikaestatísticas da educação - a mezőgazdasági üzem vezetőjechefe de exploração agrícola - egészségügyi statisztikaestatísticas da saúde - közlekedésstatisztikaestatísticas dos transportes - idegenforgalmi statisztikaestatísticas do turismo - európai jogállásestatuto jurídico europeu - stimulánsestimulante - földalatti hulladéktárolásarmazenamento subterrâneo de resíduos - halászati struktúraestrutura de pesca - pszichotróp anyagsubstância psicotrópica - számítógépes ügyfélszolgálatapoio ao utilizador - gyógyszerfelügyeletcontrolo dos medicamentos - többoldalú felügyeletsupervisão multilateral - önkormányzati társulásassociação de municípios - operációs rendszersistema operativo - adatbáziskezelő rendszersistema de gestão de base de dados - egészségügyi rendszersistema de saúde - igazságszolgáltatási rendszersistema judiciário - TádzsikisztánTajiquistão - finanszírozási szinttaxa de intervenção - kettős felhasználású technológiatecnologia dual - számítógépes terminálterminal - Palesztina autonóm területeiterritórios autónomos da Palestina - a volt Jugoszlávia területeiterritórios da antiga Jugoslávia - TüringiaTuríngia - emberkereskedelemtráfico de pessoas - nyugtatótranquilizante - vámfelügyelet melletti feldolgozástransformação sob controlo aduaneiro - közigazgatás átláthatóságatransparência administrativa - döntéshozás átláthatóságatransparência do processo de decisão - betegszállítástransporte de doentes - traumatraumatismo - szezonális foglalkoztatástrabalho sazonal - közösségi trojkaTroika Comunitária - GMU harmadik szakaszaterceira fase da UEM - TürkmenisztánTurquemenistão - közigazgatási felügyelettutela administrativa - Ulster-DonegalUlster-Donegal - európai politikai unióUnião Política Europeia - számítógéphasználóutilizador informático - mezőgazdasági termékek alternatív felhasználásautilização alternativa de produtos agrícolas - betegséghordozóvector de doenças - harci járműveículo de combate - közösségi jog megsértéseviolação do direito comunitário - fellebbezésinstância de recurso - utasviajante - érzékeny területzona sensível - ellenzéki vezetőlíder da oposição - családfőchefe de família - állatállománygado - ChileChile - élelmiszer-kémiaquímica dos alimentos - ipari kémiaquímica industrial - sebészetcirurgia - klórcloro - költségvetés-tervezési rendszerescolha orçamental - technológia kiválasztásaescolha de tecnologia - munkanélküliségdesemprego - konjunkturális munkanélküliségdesemprego conjuntural - rejtett munkanélküliségdesemprego disfarçado - női munkanélküliségdesemprego de mulheres - fiatalok munkanélküliségedesemprego de jovens - részleges foglalkoztatásdesemprego parcial - szezonális munkanélküliségdesemprego sazonal - strukturális munkanélküliségdesemprego estrutural - munkaidőcsökkentésdesemprego técnico - a technikai fejlődés miatti munkanélküliségdesemprego tecnológico - tartózkodásabstencionismo - vállalkozás tevékenységi köreactividade da empresa - munkanélkülidesempregado - krómcromo - CiprusChipre - almaborcidra - IOMOIM - cementcimento - filmművészetcinema - hírlevél, körrendeletboletim informativo, circular, newsletter - uralkodó osztályclasse dirigente - alsó osztályclasse inferior - középosztályclasse média - munkásosztályclasse operária - földművelőkclasse rural - felső osztályclasse alta - osztályozásclassificação - választottbírósági kikötéscláusula compromissória - mandátumszerzési küszöbsistema de repartição - védzáradékcláusula de protecção - önálló vállalkozói tevékenységactividade não assalariada - papságclero - éghajlatclima - légkondicionálásclimatização - végső elszámolásfecho de contas - politikai körgrupo de reflexão política - WFCCMA - UNCTADCNUCED - politikai koalíciócoligação política - kobaltcobalto - kódoláscodificação - közúti közlekedés szabályaicódigo da estrada - hajózási törvénycódigo de navegação - munka törvénykönyvecódigo do trabalho - békés együttéléscoexistência pacífica - társfinanszírozásco-financiamento - részvétel a vállalati döntéshozatalbancogestão - költségvetési együttműködéscolaboração orçamental - adóbeszedéscobrança de impostos - adatgyűjtésrecolha de dados - napkollektorcolector solar - kollektivizmuscolectivismo - vidéki közösségcolectividade rural - városi közösségcolectividade urbana - iskolai beilleszkedésadaptação escolar - színezőanyagcorante alimentar - mesterséges élelmiszer-színezékcorante alimentar artificial - természetes élelmiszer-színezékcorante alimentar natural - repcecolza - üzemanyagcarburante, carburantes, Combustíveis, combustível, material com que se aquece - helyettesítő tüzelőanyagcombustível de substituição - fosszilis tüzelőanyagcombustível