Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

AarhusAarhus - tiskové komunikécomunicado de imprensa - kompetence soudcecompetência jurisdicional - koncesionářconcessionário - společensko-hospodářské poměrycondição socioeconómica - Rada pro kulturní spolupráciConselho de Cooperação Cultural - Výbor pro vědecký a technický výzkumCREST - Evropská agentura pro produktivituAgência Europeia para a Produtividade - Agentura pro nukleární energiiAgência para a Energia Nuclear - audiovizuální dokumentdocumento audiovisual - DubajDubai - rozvojový plán podnikuplano de desenvolvimento agrícola - impressora - slaná vodaágua salgada - spodní vodaágua subterrânea - odpadní vodaágua residual - kulturní a sociální vybavenostequipamento sociocultural - Spojené státyEstados Unidos - rybářství Společenstvípesca comunitária - Mezinárodní agentura pro energiiAgência Internacional de Energia - kozí sýrqueijo de cabra - sýr z kravského mlékaqueijo de vaca - FudžajraFujeirah - exilová vládagoverno no exílio - audiovizuální průmyslindústria audiovisual - soudcovské právojurisprudência - výklad zákonů ESjurisprudência CE - členská země federaceEstado federado - nezdravé bydleníhabitação insalubre - Východní MalajsieMalásia Oriental - brettonwoodská dohodaacordo de Bretton Woods - mikroekonomiemicroeconomia - migrace mezi městymigração interurbana - pohyb ve městěmigração intra-urbana - Oest for StorebaeltLeste de Storebælt - organizační schémaorganigrama - stromárvore - zvěřinacarne de caça - AarhusAarhus - zpronevěraabuso de confiança - lepidloadesivo - státní obchodcomércio de Estado - maloobchodcomércio de retalho - velkoobchodcomércio por grosso - obchod se zbraněmicomércio de armas - obchod Východ-Západcomércio Leste-Oeste - zahraniční obchodcomércio externo - vnitřní obchodcomércio interno - mezinárodní obchodcomércio internacional - přistoupení k Evropské uniiadesão à União Europeia - marketingcomercialização - dočasný výborcomissão eventual - vyšetřovací komisecomissão de inquérito - Komise pro lidská právaComissão dos Direitos do Homem - komise OSNComissão ONU - parlamentní výborcomissão parlamentar - výbor EPcomissão PE - kvalitativní analýzaanálise qualitativa - přidělení zakázkyadjudicação por contrato - stálý výborcomissão permanente - zvláštní výborcomissão especializada - technická komise OSNComissão Técnica ONU - zástupce na provizicomissionista - Britské společenstvíCommonwealth - Evropská společenstvíComunidades Europeias - obeccomuna - adjuvansadjuvante - masová komunikacecomunicação de massas - satelitní přenoscomunicação por satélite - tiskové komunikécomunicado de imprensa - komunismuscomunismo - KomoryComores - pojišťovnacompanhia de seguros - správní pravomoccompetência administrativa - příslušnost Společenstvícompetência comunitária - věcná příslušnostcompetência em razão da matéria - ústřední orgány státní správyadministração central - pravomoc výkonné mocicompetência do executivo - příslušnost členských státůcompetência dos Estados-membros - kompetence parlamentucompetência da assembleia - kompetence soudcecompetência jurisdicional - společná příslušnostcompetência mista - místní příslušnostcompetência territorial - konkurenceschopnostcompetitividade - komplementarita obchoducomplementaridade das trocas - chování spotřebitelecomportamento do consumidor - vedení školyadministração do ensino - politické chovánícomportamento político - elektronická součástkacomponente electrónico - anorganické sloučeninycomposto mineral - složení obyvatelstvacomposição da população - složení parlamentucomposição da assembleia - účetnictvícontabilidade - finanční účetnictvícontabilidade geral - národní účtycontabilidade nacional - daňové orgányadministração fiscal - účetnictví veřejných institucícontabilidade pública - regionální účetnictvícontabilidade regional - účetnícontabilista - účetconta - konsolidovaný účetactivo consolidado - operativní účetconta de exploração - vázaný prodejposto de venda - hrabstvícondado, distrito - soustřeďování obyvatelconcentração da população - soustředění pravomocíconcentração de poderes - místní orgány státní správyadministração local - hospodářská koncentraceconcentração económica - koncentrace průmysluconcentração industrial - koncepce výrobkuconcepção do produto - Macedonia (en) - koncesionářconcessionário - střednědobá finanční pomoccontribuição financeira - trvale udržitelný rozvojdesenvolvimento sustentável - nesezdané soužitíunião livre - soutěžconcorrência - mezinárodní soutěžconcorrência internacional - veřejná správaadministração pública - resuméresumo de textos - kořenícondimento - podmínky pomocicondições de ajuda - ženská otázkacondição feminina - pracovní podmínkycondições de trabalho - životní podmínkycondições de vida - ekonomické podmínkycondições económicas - sociální stavsituação social - společensko-hospodářské poměrycondição socioeconómica - úprava zboží pro prodejacondicionamento - připuštění ke zkoušceadmissão a exame - atmosférické podmínkycondições atmosféricas - Světová konfederace práceCMT - konference OSNConferência ONU - důvěrná informaceconfidencialidade - cukrovinkyindústria de confeitaria - kompetenční konfliktconflito de competências - kompetenční sporconflito de poderes - zneužití právaabuso de direito - spalování odpaduincineração de resíduos - dočasné povoleníadmissão temporária - pracovní sporconflito laboral - mezinárodní konfliktconflito internacional - rasový konfliktconflito racial - společenský konfliktconflito social - zdravotní dovolenálicença por doença - mateřská dovolenálicença por maternidade - studijní volnolicença para formação - omluvené překážky v zaměstnánílicença para assistência aos filhos - dovolená na zotavenouférias pagas - neplacené volnolicença sem vencimento - omluvená nepřítomnost v prácilicença social - zmrazování potravincongelação - smíšený koncernconglomerado de empresas - KongoCongo - krátkodobý hospodářský vývojconjuntura económica - ConnachtConnacht - Rada Evropské unieConselho da União Europeia - správní radaconselho de administração - Rada přidružení ESConselho de Associação CE - adopce dítěteadopção - Rada pro kulturní spolupráciConselho de Cooperação Cultural - Rada pro celní spolupráciConselho de Cooperação Aduaneira - Rada pro Asii a TichomoříCAP - Rada EvropyConselho da Europa - země Rady Evropypaíses do Conselho da Europa - Rada bezpečnosti OSNConselho de Segurança ONU - Poručenská rada OSNConselho de Tutela ONU - Rada samosprávných obcí a regionůConselho das Comunas e Regiões da Europa - rada ministrůconselho de ministros - schválení zákonaaprovação da lei - Evropská radaConselho Europeu - Severská radaConselho Nórdico - země Severské radypaíses do Conselho Nórdico - zemědělský poradceconselheiro agrícola - konzervace potravinconservação dos alimentos - hájení rybí násadyconservação dos recursos haliêuticos - zachování zdrojůconservação dos recursos - konzervatismusconservadorismo - konzervárnaindústria de conservas - konsolidace státního dluhuconsolidação da dívida - spotřebitelconsumidor - spotřebaconsumo - spotřeba potravinconsumo alimentar - spotřeba vodyconsumo de água - spotřeba energieconsumo de energia - spotřeba domácnostíconsumo familiar - přijetí rozpočtuaprovação do orçamento - konečná spotřebaconsumo final - domácí spotřebaconsumo interno - spotřeba na hlavuconsumo per capita - ústavaConstituição - založení stranyformação de um partido - založení společnosticonstituição de sociedade - kontrola ústavnosticontrolo de constitucionalidade - zemědělské budovyedifício agrícola - silniční stavbyconstrução de estradas - kovová konstrukceconstrução metálica - stavba lodíconstrução naval - konzultování informaceconsulta da informação - porada s pracovníkyconsulta dos trabalhadores - kontejnercontentor - volební sporimpugnação eleitoral - dospělýadulto - celní kvótacontingente pautal - antikoncepcecontracepção - krátký pracovní týdenredução da semana - smlouvacontrato - pojistná smlouvaapólice de seguros - pracovní smlouvacontrato de trabalho - padělánícontrafacção - Evropské sdružení institucí pro výzkum a výchovuAEID - překližkacontraplacado - daňový poplatníkcontribuinte - správní kontrolacontrolo administrativo - letecká kontrolacontrolo aéreo - kontrola rozpočtucontrolo orçamental - kontrola managementucontrolo de gestão - kontrola komunikacecontrolo da comunicação - Evropské sdružení volného obchoduEFTA - kontrola znečištěnícontrolo da poluição - kontrola likviditycontrolo de liquidez - řízení výrobycontrolo de produção - řízení jakosti průmyslových výrobkůcontrolo de qualidade dos produtos industriais - nestandardní pracovní poměrtrabalho atípico - devizové právocontrolo cambial - kontrola fúzícontrolo das concentrações - ověřování znalostíavaliação - kontrola migracícontrolo das migrações - zneužití pravomociabuso de poder - země EFTApaíses EFTA - řízení cencontrolo de preços - finanční kontrolacontrolo financeiro - parlamentní kontrolacontrolo parlamentar - ochrana rostlincontrolo fitossanitário - zdravotní inspekcecontrolo sanitário - úmluva CIVConvenção CIV - kolektivní smlouvacontrato colectivo - letištěaeroporto - úmluva z ArushyConvenção de Arusha - úmluva z LoméConvenção de Lomé - úmluva z Lomé IConvenção de Lomé I - úmluva z Lomé IIConvenção de Lomé II - úmluva z JaundeConvenção de Iaundé - konvence OSNconvenção ONU - hospodářské sbližováníconvergência económica - přeměna energieconversão de energia - směnitelnost měnyconvertibilidade monetária - Cookovy ostrovyCook - správní spoluprácecooperação administrativa - obchodní spoluprácecooperação comercial - kulturní spoluprácecooperação cultural - hospodářská spoluprácecooperação económica - evropská spoluprácecooperação europeia - finanční spoluprácecooperação financeira - aerosolaerosol - průmyslová spoluprácecooperação industrial - spolupráce mezi institucemicooperação institucional - mezipodniková spoluprácecooperação entre empresas - mezinárodní spoluprácecooperação internacional - soudní spoluprácecooperação judiciária - vojenská spoluprácecooperação militar - měnová spoluprácecooperação monetária - politická spoluprácecooperação política - regionální spoluprácecooperação regional - využití půdyafectação da terra - vědecká spoluprácecooperação científica - spolupráce Jih-Jihcooperação Sul-Sul - technická spoluprácecooperação técnica - přeshraniční spoluprácecooperação transfronteiriça - družstvocooperativa - zemědělské družstvocooperativa agrícola - spotřební družstvocooperativa de consumo - úvěrové družstvocooperativa de crédito - koordinace poskytování pomocicoordenação das ajudas - KodaňCopenhaga - zveřejňování cenpublicidade de preços - spoluvlastnictvíco-propriedade - Jižní KoreaCoreia do Sul - Severní KoreaCoreia do Norte - Výbor stálých zástupcůCoreper - korporativismuscorporativismo - tukgordura - živočišný tukgordura animal - rostlinný tukgordura vegetal - korespondencecorrespondência - korozecorrosão - politická příslušnostfiliação política - korupcecorrupção - KorsikaCórsega - KostarikaCosta Rica - kotování na burzecotação na bolsa - Pobřeží SlonovinyCosta do Marfim - sociální příspěvekcontribuição para a segurança social - daň z cukruquotização açúcar - bavlnaalgodão - státní převratgolpe de Estado - nájem lodifretamento - Soudní dvůr ESTribunal de Justiça CE - Účetní dvůr ESTribunal de Contas CE - Evropský soud pro lidská právaTribunal Europeu dos Direitos do Homem - Mezinárodní soudní dvůrTribunal Internacional de Justiça - migrační proudcorrente migratória - vodní tokcurso de água - AfgánistánAfeganistão - kurz cenných papírůcotação dos títulos no mercado - makléřcorretor - náklady na zařízenícusto de equipamento - investiční nákladycusto de investimento - kapitálové nákladycusto de capital - distribuční nákladycusto de distribuição - provozní nákladycusto de funcionamento - náklady na vzdělávánícusto da educação - Organizace afroasijské hospodářské spolupráceAfrasec - stavební nákladycusto da construção - náklady za znečištěnícusto da poluição - náklady na zdravícusto da saúde - životní nákladycusto de vida - výrobní nákladycusto de produção - náklady skladovánícusto de armazenagem - přímé nákladycusto directo - výpůjční nákladycusto do crédito - mzdové nákladycusto salarial - přístup ke vzděláníacesso à educação - AfrikaÁfrica - sociální nákladycusto social - umělecká tvorbacriação artística - vytváření pracovních příležitostícriação de emprego - úvěrcrédito - krátkodobý úvěrcrédito a curto prazo - vývozní úvěrcrédito à exportação - dovozní úvěrcrédito à importação - spotřební úvěrcrédito ao consumo - dlouhodobý úvěrcrédito a longo prazo - anglofonní AfrikaÁfrica anglófona - střednědobý úvěrcrédito a médio prazo - obchodní úvěrcrédito comercial - swapová úmluvacrédito cruzado - investiční úvěrcrédito ao investimento - výdaje splatné v rozpočtovém rocecrédito de pagamento - dokumentární akreditivcrédito documentário - hypotekární úvěrcrédito imobiliário - průmyslový úvěrcrédito industrial - mezinárodní úvěrcrédito internacional - smetananatas - střední AfrikaÁfrica Central - mražený smetanový krémgelado à base de leite - Výbor pro vědecký a technický výzkumCREST - KrétaCreta - válečný zločincrime de guerra - kriminologiecriminologia - energetická krizecrise energética - politická krizecrise política - hospodářský růstcrescimento económico - severní AfrikaÁfrica do Norte - Červený křížCruz Vermelha - korýš, korýšicrustáceo - KubaCuba - kůžecouro - měďcobre - kulturacultura - pěstování obilovincultura de cereais - terasové pěstovánícultura em socalcos - pícninářstvícultura forrageira - Jihoafrická republikaÁfrica do Sul - pěstování ovocefruticultura - průmyslové pěstování plodincultura industrial - zelinářstvícultura de legumes e hortaliça - monokulturová plodinacultura permanente - lidová kulturacultura popular - hydroponiecultura sem terra - pěstování ve skleníkucultura em estufa - tropické zemědělstvícultura tropical - samozásobitelské pěstování rostlincultura alimentar - kumulování dávekacumulação de pensões - frankofonní AfrikaÁfrica francófona - CuracaoCuraçau - KykladyCíclades - hospodářský cyklusciclo económico - DánskoDinamarca - dánské regionyregiões da Dinamarca - parlamentní rozpravadebate parlamentar - odlesňovánídesarborização - decentralizacedescentralização - rozpočtové absolutoriumdescarga orçamental - jižní AfrikaÁfrica Meridional - odpadresíduo - zemědělský odpadresíduo agrícola - průmyslový odpadresíduo industrial - nevyužitelný odpadresíduo não recuperável - radioaktivní odpadresíduo radioactivo - rozhodnutídecisão - rozhodnutí Společenstvídecisão CE - rozhodnutí Euratomdecisão CEEA - západní AfrikaÁfrica Ocidental - všeobecné rozhodnutí ESUOdecisão-geral CECA - individuální rozhodnutí ESUOdecisão individual CECA - ohlášení restriktivních praktikdeclaração de acordos e práticas concertadas - ohlášení kandidaturyapresentação de candidatura - vyhlášení výsledků hlasovánídeclaração de voto - východní AfrikaÁfrica Oriental - hospodářský startarranque económico - dekolonizacedescolonização - sčítání hlasůescrutínio - dekoncentracedesconcentração - administrativní členěnídivisão administrativa - rozdělení na volební krajedivisão em círculos eleitorais - dekretdecreto - daňová úlevadedução fiscal - protiraketová obranadefesa antimíssil - ztrátadéfice - rozpočtový schodekdéfice orçamental - deflacedeflação - klučeníarroteamento - zhoršování životního prostředídegradação do ambiente - přístup k zaměstnáníacesso ao emprego - školní věkidade escolar - delikvencedelinquência - zločinnost mládežedelinquência juvenil - poptávka po zaměstnáníprocura de emprego - spotřebitelská poptávkaprocura de bens de consumo - potřeba energieprocura energética - odstoupení vládydemissão do governo - zahraniční zastoupeníagência no estrangeiro - demokraciedemocracia - lidová demokraciedemocracia popular - demokratizacedemocratização - demokratizace vzdělánídemocratização da educação - demografiedemografia - denaturacedesnaturação - zboží podléhající zkázeproduto deteriorável - zásobovací agentura EURATOMAgência de Aprovisionamento CEEA - hustota obyvatelstvadensidade populacional - departementdepartamento - zámořský departementdepartamento ultramarino - výdajdespesa - výdaje na potravinydespesas alimentares - rozpočtové výdajedespesa orçamentada - tisková agenturaagência de notícias - spotřební výdajedespesas de consumo - správní výdajedespesa de funcionamento - mimorozpočtové výdajedespesa não orçamental - státní výdajedespesa nacional - nepovinné výdajedespesa não obrigatória - povinné výdajedespesa obrigatória - provozní výdajedespesa operacional - veřejné výdajedespesas públicas - odpolitizovánídespolitização - úbytek obyvatelstvadespovoamento - deportovaná osobadeportado - obchodní referentdepositário - bankovní vkladdepósito bancário - snížení hodnoty kapitáludepreciação do capital - deregulacedesregulamentação - odzbrojenídesarmamento - katastrofa způsobená člověkemdesastre de origem humana - přírodní katastrofadesastre natural - popis prácedescrição de funções - poušťdeserto - dezertifikacedesertificação - dehydratacedesidratação - odstoupení z kanditaturydesistência de candidatura - občanská neposlušnostdesobediência civil - zničení úrodydestruição das culturas - Evropská agentura pro produktivitu - úžinaestreito - zahraniční dluhdívida externa - státní dluhdívida pública - horní komorasegunda câmara - devalvacedesvalorização - hospodářský rozvojdesenvolvimento económico - Agentura pro nukleární energii - rozvoj průmysludesenvolvimento industrial - integrovaný rozvojdesenvolvimento integrado - regionální rozvojdesenvolvimento regional - společenský rozvojdesenvolvimento social - zahraniční měnadivisa - diabetes - vztahy mezi Severem a Jihemrelações Norte-Sul - diktaturaditadura - oblastní zastoupeníagência regional - lexikonléxico - kulturní rozdíldiferença cultural - mezinárodní spordiferendo internacional - rozšiřování informacídifusão da informação - šíření kulturydifusão da cultura - omezené šíření informacídifusão restrita - adresné rozšiřování informacídifusão selectiva da informação - velikost podnikudimensão da empresa - vysvědčenídiploma - vedení společnostidirecção de empresa - směrnicedirectiva - směrnice Společenstvídirectiva comunitária - hlasovací kázeňdisciplina de voto - diskotékadiscoteca - projevdiscurso - zpřístupňování informacíacesso à informação - diskriminace na základě pohlavídiscriminação sexual - ekonomická diskriminacediscriminação económica - jazyková diskriminacediscriminação linguística - politická diskriminacediscriminação política - rasová diskriminacediscriminação racial - náboženská diskriminacediscriminação religiosa - cenová nerovnostdisparidade de preços - ekonomická disparitadisparidade económica - regionální rozdílnostdisparidade regional - konzervační prostředekconservante - zdravotnické zařízenícentro de saúde - potravinové zdrojerecursos alimentares - dosažitelné zdroje energiedisponibilidades energéticas - mechanismus řízenídispositivo de condução - bezpečnostní zařízenídispositivo de segurança - signalizační zařízenídispositivo de sinalização - disidentdissidência - rozpuštění parlamentudissolução do parlamento - zastrašovánídissuasão - destilacedestilação - distribucedistribuição comercial - distribuce energiedistribuição de energia - rozvod vodyabastecimento de água - rozvod elektřinydistribuição de electricidade - dohoda o výhradní distribucidistribuição exclusiva - diverzifikace výrobydiversificação da produção - diverzifikace vývozudiversificação das exportações - odpovědný pracovníkcapataz - mezinárodní dělba prácedivisão internacional do trabalho - rozvoddivórcio - právní doktrínadoutrina jurídica - dokumentdocumento - audiovizuální dokumentdocumento audiovisual - identifikační průkazdocumento de identidade - parlamentní tiskydocumento de sessão - aglomeraceaglomerado populacional - celní dokladdocumento aduaneiro - úřední dokumentdocumento oficial - parlamentní dokumentdocumento parlamentar - dokumentacedocumentação - DodekanesosDodecaneso - DominikaDomínica - škodadano - válečná škodadano de guerra - náhrada škodyperdas e danos - finanční sbírkadonativo - dardoação - cloalfândega - DubajDubai - dvojí zdaněnídupla tributação - dvojí státní příslušnostdupla nacionalidade - dvojí zaměstnáníduplo emprego - venkovská aglomeraceaglomerado rural - prozatímní dvanáctinaduodécimo provisório - hloubenídragagem - odvodňovánídrenagem - DrentheDrenthe - právo na vzdělánídireito à educação - právo na informacedireito à informação - právo na kulturudireito à cultura - městská aglomeraceaglomerado urbano - právo na spravedlnostdireito à justiça - správní právodireito administrativo - letecké právodireito aéreo - protidumpingové clodireitos antidumping - právo na prácidireito ao trabalho - bankovní právodireito bancário - směnečné právodireito cambial - občanské právodireito civil - obchodní právodireito comercial - právo Evropské uniedireito comunitário - politické zmatkyagitação política - ústavní právodireito constitucional - zvykové právodireito consuetudinário - autorské právodireito de autor - daň z převodu nemovitostitaxas de registo - poplatek za mezipřistánídireito de escala - svoboda usazovánídireito de estabelecimento - právo na stávkudireito à greve - energetické právodireito da energia - ekologické právodireito do ambiente - souhrnná ekonomická veličinaagregado económico - kosmické právodireito do espaço - práva jednotlivcedireitos do indivíduo - soutěžní právodireito da concorrência - rodinné právodireito da família - válečné právodireito da guerra - mořské právodireito do mar - právo na demonstracedireito de manifestação - rybolovná právadireitos de pesca - přístup k povoláníacesso à profissão - předkupní právodireito de preferência - právo obnovit drženídireito de resolução - právo volitdireito de voto - pojistné právodireito dos seguros - patentové právodireito de patentes - vnitrostátní právodireito dos Estados - cizinecké právodireito dos estrangeiros - práva menšindireitos das minorias - zákon o obchodních společnostechdireito das sociedades comerciais - dopravní právodireito dos transportes - bytové právodireito da habitação - pracovní právodireito do trabalho - volební právodireito eleitoral - dočasné zemědělské hospodařeníagricultura a tempo parcial - finanční právoregulamentação financeira - daňové právodireito