Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

AarhusAarhus - sajtóközleménycomunicado de imprensa - bíróságok illetékességecompetência jurisdicional - engedményesconcessionário - társadalmi-gazdasági körülményekcondição socioeconómica - a Kulturális Együttműködés TanácsaConselho de Cooperação Cultural - CRESTCREST - Európai Termelékenységi ÜgynökségAgência Europeia para a Produtividade - Atomenergia-ügynökségAgência para a Energia Nuclear - audiovizuális dokumentumdocumento audiovisual - DubaiDubai - mezőgazdasági fejlesztési tervplano de desenvolvimento agrícola - nyomtatóimpressora - sós vízágua salgada - talajvízágua subterrânea - szennyvízágua residual - szociokulturális létesítményequipamento sociocultural - Amerikai Egyesült ÁllamokEstados Unidos - közösségi halászatpesca comunitária - Nemzetközi EnergiaügynökségAgência Internacional de Energia - kecskesajtqueijo de cabra - tehénsajtqueijo de vaca - FujairahFujeirah - emigráns kormánygoverno no exílio - audiovizuális szektorindústria audiovisual - esetjogjurisprudência - EK-esetjogjurisprudência CE - szövetségi tagállamEstado federado - komfort nélküli lakáshabitação insalubre - Kelet-MalajziaMalásia Oriental - Bretton Woods-i megállapodásacordo de Bretton Woods - mikroökonómiamicroeconomia - városok közötti migrációmigração interurbana - városon belüli ingázásmigração intra-urbana - a Storebaelttől keletre fekvő területLeste de Storebælt - szervezeti diagramorganigrama - faárvore - vadhúscarne de caça - AarhusAarhus - hűtlen kezelésabuso de confiança - ragasztóanyagadesivo - állami kereskedelemcomércio de Estado - kiskereskedelemcomércio de retalho - nagykereskedelemcomércio por grosso - fegyverkereskedelemcomércio de armas - Kelet-Nyugat kereskedelemcomércio Leste-Oeste - külkereskedelemcomércio externo - belkereskedelemcomércio interno - nemzetközi kereskedelemcomércio internacional - csatlakozás az Európai Unióhozadesão à União Europeia - forgalmazáscomercialização - eseti bizottságcomissão eventual - vizsgálóbizottságcomissão de inquérito - Emberi Jogok BizottságaComissão dos Direitos do Homem - ENSZ-bizottságComissão ONU - parlamenti bizottságcomissão parlamentar - EP-bizottságcomissão PE - minőségi elemzésanálise qualitativa - közbeszerzési szerződés odaítéléseadjudicação por contrato - állandó bizottságcomissão permanente - szakbizottságcomissão especializada - az ENSZ technikai bizottságaComissão Técnica ONU - bizományoscomissionista - NemzetközösségCommonwealth - Európai KözösségekComunidades Europeias - községcomuna - segédanyagadjuvante - tömegkommunikációcomunicação de massas - műholdas távközléscomunicação por satélite - sajtóközleménycomunicado de imprensa - kommunizmuscomunismo - Comore-szigetekComores - biztosítótársaságcompanhia de seguros - közigazgatási hatáskörcompetência administrativa - közösségi hatáskörcompetência comunitária - bírósági hatáskörcompetência em razão da matéria - központi kormányzatadministração central - kormányzati jogkörcompetência do executivo - tagállami hatáskörcompetência dos Estados-membros - a parlament hatáskörecompetência da assembleia - bíróságok illetékességecompetência jurisdicional - vegyes hatáskörcompetência mista - helyi bíráskodáscompetência territorial - versenyképességcompetitividade - kereskedelem egymást kiegészítő jellegecomplementaridade das trocas - fogyasztói magatartáscomportamento do consumidor - oktatási igazgatásadministração do ensino - politikai magatartáscomportamento político - elektromos alkatrészcomponente electrónico - szervetlen vegyületcomposto mineral - a népesség összetételecomposição da população - parlament összetételecomposição da assembleia - számvitelcontabilidade - általános könyveléscontabilidade geral - nemzeti számlákcontabilidade nacional - adóhatóságokadministração fiscal - állami számvitelcontabilidade pública - regionális számlákcontabilidade regional - könyvelőcontabilista - számlaconta - konszolidált éves beszámolóactivo consolidado - eredménykimutatásconta de exploração - kötött árusítóhelyposto de venda - megyecondado, distrito - népesség összpontosulásaconcentração da população - hatalomkoncentrációconcentração de poderes - helyi önkormányzatadministração local - gazdasági koncentrációconcentração económica - iparkoncentrációconcentração industrial - terméktervezésconcepção do produto - Macedonia (en) - engedményesconcessionário - középtávú pénzügyi támogatáscontribuição financeira - fenntartható fejlődésdesenvolvimento sustentável - együttélésunião livre - versenyconcorrência - nemzetközi versenyconcorrência internacional - közigazgatásadministração pública - összefoglalásresumo de textos - ízesítőcondimento - segély feltételeicondições de ajuda - nők helyzetecondição feminina - munkakörülményekcondições de trabalho - életkörülményekcondições de vida - gazdasági feltételekcondições económicas - társadalmi helyzetsituação social - társadalmi-gazdasági körülményekcondição socioeconómica - termékcsomagolás és -kiszerelésacondicionamento - vizsgára bocsátásadmissão a exame - légköri viszonyokcondições atmosféricas - WCLCMT - ENSZ konferenciaConferência ONU - titoktartásconfidencialidade - édesiparindústria de confeitaria - joghatósági összeütközésconflito de competências - hatásköri összeütközésconflito de poderes - joggal való visszaélésabuso de direito - szemétégetésincineração de resíduos - ideiglenes behozataladmissão temporária - munkaügyi vitaconflito laboral - nemzetközi konfliktusconflito internacional - faji konfliktusconflito racial - társadalmi konfliktusconflito social - betegszabadságlicença por doença - szülési szabadságlicença por maternidade - tanulmányi szabadságlicença para formação - szülői szabadságlicença para assistência aos filhos - fizetett szabadságférias pagas - fizetés nélküli szabadságlicença sem vencimento - szociális alapú munkahelyi távollétlicença social - fagyasztáscongelação - konglomerátumconglomerado de empresas - KongóCongo - konjunktúraconjuntura económica - ConnaughtConnacht - az Európai Unió TanácsaConselho da União Europeia - igazgatótanácsconselho de administração - EK Társulási TanácsConselho de Associação CE - örökbefogadásadopção - CCCConselho de Cooperação Cultural - CCDConselho de Cooperação Aduaneira - ASPACCAP - Európa TanácsConselho da Europa - az Európa Tanács tagországaipaíses do Conselho da Europa - az ENSZ Biztonsági TanácsaConselho de Segurança ONU - az ENSZ Gyámsági TanácsaConselho de Tutela ONU - Európai Önkormányzatok és Régiók TanácsaConselho das Comunas e Regiões da Europa - miniszterek tanácsaconselho de ministros - törvény elfogadásaaprovação da lei - Európai TanácsConselho Europeu - Skandináv TanácsConselho Nórdico - az Északi Tanács országaipaíses do Conselho Nórdico - mezőgazdasági tanácsadóconselheiro agrícola - élelmiszer-tartósításconservação dos alimentos - halállomány védelmeconservação dos recursos haliêuticos - forrásmegőrzésconservação dos recursos - onzervativizmusconservadorismo - tartósítóiparindústria de conservas - államadósság átütemezéseconsolidação da dívida - fogyasztóconsumidor - fogyasztásconsumo - élelmiszerfogyasztásconsumo alimentar - vízfogyasztásconsumo de água - energiafogyasztásconsumo de energia - háztartások fogyasztásaconsumo familiar - a költségvetés elfogadásaaprovação do orçamento - végső fogyasztásconsumo final - hazai fogyasztásconsumo interno - egy főre jutó fogyasztásconsumo per capita - alkotmányConstituição - pártalapításformação de um partido - társaság alapításaconstituição de sociedade - alkotmányosság vizsgálatacontrolo de constitucionalidade - mezőgazdasági épületedifício agrícola - útépítésconstrução de estradas - fémszerkezetconstrução metálica - hajógyártásconstrução naval - információk megismeréseconsulta da informação - munkavállalói konzultációconsulta dos trabalhadores - konténercontentor - választási kifogásimpugnação eleitoral - felnőttadulto - vámkontingenscontingente pautal - fogamzásgátláscontracepção - csökkentett heti munkaidőredução da semana - szerződéscontrato - biztosítási szerződésapólice de seguros - munkaszerződéscontrato de trabalho - hamisításcontrafacção - EADIAEID - lemezelt fatáblacontraplacado - adófizetőcontribuinte - közigazgatási ellenőrzéscontrolo administrativo - légiforgalmi irányításcontrolo aéreo - költségvetési ellenőrzéscontrolo orçamental - a menedzsment ellenőrzésecontrolo de gestão - a kommunikáció ellenőrzésecontrolo da comunicação - EFTAEFTA - környezetszennyezés ellenőrzésecontrolo da poluição - likviditás védelmecontrolo de liquidez - gyártásellenőrzéscontrolo de produção - ipari termékek minőségellenőrzésecontrolo de qualidade dos produtos industriais - atipikus foglalkoztatástrabalho atípico - árfolyam-szabályozáscontrolo cambial - vállalkozások összefonódásának ellenőrzésecontrolo das concentrações - értékelésavaliação - bevándorlási szabályozáscontrolo das migrações - hatalommal való visszaélésabuso de poder - EFTA-országokpaíses EFTA - árellenőrzéscontrolo de preços - pénzügyi ellenőrzéscontrolo financeiro - parlamenti ellenőrzéscontrolo parlamentar - növény-egészségügyi ellenőrzéscontrolo fitossanitário - egészségügyi ellenőrzéscontrolo sanitário - CIV-egyezményConvenção CIV - kollektív szerződéscontrato colectivo - repülőtéraeroporto - Arushai EgyezményConvenção de Arusha - Loméi EgyezményConvenção de Lomé - I. Loméi EgyezményConvenção de Lomé I - II. Loméi EgyezményConvenção de Lomé II - Yaoundéi egyezményConvenção de Iaundé - ENSZ-egyezményconvenção ONU - gazdasági konvergenciaconvergência económica - energiaátalakításconversão de energia - valutakonvertibilitásconvertibilidade monetária - Cook-szigetekCook - közigazgatási együttműködéscooperação administrativa - kereskedelmi együttműködéscooperação comercial - kulturális együttműködéscooperação cultural - gazdasági együttműködéscooperação económica - európai együttműködéscooperação europeia - pénzügyi együttműködéscooperação financeira - aeroszolaerosol - ipari együttműködéscooperação industrial - intézményi együttműködéscooperação institucional - vállalatközi együttműködéscooperação entre empresas - nemzetközi együttműködéscooperação internacional - igazságügyi együttműködéscooperação judiciária - katonai együttműködéscooperação militar - monetáris együttműködéscooperação monetária - politikai együttműködéscooperação política - regionális együttműködéscooperação regional - földhasználatafectação da terra - tudományos együttműködéscooperação científica - Dél-Dél együttműködéscooperação Sul-Sul - műszaki együttműködéscooperação técnica - határokon átnyúló együttműködéscooperação transfronteiriça - szövetkezetcooperativa - mezőgazdasági szövetkezetcooperativa agrícola - fogyasztói szövetkezetcooperativa de consumo - hitelszövetkezetcooperativa de crédito - segély koordinálásacoordenação das ajudas - KoppenhágaCopenhaga - árak közzétételepublicidade de preços - közös tulajdonco-propriedade - Dél-KoreaCoreia do Sul - Észak-KoreaCoreia do Norte - COREPERCoreper - korporativizmuscorporativismo - zsírokgordura - állati zsírokgordura animal - növényi zsiradékgordura vegetal - levelezéscorrespondência - korróziócorrosão - párttagságfiliação política - korrupciócorrupção - KorzikaCórsega - Costa RicaCosta Rica - tőzsdei jegyzéscotação na bolsa - ElefántcsontpartCosta do Marfim - társadalombiztosítási járulékcontribuição para a segurança social - cukorlefölözésquotização açúcar - gyapotalgodão - államcsínygolpe de Estado - bérletbe adásfretamento - Az Európai Közösségek BíróságaTribunal de Justiça CE - EK SzámvevőszékTribunal de Contas CE - Emberi Jogok Európai BíróságaTribunal Europeu dos Direitos do Homem - Nemzetközi BíróságTribunal Internacional de Justiça - migrációs mozgáscorrente migratória - vízfolyáscurso de água - AfganisztánAfeganistão - értékpapír-árfolyamcotação dos títulos no mercado - alkuszcorretor - felszerelési költségcusto de equipamento - beruházási költségcusto de investimento - tőkeköltségcusto de capital - forgalmazási költségcusto de distribuição - működési költségcusto de funcionamento - oktatási költségcusto da educação - AfrasecAfrasec - építési költségekcusto da construção - környezetszennyezésből származó költségekcusto da poluição - egészségügyi költségekcusto da saúde - megélhetési költségekcusto de vida - termelési költségcusto de produção - raktározási költségcusto de armazenagem - közvetlen költségcusto directo - hitelfelvételi költségcusto do crédito - bérköltségcusto salarial - oktatásba való bejutásacesso à educação - AfrikaÁfrica - társadalmi költségcusto social - művészeti alkotómunkacriação artística - munkahelyteremtéscriação de emprego - hitelcrédito - rövid lejáratú hitelcrédito a curto prazo - exporthitelcrédito à exportação - importhitelcrédito à importação - fogyasztói hitelcrédito ao consumo - hosszú lejáratú hitelcrédito a longo prazo - angol nyelvű AfrikaÁfrica anglófona - középtávú hitelcrédito a médio prazo - kereskedelmi hitelcrédito comercial - swapcrédito cruzado - beruházási hitelcrédito ao investimento - kifizetési előirányzatcrédito de pagamento - okmányos meghitelezéscrédito documentário - ingatlanhitelcrédito imobiliário - ipari hitelcrédito industrial - nemzetközi hitelcrédito internacional - tejszínnatas - Közép-AfrikaÁfrica Central - tejes jégkrémgelado à base de leite - CRESTCREST - KrétaCreta - háborús bűncselekménycrime de guerra - kriminológiacriminologia - energiaválságcrise energética - politikai válságcrise política - gazdasági növekedéscrescimento económico - Észak-AfrikaÁfrica do Norte - ICRCCruz Vermelha - héjas állat, rákfélecrustáceo - KubaCuba - bőrcouro - rézcobre - kultúracultura - gabonatermesztéscultura de cereais - teraszos műveléscultura em socalcos - takarmánynövény-termesztéscultura forrageira - Dél-AfrikaÁfrica do Sul - gyümölcstermesztésfruticultura - ipari növénytermesztéscultura industrial - zöldségkertészetcultura de legumes e hortaliça - állókultúracultura permanente - populáris kultúracultura popular - hidrokultúrás termesztéscultura sem terra - üvegházi termesztéscultura em estufa - trópusi mezőgazdaságcultura tropical - saját fogyasztásra történő termeléscultura alimentar - többszörös nyugdíjjogosultságacumulação de pensões - francia nyelvű AfrikaÁfrica francófona - CuraçaoCuraçau - KikládokCíclades - gazdasági ciklusciclo económico - DániaDinamarca - Dánia régióiregiões da Dinamarca - parlamenti vitadebate parlamentar - erdőirtásdesarborização - decentralizációdescentralização - költségvetési mentesítésdescarga orçamental - Afrika déli részeÁfrica Meridional - hulladékresíduo - mezőgazdasági hulladékresíduo agrícola - ipari hulladékresíduo industrial - nem hasznosítható hulladékresíduo não recuperável - radioaktív hulladékresíduo radioactivo - határozatdecisão - közösségi határozatdecisão CE - EAEK-határozatdecisão CEEA - Nyugat-AfrikaÁfrica Ocidental - ESZAK-általános határozatdecisão-geral CECA - ESZAK egyedi határozatdecisão individual CECA - versenykorlátozó magatartás bejelentésedeclaração de acordos e práticas concertadas - jelöltállítás bejelentéseapresentação de candidatura - szavazás indoklásadeclaração de voto - Kelet-AfrikaÁfrica Oriental - a gazdaság élénkülésearranque económico - dekolonizációdescolonização - szavazatszámlálásescrutínio - dekoncentrációdesconcentração - közigazgatási egységdivisão administrativa - választókerületekre történő beosztásdivisão em círculos eleitorais - egyedi rendeletdecreto - adókedvezménydedução fiscal - rakétaelhárításdefesa antimíssil - deficitdéfice - költségvetési hiánydéfice orçamental - deflációdeflação - földterület művelés alá vonásaarroteamento - a környezet romlásadegradação do ambiente - munkavállalásacesso ao emprego - iskolaköteles koridade escolar - bűnismétlésdelinquência - fiatalkori bűnözésdelinquência juvenil - álláskeresésprocura de emprego - fogyasztói keresletprocura de bens de consumo - energiaigényprocura energética - kormány lemondásademissão do governo - külföldi képviseletagência no estrangeiro - demokráciademocracia - népi demokráciademocracia popular - demokratizálódásdemocratização - az oktatás demokratizálásademocratização da educação - demográfiademografia - denaturálásdesnaturação - romlandó árukproduto deteriorável - Euratom Ellátási ÜgynökségAgência de Aprovisionamento CEEA - népsűrűségdensidade populacional - departamento - departamento ultramarino - kiadásdespesa - élelmiszerköltségdespesas alimentares - költségvetési kiadásdespesa orçamentada - sajtóügynökségagência de notícias - fogyasztási kiadásdespesas de consumo - igazgatási kiadásokdespesa de funcionamento - költségvetésen kívüli kiadásokdespesa não orçamental - nemzeti kiadásdespesa nacional - nem kötelező kiadásokdespesa não obrigatória - kötelező kiadásokdespesa obrigatória - működési kiadásokdespesa operacional - állami kiadásokdespesas públicas - depolitizáltságdespolitização - népességcsökkenésdespovoamento - deportáltdeportado - értékesítési ügynökdepositário - banki betétdepósito bancário - tőkeérték-csökkenésdepreciação do capital - deregulációdesregulamentação - leszerelésdesarmamento - ember okozta katasztrófadesastre de origem humana - természeti csapásdesastre natural - munkakördescrição de funções - sivatagdeserto - elsivatagosodásdesertificação - dehidratálásdesidratação - jelölt visszalépésedesistência de candidatura - polgári engedetlenségdesobediência civil - növényi kultúrák megsemmisítésedestruição das culturas - EPA - tengerszorosestreito - külföldi adósságdívida externa - államadósságdívida pública - felsőházsegunda câmara - leértékelésdesvalorização - gazdasági fejlődésdesenvolvimento económico - NEA - ipari fejlődésdesenvolvimento industrial - integrált fejlesztésdesenvolvimento integrado - területfejlesztésdesenvolvimento regional - társadalmi fejlődésdesenvolvimento social - devizadivisa - diabéteszdiabetes - Észak-Dél kapcsolatokrelações Norte-Sul - diktatúraditadura - regionális képviseletagência regional - lexikonléxico - kulturális különbségdiferença cultural - nemzetközi vitadiferendo internacional - információterjesztésdifusão da informação - kultúra terjesztésedifusão da cultura - korlátozott terjesztésdifusão restrita - szelektív információterjesztésdifusão selectiva da informação - vállalkozás méretedimensão da empresa - oklevéldiploma - vállalatvezetésdirecção de empresa - irányelvdirectiva - közösségi irányelvdirectiva comunitária - szavazási fegyelemdisciplina de voto - zeneműtárdiscoteca - beszéddiscurso - információkhoz való hozzáférésacesso à informação - nemi megkülönböztetésdiscriminação sexual - gazdasági megkülönböztetésdiscriminação económica - nyelvi megkülönböztetésdiscriminação linguística - politikai megkülönböztetésdiscriminação política - faji megkülönböztetésdiscriminação racial - vallási megkülönböztetésdiscriminação religiosa - árkülönbségdisparidade de preços - gazdasági egyenlőtlenségdisparidade económica - regionális egyenlőtlenségdisparidade regional - tartósítószerconservante - egészségügyi központcentro de saúde - élelmiszerforrásokrecursos alimentares - rendelkezésre álló energiaforrásokdisponibilidades energéticas - kormányberendezésdispositivo de condução - biztonsági berendezésdispositivo de segurança - jelzőkészülékdispositivo de sinalização - máskéntgondolkodásdissidência - parlament feloszlatásadissolução do parlamento - elrettentésdissuasão - lepárlásdestilação - elosztó kereskedelemdistribuição comercial - energiaelosztásdistribuição de energia - vízellátásabastecimento de água - áramellátásdistribuição de electricidade - kizárólagos forgalmazási megállapodásdistribuição exclusiva - a termelés diverzifikációjadiversificação da produção - a kivitel diverzifikálásadiversificação das exportações - művezetőcapataz - nemzetközi munkamegosztásdivisão internacional do trabalho - házasság felbontásadivórcio - jogi doktrínadoutrina jurídica - dokumentumdocumento - audiovizuális dokumentumdocumento audiovisual - személyazonossági okmánydocumento de identidade - ülésanyagokdocumento de sessão - agglomerációaglomerado populacional - vámokmánydocumento aduaneiro - hivatalos dokumentumdocumento oficial - parlamenti dokumentumdocumento parlamentar - dokumentációdocumentação - DodekániszoszDodecaneso - DominikaDomínica - kárdano - háborús kárdano de guerra - kártérítésperdas e danos - adománydonativo - ajándékdoação - vámalfândega - DubaiDubai - kettős adóztatásdupla tributação - kettős állampolgárságdupla nacionalidade - két munkahely fenntartásaduplo emprego - vidéki településaglomerado rural - ideiglenes tizenkettedekduodécimo provisório - kotrásdragagem - alagcsövezésdrenagem - DrentheDrenthe - oktatáshoz való jogdireito à educação - információs szabadságdireito à informação - művelődéshez való jogdireito à cultura - városi agglomerációaglomerado urbano - igazságszolgáltatáshoz való jogdireito à justiça - közigazgatási jogdireito administrativo - légijogdireito aéreo - dömpingellenes vámdireitos antidumping - munkához való jogdireito ao trabalho - bankjogdireito bancário - értékpapírjogdireito cambial - polgári jogdireito civil - kereskedelmi jogdireito comercial - közösségi jogdireito comunitário - politikai izgatásagitação política - alkotmányjogdireito constitucional - szokásjogdireito consuetudinário - szerzői jogdireito de autor - regisztrációs adótaxas de registo - útmegszakításhoz való jogosultságdireito de escala - letelepedési jogdireito de estabelecimento - sztrájkjogdireito à greve - energiajogdireito da energia - környezetvédelmi jogdireito do ambiente - gazdasági aggregátumagregado económico - világűrjogdireito do espaço - egyének jogaidireitos do indivíduo - versenyjogdireito da concorrência - családjogdireito da família - a háború jogadireito da guerra - tengerjogdireito do mar - tüntetéshez való jogdireito de manifestação - halászati jogdireitos de pesca - szakmába történő bejutásacesso à profissão - elővásárlási jogdireito de preferência - bérbeadó felmondási jogadireito de resolução - aktív választójogdireito de voto - biztosítási jogdireito dos seguros - szabadalmi jogdireito de patentes - nemzetek jogadireito dos Estados - idegenjogdireito dos estrangeiros - kisebbségek jogaidireitos das minorias - társasági jogdireito das sociedades comerciais - közlekedési jogdireito dos transportes - lakásügyi jogszabályokdireito da habitação - munkajogdireito do trabalho - választójogdireito eleitoral - részidős művelésagricultura a tempo parcial - pénzügyi szabályozásregulamentação financeira - adójogdireito fiscal - nemzetközi adójogdireito fiscal internacional - erdészeti jogszabályoklegislação florestal - nemzetközi emberi jogokdireito humanitário internacional - nemzetközi jogdireito internacional - nemzetközi magánjogdireito internacional privado - nemzetközi közjogdireito internacional público - biogazdálkodásagricultura biológica - tengerjogi szabályozásDireito Marítimo - házassági jogdireito matrimonial - nemzeti jogdireito nacional - nukleáris jogdireito nuclear - büntetőjogdireito penal - gazdasági bűncselekménydelito económico - nemzetközi büntetőjogdireito penal internacional - magánjogdireito privado - kereskedelmi célú gazdálkodásagricultura comercial - közjogdireito público - agrárjogdireito rural - szociális jogszabályokdireito social - felségjogdireito territorial - politikai jobboldaldireita política - polgári jogokdireitos cívicos - emberi jogokdireitos do Homem - nők jogaidireitos da mulher - szerződéses gazdálkodásagricultura contratual - különleges lehívási jogokDireitos Especiais de Saque - dömpingdumping - születéskor várható élettartamesperança de vida - tanulmányok időtartamaduração dos estudos - bérlet időtartamaduração do arrendamento - munkaidőduração do trabalho - jogszabályban meghatározott munkaidőduração legal do trabalho - AASM-országokpaíses EAMA - közös gazdálkodásagricultura de grupo - Kelet-AngliaEast Anglia - vízágua - közösségi vizekáguas comunitárias - csurgalékvízágua de infiltração - fürdésre alkalmas vízágua termal - szeszekaguardente - belvizekáguas interiores - hegyvidéki gazdálkodásagricultura de montanha - nemzetközi vizekmar alto - sós vízágua salgada - talajvízágua subterrânea - felszíni vizekágua superficial - felségvizekmar territorial - szennyvízágua residual - mezőgazdasági kereskedelemtrocas agrícolas - kereskedelmi forgalomtrocas comerciais - önfenntartó gazdálkodásagricultura de subsistência - információcserepermuta de informação - kiadványcserepermuta de publicações - Közösségen kívüli kereskedelemcomércio extracomunitário - Közösségen belüli kereskedelemcomércio intracomunitário - országcsoportok szerinti kereskedelemcomércio por grupos de países - országok szerinti kereskedelemcomércio por país - termékek szerinti kereskedelemcomércio por produtos - mintavételamostragem - külterjes gazdálkodásagricultura extensiva - bértáblaescala de salários - világításiluminação - külföldön működő iskolaescola no estrangeiro - európai iskolaescola europeia - nemzetközi iskolaescola internacional - óvodaescola infantil - rendészeti iskolaescola nacional - ökológiaecologia - ökologizmusecologismo - ökonometriaeconometria - piacra jutásacesso ao mercado - belterjes gazdálkodásagricultura intensiva - gazdaságeconomia - agrárgazdaságtaneconomia agrícola - kollektivizált gazdaságeconomia colectiva - összehangolt gazdasági cselekvéseconomia concertada - méretgazdaságosságeconomia de escala - energiamegtakarításeconomia de energia - strukturális kiigazításajustamento estrutural - háborús gazdálkodáseconomia de guerra - vállalati gazdálkodáseconomia da empresa - Ausztria régióiregiões da Áustria - mediterrán mezőgazdaságagricultura mediterrânica - piacgazdaságeconomia de mercado - önellátó gazdálkodáseconomia de subsistência - közlekedésgazdaságeconomia dos transportes - irányított gazdaságeconomia orientada - családi gazdaságeconomia familiar - erdőgazdálkodáseconomia florestal - ipari gazdaságeconomia industrial - világgazdaságeconomia internacional - vegyes gazdaságeconomia mista - nemzetgazdaságeconomia nacional - agrárélelmiszer-iparagroalimentar - tervgazdaságeconomia planificada - posztindusztriális gazdaságeconomia pós-industrial - állami gazdálkodáseconomia pública - regionális gazdaságeconomia regional - feketegazdaságeconomia paralela - városgazdálkodáseconomia urbana - SkóciaEscócia - ökoszisztémaecossistema - euróeuro - agroiparagro-indústria - könyvkiadásedição - oktatáseducação - otthoni tanuláseducação ao domicílio - művészeti oktatáseducação artística - összehasonlító oktatáseducação comparada - alapoktatáseducação de base - tömegoktatáseducação de massas - felnőttoktatáseducação de adultos - külföldiek oktatásaeducação de estrangeiros - iskolarendszeren kívüli oktatáseducação informal - folyamatos tanuláseducação permanente - testneveléseducação física - óvodai neveléseducação pré-escolar - egészségneveléseducação sanitária - szexuális neveléseducação sexual - speciális oktatásensino especial - édesítőszeredulcorante - tanulólétszámefectivo escolar - agronómiaagronomia - radioaktív szennyvízefluente radiactivo - egyenlő díjazásigualdade das remunerações - egyenlő bánásmódigualdade de tratamento - törvény előtti egyenlőségigualdade perante a lei - EgyiptomEgipto, Egito - SalvadorEl Salvador - piacbővítésalargamento do mercado - citrusfélékcitrino - választók nyilvántartásba vételeeleitor inscrito - választáseleição - előrehozott választáseleição antecipada - európai választáseleição europeia - közvetett választáseleição indirecta - helyi választásokeleição local - nemzeti választáseleição nacional - parlamenti választáseleição parlamentar - időközi választáseleição parcial - IDAAID - elnökválasztáseleição presidencial - előválasztáseleição primária - elektori testületeleitorado - elektrokémiaelectroquímica - elektrometallurgiaelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotecnia - állattartáspecuária - gazdasági támogatásapoio económico - külterjes állattartáscriação animal em pastorícia - ráktenyésztéscultura de crustáceos - belterjes állattenyésztéscriação animal intensiva - tanulóaluno - passzív választójogelegibilidade - hulladék ártalmatlanításaeliminação de resíduos - emancipációemancipação - csomagolásembalagem - legeltetéses állattartáspastagem de engorda - palackozásengarrafamento - foglalkoztatási támogatásajuda ao emprego - kivándorlásemigração - Emilia-RomagnaEmília-Romana - Egyesült Arab EmírségekEmiratos Árabes Unidos - az Egyesült Arab Emírségek országaiterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - értékpapír-kibocsátásemissão de títulos - pénzkibocsátásemissão de moeda - közlekedési balesetacidente de transporte - védett munkahelyemprego reservado - fehérgalléros munkavállalóempregado - irodai alkalmazottempregado de escritório - közalkalmazottempregado dos serviços públicos - munkaadóempregador - kölcsön, kölcsönfelvételempréstimo, empréstimo contraído - külföldi segélyajuda ao estrangeiro - közösségi hitelfelvételempréstimo comunitário contraído - nemzetközi kölcsönempréstimo internacional - állami kölcsönfelvételempréstimo público - emulgeátoremulsionante alimentar - eladósodásendividamento - hullámenergiaenergia das ondas - környezetkímélő energiaenergia não poluente - exporttámogatásajuda à exportação - kemény energiaenergia poluente - elektromos energiaenergia eléctrica - szélenergiaenergia eólica - geotermikus energiaenergia geotérmica - hidraulikus energiaenergia hidráulica - hidroelektromos energiaenergia hidroeléctrica - árapály-energiaenergia maremotriz - nukleáris energiaenergia nuclear - megújuló energiaenergia renovável - hektáronkénti támogatásajuda por hectare - napenergiaenergia solar - hőenergiaenergia térmica - gyermekcriança - elhagyott gyermekcriança abandonada - migráns szülő gyermekefilho de migrante - házasságon kívül született gyermekfilho natural - egyetlen gyermekfilho único - kötelezettségvállalás kiadásokraafectação de despesas - trágyafertilizante - műtrágyafertilizante químico - befektetési támogatásajuda ao investimento - szerves trágyafertilizante orgânico - hizlalásengorda - politikai emberrablásrapto político - gazdasági felmérésinquérito económico - a fogyasztás felméréseinquérito ao consumo - társadalomstatisztikai felmérésinquérito social - adatrögzítésregisto de dados - dokumentum adatrögzítéseregisto de documentos - építési támogatásajuda à construção - tüzelőanyag-dúsításenriquecimento de combustível - tanárprofessor - tanításensino - távoktatásensino à distância - mezőgazdasági oktatásensino agrícola - számítógépes oktatásensino informatizado - felekezeti oktatásensino confessional - nyelvoktatásensino de línguas - általános oktatásensino geral - ingyenes oktatásensino gratuito - modernizációs támogatásajuda à modernização - nem felekezeti iskolaensino secular - orvosképzésensino médico - kötelező oktatásensino obrigatório - paramedicinai képzésensino paramédico - multidiszciplináris oktatásensino pluridisciplinar - posztgraduális oktatásensino pós-universitário - alapfokú oktatásensino primário - magánoktatásensino privado - szakoktatásensino profissional - közoktatásensino oficial - termelési támogatásajuda à produção - tudományos oktatásensino na área de ciências - középfokú oktatásensino secundário - felsőoktatásensino superior - műszaki oktatásensino técnico - versenykorlátozó megállapodásacordos e práticas concertadas - horizontális megállapodásacordo horizontal - tiltott megállapodásacordos e práticas ilícitas - nemzetközi kartellacordos e práticas concertadas internacionais - vertikális megállapodásacordo vertical - élelmiszersegélyajuda alimentar - gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtásamutualidade agrícola - nem tarifális akadályentrave não pautal - tarifális akadályentrave pautal - technikai akadályentrave técnico - vámraktárentreposto aduaneiro - vállalkozásempresa - kézműves vállalkozásempresa artesanal - kereskedelmi vállalkozásempresa comercial - közös vállalatempresa comum - lízingvállalkozásempresa de arrendamento - közlekedési vállalatempresa de transporte - külföldi vállalkozásempresa estrangeira - európai vállalkozásempresa europeia - családi vállalkozásempresa familiar - vagyonkezelő társaságempresa fiduciária - ingatlanvállalkozásempresa imobiliária - egyszemélyes társaságempresa individual - munkahelyi balesetacidente de trabalho - hátrányos helyzetűeknek nyújtott támogatásajuda aos desfavorecidos - ipari vállalkozásempresa industrial - multinacionális vállalatempresa multinacional - magánvállalkozásempresa privada - közvállalkozásempresa pública - karbantartásmanutenção de equipamentos - növényi kultúra megőrzésemanutenção das culturas - fizikai környezetambiente físico - megtakarításokpoupança - vállalkozásoknak nyújtott támogatásajuda às empresas - kényszerű takarékosságpoupança forçada - epidémiaepidemia - epidemiológiaepidemiologia - EpíroszEpiro - források kimerüléseesgotamento dos recursos - EcuadorEquador - lófélékequino - költségvetési egyensúlyequilíbrio orçamental - ökológiai egyensúlyequilíbrio ecológico - kétoldalú segélyajuda bilateral - mezőgazdasági felszerelésequipamento agrícola - közösségi létesítményekequipamento colectivo - járműrészekequipamento do veículo - elektromos felszerelésequipamento electrónico - ipari berendezésequipamento industrial - szociokulturális létesítményequipamento sociocultural - ESZAK-segélyauxílio CECA - sportlétesítményequipamento desportivo - oklevelek egyenértékűségeequivalência de diplomas - ergonómiaergonomia - vulkánkitöréserupção vulcânica - rabszolgaságescravatura - leszámítolásdesconto bancário - légtérespaço aéreo - európai jogi térségespaço judiciário europeu - zöldterületárea verde - közösségi támogatásajuda comunitária - SpanyolországEspanha - Spanyolország régióiregiões de Espanha - védett fajokespécie protegida - ipari kémkedésespionagem industrial - vizsgálatensaio - nukleáris kísérletexperiência nuclear - ExtremaduraEstremadura espanhola - kiegészítő terméktámogatásajuda complementar aos produtos - telephelyestabelecimento - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézményekinstituição especial de crédito - oktatási intézményestabelecimento de ensino - közüzemorganismo de utilidade pública - a költségvetés megállapításaelaboração do orçamento - egészségügyi intézményestabelecimento hospitalar - büntetés-végrehajtási intézetestabelecimento prisional - közjogi intézményorganismo público - ónestanho - arany-deviza standardpadrão de câmbio-ouro - sürgősségi segélyajuda de emergência - aranystandardpadrão-ouro - államEstado - személyi állapotestado civil - kormányzás rendkívüli állapot eseténestado de excepção - rendkívüli állapotestado de emergência - jóléti államEstado-providência - Amerikai Egyesült ÁllamokEstados Unidos - állami támogatásauxílio estatal - etanoletanol - EtiópiaEtiópia - etnológiaetnologia - címkézésrotulagem - megvalósíthatósági tanulmányestudo de viabilidade - piackutatásestudo de mercado - munkatanulmányestudo do trabalho - hallgatóestudante - külföldi hallgatóestudante estrangeiro - gazdasági segélyajuda económica - euróhiteleurocrédito - euródevizaeurodivisa - euró-dolláreurodólar - eurókötvényeuro-emissão - európiaceuromercado - eurokommunizmuseurocomunismo - EurocontrolEurocontrol - európai jobboldaleurodireita - EurogroupEurogrupo - EurópaEuropa - természetbeni segélyajuda em géneros - Észak-EurópaEuropa do Norte - Dél-EurópaEuropa Meridional - Nyugat-EurópaEuropa Ocidental - Közép- és Kelet-EurópaEuropa Oriental - Europecheeuropesca - interaktivitásinteractividade - eutrofizációeutrofização - költségvetési javaslatavaliação orçamental - projektelemzésavaliação de projecto - a források értékeléseavaliação de recursos - vágási melléktermék és belsőségmiudezas - nukleáris balesetacidente nuclear - pénzügyi segélyajuda financeira - technológiaértékelésavaliação tecnológica - adókikerülésevasão fiscal - vizsgaexame - mezőgazdasági többletexcedente agrícola - EK-elbánásból való kizárásexclusão do tratamento CE - projektmenedzsmentexecução de projecto - költségvetés végrehajtásaexecução do orçamento - ítélet végrehajtásaexecução de sentença - versenykorlátozó magatartás engedélyezése alóli mentesítésisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - tarifális mentességisenção pautal - költségvetési évexercício orçamental - agyelszívásfuga de cérebros - mezőgazdasági gazdálkodóagricultor - mezőgazdasági üzemexploração agrícola - állami gazdaságexploração agrícola estatal - vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzemexploração agrícola mista - tengerek kihasználásaexploração marítima - források kiaknázásaexploração dos recursos - családi gazdálkodásexploração agrícola familiar - erdőgazdaságexploração florestal - tejgazdaságexploração leiteira - robbanóanyagexplosivo - kivitelexportação - tőkekivitelexportação de capitais - kisajátításexpropriação - multilaterális segélyajuda multilateral - kiutasításexpulsão - extraterritorialitásexterritorialidade - bányakitermelésextracção mineira - kiadatásextradição - szélsőjobbextrema-direita - szélsőbalextrema-esquerda - Távol-KeletExtremo Oriente - számlázásfacturação - vissza nem térintendő segélyajuda não reembolsável - alacsony jövedelemrendimento baixo - csődfalência - éhségfome - használati viszonyregime de exploração agrícola - tulajdonosi művelésexploração por conta própria - részesművelésexploração mista - családfamília - nagycsaládfamília numerosa - sógorságfamília por afinidade - FAOFAO - magánsegélyajuda privada - gabonalisztfarinha de cereais - fasizmusfascismo - állatvilágfauna - EMEAFECOM - termékenységfecundidade - háztartásbelidoméstica - regionális támogatásajuda regional - migráns nőmulher migrante - EMOGAFEOGA - EMOGA GaranciarészlegFEOGA garantia - EMOGA Orientációs RészlegFEOGA orientação - vasferro - haszonbérlői gazdálkodásarrendamento rural - szövetkezeti gazdaságexploração agrícola colectiva - mintagazdaságexploração-piloto - komphajóferry-boat - egészségügyi segélyajuda sanitária - IFLAFIAB - farostfibra de madeira - üvegrostfibra de vidro - textilrostfibra têxtil - FIDFID - IFADFIDA - Fidzsi-szigetekFidji, Fiji - ragadós száj- és körömfájásfebre aftosa - ágazati támogatásajuda sectorial - huzalfio - halászhálórede de pesca - leányvállalatfilial - közös leányvállalatfilial comum - finanszírozásfinanciamento - rövid távú finanszírozásfinanciamento a curto prazo - hosszú távú finanszírozásfinanciamento a longo prazo - középtávú finanszírozásfinanciamento a médio prazo - szociális segélyajuda social - közösségi finanszírozásfinanciamento comunitário - kompenzációs finanszírozásfinanciamento compensatório - kiegészítő finanszírozásfinanciamento complementar - segély finanszírozásafinanciamento da ajuda - ipar finanszírozásafinanciamento industrial - exportfinanszírozásfinanciamento das exportações - pártok finanszírozásafinanciamento dos partidos - a költségvetés finanszírozásafinanciamento do orçamento - kampányfinanszírozásfinanciamento eleitoral - nemzeti finanszírozásfinanciamento nacional - jövedéki adóimposto sobre consumos específicos - nemzetközi pénzügyekfinanças internacionais - helyi pénzügyekfinanças locais - államháztartásfinanças públicas - FinnországFinlândia - FunenFiónia - adórendszerfiscalidade - UnicefUnicef - atommaghasadásfissão nuclear - IEA - árrögzítésfixação de preços - bérmegállapításfixação de salário - Nyugat-Flandria tartományProvíncia da Flandres Ocidental - Kelet-Flandria tartományProvíncia da Flandres Oriental - gabonapehelyflocos de cereais - növényvilágflora - virágkertészetfloricultura - faúsztatástransporte por flutuação - légiflottafrota aérea - NAÜAIEA - halászflottafrota de pesca - belvízi hajóflottafrota fluvial - kereskedelmi flottafrota mercante - ciklikus ingadozásflutuação conjuntural - áringadozásflutuação de preços - gazdasági ingadozásflutuação económica - strukturális változásokflutuação estrutural - fluorflúor - IMFFMI - IASSAISS - UNFPAFNUMP - közszolgálatfunção pública - köztisztviselőfuncionário público - európai tisztviselőfuncionário europeu - parthoz közeli tengerfenékfundo costeiro - tengerfenékfundo oceânico - alapítványfundação - EK-alapfundos CE - AdzsmánAjman - közös alapfundo comum - cégértékfundo de comércio - ERFAFEDER - működő tőkefundo de maneio - Európai Monetáris AlapFundo Monetário Europeu - öntöttvasferro fundido - fúrásperfuração - tengeri fúrásperfuração no mar - elnapolásadiamento - erdőfloresta - védett erdőreserva florestal - szálerdőfloresta de alto fuste - csemeteerdőmata - természetes erdőfloresta natural - erdőültetvényfloresta plantada - vámalakiságokformalidade aduaneira - vezetőképzésformação para a gestão - tanárképzésformação de professores - árképzésformação de preços - munkahelyi képzésformação em serviço - szakképzésformação profissional - valutakiigazításajustamento monetário - formanyomtatványformulário - kemenceforno - szállítófornecedor - dokumentumellátásfornecimento de documentos - eljárási költségekdespesas judiciais - tandíjdespesas de escolaridade - választási költségekdespesas eleitorais - rezsiköltségekdespesas gerais - gyógyszerköltségekdespesas farmacêuticas - FranciaországFrança - Franciaország tengerentúli megyéiDU franceses - francia TOTPTU franceses - Franciaország régióiregiões de França - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisefranchising - vámmentességfranquia aduaneira - csalásfraude - választási csalásfraude eleitoral - LAFTAALACL - adókijátszásfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - iskolalátogatásfrequência escolar - fuvardíjfrete - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia-Giulia - FrieslandFrísia - sajtqueijo - féllágy sajtqueijo de pasta semidura - kemény sajtqueijo de pasta dura - LAFTA-országokpaíses ALACL - lágy sajtqueijo de pasta mole - kéksajtqueijo curado com fungos - juhsajtqueijo de ovelha - kecskesajtqueijo de cabra - tehénsajtqueijo de vaca - ömlesztett sajtqueijo fundido - friss sajtqueijo fresco - sajtgyárindústria queijeira - határfronteira - gyümölcsfruto - diófélékfruto seco - csonthéjasokfruto com caroço - maggyümölcsfruto de semente - friss gyümölcsfruto fresco - trópusi gyümölcsfruto tropical - FujairahFujeirah - vállalkozás egyesülésefusão de empresas - magfúziófusão nuclear - GabonGabão - AlbániaAlbânia - Galápagos-szigetekGalápagos - GalíciaGaliza - GambiaGâmbia - biztosítékgarantia - hitelgaranciagarantia de crédito - garantált jövedelemgarantia de rendimento - beruházásvédelemgarantia do investimento - gyermekgondozásguarda de crianças - alkoholálcool - pazarlásdesperdício - GATTGATT - politikai baloldalesquerda política - baloldali radikalizmusesquerdismo - gázgás - füstgázgás de combustão - földgázgás natural - gázvezetékgasoduto - kémiai alkoholálcool químico - területpihentetéssuspensão de cultivo - magas- és mélyépítésengenharia civil - üszővitela - geokémiageoquímica - geography (en) - gazdaságföldrajzgeografia económica - politikai földrajzgeografia política - geológiageologia - geofizikageofísica - gerontológiagerontologia - menedzsmentgestão - vállalati számvitelgestão contabilística - vállalkozás igazgatásagestão de empresas - területrendezésgestão do espaço - hulladékgazdálkodásgestão de resíduos - halgazdálkodásgestão das pescas - erőforrás-gazdálkodásgestão dos recursos - logisztikagestão do material - alkoholizmusalcoolismo - személyzetgazdálkodásadministração do pessoal - pénzügyi irányításgestão financeira - menedzsment-stratégiagestão previsional - GhánaGana - vadanimal de caça - GibraltárGibraltar - jéggelo - glükózglucose - tengeröbölgolfo - kormánygoverno - emigráns kormánygoverno no exílio - forradalmi kormánygoverno insurreccional - étkezési zsírgordura alimentar - ipari zsírgordura industrial - AlentejoAlentejo - nagyvállalkozásgrande empresa - nagy méretű mezőgazdasági üzemgrande exploração agrícola - Nagy-AntillákGrandes Antilhas - ingyenes orvosi ellátáscuidados médicos gratuitos - GörögországGrécia - Közép-GörögországGrécia Central - Görögország régióiregiões da Grécia - GrenadaGranada - sztrájkgreve - AlgarveAlgarve - GrönlandGroenlândia - GroningenGroningen - Andok-csoportPacto Andino - Andok-csoport országaipaíses do Pacto Andino - érdekcsoportgrupo de interesses - vállalkozások csoportjagrupo de empresas - Tízek CsoportjaGrupo dos Dez - ADR-megállapodásAcordo ADR - AlgériaArgélia - képviselőcsoportgrupo político - emberi jogi mozgalommovimento de defesa dos direitos do homem - beszerzői csoportassociação de compradores - gazdasági egyesülésgrupo de interesse económico - termelői csoportagrupamento de produtores - etnikai csoportgrupo étnico - algaalga - nyelvi csoportgrupo linguístico - darasêmea - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GeldernGelderland - háborúguerra - polgárháborúguerra civil - függetlenségi háborúguerra de independência - határháborúguerra de fronteira - hidegháborúguerra fria - atomháborúguerra nuclear - GuineaGuiné - Bissau-GuineaGuiné-Bissau - Egyenlítői-GuineaGuiné Equatorial - GuyanaGuiana - Francia GuyanaGuiana Francesa - élőhelyhabitat - vidéki lakóhelymeio rural - városi lakóhelymeio urbano - állati takarmányalimento para gado - táplálkozási szokásokhábito alimentar - vásárlói szokásokhábito de compra - Hainaut tartományProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - halogénhalogéneo - HamburgHamburgo - fogyatékkal élő személydeficiente - vámharmonizációharmonização alfandegária - ipari takarmányalimento industrial - adóharmonizációharmonização fiscal - Felső-NormandiaAlta Normandia - Burkina Fasói KöztársaságBurkina Faso - HawaiiHawaii - helikopterhelicóptero - HessenHesse - bébiételalimento para crianças - nyári időszámításhora de Verão - kérdések órájaperíodo de perguntas - túlórahora extraordinária - hinduizmushinduísmo - történettudományHistória - hisztológiahistologia - holdingtársaságholding - Dél-HollandiaHolanda Meridional - Észak-HollandiaHolanda Setentrional - előkészített élelmiszeralimento preparado - emberöléshomicídio - jóváhagyáshomologação - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - MagyarországHungria - pszichiátriai intézményestabelecimento psiquiátrico - munkarendhorário de trabalho - feldolgozott élelmiszeralimento transformado - rugalmas munkaidőhorário flexível - kertészetjardinagem - komlólúpulo - állati olajóleo animal - mogyoróolajóleo de amendoim - olívaolajazeite - halolajóleo de peixe - nehézolajóleo pesado - ásványolajóleo mineral - táplálkozásnutrição - fáradt olajóleo usado - növényi olajóleo vegetal - olajmalomfábrica de óleos - bírósági végrehajtóoficial de diligências - munkakörülmények humanizálásahumanização do trabalho - szénhidrogénhidrocarboneto - hidrogénhidrogénio - hidrogeológiahidrogeologia - takarmányozásalimentação animal - hidrológiahidrologia - élelmiszer-higiéniahigiene alimentar - munkahelyi egészségvédelemsaúde e higiene no trabalho - jelzáloghipoteca - politikai ideológiaideologia política - AETR-megállapodásAcordo AETR - emberi táplálkozásalimentação humana - yamgyökérinhame - IIEPIIPE - szigetilha - Ile de FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - Csatorna-szigetekIlhas Anglo-Normandas - Kajmán-szigetekIlhas Caimão - Karolina-szigetekIlhas Carolinas - Szél felőli szigetekIlhas do Barlavento - Feröer-szigetekIlhas Faroé - Ión-szigetekIlhas Jónicas - Mariana-szigetekIlhas Marianas - Szélcsendes-szigetekIlhas do Sotavento - Turks- és Caicos-szigetekIlhas Turcas e Caicos - Virgin-szigetekilhas Virgens - adósságelengedésredução da dívida - társaság bejegyzéseregisto de sociedade - bevándorlásimigração - parlamenti mentességimunidade parlamentar - immunológiaimunologia - reklámhatásimpacto publicitário - imperializmusimperialismo - új tevékenység meghonosításaimplantação de actividade - Német Demokratikus KöztársaságAlemanha RD - behozatalimportação - adóimposto - közösségi adóimposto comunitário - személyi jövedelemadóimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - közvetlen adóimposto directo - ingatlanadócontribuição predial - átalányadóimposto forfetário - közvetett adóimposto indirecto - helyi adóimposto local - nemzeti adóimposto nacional - tárgyi dóimposto real - fogyasztási adóimposto sobre o consumo - magánszemélyt terhelő vagyonadóimposto sobre a fortuna - értéknövekedési adóimposto de mais-valia - vagyonszerzési illetékimposto sucessório - vállalkozást terhelő vagyonadóimposto de capitais - jövedelemadóimposto sobre os rendimentos - önálló vállalkozók jövedelemadójaimposto sobre os lucros - tőkenyereség-adóimposto sobre o rendimento de capitais - Németország régióiregiões da Alemanha - bértömegadóimposto sobre os rendimentos do trabalho - társasági adóimposto sobre as sociedades - nyomtatásimpressão gráfica - könyvelési tételimputação contabilística - keresőképtelenségincapacidade para o trabalho - tűzincêndio - összeférhetetlenségincompatibilidade - incotermsIncoterms - IndiaÍndia - kártalanításindemnização - ötvözetliga metálica - biztosítási összegindemnização de seguro - indulási támogatássubsídio de instalação - végkielégítésindemnização por despedimento - képviselői tiszteletdíjsubsídio e abono parlamentares - gazdasági függetlenségindependência económica - nemzeti függetlenségindependência nacional - technológiai függetlenségindependência tecnológica - árindexálásindexação de preços - munkabérek indexálásaindexação salarial - dokumentumindexelésindexação de documentos - eltérési indikátorindicador de divergência - gazdasági mutatóindicador económico - szociális indikátorindicador social - árindexíndice de preços - IndonéziaIndonésia - iparosításindustrialização - repülőgépiparindústria aeronáutica - űrrepülőgép-iparindústria aeroespacial - választási koalíciócoligação eleitoral - élelmiszeriparindústria alimentar - gépjárműiparindústria automóvel - vegyiparindústria química - filmiparindústria cinematográfica - kulturális iparindústria cultural - fegyvergyártásindústria de armamento - audiovizuális szektorindústria audiovisual - információs ágazatindústria da informação - cipőiparindústria do calçado - kiegészítő juttatásabono complementar - kommunikációs iparindústria da comunicação - szerszámgépiparindústria de máquinas-ferramentas - halászati ágazatindústria pesqueira - vendéglátóiparindústria dos restaurantes e similares - húsfeldolgozó iparindústria de carne - cellulóz- és papíriparindústria da celulose e do papel - csúcstechnológiás iparindústria de ponta - feldolgozóiparindústria transformadora - italgyártásindústria de bebidas - keretmegállapodásacordo-quadro - ösztöndíjsubsídio de estudos - festékiparindústria de corantes - műtrágyaiparindústria de adubos - műanyagiparindústria de plásticos - szolgáltatóiparindústria de serviços - telekommunikációs szektorindústria das telecomunicações - faiparindústria da madeira - gumiiparindústria da borracha - bőriparindústria do couro - haláleseti juttatássubsídio por morte - hűtőiparindústria do frio - játékiparindústria de brinquedos - könyvkereskedelemindústria do livro - bútoriparindústria do mobiliário - cukoriparindústria do açúcar - dohányiparindústria do tabaco - üvegiparindústria vidreira - ruhaiparindústria do vestuário - szivattyúiparindústria do vácuo - anyasági ellátássubsídio de maternidade - elektronikai iparindústria electrónica - elektrotechnikai iparindústria electrotécnica - exportiparindústria para exportação - óraiparindústria relojoeira - szállodaiparindústria hoteleira - informatikai ágazatindústria informática - tejiparindústria de lacticínios - könnyűiparindústria ligeira - nehéziparindústria pesada - erőforrások elosztásaafectação de recursos - gépészetindústria mecânica - bányászatindústria mineira - nukleáris iparindústria nuclear - optikai iparindústria óptica - olajiparindústria petrolífera - gyógyszeriparindústria farmacêutica - fotóiparindústria fotográfica - vas- és acéliparindústria siderúrgica - textiliparindústria têxtil - alfabetizációalfabetização - társadalmi egyenlőtlenségdesigualdade social - inflációinflação - információinformação - kereskedelmi adatinformação comercial - munkavállalók tájékoztatásainformação dos trabalhadores - fogyasztói tájékoztatásinformação do consumidor - informatikainformática - üzleti informatikainformática de gestão - számítógépes dokumentációinformática documental - ipari informatikainformática industrial - ElzászAlsácia - orvosi informatikainformática médica - büntetendő cselekményinfracção - közlekedési infrastruktúrainfra-estrutura do transporte - ipari infrastruktúrainfra-estrutura industrial - mérnökengenheiro - beavatkozásingerência - politikai változásalternância política - törvénykezdeményezésiniciativa legislativa - innovációinovação - árvízinundação - önkényes eltávozásinsubmissão - élelmiszer-felügyeletinspecção de alimentos - munkafelügyeletinspecção do trabalho - szakfelügyeletinspecção escolar - állat-egészségügyi vizsgálatinspecção veterinária - alumíniumalumínio - kikötőberendezésinstalação portuária - ellenőrző szervinstância de controlo - ETUIInstituto Sindical Europeu - AKCS-EK intézményinstituição ACP-CEE - EU-intézményinstituição comunitária - pénzügyi intézményinstituição financeira - politikai intézményinstituição política - vallási intézményinstituição religiosa - az ENSZ szakosított intézményeinstituição especializada da ONU - lakásfelújításmelhoria do habitat - vizsgálóbírói eljárásinstrução judicial - hangszerinstrumento musical - pénzügyi instrumentuminstrumento financeiro - közösségi pénzügyi eszközinstrumento financeiro comunitário - INTALINTAL - migránsok beilleszkedéseintegração de migrantes - gazdasági integrációintegração económica - európai integrációintegração europeia - a termelés javításamelhoria da produção - monetáris integrációintegração monetária - politikai integrációintegração política - regionális integrációintegração regional - társadalmi beilleszkedésintegração social - értelmiségintelectual - választópolgárok akarataintenção de voto - kölcsönös gazdasági függőséginterdependência económica - közhivataloktól való elzárásinterdição profissional - EK-megállapodásacordo CE - növénynemesítésmelhoramento de plantas - kamatjuro - közvetítő kereskedőintermediário comercial - munkásinternacionáléInternacional Operária - szocialista internacionáléInternacional Socialista - elmegyógyintézetbe utalásinternamento psiquiátrico - interpellációinterpelação parlamentar - tolmácsolásinterpretação - talajjavításmelhoramento do solo - jogértelmezésinterpretação do direito - pénzügyi intervencióintervenção financeira - piaci intervencióintervenção no mercado - találmányinvenção - beruházásinvestimento - külföldön történő befektetésinvestimento no estrangeiro - közösségi beruházásinvestimento comunitário - közvetlen beruházásinvestimento directo - külföldi befektetésinvestimento estrangeiro - ipari befektetésinvestimento industrial - nemzetközi beruházásinvestimento internacional - magánberuházásinvestimento privado - állami beruházásinvestimento público - regionális beruházásinvestimento regional - magánlakás sérthetetlenségeinviolabilidade do domicílio - jódiodo - IrakIraque - IránIrão - Irian JayaIrian Jaya - munkaidő beosztásaorganização do tempo de trabalho - ÍrországIrlanda - Észak-ÍrországIrlanda do Norte - Írország régióiregiões da Irlanda - UNRISDIINU - iszlámislamismo - Islândia - ISOISO - izoglükózisoglucose - szigetelőanyagisolante - erdőfejlesztésordenamento florestal - épületszigetelésisolamento de edifícios - hangszigetelésisolamento acústico - hőszigetelésisolamento térmico - elszigetelődési politikaisolacionismo - IzraelIsrael - OlaszországItália - Olaszország régióiregiões de Itália - ugarterra em pousio - Jamaicai KöztársaságJamaica - vízépítésordenamento hídrico - JapánJapão - konyhakerthorta familiar - JávaJava - szerencsejátékjogo de azar - fiatal személyjovem - fiatal munkavállalójovem trabalhador - olimpiajogos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordániaJordânia - hivatalos lapjornal oficial - mezőgazdasági vízkészlet-gazdálkodásordenamento hidroagrícola - folyamatos munkarendjornada contínua - judaizmusjudaísmo - bírójuiz - ítéletjulgamento - közigazgatási bíróságjurisdição administrativa - polgári ügyekben eljáró bíróságjurisdição civil - különbíróságjurisdição de excepção - vidékfejlesztésdesenvolvimento rural - rendes bíráskodásjurisdição comum - katonai bíróságjurisdição militar - büntetőbíróságjurisdição penal - fiatalkorúak bíróságajurisdição de menores - társadalombiztosítási bíráskodásjurisdição social - fellebbviteli bíróságjurisdição superior - pénzbüntetésmulta - esetjogjurisprudência - EK-esetjogjurisprudência CE - gyümölcslésumo de fruta - zöldséglésumo de legume - jutajuta - KambodzsaCamboja - kapoksumaúma - KenyaQuénia - módosításemenda - KiribatiKiribati - KuvaitKoweit - RéunionReunião - minőséget igazoló címkecertificado de qualidade - laktózlactose - gyapjú - tejleite - fogyasztási tejleite-bebida - kereskedelmi megállapodásacordo comercial - sűrített tejleite concentrado - nyerstejleite cru - fölözött tejleite desnatado - tejporleite em pó - teljes tejleite gordo - fermentált tejleite fermentado - homogenizált tejleite homogeneizado - pasztőrözött tejleite pasteurizado - sterilizált tejleite esterilizado - talaj kondicionálásacorrecção do solo - termékbevezetéslançamento de um produto - szövetségi tagállamEstado federado - nyelvlinguagem - idegen nyelvlíngua estrangeira - anyanyelvlíngua materna - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaoszLaos - házinyúlcoelho - LazioLácio - AmerikaAmérica - törvényességlegalidade - törvényalkotáslegislação - élelmiszerjoglegislação alimentar - dömpingellenes jogszabályoklegislação antidumping - trösztellenes jogszabályoklegislação antitrust - felhatalmazáson alapuló jogalkotásautorização legislativa - gyógyszerjoglegislação farmacêutica - növény-egészségügyi jogszabályoklegislação fitossanitária - egészségügyi jogszabályoklegislação sanitária - oktatási jogszabályoklegislação escolar - állat-egészségügyi jogszabályoklegislação veterinária - törvényhozási időszaklegislatura - jogos védelemlegítima defesa - legitimitáslegitimidade - zöldséglegume - gumós zöldséglegume de bolbo - leveles zöldséglegume de folha - gyümölcszöldséglegume de fruto - Közép-AmerikaAmérica Central - gyökérzöldséglegume de raiz - friss zöldséglegume fresco - hüvelyes zöldségekleguminosa - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - állati leukózisleucose animal - LibanonLíbano - liberalizmusliberalismo - Észak-AmerikaAmérica do Norte - a kereskedelem liberalizálásaliberalização do comércio - LibériaLibéria - egyesülési szabadságliberdade de associação - szólásszabadságliberdade de expressão - gondolatszabadságliberdade de opinião - véleménynyilvánítási szabadságliberdade da informação - sajtószabadságliberdade de imprensa - hajózás szabadságaliberdade de navegação - Dél-AmerikaAmérica do Sul - gyülekezési jogliberdade de reunião - iparűzési szabadságliberdade de comércio - vallásszabadságliberdade religiosa - könyvesboltlivraria - tőke szabad mozgásalivre circulação de capitais - áruk szabad mozgásalivre circulação de mercadorias - Latin-AmerikaAmérica Latina - személyek szabad mozgásalivre circulação de pessoas - munkavállalók szabad mozgásalivre circulação de trabalhadores - szabad versenylivre-concorrência - önrendelkezési jogliberdade de dispor de si mesmo - szabad forgalomlivre-prática - szolgáltatásnyújtás szabadságalivre prestação de serviços - LíbiaLíbia - szabadalmi engedélylicença de patente - iparűzési engedélylicença comercial - kiviteli engedélylicença de exportação - azbesztamianto - behozatali engedélylicença de importação - szállítói engedélylicença de transporte - elbocsátásdespedimento - kollektív elbocsátásdespedimento colectivo - létszámcsökkentés gazdasági okokbóldespedimento por motivos económicos - LiechtensteinLiechtenstein, Listenstaine - parafacortiça - Liège tartományprovíncia de Liège - halászterületlocal de pesca - munkahelylocal de trabalho - keményítőamido - közlekedési útvonallinha de transporte - barnaszénlignite - Arab LigaLiga Árabe - az Arab Liga országaipaíses da Liga Árabe - LiguriaLigúria - LimburgLimburgo - Belga-Limburg tartományProvíncia do Limburgo - értékesítési korlátozáslimitação de comercialização - társulási megállapodásacordo de associação - Amnesty InternationalAmnistia Internacional - szénsavas italrefrigerante - LimousinLimousin - lenlinho - olajlenlinho oleaginoso - fémrúdlingote - nyelvészetlinguística - likőrlicor - végelszámolásliquidação de sociedade comercial - amortizációamortização - vagyon felszámolásaliquidação dos bens - kiadások érvényesítéseliquidação das despesas - likviditásliquidez monetária - nemzetközi likviditásliquidez internacional - zárt listalista fechada - választói névjegyzékcaderno eleitoral - szépirodalomliteratura - szürke irodalomdocumentação cinzenta - államadósság törlesztéseamortização da dívida - partvidéklitoral - fuvarozásentrega - energia-lelőhelylocalização das fontes de energia - a termelés helyelocalização da produção - ingatlan-bérbeadásarrendamento - lízingleasing - munkáskizáráslockout - lakásügyhabitação - írástudatlanságanalfabetismo - többszintes házhabitação colectiva - családi házhabitação individual - komfort nélküli lakáshabitação insalubre - szociális lakáshabitação social - szoftversoftware - törvénylei - költségvetési törvénylei das finanças - kerettörvénylei-quadro - szabadidőtempos livres - LombardiaLombardia - LotaringiaLorena - alacsony lakbérrenda regulamentada - kenőanyaglubrificante - játéktárludoteca - tűzvédelemprevenção de incêndios - környezetszennyezés elleni küzdelemluta contra a poluição - bűnüldözéscombate ao crime - pazarlás elleni küzdelemluta contra o desperdício - osztályharcluta de classes - költség-haszon elemzésanálise de custos-benefícios - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - Luxembourg tartományProvíncia do Luxemburgo - lucernaluzerna - liofilizálásliofilização - MakaóMacau - munkagépmáquina - mezőgazdasági gépmaquinaria agrícola - irodai berendezésmáquina de escritório - költséghatékonysági elemzésanálise de custo-eficácia - aratógépmáquina de colheita - hidraulikus gépi berendezésmáquina hidráulica - szerszámgépmáquina-ferramenta - pneumatikus munkagépmáquina pneumática - textilgépmáquina têxtil - MashreqMachereque - makroökonómiamacroeconomia - MadagaszkárMadagáscar - MadeiraMadeira - input-output elemzésanálise de entradas-saídas - szupermarketgrande superfície - diszkontáruházarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - bíró/ügyészmagistrado - magnéziummagnésio - munkaerőmão-de-obra - mezőgazdasági munkaerőmão-de-obra agrícola - kisegítő családtagmão-de-obra familiar - női munkavállalómão-de-obra feminina - vízelemzésanálise da água - munkahelyek megtartásamanutenção do emprego - békefenntartásmanutenção da paz - gabonacereal, milho, trigo - kiadóeditora - abszolút többségmaioria absoluta - nagykorúságmaioridade - többségi szavazásmaioria de voto - politikai többségmaioria política - minősített többségmaioria qualificada - csendes többségmaioria silenciosa - információelemzésanálise da informação - egyszerű többségmaioria relativa - betegségdoença - állatbetegségdoença animal - légzőszervi betegségdoença das vias respiratórias - kardiovaszkuláris betegségdoença do coração - endemikus betegségdoença endémica - járványos betegségdoença infecciosa - elmebetegségdoença mental - foglalkozási betegségdoença profissional - trópusi betegségdoença tropical - növénybetegségdoença vegetal - fiatalok elégedetlenségedescontentamento da juventude - Malajziai-félszigetpenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalajziaMalásia - Maldív-szigetekMaldivas - MaliMali - rosszul tápláltságmalnutrição - Falkland-szigetekIlhas Falkland - malátamalte - demográfiai elemzésanálise demográfica - MáltaMalta - tengeri emlősökmamífero marinho - La Manche csatornaCanal da Mancha - meghatalmazásmandato - képviselői mandátummandato electivo - mangánmanganésio - kulturális eseménymanifestação cultural - maniókamandioca - mérlegelemzésanálise de balanços - szakképzetlen munkásservente - tankönyvmanual escolar - maoizmusmaoísmo - piacmercado - határidős piacmercado a prazo - mezőgazdasági piacmercado agrícola - közösségi mezőgazdasági piacmercado agrícola comunitário - azonnali piacmercado a pronto pagamento - költségelemzésanálise de custos - közös piacmercado comum - Arab Közös PiacMercado Comum Árabe - az Arab Közös Piac országaipaíses do Mercado Comum Árabe - közösségi piacmercado comunitário - árubeszerzési szerződéscontrato de fornecimentos - szabadkézi vételajuste directo - építési beruházásra irányuló szerződéscontrato de obras - devizapiacmercado cambial - közgazdasági elemzésanálise económica - árupiacmercado de produtos de base - munkaerőpiacmercado do trabalho - külső piacmercado externo - pénzügyi piacmercado financeiro - földpiacmercado fundiário - hazai piacmercado interno - nemzetközi piacmercado internacional - szabadpiacmercado livre - pénzpiacmercado monetário - közbeszerzési szerződéscontrato público - pénzügyi elemzésanálise financeira - szabályozott piacmercado regulamentado - MarcheMarche - margarinmargarina - kereskedelmi árrésmargem comercial - ingadozási sávmargem de flutuação - szociális kirekesztésexclusão social - házasságcasamento - MarokkóMarrocos - társadalmi elemzésanálise social - védjegymarca - MartiniqueMartinica - marxizmusmarxismo - költségvetési volumenmassa orçamental - pénzmennyiségmassa monetária - építőanyagokmateriais de construção - hőálló anyagokmateriais refractários - világítási berendezésmaterial de iluminação - anarchizmusanarquismo - építési munkagépequipamento de construção - fúróberendezésequipamento de perfuração - emelőszerkezetequipamento de elevação - elektromos berendezésekmaterial eléctrico - gépi berendezésmaterial mecânico - matematikamatemática - tejzsírgordura do leite - műanyagokmatéria plástica - ASEANASEAN - nyersanyagmatéria-prima - radioaktív anyagokmatéria radioactiva - MauritiusMaurícia - MauritániaMauritânia - MayotteMayotte - CACM-országokpaíses MCAC - precíziós gépgyártásmecânica de precisão - általános gépgyártásmecânica geral - ASEAN-országokpaíses ASEAN - gépesítésmecanização - mezőgazdaság gépesítésemecanização agrícola - monetáris intervenciós mechanizmusmecanismo de intervenção monetária - támogatási mechanizmusmecanismo de apoio - orvoslásmedicina - foglalkozás-egészségügymedicina do trabalho - betegségmegelőzésprevenção das doenças - iskolaorvosmedicina escolar - állatorvos-tudománymedicina veterinária - állatok levágásaabate de animais - Bretton Woods-i megállapodásAcordo de Bretton Woods - anatómiaanatomia - közvetítőProvedor de Justiça - megalopoliszmegapólis - MelanéziaMelanésia - melaszmelaço - háztartásagregado familiar - mezőgazdasági háztartásagregado familiar agrícola - havi munkabérmensalidade - asztalosmunkamarcenaria - lakatosmunkamarcenaria metálica - katonaviseltantigo combatente - tengermar - Balti-tengerMar Báltico - Ír-tengerMar da Irlanda - AndalúziaAndaluzia - AndorraAndorra - Norvég-tengerMar da Noruega - Északi-tengerMar do Norte - anhidridanidrido - Földközi-tengerMar Mediterrâneo - higanymercúrio - azonos hatású intézkedésekmedida de efeito equivalente - fémmetal - vasfémmetal ferroso - nehézfémmetal pesado - nemvasfémmetal não ferroso - nemesfémmetal precioso - metalloidmetalóide - vágóállatanimal para abate - porkohászatmetalurgia dos pós - feles bérletparceria agrícola - kétszerestrigo e centeio - meteorológiameteorologia - metanolmetanol - kutatási módszermétodo de investigação - statisztikai módszermétodo estatístico - metrológiametrologia - főváros, metropoliszcapital, metrópole - haszonállatanimal de criação - MexikóMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroökonómiamicroeconomia - mikroformamicroforma - MikronéziaMicronésia - Midi-PyrénéesSud-Pyrénées - Kelet-MidlandsEast Midlands - Nyugat-MidlandsWest Midlands - mézmel - igavonó állatanimal de tracção - migrációmigração - ingázásmigração alternante - hazatelepülésmigração de regresso - családi migrációmigração familiar - kényszermigrációmigração forçada - határmenti migrációmigração fronteiriça - illegális migrációmigração ilegal - belső migrációmigração interna - városok közötti migrációmigração interurbana - klíringmegállapodásacordo de compensação - háziállatanimal doméstico - városon belüli ingázásmigração intra-urbana - közösségi migrációmigração comunitária - szakmai migrációmigração profissional - vidéki migrációmigração rural - vidékről városba történő migrációmigração rural urbana - időszakos migrációmigração sazonal - munkakörnyezetambiente de trabalho - iskolai környezetmeio escolar - politikai aktivistamilitante político - tenyészállatanimal reprodutor - a világűr militarizálásamilitarização do espaço - militarizmusmilitarismo - kölesmilho-painço - vasércminério de ferro - nem vas fémércminério não ferroso - nem fémes ércminério não metálico - ásványtanmineralogia - élő állatgado vivo - ügyészségministério público - miniszterministro - kiskorúságmenoridade - nemzeti kisebbségminoria nacional - nemi kisebbségminoria sexual - malom, malomiparindústria de moagem, moenda, moinho - rakétamíssil - fémbútormobiliário metálico - munkaerő mobilitásamobilidade da mão-de-obra - földmobilitásmobilidade fundiária - földrajzi mobilitásmobilidade geográfica - lakóhelyi mobilitásmobilidade residencial - iskolai mobilitásmobilidade escolar - társadalmi mobilitásmobilidade social - finanszírozási módszermodo de financiamento - választási módszermodo de escrutínio - közlekedési módmodo de transporte - gazdasági modellmodelo económico - a vállalkozás korszerűsítésemodernização da empresa - az ipar modernizálásamodernização industrial - mezőgazdasági üzemek modernizációjamodernização da exploração agrícola - költségvetési módosításalteração orçamental - MoliseMolise - puhatestűekmolusco - évkönyvanuário - Molukka-szigetekMolucas - molibdénmolibdénio - MonacoMónaco - alkotmányos monarchiamonarquia parlamentar - univerzalizmusmundialismo - MongóliaMongólia - pénzmoeda - tartalékvalutamoeda de reserva - elektronikus pénzmoeda electrónica - papírpénzmoeda fiduciária - nemzetközi devizamoeda internacional - nemzeti valutamoeda nacional - bankszámlapénzmoeda bancária - egykamarás rendszerassembleia unicamaral - monarchiamonocracia - monográfiamonografia - monopóliummonopólio - monopszóniamonopólio de compra - állami monopóliummonopólio de Estado - importmonopóliummonopólio de importação - Déli-sarkAntárctida - információs monopóliummonopólio da informação - adókivetési monopóliummonopólio fiscal - MontserratMonserrat - hegységmontanha - pénzügyi kompenzációs összegmontante compensatório monetário - etikaética - közerkölcsmoralidade pública - halandóságmortalidade - csecsemőhalandóságmortalidade infantil - foglalkozási halandóságmortalidade profissional - motormotor - bizalmatlansági indítványmoção de censura - fogyasztók motivációjamotivação do consumidor - antibiotikumantibiótico - politikai motivációmotivação política - függetlenségi mozgalommovimento autonomista - antirasszista mozgalommovimento contra o racismo - politikai mozgalommovimento de opinião - tőkemozgásmovimento de capitais - nőmozgalommovimento de mulheres - ifjúsági mozgalommovimento de jovens - nemzeti felszabadító mozgalommovimento de libertação nacional - gazdasági együttműködési megállapodásacordo de complementaridade - környezetvédelmi mozgalommovimento ecologista - európai mozgalommovimento europeu - munkásmozgalommovimento operário - parasztmozgalommovimento campesino - társadalmi mozgalommovimento social - kommunikációs eszközmeios de comunicação - tömegmédiameios de comunicação de massas - mezőgazdasági termelési eszközökmeios de produção agrícola - szállítóeszközmeio de transporte - középvállalkozásmédia empresa - közepes méretű gazdaságmédia exploração agrícola - MozambikMoçambique - többnyelvűségmultilinguismo - többpártrendszermultipartidarismo - MünsterMunster - múzeummuseu - zenemúsica - Brit Nyugat-IndiaAntilhas Inglesas - gombatermesztéscultura de cogumelos - NAFONAFO - NamíbiaNamíbia - Namur tartományprovíncia de Namur - születési aránynatalidade - nemzetiszocializmusnacional-socialismo - államosításnacionalização - Francia Nyugat-IndiaAntilhas Francesas - nacionalizmusnacionalismo - állampolgárságnacionalidade - jogi személyek honosságanacionalidade de pessoa colectiva - honosításnaturalização - NauruNauru - NavarraNavarra - légi forgalomtráfego aéreo - belvízi hajózásnavegação fluvial - tengeri hajózásnavegação marítima - Holland AntillákAntilhas Holandesas - teherszállító hajónavio de carga - hajón szállítható bárkanavio porta-barcaças - kereskedőnegociante - kollektív tárgyalásoknegociação colectiva - Tokiói FordulóTóquio Round - Dillon-fordulóDillon Round - Kennedy FordulóKennedy Round - vámtarifa-tárgyalásnegociação pautal - antiszemitizmusanti-semitismo - NepálNepal - semlegességneutralidade - Új közösségi eszközNIC - NicaraguaNicarágua - nikkelníquel - NigerNíger - oktatási szintnível de ensino - a szennyezés mértékenível de poluição - Antwerpen tartományprovíncia de Antuérpia - életszínvonalnível de vida - zajszintnível sonoro - pálmadiócoconote - nomadizálásnomadismo - nómenklatúranomenclatura - költségvetési nómenklatúranomenclatura orçamental - mezőgazdasági terméknómenklatúranomenclatura dos produtos agrícolas - vámtarifa-nómenklatúranomenclatura pautal - ANZUSANZUS - el nem kötelezettségnão-alinhamento - független képviselőnão-inscrito - erőszakmentességnão-violência - Észak-JütlandJutlândia do Norte - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - szabványosításnormalização - szabványnorma - élelmiszer-előírásnorma alimentar - ANZUS-országokpaíses ANZUS - biológiai előírásoknorma biológica - forgalmazási előírásnorma de comercialização - munkaügyi előírásoknorma sobre o trabalho - társadalmi normanorma social - közjegyzőnotário - apartheidapartheid - új gazdasági rendnova ordem económica - Új-KaledóniaNova Caledónia - Új-ZélandNova Zelândia - ártalomnocividade - választás érvénytelenségeanulação de um acto eleitoral - házasodási aránynupcialidade - ICAOOIAC - APOOAP - együttműködési megállapodásacordo de cooperação - hontalanapátrida - szolgálat megtagadásaobjecção de consciência - kötvényobrigação financeira - tartási kötelezettségobrigação alimentar - versenytilalomobrigação de não-concorrência - fejlődési akadályobstáculo ao desenvolvimento - AMCOOCAM - OCAM-országokpaíses OCAM - aperitifaperitivo - OECDOCDE - OECD-országokpaíses OCDE - óceánoceano - Déli-Jeges-tengerOceano Antárctico - Jeges-tengerOceano Árctico - Atlanti-óceánOceano Atlântico - Indiai-óceánOceano Índico - Csendes-óceánOceano Pacífico - ÓceániaOceânia - oceanográfiaoceanografia - méhészetapicultura - OCASODECA - ODECA-országokpaíses ODECA - OASOEA - OAS-országokpaíses OEA - a Storebaelttől keletre fekvő területLeste de Storebælt - tojásovo - műalkotásobra de arte - EPOSEP - igazságszolgáltatási alkalmazottfuncionário de justiça - felvevőkészülékaparelho de gravação - munkahelyi üresedésoferta de emprego - energiakínálatoferta energética - kínálat és keresletoferta e procura - nyilvános vételi ajánlatoferta pública de aquisição - ILOOIT - olívatermesztésoleicultura - olajvezetékoleoduto - nyomelemoligoelemento - oligopóliumoligopólio - oligopszóniaoligopsónio - olívaazeitona - PFSZOLP - OmánOmã - UmbriaÚmbria - EK ombudsmanProvedor de Justiça Europeu - IMOOMI - WMOOMM - WIPOOMPI - WHOOMS - UNIDOONUDI - OAPECOPAEP - OPECOPEP - OPEC-országokpaíses OPEP - banki tevékenységactividade bancária - tőzsdei ügyletoperação na bolsa - devizaügyletoperação cambial - közvéleményopinião pública - OPOCESPOCE - másképp gondolkodóopositor de opinião - politikai ellenzékoposição política - aranyouro - számítógépcomputador - különrendeletportaria - mérőberendezésaparelho de medição - napirendordem do dia - szakmai kamaraordem profissional - közrendordem pública - közösségi szervórgão comunitário - szervezeti diagramorganigrama - közigazgatás szervezeteorganização administrativa - afrikai szervezetorganização africana - afroázsiai szervezetekorganização afro-asiática - finommechanikai műszeraparelho de precisão - amerikai szervezetorganização americana - arab szervezetorganização árabe - ázsiai szervezetorganização asiática - közös piacszervezésorganização comum de mercado - kulturális szervezetorganização cultural - oktatásszervezésorganização do ensino - rádiókészülékaparelho de rádio - a termelés szervezéseorganização da produção - szakmai szerveződésorganização profissional - ENSZOrganização das Nações Unidas - pártszervezetorganização dos partidos - közlekedésszervezésorganização dos transportes - piaci rendtartásorganização do mercado - a Varsói Szerződés SzervezetePacto de Varsóvia - munkaszervezésorganização do trabalho - televíziókészülékaparelho de televisão - választások megszervezéseorganização eleitoral - európai szervezetorganização europeia - kormányközi szervezetorganização intergovernamental - nemzetközi szervezetorganização internacional - Latin-amerikai Szervezetorganização latino-americana - nem kormányzati szervezetorganização não governamental - elektromos eszközaparelho electrónico - árpacevada - mezőgazdasági orientációorientação agrícola - pályaválasztási tanácsadásorientação profissional - oktatási tanácsadásorientação escolar - árvaórfão - EurostatEurostat - NATONATO - NATO-országokpaíses NATO - SEATOOTASE - Afrikai UnióUnião Africana - UgandaUganda - mezőgazdasági eszközutensílio agrícola - kéziszerszámferramenta doméstica - szerkezetobras de engenharia civil - kékgalléros munkavállalóoperário - szakmunkásoperário qualificado - betanított munkásoperário especializado - OverijsselOverijssel - juhovino - tojástermékproduto à base de ovo - oxidóxido - oxigénoxigénio - ózonozono - fizetéspagamento - előlegfizetéspagamento adiantado - pályázati felhívásconcurso público - nemzetközi fizetési műveletekpagamento internacional - Közösségen belüli fizetési műveletekpagamento intracomunitário - kenyérpão - PakisztánPaquistão - vegyes jelöltlista állításalista composta - PanamaPanamá - valutakosárcabaz de moedas - kenyérgyártáspanificação - közvetlen alkalmazhatóságaplicabilidade directa - papel - Pápua Új-GuineaPapua-Nova Guiné - adó jellegű közteherparafiscalidade - ParaguayParaguai - parazitológiaparasitologia - tehergépjárműparkparque automóvel - vasúti járműparkparque ferroviário - nemzeti parkparque nacional - törvények alkalmazásaaplicação da lei - parcellaparcela - nem házas szülőpais solteiros - hozzátartozói viszonypais - árfolyamparitásparidade cambial - vásárlóerő-paritásparidade do poder de compra - parlamentassembleia - Európai ParlamentParlamento Europeu - nemzeti parlamentassembleia nacional - regionális parlamentassembleia regional - parlamenti képviselőparlamentar - közösségi jog végrehajtásaaplicação do direito comunitário - az Európai Parlament képviselőjeparlamentar europeu - tulajdonmegosztásdivisão da propriedade - kommunista pártpartido comunista - konzervatív pártpartido conservador - demokrata pártpartido democrático - kereszténydemokrata pártpartido democrata-cristão - zöldpártpartido ecologista - európai pártpartido europeu - napenergia-felhasználásutilização de energia solar - liberális pártpartido liberal - politikai pártpartido político - republikánus pártpartido republicano - szociáldemokrata pártpartido social-democrata - szocialista pártpartido socialista - munkáspártpartido trabalhista - egypártrendszerregime de partido único - részesedésparticipação - nők részvételeparticipação das mulheres - munkavállalói részvételparticipação dos trabalhadores - alkalmazottak értékeléseavaliação do pessoal - választói részvételparticipação eleitoral - politikai részvételparticipação política - társadalmi részvételparticipação social - útlevélpassaporte - európai útlevélpassaporte europeu - pasztőrözéspasteurização - száraztésztamassa alimentícia - szabadkereskedelmi megállapodásacordo de comércio livre - szakmunkástanulóaprendiz - cukrászatindústria pasteleira - kulturális örökségpatrimónio cultural - munkaadói szervezetorganização patronal - elszegényedésempobrecimento - szegénységpobreza - lobogópavilhão de navio - olcsó lobogópavilhão de conveniência - szakmai képzésaprendizagem profissional - társult országpaís associado - HollandiaPaíses Baixos - holland TOTPTU dos Países Baixos - Hollandia régióiregiões dos Países Baixos - BaszkföldPaís Basco - WalesPaís de Gales - a keleti blokk országaipaíses de Leste - ellátásabastecimento - Loire-vidékPays de la Loire - adományozó országpaís dador - fejlődő országokpaís em desenvolvimento - tengerentúli országok és területekpaíses e territórios ultramarinos - ipari országpaís industrializado - tagországEstado-membro - legkevésbé fejlett országokpaís menos desenvolvido - harmadik országpaís terceiro - autópályadíjportagem - állati bőrpele de animal - fegyverellátásabastecimento de armas - part menti halászatpesca costeira - édesvízi halászatpesca de água doce - mélytengeri halászatpesca de alto mar - ipari halászatpesca industrial - tengeri halászatpesca marítima - visszaengedett halpescado rejeitado - hagyományos halászatpesca tradicional - halászpescador - energiaellátásaprovisionamento energético - új pedagógiapedagogia moderna - halálbüntetéspena de morte - PeloponnészoszPeloponeso - bárkabatelão - áruhiánypenúria - élelmiszer-hiánypenúria alimentar - pénzügyi kiegyenlítésperequação financeira - akvakultúraaquicultura - aktív feldolgozásaperfeiçoamento activo - passzív feldolgozásaperfeiçoamento passivo - halászati idénycampanha de pesca - EK átmeneti időszakperíodo de transição CE - vezetői engedélycarta de condução - európai vezetői engedélycarta de condução europeia - építési engedélylicença de construção - AquitániaAquitânia - halászati engedélyautorização de pesca - munkavállalási engedélylicença de trabalho - PeruPeru - hatalom megszemélyesítésepersonalização do poder - idős személypessoa idosa - elvált személypessoa divorciada - házas személypessoa casada - Szaúd-ArábiaArábia Saudita - jogi személypessoa colectiva - természetes személypessoa singular - külön élő személypessoa separada - egyszemélyes háztartáspessoa só - özvegypessoa viúva - személyzetpessoal - földi személyzetpessoal de terra - A besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria A - földimogyoróamendoim - B besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria B - C besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria C - D besorolási fokozatba tartozó EK-személyzetpessoal CE de categoria D - vezetőszemélyzetcondutor - szállító személyzetpessoal dos transportes - jogi szakmapessoal judiciário - a hajó és repülőgép személyzetetripulação - büntetés-végrehajtási személyzetpessoal penitenciário - AragóniaAragão - pénzügyi veszteségprejuízo financeiro - állatjárványpeste animal - peszticidpesticida - kisvállalkozáspequena empresa - kis- és középvállalkozásokpequenas e médias empresas - kis méretű mezőgazdasági üzempequena exploração agrícola - kisvárosvila - Kis-AntillákPequenas Antilhas - petíciópetição - petrolkémiapetroquímica - olajdollárpetrodólar - nyersolajpetróleo - farmakológiafarmacologia - Fülöp-szigetekFilipinas - életfilozófiafilosofia - politikai filozófiafilosofia política - arbitrázsarbitragem financeira - foszforfósforo - fotokémiafotoquímica - napelempilha fotovoltaica - munkaélettanfisiologia do trabalho - magfizikafísica nuclear - PicardiePicardia - tartalék alkatrészpeça avulsa - PiemontePiemonte - nemzetközi választottbíráskodásarbitragem internacional - drágakőpedra preciosa - tüzelőanyag-cellapilha a combustível - kalózkodáspirataria - haltenyésztéspiscicultura - kerékpárútpista para ciclistas - tőkebefektetésaplicação de capitais - vámplafonmáximo tarifário - politikai egyeztetésarbitragem política - síkságplanície - válságrendezési tervplano anticrise - városrendezési tervplano de urbanização - Colombo-tervPlano de Colombo - fejlesztési tervplano de desenvolvimento - finanszírozási tervplano de financiamento - planktonplâncton - fatermesztésarboricultura - oktatástervezésplaneamento da educação - családtervezésplaneamento familiar - a termelés tervezéseplaneamento da produção - a szállítás tervezéseplaneamento dos transportes - piactervezésplaneamento do mercado - gazdasági tervezésplaneamento económico - pénzügyi tervezésplaneamento financeiro - faárvore - ipari tervezésplaneamento industrial - állami tervezésplaneamento nacional - regionális tervezésplaneamento regional - ágazati tervezésplaneamento sectorial - magról nevelt növényplântula - ültetvényplantação - vízinövényplanta aquática - takarmánynövényplanta forrageira - ipari növényplanta industrial - olajnövényplanta oleaginosa - tűlevelűekconífera - kapásnövényplanta tuberosa - textilnövényplanta têxtil - trópusi növényplanta tropical - fóliás növénytermesztéscultura sob plástico - plasztizálószerplastificante - lemezprancha - politikai programprograma político - kontinentális talapzatplataforma continental - platinaplatina - gipszgesso - lombhullató faárvore folhosa - teljes foglalkoztatottságpleno emprego - ólomchumbo - plutóniumplutónio - gumiabroncspneu - UNDPPNUDI - UNEPPNUA - súly és méretpesos e dimensões - árusítóhelyponto de venda - halpeixe - édesvízi halpeixe de água doce - tengeri halpeixe de água salgada - friss halpeixe fresco - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - rendőrségpolícia - bűnügyi rendőrségpolícia judiciária - agrárpolitikapolítica agrícola - közös agrárpolitikaPolítica Agrícola Comum - nemzeti agrárpolitikapolítica agrícola nacional - regionális agrárpolitikapolítica agrícola regional - élelmiszer-politikapolítica alimentar - bankpolitikapolítica bancária - költségvetési politikapolítica orçamental - kereskedelempolitikapolítica comercial - közös kereskedelempolitikapolítica comercial comum - közösségi politikapolítica comunitária - önkorlátozási megállapodásacordo de limitação - régészetarqueologia - közösségi foglalkoztatáspolitikapolítica comunitária do emprego - közös halászati politikapolítica comum da pesca - közös árpolitikapolítica comum de preços - közös közlekedéspolitikapolítica comum dos transportes - konjunktúrapolitikapolítica conjuntural - kultúrpolitikapolítica cultural - segélypolitikapolítica de ajuda - megszorító politikapolítica de austeridade - intervenciós politikapolítica de intervenção - befektetési politikapolítica de investimento - védelmi politikapolítica de defesa - fejlesztési politikapolítica de desenvolvimento - finanszírozási politikapolítica de financiamento - oktatáspolitikapolítica da educação - foglalkoztatáspolitikapolítica do emprego - üzletpolitikapolítica da empresa - környezetvédelmi politikapolítica do ambiente - építészetarquitectura - információs politikapolítica de informação - kommunikációs politikapolítica da comunicação - versenypolitikapolítica da concorrência - építési politikapolítica da construção - halászati politikapolítica da pesca - mezőgazdasági termelési politikapolítica da produção agrícola - kutatáspolitikapolítica de investigação - egészségügyi politikapolítica de saúde - születésszabályozási politikapolítica de natalidade - termeléspolitikapolítica de produção - szoláris építészetarquitectura solar - támogatási politikapolítica de apoio - népesedési politikapolítica demográfica - tömbpolitikapolítica de blocos - devizapolitikapolítica cambial - exportpolitikapolítica das exportações - importpolitikapolítica das importações - árpolitikapolítica de preços - jövedelempolitikapolítica de rendimentos - bérpolitikapolítica salarial - levéltárarquivo - agrárstruktúra-politikapolítica das estruturas agrícolas - közlekedéspolitikapolítica dos transportes - hitelezési politikapolítica de crédito - lakáspolitikapolítica da habitação - gazdaságpolitikapolítica económica - energiapolitikapolítica energética - európai védelmi politikapolítica europeia de defesa - külpolitikapolítica externa - családpolitikapolítica familiar - pénzügyi politikapolítica financeira - Északi-sarkÁrctico - fiskális politikapolítica fiscal - erdészeti politikapolítica florestal - kormányzati politikapolítica governamental - iparpolitikapolítica industrial - belpolitikapolítica interna - migrációs politikapolítica migratória - monetáris politikapolítica monetária - agrimonetáris politikapolítica monetária agrícola - kikötőpolitikapolítica portuária - közös kikötőpolitikapolítica portuária comum - ezüstprata - regionális politikapolítica regional - közösségi regionális politikapolítica regional comunitária - szociálpolitikapolítica social - strukturális politikapolítica estrutural - vámtarifa-politikapolítica pautal - közös vámtarifa-politikapolítica pautal comum - szennyező anyagpoluente - légszennyező anyagpoluente atmosférico - vízszennyező anyagpoluente da água - környezetszennyezéspoluição - ArgentínaArgentina - zajszennyezéspoluição sonora - légszennyezéspoluição atmosférica - vegyi szennyezéspoluição química - szárazföldi eredetű szennyezéspoluição de origem telúrica - vízszennyezéspoluição da água - élelmiszerszennyezéspoluição dos alimentos - partszennyezéspoluição costeira - vízfolyások szennyezésepoluição dos cursos de água - talajszennyezéspoluição do solo - tengerszennyezéspoluição marítima - szárazgazdálkodáscultura em zonas áridas - szerves szennyezéspoluição orgânica - mezőgazdaság okozta szennyezéspoluição pela agricultura - radioaktív szennyezéspoluição radioactiva - sztratoszferikus szennyezéspoluição estratosférica - hőszennyezéspoluição térmica - határon átnyúló környezetszennyezéspoluição transfronteiriça - LengyelországPolónia - vegyesműveléspolicultura - polimerpolímero - PolinéziaPolinésia - Francia PolinéziaPolinésia Francesa - burgonyabatata - hőszivattyúbomba de calor - aktív népességpopulação activa - aktív mezőgazdasági népességpopulação activa agrícola - aktív foglalkoztatott népességpopulação activa ocupada - munkaképes korú népességpopulação em idade de trabalhar - a világ népességepopulação mundial - inaktív népességpopulação não-activa - halászati megállapodásacordo de pesca - vegyi fegyverarma química - agrárnépességpopulação rural - városi népességpopulação urbana - sertéssuíno - halászati kikötőporto de pesca - Puerto RicoPorto Rico - PortugáliaPortugal - Portugália régióiregiões de Portugal - erőfölényposição dominante - postai és távközlési szolgáltatásokcorreios e telecomunicações - hagyományos fegyverarma convencional - káliumpotássio - fejlődési potenciálpotencial de desenvolvimento - ApuliaPúglia - tolóhajózássirgagem - szilárd szennyezőanyagpoeira - politikai hatalompoder político - költségvetési hatáskörpoder orçamental - vásárlóerőpoder de compra - mérlegelési jogpoder de apreciação - végrehajtási jogkörpoder de execução - kezdeményezési jogpoder de iniciativa - felügyeleti jogkörpoder de controlo - döntéshozatali hatáskörpoder de decisão - tárgyalási felhatalmazáspoder de negociação - megerősítési jogkörpoder de ratificação - diszkrecionális jogkörpoder discricionário - végrehajtó hatalompoder executivo - bírói hatalompoder judicial - jogalkotói hatalompoder legislativo - rendeletalkotási jogpoder regulamentar - hatóságokpoderes públicos - előrecsomagoláspré-embalagem - általános preferenciákpreferências generalizadas - mezőgazdasági lefölözésdireito nivelador agrícola - ESZAK-járulékdireito nivelador CECA - első munkahelyprimeiro emprego - korai gyermekkorprimeira infância - nukleáris fegyverarma nuclear - talaj-előkészítésmobilização do solo - büntetés elévüléseprescrição da pena - parlament elnökepresidente da assembleia - sajtóimprensa - politikai sajtóimprensa política - hozzátartozói nyugellátáspensão de sobrevivência - szolgáltatásnyújtásprestação de serviços - harcászati nukleáris fegyverarma nuclear táctica - családi ellátásprestação familiar - társadalombiztosítási juttatásprestação social - kölcsönempréstimo concedido - EBB-kölcsönempréstimo BEI - ESZAK-kölcsönempréstimo CECA - közösségi kölcsönempréstimo comunitário concedido - Euratom-kölcsönempréstimo Euratom - környezetszennyezés megelőzéseprevenção da poluição - rövid távú előrejelzésprevisão a curto prazo - hosszú távú előrejelzésprevisão a longo prazo - középtávú előrejelzésprevisão a médio prazo - költségvetési becslésestimativa orçamental - gazdasági előrejelzésprevisão económica - a jog szupremáciájaprimado do direito - közösségi jog elsőbbségeprimado do direito comunitário - jutalomprémio salarial - vágási támogatásprémio de abate - kivágási támogatássubsídio de arranque - értékesítés megszüntetésére nyújtott jövedelemtámogatásprémio de não-comercialização - biztosítási díjprémio de seguro - tárolási támogatásprémio de armazenagem - korai zöldség és gyümölcslegumes e frutos temporãos - a szennyező fizet elveprincípio do poluidor-pagador - gazdasági prioritásprioridade económica - fegyveres erőkforças armadas - határozathozataltomada de decisão - politikai fogolypreso político - jogfosztásprivação de direitos - árpreços - árréspreço dentro do intervalo de variação - exportárpreço à exportação - importárpreço à importação - fogyasztói árpreço de consumo - hivatásos hadseregforças armadas profissionais - termelői árpreço no produtor - mezőgazdasági árpreço agrícola - élelmiszerárpreço alimentar - cif-árpreço CIF - vételárpreço de compra - zsilipárpreço-comporta - intervenciós árpreço de intervenção - szabványárpreço de objectivo - ármegállapodásacordo de preços - fegyverzetarmamento - ajánlati árpreço de oferta - irányadó árpreço de orientação - alapárpreço de base - aktiválási árpreço de desencadeamento - kiskereskedelmi árpreço de retalho - nagykereskedelmi árpreço por grosso - energiaárpreço da energia - földárpreço da terra - piaci árpreço de mercado - referenciaárpreço de referência - aromaaromatizante - kivonási árpreço de retirada do mercado - önköltségi árpreço de custo - küszöbárpreço-limiar - támogatott árpreço de sustentação - parkolási díjpreço de estacionamento - eladási árpreço de venda - nyersanyagárpreço dos produtos de base - diszkriminatív árpreço discriminatório - haszonbérpreço do arrendamento rural - világpiaci árpreço no mercado mundial - közigazgatási határozatdespacho - előre meghatározott árpreço preestabelecido - költségmentesen a hajó fedélzetérepreço FOB - határparitásos árpreço franco-fronteira - triggerárpreço gatilho - garantált árpreço garantido - rögzített árpreço fixado - irányárpreço indicativo - ipari árpreço de fábrica - szabad árpreço livre - maximálárpreço máximo - öntözésirrigação - minimálárpreço mínimo - garantált minimálárpreço mínimo garantido - átlagárpreço médio - preferenciális árpreço preferencial - kedvezményes árpreço reduzido - beszerzési árpreço incluindo portes - reprezentatív árpreço representativo - művészetekartes - irányadó piaci árpreço representativo de mercado - társadalmi problémaproblema social - várostervezési problémaproblema urbano - kémiai eljárásprocesso químico - elektromos eljárásprocesso eléctrico - fizikai eljárásprocesso físico - közigazgatási eljárásprocesso administrativo - szubvencióellenes eljárásprocesso anti-subvenção - populáris művészetarte popular - költségvetési eljárástramitação orçamental - polgári eljárásprocesso civil - fegyelmi eljárásprocesso disciplinar - bírósági eljárásprocesso judicial - törvényalkotási eljárásprocesso legislativo - parlamenti eljárásprocesso parlamentar - büntetőeljárásprocesso penal - Közel-KeletMédio Oriente - ajándéktárgyartigo para oferta - termelésprodução - szalagon gyártásprodução em cadeia - mezőgazdasági termelésprodução agrícola - élelmiszergyártásprodução alimentar - állattenyésztésprodução animal - kézműipari termelésprodução artesanal - közösségi termelésprodução comunitária - folyamatos termelésprodução contínua - energiatermelésprodução de energia - hidrogéngyártásprodução de hidrogénio - tömegtermelésprodução em massa - halászati termékprodução pesqueira - elégtelen termelésprodução deficitária - ipari termelésprodução industrial - világtermelésprodução mundial - nemzeti termelésprodução nacional - növénytermesztésprodução vegetal - termelékenységprodutividade - mezőgazdasági termelékenységprodutividade agrícola - dekorációs árucikkartigo de decoração - földterület termelékenységeprodutividade da terra - munkahatékonyságprodutividade do trabalho - gabonakészítményproduto à base de cereais - gyümölcstermékproduto à base de frutos - zöldségtermékproduto à base de legumes - haltermékproduto à base de peixe - cukortermékproduto à base de açúcar - mezőgazdasági termékproduto agrícola - élelmiszerproduto alimentar - élelmiszerkészítményproduto alimentar complexo - állati termékproduto animal - húskészítményproduto à base de carne - vegyipari termékproduto químico - szervetlen vegyi anyagproduto químico inorgânico - sűrített élelmiszerproduto concentrado - csomagolt termékproduto embalado - fagyasztott termékproduto congelado - kozmetikai termékproduto cosmético - sportfelszerelésartigo desportivo - csomagolóanyagmaterial de embalagem - tisztítószerproduto de limpeza - alaptermékproduto de base - édesipari termékproduto de confeitaria - tömegfogyasztási cikkekproduto de grande consumo - helyettesítő termékproduto de substituição - dehidratált termékproduto desidratado - diétás élelmiszerproduto dietético - fatermékproduto em madeira - piperecikkartigo de toucador - ömlesztett áruproduto a granel - füstölt termékproduto fumado - ipari termékproduto industrial - gyúlékony termékproduto inflamável - instant termékproduto instantâneo - bruttó hazai termékproduto interno bruto - besugárzott élelmiszerproduto irradiado - tejterméklacticínio - liofilizált termékproduto liofilizado - előállított termékproduto manufacturado - fémtermékproduto metálico - bányászati termékproduto mineiro - hazai termékproduto nacional - bruttó nemzeti termékproduto nacional bruto - új termékproduto novo - származó termékproduto originário - kőolajtermékproduto petrolífero - gyógyszerkészítményproduto farmacêutico - háztartási cikkartigo doméstico - fehérjetermékekproduto proteico - sűrített alapanyagból készült termékproduto reconstituído - hűtött termékproduto refrigerado - bruttó regionális termékproduto regional bruto - sózott termékproduto salgado - félkész árukproduto semimanufacturado - érzékeny termékproduto sensível - mélyfagyasztott termékproduto ultracongelado - textiltermékproduto têxtil - kézművesartesão - állatorvosi termékproduto veterinário - kereskedelmi szakmákprofissão comercial - pénzügyi szakmaprofissão financeira - szabadfoglalkozásúprofissão liberal - egészségügyi szakmaprofissão médica - paramedicinális szakmaprofissão paramédica - WFPPAM - cselekvési programprograma de acção - segélyprogramprograma de ajuda - tantervprograma de ensino - kutatási programprograma de investigação - választási programprograma eleitoral - tudományos fejlődésprogresso científico - beruházási projektprojecto de investimento - költségvetési tervezetprojecto de orçamento - kormány által előterjesztett törvényjavaslatprojecto de lei - kutatási projektprojecto de investigação - ipari projektprojecto industrial - eladásösztönzéspromoção comercial - kereskedelem ösztönzésepromoção das trocas - beruházásösztönzéspromoção do investimento - ingatlanfejlesztéspromoção imobiliária - szakmai előmenetelpromoção profissional - választási propagandapropaganda eleitoral - EK-javaslatproposta CE - előadó-művészetartes do espectáculo - képviselői törvényjavaslatproposta de lei - állami tulajdonpropriedade pública - földtulajdonpropriedade fundiária - mezőgazdasági ingatlanpropriedade rústica - ingatlantulajdonpropriedade imobiliária - ipari tulajdonpropriedade industrial - szellemi tulajdonpropriedade intelectual - személyes vagyontárgypropriedade mobiliária - magántulajdonpropriedade privada - ArubaAruba - bányászati kutatásprospecção mineira - jövőtanulmányokprospectiva - prostitúcióprostituição - zajvédelemprotecção contra o ruído - környezetvédelemprotecção do ambiente - az állatvilág védelmeprotecção da fauna - a növényvilág védelmeprotecção da flora - a magánélet védelmeprotecção da vida privada - ESAAEE - állatvédelemprotecção dos animais - társasági tagok védelmeprotecção dos sócios - kapcsolattartás védelmeprotecção das comunicações - szabadságok védelmeprotecção das liberdades - kissebségek védelmeprotecção das minorias - diplomáciai védelemprotecção diplomática - fogyasztóvédelemprotecção do consumidor - szakosítási megállapodásacordo de especialização - ÁzsiaÁsia - piacvédelemprotecção do mercado - nemzeti örökségvédelemprotecção do património - természeti környezet megőrzéseprotecção da paisagem - talajvédelemprotecção do solo - anya- és gyermekvédelemprotecção materno-infantil - protekcionizmusproteccionismo - állati fehérjeproteína animal - szintetikus fehérjeproteína de síntese - tejfehérjeproteína do leite - Dél-ÁzsiaÁsia do Sul - növényi fehérjeproteína vegetal - megállapodás jegyzőkönyveprotocolo de acordo - cukorjegyzőkönyvProtocolo do Açúcar - prototípusprotótipo - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - tartományprovíncia - pszichiátriapsiquiatria - pszichológiapsicologia - munkapszichológiapsicologia do trabalho - közzétételpublicação - közösségi kiadványpublicação comunitária - jogszabály kihirdetésepublicação da lei - reklámpublicidade - tisztességtelen reklámpublicidade abusiva - elszámolások nyilvánosságapublicidade das contas - a díjszabás közzétételepublicidade das tarifas - KatarQatar - politikai menedékjogasilo político - szakképesítésqualificação profissional - környezetminőségqualidade do ambiente - életminőségqualidade de vida - termékminőségqualidade do produto - kifogott hal mennyiségequantidade de pescado desembarcado - hátrányos társadalmi helyzetű osztálycategoria social desfavorecida - írásbeli kérdéspergunta escrita - szóbeli kérdéspergunta oral - parlamenti kérdéspergunta parlamentar - szennyeződésmentesítéssaneamento - határozatképességquórum - fogási kvótaquota de pesca - szükséges szavazatarányquociente eleitoral - radioaktivitásradioactividade - műsorszórás, sugárzásradiodifusão, transmissão - sugárvédelemradioprotecção - ENSZ-közgyűlésAssembleia Geral ONU - kőolaj-finomításrefinação de petróleo - cukorfinomításrefinação de açúcar - szőlőuva - cégnévfirma comercial - tőke hazatelepítéserepatriação de capitais - jelentésrelatório - a mezőgazdaság és a kereskedelem kapcsolatarelação agricultura-comércio - a mezőgazdaság és az ipar kapcsolatarelação agricultura-indústria - éves jelentésrelatório de actividade - bizottsági jelentésrelatório de comissão parlamentar - kutatási jelentésrelatório de investigação - jogszabályok közelítéseaproximação das legislações - politikák közelítéseaproximação de políticas - Rasz el-HajmaRas al Khaimah - adóalapmatéria colectável - megállapodás megerősítéseratificação de acordo - viszonyszámrácio - atomreaktorreactor nuclear - szakmai átképzésreconversão profissional - újrafelfegyverkezésrearmamento - viszontbiztosításresseguro - teljes körű felmérésrecenseamento - népszámlálásrecenseamento da população - képzési támogatásassistência em formação - gazdasági recessziórecessão económica - bevételreceita - exportbevételreceita de exportação - megengedhetőségadmissibilidade - kutatásinvestigação - agrárkutatásinvestigação agronómica - alkalmazott kutatásinvestigação aplicada - energiakutatásinvestigação energética - dokumentumok visszakeresésepesquisa documental - környezetvédelmi kutatásinvestigação ecológica - erdészeti kutatásinvestigação florestal - halászati kutatásinvestigação haliêutica - ipari kutatásinvestigação industrial - orvosi kutatásinvestigação médica - tudományos kutatásinvestigação científica - betakarításcolheita - ajánlásrecomendação - közösségi ajánlásrecomendação comunitária - gazdasági megállapodásacordo económico - kölcsönös biztosítómutualidade social - ESZAK-ajánlásrecomendação CECA - EAEK-ajánlásrecomendação CEEA - oklevelek elismerésereconhecimento dos diplomas - gazdasági újjáépítésreconstrução económica - kertészetre való áttérésreconversão para horticultura - állatállomány átállításareconversão de gado - ipari átállásreconversão industrial - húsmarha-tenyésztésre való áttérésreconversão leite-carne - termelési áttérésreconversão da produção - fellebbezés közigazgatási szervnélacções e recursos - megsemmisítési keresetrecurso de anulação - mulasztás megállapítása iránti keresetacção por omissão - tagállami mulasztás megállapítása iránti keresetacção por incumprimento - személyzetfelvételrecrutamento - egyesületassociação - energetikai hasznosításrecuperação de energia - tőke visszaforgatásareciclagem de capitais - a hulladék anyagában történő hasznosításareciclagem de resíduos - aromanövényplanta aromática - haderőcsökkentésredução de forças - gyógynövényplanta medicinal - szójaolajóleo de soja - napraforgóolajóleo de girassol - munkaidő-csökkentésredução do tempo de trabalho - vadhúscarne de caça - nyúlhúscarne de coelho - kukoricaolajóleo de milho - vámcsökkentésredução pautal - sovány tejporleite em pó desnatado - viszontleszámítolásredesconto - átértékelésrevalorização - újrakivitelreexportação - szárított termékproduto seco - stabilizátoragente de textura - gyorsított eljárásprocedimento cautelar - mezőgazdasági támogatásajuda à agricultura - népszavazásreferendo - közösségi preferenciapreferência comunitária - közigazgatási reformreforma administrativa - KAP-reformreforma da PAC - agrárreformreforma agrária - a mezőgazdasági termelés szabályozásaregulamentação da produção agrícola - oktatási reformreforma do ensino - mezőgazdasági kvótaquota agrícola - garanciaküszöblimiar de garantia - alternatív mezőgazdasági termelésprodução agrícola alternativa - olaj- és zsírilletéktaxa sobre as matérias gordas - földreformreforma fundiária - hátrányos helyzetű mezőgazdasági térségzona agrícola desfavorecida - női gazdálkodóagricultora - fiatal gazdálkodójovem agricultor - igazságszolgáltatási reformreforma judiciária - mezőgazdasági üzemek összefogásaagrupamento de explorações agrícolas - mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapficha de exploração agrícola - növény-egészségügyi termékproduto fitossanitário - menekültrefugiado - gyomirtó szerherbicida - veszettségraiva - tejtermelésprodução leiteira - gabonapótlósubstituto cerealífero - politikai menekültrefugiado político - erdészeti érdekcsoportgrupo florestal - ajánlat elutasításarecusa de oferta - fakitermelésprodução de madeira - erdészeti tulajdonpropriedade florestal - állami erdőfloresta estatal - magánerdőfloresta privada - értékesítés megtagadásarecusa de venda - kagylótenyésztésconquicultura - halászati termelésprodução aquícola - halászati jogosítványlicença de pesca - autoritárius rendszerregime autoritário - segélyrendszerregime de ajuda - vállalkozás szétválásacisão de empresas - transznacionális vállalkozásempresa transnacional - kizárólagos beszerzési megállapodáscompra em exclusividade - közhasznú vállalkozásempresa de interesse público - szelektív forgalmazási megállapodásdistribuição selectiva - földtulajdoni rendszerregime de propriedade do solo - elektronikus levélcorreio electrónico - határon átnyúló adatáramlásfluxo de dados transfronteiriço - kereskedelmi médiameios de comunicação comerciais - gazdasági rendszerregime económico - helyi médiameios de comunicação locais - magánmédiameios de comunicação privados - katonai diktatúraregime militar - adatátviteli hálózatrede de transmissão - videokonferenciateleconferência - európai televíziótelevisão europeia - parlamentáris rendszerregime parlamentar - előfizetéses televíziótelevisão sujeita a pagamento - videotexvideotexto - otthoni számítástechnikainformática doméstica - információtárolásmemorização de dados - politikai rendszerregime político - alkalmazott számítástechnikainformática aplicada - számítógépes bűnözéscriminalidade informática - adatvédelmi jogdireito da informática - mesterséges intelligenciainteligência artificial - régióregião - az EU Hivatalos LapjaJornal Oficial UE - számítógépes kalózkodáspirataria informática - mezőgazdasági régióregião agrícola - választási monitoringcontrolo do escrutínio - mandátumok halmozásaacumulação de mandatos - választási eredményresultado eleitoral - hatáskör delegálásadelegação de poderes - brüsszeli régióregião de Bruxelas-Capital - parlamenti küldöttségdelegação parlamentar - választójogi korhatármaioridade eleitoral - föderalizmusfederalismo - tengerparti régióregião litoral - plebiszcitumplebiscito - szavazateloszlásrepartição dos votos - véleményezési jogpoder consultivo - fejlődő régióregião de desenvolvimento - kinevezési jogpoder de nomeação - kiváltságprivilégio parlamentar - radikális pártpartido radical - hegyvidéki térségregião montanhosa - kevésbé fejlett térségregião desfavorecida - eltűnés erőszakos körülmények közöttdesaparecimento forçado - politikai kisebbségminoria política - rendőrségi ellenőrzéscontrolo de polícia - pacifizmuspacifismo - polgári védelemprotecção civil - gazdasági régióregião económica - szavazás képviselő útjánvoto por delegação - konzorciumjoint venture - flamand régióregião flamenga - végrehajtó szervexecutivo - kormányprogramprograma de governo - határ menti régióregião fronteiriça - piactámogatásapoio do mercado - gazdasági átalakulásreconversão económica - ipari térségregião industrial - átalakulási támogatásajuda à reconversão - szerkezetátalakítási támogatásajuda à reestruturação - értékesítési támogatásajuda ao escoamento - ipari támogatásajuda à indústria - jövedelem-újraelosztásredistribuição do rendimento - EK mediterrán térségregião mediterrânica CE - humanitárius segítségnyújtásajuda humanitária - segély menekültek részéreajuda aos refugiados - katasztrófa áldozatainak segélyezéseajuda aos sinistrados - fejlesztési segélyajuda ao desenvolvimento - kiemelt régióregião prioritária - vidéki térségregião rural - újonnan iparosodott országnovo país industrializado - idegenforgalmi régióregião turística - szociális gazdaságeconomia social - mezőgazdasági számlákcontabilidade económica agrícola - vallon régióregião da Valónia - hatástanulmányestudo de impacto - gazdasági következményconsequências económicas - egyeztető eljárásprocesso de concertação - regionalizációregionalização - metrómetropolitano - tehergépjárműveículo pesado - űrközlekedéstransporte espacial - űrjárműveículo espacial - a kereskedelem regionalizálásaregionalização das trocas - űrállomásinstalação espacial - regionalizmusregionalismo - járműkölcsönzésaluguer de veículos - közlekedési területlocalização dos transportes - rendeletregulamento - hajóvezetői engedélylicença de navegação - fuvarozási díjcusto do transporte - közösségi rendeletregulamento comunitário - a fuvardíjszabás engedélyezésehomologação das tarifas - kikötőforgalomtráfego portuário - EAEK-rendeletregulamento CEEA - forgalomirányításcontrolo da circulação - szállítási kontingensquota de transporte - közlekedési piacmercado dos transportes - járműnyilvántartásmatrícula do veículo - járműokmánydocumentação do veículo - vitarendezésresolução de diferendos - az utazás időtartamaduração do transporte - nagy sebességű közlekedéstransporte a grande velocidade - fuvarokmánydocumento de transporte - vezetési időtempo de condução - időszakos