fóssil - társadalmi adaptációadaptação social - nukleáris tüzelőanyagcombustível nuclear - az EK mezőgazdasági bizottságaComité Agrícola CE - EK-bizottságComité CE - EK-tanácsadó bizottságComité Consultivo CE - üzemi tanácscomissão de trabalhadores - az Európai Unió Tanácsának bizottságaComité do Conselho da União Europeia - Európai Gazdasági és Szociális BizottságComité Económico e Social Europeu - EK Monetáris BizottságComité Monetário CE - EK vegyes bizottságComité Paritário CE - EK-állandó bizottságComité Permanente CE - az ENSZ Állandó BizottságaComité Permanente ONU - EK Tudományos BizottságComité Científico CE - EK-technikai bizottságComité Técnico CE - kereskedelmi választottbíráskodásarbitragem comercial - virtuális könyvtárbiblioteca virtual - az Európai Unió Szerveinek FordítóközpontjaCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Közösségi Növényfajta-hivatalInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Az Ember és a Népek Jogainak Afrikai ChartájaCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Európai Energia ChartaCarta Europeia da Energia - szociális záradékcláusula social - UNCEDCNUAD - Európai Üzemi TanácsComité de Empresa Europeu - elektronikus kereskedelemcomércio electrónico - Európai Szabványügyi IntézetInstituto Europeu de Normalização - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - szakképesítések elismerésereconhecimento das qualificações profissionais - mezőgazdasági termékek minőségellenőrzésecontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - EFTA BíróságTribunal da AECL - veszélyes hulladékdetrito perigoso - kötelespéldánydepósito legal - szociális dömpingdumping social - szerzett jogokdireito adquirido - átmeneti gazdaságeconomia em transição - elektronikus kiadásedição electrónica - enzimenzima - európai szociális térségespaço social europeu - a vezető iparosodott országok csoportjagrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - Rió-csoportGrupo do Rio - béketeremtésinstauração da paz - gazdasági hírszerzésinteligência económica - állatkertjardim zoológico - halbetegségekdoença dos peixes - globalizációglobalização - multimédiamultimédia - Belső Piaci Harmonizációs HivatalInstituto de Harmonização do Mercado Interno - Vámigazgatások VilágszervezeteOrganização Mundial das Alfândegas - Vitarendezési TestületÓrgão de resolução de litígios - APECAPEC - pedofíliapedofilia - arányosság elveprincípio da proporcionalidade - összehasonlító reklámpublicidade comparativa - Finnország régióiregiões da Finlândia - Svédország régióiregiões da Suécia - távközlés-szabályozásregulamentação das telecomunicações - információs társadalomsociedade da informação - Amszterdami SzerződésTratado de Amesterdão - gazdasági szerkezetváltástransição económica - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - munka világavida profissional - euróövezetzona do euro - TARICTaric - ICFTUCISL - CEEACCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - klónozásclonagem - kereskedelmi vitadiferendo comercial - nehézségekkel küzdő vállalkozásempresa em dificuldade - információs sztrádaauto-estrada da informação - intranetintranet - extranetextranet - böngésző, böngészőprogrambrowser, Navegador, Navegadores WWW - dokumentumkezelésgestão de documento - EDKGED - OCROCR - digitalizálásdigitalização - Alsó-AusztriaNiederösterreich - Felső-AusztriaOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KarintiaKärnten - SalzburgSalzburgo - StájerországEstìria - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - BécsViena - APEC-országokpaís da APEC - CEEPCEEP - fizetési határidőprazo de pagamento - stabilitási paktumpacto de estabilidade - ifjúságpolitikapolítica da juventude - fogyasztóvédelmi politikapolítica dos consumidores - közösségi politika-nemzeti politikapolítica comunitária-política nacional - a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai MegfigyelőközpontjaObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - IBJAI - életkor szerinti megkülönböztetésdiscriminação com base na idade - szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetésdiscriminação baseada na orientação sexual - idősek ellátásaassistência aos idosos - jogellenes elbocsátásdespedimento abusivo - StockholmEstocolmo - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - szociálpolitikai megállapodásAcordo Social CE - fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésdiscriminação fundada na deficiência - OLAFOLAF - jogszabályok egyszerűsítésesimplificação legislativa - DNSADN - képfeldolgozásimagem de síntese - értékelési módszermétodo de avaliação - megfigyelésobservação - közösségiesítés