fiscal - mezinárodní daňové právodireito fiscal internacional - lesní legislativalegislação florestal - mezinárodní humanitární právodireito humanitário internacional - mezinárodní právodireito internacional - mezinárodní právo soukromédireito internacional privado - mezinárodní právo veřejnédireito internacional público - ekologické zemědělské hospodářstvíagricultura biológica - námořní právoDireito Marítimo - manželské právodireito matrimonial - národní právodireito nacional - jaderné právodireito nuclear - trestní právodireito penal - hospodářský trestný čindelito económico - mezinárodní trestní právodireito penal internacional - soukromé právodireito privado - komerční hospodařeníagricultura comercial - veřejné právodireito público - zemědělské právodireito rural - sociální právodireito social - územní suverenitadireito territorial - politická pravicedireita política - občanská právadireitos cívicos - lidská právadireitos do Homem - práva žendireitos da mulher - smluvní hospodařeníagricultura contratual - zvláštní práva čerpáníDireitos Especiais de Saque - dumpingdumping - předpokládaná délka životaesperança de vida - délka studiaduração dos estudos - délka pronájmuduração do arrendamento - pracovní dobaduração do trabalho - zákonná pracovní dobaduração legal do trabalho - země AAMSpaíses EAMA - skupinové hospodařeníagricultura de grupo - Východní AnglieEast Anglia - vodaágua - vody Společenstvíáguas comunitárias - průsaková vodaágua de infiltração - užitková vodaágua termal - destilátyaguardente - vnitrozemské vodyáguas interiores - hospodaření v podhorských oblastechagricultura de montanha - mezinárodní vodymar alto - slaná vodaágua salgada - spodní vodaágua subterrânea - povrchová vodaágua superficial - vnitrostátní vodymar territorial - odpadní vodaágua residual - obchod zemědělskými výrobkytrocas agrícolas - obchodní operacetrocas comerciais - samozásobitelské hospodařeníagricultura de subsistência - výměna informacípermuta de informação - výměna publikacípermuta de publicações - obchod se státy mimo Společenstvícomércio extracomunitário - obchod uvnitř Společenstvícomércio intracomunitário - obchod podle skupin zemícomércio por grupos de países - obchod podle zemícomércio por país - obchod podle výrobkůcomércio por produtos - vzorkováníamostragem - extenzivní hospodářstvíagricultura extensiva - mzdové tarifyescala de salários - svítidlailuminação - škola v zahraničíescola no estrangeiro - evropská školaescola europeia - mezinárodní školaescola internacional - mateřská školaescola infantil - národní školaescola nacional - ekologieecologia - ekologismusecologismo - ekonometrieeconometria - přístup na trhacesso ao mercado - intenzivní hospodářstvíagricultura intensiva - hospodářstvíeconomia - zemědělská ekonomikaeconomia agrícola - kolektivní hospodářstvíeconomia colectiva - koordinovaná ekonomikaeconomia concertada - ekonomika měřítkaeconomia de escala - úspora energieeconomia de energia - strukturální úpravaajustamento estrutural - válečné hospodářstvíeconomia de guerra - správa podnikueconomia da empresa - rakouské regionyregiões da Áustria - zemědělství středomořské oblastiagricultura mediterrânica - tržní ekonomikaeconomia de mercado - subsistenční ekonomieeconomia de subsistência - dopravní hospodářstvíeconomia dos transportes - řízená ekonomikaeconomia orientada - domácí hospodařeníeconomia familiar - lesnická ekonomikaeconomia florestal - průmyslová ekonomikaeconomia industrial - světová ekonomikaeconomia internacional - smíšená ekonomikaeconomia mista - národní hospodářstvíeconomia nacional - zemědělsko-potravinářský sektoragroalimentar - plánované hospodářstvíeconomia planificada - postindustriální hospodářstvíeconomia pós-industrial - veřejný sektoreconomia pública - regionální hospodářstvíeconomia regional - stínová ekonomikaeconomia paralela - hospodaření městaeconomia urbana - SkotskoEscócia - ekosystémecossistema - euroeuro - zemědělský zpracovatelský průmyslagro-indústria - vydáváníedição - vzděláváníeducação - domácí studiumeducação ao domicílio - umělecká výchovaeducação artística - srovnávací vzděláváníeducação comparada - základní vzděláváníeducação de base - osvětaeducação de massas - vzdělávání dospělýcheducação de adultos - vzdělávání cizincůeducação de estrangeiros - neformální výukaeducação informal - celoživotní vzděláváníeducação permanente - tělesná výchovaeducação física - předškolní výchovaeducação pré-escolar - zdravotní výchovaeducação sanitária - sexuální výchovaeducação sexual - speciální vzděláváníensino especial - sladidloedulcorante - počet žákůefectivo escolar - agronomieagronomia - radioaktivní odpadní vodaefluente radiactivo - rovnocenné odměňováníigualdade das remunerações - rovné zacházeníigualdade de tratamento - rovnost před zákonemigualdade perante a lei - EgyptEgipto, Egito - SalvadorEl Salvador - rozšíření trhualargamento do mercado - citrusové ovocecitrino - zápis do volebního seznamueleitor inscrito - volbyeleição - předčasné volbyeleição antecipada - evropské volbyeleição europeia - zakázaná volbaeleição indirecta - místní volbyeleição local - všeobecné volbyeleição nacional - parlamentní volbyeleição parlamentar - doplňovací volbyeleição parcial - Mezinárodní asociace pro rozvojAID - prezidentské volbyeleição presidencial - primárkyeleição primária - voličské právoeleitorado - elektrochemieelectroquímica - elektrometalurgieelectrometalurgia - elektronikaelectrónica - elektrotechnikaelectrotecnia - chov dobytkapecuária - hospodářská podporaapoio económico - volná pastvacriação animal em pastorícia - chov korýšůcultura de crustáceos - intenzivní chov hospodářských zvířatcriação animal intensiva - žákaluno - pasivní volební právoelegibilidade - zneškodňování odpadueliminação de resíduos - emancipaceemancipação - obalová technikaembalagem - pasenípastagem de engorda - plnění lahvíengarrafamento - podpora zaměstnanostiajuda ao emprego - emigraceemigração - Emilia-RomagnaEmília-Romana - Spojené arabské emirátyEmiratos Árabes Unidos - země Spojených arabských emirátůterritórios dos Emiratos Árabes Unidos - emise cenných papírůemissão de títulos - emise měnyemissão de moeda - dopravní nehodaacidente de transporte - hájené zaměstnáníemprego reservado - pracovníkempregado - úředníkempregado de escritório - státní zaměstnanecempregado dos serviços públicos - zaměstnavatelempregador - půjčka, vypůjčka, výpůjčkaempréstimo, empréstimo contraído - pomoc do zahraničíajuda ao estrangeiro - půjčky Společenstvíempréstimo comunitário contraído - mezinárodní půjčkaempréstimo internacional - veřejné půjčkyempréstimo público - potravinářský emulgátoremulsionante alimentar - zadluženostendividamento - energie vlnenergia das ondas - alternativní energieenergia não poluente - podpora vývozuajuda à exportação - energie z pevných palivenergia poluente - elektrická energieenergia eléctrica - větrná energieenergia eólica - geotermální energieenergia geotérmica - vodní energieenergia hidráulica - hydroelektrická energieenergia hidroeléctrica - slapová energieenergia maremotriz - jaderná energieenergia nuclear - obnovitelná energieenergia renovável - dotace na hektarajuda por hectare - solární energieenergia solar - tepelná energieenergia térmica - dítěcriança - opuštěné dítěcriança abandonada - dítě migrující rodinyfilho de migrante - nemanželské dítěfilho natural - jedináčekfilho único - celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém roceafectação de despesas - hnojivafertilizante - průmyslová hnojivafertilizante químico - investiční podporaajuda ao investimento - organická hnojivafertilizante orgânico - výkrmengorda - politický únosrapto político - ekonomický přehledinquérito económico - průzkum spotřebyinquérito ao consumo - sociální průzkuminquérito social - pořizování datregisto de dados - dokumentační záznamregisto de documentos - stavební výpomocajuda à construção - obohacování palivaenriquecimento de combustível - učitelprofessor - školstvíensino - distanční vzděláváníensino à distância - zemědělské vzděláváníensino agrícola - programované vyučováníensino informatizado - konfesijní vzděláváníensino confessional - výuka jazykůensino de línguas - všeobecné školstvíensino geral - bezplatné školstvíensino gratuito - podpora modernizaceajuda à modernização - laické školstvíensino secular - lékařské vzděláváníensino médico - povinná školní docházkaensino obrigatório - zdravotnické školstvíensino paramédico - víceoborová výukaensino pluridisciplinar - postgraduální studiumensino pós-universitário - základní vzděláníensino primário - soukromé školstvíensino privado - odborné školstvíensino profissional - veřejné školstvíensino oficial - podpora výrobyajuda à produção - vědecké vzděláníensino na área de ciências - střední vzděláníensino secundário - vysokoškolské vzděláníensino superior - technické vzděláváníensino técnico - restriktivní obchodní postupacordos e práticas concertadas - horizontální dohodaacordo horizontal - nezákonná dohodaacordos e práticas ilícitas - mezinárodní kartelacordos e práticas concertadas internacionais - vertikální dohodaacordo vertical - potravinová pomocajuda alimentar - vzájemná výpomoc mezi farmářimutualidade agrícola - mimotarifní překážkyentrave não pautal - celní bariéraentrave pautal - technická překážkaentrave técnico - celní skladentreposto aduaneiro - druh podnikuempresa - živnostempresa artesanal - odbytový podnikempresa comercial - společný podnikempresa comum - leasingová společnostempresa de arrendamento - dopravní podnikempresa de transporte - zahraniční podnikempresa estrangeira - evropský podnikempresa europeia - rodinný podnikempresa familiar - svěřenská společnostempresa fiduciária - obchod s nemovitostmiempresa imobiliária - podnik jednotlivceempresa individual - pracovní úrazacidente de trabalho - pomoc sociálně znevýhodněným skupinámajuda aos desfavorecidos - průmyslový podnikempresa industrial - nadnárodní společnostempresa multinacional - soukromý sektorempresa privada - veřejné vlastnictvíempresa pública - údržbamanutenção de equipamentos - ořezávánímanutenção das culturas - přirozené prostředíambiente físico - úsporypoupança - podpora podnikáníajuda às empresas - povinné úsporypoupança forçada - epidemieepidemia - epidemiologieepidemiologia - EpirusEpiro - vyčerpávání zdrojůesgotamento dos recursos - EkvádorEquador - equidaeequino - vyrovnanost rozpočtuequilíbrio orçamental - ekologická rovnováhaequilíbrio ecológico - dvoustranná pomocajuda bilateral - zemědělská technikaequipamento agrícola - kolektivní vybavenostequipamento colectivo - příslušenství vozuequipamento do veículo - elektronická zařízeníequipamento electrónico - vybavení průmysluequipamento industrial - kulturní a sociální vybavenostequipamento sociocultural - pomoc Evropského společenství uhlí a oceliauxílio CECA - sportovní vybaveníequipamento desportivo - rovnocennost diplomůequivalência de diplomas - ergonomieergonomia - vulkanická erupceerupção vulcânica - otroctvíescravatura - diskontovánídesconto bancário - vzdušný prostorespaço aéreo - evropský soudní prostorespaço judiciário europeu - zelená plochaárea verde - pomoc Společenstvíajuda comunitária - ŠpanělskoEspanha - španělské regionyregiões de Espanha - chráněný druhespécie protegida - průmyslová špionážespionagem industrial - testováníensaio - jaderný pokusexperiência nuclear - EstremaduraEstremadura espanhola - kompenzační příplatek na výrobkyajuda complementar aos produtos - závodestabelecimento - finanční instituce se zvláštním posláníminstituição especial de crédito - výchovně vzdělávací zařízeníestabelecimento de ensino - veřejně prospěšná službaorganismo de utilidade pública - sestavování rozpočtuelaboração do orçamento - nemocniční zařízeníestabelecimento hospitalar - vězeňské instituceestabelecimento prisional - veřejná instituceorganismo público - cínestanho - standard zlaté devizypadrão de câmbio-ouro - naléhavá pomocajuda de emergência - zlatý standardpadrão-ouro - státEstado - osobní stavestado civil - zvláštní stavestado de excepção - výjimečný stavestado de emergência - stát sociálních jistotEstado-providência - Spojené státyEstados Unidos - státní podporaauxílio estatal - ethanoletanol - EtiopieEtiópia - etnologieetnologia - značení zboží nálepkamirotulagem - studie proveditelnostiestudo de viabilidade - průzkum trhuestudo de mercado - studie práceestudo do trabalho - studentestudante - zahraniční studentestudante estrangeiro - hospodářská pomocajuda económica - eurokrediteurocrédito - euroměnaeurodivisa - eurodolareurodólar - eurobondeuro-emissão - eurotrheuromercado - eurokomunismuseurocomunismo - Evropská organizace pro bezpečnost letového provozuEurocontrol - evropská praviceeurodireita - Evropská skupinaEurogrupo - EvropaEuropa - naturální pomocajuda em géneros - severní EvropaEuropa do Norte - jižní EvropaEuropa Meridional - západní EvropaEuropa Ocidental - východní EvropaEuropa Oriental - Europecheeuropesca - interaktivní přístupinteractividade - eutrofizaceeutrofização - přepočtený rozpočetavaliação orçamental - hodnocení projektuavaliação de projecto - oceňování zdrojůavaliação de recursos - vnitřnostimiudezas - jaderná havárieacidente nuclear - finanční pomocajuda financeira - hodnocení technologiíavaliação tecnológica - vyhýbání se danímevasão fiscal - zkouškaexame - zemědělský přebytekexcedente agrícola - výjimka z dohody ESexclusão do tratamento CE - vedení projektuexecução de projecto - plnění rozpočtuexecução do orçamento - výkon rozhodnutíexecução de sentença - osvobození restriktivních praktik od schvalovací povinnostiisenção de autorização de acordos e práticas concertadas - celní výjimkaisenção pautal - fiskální rokexercício orçamental - únik mozkůfuga de cérebros - zemědělecagricultor - zemědělský podnikexploração agrícola - státní statekexploração agrícola estatal - farma se smíšeným způsobem hospodařeníexploração agrícola mista - využití mořeexploração marítima - využívání zdrojůexploração dos recursos - rodinné hospodařeníexploração agrícola familiar - těžba dřevaexploração florestal - mléčná farmaexploração leiteira - výbušninaexplosivo - vývozexportação - vývoz kapitáluexportação de capitais - vyvlastněníexpropriação - mnohostranná pomocajuda multilateral - vyhoštěníexpulsão - exteritorialitaexterritorialidade - důlní dobýváníextracção mineira - vydáníextradição - krajní praviceextrema-direita - krajní leviceextrema-esquerda - Dálný východExtremo Oriente - fakturacefacturação - nevratná pomocajuda não reembolsável - nízký příjemrendimento baixo - konkurzfalência - hladfome - typ údržbyregime de exploração agrícola - vlastnické hospodařeníexploração por conta própria - smíšená údržbaexploração mista - rodinafamília - početná rodinafamília numerosa - širší rodinafamília por afinidade - Organizace OSN pro výživu a zemědělstvíFAO - soukromá pomocajuda privada - obilná moukafarinha de cereais - fašismusfascismo - živočišná říšefauna - Evropský fond pro měnovou spolupráciFECOM - plodnostfecundidade - žena v domácnostidoméstica - regionální pomocajuda regional - migrující ženamulher migrante - Evropský zemědělský orientační a záruční fondFEOGA - Záruční sekce EZOZFFEOGA garantia - Poradní sekce EZOZFFEOGA orientação - železoferro - pachtarrendamento rural - společné hospodářstvíexploração agrícola colectiva - modelový podnikexploração-piloto - trajektferry-boat - zdravotní pomocajuda sanitária - Mezinárodní knihovnická asociaceFIAB - dřevní vlákninafibra de madeira - skleněné vláknofibra de vidro - textilní vláknofibra têxtil - Mezinárodní dokumentační sdruženíFID - Mezinárodní fond pro zemědělský rozvojFIDA - FidžiFidji, Fiji - slintavka a kulhavkafebre aftosa - podpora sektorové ekonomikyajuda sectorial - drátfio - rybářská síťrede de pesca - dceřiná společnostfilial - společná dceřiná společnostfilial comum - financovánífinanciamento - krátkodobé financovánífinanciamento a curto prazo - dlouhodobé financovánífinanciamento a longo prazo - střednědobé financovánífinanciamento a médio prazo - sociální pomocajuda social - financování Společenstvífinanciamento comunitário - kompenzační financovánífinanciamento compensatório - doplňkové financovánífinanciamento complementar - financování pomocifinanciamento da ajuda - financování průmyslufinanciamento industrial - financování vývozufinanciamento das exportações - financování stranyfinanciamento dos partidos - financování rozpočtufinanciamento do orçamento - financování volebfinanciamento eleitoral - státní financovánífinanciamento nacional - spotřební daňimposto sobre consumos específicos - mezinárodní financefinanças internacionais - finance místních úřadůfinanças locais - veřejné financefinanças públicas - FinskoFinlândia - FunenFiónia - daňová soustavafiscalidade - UnicefUnicef - jaderné štěpenífissão nuclear - Mezinárodní agentura pro energii - dohodnutí cenfixação de preços - stanovení mzdyfixação de salário - provincie Západní FlandryProvíncia da Flandres Ocidental - provincie Východní FlandryProvíncia da Flandres Oriental - obilní vločkyflocos de cereais - rostlinná říšeflora - květinářstvífloricultura - plavení dřívítransporte por flutuação - letecká flotilafrota aérea - Mezinárodní agentura pro atomovou energiiAIEA - rybářská flotilafrota de pesca - říční loďstvofrota fluvial - obchodní loďstvofrota mercante - cyklická fluktuaceflutuação conjuntural - pohyb cenflutuação de preços - hospodářské výkyvyflutuação económica - strukturální výkyvyflutuação estrutural - fluorflúor - Mezinárodní měnový fondFMI - Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečeníAISS - Populační fond OSNFNUMP - veřejná funkcefunção pública - státní úředníkfuncionário público - evropský úředníkfuncionário europeu - pobřežní mělčinyfundo costeiro - mořské dnofundo oceânico - nadacefundação - fondy ESfundos CE - AdžmánAjman - společný fondfundo comum - goodwillfundo de comércio - Evropský fond pro regionální rozvojFEDER - provozní kapitálfundo de maneio - Evropský měnový fondFundo Monetário Europeu - litinaferro fundido - vrtáníperfuração - šelfové vrtáníperfuração no mar - odročení projednáváníadiamento - lesfloresta - roztříděný lesreserva florestal - semenný lesfloresta de alto fuste - výmladkový lesmata - přírodní lesfloresta natural - lesní výsadbafloresta plantada - celní formalityformalidade aduaneira - manažerské vzděláváníformação para a gestão - vzdělávání pedagogůformação de professores - tvorba cenformação de preços - příprava při zaměstnáníformação em serviço - profesní přípravaformação profissional - kurzové korekceajustamento monetário - formulářformulário - pecforno - dodavatelfornecedor - dodání dokumentufornecimento de documentos - náklady řízenídespesas judiciais - školnédespesas de escolaridade - volební výdajedespesas eleitorais - režijní nákladydespesas gerais - farmaceutické nákladydespesas farmacêuticas - FrancieFrança - francouzské zámořské departementyDU franceses - francouzská zámořská územíPTU franceses - francouzské regionyregiões de França - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingfranchising - osvobození od celních poplatkůfranquia aduaneira - podvodfraude - volební podvodfraude eleitoral - Latinskoamerické sdružení volného obchoduALACL - zkrácení daněfraude fiscal - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - školní docházkafrequência escolar - dopravnéfrete - Furlandsko-Julské BenátskoFriuli-Venezia-Giulia - FrískoFrísia - sýrqueijo - sýr holandského typuqueijo de pasta semidura - tvrdý sýrqueijo de pasta dura - země Laftapaíses ALACL - měkký sýrqueijo de pasta mole - sýr roquefortského typuqueijo curado com fungos - ovčí sýrqueijo de ovelha - kozí sýrqueijo de cabra - sýr z kravského mlékaqueijo de vaca - tavený sýrqueijo fundido - čerstvý sýrqueijo fresco - sýrárnaindústria queijeira - hranicefronteira - ovocefruto - ořechfruto seco - peckovinafruto com caroço - jádrovinafruto de semente - čerstvé ovocefruto fresco - tropické ovocefruto tropical - FudžajraFujeirah - fúze podnikůfusão de empresas - jaderná fúzefusão nuclear - GabonGabão - AlbánieAlbânia - GalapágyGalápagos - GalicieGaliza - GambieGâmbia - zárukagarantia - záruka úvěrugarantia de crédito - garantovaný příjemgarantia de rendimento - ochrana investicgarantia do investimento - hlídání dětíguarda de crianças - alkoholálcool - plýtvánídesperdício - Všeobecná dohoda o clech a obchoduGATT - politická leviceesquerda política - levicový extremismusesquerdismo - plyngás - spalovací plynygás de combustão - zemní plyngás natural - plynovodgasoduto - chemický alkoholálcool químico - vynětí půdy z produkcesuspensão de cultivo - inženýrské stavitelstvíengenharia civil - jalovicevitela - geochemiegeoquímica - geography (en) - hospodářský zeměpisgeografia económica - politický zeměpisgeografia política - geologiegeologia - geofyzikageofísica - gerontologiegerontologia - managementgestão - manažerské účetnictvígestão contabilística - podnikové vedenígestão de empresas - územní managementgestão do espaço - nakládání s odpademgestão de resíduos - rybářské obhospodařovánígestão das pescas - hospodaření se zdrojigestão dos recursos - logistikagestão do material - alkoholismusalcoolismo - personální odděleníadministração do pessoal - finanční řízenígestão financeira - manažerské plánovánígestão previsional - GhanaGana - lovná zvěřanimal de caça - GibraltarGibraltar - ledgelo - glukózaglucose - zálivgolfo - vládagoverno - exilová vládagoverno no exílio - povstalecká vládagoverno insurreccional - potravinářský tukgordura alimentar - technický tukgordura industrial - AlentejoAlentejo - velký podnikgrande empresa - velký zemědělský podnikgrande exploração agrícola - Velké AntilyGrandes Antilhas - bezplatná zdravotní péčecuidados médicos gratuitos - ŘeckoGrécia - Střední ŘeckoGrécia Central - řecké regionyregiões da Grécia - GrenadaGranada - stávkagreve - AlgarveAlgarve - GrónskoGroenlândia - GroningenGroningen - Andská skupinaPacto Andino - země Andské skupinypaíses do Pacto Andino - zájmová skupinagrupo de interesses - skupina podnikůgrupo de empresas - Skupina desetiGrupo dos Dez - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zbožíAcordo ADR - AlžírskoArgélia - parlamentní klubgrupo político - hnutí za lidská právamovimento de defesa dos direitos do homem - nákupní skupinaassociação de compradores - ekonomické zájmové sdruženígrupo de interesse económico - svaz