műszaki vizsgálatcontrolo técnico - utazási ügynökségagência de viagens - költségvetési rendeletregulamento financeiro - szállítási szerződéscontrato de transporte - társasági tagsócio - csődeljárásliquidação judicial - kereskedelmi rendelkezésekregulamentação comercial - várostervezési szabályozásregulamentação urbanística - légitársaságlinha aérea - közúti forgalomtrânsito por estrada - vadászati jogszabályokregulamentação da caça - tengeriközlekedés-politikapolítica marítima - tengeri konferenciaconferência marítima - közlekedési szabályokregulamentação da circulação - hulladéklerakásimersão de resíduos - hulladék tárolásaarmazenamento de resíduos - építési jogszabályokregulamentação da construção - toxikus anyagsubstância tóxica - környezetbarát járműveículo não poluente - a tengerfenék hasznosításaexploração dos fundos marinhos - források pótlásasubstituição dos recursos - környezeti hatásimpacto ambiental - környezetvédelmi ellenőrzésvigilância do ambiente - földrengés-monitoringprevenção anti-sísmica - partvédelemprotecção do litoral - sebességszabályozásregulamentação da velocidade - vízgazdálkodásgestão das águas - kartelljogregulamentação de acordos e práticas concertadas - geofizikai környezetmeio geofísico - állóvízágua estagnada - befektetési szabályokregulamentação do investimento - a tenger élővilágaespécie marinha - vadvilágvida selvagem - biztosításseguro - árszabályozásregulamentação de preços - növényállományrecursos vegetais - torkolatestuário - mezőgazdasági katasztrófacalamidade agrícola - vámszabályokregulamentação aduaneira - levélvesztésdesfolhamento - erózióerosão - gépjárművek okozta szennyezéspoluição automóvel - közlekedéspolitikai szabályokregulamentação dos transportes - olajszennyezéspoluição pelos hidrocarbonetos - fémek okozta szennyezéspoluição pelos metais - hajók okozta szennyezéspoluição pelos navios - ipari szennyezéspoluição industrial - piacszabályozásregularização do mercado - exportlefölözésdireito nivelador à exportação - importilletékdireito nivelador à importação - születésszabályozáscontrolo da natalidade - tiltott kereskedelemtráfico ilícito - intervenciós hivatalorganismo de intervenção - NimexeNimexe - kereskedelemi szabályozáscontrolo de transacções - eredetmegjelölésdenominação de origem - vámfelfüggesztéses eljárásregime aduaneiro suspensivo - újrabehozatalreimportação - vámvisszatérítésreembolso dos direitos aduaneiros - iskolai újrabeilleszkedésreinserção escolar - EK vámterületterritório aduaneiro CE - társadalmi rehabilitációreinserção social - egységes vámokmánydocumento único - vámalakiságok egyszerűsítésesimplificação das formalidades - a költségvetési tervezet elutasításarejeição do orçamento - tarifális besorolásespecialização pautal - kereskedelmi kapcsolatokrelações comerciais - pénzügyi megállapodásacordo financeiro - exportbiztosításaseguro à exportação - hulladékhőpoluente térmico - cserekereskedelemtrocas compensadas - közösségi kivitelexportação comunitária - közösségi behozatalimportação comunitária - áruk és szolgáltatásokbens e serviços - a gazdaság élénkítéserelançamento económico - termelési javakbens de produção - kétoldalú kapcsolatokrelações bilaterais - tőkejavakbens de equipamento - használt árumaterial usado - integrált kereskedelemcomércio integrado - kulturális kapcsolatokrelações culturais - ipari fogyasztásconsumo industrial - világfogyasztásconsumo mundial - merchandisingmerchandising - marketingmarketing - diplomáciai kapcsolatokrelações diplomáticas - kereskedelmi rendezvénymanifestação comercial - nettó árpreço sem taxas incluídas - munkaügyi kapcsolatokrelações do trabalho - veszteséges eladásvenda com prejuízo - önkiszolgálóself-service - társulásos kiskereskedelemcomércio associado - vándorkereskedelemcomércio ambulante - önálló kiskereskedéscomércio independente - üzletlánccadeia de lojas - az iskola és a gazdasági élet kapcsolatairelação escola-indústria - nagybani piacmercado grossista nacional - terjesztődistribuidor comercial - gazdasági kapcsolatokrelações económicas - pénzügyi likviditásdisponibilidade monetária - állam és egyház kapcsolatarelação Igreja-Estado - balesetbiztosításseguro de acidentes - Kelet-Nyugat kapcsolatokrelações Leste-Oeste - iparközi kapcsolatokrelações interindustriais - monetáris válságcrise monetária - intézményközi kapcsolatokrelações interinstitucionais - devizakorlátozásrestrição cambial - nemzetközi kapcsolatokrelações internacionais - kamatmentes hitelcrédito gratuito - leszámítolási kamatlábtaxa de desconto - hitelkorlátozáscontrolo do crédito - interparlamentáris kapcsolatokrelações interparlamentares - értékpapírtőzsdebolsa de valores - Közösségen belüli kapcsolatokrelações intracomunitárias - tőkekiáramlásfuga de capitais - transzferárcusto de transferência - a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolatarelação legislativo-executivo - nagyon rövid távú finanszírozásfinanciamento a muito curto prazo - monetáris kapcsolatokrelações monetárias - vállalati pénzügyekfinanciamento da empresa - többoldalú kapcsolatokrelações multilaterais - vagyonbiztosításseguro de bens - személybiztosításseguro de pessoas - együttbiztosításco-responsabilidade de seguro - kapcsolatok a város és a vidék közöttrelação cidade-campo - hitelintézetinstituição de crédito - iparbankbanco industrial - elektronikus banki szolgáltatásbanca electrónica - munkahelyi baleset-biztosításseguro de acidente de trabalho - emberi kapcsolatokrelações humanas - bankfelügyeletcontrolo bancário - banki díjakcustos bancários - költségvetési előirányzatcrédito orçamental - általános költségvetésorçamento geral do Estado - közönségkapcsolatokrelações públicas - regionális pénzügyekfinanças regionais - vallásreligião - a közösségi költségvetés finanszírozásafinanciamento do orçamento comunitário - tagállami hozzájáruláscontribuição dos Estados-membros - kormányátalakításremodelação ministerial - adóegyezményconvenção fiscal - adóellenőrzéscontrolo fiscal - törlesztésreembolso - különadóimposto extraordinário - birtokrendezésemparcelamento - tarifatáblázattarifa com margens fixas de variação - kiviteli vámok elengedéseisenção de imposições nas exportações - egységárpreço unitário - támogatott díjszabástarifa de apoio - vegyes árpreço misto - importhelyettesítéssubstituição das importações - mezőgazdasági termékek árapreços dos produtos agrícolas - munkaviszonyból származó jövedelemremuneração do trabalho - mezőgazdasági biztosításseguro agrícola - terméshozamrendimento agrícola - állampolgári neveléseducação cívica - kereskedelmi oktatásensino comercial - oktatási anyagmaterial de ensino - oktatóprogramsoftware didáctico - kapcsolat az iskola és a munka világa közöttrelação escola-vida profissional - városrekonstrukciórenovação urbana - neurobiológianeurobiologia - jövedelmezőségrentabilidade - nőgyógyászatginecologia - ideggyógyászatneurologia - gyermekgyógyászatpediatria - fogorvostanmedicina dentária - elsősegélyprimeiros socorros - alternatív gyógyászatmedicina paralela - ipari reorganizációreorganização industrial - akusztikaacústica - optikaóptica - kibernetikacibernética - kőzettanpetrologia - segély szétosztásarepartição da ajuda - vallási szektaseita religiosa - teológiateologia - adóterhek megoszlásadistribuição da carga fiscal - egységes piacmercado único - a népesség földrajzi megoszlásadistribuição geográfica da população - egyszülős családfamília monoparental - örökbefogadott gyermekcriança adoptada - gépjármű-biztosításseguro automóvel - a termelés elosztásarepartição da produção - családvédelemprotecção da família - piacfelosztási megállapodásrepartição do mercado - mesterséges megtermékenyítésreprodução artificial - mesterséges termékenyítésinseminação artificial - in vitro megtermékenyítésfecundação in vitro - javak elosztásadistribuição da riqueza - dajkaanyamãe portadora - szülői jogpoder paternal - mandátumok elosztásarepartição dos mandatos - leszármazásfiliação - vezetéknévapelido - szülői felelősségresponsabilidade paternal - különválásseparação judicial - népességdinamikadinâmica da população - jövedelemelosztásdistribuição do rendimento - migránsmigrante - munkaelosztásdistribuição do trabalho - letelepedési célú migrációmigração de povoamento - hazatelepülési támogatásajuda ao regresso - népességelöregedésenvelhecimento demográfico - szakmai mobilitásmobilidade profissional - földrajzi eloszlásdistribuição geográfica - kormegoszlásdistribuição etária - egy főre jutó elosztásproduto per capita - kitüntetésdistinção honorífica - önkéntes munkasolidariedade social - önkéntes szervezetorganização de beneficência - munkanélküliségi biztosításseguro de desemprego - foglalkoztatottak szerinti elosztásproduto por pessoa activa - játékjogos - játék-szervezésestabelecimento de jogos - elektronikus játékjogo automático - nemi megoszlásdistribuição por sexos - sporthorgászatpesca desportiva - turistaforgalomintercâmbio turístico - idegenforgalomturismo estrangeiro - falusi turizmusturismo rural - repertóriumrepertório - idegenforgalmi infrastruktúrainfra-estrutura turística - szociális költségvetésorçamento social - újraültetésreplantação - európai szociálpolitikapolítica social europeia - bűnözés elleni küzdelemcombate à delinquência - bűnözéscriminalidade - testi fogyatékosdeficiente físico - előirányzatok átcsoportosításatransferência de verba - szellemi fogyatékosdeficiente mental - hajléktalanságsem-abrigo - szexuális csonkításmutilação sexual - heti pihenőidődescanso semanal - visszaélés kábítószerreltráfico de estupefacientes - általános orvostanclínica geral - szociális támogatásassistência social - szociális létesítményequipamento social - társadalombiztosítási jogdireito à segurança social - szociális munkatrabalho social - otthoni segítségnyújtásajuda doméstica - kiegészítő nyugdíjpensão complementar - szakszervezeti képviselőrepresentante sindical - egészségbiztosítási kártyacartão sanitário - egészségügyi kiadásokdespesas de saúde - kórházi költségekdespesas de hospitalização - diplomáciai képviseletrepresentação diplomática - hospitalizációinternamento hospitalar - otthoni ápoláscuidados médicos ao domicílio - betegjogokdireitos do doente - közegészségügyhigiene pública - társadalom-orvostanmedicina social - hitelbiztosításseguro de crédito - munkavállalói képviseletrepresentação do pessoal - magánorvoslásmedicina privada - városépítészetconstrução urbana - városi infrastruktúrainfra-estrutura urbana - ingatlanpiacmercado imobiliário - politikai képviseletrepresentação política - bérleti szabályozáslei das rendas - Man szigetIlha de Man - Kasztília és LeónCastela e Leão - arányos képviseletrepresentação proporcional - Kasztília-La ManchaCastela e Mancha - KantábriaCantábria - Baleár-szigetekIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta és MelillaCeuta e Melilha - elnyomásrepressão - madridi közösségComunidade de Madrid - valenciai közösségComunidade de Valença - Murciai RégióRegião de Múrcia - Észak-Portugáliaregião do Norte - Közép-Portugália - Lisszabon és a Tejo völgyeLisboa e vale do Tejo - Észak-AngliaInglaterra do Norte - Északnyugat-AngliaInglaterra do Noroeste - Délkelet-AngliaInglaterra do Sudeste - Délnyugat-AngliaInglaterra do Sudoeste - gazdasági fellendülésretoma económica - Antigua és BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Saint Christopher és NevisSão Cristóvão e Nevis - sokszorosításreprografia - Saint Vincent és Grenadine-szigetekSão Vicente e Granadinas - Amerikai Virgin-szigetekIlhas Virgens americanas - Nagy-MaghrebGrande Magrebe - állatnemesítésreprodução animal - növényszaporításreprodução vegetal - Marshall-szigetekIlhas Marshall - Amerikai SzamoaSamoa Americana, Samoa Orientais - fogyatékkal élők biztosításaseguro de invalidez - köztársaságrepública - sarkvidékregião polar - Dominikai KöztársaságRepública Dominicana - Pitcairn-szigetekPitcairn - munkavállalók igénybe vételerequisição de trabalhadores - biológiai fegyverarma biológica - tömegpusztító fegyverarma de destruição maciça - stratégiai atomfegyverarma nuclear estratégica - információs hálózatrede de informação - atombombabomba atómica - mezőgazdasági számviteli információs hálózatrede de informação contabilística - ballisztikus rakétamíssil balístico - irányított lövedékmíssil guiado - interkontinentális rakétamíssil intercontinental - közlekedési hálózatrede de transporte - hadiflottaforça naval - vasúthálózatrede ferroviária - űrfegyverarma espacial - lézerfegyverarma de laser - gyújtófegyverarma incendiária - lőfegyverek és lőszerekarma de fogo e munições - hajóúthálózatrede de vias navegáveis - szárazföldi hadseregexército - félkatonai erőkforça paramilitar - közúthálózatrede de estradas - légierőforça aérea - tartalékos hadseregreservistas - külföldön állomásozó haderőkforças armadas no estrangeiro - haditengerészetmarinha de guerra - tartalékokreservas - női katonai szolgálatserviço militar feminino - önkéntes katonai szolgálatserviço voluntário - céltartalékreserva contabilística - védelmi kiadásokdespesas de defesa - stratégiai védelemdefesa estratégica - devizatartalékreservas cambiais - nemzetközi biztonságsegurança internacional - fegyverzeti politikapolítica de armamento - európai fegyverzetpolitikapolítica europeia de armamento - európai biztonságsegurança europeia - nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásanão-proliferação nuclear - fegyverzetkorlátozáslimitação de armamento - atomfegyvermentes övezet létrehozásadesnuclearização - természetvédelmi területreserva natural - fegyverrendszerek összehangolásaharmonização do armamento - lakóhelyresidência - nemzetközi megállapodásacordo internacional - kétoldalú megállapodásacordo bilateral - többoldalú megállapodásacordo multilateral - másodlagos lakóhelysegunda residência - nemzetközi tárgyalásoknegociação internacional - megállapodás aláírásaassinatura de acordo - nemzetközi jogi okmányinstrumento internacional - nemzetközi egyezményconvenção internacional - peszticid-szermaradékresíduo de pesticida - nemzetközi szervezet határozataresolução - fahulladékresíduo de madeira - európai egyezményconvenção europeia - ENSZ nemzetközi egyezségokmánypacto internacional ONU - nemzetközi ügyekpolítica internacional - szerződés megszüntetéserescisão de contrato - nemzetközi kérdésquestão internacional - kárbiztosításseguro contra danos - gyantaresina - a két német állam közötti kapcsolatokrelações interalemãs - hivatalos látogatásvisita oficial - nemzetközi segítségnyújtásajuda internacional - magatartási kódexcódigo de conduta - nemzetközi szankcióksanção internacional - közösségi állásfoglalásresolução comunitária - vallási csoportgrupo religioso - szociokulturális csoportgrupo sociocultural - élelmiszer-önellátásindependência alimentar - együttműködési politikapolítica de cooperação - ENSZ határozatresolução ONU - jogi együttműködéscooperação jurídica - katonai megszállásocupação militar - EP-állásfoglalásresolução PE - megszállt területterritório ocupado - többnemzetiségű erőkforça multinacional - felelősségresponsabilidade - hadifogolyprisioneiro de guerra - örmény-kérdésquestão arménia - kurdisztáni kérdésquestão do Curdistão - palesztin-kérdésquestão da Palestina - Németország egyesüléseunificação da Alemanha - nemzetközi felelősségresponsabilidade internacional - CDECDE - euromissileeuromísseis - fegyverzetellenőrzéscontrolo de armamento - miniszteri felelősségresponsabilidade governamental - START-megállapodásacordo START - ABM-szerződésAcordo ABM - békés övezetzona de paz - egészségbiztosításseguro de doença - büntetőjogi felelősségresponsabilidade penal - EBESZOSCE - tartós munkanélküliségdesemprego de longa duração - munkába történő visszailleszkedésreinserção profissional - politikai felelősségresponsabilidade política - küzdelem a munkanélküliség ellencombate ao desemprego - humánerőforrás-tervezésplanificação da mão-de-obra - megosztott munkavállalástrabalho partilhado - állampolgárcidadão - munkaviszony megszűnésecessação de emprego - munkahelyváltásconversão de emprego - helyi foglalkoztatási kezdeményezésiniciativa local para o emprego - nem fizetett munkatrabalho voluntário - EK-tagállam állampolgáracidadão da Comunidade Europeia - ideiglenes foglalkoztatástrabalho temporário - vadállományrecursos animais - fiatalkorúak foglalkoztatásatrabalho dos jovens - női munkatrabalho feminino - tengeri forrásokrecursos marítimos - szakmai továbbképzésreciclagem profissional - gazdasági forrásokrecurso económico - szakmai gyakorlatestágio de formação - vízkészletrecursos hídricos - földi erőforrásrecursos do solo - foglalkoztatási statisztikaestatística do emprego - energiaforrásokrecursos energéticos - segédmunkástrabalhador auxiliar - külföldre kirendelt munkavállalótrabalhador expatriado - tengeri szállítási biztosításseguro marítimo - vállalkozóempresário - ügyvezető igazgatódirector de empresa - halászati erőforrásokrecurso haliêutico - önálló foglalkozásprofissão independente - ásványi nyersanyagokrecurso mineral - munkaszüneti napdia feriado - vasárnapi munkatrabalho extraordinário - természeti erőforrásokrecursos naturais - munkavégzés ütemecadência do trabalho - megújuló forrásokrecurso renovável - távmunkateletrabalho - fizetések befagyasztásabloqueio dos salários - kiegészítő forrásokrecursos adicionais - bércsökkentésredução dos salários - természetbeni juttatásvantagem acessória - juttatások és költségtérítésekajudas de custo - költségvetési forrásokrecursos orçamentais - kinevezésnomeação do pessoal - saját forrásokrecursos próprios - eljárási szabályzatregulamento interno - próbaidőperíodo de estágio - étkeztetésrestaurantes e afins - szakszervezeti jogokdireitos sindicais - szakszervezeti szabadságliberdade sindical - szakmai etikadeontologia profissional - kötelező biztosításseguro obrigatório - export-visszatérítésrestituição à exportação - nyereségrészesedésparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - import-visszatérítésrestituição à importação - szakszervezeti választáseleição sindical - szociális partnerekparceiro social - közalkalmazotti szervezetsindicato de funcionários públicos - szakmai szövetségassociação profissional - szakszervezetsindicato - termelési visszatérítésrestituição à produção - kiviteli korlátozásrestrição à exportação - diplomáciai hivatalprofissão diplomática - behozatali korlátozásrestrição à importação - kommunikációs szakmaprofissional da comunicação - versenykorlátozásrestrição de concorrência - igazgatási személyzetprofissão administrativa - titkársági személyzetpessoal de secretariado - kereskedelmi korlátozásrestrição ao comércio - információs szakmaprofissional da informação - tudományos hivatásprofissão científica - műszaki szakmaprofissão técnica - szabadságkorlátozásrestrição da liberdade - homem político, política - biztosítási szakmaprofissional de seguros - mennyiségi korlátozásrestrição quantitativa - kiskereskedéspequeno comércio - fogorvosdentista - orvosmédico - állatorvosveterinário - gyógyszerészfarmacêutico - szülésznőparteira - művészpályaprofissão artística - magánbiztosításseguro privado - ipari szerkezetátalakításreestruturação industrial - irodalmi pályaprofissão literária - működési eredményresultado de exploração - kereskedelmi személyzetvendedores - kereskedelmi képviselőrepresentante de comércio - mezőgazdasági teljesítményresultado da exploração agrícola - iskolai eredményeksucesso escolar - informatikai szakmaprofissional da informática - idegenforgalmi szakmaprofissional de turismo - szállodai szakmaprofissão hoteleira - kiszolgálószemélyzetpessoal dos serviços - a vámtételek visszaállításarestabelecimento dos direitos aduaneiros - bankszakmaprofissão bancária - profi sportdesporto profissional - átszállítástrânsito - tanulási zavarokatraso escolar - európai ipari térségespaço industrial europeu - közösségi iparpolitikapolítica industrial comunitária - piacról történő visszavonásretirada do mercado - kézműiparartesanato - kisiparpequena indústria - középiparindústria média - kis- és középiparpequenas e médias indústrias - nyugdíjasreformado - ipartelepítésimplantação industrial - ipari szabadövezetzona franca industrial - előnyugdíjazásreforma antecipada - műszaki parkparque tecnológico - termelési többletexcedente de produção - áruátrakodásoperação de manutenção - állami biztosításseguro público - üzemanyag újrafeldolgozásareprocessamento do combustível - ipari feldolgozásfabrico industrial - termelési kvótaquota de produção - termelési statisztikákestatísticas de produção - termékfelelősségresponsabilidade do produtor - új technológianova tecnologia - csúcstalálkozócimeira - tiszta technológiatecnologia limpa - hagyományos technológiatecnologia tradicional - technológiai folyamatprocesso tecnológico - műszaki szabályokregulamentação técnica - termék élettartalmaduração de vida do produto - hibás termékproduto defeituoso - miniszteri találkozóreunião ministerial - műszaki előírásespecificação técnica - európai szabványnorma europeia - nemzetközi szabványnorma internacional - a szabványok harmonizációjaharmonização das normas - műszaki szabályregulamento técnico - nemzetközi találkozóreunião internacional - újrafelhasználási technológiatecnologia de reciclagem - kutatási költségvetésorçamento consagrado à investigação - béremelésajustamento salarial - EurekaEureka - kutató személyzetpessoal de investigação - közösségi kutatási politikapolítica comunitária da investigação - ipari és kutatási kapcsolatokrelação indústria-investigação - viszonteladórevendedor - jövedelemrendimento - kutatóintézetorganismo de investigação - márkanévmarca comercial - bejegyzett védjegymarca registada - formatervezési minták és modellekdesenho e modelo - kiegészítő jövedelemrendimento complementar - védjegyjogdireito de marcas - európai védjegymarca europeia - állatkísérletexperimentação com animais - emberen végzett kísérletexperimentação com seres humanos - vállalaton belül végzett kutatásinvestigação na empresa - alapkutatásinvestigação de base - katonai kutatásinvestigação militar - egyetemi kutatásinvestigação universitária - felelősségbiztosításseguro de responsabilidade civil - befektetési jövedelemrendimento do investimento - 77-ek csoportjaGrupo dos 77 - Contadora-csoportGrupo Contadora - függő területterritório não autónomo - fogyasztói mozgalommovimento de consumidores - gazdálkodásból származó jövedelemrendimento do agricultor - képviselői költségtérítéssubsídio e abono de secretariado - veszélyes anyagok szállításatransporte de mercadorias perigosas - mezőgazdasági jövedelemrendimento da exploração agrícola - oktatási módszermétodo pedagógico - háztartások jövedelmerendimento familiar - adóköteles jövedelemrendimento tributável - nemzeti jövedelemrendimento nacional - a tengerfenék természeti kincseirecursos minerais submarinos - nem bér jellegű jövedelemrendimento não salarial - korszerű anyagoknovos materiais - padlóburkoló anyagokrevestimento de superfície - szupravezető ötvözetliga supercondutora - kompozit anyagmaterial compósito - műszaki kerámiacerâmica técnica - speciális polimerpolímero especial - amorf anyagokmaterial amorfo - ultrafinom részecskepartícula ultrafina - bioanyagokbiomaterial - alakemlékező ötvözetliga com memória - alkotmány felülvizsgálatarevisão da Constituição - ADN-megállapodásAcordo ADN - perifériaperiférico - szabadnapok elosztásaplaneamento dos períodos de férias - törvénymódosításrevisão da lei - személyi számítógépmicrocomputador - idegenforgalmi politikapolítica de turismo - fuvarbiztosításseguro de transportes - ipari forradalomrevolução industrial - Nemzetközi Munkaügyi HivatalBIT - ECOSOCECOSOC - UNHCRACNUR - Észak-Rajna–VesztfáliaRenânia do Norte-Vestefália - EEBBEE - Rajna-PfalzRenânia-Palatinado - Rajna-AlpokRhône-Alpes - EAESSEEA - ENEAAEEN - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények JavításáértFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - firenzei Európai Egyetemi IntézetInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - EBUUER - jólétriqueza - WAEMUUEMAO - életbiztosításseguro de vida - ricinusrícino - ADCCDA - RingköbingRingkøbing - CACMMCCA - kockázati fedezetrisco coberto - DACCAD - egészségügyi kockázatrisco sanitário - nukleáris politikapolítica nuclear - rizsarroz - kőolaj-politikapolítica petrolífera - szénhidrogének raktározásaarmazenagem de hidrocarbonetos - erőművek leszerelésecentral desactivada - agrárenergiaagro-energia - energiaiparindústria energética - gasoholcarburol - bioalkoholálcool combustível - robottechnológiarobótica - energiahordozóproduto energético - széniparindústria carbonífera - robotizálásrobotização - szénbányászati politikapolítica carbonífera - szénfeldolgozástratamento do carvão - érclelőhelyjazigo de minério - társadalmi szereppapel social - bányászati tevékenységexploração mineira - bányászati termelésprodução mineira - nyugdíjrendszerseguro de velhice - RoskildeRoskilde - ércbányászatexploração de minério - fémércminério metálico - bauxitbauxite - bitumenes anyagokmaterial betuminoso - talajok és kőzetekterras e pedras - sal - csapágyazásrolamento - foszfátfosfato - kálisókpotassa - RomániaRoménia - kőolajkutatásexploração petrolífera - olajkitermelésextracção de petróleo - tengeri létesítményinstalação marítima - kőolajtermelésprodução de petróleo - butánbutano - paraffinalcano, parafina - kőolajpetróleo bruto - benzingasolina - dízelüzemanyaggasóleo - fűtőolajfuelóleo - Egyesült KirályságReino Unido - propángázpropano - repülőbenzincarburante para aviões - ólmozatlan benzingasolina sem chumbo - brit TOTPTU do Reino Unido - tengeri olajpetróleo marítimo - az Egyesült Királyság régióiregiões do Reino Unido - erőműcentral energética - villamosenergia-iparindústria eléctrica - RuandaRuanda - erőmű telephelyeimplantação de central energética - hidroelektromos fejlesztésplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - reaktorhűtésarrefecimento do reactor - nukleáris kémiaquímica nuclear - asztronómiaastronomia - Sabah - besugárzott tüzelőanyagcombustível irradiado - szacharózsacarose - bioeljárásbioprocesso - bioiparbio-indústria - biotechnológiabiotecnologia - speciális kémiaparaquímica - Nyugat-SzaharaSara Ocidental - nem lapos termékproduto não plano - lapos termékproduto plano - pléhchapa - profilvasperfil - SzahelSahel - vékony fóliachapa fina - szalonnabanha - kémiai alapanyagiparindústria química de base - kémiai elemelemento químico - kémiai vegyületcomposto químico - festékek és lakkoktintas e vernizes - Saint EustatiusSanto Eustáquio - gyógyszermedicamento - San MarinoSão Marinho - hormonhormona - Saint MartinSão Martinho - szerves vegyi anyagproduto químico orgânico - peszticidiparindústria de pesticidas - fémiparindústria metalúrgica - vállalatközi megállapodásacordo empresarial - Asztúriai HercegségPrincipado das Astúrias - Saint Pierre és MiquelonSão Pedro e Miquelon - vas- és acéltermékekproduto siderúrgico - csavargyártásrebites e parafusos - bádogipar és késgyártáslatoaria e cutelaria - vasáruferragens - vastermékserralharia - fémbevonásrevestimento de metais - Szent IlonaSanta Helena - vas- és acélipari munkagépequipamento siderúrgico - különleges acélaços especiais - Saint LuciaSanta Lúcia - antimonantimónio - berilliumberílio - kadmiumcádmio - ferroötvözetliga de ferro - tantáltântalo - lefoglalásexecução por dívidas - kerékpár- és motorkerékpár-gyártásvelocípedes e motociclos - gépszerszámferramenta - tudományos berendezésaparelho científico - díjazássalário - orvosi és sebészeti műszerekmaterial médico-cirúrgico - teljesítménybérsalário à peça - hűtőházinstalação frigorífica - órabérsalário horário - ipari robotrobot industrial - háztartási munka díjazásasalário doméstico - minimálbérsalário mínimo - pumpabomba - IATAIATA - alkalmazottassalariado - audiovizuális eszközmaterial