elveprincípio de comunitarização - az állam felelősségeresponsabilidade do Estado - szimulációsimulação - importfelügyeletfiscalização das importações - összehasonlító elemzésanálise comparativa - okozati elemzésanálise de causas - mennyiségi elemzésanálise quantitativa - rendkívüli szabadságlicença especial - megerősített együttműködéscooperação reforçada - hipermédiumokhipermédia - hipertexthipertexto - eutanáziaeutanásia - PalauPalau - Norfolk-szigetIlha norfolk - NiueNiue - Tokelau-szigetekTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - közösségi véleményparecer comunitário - a Számvevőszék véleményeparecer do Tribunal de Contas - Az Európai Unió alapjogi chartájaCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - demokráciadeficitdéfice democrático - a KKBP főképviselőjeAlto-Representante para a PESC - az Európai Unió Tanácsának állásfoglalásaresolução do Conselho da União Europeia - az Európai Tanács állásfoglalásaresolução do Conselho Europeu - termelési módmodo de produção - termelési célobjectivo de produção - termelési technikatécnica de produção - transzgenikus állatokanimal transgénico - transzgenikus növényekplanta transgénica - innovációk elterjedésedifusão das inovações - termelési normanorma de produção - elavult technológiatecnologia obsoleta - technológiai hatástanulmányokprospectiva tecnológica - kutatásszervezésorganização da investigação - tudományos felfedezésdescoberta científica - elővigyázatosság elveprincípio da precaução - tereptanulmányinvestigação de campo - kutatási eredményekresultado da investigação - nyomon követhetőségrastreabilidade - fenntartható mezőgazdaságagricultura sustentável - európai mezőgazdasági modellmodelo agrícola europeu - agrár-környezetvédelmi tervplano agro-ambiental - földpolitikapolítica agrária - mezőgazdasági projektprojecto agrícola - környezeti megszorítások alá eső mezőgazdasági térségzona agrícola com condicionantes ambientais - terményveszteségperda de colheita - mezőgazdasági összeírásrecenseamento agrícola - öntözéses műveléscultivo irrigado - vetésforgórotação de culturas - silósilo - energianövénycultura energética - olajnövény-kultúracultura oleaginosa - állattenyésztési technológiazootecnia - boreális erdőfloresta boreal - fenntartható erdőgazdálkodássilvicultura sustentável - erdőtanúsításcertificação florestal - európai erdészeti politikapolítica florestal europeia - EFICSEFICS - mediterrán erdőfloresta mediterrânica - mérsékelt égövi erdőfloresta temperada - erdészeti statisztikaestatísticas florestais - európai valutamoeda europeia - EURIBOREURIBOR - átváltási arányoktaxa de conversão - ADBBAD - CABEIBCIE - CDBBDC - agrárhitelcrédito agrícola - stabilitási programprograma de estabilidade - európai adóügyi együttműködéscooperação fiscal europeia - adóreformreforma fiscal - migráns munkanélküliségdesemprego dos trabalhadores migrantes - folyamatos szakmai továbbképzésformação profissional contínua - EK foglalkoztatási bizottságComité do Emprego - európai foglalkoztatási stratégiaestratégia europeia de emprego - munkavállalók alkalmazkodóképességeadaptabilidade do trabalhador - rugalmas foglalkoztatásflexibilidade do trabalho - elavult szakmaqualificação obsoleta - munkaerőhiányescassez de mão-de-obra - több képzettséggel rendelkező munkavállalótrabalhador polivalente - fejvadászatrecrutamento de trabalhadores de empresas concorrentes - visszaminősítésretrogradação profissional - ECOFINEcofin - nem résztvevő tagállampaís não participante - résztvevő tagállampaís participante - anyagok ellenállóképességeresistência dos materiais - teljesítményértékelésavaliação comparativa - tisztességes kereskedelemcomércio equitativo - szolgáltatásnyújtási koncesszióconcessão de serviços - kereskedelmi szerződéscontrato comercial - nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásarbitragem comercial internacional - elektronikus aláírásassinatura electrónica - kereskedelmi statisztikaestatísticas comerciais - nemzetközi szervezetből történő kizárásexclusão de uma organização internacional - euro-mediterrán partnerségparceria euro-mediterrânica - segélyértékelésavaliação da ajuda - konfliktusmegelőzésprevenção de conflitos - etnikai tisztogatáspurificação étnica - gyalogság elleni fegyverarma antipessoal - kémkedésespionagem - hadititoksegredo militar - védelmi statisztikákestatísticas de defesa - talajelemzésanálise do solo - űrtudományciência do espaço - bioklimatológiabioclimatologia - talajkémiaquímica do solo - kulturális földrajzgeografia cultural - humángeográfiageografia humana - regionális földrajzgeografia regional - geomorfológiageomorfologia - szedimentológiasedimentologia - talajtípustipo de solo - etnográfiaetnografia - munkaszociológiasociologia do trabalho - környezetgazdaságeconomia do ambiente - környezettudatos neveléseducação ambiental - vízvédelemprotecção das águas - gázkibocsátás csökkentéseredução das emissões de gases - környezeti felelősségresponsabilidade por danos ambientais - környezetvédelmi statisztikaestatísticas do ambiente - tengeri ökoszisztémaecossistema marinho - földi ökoszisztémaecossistema terrestre - savasodásacidificação - szennyvíziszaplama de depuração - vegyi hulladékresíduo químico - elektronikus hulladékresíduo electrónico - kórházi hulladékresíduo hospitalar - véletlenszerű környezetszennyezéspoluição acidental - helyi környezetszennyezéspoluição local - nemzetközi örökbefogadásadopção internacional - generációs ellentét, generációs különbségconflito de gerações - örökbefogadási jogdireito de adopção - mostohacsaládfamília recomposta - poligámiapoligamia - családi összetartássolidariedade familiar - közösségi migrációs politikapolítica migratória comunitária - időskorúak eltartásadependência das pessoas idosas - demográfiai előrejelzésprevisão demográfica - népességmegújulássubstituição das gerações - kereszténycristão - muzulmánmuçulmano - európai szövetségassociação europeia - a fogyatékkal élők autonómiájaautonomia dos deficientes - társadalmi viselkedéscomportamento social - fogyatékkal élők integrációjaintegração dos deficientes - társadalmi megállapodáspacto social - gyermekpornográfiapornografia infantil - vallási turizmusturismo religioso - fiatalkori erőszakviolência juvenil - iskolai erőszakviolência na escola - családon belüli erőszakviolência doméstica - kulturális mentességexcepção cultural - európai identitásidentidade europeia - vallási fundamentalizmusintegrismo religioso - új vallásnova religião - európai kulturális eseménymanifestação cultural europeia - a kultúra előmozdításapromoção cultural - általános egészségbiztosításcobertura universal de doença - orvosi jogdireito médico - orvosi műhibaerro médico - krónikus betegségdoença crónica - generikus gyógyszermedicamento genérico - élelmiszerbiztonságsegurança dos alimentos - palliatív ellátáscuidados paliativos - önszabályozásauto-regulamentação - közigazgatási kódexCódigo Administrativo - jogtörténetHistória do Direito - gondatlanságból elkövetett bűncselekménydelito não-intencional - pszichikai zaklatásassédio moral - büntetlenségimpunidade - fiatalkorúak büntetőjogi felelősségeresponsabilidade penal dos menores - szexturizmusturismo sexual - bírósági ügyhátralékprocessos judiciais em atraso - hatályon kívül helyezésrevogação - extraterritoriális hatálycompetência extraterritorial - bíróság függetlenségeindependência da justiça - tengerjogi bíróságjurisdição marítima - színlelt házasságcasamento de conveniência - Schengeni Információs RendszerSistema de Informação de Schengen - vallási konfliktusconflito religioso - egészséghez való jogdireito à saúde - energiaforrások diverzifikálásadiversificação energética - földgázmezőjazigo de gás - energiahatékonyságrendimento energético - stratégiai tartalékreserva estratégica - olajmezőjazigo de petróleo - nukleáris kutatásinvestigação nuclear - nemzetközi szervezet kibővítésealargamento de uma organização internacional - ipari integrációintegração industrial - csatlakozási kritériumokcritério de adesão - csatlakozási tárgyalásoknegociação de adesão - közös védelmi politikapolítica de defesa comum - előcsatlakozási stratégiaestratégia de pré-adesão - Európai Fogyasztói Tájékoztató ÜgynökségAgência Europeia de Informação dos Consumidores - mikrohitelmicrocrédito - mikrofinanszírozásmicrofinança - tudományos veszélyelemzéscindínica - kozmológiacosmologia - kisegítő házastárscônjuge auxiliar - alkalmi foglalkoztatástrabalho ocasional - mechanikus vibrációvibração mecânica - erdészguarda-florestal - EurojustEurojust - európai elfogatóparancsmandado de captura europeu - EU csatlakozási szerződéstratado de adesão à UE - Nizzai SzerződésTratado de Nice - áldozatok segítéseajuda às vítimas - javítóintézetcentro educativo - vallások belső jogadireito das religiões - buddhista jogdireito budista - kánonjogdireito canónico - protestáns egyházjogdireito eclesiástico protestante - héber jogdireito hebraico - hindu jogdireito hindu - iszlám jogdireito muçulmano - adótartozás elengedéseperdão fiscal - engedély nélküli építkezésconstrução clandestina - utcagyerekcriança da rua - huliganizmusholiganismo - hátrányos helyzetű városi térségzona urbana desfavorecida - sürgősségi orvosi ellátásmedicina de urgência - vandalizmusvandalismo - eugenikaeugenia - dolgozó szegényektrabalhador pobre - nem ionizáló sugárzásradiação não ionizante - a vállalkozás növekedésecrescimento da empresa - nemzetközi egyesülésfusão internacional - vállalatirányításgoverno das sociedades - szociális címkézésrótulo social - vállalatkivásárlásaquisição de empresa - reintegrációs vállalkozásempresa de inserção - induló vállalkozásnova empresa - európai szövetkezetcooperativa europeia - az oktatás minőségequalidade do ensino - parlamenti könyvtárbiblioteca parlamentar - jogi kommentárcomentário da lei - elektronikus dokumentumdocumento electrónico - útikönyvguia turístico - médiakönyvtármediateca - dezinformációdesinformação - internetszolgáltatófornecedor de acesso - böngésző, internethasználóinternauta - keresőmotormotor de pesquisa - távközlés-politikapolítica das telecomunicações - videokamerás megfigyelőrendszervideovigilância - kriptográfiaCriptoanalise, criptoanálise, Cripto análise, Cripto-análise, criptografia - számítógépes vírusvírus informático - alapvető szükségleteknecessidades fundamentais - régiók és az Európai Unió közötti kapcsolatokrelação regiões-União Europeia - nem kereskedelmi ágazatsector não comercial - társadalmi transzferektransferências sociais - zselatingelatina - étrend-kiegészítőcomplemento alimentar - biotermékproduto biológico - téglatijolo - pedra - különös fémmetal especial - dízelmotormotor diesel - fűrészmalomserração - navigációs segítségajuda à navegação - városi forgalomcirculação urbana - fenntartható mobilitásmobilidade sustentável - intelligens közlekedési rendszersistema de transporte inteligente - műholdas navigációnavegação por satélite - földi kiszolgálásassistência em escala - államszövetségEstado confederado - regionalizált államEstado regional - protokollprotocolo - állami jelképsímbolos do Estado - nacionalista pártpartido nacionalista - autonomista pártpartido autonomista - szélsőséges pártpartido extremista - választási reformreforma eleitoral - parlamenti vizsgálatinquérito parlamentar - jogszabályszerkesztésredacção legislativa - képviselői jogállásestatuto do eleito - e-kormányzatadministração electrónica - kormánynyilatkozatdeclaração do governo - kormányzásgovernança - parlamenti diplomáciadiplomacia parlamentar - kényszerítő bírságsanção pecuniária obrigatória - kilakoltatásdespejo - árusító automatadistribuidor automático - induló tőkecapital de arranque - plasztikai sebészetcirurgia estética - orvosi szakvéleményperícia médica - iskolai lemorzsolódásabandono escolar - parabolaantennaantena parabólica - ismeretterjesztésvulgarização científica - tudásmenedzsmentgestão dos conhecimentos - kikötői igazgatásadministração portuária - tevékenységek kiszervezéseexternalização - vegyi balesetacidente químico - kozmetikai iparindústria cosmética - építéstechnikatécnicas da construção - mezőgazdasági együttműködéscooperação agrícola - fegyverek megsemmisítésedestruição de armas - együttműködés az oktatás területéncooperação em matéria de educação - gáziparindústria do gás - nemzetközi munkajogdireito internacional do trabalho - nemzetközi kereskedelmi jogdireito comercial internacional - apasági távollétlicença por paternidade - elítéltek foglalkoztatásatrabalho do recluso - regionális piacmercado regional - regionális biztonságsegurança regional - rénszarvasrena - távgyógyászattelemedicina - területi vitacontencioso territorial - Európai Élelmiszerbiztonsági HatóságAutoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - európai alkotmányConstituição Europeia - közösségi corpus juriscorpus juris comunitário - az eredeti művészeti alkotás szerzőjét megillető újraeladási jogdireito de sequência - tudományos véleményperitagem científica - társadalmi hatásimpacto social - ISPAISPA - növényfajta-oltalmi jogobtenção vegetal - posztkommunizmuspós-comunismo - reprodukciós egészségsaúde genésica - egyetemes szolgáltatásserviço universal - Nemzetközi Büntetőtörvényszék - Európa jövőjevisão da Europa - intézményi megállapodásacordo institucional - CEFTACEFTA - CCNRCCNR - közhivatalcargo público - lelkiismereti záradékcláusula de consciência - politikai együttéléscoabitação política - parlamenti bizottság összetételecomposição de uma comissão parlamentar - értekezletek levezetésecondução de reuniões - Amerika-közi Emberi Jogi BíróságTribunal Interamericano dos Direitos do Homem - Nemzetközi BüntetőbíróságTribunal Penal Internacional - kerethatározatdecisão-quadro - személyi fejlődésdesenvolvimento pessoal - többnemzetiségű államEstado multiétnico - Mikronéziai Szövetségi ÁllamokEstados Federados da Micronésia - lakosság evakuálásaevacuação da população - helyi jogszolgáltatásjustiça de proximidade - üzleti morálética económica - OPCWOPAQ - OMT - mezőgazdasági érdekképviseletorganismo de representação agrícola - Andok ParlamentParlamento Andino - Közép-amerikai ParlamentParlamento Centro-americano - NAFTA-országokpaíses da NAFTA - kaukázusi államokpaíses do Cáucaso - kommunikációs készségekprática da comunicação - tárgyalási készségekprática da negociação - Latin-amerikai ParlamentParlamento Latino-americano - írásbeli készségekprática da redacção - a szavazás eredményeresultado da votação - szociáldemokráciasocial-democracia - az Európai Parlament képviselőinek jogállásaestatuto dos membros do Parlamento - térinformatikai rendszersistema de informação geográfica - digitális technológiatecnologia digital - FTAAALCA - Európai Újjáépítési ÜgynökségAgência Europeia de Reconstrução - Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi HivatalServiço Alimentar e Veterinário - szomszédságpolitikapolícia de proximidade - parlamentközi küldöttségdelegação interparlamentar - buddhista [V4.1]budista [V4.1] - hadtudomány [V4.1]ciência militar [V4.1] - iskolai menza [V4.1]cantina escolar [V4.1] - zsinat [V4.1]concílio [V4.1] - pártkongresszus [V4.1]congresso de um partido [V4.1] - CLRAE [V4.1]CPLRE [V4.1] - állampolgári kötelezettségek [V4.1]deveres do cidadão [V4.1] - személyi sértetlenséghez való jog [V4.1]direito à integridade física [V4.1] - katonai büntetőjog [V4.1]direito penal militar [V4.1] - római jog [V4.1]direito romano [V4.1] - adó-visszatérítés [V4.1]reembolso de imposto [V4.1] - láthatási jog [V4.1]direito de visita [V4.1] - területi enklávé [V4.1]enclave territorial [V4.1] - vesebetegség [V4.1]doença renal [V4.1] - gyógyszertár [V4.1]farmácia [V4.1] - vasútállomás [V4.1]estação de caminho-de-ferro [V4.1] - autóbusz-pályaudvar [V4.1]estação rodoviária [V4.1] - történeti földrajz [V4.1]geografia histórica [V4.1] - hindu [V4.1]hinduísta [V4.1] - egyetemes történelem [V4.1]história universal [V4.1] - grafikus illusztráció [V4.1]ilustração gráfica [V4.1] - ősnyomtatvány [V4.1]incunábulo [V4.1] - szabálysértés [V4.1]infracção administrativa [V4.1] - harmonizációs jogszabály [V4.1]lei de harmonização [V4.1] - manifesztum [V4.1]manifesto [V4.1] - kézirat [V4.1]manuscrito [V4.1] - jogi metodológia [V4.1]metodologia jurídica [V4.1] - mitológia [V4.1]mitologia [V4.1] - globalizációellenes mozgalom [V4.1]movimento antiglobalização [V4.1] - kulturális mozgalom [V4.1]movimento cultural [V4.1] - a mérleg nyelvét jelentő párt [V4.1]partido charneira [V4.1] - parlamenten kívüli párt [V4.1]partido extraparlamentar [V4.1] - monarchista párt [V4.1]partido monárquico [V4.1] - regionális párt [V4.1]partido regionalista [V4.1] - térkép [V4.1]plano [V4.1] - regionális rendőrség [V4.1]polícia regional [V4.1] - helyi rendőrség [V4.1]polícia local [V4.1] - nem járulékalapú ellátás [V4.1]prestação não contributiva [V4.1] - helyi költségvetés [V4.1]orçamento local [V4.1] - regionális költségvetés [V4.1]orçamento regional [V4.1] - politikai propaganda [V4.1]propaganda política [V4.1] - prezidenciális rendszer [V4.1]regime presidencial [V4.1] - primitív vallás [V4.1]religião primitiva [V4.1] - diákotthon [V4.1]residência de estudantes [V4.1] - szexualitás [V4.1]sexualidade [V4.1] - jogszociológia [V4.1]sociologia do direito [V4.1] - vidékszociológia [V4.1]sociologia rural [V4.1] - városszociológia [V4.1]sociologia urbana [V4.1] - nevelésszociológia [V4.1]sociologia da educação [V4.1] - politikai szociológia [V4.1]sociologia política [V4.1] - gázszolgáltatás [V4.1]distribuição de gás [V4.1] - élő végrendelet [V4.1]testamento vital [V4.1] - szentírás [V4.1]texto sagrado [V4.1] - videotár [V4.1]videoteca [V4.1] - természetjog [V4.1]direito natural [V4.1] - biometria [V4.1]biometria [V4.1] - magánlakáshoz fűződő jog [V4.1]direito à habitação [V4.1] - gyorsreagálású erők [V4.1]força de reacção rápida [V4.1] - populizmus [V4.1]populismo [V4.1] - regisztrált élettársi jogviszony [V4.1]união civil [V4.1] - Karibi Államok Társulása [V4.1]Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] - hazafias mozgalom [V4.1]movimento patriótico [V4.1] - EU melletti állandó képviselet [V4.1]representação permanente junto da União Europeia [V4.1] - szociokulturális csoportgrupo sociocultural - közalkalmazotti szervezetsindicato de funcionários públicos - ipari szabadövezetzona franca industrial - RingköbingRingkøbing - audiovizuális eszközmaterial audiovisual - Európai Együttműködési SzövetségAssociação Europeia para a Cooperação - szakmaközi megállapodásacordo interprofissional - StorströmStorstrøm - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - a Storebaelttől nyugatra fekvő területoeste de Storebælt - kamattámogatásbonificação de juro - audiovizuális koprodukcióco-produção audiovisual - audiovizuális programprograma audiovisual - audiovizuális termékprodução audiovisual - audiovizuális politikapolítica do audiovisual - audiovizuális kalózkodáspirataria audiovisual - európai audiovizuális térségespaço audiovisual europeu - hasított testcarcaça - társadalmi-szakmai csoportcategoria socioprofissional - EU-tagállamEstado-Membro UE - Közös KutatóközpontCentro Comum de Investigação - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségAgência Europeia de Medicamentos - Bosznia és HercegovinaBósnia-Herzegovina - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - Belgium közösségeicomunidades da Bélgica - exportfelügyeletcontrolo das exportações - csalás az Európai Unió ellenfraude contra a União Europeia - az Európai Unió külső határafronteira externa da União Europeia - a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - az EU szervezete vagy ügynökségeórgão e agência UE - SzlovákiaEslováquia - CENELECCENELEC - Belső Piaci Harmonizációs HivatalInstituto de Harmonização no Mercado Interno - TARICTaric - EUTELSATEUTELSAT - Alsó-AusztriaBaixa Áustria - Felső-AusztriaAlta Áustria - Östra MellansverigeCentro-Este da Suécia - SydsverigeSul da Suécia - Norra MellansverigeCentro-Norte da Suécia - Mellersta NorrlandNorrland Central - Övre NorrlandAlta Norrland - Småland med ÖarnaSmåland e Ilhas - VästsverigeOeste da Suécia - Kelet-FinnországFinlândia Oriental - LappföldLapónia - Dél-FinnországFinlândia Meridional - Ålandilhas Åland - az állam felelősségeresponsabilidade do Estado - a Számvevőszék véleményeparecer do Tribunal de Contas - EURIBOREURIBOR - több képzettséggel rendelkező munkavállalótrabalhador polivalente - OMT - buddhistabudista - hadtudományciência militar - iskolai menzacantina escolar - CLRAECPLRE - állampolgári kötelezettségekdeveres do cidadão - személyi sértetlenséghez való jogdireito à integridade física - katonai büntetőjogdireito penal militar - római jogdireito romano - adó-visszatérítésreembolso de imposto - láthatási jogdireito de visita - vesebetegségdoença renal - gyógyszertárfarmácia - vasútállomásestação de caminho-de-ferro - autóbusz-pályaudvarestação rodoviária - történeti földrajzgeografia histórica - hinduhinduísta - egyetemes történelemhistória universal - grafikus illusztrációilustração gráfica - ősnyomtatványincunábulo - szabálysértésinfracção administrativa - harmonizációs jogszabálylei de harmonização - manifesztummanifesto - kéziratmanuscrito - jogi metodológiametodologia jurídica - mitológiamitologia - globalizációellenes mozgalommovimento antiglobalização - kulturális mozgalommovimento cultural - a mérleg nyelvét jelentő pártpartido charneira - parlamenten kívüli pártpartido extraparlamentar - monarchista pártpartido monárquico - regionális pártpartido regionalista - regionális rendőrségpolícia regional - helyi rendőrségpolícia local - nem járulékalapú ellátásprestação não contributiva - helyi költségvetésorçamento local - regionális költségvetésorçamento regional - politikai propagandapropaganda política - prezidenciális rendszerregime presidencial - primitív vallásreligião primitiva - diákotthonresidência de estudantes - szexualitássexualidade - jogszociológiasociologia do direito - vidékszociológiasociologia rural - városszociológiasociologia urbana - nevelésszociológiasociologia da educação - politikai szociológiasociologia política - gázszolgáltatásdistribuição de gás - élő végrendelettestamento vital - szentírástexto sagrado - videotárvideoteca - természetjogdireito natural - magánlakáshoz fűződő jogdireito à habitação - gyorsreagálású erőkforça de reacção rápida - populizmuspopulismo - Karibi Államok TársulásaAssociação dos Estados das Caraíbas - hazafias mozgalommovimento patriótico - EU melletti állandó képviseletrepresentação permanente junto da União Europeia - hadijogdireito militar - tanulási módszermétodo de aprendizagem - mnemonikamétodo mnemotécnico - pszichometrikus tesztteste psicométrico - Cotonou-i Megállapodásacordo de Cotonu - Lengyelország régióiregiões da Polónia - Szlovénia régióiregiões da Eslovénia - a Cseh Köztársaság régióiregiões da República Checa - Szlovákia régióiregiões da Eslováquia - GorenjskaGorenjska - GoriškaGoriška - Délkelet-SzlovéniaEslovénia Sudeste - KoroškaKoroška - Notranjsko-kraškaNotranjsko-kraška - Obalno-kraškaObalno-kraška - PodravskaPodravska - PomurskaPomurska - SavinjskaSavinjska - SpodnjeposavskaSpodnjeposavska - ZasavskaZasavska - Közép-SzlovéniaEslovénia