zemědělských výrobcůagrupamento de produtores - etnická skupinagrupo étnico - vodní řasyalga - jazyková skupinagrupo linguístico - obilné kroupysêmea - GuadeloupeGuadalupe - GuatemalaGuatemala - GerderlandGelderland - válkaguerra - občanská válkaguerra civil - válka za nezávislostguerra de independência - pohraniční válkaguerra de fronteira - studená válkaguerra fria - jaderná válkaguerra nuclear - GuineaGuiné - Guinea-BissauGuiné-Bissau - Rovníková GuineaGuiné Equatorial - GuyanaGuiana - Francouzská GuyanaGuiana Francesa - bydleníhabitat - bydlení na venkověmeio rural - bydlení ve městěmeio urbano - krmivaalimento para gado - stravovací zvyklostihábito alimentar - nákupní zvyklostihábito de compra - provincie HainautProvíncia do Hainaut - HaitiHaiti - halogenhalogéneo - HamburkHamburgo - zdravotně postižený člověkdeficiente - harmonizace celharmonização alfandegária - průmyslově vyráběná krmivaalimento industrial - harmonizace daníharmonização fiscal - Horní NormandieAlta Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiHawaii - vrtulníkhelicóptero - HesenskoHesse - dětská výživaalimento para crianças - letní čashora de Verão - doba na dotazyperíodo de perguntas - přesčashora extraordinária - hinduismushinduísmo - historieHistória - histologiehistologia - holdingová společnostholding - Jižní HolandskoHolanda Meridional - Severní HolandskoHolanda Setentrional - hotové potravinyalimento preparado - vraždahomicídio - homologacehomologação - HondurasHonduras - HongkongHong Kong - MaďarskoHungria - psychiatrická léčebnaestabelecimento psiquiátrico - pracovní rozvrhhorário de trabalho - zpracované potravinyalimento transformado - pružná pracovní dobahorário flexível - zahradnictvíjardinagem - chmellúpulo - živočišný olejóleo animal - podzemnicový olejóleo de amendoim - olivový olejazeite - rybí olejóleo de peixe - těžká naftaóleo pesado - minerální olejóleo mineral - výživanutrição - použitý olejóleo usado - rostlinný olejóleo vegetal - lisovna olejefábrica de óleos - soudní úředníkoficial de diligências - zlidštění prácehumanização do trabalho - uhlovodíkyhidrocarboneto - vodíkhidrogénio - hydrogeologiehidrogeologia - výživa zvířatalimentação animal - hydrologiehidrologia - hygiena výživyhigiene alimentar - zdraví na pracovištisaúde e higiene no trabalho - hypotékahipoteca - politická ideologieideologia política - Evropská dohoda o silniční dopravěAcordo AETR - lidská výživaalimentação humana - jaminhame - Mezinárodní institut pro plánovanou výchovuIIPE - ostrovilha - Ile-de-FranceÎle-de-France - GuamIlha de Guam - Normanské ostrovyIlhas Anglo-Normandas - Kajmanské ostrovyIlhas Caimão - ostrovy KarolínyIlhas Carolinas - Návětrné ostrovyIlhas do Barlavento - Faerské ostrovyIlhas Faroé - Jónské ostrovyIlhas Jónicas - ostrovy MarianyIlhas Marianas - Závětrné ostrovyIlhas do Sotavento - Ostrovy Turks a CaicosIlhas Turcas e Caicos - Panenské ostrovyilhas Virgens - snižování dluhuredução da dívida - obchodní rejstříkregisto de sociedade - imigraceimigração - parlamentní imunitaimunidade parlamentar - imunologieimunologia - propagační účinekimpacto publicitário - imperialismusimperialismo - umístění podnikuimplantação de actividade - Německá demokratická republikaAlemanha RD - dovozimportação - daňimposto - daň Společenstvíimposto comunitário - daň z příjmu fyzických osobimposto sobre o rendimento das pessoas singulares - přímá daňimposto directo - daň z majetkucontribuição predial - paušální daňimposto forfetário - nepřímá daňimposto indirecto - místní daňimposto local - celostátní daňimposto nacional - věcná daňimposto real - daň ze spotřebyimposto sobre o consumo - daň z bohatstvíimposto sobre a fortuna - daň z kapitálového ziskuimposto de mais-valia - daň z převodu vlastnictvíimposto sucessório - daň z kapitáluimposto de capitais - daň z příjmůimposto sobre os rendimentos - výdělková daň nekomerčníimposto sobre os lucros - daň z příjmu z investicimposto sobre o rendimento de capitais - německé regionyregiões da Alemanha - daň ze mzdyimposto sobre os rendimentos do trabalho - daň z příjmů právnických osobimposto sobre as sociedades - impressão gráfica - účetní položkaimputação contabilística - pracovní nezpůsobilostincapacidade para o trabalho - požárincêndio - neslučitelnostincompatibilidade - IncotermsIncoterms - IndieÍndia - odškodněníindemnização - slitinaliga metálica - pojistné plněníindemnização de seguro - zaváděcí podporasubsídio de instalação - odstupnéindemnização por despedimento - poslanecká dietasubsídio e abono parlamentares - hospodářská nezávislostindependência económica - národní nezávislostindependência nacional - technologická nezávislostindependência tecnológica - indexace cenindexação de preços - mzdová indexaceindexação salarial - indexace dokumentůindexação de documentos - indikátor divergenceindicador de divergência - hospodářský ukazatelindicador económico - společenský ukazatelindicador social - cenový indexíndice de preços - IndonésieIndonésia - industrializaceindustrialização - letecký průmyslindústria aeronáutica - kosmický průmyslindústria aeroespacial - volební aliancecoligação eleitoral - potravinářský průmyslindústria alimentar - automobilový průmyslindústria automóvel - chemický průmyslindústria química - filmový průmyslindústria cinematográfica - zábavní průmyslindústria cultural - zbrojařský průmyslindústria de armamento - audiovizuální průmyslindústria audiovisual - informační průmyslindústria da informação - obuvnický průmyslindústria do calçado - zvláštní dávkyabono complementar - komunikační průmyslindústria da comunicação - výroba obráběcích strojůindústria de máquinas-ferramentas - rybářský průmyslindústria pesqueira - hromadné stravováníindústria dos restaurantes e similares - masný průmyslindústria de carne - průmysl papíru a celulózyindústria da celulose e do papel - průmysl moderní technologieindústria de ponta - zpracovatelský průmyslindústria transformadora - průmysl nápojůindústria de bebidas - rámcová dohodaacordo-quadro - stipendiumsubsídio de estudos - průmysl barvivindústria de corantes - výroba průmyslových hnojivindústria de adubos - průmysl plastůindústria de plásticos - průmysl služebindústria de serviços - telekomunikační průmyslindústria das telecomunicações - dřevozpracující průmyslindústria da madeira - gumárenský průmyslindústria da borracha - kožedělný průmyslindústria do couro - příspěvek na pohřebsubsídio por morte - chladírenský průmyslindústria do frio - výroba hračekindústria de brinquedos - knižní průmyslindústria do livro - nábytkářský průmyslindústria do mobiliário - cukrovarnický průmyslindústria do açúcar - tabákový průmyslindústria do tabaco - sklářský průmyslindústria vidreira - oděvní průmyslindústria do vestuário - vakuová technikaindústria do vácuo - mateřský příspěveksubsídio de maternidade - elektronický průmyslindústria electrónica - elektrotechnický průmyslindústria electrotécnica - vývozní odvětví průmysluindústria para exportação - hodinářský průmyslindústria relojoeira - hotelový průmyslindústria hoteleira - průmysl informačních technologiíindústria informática - mlékárenský průmyslindústria de lacticínios - lehký průmyslindústria ligeira - těžký průmyslindústria pesada - alokace zdrojůafectação de recursos - strojírenstvíindústria mecânica - těžební průmyslindústria mineira - jaderný průmyslindústria nuclear - výroba optických přístrojůindústria óptica - ropný průmyslindústria petrolífera - farmaceutický průmyslindústria farmacêutica - fotografický materiálindústria fotográfica - výroba železa a oceliindústria siderúrgica - textilní průmyslindústria têxtil - alfabetizacealfabetização - sociální nerovnostdesigualdade social - inflaceinflação - informaceinformação - obchodní informaceinformação comercial - informování pracovníkůinformação dos trabalhadores - informace pro spotřebiteleinformação do consumidor - informatika a průmysl zpracování datinformática - informatika v obchodu a managementuinformática de gestão - ukládání a vyhledávání informacíinformática documental - zpracování dat v průmysluinformática industrial - AlsaskoAlsácia - medicínská informatikainformática médica - trestný čininfracção - dopravní infrastrukturainfra-estrutura do transporte - průmyslová infrastrukturainfra-estrutura industrial - inženýrengenheiro - vměšováníingerência - politické střídáníalternância política - zákonodárná iniciativainiciativa legislativa - novinkainovação - povodeňinundação - nenastoupení vojenské službyinsubmissão - inspekce potravininspecção de alimentos - pracovní inspekceinspecção do trabalho - školní inspekceinspecção escolar - veterinární inspekceinspecção veterinária - hliníkalumínio - přístavinstalação portuária - kontrolní úřadinstância de controlo - Evropský odborový institutInstituto Sindical Europeu - instituce ACP - ESinstituição ACP-CEE - instituce Evropské unieinstituição comunitária - finanční instituceinstituição financeira - politická instituceinstituição política - instituce náboženstvíinstituição religiosa - speciální instituce OSNinstituição especializada da ONU - zlepšování bydlenímelhoria do habitat - soudní vyšetřováníinstrução judicial - hudební nástrojeinstrumento musical - finanční nástrojinstrumento financeiro - finanční nástroje Společenstvíinstrumento financeiro comunitário - Institut pro latinskoamerickou integraciINTAL - integrace přistěhovalcůintegração de migrantes - ekonomická integraceintegração económica - evropská integraceintegração europeia - zdokonalování výrobymelhoria da produção - měnová integraceintegração monetária - politická integraceintegração política - regionální integraceintegração regional - začlenění do společnostiintegração social - inteligenceintelectual - volební předpokladintenção de voto - vzájemná hospodářská závislostinterdependência económica - zákaz výkonu povoláníinterdição profissional - smlouva s ESacordo CE - šlechtění rostlinmelhoramento de plantas - úrokjuro - obchodní zprostředkovatelintermediário comercial - dělnická internacionálaInternacional Operária - Socialistická internacionálaInternacional Socialista - internace na psychiatriiinternamento psiquiátrico - parlamentní interpelaceinterpelação parlamentar - tlumočeníinterpretação - meliorace půdymelhoramento do solo - interpretace právainterpretação do direito - finanční intervenceintervenção financeira - tržní intervenceintervenção no mercado - vynálezinvenção - investiceinvestimento - investice do zahraničíinvestimento no estrangeiro - investice ESinvestimento comunitário - přímá investiceinvestimento directo - zahraniční investiceinvestimento estrangeiro - průmyslová investiceinvestimento industrial - mezinárodní investiceinvestimento internacional - soukromá investiceinvestimento privado - veřejná investiceinvestimento público - regionální investiceinvestimento regional - porušení domovní svobodyinviolabilidade do domicílio - jodiodo - IrákIraque - ÍránIrão - Irian JayaIrian Jaya - uspořádání pracovní dobyorganização do tempo de trabalho - IrskoIrlanda - Severní IrskoIrlanda do Norte - irské regionyregiões da Irlanda - Institut OSN pro sociální rozvojIINU - islámislamismo - Islândia - Mezinárodní organizace pro normalizaciISO - izoglukózaisoglucose - izolátorisolante - rozvoj lesnictvíordenamento florestal - izolace stavbyisolamento de edifícios - zvuková izolaceisolamento acústico - tepelná izolaceisolamento térmico - izolacionismusisolacionismo - IzraelIsrael - ItálieItália - italské regionyregiões de Itália - úhorterra em pousio - JamajkaJamaica - vodohospodářské stavbyordenamento hídrico - JaponskoJapão - užitková zahradahorta familiar - JávaJava - hazardní hryjogo de azar - mladý člověkjovem - mladý pracovníkjovem trabalhador - olympijské hryjogos olímpicos - Joint European TorusJoint European Torus - JordánskoJordânia - úřední listjornal oficial - vodohospodářství v zemědělstvíordenamento hidroagrícola - jednoduchá frekvencejornada contínua - judaismusjudaísmo - soudcejuiz - rozsudekjulgamento - správní soudjurisdição administrativa - civilní soudjurisdição civil - zvláštní soudjurisdição de excepção - rozvoj venkovadesenvolvimento rural - obecný soudjurisdição comum - vojenský soudjurisdição militar - trestní soudjurisdição penal - soud pro mladistvéjurisdição de menores - sociální soudjurisdição social - soud vyšší instancejurisdição superior - pokutamulta - soudcovské právojurisprudência - výklad zákonů ESjurisprudência CE - ovocná šťávasumo de fruta - zeleninová šťávasumo de legume - jutajuta - KambodžaCamboja - kapoksumaúma - KeňaQuénia - pozměňovací návrhemenda - KiribatiKiribati - KuvajtKoweit - ReunionReunião - označení kvalitycertificado de qualidade - laktózalactose - vlna - mlékoleite - konzumní mlékoleite-bebida - obchodní dohodaacordo comercial - kondenzované mlékoleite concentrado - syrové mlékoleite cru - odtučněné mlékoleite desnatado - sušené mlékoleite em pó - plnotučné mlékoleite gordo - zakysané mlékoleite fermentado - homogenizované mlékoleite homogeneizado - pasterované mlékoleite pasteurizado - trvanlivé mlékoleite esterilizado - zlepšování půdycorrecção do solo - uvedení výrobku na trhlançamento de um produto - členská země federaceEstado federado - jazyklinguagem - cizí jazyklíngua estrangeira - mateřský jazyklíngua materna - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - králíkcoelho - LatiumLácio - AmerikaAmérica - zákonnostlegalidade - legislativalegislação - potravinová legislativalegislação alimentar - protidumpingová legislativalegislação antidumping - protitrustová legislativalegislação antitrust - delegované zákonodárstvíautorização legislativa - farmaceutická legislativalegislação farmacêutica - rostlinolékařská legislativalegislação fitossanitária - zdravotnická legislativalegislação sanitária - školská legislativalegislação escolar - veterinární legislativalegislação veterinária - zákonodárný sborlegislatura - sebeobranalegítima defesa - legitimitalegitimidade - zeleninalegume - cibulová zeleninalegume de bolbo - listová zeleninalegume de folha - plodová zeleninalegume de fruto - Střední AmerikaAmérica Central - kořenová zeleninalegume de raiz - čerstvá zeleninalegume fresco - lusková zeleninaleguminosa - LeinsterLeinster - LesothoLesoto - leukóza zvířatleucose animal - LibanonLíbano - liberalismusliberalismo - Severní AmerikaAmérica do Norte - liberalizace obchoduliberalização do comércio - LibérieLibéria - svoboda spolčováníliberdade de associação - svoboda projevuliberdade de expressão - svoboda přesvědčeníliberdade de opinião - svoboda slovaliberdade da informação - svoboda tiskuliberdade de imprensa - svoboda plavbyliberdade de navegação - Jižní AmerikaAmérica do Sul - svoboda shromažďováníliberdade de reunião - svoboda obchoduliberdade de comércio - svoboda vyznáníliberdade religiosa - knihkupectvílivraria - volný pohyb kapitálulivre circulação de capitais - volný pohyb zbožílivre circulação de mercadorias - Latinská AmerikaAmérica Latina - volný pohyb osoblivre circulação de pessoas - volný pohyb pracovníkůlivre circulação de trabalhadores - volná soutěžlivre-concorrência - právo na sebeurčeníliberdade de dispor de si mesmo - volný oběhlivre-prática - svoboda poskytovat službylivre prestação de serviços - LibyeLíbia - patentová licencelicença de patente - obchodní licencelicença comercial - vývozní povolenílicença de exportação - azbestamianto - dovozní povolenílicença de importação - dopravní licencelicença de transporte - propuštěnídespedimento - hromadné propouštěnídespedimento colectivo - propouštění z ekonomických důvodůdespedimento por motivos económicos - LichtenštejnskoLiechtenstein, Listenstaine - korekcortiça - provincie Lutychprovíncia de Liège - loviště ryblocal de pesca - pracovištělocal de trabalho - škrobamido - dopravní linkalinha de transporte - hnědé uhlílignite - Arabská ligaLiga Árabe - země Arabské ligypaíses da Liga Árabe - LigurieLigúria - LimburskoLimburgo - provincie LimbourgProvíncia do Limburgo - prodejní omezenílimitação de comercialização - asociační dohodaacordo de associação - Amnesty InternationalAmnistia Internacional - sycený nápojrefrigerante - LimousinLimousin - lenlinho - len setýlinho oleaginoso - ingotlingote - jazykovědalinguística - likérlicor - zrušení společnostiliquidação de sociedade comercial - odpisamortização - nucená správaliquidação dos bens - potvrzení výdajůliquidação das despesas - likvidita peněžního trhuliquidez monetária - mezinárodní likviditaliquidez internacional - konečný volební seznamlista fechada - seznam voličůcaderno eleitoral - literaturaliteratura - šedá literaturadocumentação cinzenta - umořování veřejného dluhuamortização da dívida - pobřežílitoral - roznáškaentrega - energetická lokalitalocalização das fontes de energia - umístění výrobylocalização da produção - pronájem nemovitostiarrendamento - koupě na splátkyleasing - výluka z prácelockout - bythabitação - negramotnostanalfabetismo - činžovní důmhabitação colectiva - rodinný důmhabitação individual - nezdravé bydleníhabitação insalubre - sociální bythabitação social - softwaresoftware - zákonlei - zákon o rozpočtulei das finanças - rámcový zákonlei-quadro - volný častempos livres - LombardieLombardia - LorraineLorena - nízký nájemrenda regulamentada - mazivolubrificante - půjčovna hračekludoteca - ochrana proti požáruprevenção de incêndios - opatření na kontrolu znečištěníluta contra a poluição - boj proti zločinucombate ao crime - opatření proti plýtváníluta contra o desperdício - třídní bojluta de classes - analýza nákladů a výnosůanálise de custos-benefícios - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg (en) - provincie LucemburgProvíncia do Luxemburgo - vojtěškaluzerna - lyofilizaceliofilização - MacaoMacau - strojní zařízenímáquina - zemědělské strojemaquinaria agrícola - kancelářské strojemáquina de escritório - analýza efektivnosti nákladůanálise de custo-eficácia - sklízečemáquina de colheita - hydraulické strojemáquina hidráulica - obráběcí strojmáquina-ferramenta - pneumatické zařízenímáquina pneumática - textilní strojmáquina têxtil - MashrekMachereque - makroekonomiemacroeconomia - MadagaskarMadagáscar - MadeiraMadeira - analýza vstupů a výstupůanálise de entradas-saídas - supermarketgrande superfície - prodejna levným zbožímarmazém de revenda - MaghrebMagrebe - soudce a státní zástupcemagistrado - hořčíkmagnésio - pracovní sílamão-de-obra - zemědělská pracovní sílamão-de-obra agrícola - rodinná pracovní sílamão-de-obra familiar - ženská pracovní sílamão-de-obra feminina - analýza vodyanálise da água - udržení pracovní příležitostimanutenção do emprego - udržování mírumanutenção da paz - obilícereal, milho, trigo - nakladatelstvíeditora - nadpoloviční většinamaioria absoluta - zletilostmaioridade - většina hlasůmaioria de voto - politická většinamaioria política - kvalifikovaná většinamaioria qualificada - mlčící většinamaioria silenciosa - informační analýzaanálise da informação - prostá většinamaioria relativa - nemocdoença - choroby zvířatdoença animal - onemocnění cest dýchacíchdoença das vias respiratórias - kardiovaskulární onemocněnídoença do coração - endemická nemocdoença endémica - infekční nemocdoença infecciosa - mentální chorobadoença mental - nemoc z povolánídoença profissional - tropická nemocdoença tropical - choroba rostlinydoença vegetal - neklid mládežedescontentamento da juventude - Malajský poloostrovpenínsula da Malásia - MalawiMalawi - MalajsieMalásia - MaledivyMaldivas - MaliMali - malnutricemalnutrição - Falklandské ostrovyIlhas Falkland - sladmalte - demografický rozboranálise demográfica - MaltaMalta - mořští savcimamífero marinho - Lamanšský průlivCanal da Mancha - plná mocmandato - poslanecký mandátmandato electivo - manganmanganésio - kulturní akcemanifestação cultural - kasavamandioca - bilanční analýzaanálise de balanços - pomocný dělníkservente - učebnicemanual escolar - maoismusmaoísmo - trhmercado - termínový trhmercado a prazo - zemědělský trhmercado agrícola - zemědělský trh Společenstvímercado agrícola comunitário - promptní trhmercado a pronto pagamento - analýza nákladůanálise de custos - společný trhmercado comum - Společný arabský obchodMercado Comum Árabe - země Společného arabského obchodupaíses do Mercado Comum Árabe - trh Společenstvímercado comunitário - dohoda o dodávkáchcontrato de fornecimentos - vítězná zakázkaajuste directo - dohoda o provedení pracícontrato de obras - devizový trhmercado cambial - ekonomická analýzaanálise económica - trh zbožímercado de produtos de base - trh prácemercado do trabalho - zahraniční trhmercado externo - finanční trhmercado financeiro - trh s pozemkymercado fundiário - domácí trhmercado interno - mezinárodní trhmercado internacional - volný trhmercado livre - peněžní trhmercado monetário - veřejná zakázkacontrato público - finanční analýzaanálise financeira - oficiální trhmercado regulamentado - MarcheMarche - margarínmargarina - obchodní rozpětímargem comercial - fluktuační pásmomargem de flutuação - vyloučení ze společnostiexclusão social - manželstvícasamento - MarokoMarrocos - sociální analýzaanálise social - značkamarca - MartinikMartinica - marxismusmarxismo - rozpočtová sumamassa orçamental - peněžní zásobamassa monetária - stavební materiálmateriais de construção - tepelně odolný materiálmateriais refractários - osvětlovací technikamaterial de iluminação - anarchismusanarquismo - stavební strojeequipamento de construção - vrtné zařízeníequipamento de perfuração - zdvihací zařízeníequipamento de elevação - elektrická zařízenímaterial eléctrico - mechanické přístroje a zařízenímaterial mecânico - matematikamatemática - mléčný tukgordura do leite - plastmatéria plástica - Společenství jihovýchodních asijských národůASEAN - surovinamatéria-prima - radioaktivní materiálymatéria radioactiva - MauriciusMaurícia - Mauretánie, MauritánieMauritânia - MayotteMayotte - země Středoamerického společného trhupaíses MCAC - přesné strojírenstvímecânica de precisão - všeobecné strojírenstvímecânica geral - země Aseanpaíses ASEAN - mechanizacemecanização - zemědělská mechanizacemecanização agrícola - mechanismus směnných kurzůmecanismo de intervenção monetária - podpůrný mechanismusmecanismo de apoio - lékařstvímedicina - pracovní lékařstvímedicina do trabalho - prevence nemocíprevenção das doenças - školní lékařstvímedicina escolar - veterinární medicínamedicina veterinária - porážka