audiovisual - hangreprodukciós berendezésaparelho reprodutor de som - Salamon-szigetekSalomão - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa (en) - elektromos vezetékcabo eléctrico - távközlési eszközmaterial de telecomunicações - háztartási elektromos készülékelectrodoméstico - fegyelmi büntetéssanção administrativa - ipari elektromos gépekmáquina industrial - elektromos gépezetmáquina eléctrica - elektromágneses berendezésmaterial electromagnético - közösségi szankciósanção comunitária - videolemezvideodisco - videokazettavideocassete - adatrögzítősuporte de gravação - gazdasági szankciósanção económica - hanglemezdisco - optikai adathordozósuporte óptico - felvételsuporte gravado - sugárforrásemissor de radiações - rádiós távközléstelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - büntetéssanção penal - építőiparindústria da construção civil - előregyártásconstrução pré-fabricada - építőlappainel de construção - nagyszabású építkezésgrandes obras - kartoncartão - préselt famadeira aglomerada - közegészségsaúde pública - bőrdíszmű- és kesztyűiparmarroquinaria e luvaria - szőrme- és szűcsiparindústria de peles - São Tomé and PríncipeSão Tomé e Príncipe - SarawakSarawak - rövidáru-kereskedésretrosaria - SzardíniaSardenha - szintetikus rostszáltêxtil sintético - természetes rosttêxtil natural - vegyesiparindústrias diversas - korlátolt felelősségű társaságSA - ékszer- és aranyárujoalharia e ourivesaria - hajdinatrigo-sarraceno - szociális jogokdireitos sociais - politikai jogokdireitos políticos - gazdasági jogokdireitos económicos - emberi jogi chartaCarta dos Direitos do Homem - Saar-vidékSarre - ateizmusateísmo - szatellitsatélite - mozgás szabadságaliberdade de circulação - munkával való elégedettségsatisfação no trabalho - megkülönböztetés-ellenes intézkedésekluta contra a discriminação - know-howknow-how - etnikai megkülönböztetésdiscriminação étnica - nemi szabadságliberdade sexual - xenofóbiaxenofobia - nők és férfiak közötti egyenlőségigualdade homem-mulher - oktatás szabadságaliberdade de ensino - fejlődéshez való jogdireito ao desenvolvimento - gyermek jogaidireitos da criança - kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódtratamento cruel e degradante - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - gyermekvédelemprotecção da infância - emberiség elleni bűncselekménycrime contra a humanidade - visszaható hatályretroactividade da lei - összehasonlító jogdireito comparado - igazgatástudományciência administrativa - helyi jogalkotáslegislação local - információtudományciência da informação - polgári jogi felelősségresponsabilidade civil - szerződéses felelősségresponsabilidade contratual - viselkedéstudományciências do comportamento - tulajdonjogpropriedade de bens - atlaszatlas - talajtanciência dos solos - privatizációprivatização - közgazdaságtanciência económica - öröklésherança - jogtudományciência jurídica - öröklési jogdireito sucessório - időben megosztott használatregime de habitação periódica - szolgalmi jogservidão - jogok élvezetegozo dos direitos - állandó lakóhelydomicílio legal - élettudományokciências da vida - fizetőképességsolvibilidade financeira - személy elleni bűncselekménycrime contra as pessoas - vagyon elleni bűncselekménycrime contra os bens - a személyi szabadság megsértésesequestro de pessoas - fizikai tudományokciências físicas - politológiaciência política - vámcsalásfraude aduaneira - alkalmazott tudományokciências aplicadas - rágalmazásdifamação - adóbűncselekménydireito penal fiscal - földtudományokciências da Terra - szabadságelvonásencarceramento - büntetés-végrehajtási jogdireito penitenciário - fogvatartottpreso - társadalomtudományokciências sociais - alternatív büntetéspena de substituição - feltételes elítéléssemiliberdade - vagyonelkobzásconfisco de bens - büntetés enyhítésediminuição de pena - fogvatartottak átszállításatransferência de detidos - börtönrendszerregime penitenciário - börtönigazgatásadministração penitenciária - politikai megosztottságcisão política - elévülésprescrição de acção - bírósági tárgyalásaudiência - atmoszféraatmosfera - iskoláztatásescolarização - költségmentességassistência judiciária - letartóztatáscaptura - bírósági vizsgálatinquérito judiciário - házkutatásperquisição - előzetes letartóztatásdetenção provisória - védelemhez való jogdireitos da defesa - kétfordulós választási rendszerescrutínio de duas voltas - egyfordulós választási rendszerescrutínio de uma volta - listás választási rendszerescrutínio por listas - közösségi intézmény felelősségének megállapítása iránti keresetacção por responsabilidade CE - alkalmazotti keresetrecurso do pessoal - reenvio prejudicial CE - többségi szavazási rendszerescrutínio maioritário - egyéni választókerületi rendszerescrutínio uninominal - kereskedelmi bíróságjurisdição comercial - parlamenti ülésreunião parlamentar - választottbíróságjurisdição de arbitragem - nemzetközi igazságszolgáltatásjurisdição internacional - pénzügyi bíráskodásjurisdição fiscal - aszályseca - jogtanácsosconselheiro jurídico - ülnökmagistrado não profissional - tengeri területespaço marítimo - az állam biztonságának veszélyeztetéseatentado à segurança do Estado - banktitoksigilo bancário - tengeri felügyeletvigilância marítima - tengerek szabadságaliberdade dos mares - ipari titoksegredo industrial - világűrespaço extra-atmosférico - tulajdonjog az űrbenpropriedade do espaço - szakmai titoksegredo profissional - világűr használatautilização do espaço - az ENSZ TitkárságaSecretariado da ONU - külföldi állampolgárestrangeiro - tartózkodási engedélydireito de residência - külföldiek beutazásaentrada de estrangeiros - gazdasági szektorsector económico - vegyes házasságcasamento misto - elsődleges szektorsector primário - nemzetközi jog-nemzeti jogdireito internacional-direito interno - nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogadireito internacional económico - közigazgatási felelősségresponsabilidade administrativa - gazdaságirányítás jogadireito público económico - információs szektorsector quaternário - EK-határozatdecisão CEE - EK-irányelvdirectiva CE - ipari szektorsector secundário - közösségi jogrendszerordem jurídica comunitária - másodlagos jogdireito derivado - EAEK-irányelvdirectiva CEEA - EK-ajánlásrecomendação CE - szolgáltatási szektorsector terciário - EK-rendeletregulamento CE - végrehajtási rendeletregulamento de execução - Euratom-véleményparecer CEEA - ellátás biztonságasegurança de abastecimento - ESZAK-véleményparecer CECA - az Európai Bíróság véleményeparecer do Tribunal de Justiça CE - társadalombiztosítás harmonizálásaharmonização da segurança social - biztos munkahelysegurança do emprego - az EK külső hatáskörecompetência externa CE - EK-jegyzőkönyvprotocolo CE - Egyesülési szerződésTratado de Fusão - közlekedésbiztonságsegurança dos transportes - Egységes Európai OkmányActo Único Europeu - EK-csatlakozási szerződésTratado de Adesão CE - termékbiztonságsegurança do produto - Euratom közös vállalkozásempresa comum CEEA - Európai BizottságComissão CE - munkahelyi biztonságsegurança no trabalho - EU-kapcsolatokrelações da União Europeia - AKCS-EK Miniszterek TanácsaConselho de Ministros ACP-CE - nukleáris biztonságsegurança nuclear - Az Európai Közösségek Bíróságának tagjamembro do Tribunal de Justiça CE - európai biztoscomissário europeu - közbiztonságsegurança pública - EACAEC - közúti közlekedésbiztonságsegurança rodoviária - EK-társulási megállapodásacordo de associação CE - AKCS–EK-egyezményconvenção CE - szociális biztonságsegurança social - AKCS-EK nagykövetek bizottságaComité dos Embaixadores ACP-CE - AKCS-EK vegyesbizottságComité Paritário ACP-CE - III. Loméi EgyezményConvenção de Lomé III - EURESEURES - EFAFED - ESZAFSE - az Unió bővítésealargamento da União Europeia - lakhatási támogatásatribuição de casa - rozscenteio - Európai UnióUnião Europeia - az európai építmény történetehistória da Europa - kémiai sósal químico - európai uniós tagságpertença à União Europeia - LAESSELA - együttes álláspontposição comum - együttes fellépésacção comum - Szerződés az Európai UniórólTratado da União Europeia - SELA-országokpaíses SELA - Európai Politikai Együttműködéscooperação política europeia - EK-versenyvizsgaconcurso CE - tanulók kiválasztásaselecção de alunos - kiegészítő kereskedelmi mechanizmusmecanismo complementar das trocas - kockázatmegelőzésprevenção de riscos - természeti veszélyekrisco natural - ipari veszélyrisco industrial - gazdasági liberalizmusliberalismo económico - vámtételdireitos aduaneiros - vámvizsgálatcontrolo aduaneiro - KVT-vámdireitos da pauta aduaneira comum - vetőmagsemente - mértékek és tömegekpesos e medidas - konzervproduto em conserva - félfémsemimetal - besugárzásirradiação dos alimentos - létminimumrendimento mínimo de subsistência - személyi fegyverarma de uso pessoal - grízsêmola - mecenatúramecenato - felvételi versenyvizsgaconcurso administrativo - nyilvános ülésaudição pública - SzenegálSenegal - hatalommegosztásseparação de poderes - pszichoanalízispsicanálise - selyemhernyó-tenyésztéssericicultura - vizuális művészetartes visuais - kulturális pluralizmuspluralismo cultural - szokások és hagyományokusos e costumes - szolgáltatásserviços - építészeti örökségpatrimónio arquitectónico - templomigreja - himnuszhino - zászlóbandeira - vevőszolgálatserviço após venda - irodalmi és művészeti tulajdonpropriedade literária e artística - polgári szolgálatserviço cívico - aerodinamikaaerodinâmica - termodinamikatermodinâmica - plazmafizikafísica do plasma - lézerfizikafísica do laser - géntechnológiaengenharia genética - festészetpintura - foglalkoztatási szolgálatserviço de emprego - feltételes szabadságra bocsátásliberdade condicional - tőkeemelésaumento de capital - egészségügyi szolgáltatásserviço de saúde - mezőgazdasági helyzetsituação da agricultura - postai pénzügyi szolgáltatásokserviços financeiros dos correios - törvény kihirdetésepromulgação da lei - képviselők gazdasági érdekeltségeiinteresses financeiros dos parlamentares - arab-afrikai együttműködéscooperação afro-árabe - ingyenes szolgáltatásserviço gratuito - európai-arab együttműködéscooperação euro-árabe - a Bizottság küldöttségedelegação da Comissão - közösségi ellenőrzéscontrolo comunitário - addicionalitás elveprincípio da complementaridade - katonai szolgálatserviço militar - legkülső régióregião periférica - szigeti régióregião insular - legnagyobb kedvezményes elbánásnação mais favorecida - pénzért nyújtott szolgáltatásserviço remunerado - állami vállalatok költségvetéseorçamento anexo - postai szolgáltatásserviço postal - többnyelvű szótárdicionário multilingue - rövidítésszótárdicionário de abreviaturas - közszolgáltatásserviço público - enciklopédiaenciclopédia - tezauruszthesaurus - folyóiratpublicação periódica - titkosszolgálatserviço secreto - háztartási hulladéklixo doméstico - monokultúramonocultura - szociális szolgáltatásserviço social - újságjornal - szezámsésamo - árnövekedésaumento de preços - ülésszaksessão legislativa - Seychelle-szigetekSeychelles - IFCSFI - egyetemuniversidade - állatok szállításatransporte de animais - szövetkezeti mozgalommovimento associativo - SardzsaSharjah - SzicíliaSicília - csapatok állomásoztatásaestacionamento de forças - parlamenti helymandato parlamentar - székhelysede, sede principal, sede social - betöltetlen helyvacatura - AusztráliaAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - közlekedési jelzéseksinalização - kisállateledelalimento para animal de companhia - SzingapúrSingapura - savas esőchuva ácida - káreseménysinistro - várostervezési szakmaurbanista - dokumentációs eszközinstrumento documental - nem szövött árukfalso têxtil - szirupxarope - Égei-szigetekarquipélago do mar Egeu - Kanári-szigetekIlhas Canárias - szizálkendersisal - az EP elnökségeMesa do PE - elnökpresidente - szeizmológiasismologia - alelnökvice-presidente - főtitkársecretário-geral - intézményi tevékenységvida institucional - közösségi intézmény székhelyesede da instituição - intézményi reformreforma institucional - intézmény hatáskörecompetência institucional - EK-helyzetsituação CE - családi állapotsituação familiar - űrpolitikapolítica espacial - önellátásauto-abastecimento - pénzügyi helyzetsituação financeira - szocializmussocialismo - társaságsociedade - részvénytársaságsociedade anónima - polgári jogi társaságsociedade civil - munkaközösségsociedade civil profissional - kereskedelmi társaságsociedade comercial - vegyes tulajdonú gazdasági társaságsociedade de economia mista - befektetési társaságsociedade de investimento - tőkeegyesítő társaságsociedade de capitais - autóbuszautocarro - fogyasztói társadalomsociedade de consumo - személyegyesítő társaságsociedade de pessoas - betéti társaságsociedade em comandita - csendes társaságsociedade em participação - európai részvénytársaságsociedade europeia - anyavállalatsociedade-mãe - nonprofit szervezetassociação sem fins lucrativos - szociológiasociologia - Dél-JütlandJutlândia do Sul - selyemseda - saját fogyasztásautoconsumo - fogyatékkal élők ellátásaassistência a inválidos - szójababsoja - oldószersolvente - SzomáliaSomália - mintavételes felméréssondagem - közvélemény-kutatássondagem de opinião - ciroksorgo - önrendelkezésautodeterminação - SzudánSudão - kénenxofre - ajánlattételapresentação de propostas a concurso - információforrásfonte de informação - segélyforrásorigem da ajuda - jogforrásfonte do direito - elmaradottságsubdesenvolvimento - mellékterméksubproduto - mezőgazdasági mellékterméksubproduto agrícola - önfinanszírozásautofinanciamento - tejipari mellékterméksubproduto do leite - fémgyártási mellékterméksubproduto metalúrgico - szubproletariátussubproletariado - alultápláltságsubalimentação - alacsony népsűrűségsubpovoamento - alvállalkozásba adássubcontratação - munkavállalói irányításautogestão - családfenntartóamparo da família - ártámogatásmanutenção de preços - mezőgazdasági ártámogatásmanutenção de preços agrícolas - monetáris támogatásapoio monetário - nemzeti szuverenitássoberania nacional - termelési szakosításespecialização da produção - kereskedelem szakosodásaespecialização das trocas - költségvetési egyediségclassificação orçamental - önkorlátozásautolimitação - ingatlanspekulációespeculação imobiliária - Északi-SzporádokEspórades Setentrionais - sportdesporto - Srí LankaSri Lanka - StabexStabex - árstabilitásestabilização de preços - jövedelmek stabilizációjaestabilização de rendimentos - a gazdaság stabilizálásaestabilização económica - belterjes állattartásestabulação - szakmaközi megállapodásacordo interprofissional - automatizálásautomatização - gazdasági stagnálásestagnação económica - kísérleti gazdaságestação experimental - statisztikaestatística - agrárstatisztikaestatística agrícola - a Közösség statisztikájaestatísticas comunitárias - népességstatisztikaestatísticas demográficas - halászati statisztikaestatísticas das pescas - autóautomóvel - gazdasági statisztikaestatísticas económicas - pénzügyi statisztikaestatísticas financeiras - iparstatisztikaestatísticas industriais - nemzetközi statisztikaestatísticas internacionais - nemzeti statisztikaestatísticas nacionais - hivatalos statisztikaestatísticas oficiais - regionális statisztikaestatísticas regionais - Berlin jogállásaestatuto de Berlim - Jeruzsálem jogállásaestatuto de Jerusalém - köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályokestatuto do funcionário - autonómiaautonomia - személyzeti szabályzatestatuto do pessoal - jogállásestatuto jurídico - politikai státuszestatuto político - beosztásestatuto profissional - társadalmi státuszestatuto social - sterilizálásesterilização - adóösztönzésestímulo fiscal - raktárkészletexistências - közösségi készletekexistências comunitárias - pénzügyi autonómiaautonomia financeira - konjunktúrától függő készletexistências conjunturais - intervenciós készletexistências de intervenção - többletkészletexistências excedentárias - minimális készletexistências mínimas - világkészletexistências mundiais - magánkészletekexistências privadas - állami készletekexistências públicas - ütközőkészletreservas de estabilização - raktározásarmazenagem - fegyverkészletezésarmazenamento de armas - energiatárolásarmazenagem de energia - élelmiszer-tárolásarmazenagem de alimentos - dokumentumtárolásarmazenagem de documentos - Nagy-KoppenhágaStorkøbenhavn - StorströmStorstrøm - agrárstruktúraestrutura agrícola - foglalkoztatási struktúraestrutura do emprego - vállalati felépítésestrutura da empresa - engedélyezett költségvetési előirányzatautorização orçamental - gazdasági szerkezetestrutura económica - iparszerkezetestrutura industrial - intézményi szerkezetestrutura institucional - társadalmi struktúraestrutura social - narkotikumestupefaciente - rákkeltő anyagsubstância cancerígena - veszélyes anyagsubstância perigosa - versenykorlátozó magatartás engedélyezéseautorização de acordos e práticas concertadas - exportszubvenciósubvenção à exportação - élelmiszer-helyettesítősucedâneo de alimentos - mezőgazdasági üzem átadásasucessão da exploração agrícola - fióktelepsucursal - cukoraçúcar - fehércukoraçúcar branco - nyers cukoraçúcar bruto - répacukoraçúcar de beterraba - fuvarozási engedélyautorização de transporte - nádcukoraçúcar de cana - SvédországSuécia - leadott szavazatokvoto expresso - általános választójogsufrágio universal - öngyilkosságsuicídio - SvájcSuíça - SulawesiSulawesi - SzumátraSumatra - mezőgazdasági hasznosítású területsuperfície agrícola utilizada - póttagsuplente - felársuplemento tarifário - adathordozósuporte de informação - mágneses adathordozósuporte magnético - létszámleépítéssupressão de posto de trabalho - vámok megszüntetésesupressão dos direitos aduaneiros - szupranacionalitássupranacionalidade - a források túlzott mértékű kiaknázásasobreexploração dos recursos - fás területsuperfície arborizada - mezőgazdasági üzem területeárea de exploração - legelőprado - fő művelési területárea agrícola principal - mélyfagyasztásultracongelação - tenyészreaktorultra-regenerador - SurinameSuriname - túlnépesedésexcesso de população - monetáris megállapodásacordo monetário - autópályaauto-estrada - túltermeléssuperprodução - piacfelügyeletfiscalização do mercado - segély felfüggesztésesuspensão da ajuda - a büntetés végrehajtásának felfüggesztésesuspensão da execução da pena - vámok felfüggesztésesuspensão dos direitos aduaneiros - SzváziföldSuazilândia - erdőműveléssilvicultura - AusztriaÁustria - SzíriaSíria - SysminSysmin - bankrendszersistema bancário - oktatási rendszersistema de ensino - gazdálkodási rendszersistema de exploração agrícola - információs rendszersistema de informação - igazgatási információs rendszersistema de informação de gestão - kommunikációs rendszersistema de comunicação - elszámolási rendszersistema contabilístico - művelési rendszersistema de cultivo - AuvergneAuvergne - az Egyesült Nemzetek rendszeresistema das Nações Unidas - dokumentációs rendszersistema documental - választási rendszersistema eleitoral - európai választási rendszersistema eleitoral europeu - európai elszámolási rendszerSistema Europeu de Contabilidade - Európai Monetáris RendszerSistema Monetário Europeu - nemzetközi monetáris rendszersistema monetário internacional - standard elszámolási rendszersistema normalizado de contabilidade - dohánytabaco - dohányzástabagismo - TajvanTaiwan - TanzániaTanzânia - szőnyegtapete - légi fuvardíjszabástarifa aérea - fuvardíjszabástarifa de transporte - vámtarifapauta aduaneira - Közös VámtarifaPauta Aduaneira Comum - vasúti fuvardíjszabástarifa ferroviária - előlegadiantamento de tesouraria - postai díjszabástarifa postal - tarifális preferenciatarifa preferencial - személyszállítási díjszabástarifa de passageiros - infrastruktúrahasználati díjtaxa de infra-estrutura - bikatouro - önellátás mértéketaxa de auto-abastecimento - árfolyamtaxa de câmbio - előzetes költségvetési tervezetanteprojecto de orçamento - HÉA-mértéktaxa do IVA - lebegő árfolyamtaxa flutuante - középárfolyamtaxa central - irányadó árfolyamtaxa representativa - TawalTawal - állami árrögzítéstributação de preços - úthasználati díjimposto por eixo - exportadódireitos de exportação - importadódireitos de importação - bélyegilletékimposto de selo - kiegyenlítő díjimposto compensatório - azonos hatású díjakencargo de efeito equivalente - termelői társfelelősségco-responsabilidade dos produtores - tranzitdíjtaxa de trânsito - iparűzési adóimposto profissional - üzemanyagadóimposto sobre os combustíveis - polgári légi közlekedésaviação civil - gépjárműadóimposto sobre veículos - CsádChade - CsehszlovákiaChecoslováquia - művelési technológiatécnica de cultura - menedzsment-technikáktécnica de gestão - épületszerelvénytécnicas de construção - technológiatecnologia - élelmiszer-technológiatecnologia alimentar - katonai repülőgépaviação militar - anyagtechnológiatecnologia de materiais - soft technológiatecnologia pouco poluente - energiatechnológiatecnologia energética - közvetítő technológiatecnologia intermédia - nukleáris technológiatecnologia nuclear - kőolaj-technológiatecnologia petrolífera - távközléstelecomunicação - telefaxtelecópia - távérzékelésteledetecção - baromfitenyésztésavicultura - kábelszolgáltatóteledistribuição - távirattelégrafo - telematikatelemática - telefontelefone - televisão - telextelex - tanúvallomástestemunho - pihenőidőtempo de descanso - politikai irányzattendência política - Európai Monetáris MegállapodásAcordo Monetário Europeu - repülőgépaeronave, aeroplano, avião - stresszstress - külkereskedelmi cserearányoktermos comerciais - terminológiaterminologia - építési területterreno para construção - ipari területterreno industrial - termelés alóli kivont földterületterra abandonada - mezőgazdasági földterületterra agrícola - állami tulajdonú földterületterras do domínio público - parlagon hagyott földterra inculta - szántóterületterra cultivável - véleményparecer - ismét hasznosítható földterületterra recuperada - tengerentúli területekterritório ultramarino - terrorizmusterrorismo - ThaiföldTailândia - teachá - terapeutikaterapêutica - szakdolgozattese - EK-véleményparecer CE - ThesszáliaTessália - Nyugat-TrákiaTrácia Ocidental - TimorTimor - Kelet-TimorTimor Leste - titántitânio - forgatható értékpapírtítulo de crédito - jegytítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - kínzástortura - ToscanaToscana - tőzegturfa - tömegturizmusturismo de massas - napraforgógirassol - EP-véleményparecer PE - toxikológiatoxicologia - drogfüggőségtoxicomania - mezőgazdasági vontatótractor - Trade Expansion ActTrade Expansion Act - fordítástradução - EK-SzerződésTratado CE - ESZAK-SzerződésTratado CECA - EGK-SzerződésTratado CEE - EAEK-SzerződésTratado CEEA - a Varsói Szerződés országaipaíses do Pacto de Varsóvia - fejőgépmáquina de ordenha - vízkezeléstratamento da água - információfeldolgozástratamento da informação - szövegszerkesztéstratamento de texto - adatfeldolgozásprocessamento de dados - ércfeldolgozástratamento de minério - növény-egészségügyi kezeléstratamento fitossanitário - pénzügyi tranzakciótransacção financeira - vállalkozási tevékenység áthelyezésetransferência de empresa - tőkeátutalástransferência de capitais - nyugdíjjogosultság átruházásatransferência do direito à pensão - áttelepüléstransferência de população - technológiaátadástransferência de tecnologia - zabaveia - élelmiszer-feldolgozástransformação de alimentos - közösségi árutovábbítástrânsito comunitário - vámtranzittrânsito aduaneiro - átírástransliteração - adatátviteltransmissão de dados - tulajdonátruházástransmissão da propriedade - abortuszaborto - légiközlekedéstransporte aéreo - kombinált szállítástransporte combinado - energiaszállítástransporte de energia - hátországba történő szállítástransporte no hinterland - áruszállítástransporte de mercadorias - felszíni szállítástransporte de superfície - személyszállítástransporte de passageiros - tömegközlekedéstransporte colectivo - illegális abortuszaborto ilegal - vasúti közlekedéstransporte ferroviário - belvízi közlekedéstransporte por via navegável - egyéni közlekedéstransporte individual - interkontinentális közlekedéstransporte intercontinental - belföldi közlekedéstransporte interior - nemzetközi közlekedéstransporte internacional - nemzetközi közúti árufuvarozástransporte rodoviário internacional - Közösségen belüli közlekedéstransporte intracomunitário - tengeri szállítástransporte marítimo - Abu DhabiAbu Dhabi - "multi-fibre" megállapodásAcordo Multifibras - egészségügyi célú művi abortuszaborto terapêutico - nemzeti közlekedéstransporte nacional - kábelen történő szállítástransporte por cabo - csővezetéken történő szállítástransporte por conduta - ellenszolgáltatás fejében végzett fuvarozástransporte por conta de terceiros - saját számlás fuvarozástransporte por conta própria - tömegközlekedési eszközzel történő szállítástransporte público - regionális közlekedéstransporte regional - közúti közlekedéstransporte rodoviário - iskolabusztransporte escolar - állami és magán közlekedéstransporte semicolectivo - vámzárral történő szállítástransporte sob controlo aduaneiro - földalatti közlekedéstransporte subterrâneo - elővárosi közlekedéstransporte suburbano - szárazföldi közlekedéstransporte terrestre - határon átnyúló forgalomtransporte transfronteiriço - városi közlekedéstransporte urbano - szállítmányozótransportador - munkatrabalho - otthoni munkatrabalho no domicílio - nitrogénazoto - futószalag mellett végzett munkatrabalho em cadeia - teljes munkaidőben történő foglalkoztatástrabalho a tempo completo - részmunkaidős foglalkoztatástrabalho a tempo parcial - feketemunkatrabalho ilegal - csapatmunkatrabalho de equipa - éjszakai munkatrabalho nocturno - gyermekmunkatrabalho infantil - váltott műszakban végzett munkatrabalho por turnos - iskolai munkaactividade escolar - idős munkavállalótrabalhador idoso - feketemunkástrabalhador clandestino - közösségi munkavállalótrabalhador comunitário - határ menti ingázótrabalhador fronteiriço - fogyatékkal élő munkavállalótrabalhador deficiente - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - fizikai dolgozótrabalhador manual - migráns munkavállalótrabalhador migrante - idénymunkástrabalhador sazonal - szociális munkástrabalhador social - közmunkákobras públicas - lóheretrevo - Bahama-szigetekBahamas - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige - államkincstártesouro - Trinidad és TobagoTrindade e Tobago - tritikálétriticale - BahreinBahrein - bartertroca directa - tröszttrust - cső, tubusbisnaga, cano, conduta, duto, tubagem, tubo - állati tuberkolózistuberculose animal - volfrámtungsténio - TunéziaTunísia - turbinaturbina - TörökországTurquia - gyámságtutela - bogyós gyümölcsbaga - TuvaluTuvalu - csőhálózattubagem - hozzáadottérték-adóIVA - CAEEUUDEAC - UDEAC-országokpaíses UDEAC - BLGUUEBL - EECUUnião Europeia das Alfândegas - NYEU-országokpaíses UEO - ITUUIT - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - egyhangúságunanimidade - UNCRDCNUDR - UNESCOUnesco - nemzetegyesítésunificação nacional - NYEUUnião Europeia Ocidental - bérleti szerződéscontrato de arrendamento - UASUEA - vámunióunião aduaneira - gazdasági unióunião económica - gazdasági és monetáris unióUnião Económica e Monetária - Európai Fizetési UnióUnião Europeia de Pagamentos - Interparlamentáris UnióUnião Interparlamentar - preferenciális megállapodásacordo preferencial - üzletbérletarrendamento comercial - UEMOA-országokpaís da UEMAO - monetáris unióunião monetária - UNIRUNIR - UNISISTUnisist - UNITARUnitar - számosállat-egységcabeça de gado - földhaszonbérletcontrato de arrendamento rural - UNRWAUNRWA - APPUUPA - UPUUPU - uránurânio - urbanizációurbanização - várostervezésurbanismo - SZSZKSZURSS - UruguayUruguai - a közlekedésben résztvevőkutente dos transportes - árcsökkenésbaixa de preços - kulcsrakész gyárfábrica pronta - haszonélvezetusufruto - információfelhasználóutilizador da informação - segély felhasználásautilização da ajuda - vízkészlet-hasznosításutilização da água - energiafelhasználásutilização da energia - területhasználatutilização da terra - az energia békés célú felhasználásautilização pacífica da energia - UtrechtUtreque - kereskedelmi mérlegbalança comercial - üdülésférias - vakcinavacina - vakcinálásvacinação - tehénvaca - anyatehénvaca reprodutora - tejelő tehénvaca leiteira - Valle d'Aostavale de Aosta - hozzáadott értékvalor acrescentado - tőkepiaci értékvalores cotados na bolsa - kereskedelmi értékvalor de troca comercial - fizetési mérleg hiányabalança deficitária - vámértékvalor aduaneiro - értékpapírvalores mobiliários - vanádiumvanádio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - borjúnovilho - járműveículo - légpárnás vízi járművekveículo sobre almofada de ar - kétkerekű járműveículo de duas rodas - gépjárműveículo motorizado - mezőgazdasági járműveículo agrícola - elektromos járműveículo eléctrico - vasúti járműveículo sobre carris - haszongépjárműveículo de carga - VejleVejle - VenetoVenécia - láthatatlan kereskedelmi mérlegbalança de invisíveis - VenezuelaVenezuela - értékesítésvenda - hitelre történő értékesítésvenda a crédito - házaló kereskedelemvenda a domicílio - kiskereskedelmi értékesítésvenda a retalho - kedvezményes áron történő értékesítésvenda com desconto - árverésvenda em hasta pública - közvetlen értékesítésvenda directa - nagykereskedelmi értékesítésvenda por grosso - fizetési mérlegbalança de pagamentos - vámmentes értékesítésvenda isenta de impostos - távértékesítésvenda à distância - gyümölcsöspomar - könyvvizsgálatverificação de contas - üvegvidro - a Storebaelttől nyugatra fekvő területOeste de Storebælt - Nyugat-ZeelandVestsjælland - BaliBali - ruházatvestuário - húscarne - marhahúscarne de vaca - kecskehúscarne de caprino - lóhúscarne de cavalo - bivalyhúscarne de búfalo - borjúhúscarne de vitela - baromfihúscarne de aves de capoeira - kicsontozott húscarne limpa - friss húscarne verde - BalkánBalcãs - birkahúscarne de ovino - sertéshúscarne de suíno - ViborgViburgo - parlament alelnökevice-presidente da assembleia - sértettvítima - polgári áldozatvítima civil - háborús áldozatvítima de guerra - teletextemissão de videotexto - interaktív videotexvideotexto interactivo - szakmai beilleszkedésinserção profissional - választás második fordulójasegunda volta - kollektív tevékenységekvida associativa - üzleti tevékenységvida da empresa - politikavida política - iskolai életvida escolar - társadalmi életvida social - VietnamVietname - szőlőültetvényvinha - városcidade - közepes méretű városcidade média - új városcidade nova - szatellitvároscidade-satélite - borvinho - ízesített borvinho aromatizado - fehérborvinho branco - tájborvinho regional - minőségi borvinho de qualidade superior - asztali borvinho de mesa - palackos borvinho engarrafado - szeszezett borvinho reforçado - szalagtira - pezsgővinho espumante - rozé borvinho rosé - vörösborvinho tinto - csendes borvinho não espumante - borkészítésvinificação - nemi erőszakviolência sexual - erőszakviolência - állami kényszerviolência de Estado - politikai erőszakviolência política - átutalástransferência bancária - BangladesBangladesh - vitaminvitamina - szőlőtermesztésviticultura - belvízi útvia navegável interior - nemzetközi víziútvia fluvial internacional - gyorsforgalmi útvia rápida - bankbanco - földútvia rural - városi útvia urbana - közutakvia pública e saneamento - lopásfurto - baromfiaves de capoeira - Afrikai Fejlesztési BankBanco Africano de Desenvolvimento - vágott baromfiaves mortas - tojóbaromfiaves poedeiras - élő baromfiaves vivas - kereskedelmi volumenvolume de comércio - kereskedés volumenevolume de transacções - szavazásvotação - kitöltetlen szavazólapvoto em branco - agrárbankcaixa agrícola - szavazás a szöveg egészérőlvoto bloqueado - törvényjavaslat elfogadásavotação da lei - elektronikus szavazásvoto electrónico - név szerinti szavazásvotação nominal - érvénytelen szavazólapvoto nulo - kötelező szavazásvoto obrigatório - előszavazásvoto antecipado - levélben történő szavazásvoto por correspondência - meghatalmazott útján történő szavazásvoto por procuração - parlamenti szavazásvotação parlamentar - központi bankbanco central - preferenciális listás szavazáslista aberta - nyílt szavazásvoto público - titkos szavazásvoto secreto - utazásviagem - szervezett utazásviagem com tudo incluído - csoportos utazásviagem em grupo - vulkanológiavulcanologia - mezőgazdasági tanácsadásdivulgação agrícola - Wallis és FutunaWallis e Fortuna - joghurtiogurte - kereskedelmi bankbanco comercial - JemenIémen - volt Dél-Jemenantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire és HumbersideYorkshire and Humberside - JugoszláviaJugoslávia - Kongói Demokratikus KöztársaságRepública Democrática do Congo - ZambiaZâmbia - ZeelandZelândia - ZimbabweZimbabué - cinkzinco - szövetkezeti hitelintézetbanco cooperativo - száraz övzona árida - éghajlati övezetzona climática - lakóövezetzona habitacional - fogási területzona de captura - szabadkereskedelmi övezetzona de comércio livre - halászati területzona de pesca - kizárólagos gazdasági övezetzona económica exclusiva - egyenlítői övzona equatorial - vámszabad területzona franca - SALT-megállapodásAcordo SALT - beruházási bankbanco de investimento - hideg övezetzona fria - nedves övzona húmida - valutaövezetzona monetária - gyalogos övezetzona para peões - szennyezett területzona poluída - védett területzona protegida - katasztrófa sújtotta területzona sinistrada - szubtrópusi övzona subtropical - kertvárosi övezetzona suburbana - díjövezetzona tarifária - fejlesztési bankbanco de desenvolvimento - mérsékelt övezetzona temperada - trópusi övezetzona tropical - városi térségzona urbana - állattanzoologia - földbankbanco predial - VilágbankBanco Mundial - népbankbanco popular - magánbankbanco privado - állami bankbanco público - BarbadosBarbados - ágazati megállapodásacordo sectorial - árjegyzéktabela de preços - rúdbarra - alacsony fizetéssalário baixo - adatbázisbase de dados - katonai bázisbase militar - BasilicataBasilicata - Alsó-NormandiaBaixa Normandia - Alsó-SzászországNiedersachsen - TSHGAT - hajóbarco - árumegállapodásacordo relativo aos produtos de base - halászhajóembarcação de pesca - tartályhajóbarco-cisterna - épületedifício - kedvtelési célú hajóembarcação de recreio - ipari épületedifício industrial - középületedifício público - BajorországBaviera - vámtarifa-megállapodásacordo pautal - szépművészetekbelas-artes - EBBBEI - BelgiumBélgica - Belgium régiói és közösségeiregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - nyereséglucro - segély jogosultjabeneficiário da ajuda - BeneluxBenelux - Benelux-államokpaíses Benelux - BeninBenim - BerlinBerlim - BermudaBermudas - tápanyagszükségletnecessidades alimentares - lakásszükségletnecessidade de alojamento - munkaerőigénynecessidade de mão-de-obra - népességnövekedéscrescimento da população - vízigénynecessidade de água - takarmányforragem - pénzügyi szükségleteknecessidades financeiras - betonbetão - takarmányrépabeterraba forrageira - cukorrépabeterraba sacarina - BEUCBEUC - vajmanteiga - növényi vajmanteiga vegetal - BhutánButão - a termelés növekedéseaumento de produção - bibliográfiabibliografia - könyvtárbiblioteca - gyermekkönyvtárbiblioteca juvenil - nemzeti könyvtárbiblioteca nacional - közkönyvtárbiblioteca pública - tudományos könyvtárbiblioteca científica - egyetemi könyvtárbiblioteca universitária - kétkamarás rendszerassembleia bicamaral - IDBBID - kulturális asszimilálásaculturação - nyomornegyedbairro de lata - IBEBIE - közösségi földterületbaldio - kulturális javakbem cultural - fogyasztási cikkekbens de consumo - tartós fogyasztási cikkekbens duradouros - nem tartós fogyasztási cikkekbens não duradouros - társadalmi jólétbem-estar social - vádacusação - sörcerveja - mérlegbalanço - ellátási mérlegbalanço de abastecimento - energiamérlegbalanço energético - szociális auditbalanço social - biokémiabioquímica - biokonverzióbioconversão - biológiai lebonthatóságbiodegradabilidade - bioenergiabioenergia - biogázbiogás - életrajzbiografia - biológiabiologia - biomasszabiomassa - bioszférabiosfera - kétpártrendszerbipartidarismo - bipolarizációbipolarização - MianmarMyanmar - vételcompra - kekszgyárindústria de bolachas - bizmutbismuto - búzatrigo - durumbúzatrigo duro - közönséges búzatrigo mole - árbefagyasztásbloqueio de preços - ökörboi - tűzifamadeira para combustão - épületfamadeira para construção - vásárlás hitelrecompra a crédito - erdőtelepítésarborização - italokbebida - alkoholtartalmú italbebida alcoólica - alkoholmentes italbebida não alcoólica - BolíviaBolívia - kincstárjegytítulo do tesouro - BonaireBonaire - kamattámogatásbonificação de juro - kötött és hurkolt árumalhas - intervenciós felvásárláscompra de intervenção - BorneóBornéu - BornholmBornholm - botanikabotânica - BotswanaBotsuana - buddhizmusbudismo - pékségindústria de panificação - BurgundiaBorgonha - árutőzsdebolsa de mercadorias - szarvasmarhabovino - savácido - Flamand-Brabant tartományProvíncia do Brabante flamengo - Észak-BrabantBrabante Setentrional - Vallon-Brabant tartományProvíncia do Brabante valão - BrémaBrema - BrazíliaBrasil - BretagneBretanha - szabadalompatente - európai szabadalompatente europeia - BISBRI - szervetlen savácido inorgânico - brómbromo - brucellózisbrucelose - zajruído - BruneiBrunei - költségvetésorçamento - közösségi költségvetésorçamento comunitário - állami költségvetésorçamento do Estado - védelmi költségvetésorçamento para a defesa - rendkívüli költségvetésorçamento extraordinário - szerves savácido orgânico - családi költségvetésorçamento familiar - ESZAK működési költségvetésorçamento operacional CECA - reklámköltségvetésorçamento publicitário - korrekciós költségvetésorçamento rectificativo - európai szociális költségvetésOrçamento Social Europeu - pótköltségvetésorçamento suplementar - költségvetésbe történő belefoglalásinscrição orçamental - BulgáriaBulgária - szavazólapboletim de voto - acélaço - tájékoztatási irodacentro de informação - szavazóhelyiségmesa de voto - az országgyűlés hivatalamesa da assembleia - politikai vezetéssecretariado político - közigazgatási alaki követelményekformalidade administrativa - irodatechnikaburótica - vajolajbutteroil - árnyékkormánygoverno-sombra - AbruzzókAbruzos - Azori-szigetekAçores - tengeri kabotázscabotagem marítima - kakaócacau - ingatlan-nyilvántartáscadastro - vezetőquadro - menedzserquadro administrativo - EK nyelvi szolgálatquadro de linguistas CE - AKCS-országokpaíses ACP - középvezetésquadro médio - felső vezetésquadro superior - KGSTComecon - KGST-országokpaíses Comecon - kávécafé - takarékpénztárcaixa de depósitos - jelzálogbankcaixa hipotecária - CalabriaCalábria - költségszámításcálculo de custos - ingatlanszerzésaquisição de propriedade - tanévcalendário lectivo - KamerunCamarões - gazdasági évcampanha agrícola - választási kampánycampanha eleitoral - CampaniaCampânia - kempingcampismo - KanadaCanadá - Panama-csatorna-övezetcanal do Panamá - tanulásaquisição de conhecimentos - rákcancro - jelöltcandidato - cukornádcana-de-açúcar - CAOCAO - Zöld-foki-szigetekCabo Verde - dokumentumbeszerzésaquisição de documentos - cselekvőképességcapacidade de exercício - hordképességcapacidade de carga - ügyleti képességcapacidade contratual - jogképességcapacidade de gozo dos direitos - vétóveto - konzultációs eljárásprocesso de consulta - minisztériumministério - quaestorquestor - önkormányzati képviselőeleito local - autonóm közösségregião autónoma - regionális kormányzatadministração regional - kolonializmuscolonialismo - tudományos ismeretek cseréjeintercâmbio científico - termelőkapacitáscapacidade de produção - katonai szankciósanção militar - nemzetközi önkéntesvoluntário internacional - ciszjordániai kérdésquestão da Cisjordânia - közösségi jog-nemzeti jogdireito comunitário-direito nacional - EP-küldöttségdelegação PE - GSZB-véleményparecer CES - európai közszolgálatfunção pública europeia - EP-hozzájárulásparecer favorável PE - AKCS-EK Közös KözgyűlésAssembleia Paritária ACP-CE - az Európai Parlament elnökepresidente PE - az Európai Parlament alelnökevice-presidente PE - az EP quaestoraquestor PE - EK Bíróság ítéleteacórdão do Tribunal CE - Európa-ellenes mozgalommovimento contra a Europa - strukturális alapokfundos estruturais - munkaügyi bíróságjurisdição do trabalho - raktárkapacitáscapacidade de armazenamento - ügyvédadvogado - megbánásarrependido - csatlakozó övezetzona contígua - őrizetguarda à vista - magánszemély fellebbezéserecurso dos particulares - gazdasági helyzetsituação económica - termelési tényezőfactor de produção - növekedés súlypontjapólo de crescimento - integrált fejlesztési programprograma de desenvolvimento integrado - IMPPIM - Észak-Dél kereskedelemcomércio Norte-Sul - szállítási kapacitáscapacidade de transporte - spekulációs tőkecapital especulativo - állami finanszírozásfinanciamento público - árharmonizációharmonização de preços - tőkepiacmercado de capitais - kockázati tőkecapital de risco - EK-általános költségvetésorçamento geral CE - anyaságmaternidade - kulturális díjprémio cultural - jog- és ügyleti képességcapacidade jurídica - anglikanizmusanglicanismo - katolicizmuscatolicismo - ortodoxiaortodoxia - protestantizmusprotestantismo - szabadidőparkparque de diversões - gasztronómiai szakmaprofissional da indústria de restaurantes e similares - maffiamáfia - bioetikabioética - titkos társaságsociedade secreta - regionális kultúracultura regional - AIDSSIDA - telekárpreço do terreno - nyitott egyetemuniversidade aberta - oktatási költségvetésorçamento para a educação - oktatási csereprogramintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - tanulmányok elismerésereconhecimento dos estudos - sajtóvállalkozásempresa jornalística - teletexteletexto - adatvédelemprotecção dos dados - interaktív hálózatrede interactiva - filmgyártásprodução cinematográfica - műsoriparindústria dos programas - audiovizuális koprodukcióco-produção audiovisual - audiovizuális programprograma audiovisual - audiovizuális termékprodução audiovisual - információtechnológiatecnologia da informação - nagy képfelbontású televíziótelevisão de grande definição - videokommunikációvideocomunicação - audiovizuális politikapolítica do audiovisual - audiovizuális kalózkodáspirataria audiovisual - európai audiovizuális térségespaço audiovisual europeu - programok szabad mozgásalivre circulação de programas - távközlési díjszabástarifa das comunicações - tájékoztatáshoz való jogdireito da informação - jogi informatikainformática jurídica - letöltéstelecarregamento - programnyelvlinguagem de programação - gépi fordítástradução automática - energetikai függetlenségindependência energética - ipari tőkecapital industrial - együttműködési eljárásprocesso de cooperação - hatáskör-átruházástransferência de competências - vállalkozás indításacriação de empresas - szolgáltató vállalatsociedade de serviços - munkaerő-kölcsönző ügynökségempresa de trabalho temporário - képernyő előtti munkavégzéstrabalho ao ecrã - közúti kabotázscabotagem rodoviária - vízi közlekedésbarcaça - hajózható csatornacanal marítimo - a La Manche csatornán keresztül történő összeköttetésligação através do Canal da Mancha - belföldi díjszabástarifa interior - nemzetközi díjszabástarifa internacional - közúti fuvardíjszabástarifa rodoviária - űrutazásnavegação espacial - közigazgatási intézkedésacto administrativo - társasági tőkecapital social - erdővédelemprotecção da floresta - Tirrén-tengerMar Tirreno - Adriai-tengerMar Adriático - Ligur-tengerMar da Ligúria - Égei-tengerMar Egeu - Jón-tengerMar Jónico - rovarok elleni küzdelemluta contra os insectos - birtokszerkezet átalakításaordenamento fundiário - rovarölőszerinsecticida - halászati előírásokregulamentação da pesca - halászati ellenőrzéscontrolo da pesca - fővároscapital - évelő zöldségeklegume perene - friss termékproduto fresco - minőségi előírásnorma de qualidade - biztonsági előírásnorma de segurança - műszaki szabványnorma técnica - COSTCOST - kutatás és fejlesztésinvestigação e desenvolvimento - űrkutatásinvestigação espacial - világűr-technológiatécnica espacial - külföldi tőkecapital estrangeiro - szintetikus gumiborracha sintética - természetes gumiborracha natural - vasúti háttériparindústria ferroviária - faszéncarvão de madeira - luxusiparindústria de produtos de luxo - Bolzano autonóm tartományprovíncia autónoma de Bolzano - Trento autonóm tartományprovíncia autónoma de Trento - CEPTCEACT - INCBOICE - HabitatHabitat ONU - EK-alkalmazottagente CE - kecskecaprino - járulékos halfogáscaptura acessória - engedélyezett fogáscaptura autorizada - halfogáscaptura de peixe - fajonkénti fogáscaptura por espécie - teljes fogáscaptura total - közösségi jogi aktusacto comunitário - Karib-szigetekCaraíbas - szénbázisú vegyiparcarboquímica - széncarbono - üzemanyagcarburante - hasított testcarcaça - CaricomCaricom - CARICOM-országokpaíses Caricom - iskolahálózatrede escolar - kartellcartel - kereskedelmi ügyletacto de comércio - kartográfiacartografia - cash-flowfluxo de tesouraria - bűnügyi nyilvántartásregisto criminal - katalogizáláscatalogação - KatalóniaCatalunha - katalóguscatálogo - társadalmi-szakmai csoportcategoria socioprofissional - választási biztosítékcaução eleitoral - konferenciakötetacta de reunião - ITCCentro de Comércio Internacional - SPCCCPE - ... nő, asszonymulher - férfihomem - CIDCDI - EU-tagállampaíses UE - ECACCEAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionizáló sugárzásradiação ionizante - nátriumsódio - fémmegmunkálástrabalho dos metais - nemesgázgás raro - halálmorte - szervátültetéstransplantação de orgãos - vérátömlesztéstransfusão de sangue - fémhulladékdetrito metálico - a Közösségen belüli közlekedési főútvonaleixo comunitário - szülői felügyeleti jogdireito de custódia - fiatalok csereprogramjaintercâmbio de jovens - elemi részecskepartícula elementar - atomátomo - analitikai kémiaquímica analítica - spektrometriaespectrometria - CEAO-országokpaíses CEAO - citológiacitologia - kalciumcálcio - orvosi diagnózisdiagnóstico médico - nukleáris medicinamedicina nuclear - orvosi felülvizsgálatexame médico - az EK Számvevőszék tagjamembro do Tribunal de Contas CE - épületbiztonságsegurança dos edifícios - Európai Környezetvédelmi ÜgynökségAgência Europeia para o Ambiente - kézikönyvguia de informação - európai szimbólumsímbolo europeu - hivatalos nyelvlíngua oficial - otthoni balesetacidente doméstico - közösségi programprograma comunitário - trópusi erdőfloresta tropical - személyes használati tárgyakobjecto pessoal - IV. Loméi EgyezményConvenção de Lomé IV - elektromágneses interferenciaperturbação electromagnética - hullámsávbanda de frequências - zsoldosmercenário - megemlékezéscomemoração - testvérvárosi kapcsolatgeminação - járművezető-oktatásensino da condução - teljesítménynövelő szerekuso de estimulantes - Emberi Jogok Európai EgyezményeConvenção Europeia dos Direitos do Homem - ESZAKCECA - Európai Közösségek Elsőfokú BíróságaTribunal de Primeira Instância CE - nyugdíjazási feltételekcondição de reforma - a Közösség belső határafronteira intracomunitária - lakókocsiveículo de campismo - dömpingellenes intézkedésekmedida antidumping - informatikai hatásimpacto da informática - információ kiszolgáltatásacomunicação de dados - katonai beavatkozásintervenção militar - hulladékexportexportação de resíduos - fejlesztési tanácsadócooperante - radiobiológiaradiobiologia - rendszeres munkahelyi távollétabsentismo - pápai bullaacto pontifício - ECOWASCEDEAO - CEDEFOPCedefop - Európai KözösségComunidade Europeia - EuratomCEEA - nem házas személypessoa solteira - cellulózcelulose - ECMTCEMT - cenzúracensura - Közép-afrikai KöztársaságRepública Centro-Africana - atomerőműcentral nuclear - az információ centralizálásacentralização da informação - Közép-Franciaországregião do Centro - bevásárlóközpontcentro comercial - Euratom Közös KutatóközpontCentro Comum de Investigação - számítóközpontcentro de cálculo - dokumentációs központcentro de documentação - politikai centrumcentro político - online adatszolgáltatáscentro distribuidor de bases de dados - kerámiacerâmica - gabonafélékcereal - étkezési gabonacereal alimentar - részvényacção financeira - takarmánygabonacereal forrageiro - kenyérgabonacereal panificável - CERNCERN - ESROCERS - származási bizonyítványcertificado de origem - szállítási bizonyítványguia de trânsito - egészségügyi bizonyítványcertificado sanitário - ESZSZConfederação Europeia dos Sindicatos - keresetacção judicial - üzleti tevékenység megszüntetésecessação de actividade - mezőgazdasági tevékenység megszüntetéseabandono de exploração agrícola - kifizetések felfüggesztésecessação de pagamentos - tűzszünetcessar-fogo - ipari és kereskedelmi kamaracâmara de comércio e indústria - képviselőházassembleia directamente eleita - szövetségi parlamentassembleia federal - parlamenti kamaraassembleia parlamentar - champagnechampanhe - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - társadalmi változásmudança social - technológiai változásmudança tecnológica - kendercânhamo - bor cukrozásachaptalização - kőszéncarvão - szénbányászatextracção de carvão - tengelyterheléscarga por eixo - részvényesaccionista - eltartottencargo familiar - terhelhetőségcarga útil - rakománycarga - Havannai ChartaCarta de Havana - Egyesült Nemzetek AlapokmányaCarta das Nações Unidas - Európai Szociális ChartaCarta Social Europeia - vadászatcaça - kazáncaldeira - közösségi információkhoz való hozzáférésacesso à informação comunitária - bírósági eljáráshoz való jogacesso à justiça - ATP-megállapodásacordo ATP - EK-kereskedelmi megállapodásacordo comercial CE - EK-együttműködési megállapodásacordo de cooperação CE - Schengeni MegállapodásAcordo de Schengen - európai társulási megállapodásacordo europeu de associação - EK ideiglenes megállapodásacordo provisório CE - intézményközi megállapodásacordo interinstitucional - vegyes megállapodásacordo misto - elektromos akkumulátoracumulador eléctrico - közösségi vívmányokacervo comunitário - polgári jogi igény érvényesítésére szolgáló keresetacção civil - közösségi fellépésacção comunitária - polgári jogi keresetacção em matéria civil - bűnvádi eljárásacção em matéria penal - kártérítés iránti keresetacção de responsabilidade civil - közvádas eljárásacção penal - közösségi tevékenységactividade comunitária - pénzügyi terv elfogadásaadaptação das perspectivas financeiras - csatlakozás egy megállapodáshozadesão a um acordo - intézmények igazgatásaadministração da instituição - hirdetményafixação - portugál nyelvű AfrikaÁfrica lusófona - szubszaharai AfrikaÁfrica negra - Európai Gyógyszerértékelő ÜgynökségAgência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜgynökségAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - fizikai támadásagressão física - parkolóárea de estacionamento - NAFTANAFTA - allergiaalergia - nagykövetségembaixada - területszervezésordenamento do território - volt NDKex-RDA - a volt Szovjetunióex-URSS - rangidős tisztviselőantiguidade - volt szocialista országokantigos países socialistas - AngliaInglaterra - prémes állatanimal para curtumes - gázfogyasztó készülékaparelho a gás - informatika alkalmazásainformatização - az Európai Unió mélyítéseaprofundamento da União Europeia - atlanti ívArco Atlântico - szigetcsoportarquipélago - ÖrményországArménia - SAARCSAARC - felvonóelevador - Közép-ÁzsiaÁsia Central - parlamenti közgyűlésassembleia parlamentar internacional - igazgatási autonómiaautonomia administrativa - forgalomba hozatali engedélyautorização de venda - előzetes EK-költségvetési tervezetanteprojecto de orçamento das CE - harci repülőgépavião de combate - AzerbajdzsánAzerbaijão - Európai Központi BankBanco Central Europeu - jogalapbase jurídica - Rajna-völgyBacia do Reno - BelaruszBielorrússia - nettó kedvezményezettbeneficiário líquido - EBRDBERD - kettős felhasználású áruproduto dual - állatjólétbem-estar dos animais - biodiverzitásbiodiversidade - biotópbiótopo - pénzmosásbranqueamento de capitais - tisztítóiparlavandaria - trópusi famadeira tropical - bombavetőbombardeiro - Bosznia és HercegovinaBósnia-Herzegovina - BrandenburgBrandeburgo - légi közlekedési kabotázscabotagem aérea - közösségi támogatási kerettervQuadro Comunitário de Apoio - tudományos számításcálculo científico - a GMU ütemezésecalendário da UEM - szakmai karriercarreira profissional - bővítőkártyaplaca de extensão - audiokazettacassete audio - NACCCCAN - FÁKCEI - minőségellenőrző körcírculo de qualidade - közösségi tanúsításcertificado comunitário - éghajlatváltozásalteração climática - politikai rendszer megváltozásamudança de regime político - Közösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairólCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - európai chartacarta europeia - nemzetközi chartacarta internacional - sebészcirurgião - temetőcemitério - súlyosbító körülményekcircunstância agravante - enyhítő körülményekcircunstância atenuante - európai polgárságcidadania europeia - tisztességtelen szerződési feltételcláusula abusiva - szerződési feltételcláusula contratual - opt-out záradékcláusula de saída - COCOMCOCOM - polgári törvénykönyvCódigo Civil - büntető törvénykönyvCódigo Penal - közösségi jogszabályok kodifikációjacodificação do direito comunitário - gazdasági és társadalmi kohéziócoesão económica e social - haj- és szépségápoláscabeleireiro e estética - helyi hatóságautarquia local - regionális hatóságorganismo regional - fűtésaquecimento - EGT-VegyesbizottságComité Conjunto EEE - EGT Tanácsadó VegyesbizottságComité Consultivo Conjunto do EEE - EK-irányítóbizottságcomité de gestão CE - EK szabályozási bizottságcomité de regulamentação CE - Régiók BizottságaComité das Regiões - EK-vegyesbizottságcomité misto CE - EGT Parlamenti VegyesbizottságComité Parlamentar Misto do EEE - komitológiacomitologia - szervkereskedelemcomércio de órgãos - műkincs-kereskedelemcomércio de arte - flamand közösségComunidade flamenga - Francia KözösségComunidade francófona - Németajkú KözösségComunidade germanófona - Belgium közösségeicomunidades da Bélgica - az EP hatáskörecompetência do PE - az EK intézményeinek hatáskörecompetência institucional CE - számítógépes tervezésconcepção assistida por computador - munkaadók szövetségeconfederação patronal - szakszervezetek szövetségeconfederação sindical - európai konferenciaconferência europeia - EK kormányközi konferenciaconferência intergovernamental CE - nemzetközi konferenciaconferência internacional - Nemzetközi Munkaügyi KonferenciaConferência Internacional do Trabalho - háromoldalú tanácskozásconferência tripartida - etnikai konfliktusconflito étnico - szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljábóllicença para actividade política - Öböl-menti Együttműködési TanácsConselho de Cooperação do Golfo - EGT TanácsConselho do EEE - tanácsadás és véleményezésconsultadoria e aconselhamento - környezetszennyező termék betétdíjaconsignação de produto poluente - közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalásaconsolidação do direito comunitário - konzulátusconsulado - közigazgatási szerződéscontrato de direito administrativo - megállapodás pénzügyi ellentételezésecontrapartida de acordo - nettó befizetőcontribuinte líquido - GNP alapú hozzájáruláscontribuição PNB - határellenőrzéscontrolo fronteiriço - állami támogatások felügyeletecontrolo dos auxílios estatais - exportfelügyeletcontrolo das exportações - EK kormányközi