Central - Bratislava régiójaregião de Bratislava - Trnava régiójaregião de Trnava - Trenčín régiójaregião de Trenčín - Nitra régiójaregião de Nitra - Banská Bystrica régiójaregião de Banská Bystrica - Prešov régiójaregião de Prešov - Košice régiójaregião de Košice - Dél-BohémiaBoémia do Sul - Hradec KrálovéHradec Králové - Karlovy VaryKarlovy Vary - LiberecLiberec - Dél-MoráviaMorávia do Sul - Morávia-SziléziaMorávia-Silésia - OlomoucOlomouc - PardubicePardubice - PilsenPilsen - PrágaPraga - UstíUstí - VysočinaVysočina - ZlínZlín - Közép-BohémiaBoémia Central - Žilina régiójaregião de Žilina - Észtország régióiregiões da Estónia - Észak-ÉsztországEstónia do Norte - Nyugat-ÉsztországEstónia Ocidental - Közép-ÉsztországEstónia Central - Északkelet-ÉsztországEstónia Nordeste - Dél-ÉsztországEstónia do Sul - Lettország régióiregiões da Letónia - LatgaleLatgale - RigaRiga - VidzemeVidzeme - KurzemeKurzeme - ZemgaleZemgale - Litvánia régióiregiões da Lituânia - AlytusAlytus - KaunasKaunas - KlaipėdaKlaipėda - MarijampolėMarijampolė - PanevėžysPanevėžys - ŠiauliaiŠiauliai - TauragėTauragė - TelšiaiTelšiai - UtenaUtena - VilniusVilnius - Magyarország régióiregiões da Hungria - OulouOulu - Nyugat-FinnországFinlândia Ocidental - AttikaÁtica - Nyugat-GörögországGrécia Ocidental - Közép-MacedóniaMacedónia Central - Kelet-Macedónia és TrákiaMacedónia Oriental e Trácia - Nyugat-MacedóniaMacedónia Ocidental - észak-égei régióEgeu do Norte - dél-égei régióEgeu do Sul - Dél-AlföldAlfold do Sul - Észak-AlföldAlfold do Norte - Közép-MagyarországHungria Central - Észak-MagyarországHungria do Norte - Közép-DunántúlTransdanúbia Central - Dél-DunántúlTransdanúbia do Sul - Nyugat-DunántúlTransdanúbia Ocidental - szellemi tőkecapital intelectual - európai adatvédelmi biztosAutoridade Europeia para a Protecção de Dados - ESZFHEPSO - bírósági felülvizsgálatcontrolo jurisdicional - nyílt koordinációs módszermétodo aberto de coordenação - nanotechnológiananotecnologia - Európai Szomszédságpolitikapolítica europeia de vizinhança - UNDCPPNUCID - állami-magán partnerségparceria público-privado - diplomáciai jegyzőkönyvprotocolo diplomático - Európai Tengerbiztonsági ÜgynökségAgência Europeia da Segurança Marítima - Európai Repülésbiztonsági ÜgynökségAgência Europeia para a Segurança da Aviação - ENISAENISA - digitális megosztottságfosso digital - nyelvpolitikapolítica linguística - vállalati szociális felelősségresponsabilidade social das empresas - gyorsolvasásmétodo de leitura rápida - közlekedési szabályok megsértéseinfracção ao código da estrada - jégtörőquebra-gelo - gondozási támogatássubsídio de assistência - nem kért elektronikus reklámpublicidade electrónica não solicitada - szervezeti kultúracultura organizacional - outplacementajuda à reintegração profissional - internetcímendereço internet - tudásgazdaságeconomia do conhecimento - elnökök értekezleteconferência dos presidentes - az Európai Unió Biztonságpolitikai KutatóintézeteInstituto de Estudos de Segurança da União Europeia - az Európai Unió MűholdközpontjaCentro de Satélites da União Europeia - őssejtcélula estaminal - offshoringdeslocalização - katonai temetőcemitério militar - Mazóviai vajdaságMazóvia - Kis-LengyelországPequena Polónia - Sziléziai vajdaságSilésia - Lublini vajdaságregião de Lublin - Kárpátaljai vajdaságSubcarpácia - Nyugat-pomerániai vajdaságPomerânia Ocidental - Swietokrzyski vajdaságSanta Cruz - Lódzi vajdaságregião de Lodz - Lubuszi vajdaságLubúsquia - Alsó-sziléziai vajdaságBaixa Silésia - Podlaskie vajdaságPodláquia - Nagy-LengyelországGrande Polónia - Pomerániai vajdaságPomerânia - Opolei vajdaságOpole - Kujáviai-Pomerániai vajdaságCujávia-Pomerânia - Warmiai-mazúri vajdaságVármia-Masúria - szülői támogatássubsídio parental - Európai Védelmi ÜgynökségAgência Europeia de Defesa - Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi KözpontCentro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças - Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai ÜgynökségAgência Europeia dos Produtos Químicos - Európai Vasúti ÜgynökségAgência Ferroviária Europeia - Európai Rendőrtiszti FőiskolaAcademia Europeia de Polícia - tiltott fegyverarma proibida - VästernorrlandVästernorrland - JämtlandJämtland - VärmlandVärmland - DalarnaDalarna - GävleborgGävleborg - JönköpingJönköping - KronobergKronoberg - KalmarKalmar - GotlandGotland - BlekingeBlekinge - SkåneSkåne - HallandHalland - Västra GötalandVästra Götaland - UppsalaUppsala - SödermanlandSödermanland - ÖstergötlandÖstergötland - ÖrebroÖrebro - VästmanlandVästmanland - VästerbottenVästerbotten - NorrbottenNorrbotten[Thème]

-