zvířatabate de animais - brettonwoodská dohodaAcordo de Bretton Woods - anatomieanatomia - ombudsmanProvedor de Justiça - megalopolemegapólis - MelanésieMelanésia - melasamelaço - domácnostagregado familiar - zemědělská domácnostagregado familiar agrícola - měsíční mzdamensalidade - truhlářstvímarcenaria - metalurgický závodmarcenaria metálica - válečný veteránantigo combatente - mořemar - Baltické mořeMar Báltico - Irské mořeMar da Irlanda - AndalusieAndaluzia - AndorraAndorra - Norské mořeMar da Noruega - Severní mořeMar do Norte - anhydridanidrido - Středozemní mořeMar Mediterrâneo - rtuťmercúrio - opatření s rovnocenným účinkemmedida de efeito equivalente - kovymetal - železný kovmetal ferroso - těžký kovmetal pesado - neželezný kovmetal não ferroso - drahý kovmetal precioso - metaloidmetalóide - jatečné zvířeanimal para abate - prášková metalurgiemetalurgia dos pós - podílnické hospodařeníparceria agrícola - luskovino-obilná směskatrigo e centeio - meteorologiemeteorologia - methanolmetanol - výzkumná metodamétodo de investigação - statistická metodamétodo estatístico - metrologiemetrologia - hlavní město, metropolecapital, metrópole - hospodářské zvířeanimal de criação - MexikoMéxico - MezzogiornoMezzogiorno - mikroekonomiemicroeconomia - mikroformamicroforma - MikronésieMicronésia - Midi-PyrénéesSud-Pyrénées - Východní MidlandsEast Midlands - Západní MidlandsWest Midlands - medmel - tažné zvířeanimal de tracção - migracemigração - kyvadlová migracemigração alternante - zpětná migracemigração de regresso - stěhování rodinymigração familiar - nucená migracemigração forçada - pohraniční migracemigração fronteiriça - nelegální migracemigração ilegal - vnitřní migracemigração interna - migrace mezi městymigração interurbana - clearingová dohodaacordo de compensação - domácí zvířeanimal doméstico - pohyb ve městěmigração intra-urbana - migrace ve Společenstvímigração comunitária - stěhování za pracímigração profissional - vylidňování venkovamigração rural - migrace z venkova do městamigração rural urbana - sezónní migracemigração sazonal - pracovní prostředíambiente de trabalho - školní prostředímeio escolar - politický funkcionářmilitante político - chov zvířatanimal reprodutor - militarizace kosmického prostorumilitarização do espaço - militarismusmilitarismo - prosomilho-painço - železná rudaminério de ferro - neželezné rudyminério não ferroso - nerudní surovinyminério não metálico - mineralogiemineralogia - živá zvířatagado vivo - státní zástupceministério público - ministrministro - nezletilostmenoridade - národnostní menšinaminoria nacional - sexuální menšinaminoria sexual - mlýnský průmyslindústria de moagem, moenda, moinho - raketamíssil - kovový nábytekmobiliário metálico - mobilita pracovní sílymobilidade da mão-de-obra - půdní mobilitamobilidade fundiária - geografická mobilitamobilidade geográfica - sídlištní mobilitamobilidade residencial - školní mobilitamobilidade escolar - sociální mobilitamobilidade social - způsob financovánímodo de financiamento - způsob hlasovánímodo de escrutínio - druh dopravymodo de transporte - ekonomický modelmodelo económico - modernizace podnikumodernização da empresa - modernizace průmyslumodernização industrial - modernizace farmymodernização da exploração agrícola - úprava rozpočtualteração orçamental - MoliseMolise - měkkýšimolusco - ročenkaanuário - MolukyMolucas - molybdenmolibdénio - MonakoMónaco - parlamentní monarchiemonarquia parlamentar - světová politikamundialismo - MongolskoMongólia - penízemoeda - rezervní měnamoeda de reserva - elektronický převod finančních prostředkůmoeda electrónica - papírové penízemoeda fiduciária - mezinárodní měnamoeda internacional - národní měnamoeda nacional - depozitní penízemoeda bancária - jednokomorový systémassembleia unicamaral - monokraciemonocracia - monografiemonografia - monopolmonopólio - nákupní monopolmonopólio de compra - státní monopolmonopólio de Estado - dovozní monopolmonopólio de importação - AntarktidaAntárctida - monopol na informacemonopólio da informação - fiskální monopolmonopólio fiscal - MontserratMonserrat - pohořímontanha - měnová vyrovnávací platbamontante compensatório monetário - etikaética - veřejná morálkamoralidade pública - úmrtnostmortalidade - dětská úmrtnostmortalidade infantil - úmrtí při výkonu povolánímortalidade profissional - motormotor - návrh na vyslovení nedůvěrymoção de censura - motivace spotřebitelemotivação do consumidor - antibiotikumantibiótico - politická motivacemotivação política - separatistické hnutímovimento autonomista - antirasistické hnutímovimento contra o racismo - názorové hnutímovimento de opinião - pohyb kapitálumovimento de capitais - ženské hnutímovimento de mulheres - hnutí mladýchmovimento de jovens - hnutí za národní osvobozenímovimento de libertação nacional - dohoda o komplementárnostiacordo de complementaridade - ekologické hnutímovimento ecologista - evropské hnutímovimento europeu - dělnické hnutímovimento operário - rolnické hnutímovimento campesino - sociální hnutímovimento social - sdělovací prostředkymeios de comunicação - hromadné sdělovací prostředkymeios de comunicação de massas - zemědělské výrobní prostředkymeios de produção agrícola - dopravní prostředekmeio de transporte - středně velký podnikmédia empresa - střední zemědělský podnikmédia exploração agrícola - MosambikMoçambique - vícejazyčnostmultilinguismo - systém mnoha politických stranmultipartidarismo - MunsterMunster - muzeummuseu - hudbamúsica - Anglické AntilyAntilhas Inglesas - pěstování hubcultura de cogumelos - Severozápadní atlantická rybářská organizaceNAFO - NamibieNamíbia - provincie Namurprovíncia de Namur - porodnostnatalidade - nacionální socialismusnacional-socialismo - znárodněnínacionalização - Francouzské AntilyAntilhas Francesas - nacionalismusnacionalismo - státní občanstvínacionalidade - sídlo právnické osobynacionalidade de pessoa colectiva - udělení občanstvínaturalização - NauruNauru - NavarraNavarra - letecký provoztráfego aéreo - říční plavbanavegação fluvial - námořní plavbanavegação marítima - Nizozemské AntilyAntilhas Holandesas - nákladní loďnavio de carga - vlečný nákladní člunnavio porta-barcaças - obchodníknegociante - kolektivní vyjednávánínegociação colectiva - Tokijské koloTóquio Round - Dillonovo koloDillon Round - Kennedyho koloKennedy Round - tarifní jednánínegociação pautal - antisemitismusanti-semitismo - NepálNepal - neutralitaneutralidade - Nové nástroje SpolečenstvíNIC - NikaraguaNicarágua - niklníquel - NigerNíger - stupeň vzdělánínível de ensino - stupeň znečištěnínível de poluição - provincie Antverpyprovíncia de Antuérpia - životní úroveňnível de vida - hladina hlukunível sonoro - palmový ořechcoconote - kočovnictvínomadismo - nomenklaturanomenclatura - rozpočtová skladbanomenclatura orçamental - názvosloví zemědělských výrobkůnomenclatura dos produtos agrícolas - nomenklatura celního sazebníkunomenclatura pautal - AnzusANZUS - neúčastnão-alinhamento - nezávislýnão-inscrito - nenásilínão-violência - Severní JutskoJutlândia do Norte - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - normalizacenormalização - normanorma - potravinová normanorma alimentar - země ANZUSpaíses ANZUS - biologická normanorma biológica - tržní zvyklostinorma de comercialização - zákonné pracovní podmínkynorma sobre o trabalho - společenská normanorma social - notářnotário - apartheidapartheid - nový ekonomický řádnova ordem económica - Nová KaledonieNova Caledónia - Nový ZélandNova Zelândia - škodlivý faktornocividade - neplatnost volbyanulação de um acto eleitoral - sňatečnostnupcialidade - Mezinárodní organizace pro civilní letectvíOIAC - Asijská organizace pro produktivituOAP - dohoda o spolupráciacordo de cooperação - osoba bez státního občanstvíapátrida - odepření povinné vojenské službyobjecção de consciência - obligaceobrigação financeira - vyživovací povinnostobrigação alimentar - konkurenční doložkaobrigação de não-concorrência - překážka rozvojeobstáculo ao desenvolvimento - Africká a malgašská unie hospodářské spolupráceOCAM - země Společné africko-mauricijské organizacepaíses OCAM - aperitivaperitivo - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojOCDE - země OECDpaíses OCDE - oceánoceano - Jižní ledové mořeOceano Antárctico - Severní ledový oceánOceano Árctico - Atlantický oceánOceano Atlântico - Indický oceánOceano Índico - Tichý oceánOceano Pacífico - OceánieOceânia - oceánografieoceanografia - včelařstvíapicultura - Organizace středoamerických státůODECA - země OCASpaíses ODECA - Organizace amerických státůOEA - země OASpaíses OEA - Oest for StorebaeltLeste de Storebælt - vejceovo - umělecké díloobra de arte - Evropský patentový úřadSEP - solicitorfuncionário de justiça - nahrávací přístrojaparelho de gravação - nabídka zaměstnáníoferta de emprego - energetická nabídkaoferta energética - nabídka a poptávkaoferta e procura - nabídka na převzetí firmyoferta pública de aquisição - Mezinárodní organizace práceOIT - pěstování olivoleicultura - ropovodoleoduto - stopový prvekoligoelemento - oligopololigopólio - nákupní oligopololigopsónio - olivaazeitona - Organizace pro osvobození PalestinyOLP - OmánOmã - UmbrieÚmbria - ombudsman ESProvedor de Justiça Europeu - Mezinárodní námořní organizaceOMI - Světová meteorologická organizaceOMM - Světová organizace duševního vlastnictvíOMPI - Světová zdravotnická organizaceOMS - Organizace OSN pro průmyslový rozvojONUDI - Organizace arabských zemí vyvážejících ropuOPAEP - Organizace zemí vyvážejících ropuOPEP - země OPECpaíses OPEP - bankovnictvíactividade bancária - burzovní obchodoperação na bolsa - devizová transakceoperação cambial - veřejné míněníopinião pública - Úřad pro oficiální publikace ESSPOCE - názorový protivníkopositor de opinião - politická opoziceoposição política - zlatoouro - počítačcomputador - vyhláškaportaria - měřidla a měřicí zařízeníaparelho de medição - program schůzeordem do dia - profesní komoraordem profissional - veřejný pořádekordem pública - pomocné orgány Společenstvíórgão comunitário - organizační schémaorganigrama - struktura státní správyorganização administrativa - africká organizaceorganização africana - afroasijské organizaceorganização afro-asiática - přesný přístrojaparelho de precisão - americká organizaceorganização americana - arabská organizaceorganização árabe - asijská organizaceorganização asiática - společná organizace trhuorganização comum de mercado - kulturní organizaceorganização cultural - organizace školstvíorganização do ensino - rozhlasový přijímačaparelho de rádio - organizace výrobyorganização da produção - profesní organizaceorganização profissional - Organizace spojených národůOrganização das Nações Unidas - organizace stranyorganização dos partidos - organizace dopravyorganização dos transportes - organizace trhuorganização do mercado - Organizace Varšavské smlouvyPacto de Varsóvia - organizace práceorganização do trabalho - televizní přijímačaparelho de televisão - organizace voleborganização eleitoral - evropské organizaceorganização europeia - mezivládní organizaceorganização intergovernamental - mezinárodní organizaceorganização internacional - latinskoamerické organizaceorganização latino-americana - nevládní organizaceorganização não governamental - elektronický prvekaparelho electrónico - ječmencevada - řízení zemědělstvíorientação agrícola - profesní poradenstvíorientação profissional - výchovné poradenstvíorientação escolar - sirotekórfão - Statistický úřad ESEurostat - NATONATO - země NATOpaíses NATO - Jihovýchodoasijský paktOTASE - Africká unieUnião Africana - UgandaUganda - zemědělské náčiníutensílio agrícola - nářadíferramenta doméstica - inženýrské stavbyobras de engenharia civil - dělníkoperário - kvalifikovaný dělníkoperário qualificado - specializovaný dělníkoperário especializado - OverijsselOverijssel - ovceovino - vaječný výrobekproduto à base de ovo - oxidóxido - kyslíkoxigénio - ozónozono - platbapagamento - zálohová platbapagamento adiantado - vypsání soutěžeconcurso público - mezinárodní platbapagamento internacional - platba v rámci ESpagamento intracomunitário - chlébpão - PákistánPaquistão - panašovánílista composta - PanamaPanamá - měnový košcabaz de moedas - výroba chlebapanificação - přímá aplikovatelnostaplicabilidade directa - papel - Papua - Nová GuineaPapua-Nova Guiné - parafiskalitaparafiscalidade - ParaguayParaguai - parazitologieparasitologia - automobilový parkparque automóvel - železniční parkparque ferroviário - národní parkparque nacional - aplikace zákonaaplicação da lei - parcelaparcela - svobodná matkapais solteiros - příbuzenský vztahpais - devizová paritaparidade cambial - parita kupní sílyparidade do poder de compra - parlamentassembleia - Evropský parlamentParlamento Europeu - národní parlamentassembleia nacional - regionální parlamentassembleia regional - člen parlamentuparlamentar - národní implementace práva Společenstvíaplicação do direito comunitário - poslanec EPparlamentar europeu - vlastnický podíldivisão da propriedade - komunistická stranapartido comunista - konzervativní stranapartido conservador - demokratická stranapartido democrático - křesťansko-demokratická stranapartido democrata-cristão - ekologická stranapartido ecologista - evropská stranapartido europeu - využití solární energieutilização de energia solar - liberální stranapartido liberal - politická stranapartido político - republikánská stranapartido republicano - sociálně-demokratická stranapartido social-democrata - socialistická stranapartido socialista - labouristická stranapartido trabalhista - režim jedné politické stranyregime de partido único - držba akciíparticipação - účast ženparticipação das mulheres - účast pracovníkůparticipação dos trabalhadores - hodnocení pracovníkaavaliação do pessoal - volební účastparticipação eleitoral - politická účastparticipação política - společenská účastparticipação social - cestovní paspassaporte - evropský cestovní paspassaporte europeu - pasterizacepasteurização - těstovinymassa alimentícia - dohoda o volném obchoduacordo de comércio livre - učeňaprendiz - cukrářstvíindústria pasteleira - kulturní dědictvípatrimónio cultural - organizace zaměstnavatelůorganização patronal - zbídačováníempobrecimento - chudobapobreza - lodní vlajkapavilhão de navio - smluvní vlajkapavilhão de conveniência - učňovské vzděláváníaprendizagem profissional - přidružená zeměpaís associado - NizozemskoPaíses Baixos - nizozemské zámořské země a územíPTU dos Países Baixos - nizozemské regionyregiões dos Países Baixos - BaskickoPaís Basco - WalesPaís de Gales - východní zeměpaíses de Leste - dodávkaabastecimento - region LoiryPays de la Loire - dárcepaís dador - rozvojové zeměpaís em desenvolvimento - zámořské země a územípaíses e territórios ultramarinos - průmyslová zeměpaís industrializado - členská zeměEstado-membro - méně vyvinuté zeměpaís menos desenvolvido - třetí zeměpaís terceiro - mýtoportagem - zvířecí kůžepele de animal - zásobování zbraněmiabastecimento de armas - příbřežní rybolovpesca costeira - sladkovodní rybolovpesca de água doce - rybolov na volném mořipesca de alto mar - průmyslový rybolovpesca industrial - mořský rybolovpesca marítima - vrácený úlovekpescado rejeitado - tradiční rybolovpesca tradicional - rybářpescador - zásobování energiíaprovisionamento energético - nová pedagogikapedagogia moderna - trest smrtipena de morte - PeloponésPeloponeso - člunbatelão - nedostatekpenúria - nedostatek potravinpenúria alimentar - finanční zrovnoprávněníperequação financeira - akvakulturaaquicultura - úprava zboží v tuzemskuaperfeiçoamento activo - úprava zboží v zahraničíaperfeiçoamento passivo - rybářská sezónacampanha de pesca - přechodné obdobíperíodo de transição CE - řidičský průkazcarta de condução - evropský řidičský průkazcarta de condução europeia - stavební povolenílicença de construção - AkvitánskoAquitânia - povolení k rybolovuautorização de pesca - pracovní povolenílicença de trabalho - PeruPeru - zosobnění mocipersonalização do poder - starý člověkpessoa idosa - rozvedená osobapessoa divorciada - manželépessoa casada - Saúdská ArábieArábia Saudita - právnická osobapessoa colectiva - fyzická osobapessoa singular - odloučená osobapessoa separada - jednočlenná domácnostpessoa só - ovdovělá osobapessoa viúva - zaměstnancipessoal - pozemní obsluhapessoal de terra - zaměstnanec ES kategorie Apessoal CE de categoria A - podzemnice olejnáamendoim - zaměstnanec ES kategorie Bpessoal CE de categoria B - zaměstnanec ES kategorie Cpessoal CE de categoria C - zaměstnanec ES kategorie Dpessoal CE de categoria D - jízdní personálcondutor - dopravní zaměstnanecpessoal dos transportes - právnická profesepessoal judiciário - posádkatripulação - vězeňský personálpessoal penitenciário - AragonieAragão - finanční ztrátaprejuízo financeiro - mor zvířatpeste animal - pesticidypesticida - malý podnikpequena empresa - malé a střední podnikypequenas e médias empresas - malý zemědělský podnikpequena exploração agrícola - malé městovila - Malé AntilyPequenas Antilhas - peticepetição - petrochemiepetroquímica - petrodolarpetrodólar - ropapetróleo - farmakologiefarmacologia - FilipínyFilipinas - filosofia - politická filozofiefilosofia política - směnečná arbitrážarbitragem financeira - fosforfósforo - fotochemiefotoquímica - fotočlánekpilha fotovoltaica - pracovní fyziologiefisiologia do trabalho - jaderná fyzikafísica nuclear - PikardiePicardia - náhradní součástkapeça avulsa - PiemontPiemonte - mezinárodní arbitrážarbitragem internacional - drahokamypedra preciosa - palivový článekpilha a combustível - pirátstvípirataria - chov rybpiscicultura - cyklistická stezkapista para ciclistas - investiční operaceaplicação de capitais - celní stropmáximo tarifário - politická arbitrážarbitragem política - náhorní plošinaplanície - protikrizový plánplano anticrise - plán výstavbyplano de urbanização - Plán z KolombaPlano de Colombo - plán rozvojeplano de desenvolvimento - plán financováníplano de financiamento - planktonplâncton - pěstování stromůarboricultura - plánování vzděláváníplaneamento da educação - plánování rodičovstvíplaneamento familiar - plánování výrobyplaneamento da produção - plánování dopravyplaneamento dos transportes - plánování trhuplaneamento do mercado - hospodářské plánováníplaneamento económico - finanční plánováníplaneamento financeiro - stromárvore - průmyslové plánováníplaneamento industrial - ústřední plánováníplaneamento nacional - regionální plánováníplaneamento regional - sektorové plánováníplaneamento sectorial - sadbaplântula - výsadbaplantação - vodní rostlinyplanta aquática - krmná rostlinaplanta forrageira - průmyslová rostlinaplanta industrial - olejnatá rostlinaplanta oleaginosa - jehličnanconífera - kořenová plodinaplanta tuberosa - textilní rostlinaplanta têxtil - tropická rostlinaplanta tropical - pěstování pod fóliícultura sob plástico - plastifikátorplastificante - plochá ocelprancha - politický programprograma político - pevninský šelfplataforma continental - platinaplatina - omítka, sádra, sádrová malta, sádrovýgesso - listnatý stromárvore folhosa - plná zaměstnanostpleno emprego - olovochumbo - plutoniumplutónio - pneumatikapneu - Program OSN pro rozvojPNUDI - Program OSN pro životní prostředíPNUA - hmotnost a rozměrypesos e dimensões - maloobchodní prodejna, odbyt, odbytová prodejnaponto de venda - rybapeixe - sladkovodní rybapeixe de água doce - mořská rybapeixe de água salgada - čerstvá rybapeixe fresco - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policiepolícia - kriminální policiepolícia judiciária - zemědělská politikapolítica agrícola - společná zemědělská politikaPolítica Agrícola Comum - národní zemědělská politikapolítica agrícola nacional - regionální zemědělská politikapolítica agrícola regional - potravinová politikapolítica alimentar - bankovní politikapolítica bancária - rozpočtová politikapolítica orçamental - obchodní politikapolítica comercial - společná obchodní politikapolítica comercial comum - politika Společenstvípolítica comunitária - dohoda o dobrovolném omezeníacordo de limitação - archeologiearqueologia - komunitární politika zaměstnanostipolítica comunitária do emprego - společná rybářská politikapolítica comum da pesca - společná cenová politikapolítica comum de preços - společná dopravní politikapolítica comum dos transportes - krátkodobá hospodářská politikapolítica conjuntural - kulturní politikapolítica cultural - politika pomocipolítica de ajuda - politika úsporných opatřenípolítica de austeridade - intervenční politikapolítica de intervenção - investiční politikapolítica de investimento - obranná politikapolítica de defesa - rozvojová politikapolítica de desenvolvimento - politika financovánípolítica de financiamento - politika vzdělávánípolítica da educação - politika zaměstnanostipolítica do emprego - podniková politikapolítica da empresa - ekologická politikapolítica do ambiente - architekturaarquitectura - informační politikapolítica de informação - komunikační politikapolítica da comunicação - soutěžní politikapolítica da concorrência - stavební politikapolítica da construção - rybářská politikapolítica da pesca - zemědělská výrobní politikapolítica da produção agrícola - politika výzkumupolítica de investigação - zdravotní politikapolítica de saúde - politika porodnostipolítica de natalidade - výrobní politikapolítica de produção - solární architekturaarquitectura solar - podpůrná politikapolítica de apoio - populační politikapolítica demográfica - politika dvou blokůpolítica de blocos - devizová politikapolítica cambial - vývozní politikapolítica das exportações - dovozní politikapolítica das importações - cenová politikapolítica de preços - příjmová politikapolítica de rendimentos - mzdová politikapolítica salarial - archívarquivo - politika zemědělských strukturpolítica das estruturas agrícolas - dopravní politikapolítica dos transportes - úvěrová politikapolítica de crédito - bytová politikapolítica da habitação - hospodářská politikapolítica económica - energetická politikapolítica energética - evropská obranná politikapolítica europeia de defesa - zahraniční politikapolítica externa - rodinná politikapolítica familiar - finanční politikapolítica financeira - ArktidaÁrctico - fiskální politikapolítica fiscal - lesnická politikapolítica florestal - vládní