egyezményconvenção intergovernamental CE - belügyi együttműködéscooperação no âmbito das questões internas - vámügyi együttműködéscooperação aduaneira - környezetvédelmi együttműködéscooperação ambiental - EK-kormányközi együttműködéscooperação intergovernamental UE - EK-intézményközi együttműködéscooperação interinstitucional CE - parlamentközi együttműködéscooperação interparlamentar - EU igazságügyi együttműködéscooperação judiciária UE - rendőrségi együttműködéscooperação policial - EU rendőrségi együttműködéscooperação policial UE - lakásszövetkezetcooperativa de habitação - finanszírozás koordinálásacoordenação de financiamentos - GMU-politikák összehangolásacoordenação das políticas UEM - Afrika szarvaCorno de África - Európa-hadtestEurocorpo - COSACCOSAC - követeléscréditos - szervezett bűnözéscrime organizado - jogosultsági feltételekcritério de elegibilidade - konvergenciakritériumcritério de convergência - HorvátországCroácia - jövedelemfelhalmozódásacumulação de rendimentos - forgószélciclone - adóbevallásdeclaração de impostos - a közösségi érdek kinyilvánításadeclaração de interesse comunitário - nyilatkozatdeclaração pública - kiadási határidőprazo de edição - bennfentes kereskedelemoperações de iniciados - környezet elleni bűncselekményekdelito ambiental - nemi erkölcs elleni bűncselekménydelito sexual - árucikkek megnevezésedenominação do produto - megállapodás felmondásadenúncia de um acordo - mezőgazdasági kiadásdespesa agrícola - közösségi kiadásdespesa comunitária - EK-igazgatási kiadásokdespesa de funcionamento CE - EK-kutatási kiadásdespesa de investigação CE - EK működési kiadásokdespesa operacional CE - strukturális kiadásdespesa estrutural - eltérés a közösségi jogtólderrogação ao direito comunitário - adósságdívida - vámtartozásdívida aduaneira - a GMU második szakaszasegunda fase da UEM - köztisztviselő kötelezettségeideveres do funcionário - szociális párbeszéddiálogo social - közösségi szociális párbeszéddiálogo social comunitário - közösségi információk terjesztésedifusão da informação comunitária - EK-költségvetési fegyelemdisciplina orçamental CE - katonai fegyelemdisciplina militar - állampolgárság alapján történő megkülönböztetésdiscriminação em razão da nacionalidade - szennyezéscsökkentő eszközdispositivo antipoluição - orvosi adatokdados médicos - személyes adatokdados pessoais - perképességcapacidade processual - menedékjogdireito de asilo - kötelmi jogdireito de obrigações - regionális jogdireito regional - köztisztviselők jogaidireitos do funcionário - monitorecrã - magán ECUECU privado - javítóintézeti nevelésensino correccional - munkavállalói részvénytulajdonaccionariato operário - üvegházhatásefeito de estufa - közösségi jogszabályok megszövegezéseelaboração do direito comunitário - területi választáseleição regional - embrió és magzatembrião e feto - nyelvhasználatutilização das línguas - katonai kiképzéstreino militar - EK-intézményi egyensúlyequilíbrio institucional CE - védőfelszerelésequipamento de protecção - számítógép-berendezésequipamento informático - nyomástartó berendezésequipamento de pressão - fűtőberendezésequipamento térmico - bírói tévedéserro judicial - EritreaEritreia - Európai Gazdasági TérségEspaço Económico Europeu - ÉsztországEstónia - a közösségi költségvetés elkészítéseelaboração do orçamento comunitário - nem szekularizált államEstado confessional - jogállamiságEstado de Direito - szövetségi államEstado federal - iszlám államEstado islâmico - világi államEstado laico - unitárius államEstado unitário - összehasonlító tanulmányestudo comparativo - esettanulmányestudo de casos - polgárok EurópájaEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - büntetés végrehajtásaexecução da pena - szakmai tapasztalatexperiência profissional - bíróság által elrendelt szakértői szakvéleményperitagem judiciária - szélsőség, szélsőséges irányzatextremismo - számítógépes gyártásprodução assistida por computador - fogyatékkal élők számára szolgáló létesítményekfacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - nemzetközi közszolgálatfunção pública internacional - nemzetközi tisztviselőfuncionário internacional - intézmények működésefuncionamento institucional - Európai Képzési AlapítványFundação Europeia para a Formação - Kohéziós AlapFundo de Coesão - Európa Tanácsi Alapfundo do Conselho da Europa - Európai Beruházási AlapFundo Europeu de Investimento - irodaellátásmaterial de escritório - adómentes összegfranquia fiscal - Közösség érdekeit sértő csalásfraude contra a Comunidade - a Közösség külső határaifronteira externa da Comunidade - üvegházhatást okozó gázgás de efeito de estufa - genetikagenética - GrúziaGeórgia - romacigano - éhségsztrájkgreve de fome - visegrádi országokGrupo de Visegrado - Huszonnégyek CsoportjaGrupo dos 24 - helyi önkormányzati szövetségassociação de autarquias - Európai Gazdasági EgyesülésAgrupamento Europeu de Interesse Económico - szexuális zaklatásassédio sexual - harci helikopterhelicóptero de combate - ókortörténetHistória Antiga - legújabbkori történelemHistória Contemporânea - középkortörténetHistória Medieval - újkortörténetHistória Moderna - történeti áttekintéscronologia - nyitvatartási időhorário de abertura do comércio - kulturális identitásidentidade cultural - HOPEIFOP - közmegítélésimagem de marca - diplomáciai mentességimunidade diplomática - gazdasági infrastruktúrainfra-estrutura económica - közösségi kezdeményezésiniciativa comunitária - európai növekedési kezdeményezésiniciativa para o crescimento europeu - rovarinsecto - indítóberendezésinstalação de lançamento - szaniterekinstalação sanitária - Európai Közigazgatási IntézetInstituto Europeu de Administração Pública - Európai Monetáris IntézetInstituto Monetário Europeu - EGT-intézményinstituição comum EEE - környezetvédelmi gazdasági eszközinstrumento económico para o ambiente - zord időjárásintempérie - rendszerek összekapcsolásainterligação de sistemas - közös érdekinteresse colectivo - keresethez fűződő jogi érdekinteresse em agir - internátusinternato escolar - InterpolInterpol - ételmérgezésintoxicação alimentar - zsidójudeu - bíráskodásjurisdição - alkotmánybíróságjurisdição constitucional - KazahsztánCazaquistão - KirgizisztánQuirguizistão - KoszovóKosovo - ökocímkerótulo ecológico - lago - anyatejleite materno - indítórakétalançador espacial - európai nyelvlíngua europeia - kisebbségi nyelvlíngua minoritária - nem európai nyelvlíngua não-europeia - regionális nyelvlíngua regional - élő nyelvlíngua viva - CD-meghajtóleitor de discos - LettországLetónia - a piac liberalizációjaliberalização do mercado - légi felségjogliberdade aérea - LitvániaLituânia - bérletaluguer - szervezeti törvénylei orgânica - parcellázásloteamento - Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságantiga República jugoslava da Macedónia - veleszületett betegségdoença congénita - táplálkozási betegségdoença da nutrição - bőrbetegségdoença da pele - vérbetegségdoença do sangue - emésztőrendszeri betegségdoença do sistema digestivo - neurológiai megbetegedésdoença do sistema nervoso - hormonális betegségdoença endócrina - szexuálisan terjedő betegségdoença transmissível sexualmente - vadon élő emlősökmamífero selvagem - sporteseménymanifestação desportiva - katonai hadműveletmanobras militares - szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéscontrato de prestação de serviços - EK megfelelőségi jelölésmarca de conformidade CE - erszényesekmarsupial - állati eredetű anyagmatéria de origem animal - EMR árfolyam-mechanizmusMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Mecklenburg-Nyugat-PomerániaMecklemburg-Vorpommern - társadalombiztosítási orvosi ellátásassistência médica convencionada - törvényszéki orvostanmedicina legal - vény nélkül adható gyógyszermedicamento de venda livre - állatgyógyászati készítménymedicamento para uso veterinário - Kaszpi-tengerMar Cáspio - Fekete-tengerMar Negro - Vörös-tengerMar Vermelho - MercosurMercosul - nemzeti végrehajtási intézkedésmedida nacional de execução - mikroorganizmusmicrorganismo - vízi környezetmeio aquático - tengeri környezetmeio marinho - bányászmineiro - tényfeltáró küldetésmissão de inquérito - modemmodem - MontenegróMontenegro - műemlékmonumento - politikai morálmoralidade da vida política - EK-megállapodásra vonatkozó tárgyalásnegociação de um acordo CE - Uruguayi FordulóUruguai Round - Kombinált Nómenklatúranomenclatura combinada - gyógyszernómenklatúranomenclatura farmacêutica - fegyverek elterjedésének megakadályozásanão-proliferação de armamentos - környezetvédelmi előírásnorma ambiental - új foglalkoztatási formanovas formas de emprego - megfigyelőobservador - a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai MegfigyelőközpontjaObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Közösségi VédjegyhivatalGabinete Comunitário de Marcas Registadas - madárave - EU együttműködési szervórgão de cooperação da UE - döntéshozó szervórgão decisor - EK vegyes testületórgão misto CE - egészségügy megszervezéseorganização da saúde - Kereskedelmi VilágszervezetOrganização Mundial do Comércio - sportszervezetorganização desportiva - közösségi hivatalorganismo comunitário - géntechnológiával módosított szervezetorganismo geneticamente modificado - EK-hivatal és -ügynökségorganismo e agência CE - ÜzbegisztánUsbequistão - szponzoráláspatrocínio - közösségi szponzoráláspatrocínio comunitário - Partnerség a békéértParceria para a Paz - balti államokpaíses bálticos - FÁK-országokpaíses CEI - GCC-országokpaíses CCG - Öböl-országokpaíses do Golfo - Mercosur-államokpaís do Mercosul - nem társult országpaís não-associado - földközi-tengeri harmadik országokpaíses terceiros mediterrânicos - KKEOPECO - kibocsátáskereskedelmi engedélyautorização de poluir negociável - polgári alkalmazottpessoal civil - szerződéses alkalmazottakpessoal contratual - ápolószemélyzetpessoal de enfermagem - katonai állománypessoal militar - pénzügyi tervperspectivas financeiras - KKBPPESC - jogfilozófiafilosofia do Direito - Bizottsághoz benyújtott panaszqueixa à Comissão - gyomnövényplanta daninha - élő növényplanta viva - médiapluralizmuspluralismo dos media - közösségi környezetvédelmi politikapolítica comunitária do ambiente - egységes árfolyam-politikapolítica cambial única - vízumpolitikapolítica de vistos - egységes monetáris politikapolítica monetária única - sztratoszferikus szennyezőanyagpoluente estratosférico - őshonos népességpopulação autóctone - pornográfiapornografia - repülőgép-anyahajóporta-aviões - bírósági eljárás büntetőügyekbenprocedimento penal - őstörténetPré-História - a GMU első szakaszaprimeira fase da UEM - államfőchefe de Estado - az Európai Unió Tanácsának elnökségepresidência do Conselho da União Europeia - a Bizottság elnökePresidente da Comissão - tudományos kiadványimprensa científica - bizonyítékprova - balesetmegelőzésprevenção de acidentes - kölcsönös elismerés elveprincípio de reconhecimento mútuo - szubszidiaritás elveprincípio da subsidiariedade - általános jogi alapelvprincípio geral de Direito - az EK-Szerződés megsértése miatti eljárásprocesso CE de infracção - együttdöntési eljárásprocesso de co-decisão - egyeztetőbizottsági eljárásprocesso de conciliação - különleges eljárásprocesso especial - homeopátiás termékproduto homeopático - újrahasznosított anyagból készült termékproduto reciclado - vámszakmaprofissão aduaneira - alternatív gyógyászprofissão médica paralela - közösségi jogalkotási programprograma legislativo comunitário - operatív programprograma operacional - közösségi érdekű projektprojecto de interesse comunitário - EK-költségvetéstervezetprojecto de orçamento CE - az Európa-gondolat előmozdításapromoção da ideia europeia - pénzügyi jegyzőkönyvprotocolo financeiro - számítógépes kiadáspublicação assistida por computador - ülések nyilvánosságapublicidade dos debates - bizalmi szavazásmoção de confiança - tibeti kérdésquestão do Tibete - előzetes kérdésquestão prejudicial - megállapodás megújításarecondução de acordo - EK-ombudsmanhoz fordulásrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - közigazgatási bírósághoz benyújtott keresetrecurso contencioso administrativo - az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott keresetrecurso contencioso comunitário - EK semmisségi keresetrecurso de anulação CE - közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti keresetrecurso de responsabilidade administrativa - környezetvédelmi adóimposto ambiental - gazdasági reformreforma económica - politikai reformreforma política - közösségi vámeljárásregime aduaneiro comunitário - kiviteli vámeljárásregime aduaneiro de exportação - közösségi finanszírozási rendszerregime de financiamento comunitário - alpesi régióregião alpina - halászattól függő régióregião dependente da pesca - támogatásra jogosult régióregião elegível - európai régióregião europeia - hanyatló ipari térségregião industrial em declínio - anyakönyvregisto civil - parlamenti eljárási szabályzatregimento da assembleia - állampolgár és hatóság viszonyarelação administração-administrado - az állam és a régiók kapcsolatarelações Estado-região - EK-intézményközi kapcsolatokrelações interinstitucionais CE - hatáskörmegosztásdivisão de competências - közösségi finanszírozás elosztásadistribuição do financiamento comunitário - hüllőréptil - Moldovai KöztársaságRepública da Moldova - Szlovák KöztársaságRepública Eslovaca - Cseh KöztársaságRepública Checa - energiahálózatrede energética - számítógépes hálózatrede informática - helyi hálózatrede local - transzeurópai hálózatrede transeuropeia - helyfoglalásreserva - EK-költségvetési tartalékreserva orçamental CE - parlamenti határozatresolução do Parlamento - HÉA-forrásrecursos IVA - forrásadóretenção na fonte - megállapodás felülvizsgálatarevisão de um acordo - EK-szerződés felülvizsgálatarevisão de tratado CE - pénzügyi terv módosításarevisão das perspectivas financeiras - az EU nemzetközi szerepepapel internacional da União Europeia - rágcsálóroedor - royalizmusrealismo - OroszországRússia - állategészségügysaúde animal - mentálhigiénésaúde mental - SzászországSaxónia - Szász-AnhaltSachsen-Anhalt - orvostudományciências médicas - szobrászatescultura - KBERSEBC - államtitoksegredo de Estado - intézmény titkárságasecretariado da instituição - mezőgazdasági szektorsector agrícola - légi közlekedésbiztonságsegurança aérea - biztonsági szolgáltatásoksegurança e vigilância - tengeri közlekedésbiztonságsegurança marítima - földrengéssismo - felvilágosító kampánysensibilização do público - Szerbia, Szerbia és MontenegróSérvia, Sérvia e Montenegro - hálózati szerverservidor da rede - állami egészségügyi szolgálatserviço nacional de saúde - majomsímio - történelmi emlékhelylocal de interesse histórico - politikai helyzetsituação política - SzlovéniaEslovénia - egészségügyi ellátáscuidados de saúde - betegápoláscuidados de enfermagem - tengeralattjárósubmarino - orvosi szakterületespecialidade médica - állatbemutatóespectáculo com animais - költségvetési stabilizálóestabilizador orçamental - oktatásstatisztikaestatísticas da educação - a mezőgazdasági üzem vezetőjechefe de exploração agrícola - egészségügyi statisztikaestatísticas da saúde - közlekedésstatisztikaestatísticas dos transportes - idegenforgalmi statisztikaestatísticas do turismo - európai jogállásestatuto jurídico europeu - stimulánsestimulante - földalatti hulladéktárolásarmazenamento subterrâneo de resíduos - halászati struktúraestrutura de pesca - pszichotróp anyagsubstância psicotrópica - számítógépes ügyfélszolgálatapoio ao utilizador - gyógyszerfelügyeletcontrolo dos medicamentos - többoldalú felügyeletsupervisão multilateral - önkormányzati társulásassociação de municípios - operációs rendszersistema operativo - adatbáziskezelő rendszersistema de gestão de base de dados - egészségügyi rendszersistema de saúde - számítógépes rendszersistema informático - igazságszolgáltatási rendszersistema judiciário - táblázatkezelésfolha de cálculo - TádzsikisztánTajiquistão - finanszírozási szinttaxa de intervenção - kettős felhasználású technológiatecnologia dual - számítógépes terminálterminal - Palesztina autonóm területeiterritórios autónomos da Palestina - a volt Jugoszlávia területeiterritórios da antiga Jugoslávia - TüringiaTuríngia - emberkereskedelemtráfico de pessoas - nyugtatótranquilizante - vámfelügyelet melletti feldolgozástransformação sob controlo aduaneiro - közigazgatás átláthatóságatransparência administrativa - döntéshozás átláthatóságatransparência do processo de decisão - betegszállítástransporte de doentes - traumatraumatismo - szezonális foglalkoztatástrabalho sazonal - közösségi trojkaTroika Comunitária - GMU harmadik szakaszaterceira fase da UEM - TürkmenisztánTurquemenistão - közigazgatási felügyelettutela administrativa - UkrajnaUcrânia - Ulster-DonegalUlster-Donegal - európai politikai unióUnião Política Europeia - számítógéphasználóutilizador informático - mezőgazdasági termékek alternatív felhasználásautilização alternativa de produtos agrícolas - betegséghordozóvector de doenças - harci járműveículo de combate - közösségi jog megsértéseviolação do direito comunitário - fellebbezésinstância de recurso - VajdaságVoivodina - utasviajante - demilitarizált övezetzona desmilitarizada - érzékeny területzona sensível - kormányfőchefe de governo - ellenzéki vezetőlíder da oposição - családfőchefe de família - állatállománygado - csekkcheque - forgalomvolume de negócios - ChileChile - kémiaquímica - élelmiszer-kémiaquímica dos alimentos - ipari kémiaquímica industrial - KínaChina - sebészetcirurgia - klórcloro - költségvetés-tervezési rendszerescolha orçamental - technológia kiválasztásaescolha de tecnologia - munkanélküliségdesemprego - konjunkturális munkanélküliségdesemprego conjuntural - rejtett munkanélküliségdesemprego disfarçado - női munkanélküliségdesemprego de mulheres - fiatalok munkanélküliségedesemprego de jovens - részleges foglalkoztatásdesemprego parcial - szezonális munkanélküliségdesemprego sazonal - strukturális munkanélküliségdesemprego estrutural - munkaidőcsökkentésdesemprego técnico - a technikai fejlődés miatti munkanélküliségdesemprego tecnológico - tartózkodásabstencionismo - vállalkozás tevékenységi köreactividade da empresa - munkanélkülidesempregado - kereszténységcristianismo - krómcromo - CiprusChipre - almaborcidra - IOMOIM - gazdasági tevékenységactividade económica - cementcimento - filmművészetcinema - körrendeletcircular - civilizációcivilização - uralkodó osztályclasse dirigente - alsó osztályclasse inferior - középosztályclasse média - munkásosztályclasse operária - földművelőkclasse rural - társadalmi osztályaula, classe, classe social - felső osztályclasse alta - osztályozásclassificação - választottbírósági kikötéscláusula compromissória - mandátumszerzési küszöbsistema de repartição - védzáradékcláusula de protecção - önálló vállalkozói tevékenységactividade não assalariada - papságclero - ügyfélclientela - éghajlatclima - légkondicionálásclimatização - végső elszámolásfecho de contas - politikai körgrupo de reflexão política - WFCCMA - UNCTADCNUCED - politikai koalíciócoligação política - kobaltcobalto - kódoláscodificação - közúti közlekedés szabályaicódigo da estrada - hajózási törvénycódigo de navegação - munka törvénykönyvecódigo do trabalho - törvénykönyvcódigo jurídico - békés együttéléscoexistência pacífica - társfinanszírozásco-financiamento - részvétel a vállalati döntéshozatalbancogestão - kokszcoque - költségvetési együttműködéscolaboração orçamental - adóbeszedéscobrança de impostos - adatgyűjtésrecolha de dados - napkollektorcolector solar - kollektivizmuscolectivismo - vidéki közösségcolectividade rural - területi és helyi hatóságokcomunidade territorial - városi közösségcolectividade urbana - KolumbiaColômbia - iskolai beilleszkedésadaptação escolar - festékcorante - színezőanyagcorante alimentar - mesterséges élelmiszer-színezékcorante alimentar artificial - természetes élelmiszer-színezékcorante alimentar natural - repcecolza - üzemanyagcarburante, combustível - helyettesítő tüzelőanyagcombustível de substituição - fosszilis tüzelőanyagcombustível fóssil - társadalmi adaptációadaptação social - nukleáris tüzelőanyagcombustível nuclear - az EK mezőgazdasági bizottságaComité Agrícola CE - EK-bizottságComité CE - EK-tanácsadó bizottságComité Consultivo CE - üzemi tanácscomissão de trabalhadores - élelmiszer-adalékanyagaditivo alimentar - az Európai Unió Tanácsának bizottságaComité do Conselho da União Europeia - Európai Gazdasági és Szociális BizottságComité Económico e Social Europeu - EK Monetáris BizottságComité Monetário CE - EK vegyes bizottságComité Paritário CE - EK-állandó bizottságComité Permanente CE - az ENSZ Állandó BizottságaComité Permanente ONU - EK Tudományos BizottságComité Científico CE - EK-technikai bizottságComité Técnico CE - kereskedelmi választottbíráskodásarbitragem comercial - ellenőrzésauditoria - virtuális könyvtárbiblioteca virtual - az Európai Unió Szerveinek FordítóközpontjaCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Közösségi Növényfajta-hivatalInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Az Ember és a Népek Jogainak Afrikai ChartájaCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - Európai Energia ChartaCarta Europeia da Energia - szociális záradékcláusula social - UNCEDCNUAD - Európai Üzemi TanácsComité de Empresa Europeu - InternetInternet - elektronikus kereskedelemcomércio electrónico - Európai Szabványügyi IntézetInstituto Europeu de Normalização - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - szakképesítések elismerésereconhecimento das qualificações profissionais - mezőgazdasági termékek minőségellenőrzésecontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - EFTA BíróságTribunal da AECL - veszélyes hulladékdetrito perigoso - kötelespéldánydepósito legal - szociális dömpingdumping social - szerzett jogokdireito adquirido - átmeneti gazdaságeconomia em transição - elektronikus kiadásedição electrónica - enzimenzima - BSEBSE - európai szociális térségespaço social europeu - a vezető iparosodott országok csoportjagrupo dos países mais industrializados - GATSGATS - Rió-csoportGrupo do Rio - béketeremtésinstauração da paz - gazdasági hírszerzésinteligência económica - állatkertjardim zoológico - halbetegségekdoença dos peixes - globalizációglobalização - multimédiamultimédia - Belső Piaci Harmonizációs HivatalInstituto de Harmonização do Mercado Interno - Vámigazgatások VilágszervezeteOrganização Mundial das Alfândegas - Vitarendezési TestületÓrgão de resolução de litígios - APECAPEC - pedofíliapedofilia - arányosság elveprincípio da proporcionalidade - összehasonlító reklámpublicidade comparativa - Finnország régióiregiões da Finlândia - Svédország régióiregiões da Suécia - távközlés-szabályozásregulamentação das telecomunicações - információs társadalomsociedade da informação - Amszterdami SzerződésTratado de Amesterdão - gazdasági szerkezetváltástransição económica - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - munka világavida profissional - euróövezetzona do euro - zoonóziszoonose - TARICTaric - ICFTUCISL - CEEACCEEAC - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - OIEOIE - klónozásclonagem - kereskedelmi vitadiferendo comercial - nehézségekkel küzdő vállalkozásempresa em dificuldade - információs sztrádaauto-estrada da informação - intranetintranet - extranetextranet - böngészőbrowser - dokumentumkezelésgestão de documento - EDKGED - OCROCR - digitalizálásdigitalização - szkennerscanner - Alsó-AusztriaNiederösterreich - Felső-AusztriaOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KarintiaKärnten - SalzburgSalzburgo - StájerországEstìria - TirolTirol - VorarlbergVorarlberg - BécsViena - APEC-országokpaís da APEC - CEEPCEEP - fizetési határidőprazo de pagamento - stabilitási paktumpacto de estabilidade - ifjúságpolitikapolítica da juventude - fogyasztóvédelmi politikapolítica dos consumidores - közösségi politika-nemzeti politikapolítica comunitária-política nacional - a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai MegfigyelőközpontjaObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - IBJAI - életkor szerinti megkülönböztetésdiscriminação com base na idade - szexuális beállítottság szerinti megkülönböztetésdiscriminação baseada na orientação sexual - idősek ellátásaassistência aos idosos - jogellenes elbocsátásdespedimento abusivo - StockholmEstocolmo - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med ÖarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - szociálpolitikai megállapodásAcordo Social CE - fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésdiscriminação fundada na deficiência - ECHOECHO - OLAFOLAF - jogszabályok egyszerűsítésesimplificação legislativa - DNSADN - virtuális valóságrealidade virtual - képfeldolgozásimagem de síntese - értékelési módszermétodo de avaliação - megfigyelésobservação - közösségiesítés elveprincípio de comunitarização - az állam felelősségeresponsabilidade do Estado - szimulációsimulação - importfelügyeletfiscalização das importações - összehasonlító elemzésanálise comparativa - okozati elemzésanálise de causas - mennyiségi elemzésanálise quantitativa - rendkívüli szabadságlicença especial - megerősített együttműködéscooperação reforçada - hipermédiumokhipermédia - hipertexthipertexto - eutanáziaeutanásia - PalauPalau - Norfolk-szigetIlha Norfolk - NiueNiue - Tokelau-szigetekTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - közösségi véleményparecer comunitário - a Számvevőszék véleményeparecer do Tribunal de Contas - Az Európai Unió alapjogi chartájaCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - demokráciadeficitdéfice democrático - a KKBP főképviselőjeAlto-Representante para a PESC - az Európai Unió Tanácsának állásfoglalásaresolução do Conselho da União Europeia - az Európai Tanács állásfoglalásaresolução do Conselho Europeu - termelési módmodo de produção - termelési célobjectivo de produção - termelési technikatécnica de produção - transzgenikus állatokanimal transgénico - transzgenikus növényekplanta transgénica - innovációk elterjedésedifusão das inovações - termelési normanorma de produção - elavult technológiatecnologia obsoleta - technológiai hatástanulmányokprospectiva tecnológica - kutatásszervezésorganização da investigação - tudományos felfedezésdescoberta científica - elővigyázatosság elveprincípio da precaução - tereptanulmányinvestigação de campo - kutatási eredményekresultado da investigação - nyomon követhetőségrastreabilidade - fenntartható mezőgazdaságagricultura sustentável - európai mezőgazdasági modellmodelo agrícola europeu - agrár-környezetvédelmi tervplano agro-ambiental - földpolitikapolítica agrária - mezőgazdasági projektprojecto agrícola - környezeti megszorítások alá eső mezőgazdasági térségzona agrícola com condicionantes ambientais - agrárerdészetagro-silvicultura - terményveszteségperda de colheita - mezőgazdasági összeírásrecenseamento agrícola - öntözéses műveléscultivo irrigado - vetésforgórotação de culturas - silósilo - energianövénycultura energética - olajnövény-kultúracultura oleaginosa - állattenyésztési technológiazootecnia - boreális erdőfloresta boreal - fenntartható erdőgazdálkodássilvicultura sustentável - erdőtanúsításcertificação florestal - európai erdészeti politikapolítica florestal europeia - EFICSEFICS - mediterrán erdőfloresta mediterrânica - mérsékelt égövi erdőfloresta temperada - erdészeti statisztikaestatísticas florestais - európai valutamoeda europeia - ECUEcu - EURIBOREURIBOR - átváltási arányoktaxa de conversão - ADBBAD - CABEIBCIE - CDBBDC - agrárhitelcrédito agrícola - stabilitási programprograma de estabilidade - európai adóügyi együttműködéscooperação fiscal europeia - adórefor