politikapolítica governamental - průmyslová politikapolítica industrial - vnitřní politikapolítica interna - migrační politikapolítica migratória - měnová politikapolítica monetária - zemědělská měnová politikapolítica monetária agrícola - přístavní politikapolítica portuária - společná přístavní politikapolítica portuária comum - stříbroprata - regionální politikapolítica regional - regionální politika ESpolítica regional comunitária - sociální politikapolítica social - strukturální politikapolítica estrutural - celní politikapolítica pautal - společná celní politikapolítica pautal comum - škodlivinypoluente - znečišťující příměsi v atmosféřepoluente atmosférico - škodliviny ve voděpoluente da água - znečišťování životního prostředípoluição - ArgentinaArgentina - hluková zátěžpoluição sonora - znečišťování atmosférypoluição atmosférica - chemické znečišťovánípoluição química - znečištění z pevninských zdrojůpoluição de origem telúrica - znečišťování vodypoluição da água - kontaminace potravinpoluição dos alimentos - znečišťování pobřežípoluição costeira - znečišťování vodních tokůpoluição dos cursos de água - znečišťování půdypoluição do solo - znečišťování mořepoluição marítima - bezzávlahové hospodářstvícultura em zonas áridas - znečišťování organickými látkamipoluição orgânica - znečišťování ze zemědělských zdrojůpoluição pela agricultura - radioaktivní znečištěnípoluição radioactiva - znečišťování stratosférypoluição estratosférica - tepelné znečišťovánípoluição térmica - znečišťování překračující hranicepoluição transfronteiriça - PolskoPolónia - smíšené pěstování policultura - polymerpolímero - PolynésiePolinésia - Francouzská PolynésiePolinésia Francesa - bramborbatata - tepelné čerpadlobomba de calor - ekonomicky činné obyvatelstvopopulação activa - ekonomicky činná zemědělská populacepopulação activa agrícola - pracující část obyvatelstvapopulação activa ocupada - obyvatelé v aktivním věkupopulação em idade de trabalhar - světová populacepopulação mundial - nepracující část obyvatelstvapopulação não-activa - rybářské dohodyacordo de pesca - chemická zbraňarma química - venkovské obyvatelstvopopulação rural - městské obyvatelstvopopulação urbana - prasatasuíno - rybářský přístavporto de pesca - PortorikoPorto Rico - PortugalskoPortugal - portugalské regionyregiões de Portugal - dominantní postaveníposição dominante - spojecorreios e telecomunicações - konvenční zbraňarma convencional - draslíkpotássio - rozvojový potenciálpotencial de desenvolvimento - ApuliePúglia - tlačná remorkážsirgagem - prachpoeira - politická mocpoder político - rozpočtová pravomocpoder orçamental - kupní sílapoder de compra - právo posouzenípoder de apreciação - prováděcí pravomocpoder de execução - právo iniciovatpoder de iniciativa - kontrolní mocpoder de controlo - rozhodovací pravomocpoder de decisão - jednací pravomocpoder de negociação - ratifikační pravomocpoder de ratificação - právo volné úvahy při výkonu pravomocípoder discricionário - výkonná mocpoder executivo - soudní pravomocpoder judicial - zákonodárná mocpoder legislativo - nařizovací mocpoder regulamentar - orgány veřejné správypoderes públicos - balenípré-embalagem - všeobecné preferencepreferências generalizadas - zemědělská daňdireito nivelador agrícola - daň ESUOdireito nivelador CECA - první zaměstnáníprimeiro emprego - útlé dětstvíprimeira infância - jaderná zbraňarma nuclear - příprava půdymobilização do solo - promlčení výkonu trestuprescrição da pena - předseda parlamentupresidente da assembleia - novinářiimprensa - politický tiskimprensa política - příspěvek pozůstalýmpensão de sobrevivência - poskytování služebprestação de serviços - taktická jaderná zbraňarma nuclear táctica - rodinné přídavkyprestação familiar - sociální dávkyprestação social - půjčkaempréstimo concedido - úvěry EIBempréstimo BEI - úvěry ESUDempréstimo CECA - úvěry Společenstvíempréstimo comunitário concedido - úvěry EURATOMempréstimo Euratom - prevence znečištěníprevenção da poluição - krátkodobá prognózaprevisão a curto prazo - dlouhodobá prognózaprevisão a longo prazo - střednědobá prognózaprevisão a médio prazo - rozpočtový odhadestimativa orçamental - ekonomická prognózaprevisão económica - nadřazenost zákonaprimado do direito - nadřazenost práva Společenstvíprimado do direito comunitário - prémieprémio salarial - jateční příplatekprémio de abate - příplatek za klučení pařezůsubsídio de arranque - netržní prémieprémio de não-comercialização - pojistnéprémio de seguro - skladový příplatekprémio de armazenagem - rané ovoce a zeleninalegumes e frutos temporãos - zásada "znečišťovatel platí"princípio do poluidor-pagador - hospodářské priorityprioridade económica - armádaforças armadas - rozhodovánítomada de decisão - politický vězeňpreso político - zbavení právprivação de direitos - cenypreços - cenové rozpětípreço dentro do intervalo de variação - vývozní cenapreço à exportação - dovozní cenapreço à importação - spotřebitelská cenapreço de consumo - profesionální armádaforças armadas profissionais - cena výrobcepreço no produtor - zemědělské cenypreço agrícola - cena potravinpreço alimentar - cena cifpreço CIF - kupní cenapreço de compra - cena plavební komorypreço-comporta - intervenční cenapreço de intervenção - cílová cenapreço de objectivo - dohoda o cenáchacordo de preços - zbraněarmamento - nabídková cenapreço de oferta - orientační cenapreço de orientação - základní cenapreço de base - aktivační cenapreço de desencadeamento - maloobchodní cenapreço de retalho - velkoobchodní cenapreço por grosso - cena energiepreço da energia - cena zemědělské půdypreço da terra - tržní cenapreço de mercado - srovnávací cenapreço de referência - zchutňující látkaaromatizante - cena do odvolánípreço de retirada do mercado - nákladová cenapreço de custo - prahová cenapreço-limiar - podpůrná cenapreço de sustentação - parkovací poplatekpreço de estacionamento - prodejní cenapreço de venda - komoditní cenapreço dos produtos de base - diskriminační cenapreço discriminatório - pachtovnépreço do arrendamento rural - světová cenapreço no mercado mundial - správní rozhodnutídespacho - předem stanovená cenapreço preestabelecido - cena fobpreço FOB - cena franko hranicepreço franco-fronteira - zaváděcí cenapreço gatilho - zaručená cenapreço garantido - pevná cenapreço fixado - směrná cenapreço indicativo - výrobní cenapreço de fábrica - volná cenapreço livre - maximální cenapreço máximo - zavlažováníirrigação - minimální cenapreço mínimo - zaručená minimální cenapreço mínimo garantido - průměrná cenapreço médio - preferenční cenapreço preferencial - snížená cenapreço reduzido - dodací cenapreço incluindo portes - reprezentativní cenapreço representativo - uměníartes - reprezentativní tržní cenapreço representativo de mercado - sociální problémproblema social - problematika městproblema urbano - chemický procesprocesso químico - elektrický procesprocesso eléctrico - fyzikální procesprocesso físico - správní řízeníprocesso administrativo - protisubvenční řízeníprocesso anti-subvenção - lidové uměníarte popular - rozpočtová pravidlatramitação orçamental - občanskoprávní řízeníprocesso civil - disciplinární právoprocesso disciplinar - soudní řízeníprocesso judicial - legislativní procesprocesso legislativo - parlamentní procesprocesso parlamentar - trestní řízeníprocesso penal - Blízký a střední východMédio Oriente - dárkové předmětyartigo para oferta - výrobaprodução - pásová výrobaprodução em cadeia - zemědělská výrobaprodução agrícola - potravinářská výrobaprodução alimentar - živočišná výrobaprodução animal - řemeslná výrobaprodução artesanal - komunitární výrobaprodução comunitária - kontinuální výrobaprodução contínua - výroba energieprodução de energia - výroba vodíkuprodução de hidrogénio - sériová výrobaprodução em massa - produkt rybolovuprodução pesqueira - deficitní výrobaprodução deficitária - průmyslová výrobaprodução industrial - světová výrobaprodução mundial - národní produkceprodução nacional - rostlinná výrobaprodução vegetal - produktivitaprodutividade - zemědělská produktivitaprodutividade agrícola - dekorační předmětyartigo de decoração - produktivita zemědělské půdyprodutividade da terra - produktivita práceprodutividade do trabalho - obilní výrobekproduto à base de cereais - ovocný výrobekproduto à base de frutos - zeleninový produktproduto à base de legumes - rybí výrobekproduto à base de peixe - cukrový výrobekproduto à base de açúcar - zemědělský výrobekproduto agrícola - potravinyproduto alimentar - zpracovaný potravinářský výrobekproduto alimentar complexo - živočišný výrobekproduto animal - masný výrobekproduto à base de carne - chemický výrobekproduto químico - výrobek anorganické chemieproduto químico inorgânico - koncentrovaný výrobekproduto concentrado - zabalený výrobekproduto embalado - mražený výrobekproduto congelado - kosmetický přípravekproduto cosmético - sportovní potřebyartigo desportivo - obalový materiálmaterial de embalagem - čisticí a lešticí prostředkyproduto de limpeza - základní výrobekproduto de base - cukrářský výrobekproduto de confeitaria - výrobek široké spotřebyproduto de grande consumo - zaměnitelný výrobekproduto de substituição - desikovaný výrobekproduto desidratado - dietní výrobekproduto dietético - výrobky ze dřevaproduto em madeira - toaletní potřebyartigo de toucador - hromadný výrobekproduto a granel - uzený výrobekproduto fumado - průmyslový výrobekproduto industrial - hořlavinaproduto inflamável - instantní výrobekproduto instantâneo - hrubý domácí produktproduto interno bruto - ozářený výrobekproduto irradiado - mléčný výrobeklacticínio - lyofilizovaný výrobekproduto liofilizado - finální výrobekproduto manufacturado - kovový výrobekproduto metálico - důlní produktyproduto mineiro - domácí produktproduto nacional - hrubý národní produktproduto nacional bruto - nový výrobekproduto novo - původní výrobekproduto originário - ropný produktproduto petrolífero - farmaceutický výrobekproduto farmacêutico - potřeby pro domácnostartigo doméstico - bílkovinné výrobkyproduto proteico - rekonstituovaný výrobekproduto reconstituído - chlazený výrobekproduto refrigerado - hrubý regionální produktproduto regional bruto - solený výrobekproduto salgado - polotovarproduto semimanufacturado - citlivý výrobekproduto sensível - hlubokomražený výrobekproduto ultracongelado - textilní výrobekproduto têxtil - živnostníkartesão - veterinární produktproduto veterinário - zaměstnanec obchoduprofissão comercial - finanční povoláníprofissão financeira - svobodné povoláníprofissão liberal - zdravotnické povoláníprofissão médica - pomocná lékařská profeseprofissão paramédica - Světový program výživyPAM - akční programprograma de acção - program pomociprograma de ajuda - vzdělávací programprograma de ensino - výzkumný programprograma de investigação - volební programprograma eleitoral - vědecký pokrokprogresso científico - investiční projektprojecto de investimento - návrh rozpočtuprojecto de orçamento - vládní návrh zákonaprojecto de lei - výzkumný projektprojecto de investigação - průmyslový projektprojecto industrial - podpora prodejepromoção comercial - podpora obchodupromoção das trocas - podpora investicpromoção do investimento - odbyt nemovitostípromoção imobiliária - povýšenípromoção profissional - volební propagacepropaganda eleitoral - návrh ESproposta CE - kulturní představeníartes do espectáculo - nevládní návrh zákonaproposta de lei - veřejný majetekpropriedade pública - nemovitostpropriedade fundiária - zemědělská nemovitostpropriedade rústica - nemovitý majetekpropriedade imobiliária - průmyslové vlastnictvípropriedade industrial - duševní vlastnictvípropriedade intelectual - movitý majetekpropriedade mobiliária - soukromý majetekpropriedade privada - ArubaAruba - průzkum nerostných surovinprospecção mineira - výhledová studieprospectiva - prostituceprostituição - ochrana proti hlukuprotecção contra o ruído - ochrana životního prostředíprotecção do ambiente - ochrana živočišné říšeprotecção da fauna - ochrana rostlinné říšeprotecção da flora - ochrana soukromíprotecção da vida privada - Evropská kosmická agenturaAEE - ochrana zvířatprotecção dos animais - ochrana akcionářůprotecção dos sócios - ochrana komunikacíprotecção das comunicações - ochrana práv a svobodprotecção das liberdades - ochrana menšinprotecção das minorias - diplomatická ochranaprotecção diplomática - ochrana spotřebiteleprotecção do consumidor - dohoda o specializaciacordo de especialização - AsieÁsia - ochrana trhuprotecção do mercado - ochrana kulturního dědictvíprotecção do património - ochrana krajinyprotecção da paisagem - ochrana půdyprotecção do solo - ochrana matky a dítěteprotecção materno-infantil - protekcionismusproteccionismo - živočišná bílkovinaproteína animal - syntetická bílkovinaproteína de síntese - mléčná bílkovinaproteína do leite - jižní AsieÁsia do Sul - rostlinná bílkovinaproteína vegetal - protokol o dohoděprotocolo de acordo - dohoda o cukruProtocolo do Açúcar - prototypprotótipo - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur - provincieprovíncia - psychiatriepsiquiatria - psychologiepsicologia - psychologie prácepsicologia do trabalho - publikacepublicação - publikace ESpublicação comunitária - publikace zákonapublicação da lei - propagacepublicidade - nekalá reklamapublicidade abusiva - zveřejnění účtůpublicidade das contas - zveřejnění tarifůpublicidade das tarifas - KatarQatar - politický azylasilo político - odborná kvalifikacequalificação profissional - kvalita životního prostředíqualidade do ambiente - kvalita životaqualidade de vida - jakost výrobkuqualidade do produto - výtěžek výlovuquantidade de pescado desembarcado - sociálně znevýhodněná vrstvacategoria social desfavorecida - písemný dotazpergunta escrita - ústní dotazpergunta oral - parlamentní dotazpergunta parlamentar - dekontaminacesaneamento - kvorumquórum - lovná kvótaquota de pesca - volební čísloquociente eleitoral - radioaktivitaradioactividade - rozhlasové vysílání, vysíláníradiodifusão, transmissão - radiační ochranaradioprotecção - Valné shromáždění OSNAssembleia Geral ONU - rafinace ropyrefinação de petróleo - rafinace cukrurefinação de açúcar - hroznové vínouva - obchodní názevfirma comercial - repatriace kapitálurepatriação de capitais - zprávarelatório - zemědělsko-obchodní vztahyrelação agricultura-comércio - zemědělsko-průmyslové vztahyrelação agricultura-indústria - zpráva o činnostirelatório de actividade - zpráva výborurelatório de comissão parlamentar - výzkumná zprávarelatório de investigação - přibližování legislativyaproximação das legislações - sbližování politikaproximação de políticas - Rás al-ChajmaRas al Khaimah - daňový základmatéria colectável - ratifikace dohodyratificação de acordo - poměrrácio - jaderný reaktorreactor nuclear - rekvalifikacereconversão profissional - znovuvyzbrojenírearmamento - zajištěníresseguro - censusrecenseamento - sčítání lidurecenseamento da população - pomoc ve vzděláníassistência em formação - hospodářská receserecessão económica - příjem - platbareceita - příjem z vývozureceita de exportação - přípustnost řízeníadmissibilidade - výzkuminvestigação - zemědělský výzkuminvestigação agronómica - aplikovaný výzkuminvestigação aplicada - energetický výzkuminvestigação energética - vyhledávání dokumentůpesquisa documental - výzkum životního prostředíinvestigação ecológica - lesnický výzkuminvestigação florestal - rybářský výzkuminvestigação haliêutica - průmyslový výzkuminvestigação industrial - lékařský výzkuminvestigação médica - vědecký výzkuminvestigação científica - sklizeňcolheita - doporučenírecomendação - doporučení Společenstvírecomendação comunitária - hospodářská dohodaacordo económico - sociální vzájemné pojištěnímutualidade social - doporučení Evropského společenství uhlí a ocelirecomendação CECA - doporučení Euratomrecomendação CEEA - uznání diplomureconhecimento dos diplomas - hospodářská přestavbareconstrução económica - přechod k zahradnictvíreconversão para horticultura - přemístění stádareconversão de gado - přestavba průmyslureconversão industrial - přechod k produkci hovězího skotureconversão leite-carne - přesměrování zemědělské výrobyreconversão da produção - správní odvoláníacções e recursos - žaloba na zrušenírecurso de anulação - žaloba na nečinnostacção por omissão - žaloba pro porušení smlouvyacção por incumprimento - náborrecrutamento - sdruženíassociação - náhrada energierecuperação de energia - recyklace kapitálureciclagem de capitais - recyklace odpadureciclagem de resíduos - aromatická rostlinaplanta aromática - snižování ozbrojených silredução de forças - léčivá rostlinaplanta medicinal - sójový olejóleo de soja - slunečnicový olejóleo de girassol - zkrácení pracovní dobyredução do tempo de trabalho - zvěřinacarne de caça - králičí masocarne de coelho - kukuřičný olejóleo de milho - snížení celredução pautal - sušené odtučněné mlékoleite em pó desnatado - rediskontredesconto - revalvacerevalorização - reexportreexportação - sušený výrobekproduto seco - prostředek ovlivňující strukturuagente de textura - zkrácené řízeníprocedimento cautelar - podpora zemědělstvíajuda à agricultura - referendumreferendo - preference Společenstvípreferência comunitária - správní reformareforma administrativa - reforma společné zemědělské politikyreforma da PAC - zemědělská reformareforma agrária - regulace zemědělské výrobyregulamentação da produção agrícola - reforma školstvíreforma do ensino - zemědělská kvótaquota agrícola - práh garancelimiar de garantia - alternativní zemědělská výrobaprodução agrícola alternativa - daň z tuků a olejůtaxa sobre as matérias gordas - pozemková reformareforma fundiária - znevýhodněná zemědělská oblastzona agrícola desfavorecida - rolniceagricultora - mladý zemědělecjovem agricultor - soudní reformareforma judiciária - sdružení zemědělských podnikůagrupamento de explorações agrícolas - zemědělský výkazficha de exploração agrícola - přípravky ochrany rostlinproduto fitossanitário - uprchlíkrefugiado - herbicidyherbicida - vzteklinaraiva - výroba mlékaprodução leiteira - náhražka obilovinsubstituto cerealífero - politický uprchlíkrefugiado político - lesnická sdruženígrupo florestal - odmítnutí nabízetrecusa de oferta - produkce dřevaprodução de madeira - vlastnictví lesůpropriedade florestal - státní lesyfloresta estatal - soukromé lesyfloresta privada - odmítnutí dodávatrecusa de venda - chov vodních měkkýšůconquicultura - rybářská výrobaprodução aquícola - rybářská licencelicença de pesca - autoritativní režimregime autoritário - režim pomociregime de ajuda - rozpad fúzovaných společnostícisão de empresas - transnacionální společnostempresa transnacional - dohoda o výhradním nákupucompra em exclusividade - obecně prospěšný podnikempresa de interesse público - dohoda o selektivní distribucidistribuição selectiva - systém vlastnictví půdyregime de propriedade do solo - elektronická poštacorreio electrónico - přeshraniční tok datfluxo de dados transfronteiriço - komerční médiummeios de comunicação comerciais - hospodářský systémregime económico - místní médiummeios de comunicação locais - soukromé médiummeios de comunicação privados - vojenský režimregime militar - přenosová síťrede de transmissão - telekonferenceteleconferência - evropská televizetelevisão europeia - parlamentní zřízeníregime parlamentar - placená televizetelevisão sujeita a pagamento - videotexvideotexto - home computinginformática doméstica - ukládání datmemorização de dados - politický režimregime político - aplikovaná informatikainformática aplicada - počítačová kriminalitacriminalidade informática - datové právodireito da informática - umělá inteligenceinteligência artificial - regionregião - Úřední věstník Evropské unieJornal Oficial UE - počítačové pirátstvípirataria informática - zemědělský regionregião agrícola - monitorování volebcontrolo do escrutínio - kumulace mandátůacumulação de mandatos - volební výsledkyresultado eleitoral - přenesení pravomocidelegação de poderes - bruselský regionregião de Bruxelas-Capital - parlamentní delegacedelegação parlamentar - volební věkmaioridade eleitoral - federalismusfederalismo - pobřežní oblastregião litoral - plebiscitplebiscito - rozdělení hlasovacích lístkůrepartição dos votos - poradní pravomocpoder consultivo - rozvojová oblastregião de desenvolvimento - jmenovací mocpoder de nomeação - výsadaprivilégio parlamentar - radikální stranapartido radical - horský regionregião montanhosa - znevýhodněná oblastregião desfavorecida - mizení osobdesaparecimento forçado - politická menšinaminoria política - policejní kontrolacontrolo de polícia - pacifismuspacifismo - civilní ochranaprotecção civil - hospodářská oblastregião económica - zmocnění k hlasovánívoto por delegação - konsorciumjoint venture - Flandryregião flamenga - výkonný orgánexecutivo - vládní programprograma de governo - pohraniční oblastregião fronteiriça - podpora trhuapoio do mercado - ekonomická konverzereconversão económica - průmyslový regionregião industrial - podpora transformaceajuda à reconversão - podpora restrukturalizaceajuda à reestruturação - podpora odbytuajuda ao escoamento - podpora průmysluajuda à indústria - přerozdělování příjmůredistribuição do rendimento - středomořský region ESregião mediterrânica CE - humanitární pomocajuda humanitária - pomoc uprchlíkůmajuda aos refugiados - pomoc obětem neštěstíajuda aos sinistrados - rozvojová pomocajuda ao desenvolvimento - prioritní regionregião prioritária - venkovský regionregião rural - nově industrializovaná zeměnovo país industrializado - turistická oblastregião turística - sociální hospodářstvíeconomia social - účty agrárního sektorucontabilidade económica agrícola - valonský regionregião da Valónia - analýza dopaduestudo de impacto - hospodářský důsledekconsequências económicas - dohodovací řízeníprocesso de concertação - regionalizaceregionalização - metrometropolitano - nákladní vozidloveículo pesado - kosmická přepravatransporte espacial - kosmická loďveículo espacial - regionalizace obchoduregionalização das trocas - orbitální staniceinstalação espacial - regionalismusregionalismo - pronájem vozualuguer de veículos - dopravní oblastlocalização dos transportes - nařízeníregulamento - plavební licencelicença de navegação - cena za dopravucusto do transporte - nařízení Společenstvíregulamento comunitário - schválení tarifůhomologação das tarifas - přístavní provoztráfego portuário - nařízení Euratomregulamento CEEA - kontrola provozucontrolo da circulação - dopravní kvótaquota de transporte - dopravní trhmercado dos transportes - státní poznávací značkamatrícula do veículo - doklady vozidladocumentação do veículo - řešení sporůresolução de diferendos - přepravní dobaduração do transporte - vysokorychlostní dopravatransporte a grande velocidade - dopravní dokladydocumento de transporte - doba řízenítempo de condução - technická kontrolacontrolo técnico - cestovní kancelářagência de viagens - finanční předpisyregulamento financeiro - smlouva o dopravěcontrato de transporte - společníksócio - vyrovnání s věřiteliliquidação judicial - obchodní pravidlaregulamentação comercial - zákon o urbanismuregulamentação urbanística - letecká linkalinha aérea - silniční provoztrânsito por estrada - myslivecká legislativaregulamentação da caça - námořní politikapolítica marítima - námořní konferenceconferência marítima - dopravní předpisyregulamentação da circulação - likvidace odpadních látekimersão de resíduos - skladování odpaduarmazenamento de resíduos - stavební právoregulamentação da construção - jedovatá látkasubstância tóxica - ekologické vozidloveículo não poluente - využití mořského dnaexploração dos fundos marinhos - nahrazování zdrojůsubstituição dos recursos - vliv na životní prostředíimpacto ambiental - sledování životního prostředívigilância do ambiente - seizmické monitorováníprevenção anti-sísmica - ochrana pobřežíprotecção do litoral - kontrola rychlostiregulamentação da velocidade - zpracování vodygestão das águas - kontrola restriktivních praktikregulamentação de acordos e práticas concertadas - fyzicko-geografické prostředímeio geofísico - stojatá vodaágua estagnada - regulace investicregulamentação do investimento - mořští živočichovéespécie marinha - volná přírodavida selvagem - pojištěníseguro - cenová regulaceregulamentação de preços - rostlinné zdrojerecursos vegetais - ústí řekyestuário - zemědělská katastrofacalamidade agrícola - celní právoregulamentação aduaneira - defoliacedesfolhamento - erozeerosão - znečišťování motorovými vozidlypoluição automóvel - přepravní předpisyregulamentação dos transportes - znečišťování ropnými produktypoluição pelos hidrocarbonetos - znečišťování životního prostředí kovypoluição pelos metais - znečištění způsobené loďmipoluição pelos navios - průmyslové znečišťovánípoluição industrial - regulace trhuregularização do mercado - vývozní přirážkadireito nivelador à exportação - dovozní přirážkadireito nivelador à importação - kontrola porodnosticontrolo da natalidade - nedovolený obchodtráfico ilícito - intervenční orgánorganismo de intervenção - statistická klasifikace zahraničního obchodu EHSNimexe - řízení obchoducontrolo de transacções - označení původudenominação de origem - celní režim s dočasným zrušením celregime aduaneiro suspensivo - reimportreimportação - systém navracení celreembolso dos direitos aduaneiros - znovuzapojení do vzdělávacího procesureinserção escolar - celní území ESterritório aduaneiro CE - znovuzapojení do společnostireinserção social - jednotná celní deklaracedocumento único - zjednodušení celních postupůsimplificação das formalidades - zamítnutí rozpočturejeição do orçamento - vymezení podle číslaespecialização pautal - obchodní vztahyrelações comerciais - finanční dohodaacordo financeiro - pojišťění vývozních úvěrůseguro à exportação - uvolňování teplapoluente térmico - kompenzační obchodtrocas compensadas - vývoz Společenstvíexportação comunitária - dovoz Společenstvíimportação comunitária - zboží a službybens e serviços - oživení hospodářstvírelançamento económico - meziproduktybens de produção - dvoustranné vztahyrelações bilaterais - výrobní prostředkybens de equipamento - použité zbožímaterial usado - integrovaný obchodcomércio integrado - kulturní vztahyrelações culturais - výrobní spotřebaconsumo industrial - světová spotřebaconsumo mundial - inzerování zbožímerchandising - marketingová koncepcemarketing - diplomatické vztahyrelações diplomáticas - obchodní událostmanifestação comercial - cena bez daněpreço sem taxas incluídas - pracovní vztahyrelações do trabalho - prodej se ztrátouvenda com prejuízo - obchod se samoobsluhouself-service - sdružené maloobchodní podnikánícomércio associado - obchodní cestujícícomércio ambulante - samostatný obchodníkcomércio independente - obchodní filiálkacadeia de lojas - vztahy mezi školou a průmyslemrelação escola-indústria - centrální velkoobchodmercado grossista nacional - distributordistribuidor comercial - hospodářské vztahyrelações económicas - likvidita soukromého sektorudisponibilidade monetária - vztah mezi církví a státemrelação Igreja-Estado - úrazové pojištěníseguro de acidentes - vztahy mezi Východem a Západemrelações Leste-Oeste - meziodvětvové vztahyrelações interindustriais - měnová krizecrise monetária - vztahy mezi institucemirelações interinstitucionais - devizové omezenírestrição cambial - mezinárodní vztahyrelações internacionais - bezúročný úvěrcrédito gratuito - diskontní sazbataxa de desconto - kontrola úvěrucontrolo do crédito - meziparlamentní vztahyrelações interparlamentares - burza cenných papírůbolsa de valores - vztahy mezi členskými státy ESrelações intracomunitárias - únik kapitálufuga de capitais - účtování vnitropodnikových cencusto de transferência - vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocírelação legislativo-executivo - velmi krátkodobé financovánífinanciamento a muito curto prazo - měnové relacerelações monetárias - financování podnikufinanciamento da empresa - mnohostranné vztahyrelações multilaterais - pojištění majetkuseguro de bens - pojištění osobseguro de pessoas - společné pojištěníco-responsabilidade de seguro - vztah mezi městem a venkovemrelação cidade-campo - úvěrová instituceinstituição de crédito - finanční důmbanco industrial - elektronické bankovnictvíbanca electrónica - pojištění proti pracovnímu úrazuseguro de acidente de trabalho - mezilidské vztahyrelações humanas - bankovní dohledcontrolo bancário - bankovní poplatekcustos bancários - příděl rozpočtových prostředkůcrédito orçamental - společný rozpočetorçamento geral do Estado - vztahy s veřejnostírelações públicas - regionální financefinanças regionais - náboženstvíreligião - financování rozpočtu Společenstvífinanciamento do orçamento comunitário - příspěvky členských státůcontribuição dos Estados-membros - změny ve vláděremodelação ministerial - daňová úmluvaconvenção fiscal - daňová kontrolacontrolo fiscal - umořováníreembolso - mimořádná daňimposto extraordinário - rozparcelováníemparcelamento - rozpětí sazbytarifa com margens fixas de variação - prominutí vývozního claisenção de imposições nas exportações - jednotková cenapreço unitário - podpůrný tariftarifa de apoio - smíšená cenapreço misto - substituce dovozusubstituição das importações - cena zemědělských výrobkůpreços dos produtos agrícolas - odměňování za práciremuneração do trabalho - zemědělské pojištěníseguro agrícola - výnos zemědělských plodinrendimento agrícola - občanská výchovaeducação cívica - obchodní vzděláváníensino comercial - učební pomůckamaterial de ensino - výukový softwaresoftware didáctico - vztahy mezi školou a profesním životemrelação escola-vida profissional - obnova městarenovação urbana - neurobiologieneurobiologia - ziskovostrentabilidade - gynekologieginecologia - neurologieneurologia - pediatriepediatria - zubní lékařstvímedicina dentária - první pomocprimeiros socorros - alternativní medicínamedicina paralela - reorganizace průmyslureorganização industrial - akustikaacústica - optikaóptica - kybernetikacibernética - petrologiepetrologia - rozdělení pomocirepartição da ajuda - náboženská sektaseita religiosa - teologieteologia - rozložení daňového břemenedistribuição da carga fiscal - jednotný trhmercado único - zeměpisné rozdělení obyvatelstvadistribuição geográfica da população - neúplná rodinafamília monoparental - adoptované dítěcriança adoptada - pojištění motorových vozidelseguro automóvel - odbyt výrobyrepartição da produção - ochrana rodinyprotecção da família - rozdělení trhurepartição do mercado - umělé oplodněníreprodução artificial - umělé oplodnění zvířatinseminação artificial - oplodnění ve zkumavcefecundação in vitro - rozdělování bohatstvídistribuição da riqueza - náhradní matkamãe portadora - rodičovská pravomocpoder paternal - rozdělení mandátůrepartição dos mandatos - potomekfiliação - příjmeníapelido - rodičovská odpovědnostresponsabilidade paternal - soudní rozlukaseparação judicial - dynamika obyvatelstvadinâmica da população - rozdělování příjmůdistribuição do rendimento - migrujícímigrante - dělba prácedistribuição do trabalho - osidlovánímigração de povoamento - podpora při návratuajuda ao regresso - stárnutí obyvatelstvaenvelhecimento demográfico - profesní mobilitamobilidade profissional - prostorové rozloženídistribuição geográfica - rozdělení podle věkudistribuição etária - rozdělování podle počtu obyvatelproduto per capita - vyznamenánídistinção honorífica - dobročinná prácesolidariedade social - dobročinná organizaceorganização de beneficência - podpora v nezaměstnanostiseguro de desemprego - rozdělování podle zaměstnaných osobproduto por pessoa activa - hrajogos - hernaestabelecimento de jogos - automatická hrajogo automático - dělení podle pohlavídistribuição por sexos - sportovní rybářstvípesca desportiva - výměna turistůintercâmbio turístico - zahraniční cestovní ruchturismo estrangeiro - přírodní turistikaturismo rural - seznamrepertório - infrastruktura cestovního ruchuinfra-estrutura turística - sociální rozpočetorçamento social - znovuvysazováníreplantação - evropská sociální politikapolítica social europeia - boj proti zločinnosticombate à delinquência - trestná činnostcriminalidade - tělesně postižený člověkdeficiente físico - rozpočtový přesuntransferência de verba - mentálně postižený člověkdeficiente mental - bezdomovecsem-abrigo - pohlavní zmrzačenímutilação sexual - volno po pracovním týdnudescanso semanal - obchodování s drogamitráfico de estupefacientes - všeobecné lékařstvíclínica geral - sociální péčeassistência social - sociální zařízeníequipamento social - legislativa sociálního zabezpečenídireito à segurança social - sociální prácetrabalho social - pomoc do domácnostiajuda doméstica - penzijní připojištěnípensão complementar - zástupce odborůrepresentante sindical - zdravotní průkazcartão sanitário - výdaje na zdravídespesas de saúde - hospitalizační nákladydespesas de hospitalização - diplomatické zastoupenírepresentação diplomática - hospitalizaceinternamento hospitalar - domácí péčecuidados médicos ao domicílio - práva pacientadireitos do doente - veřejná hygienahigiene pública - sociální lékařstvímedicina social - úvěrové pojištěníseguro de crédito - zastoupení zaměstnancůrepresentação do pessoal - soukromé lékařstvímedicina privada - výstavba městconstrução urbana - městská infrastrukturainfra-estrutura urbana - trh nemovitostímercado imobiliário - politická reprezentacerepresentação política - úprava nájmůlei das rendas - ostrov ManIlha de Man - Kastilie a LeónCastela e Leão - poměrné zastoupenírepresentação proporcional - Kastilie a La ManchaCastela e Mancha - KantábrieCantábria - Baleárské ostrovyIlhas Baleares - RiojaLa Rioja - Ceuta a MelillaCeuta e Melilha - represerepressão - město MadridComunidade de Madrid - město ValencieComunidade de Valença - region MurcíaRegião de Múrcia - Severní Portugalskoregião do Norte - Střední Portugalsko - Lisabon a údolí TejaLisboa e vale do Tejo - Severní AnglieInglaterra do Norte - Severozápadní AnglieInglaterra do Noroeste - Jihovýchodní AnglieInglaterra do Sudeste - Jihozápadní AnglieInglaterra do Sudoeste - hospodářská obnovaretoma económica - Antigua a BarbudaAntígua e Barbuda - AnguillaAnguila - Svatý Kryštof a NevisSão Cristóvão e Nevis - reprodukováníreprografia - Svatý Vincenc a GrenadinySão Vicente e Granadinas - Americké Panenské ostrovyIlhas Virgens americanas - Velký MaghrebGrande Magrebe - šlechtění zvířatreprodução animal - rozmnožování rostlinreprodução vegetal - Marshallovy ostrovyIlhas Marshall - Americká SamoaSamoa Americana, Samoa Orientais - invalidní pojištěníseguro de invalidez - republikarepública - polární oblastiregião polar - Dominikánská republikaRepública Dominicana - Pitcairnovy ostrovyPitcairn - pracovní povinnostrequisição de trabalhadores - biologická zbraňarma biológica - zbraň hromadného ničeníarma de destruição maciça - strategická jaderná zbraňarma nuclear estratégica - informační síťrede de informação - atomová bombabomba atómica - zemědělská účetní síťrede de informação contabilística - balistická střelamíssil balístico - řízená střelamíssil guiado - mezikontinentální střelamíssil intercontinental - dopravní síťrede de transporte - námořní sílyforça naval - železniční síťrede ferroviária - kosmická zbraňarma espacial - laserová zbraňarma de laser - palná zbraňarma incendiária - střelná zbraň a střelivoarma de fogo e munições - plavební síťrede de vias navegáveis - pozemní vojskaexército - polovojenské sílyforça paramilitar - silniční síťrede de estradas - vojenské letectvoforça aérea - zálohyreservistas - vojska v zahraničíforças armadas no estrangeiro - vojenské námořnictvomarinha de guerra - rezervyreservas - vojenská služba ženserviço militar feminino - dobrovolná vojenská službaserviço voluntário - podnikový rezervní fondreserva contabilística - výdaje na obranudespesas de defesa - strategická obranadefesa estratégica - devizové rezervyreservas cambiais - mezinárodní bezpečnostsegurança internacional - politika zbrojenípolítica de armamento - evropská politika zbrojenípolítica europeia de armamento - evropská bezpečnostsegurança europeia - nešíření jaderných zbranínão-proliferação nuclear - omezení zbrojenílimitação de armamento - denuklearizacedesnuclearização - přírodní rezervacereserva natural - sladění zbrojeníharmonização do armamento - sídloresidência - mezinárodní dohodaacordo internacional - dvoustranná dohodaacordo bilateral - mnohostranná dohodaacordo multilateral - místo přechodného pobytusegunda residência - mezinárodní jednánínegociação internacional - podpis dohodyassinatura de acordo - mezinárodní nástrojinstrumento internacional - mezinárodní úmluvaconvenção internacional - rezidua pesticidůresíduo de pesticida - rezoluceresolução - dřevěný odpadresíduo de madeira - evropská konvenceconvenção europeia - mezinárodní úmluva OSNpacto internacional ONU - mezinárodní politikapolítica internacional - zánik smlouvyrescisão de contrato - mezinárodní otázkaquestão internacional - pojištění proti škoděseguro contra danos - pryskyřiceresina - vnitroněmecké vztahyrelações interalemãs - oficiální návštěvavisita oficial - mezinárodní pomocajuda internacional - kodex chovánícódigo de conduta - mezinárodní sankcesanção internacional - rezoluce Společenstvíresolução comunitária - náboženská skupinagrupo religioso - společensko-kulturní skupinagrupo sociocultural - potravinová nezávislostindependência alimentar - politika spoluprácepolítica de cooperação - rezoluce OSNresolução ONU - právní spoluprácecooperação jurídica - vojenská okupaceocupação militar - rezoluce Evropského parlamenturesolução PE - okupované územíterritório ocupado - nadnárodní ozbrojené sílyforça multinacional - odpovědnostresponsabilidade - válečný zajatecprisioneiro de guerra - armenská otázkaquestão arménia - kurdská otázkaquestão do Curdistão - palestinská otázkaquestão da Palestina - sjednocení Německaunificação da Alemanha - mezinárodní právní odpovědnostresponsabilidade internacional - Konference o odzbrojení v EvropěCDE - euroraketyeuromísseis - kontrola zbrojenícontrolo de armamento - ministerská odpovědnostresponsabilidade governamental - dohoda STARTacordo START - dohoda ABMAcordo ABM - oblast míruzona de paz - zdravotní pojištěníseguro de doença - trestní odpovědnostresponsabilidade penal - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v EvropěOSCE - dlouhodobá nezaměstnanostdesemprego de longa duração - opětovné zapojení do pracovního procesureinserção profissional - politická odpovědnostresponsabilidade política - boj proti nezaměstnanosticombate ao desemprego - plánování pracovních silplanificação da mão-de-obra - sdílení pracovních místtrabalho partilhado - státní občancidadão - skončení pracovního poměrucessação de emprego - změna zaměstnáníconversão de emprego - místní iniciativa v zaměstnanostiiniciativa local para o emprego - neplacená prácetrabalho voluntário - občan Společenstvícidadão da Comunidade Europeia - pracovní poměr na dobu určitoutrabalho temporário - živočišné zdrojerecursos animais - práce mládežetrabalho dos jovens - práce žentrabalho feminino - mořské zdrojerecursos marítimos - doplnění kvalifikacereciclagem profissional - ekonomické zdrojerecurso económico - zaškolováníestágio de formação - vodní zdrojerecursos hídricos - půdní zdrojerecursos do solo - statistika zaměstnanostiestatística do emprego - zdroje energierecursos energéticos - pomocná sílatrabalhador auxiliar - pracovník v zahraničítrabalhador expatriado - námořní pojištěníseguro marítimo - podnikatelempresário - ředitel podnikudirector de empresa - rybářské zdrojerecurso haliêutico - osoba samostatně výdělečně činnáprofissão independente - nerostné zdrojerecurso mineral - státní svátekdia feriado - práce v nedělitrabalho extraordinário - přírodní zdrojerecursos naturais - pracovní tempocadência do trabalho - obnovitelné zdrojerecurso renovável - práce na dálkuteletrabalho - zablokování mezdbloqueio dos salários - dodatečné zdrojerecursos adicionais - snížení mezdredução dos salários - naturální mzdavantagem acessória - dietaajudas de custo - rozpočtové zdrojerecursos orçamentais - jmenování pracovníkůnomeação do pessoal - vlastní zdrojerecursos próprios - jednací řádregulamento interno - zkušební dobaperíodo de estágio - společné stravovánírestaurantes e afins - odborová právadireitos sindicais - práva odborůliberdade sindical - profesní etikadeontologia profissional - povinné pojištěníseguro obrigatório - kompenzace ztráty z vývozurestituição à exportação - zainteresování pracovníkůparticipação dos trabalhadores nos lucros da empresa - refundace dovozurestituição à importação - odborářské volbyeleição sindical - sociální partneřiparceiro social - odborový svaz státních zaměstnancůsindicato de funcionários públicos - profesní sdruženíassociação profissional - odborový svazsindicato - refundace výrobyrestituição à produção - vývozní omezenírestrição à exportação - diplomatická službaprofissão diplomática - dovozní omezenírestrição à importação - komunikační profeseprofissional da comunicação - omezování soutěžerestrição de concorrência - administrativní personálprofissão administrativa - zaměstnanci sekretariátupessoal de secretariado - obchodní omezenírestrição ao comércio - informační profeseprofissional da informação - vědecký pracovníkprofissão científica - technická profeseprofissão técnica - omezení svobodyrestrição da liberdade - -čkahomem político, política - profese v pojišťovnictvíprofissional de seguros - kvantitativní omezenírestrição quantitativa - malý obchodníkpequeno comércio - zubní lékařdentista - lékařmédico - veterinářveterinário - lékárníkfarmacêutico - porodní asistentkaparteira - umělecká profeseprofissão artística - soukromé pojištěníseguro privado - průmyslová restrukturalizacereestruturação industrial - literátprofissão literária - provozní výsledekresultado de exploração - prodejní personálvendedores - obchodní zástupcerepresentante de comércio - hospodářský výsledek zemědělstvíresultado da exploração agrícola - školní výsledkysucesso escolar - informační inženýrstvíprofissional da informática - práce v cestovním ruchuprofissional de turismo - hotelová profeseprofissão hoteleira - služby obyvatelstvupessoal dos serviços - znovuzavedení celrestabelecimento dos direitos aduaneiros - bankovní povoláníprofissão bancária - profesionální sportdesporto profissional - tranzittrânsito - zaostávání ve školeatraso escolar - Evropský průmyslový prostorespaço industrial europeu - průmyslová politika ESpolítica industrial comunitária - stažení z trhuretirada do mercado - řemesloartesanato - průmyslová malovýrobapequena indústria - střední podnikindústria média - malá a střední průmyslová odvětvípequenas e médias indústrias - důchodcereformado - rozmístění průmysluimplantação industrial - průmyslová volná zónazona franca industrial - předčasný důchodreforma antecipada - technologický areálparque tecnológico - výrobní přebytekexcedente de produção - manipulace se zbožímoperação de manutenção - státní pojištěníseguro público - přepracování palivareprocessamento do combustível - průmyslové zpracovánífabrico industrial - výrobní kvótyquota de produção - výrobní statistikaestatísticas de produção - odpovědnost výrobceresponsabilidade do produtor - nová technologienova tecnologia - vrcholná schůzkacimeira - čistá technologietecnologia limpa - tradiční technologietecnologia tradicional - technologický postupprocesso tecnológico - technické předpisy a normyregulamentação técnica - životnost výrobkuduração de vida do produto - vadný výrobekproduto defeituoso - schůzka ministrůreunião ministerial - technická specifikaceespecificação técnica - evropská normanorma europeia - mezinárodní normanorma internacional - sladění noremharmonização das normas - technický předpisregulamento técnico - mezinárodní schůzkareunião internacional - recyklovánítecnologia de reciclagem - rozpočet na výzkumorçamento consagrado à investigação - navýšení mezdajustamento salarial - program EurekaEureka - výzkumný pracovníkpessoal de investigação - komunitární politika pro výzkumpolítica comunitária da investigação - vztahy mezi průmyslem a výzkumemrelação indústria-investigação - dealerrevendedor - příjemrendimento - výzkumný ústavorganismo de investigação - obchodní značkamarca comercial - registrovaná obchodní známkamarca registada - průmyslové a užitné vzorydesenho e modelo - vedlejší příjmyrendimento complementar - právo na obchodní značkudireito de marcas - evropská značkamarca europeia - pokus na zvířatechexperimentação com animais - pokus na lidechexperimentação com seres humanos - podnikový výzkuminvestigação na empresa - základní výzkuminvestigação de base - vojenský výzkuminvestigação militar - univerzitní výzkuminvestigação universitária - pojištění zákonné odpovědnostiseguro de responsabilidade civil - investiční příjemrendimento do investimento - skupina 77Grupo dos 77 - skupina ContadoraGrupo Contadora - závislé územíterritório não autónomo - spotřebitelské hnutímovimento de consumidores - příjem zemědělcerendimento do agricultor - náhrada výloh sekretariátusubsídio e abono de secretariado - přeprava nebezpečného nákladutransporte de mercadorias perigosas - zemědělský příjemrendimento da exploração agrícola - pedagogická metodamétodo pedagógico - příjem domácnostirendimento familiar - zdanitelný příjemrendimento tributável - národní důchodrendimento nacional - podmořské nerostné zdrojerecursos minerais submarinos - nemzdové příjmyrendimento não salarial - moderní materiálynovos materiais - podlahové krytinyrevestimento de superfície - supravodivá slitinaliga supercondutora - kompozitní materiálymaterial compósito - technická keramikacerâmica técnica - speciální polymerpolímero especial - amorfní materiálmaterial amorfo - ultrajemná částicepartícula ultrafina - biohmotabiomaterial - slitina s tvarovou pamětíliga com memória - změna ústavyrevisão da Constituição - dohoda ADNAcordo ADN - periferní jednotkaperiférico - rozvržení prázdninplaneamento dos períodos de férias - novela zákonarevisão da lei - osobní počítačmicrocomputador - politika cestovního ruchupolítica de turismo - dopravní pojištěníseguro de transportes - průmyslová revolucerevolução industrial - Mezinárodní úřad práceBIT - EcosocECOSOC - Vysoký komisariát OSN pro uprchlíkyACNUR - Severní Porýní-VestfálskoRenânia do Norte-Vestefália - Evropská exportní bankaBEE - Porýní-FalcRenânia-Palatinado - Rhone-AlpesRhône-Alpes - Evropská společnost pro atomovou energiiSEEA - Evropská agentura pro jadernou energiiAEEN - Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínekFundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - Evropský univerzitní institut ve FlorenciiInstituto Europeu de Florença - RibeRibe - Evropská unie pro rozhlasové vysíláníUER - bohatstvíriqueza - Západoafrická ekonomická a měnová unieUEMAO - životní pojištěníseguro de vida - skočecrícino - Asijské rozvojové centrumCDA - RingkoebimgRingkøbing - Středoamerický společný trhMCCA - pojistné rizikorisco coberto - Výbor rozvojové pomociCAD - zdravotní rizikorisco sanitário - jaderná politikapolítica nuclear - rýžearroz - ropná politikapolítica petrolífera - skladování uhlovodíkůarmazenagem de hidrocarbonetos - vyřazování elektráren z provozucentral desactivada - agroenergieagro-energia - energetický průmyslindústria energética - gazoholcarburol - motorový líhálcool combustível - robotikarobótica - nositel energieproduto energético - uhelný průmyslindústria carbonífera - robotizacerobotização - politika těžby uhlípolítica carbonífera - zpracování uhlítratamento do carvão - ložiska rudjazigo de minério - společenská rolepapel social - důlní provozexploração mineira - důlní produkceprodução mineira - důchodové pojištěníseguro de velhice - RoskildeRoskilde - těžba rudexploração de minério - rudní surovinyminério metálico - bauxitbauxite - bituminózní materiálymaterial betuminoso - zeminy a kámenterras e pedras - sůlsal - ložiskorolamento - fosfátyfosfato - potašpotassa - RumunskoRoménia - ropný výzkumexploração petrolífera - těžba ropyextracção de petróleo - pobřežní ropná zařízeníinstalação marítima - produkce ropyprodução de petróleo - butanbutano - parafínalcano, parafina - surová ropapetróleo bruto - benzíngasolina - dieslová naftagasóleo - topný olejfuelóleo - Spojené královstvíReino Unido - propanpropano - letecký benzíncarburante para aviões - bezolovnatý benzíngasolina sem chumbo - zámořské země a území Spojeného královstvíPTU do Reino Unido - šelfová ropapetróleo marítimo - regiony Spojeného královstvíregiões do Reino Unido - elektrárnacentral energética - elektrárenský průmyslindústria eléctrica - RwandaRuanda - umísťování elektrárenimplantação de central energética - hydroelektrické zařízeníplaneamento hidroeléctrico - SabaSabá - chladící systém reaktoruarrefecimento do reactor - jaderná chemiequímica nuclear - astronomieastronomia - Sabah - ozářené palivocombustível irradiado - sacharózasacarose - biologický procesbioprocesso - bioprůmyslbio-indústria - biotechnologiebiotecnologia - chemické specialityparaquímica - Západní SaharaSara Ocidental - tažené výrobkyproduto não plano - válcované výrobkyproduto plano - plechchapa - profilperfil - SahelSahel - fóliechapa fina - sádlobanha - zpracování chemických surovinindústria química de base - chemický prvek, prvekelemento químico - chemická sloučenina, sloučeninacomposto químico - nátěrové hmotytintas e vernizes - Svatý EustachSanto Eustáquio - lékmedicamento - San MarinoSão Marinho - hormonhormona - Svatý MartinSão Martinho - výrobek organické chemieproduto químico orgânico - průmysl pesticidůindústria de pesticidas - metalurgický průmyslindústria metalúrgica - mezipodniková dohodaacordo empresarial - AsturiePrincipado das Astúrias - Saint Pierre a MiquelonSão Pedro e Miquelon - hutnický výrobekproduto siderúrgico - kovový spojovací materiálrebites e parafusos - nožířstvílatoaria e cutelaria - železářské zbožíferragens - výrobky ze železaserralharia - povrchová úprava kovůrevestimento de metais - Svatá HelenaSanta Helena - hutnické strojní zařízeníequipamento siderúrgico - speciální oceliaços especiais - Svatá LucieSanta Lúcia - antimonantimónio - beryliumberílio - kadmiumcádmio - ferroslitinaliga de ferro - tantaltântalo - zabavení věciexecução por dívidas - výroba jízdních kol a motocyklůvelocípedes e motociclos - výroba nástrojůferramenta - vědecký přístrojaparelho científico - mzdasalário - prostředky zdravotnické technikymaterial médico-cirúrgico - úkolová mzdasalário à peça - chladicí zařízeníinstalação frigorífica - hodinová mzdasalário horário - průmyslový robotrobot industrial - odměna za práci domasalário doméstico - minimální mzdasalário mínimo - čerpadlobomba - Mezinárodní asociace pro leteckou dopravuIATA - zaměstnanecassalariado - audiovizuální technikamaterial audiovisual - reprodukční zvuková soustavaaparelho reprodutor de som - Šalamounovy ostrovySalomão - Nezávislý stát Samoa - elektrický kabelcabo eléctrico - telekomunikační technikamaterial de telecomunicações - elektrický spotřebič pro domácnostelectrodoméstico - správní postihsanção administrativa - elektrické stroje pro průmyslmáquina industrial - elektrické strojemáquina eléctrica - elektromagnetická zařízenímaterial electromagnético - sankce Společenstvísanção comunitária - videodiskvideodisco - videokazetavideocassete - nahrávací médiumsuporte de gravação - hospodářské sankcesanção económica - zvukový nosičdisco - optický nosičsuporte óptico - nahrávkasuporte gravado - zářičemissor de radiações - bezdrátová telekomunikacetelecomunicação sem fios - mikroelektronikamicroelectrónica - trestní sankcesanção penal - stavebnictvíindústria da construção civil - výroba staveních dílcůconstrução pré-fabricada - omítkypainel de construção - velké stavbygrandes obras - lepenkacartão - aglomerované dřevomadeira aglomerada - zdraví veřejnostisaúde pública - výroba galanterního zboží a rukavicmarroquinaria e luvaria - kožišiny a jejich zpracováníindústria de peles - Svatý Tomáš a Princův ostrovSão Tomé e Príncipe - SarawakSarawak - galanterieretrosaria - SardinieSardenha - syntetické vláknotêxtil sintético - přírodní vláknotêxtil natural - různá průmyslová odvětvíindústrias diversas - soukromá společnost s ručením omezenýmSA - bižuterie a zlatnické výrobkyjoalharia e ourivesaria - pohankatrigo-sarraceno - sociální právadireitos sociais - politická právadireitos políticos - ekonomická právadireitos económicos - Charta lidských právCarta dos Direitos do Homem - SárskoSarre - ateismusateísmo - družicesatélite - svoboda pohybuliberdade de circulação - uspokojení z prácesatisfação no trabalho - antidiskriminační politikaluta contra a discriminação - know-howknow-how - etnická diskriminacediscriminação étnica - sexuální svobodaliberdade sexual - xenofobiexenofobia - rovnost mezi muži a ženamiigualdade homem-mulher - akademické svobodyliberdade de ensino - právo na rozvojdireito ao desenvolvimento - práva dítětedireitos da criança - kruté a ponižující zacházenítratamento cruel e degradante - Šlesvicko-HolštýnskoSchleswig-Holstein - ochrana dítěteprotecção da infância - trestný čin proti lidskosticrime contra a humanidade - retroaktivita zákonaretroactividade da lei - srovnávací právodireito comparado - správní vědaciência administrativa - právní předpisy místní správylegislação local - informační vědaciência da informação - občanskoprávní odpovědnostresponsabilidade civil - závazková odpovědnostresponsabilidade contratual - vědy o chováníciências do comportamento - vlastnictvípropriedade de bens - atlasatlas - pedologieciência dos solos - privatizaceprivatização - ekonomieciência económica - dědictvíherança - právní vědaciência jurídica - dědické právodireito sucessório - časově vymezené spoluvlastnictvíregime de habitação periódica - služebnostservidão - využití právgozo dos direitos - trvalý pobytdomicílio legal - přírodní vědyciências da vida - solventnostsolvibilidade financeira - trestný čin proti osobámcrime contra as pessoas - trestný čin proti majetkucrime contra os bens - omezování osobní svobodysequestro de pessoas - fyzikální vědyciências físicas - politologieciência política - celní deliktyfraude aduaneira - aplikované vědyciências aplicadas - pomluvadifamação - daňový trestný čindireito penal fiscal - vědy o Zemiciências da Terra - odnětí svobodyencarceramento - vězeňské právodireito penitenciário - vězeňpreso - humanitní vědyciências sociais - alternativní trestpena de substituição - podmínečné propuštěnísemiliberdade - propadnutí věcíconfisco de bens - zmírnění trestudiminuição de pena - přeřazení odsouzenéhotransferência de detidos - vězeňský režimregime penitenciário - vězeňská správaadministração penitenciária - politické rozštěpenícisão política - promlčeníprescrição de acção - výslechaudiência - atmosféraatmosfera - školní vzděláváníescolarização - právní pomocassistência judiciária - zadrženícaptura - soudní dokazováníinquérito judiciário - prohlídkaperquisição - vazbadetenção provisória - právo na obhajobudireitos da defesa - dvoukolové hlasováníescrutínio de duas voltas - jednokolové hlasováníescrutínio de uma volta - hlasování en blocescrutínio por listas - žaloba pro určení odpovědnostiacção por responsabilidade CE - žaloba zaměstnance institucí ESrecurso do pessoal - žádost o rozhodnutí o předběžné otázcereenvio prejudicial CE - většinové hlasováníescrutínio maioritário - hlasování o každém kandidátovi zvlášťescrutínio uninominal - obchodní soudjurisdição comercial - parlamentní zasedáníreunião parlamentar - arbitrážní soudjurisdição de arbitragem - mezinárodní soudjurisdição internacional - finanční soudjurisdição fiscal - suchoseca - právní poradceconselheiro jurídico - laický soudcemagistrado não profissional - mořská oblastespaço marítimo - trestné činy proti bezpečnosti státuatentado à segurança do Estado - bankovní tajemstvísigilo bancário - námořní policievigilância marítima - svoboda volného mořeliberdade dos mares - průmyslové tajemstvísegredo industrial - kosmický prostorespaço extra-atmosférico - vlastnické právo v kosmupropriedade do espaço - služební tajemstvísegredo profissional - využívání kosmického prostoruutilização do espaço - sekretariát OSNSecretariado da ONU - cizí státní občanestrangeiro - povolení k pobytudireito de residência - vstup cizincůentrada de estrangeiros - ekonomický sektorsector económico - smíšené manželstvícasamento misto - primární sektorsector primário - mezinárodní-vnitrostátní právodireito internacional-direito interno - mezinárodní hospodářské právodireito internacional económico - správní odpovědnostresponsabilidade administrativa - hospodářské právo veřejnédireito público económico - kvartérní sektorsector quaternário - rozhodnutí Komisedecisão CEE - směrnice Komisedirectiva CE - sekundární sektorsector secundário - právní řád ESordem jurídica comunitária - druhotná legislativadireito derivado - směrnice Euratomdirectiva CEEA - doporučení ESrecomendação CE - terciární sférasector terciário - nařízení Komiseregulamento CE - implementující nařízeníregulamento de execução - stanovisko Euratomparecer CEEA - bezpečnost dodávkysegurança de abastecimento - stanovisko ESUOparecer CECA - stanovisko Soudního dvora ESparecer do Tribunal de Justiça CE - sladění sociálních zabezpečeníharmonização da segurança social - ochrana pracovních příležitostísegurança do emprego - vnější příslušnost ECcompetência externa CE - protokol ESprotocolo CE - smlouva o slučováníTratado de Fusão - bezpečnost dopravysegurança dos transportes - Jednotný evropský aktActo Único Europeu - smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímTratado de Adesão CE - bezpečnost výrobkusegurança do produto - společný podnik Euratomempresa comum CEEA - komise ESComissão CE - bezpečnost při prácisegurança no trabalho - vnější vztahy Evropské unierelações da União Europeia - Rada ministrů ACP - ESConselho de Ministros ACP-CE - jaderná bezpečnostsegurança nuclear - soudci Soudního dvora ESmembro do Tribunal de Justiça CE - člen komise EScomissário europeu - veřejná bezpečnostsegurança pública - Evropské sdružení pro spolupráciAEC - bezpečnost silničního provozusegurança rodoviária - smlouva o přidružení k ESacordo de associação CE - Úmluva mezi ES a ACPconvenção CE - sociální zabezpečenísegurança social - Výbor velvyslanců ACP - ESComité dos Embaixadores ACP-CE - Společný výbor ACP - ESComité Paritário ACP-CE - úmluva z Lomé IIIConvenção de Lomé III - systém EURESEURES - Evropský rozvojový fondFED - Evropský sociální fondFSE - rozšiřování Evropské uniealargamento da União Europeia - přidělování bytůatribuição de casa - žitocenteio - Evropská unieUnião Europeia - dějiny evropského integračního procesuhistória da Europa - chemická sůlsal químico - členství v Evropské uniipertença à União Europeia - Latinskoamerický hospodářský systémSELA - společný postojposição comum - společná akceacção comum - Smlouva o Evropské uniiTratado da União Europeia - země LAESpaíses SELA - Evropská politická spoluprácecooperação política europeia - výběrové řízení ESconcurso CE - výběr žákůselecção de alunos - doplňkový obchodní mechanismusmecanismo complementar das trocas - předcházení ekologickým rizikůmprevenção de riscos - přírodní rizikorisco natural - průmyslové ekologické rizikorisco industrial - hospodářský liberalismusliberalismo económico - cladireitos aduaneiros - celní kontrolacontrolo aduaneiro - cla podle CCTdireitos da pauta aduaneira comum - osivosemente - váhy a mírypesos e medidas - konzervovaný výrobekproduto em conserva - polokovsemimetal - ozařování potravinirradiação dos alimentos - životní minimumrendimento mínimo de subsistência - osobní zbraňarma de uso pessoal - obilní šrotsêmola - mecenášstvímecenato - konkurz do státní správyconcurso administrativo - veřejné slyšeníaudição pública - SenegalSenegal - oddělení pravomocíseparação de poderes - psychoanalýzapsicanálise - hedvábnictvísericicultura - obrazové uměníartes visuais - kulturní pluralismuspluralismo cultural - zvyky a tradiceusos e costumes - službyserviços - stavební památkypatrimónio arquitectónico - církevigreja - hymnahino - vlajkabandeira - poprodejní servisserviço após venda - literární a umělecké vlastnictvípropriedade literária e artística - civilní službaserviço cívico - aerodynamikaaerodinâmica - termodynamikatermodinâmica - fyzika plasmyfísica do plasma - laserová fyzikafísica do laser - genetické inženýrstvíengenharia genética - malířstvípintura - zprostředkovatelna práceserviço de emprego - podmíněné propuštěníliberdade condicional - navýšení kapitáluaumento de capital - zdravotnická službaserviço de saúde - zemědělská situacesituação da agricultura - poštovní finanční službyserviços financeiros dos correios - vyhlášení zákonapromulgação da lei - finanční příjem členů parlamentuinteresses financeiros dos parlamentares - arabsko-africká spoluprácecooperação afro-árabe - bezplatné službyserviço gratuito - evropsko-arabská spoluprácecooperação euro-árabe - delegace Komise ESdelegação da Comissão - kontrola Společenstvícontrolo comunitário - princip spolufinancováníprincípio da complementaridade - základní vojenská službaserviço militar - okrajové územíregião periférica - ostrovní regionregião insular - doložka nejvyšších výhodnação mais favorecida - placené službyserviço remunerado - vedlejší rozpočetorçamento anexo - poštovní službaserviço postal - vícejazyčný slovníkdicionário multilingue - slovník zkratekdicionário de abreviaturas - veřejná službaserviço público - encyklopedieenciclopédia - tezaurusthesaurus - periodikumpublicação periódica - tajná službaserviço secreto - odpad z domácnostílixo doméstico - monokulturní hospodářstvímonocultura - sociální službyserviço social - novinyjornal - sezamsésamo - zvýšení cenaumento de preços - schůze parlamentusessão legislativa - SeychelySeychelles - Mezinárodní finanční sdruženíSFI - univerzitauniversidade - přeprava zvířattransporte de animais - asociační hnutímovimento associativo - ŠardžáSharjah - SicílieSicília - ubytování vojskestacionamento de forças - parlamentní křeslomandato parlamentar - centrála, hejtmanství, ředitelství, stan, ústředí, ústředí firmysede, sede principal, sede social - volné křeslovacatura - AustrálieAustrália - Sierra LeoneSerra Leoa - dopravní značkysinalização - krmiva pro domácí zvířataalimento para animal de companhia - SingapurSingapura - kyselý déšťchuva ácida - pojistný nároksinistro - městský architekturbanista - dokumentační nástrojinstrumento documental - netkaná textiliefalso têxtil - sirupxarope - ostrovy Egejského mořearquipélago do mar Egeu - Kanárské ostrovyIlhas Canárias - sisalsisal - předsednictvo EPMesa do PE - předsedapresidente - seizmologiesismologia - místopředsedavice-presidente - generální sekretářsecretário-geral - činnost základních institucívida institucional - sídlo institucesede da instituição - reforma základních institucíreforma institucional - pravomoc institucecompetência institucional - situace ESsituação CE - rodinný stavsituação familiar - kosmická politikapolítica espacial - soběstačnostauto-abastecimento - finanční situacesituação financeira - socialismussocialismo - organizacesociedade - veřejná společnost s ručením omezenýmsociedade anónima - občanskoprávní sdruženísociedade civil - profesní obchodní společnostsociedade civil profissional - komerční firmasociedade comercial - společnost se smíšeným vlastnictvímsociedade de economia mista - investiční společnostsociedade de investimento - akciová společnostsociedade de capitais - autobusautocarro - spotřební společnostsociedade de consumo - veřejná obchodní společnostsociedade de pessoas - komanditní společnostsociedade em comandita - tiché společenstvísociedade em participação - evropská společnostsociedade europeia - mateřská společnostsociedade-mãe - nezisková organizaceassociação sem fins lucrativos - sociologiesociologia - Jižní JutskoJutlândia do Sul - hedvábíseda - vlastní spotřebaautoconsumo - péče o postižené osobyassistência a inválidos - sojový bobsoja - rozpouštědlosolvente - SomálskoSomália - namátkový výzkumsondagem - průzkum veřejného míněnísondagem de opinião - čiroksorgo - sebeurčeníautodeterminação - SúdánSudão - síraenxofre - soutěžní řízeníapresentação de propostas a concurso - informační zdrojfonte de informação - zdroj pomociorigem da ajuda - prameny právafonte do direito - nedostatečný rozvojsubdesenvolvimento - vedlejší produktsubproduto - zemědělský vedlejší produktsubproduto agrícola - samofinancováníautofinanciamento - vedlejší mléčný výrobeksubproduto do leite - vedlejší produkty z výroby kovůsubproduto metalúrgico - deklasovaná třídasubproletariado - podvýživasubalimentação - nedostatečné osídlenísubpovoamento - subdodávkasubcontratação - samospráva pracovníkůautogestão - živitel rodinyamparo da família - cenová podporamanutenção de preços - podpora zemědělských cenmanutenção de preços agrícolas - měnová podporaapoio monetário - suverenita státusoberania nacional - specializace výrobyespecialização da produção - specializace obchoduespecialização das trocas - rozpočtová specifikaceclassificação orçamental - dobrovolné omezeníautolimitação - spekulace s nemovitostmiespeculação imobiliária - SporadyEspórades Setentrionais - sportdesporto - Srí LankaSri Lanka - Systém pro stabilizaci exportních výnosůStabex - cenová stabilitaestabilização de preços - stabilizace příjmůestabilização de rendimentos - stabilizace hospodářstvíestabilização económica - stájový chovestabulação - mezioborová dohodaacordo interprofissional - automatizaceautomatização - hospodářská stagnaceestagnação económica - pokusný podnikestação experimental - statistikaestatística - zemědělská statistikaestatística agrícola - statistika ESestatísticas comunitárias - demografická statistikaestatísticas demográficas - rybářská statistikaestatísticas das pescas - automobilautomóvel - hospodářská statistikaestatísticas económicas - finanční statistikaestatísticas financeiras - statistika průmysluestatísticas industriais - mezinárodní statistikaestatísticas internacionais - národní statistikaestatísticas nacionais - oficiální statistikaestatísticas oficiais - regionální statistikaestatísticas regionais - status Berlínaestatuto de Berlim - status Jeruzalémaestatuto de Jerusalém - statut úředníkaestatuto do funcionário - územní samosprávaautonomia - statut zaměstnanceestatuto do pessoal - právní postaveníestatuto jurídico - politický statusestatuto político - profesní statusestatuto profissional - společenský statusestatuto social - sterilizaceesterilização - daňový podnětestímulo fiscal - zásobyexistências - komunitární zásobyexistências comunitárias - finanční autonomieautonomia financeira - ekonomická rezervaexistências conjunturais - intervenční zásobaexistências de intervenção - přebytečné zásobyexistências excedentárias - minimální zásobaexistências mínimas - světové zásobyexistências mundiais - soukromý skladexistências privadas - veřejný skladexistências públicas - vyrovnávací zásobyreservas de estabilização - skladováníarmazenagem - skladování zbraníarmazenamento de armas - ukládání energiearmazenagem de energia - skladování potravinarmazenagem de alimentos - ukládání dokumentůarmazenagem de documentos - Velká KodaňStorkøbenhavn - StorstroemStorstrøm - zemědělská strukturaestrutura agrícola - struktura zaměstnanostiestrutura do emprego - struktura podnikuestrutura da empresa - schválení rozpočtuautorização orçamental - hospodářská strukturaestrutura económica - průmyslová strukturaestrutura industrial - institucionální strukturaestrutura institucional - společenská strukturaestrutura social - omamná látkaestupefaciente - karcinogenní látkasubstância cancerígena - nebezpečná látkasubstância perigosa - schválení restriktivních praktikautorização de acordos e práticas concertadas - vývozní dotacesubvenção à exportação - náhražka potravinsucedâneo de alimentos - převod faremsucessão da exploração agrícola - pobočkasucursal - cukraçúcar - bílý cukraçúcar branco - surový cukraçúcar bruto - řepný cukraçúcar de beterraba - povolení k přepravěautorização de transporte - třtinový cukraçúcar de cana - ŠvédskoSuécia - platné hlasyvoto expresso - všeobecné volební právosufrágio universal - sebevraždasuicídio - ŠvýcarskoSuíça - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - zemědělsky využívaná půdasuperfície agrícola utilizada - náhradníksuplente - cenová přirážkasuplemento tarifário - informační médiumsuporte de informação - magnetický nosičsuporte magnético - zrušení pracovních místsupressão de posto de trabalho - zrušení celsupressão dos direitos aduaneiros - supranacionalitasupranacionalidade - přečerpávání zdrojůsobreexploração dos recursos - zalesněná plochasuperfície arborizada - obhospodařovaná výměraárea de exploração - travní porostprado - základní výměraárea agrícola principal - hluboké zmrazováníultracongelação - množivý reaktorultra-regenerador - SurinamSuriname - přelidněníexcesso de população - měnová dohodaacordo monetário - dálniceauto-estrada - nadvýrobasuperprodução - dohled nad trhemfiscalização do mercado - pozastavení pomocisuspensão da ajuda - odklad výkonu trestususpensão da execução da pena - dočasné zrušení clasuspensão dos direitos aduaneiros - SvazijskoSuazilândia - pěstování lesůsilvicultura - RakouskoÁustria - SýrieSíria - SysminSysmin - bankovní systémsistema bancário - školský systémsistema de ensino - systém hospodařenísistema de exploração agrícola - informační systémsistema de informação - informační systém pro potřeby řízenísistema de informação de gestão - komunikační systémsistema de comunicação - účetní systémsistema contabilístico - pěstební systémsistema de cultivo - AuvergneAuvergne - systém OSNsistema das Nações Unidas - informační službasistema documental - volební systémsistema eleitoral - evropský volební systémsistema eleitoral europeu - evropský účetní systémSistema Europeu de Contabilidade - Evropský měnový systémSistema Monetário Europeu - mezinárodní měnový systémsistema monetário internacional - jednotný účetní systémsistema normalizado de contabilidade - tabáktabaco - kouřenítabagismo - TaiwanTaiwan - TanzanieTanzânia - koberectapete - letecký tariftarifa aérea - dopravní tariftarifa de transporte - celní sazebníkpauta aduaneira - společný celní sazebníkPauta Aduaneira Comum - železniční tariftarifa ferroviária - zálohaadiantamento de tesouraria - poštovní sazbatarifa postal - preferenční celní sazbytarifa preferencial - osobní tariftarifa de passageiros - tarifikace infrastrukturytaxa de infra-estrutura - býktouro - míra soběstačnostitaxa de auto-abastecimento - směnný kurztaxa de câmbio - předběžný návrh rozpočtuanteprojecto de orçamento - sazba DPHtaxa do IVA - pohyblivý kurztaxa flutuante - centrální sazbataxa central - reprezentativní kurstaxa representativa - TawalTawal - určování maximálních cen státemtributação de preços - poplatek z počtu nápravimposto por eixo - vývozní daňdireitos de exportação - dovozní daňdireitos de importação - kolkovnéimposto de selo - vyrovnávací dávkaimposto compensatório - dávka se stejným účinkemencargo de efeito equivalente - spoluzodpovědnost výrobceco-responsabilidade dos produtores - transitní poplatektaxa de trânsito - živnostenská daňimposto profissional - daň z pohonných hmotimposto sobre os combustíveis - civilní letectvíaviação civil - daň z motorových vozidelimposto sobre veículos - ČadChade - ČeskoslovenskoChecoslováquia - pěstební metodytécnica de cultura - technika řízenítécnica de gestão - vybavenost stavebtécnicas de construção - technologietecnologia - potravinářská technologietecnologia alimentar - vojenský letounaviação militar - technologie materiálůtecnologia de materiais - jemná technologietecnologia pouco poluente - energetická technologietecnologia energética - kombinovaná technologietecnologia intermédia - jaderná technologietecnologia nuclear - technologie ropytecnologia petrolífera - telekomunikacetelecomunicação - telefaxtelecópia - dálkový průzkumteledetecção - chov drůbežeavicultura - kabelová televizeteledistribuição - telegraftelégrafo - telematikatelemática - telefon, telefonní přístrojtelefone - televisão - telextelex - výslech svědkatestemunho - doba odpočinkutempo de descanso - politické zaměřenítendência política - Evropská měnová úmluvaAcordo Monetário Europeu - letadlo, letounaeronave, aeroplano, avião - psychické vypětístress - směnné relacetermos comerciais - terminologieterminologia - stavební pozemekterreno para construção - průmyslový pozemekterreno industrial - opuštěná půdaterra abandonada - zemědělská půdaterra agrícola - půda ve vlastnictví státuterras do domínio público - trvale neobdělávaná půdaterra inculta - orná půdaterra cultivável - stanoviskoparecer - zúrodněná půdaterra recuperada - zámořské teritoriumterritório ultramarino - terorismusterrorismo - ThajskoTailândia - čajchá - léčbaterapêutica - kandidátská prácetese - stanovisko ESparecer CE - ThessalieTessália - Západní TrácieTrácia Ocidental - TimorTimor - Východní TimorTimor Leste - titantitânio - převoditelný cenný papírtítulo de crédito - jízdenkatítulo de transporte - TogoTogo - TongaTonga - mučenítortura - ToskánskoToscana - rašelinaturfa - masová turistikaturismo de massas - slunečnicegirassol - stanovisko EPparecer PE - toxikologietoxicologia - drogová závislosttoxicomania - traktorytractor - Zákon o rozšíření obchoduTrade Expansion Act - překladtradução - smlouva ESTratado CE - smlouva ESUOTratado CECA - smlouva o Evropském hospodářském společenstvíTratado CEE - smlouva ESAETratado CEEA - země Varšavské smlouvypaíses do Pacto de Varsóvia - dojicí strojemáquina de ordenha - úprava vodytratamento da água - zpracování informacítratamento da informação - editace textůtratamento de texto - zpracování datprocessamento de dados - zpracování rudtratamento de minério - ochrana zdraví rostlintratamento fitossanitário - finanční transakcetransacção financeira - přemístění podnikutransferência de empresa - kapitálový převodtransferência de capitais - převod práva na důchodtransferência do direito à pensão - přesun obyvatelstvatransferência de população - transfer technologietransferência de tecnologia - ovesaveia - zpracování potravintransformação de alimentos - tranzit uvnitř Společenstvítrânsito comunitário - celní tranzittrânsito aduaneiro - transliteracetransliteração - přenos dattransmissão de dados - převod vlastnictvítransmissão da propriedade - potrataborto - letecká dopravatransporte aéreo - kombinovaná dopravatransporte combinado - přeprava energietransporte de energia - přeprava do vnitrozemítransporte no hinterland - nákladní dopravatransporte de mercadorias - povrchová dopravatransporte de superfície - osobní dopravatransporte de passageiros - hromadná dopravatransporte colectivo - nelegální potrataborto ilegal - železniční dopravatransporte ferroviário - doprava po plavební cestětransporte por via navegável - individuální dopravatransporte individual - mezikontinentální dopravatransporte intercontinental - vnitrostátní dopravatransporte interior - mezinárodní dopravatransporte internacional - mezinárodní silniční dopravatransporte rodoviário internacional - doprava uvnitř Společenstvítransporte intracomunitário - námořní dopravatransporte marítimo - Abú ZabíAbu Dhabi - dohoda o vláknechAcordo Multifibras - terapeutický potrataborto terapêutico - národní dopravatransporte nacional - kabelová přepravatransporte por cabo - doprava potrubímtransporte por conduta - nájemní dopravatransporte por conta de terceiros - vnitropodniková dopravatransporte por conta própria - veřejná dopravatransporte público - regionální dopravatransporte regional - silniční dopravatransporte rodoviário - doprava žákůtransporte escolar - poloveřejná dopravatransporte semicolectivo - doprava pod celním dohledemtransporte sob controlo aduaneiro - podzemní přepravatransporte subterrâneo - příměstská dopravatransporte suburbano - pozemní dopravatransporte terrestre - přeshraniční dopravatransporte transfronteiriço - městská dopravatransporte urbano - dopravcetransportador - prácetrabalho - práce domatrabalho no domicílio - dusíkazoto - práce u pásutrabalho em cadeia - plný pracovní úvazektrabalho a tempo completo - částečný pracovní úvazektrabalho a tempo parcial - práce na černotrabalho ilegal - pracovní skupinatrabalho de equipa - práce v nocitrabalho nocturno - práce dětítrabalho infantil - práce na směnytrabalho por turnos - školní práceactividade escolar - starší pracovníktrabalhador idoso - nelegální pracovníktrabalhador clandestino - pracovník ze Společenstvítrabalhador comunitário - přeshraniční pracovníktrabalhador fronteiriço - zdravotně postižený pracovníktrabalhador deficiente - Bádensko-WürtemberskoBaden-Württemberg - manuální pracovníktrabalhador manual - migrující pracovníktrabalhador migrante - sezónní pracovníktrabalhador sazonal - sociální pracovníktrabalhador social - veřejné stavitelstvíobras públicas - jeteltrevo - BahamyBahamas - Tridentsko-Horní AdižeTrentino-Alto Adige - státní pokladnatesouro - Trinidad a TobagoTrindade e Tobago - tritikaletriticale - BahrajnBahrein - výměnný obchodtroca directa - trusttrust - potrubí, roura, trouba, trubka, tubabisnaga, cano, conduta, duto, tubagem, tubo - tuberkulóza zvířattuberculose animal - wolframtungsténio - TuniskoTunísia - turbínaturbina - TureckoTurquia - poručenstvítutela - bobulové ovocebaga - TuvaluTuvalu - potrubítubagem - daň z přidané hodnotyIVA - Unie středoafrických státůUDEAC - země CAEEUpaíses UDEAC - Belgicko-lucemburská hospodářská unieUEBL - Hospodářská a celní unie EvropyUnião Europeia das Alfândegas - země Západoevropské uniepaíses UEO - Mezinárodní telekomunikační unieUIT - Umm al KuvajnUmm al Quawain - jednomyslné hlasováníunanimidade - Centrum OSN pro regionální rozvojCNUDR - UnescoUnesco - národní sjednoceníunificação nacional - Západoevropská unieUnião Europeia Ocidental - pronájemcontrato de arrendamento - Unie afrických státůUEA - celní unieunião aduaneira - hospodářská unieunião económica - Hospodářská a měnová unieUnião Económica e Monetária - Evropská platební unieUnião Europeia de Pagamentos - Meziparlamentní unieUnião Interparlamentar - preferenční dohodaacordo preferencial - obchodní pronájemarrendamento comercial - země WAEMUpaís da UEMAO - měnová unieunião monetária - Svaz pro mezinárodní navigaci RýnaUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - dobytčí jednotkacabeça de gado - pachtovní smlouvacontrato de arrendamento rural - Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkůmUNRWA - Parlamentní unie pro Asii a PacifikUPA - Světová poštovní unieUPU - uranurânio - urbanizaceurbanização - urbanismusurbanismo - Svaz sovětských socialistických republikURSS - UruguayUruguai - cestující veřejnostutente dos transportes - snížení cenbaixa de preços - závod na klíčfábrica pronta - ususfructususufruto - uživatel informacíutilizador da informação - použití pomociutilização da ajuda - využití vodyutilização da água - využití energieutilização da energia - zemědělské využívání půdyutilização da terra - mírové využití energieutilização pacífica da energia - UtrechtUtreque - obchodní bilancebalança comercial - dovolenáférias - vakcínavacina - očkovánívacinação - krávavaca - kojná krávavaca reprodutora - dojnicevaca leiteira - Valle d'Aostavale de Aosta - přidaná hodnotavalor acrescentado - tržní kapitalizacevalores cotados na bolsa - hodnota obchoduvalor de troca comercial - pasivní platební bilancebalança deficitária - celní hodnotavalor aduaneiro - cenné papíryvalores mobiliários - vanadvanádio - VanuatuVanuatu - VatikánVaticano - telenovilho - vozidloveículo - vznášedloveículo sobre almofada de ar - jednostopé vozidloveículo de duas rodas - motorové vozidloveículo motorizado - zemědělský vůzveículo agrícola - elektrický vůzveículo eléctrico - kolejové vozidloveículo sobre carris - užitkové vozidloveículo de carga - VejleVejle - BenátskoVenécia - neviditelná obchodní bilancebalança de invisíveis - VenezuelaVenezuela - prodejvenda - prodej na úvěrvenda a crédito - podomní obchodvenda a domicílio - maloobchodní prodejvenda a retalho - prodej se slevouvenda com desconto - aukční prodejvenda em hasta pública - přímý prodejvenda directa - velkoobchodní prodejvenda por grosso - platební bilancebalança de pagamentos - bezcelní prodejvenda isenta de impostos - zásilkový obchodvenda à distância - ovocný sadpomar - auditverificação de contas - sklovidro - Vest for StorebaeltOeste de Storebælt - Západní ZealandVestsjælland - BaliBali - oděvvestuário - masocarne - hovězí masocarne de vaca - kozí masocarne de caprino - koňské masocarne de cavalo - buvolí masocarne de búfalo - telecí masocarne de vitela - drůbeží masocarne de aves de capoeira - vykostěné masocarne limpa - čerstvé masocarne verde - Balkán, Balkánský poloostrovBalcãs - skopové masocarne de ovino - vepřové masocarne de suíno - ViborgViburgo - místopředseda parlamentuvice-presidente da assembleia - oběťvítima - civilní oběťvítima civil - válečná oběťvítima de guerra - vysílaný videotextemissão de videotexto - interaktivní videotexvideotexto interactivo - vstup do zaměstnáníinserção profissional - balotážsegunda volta - společenská činnostvida associativa - předmět podnikánívida da empresa - politický životvida política - školní životvida escolar - společenský životvida social - VietnamVietname - vinicevinha - městocidade - střední městocidade média - nové městocidade nova - satelitní městocidade-satélite - vínovinho - aromatizované vínovinho aromatizado - bílé vínovinho branco - místní vínovinho regional - výběrové vínovinho de qualidade superior - stolní vínovinho de mesa - lahvové vínovinho engarrafado - alkoholizované vínovinho reforçado - pásovinatira - šumivé vínovinho espumante - růžové vínovinho rosé - červené vínovinho tinto - nešumivé vínovinho não espumante - vinné kvašenívinificação - sexuálně motivované násilíviolência sexual - násilíviolência - násilí státuviolência de Estado - politické násilíviolência política - převod úvěrutransferência bancária - BangladéšBangladesh - vitamina - vinohradnictvíviticultura - vnitrozemská vodní cestavia navegável interior - mezinárodní vodní cestavia fluvial internacional - magistrálavia rápida - bankabanco - venkovská komunikacevia rural - městská komunikacevia urbana - městské komunikacevia pública e saneamento - krádežfurto - drůbežaves de capoeira - Africká rozvojová bankaBanco Africano de Desenvolvimento - jatečná drůbežaves mortas - nosniceaves poedeiras - živá drůbežaves vivas - objem obchoduvolume de comércio - objem obchodůvolume de transacções - hlasovánívotação - prázdný hlasovací lístekvoto em branco - zemědělská bankacaixa agrícola - zablokované hlasovánívoto bloqueado - hlasování o zákonuvotação da lei - elektronické hlasovánívoto electrónico - hlasování podle jmenvotação nominal - neplatné hlasovánívoto nulo - povinné hlasovánívoto obrigatório - anticipační hlasovánívoto antecipado - korespondenční hlasovánívoto por correspondência - zastoupení při hlasovánívoto por procuração - hlasování parlamentuvotação parlamentar - centrální bankabanco central - preferenční hlasovánílista aberta - veřejné hlasovánívoto público - tajné hlasovánívoto secreto - cestaviagem - organizovaná cestaviagem com tudo incluído - skupinová cestaviagem em grupo - vulkanologievulcanologia - zemědělské poradenstvídivulgação agrícola - Wallis a FutunaWallis e Fortuna - jogurtiogurte - komerční bankabanco comercial - JemenIémen - bývalý Jižní Jemenantiga República Democrática e Popular do Iémen - Yorkshire a HumbersideYorkshire and Humberside - JugoslávieJugoslávia - Demokratická republika KongoRepública Democrática do Congo - ZambieZâmbia - ZeelandZelândia - ZimbabweZimbabué - zinekzinco - družstevní bankabanco cooperativo - pásmo suchazona árida - klimatické pásmozona climática - obytná zónazona habitacional - rybolovná plochazona de captura - oblast volného obchoduzona de comércio livre - rybolovná oblastzona de pesca - výlučná ekonomická zónazona económica exclusiva - rovníkové pásmozona equatorial - svobodné pásmozona franca - dohoda SALTAcordo SALT - investiční bankabanco de investimento - studené pásmozona fria - vlhké pásmozona húmida - měnová oblastzona monetária - pěší zónazona para peões - znečištěná oblastzona poluída - chráněné územízona protegida - oblast katastrofyzona sinistrada - subtropické pásmozona subtropical - předměstízona suburbana - tarifní zónazona tarifária - rozvojová bankabanco de desenvolvimento - mírné pásmozona temperada - tropické pásmozona tropical - městská zónazona urbana - zoologiezoologia - pozemková bankabanco predial - Světová bankaBanco Mundial - lidová bankabanco popular - soukromá bankabanco privado - státní bankabanco público - BarbadosBarbados - odvětvová dohodaacordo sectorial - ceníktabela de preços - tyčbarra - nízká mzdasalário baixo - databázebase de dados - vojenská základnabase militar - BasilicataBasilicata - Dolní NormandieBaixa Normandia - Dolní SaskoNiedersachsen - Úřad technické pomociGAT - loďbarco - komoditní dohodaacordo relativo aos produtos de base - rybářská loďembarcação de pesca - cisternová loďbarco-cisterna - stavbaedifício - výletní plavidloembarcação de recreio - průmyslová budovaedifício industrial - administrativní budovaedifício público - BavorskoBaviera - celní dohodaacordo pautal - výtvarná uměníbelas-artes - Evropská investiční bankaBEI - BelgieBélgica - belgické regionyregiões e comunidades da Bélgica - BelizeBelize - zisklucro - přijímací zeměbeneficiário da ajuda - BeneluxBenelux - země Beneluxupaíses Benelux - BeninBenim - BerlínBerlim - BermudyBermudas - potravní potřebanecessidades alimentares - nedostatek bytůnecessidade de alojamento - potřeba pracovních silnecessidade de mão-de-obra - růst počtu obyvatelcrescimento da população - požadavky na vodunecessidade de água - rostlinné krmivoforragem - finanční požadavkynecessidades financeiras - betonbetão - krmná řepabeterraba forrageira - cukrová řepabeterraba sacarina - Evropský úřad svazů spotřebitelůBEUC - máslomanteiga - rostlinné máslomanteiga vegetal - BhútánButão - zvýšení výrobyaumento de produção - bibliografiebibliografia - knihovnabiblioteca - knihovna pro děti a mládežbiblioteca juvenil - národní knihovnabiblioteca nacional - veřejná knihovnabiblioteca pública - vědecká knihovnabiblioteca científica - univerzitní knihovnabiblioteca universitária - dvoukomorový systémassembleia bicamaral - Meziamerická rozvojová bankaBID - akulturaceaculturação - nouzová koloniebairro de lata - Mezinárodní úřad pro vzděláváníBIE - obecní půdabaldio - kulturní majetekbem cultural - spotřební zbožíbens de consumo - zboží dlouhodobé spotřebybens duradouros - zboží krátkodobé spotřebybens não duradouros - sociální blahobytbem-estar social - obžalovanýacusação - pivocerveja - bilancebalanço - bilance dodávekbalanço de abastecimento - energetická bilancebalanço energético - sociální auditbalanço social - biochemiebioquímica - biokonverzebioconversão - biologická rozložitelnostbiodegradabilidade - bioenergiebioenergia - bioplynbiogás - životopisbiografia - biologiebiologia - biomasabiomassa - biosférabiosfera - vláda dvou politických stranbipartidarismo - bipolarizacebipolarização - MyanmarMyanmar - koupěcompra - výrobna pečivaindústria de bolachas - bismutbismuto - pšenicetrigo - pšenice tvrdátrigo duro - pšenice obecnátrigo mole - zmrazení cenbloqueio de preços - vůlboi - palivové dřívímadeira para combustão - stavební dřevomadeira para construção - nákup na úvěrcompra a crédito - zalesňováníarborização - nápojebebida - alkoholický nápojbebida alcoólica - nealkoholický nápojbebida não alcoólica - BolívieBolívia - pokladniční poukázkatítulo do tesouro - BonaireBonaire - subvence na úhradu úrokůbonificação de juro - pletené a háčkované zbožímalhas - intervenční nákupycompra de intervenção - BorneoBornéu - BornholmBornholm - botanikabotânica - BotswanaBotsuana - budhismusbudismo - pekárnaindústria de panificação - BurgundskoBorgonha - zbožová burzabolsa de mercadorias - skotbovino - kyselinaácido - Brabantsko-flanderská provincieProvíncia do Brabante flamengo - Severní BrabantskoBrabante Setentrional - Brabantsko-valonská provincieProvíncia do Brabante valão - BrémyBrema - BrazílieBrasil - BretaňBretanha - patentpatente - evropský patentpatente europeia - Banka pro mezinárodní platbyBRI - anorganická kyselinaácido inorgânico - brombromo - brucelózabrucelose - hlukruído - BrunejBrunei - rozpočetorçamento - rozpočet Společenstvíorçamento comunitário - státní rozpočetorçamento do Estado - rozpočet na obranuorçamento para a defesa - mimořádný rozpočetorçamento extraordinário - organická kyselinaácido orgânico - rodinný rozpočetorçamento familiar - operativní rozpočet ESUOorçamento operacional CECA - rozpočet na reklamuorçamento publicitário - opravný rozpočetorçamento rectificativo - evropský sociální rozpočetOrçamento Social Europeu - doplňkový rozpočetorçamento suplementar - začlenění do rozpočtuinscrição orçamental - BulharskoBulgária - hlasovací lístekboletim de voto - ocelaço - informační střediskocentro de informação - volební místnostmesa de voto - úřad parlamentumesa da assembleia - užší vedení stranysecretariado político - správní formalityformalidade administrativa - kancelářská automatizaceburótica - máselný olejbutteroil - stínový kabinetgoverno-sombra - AbruzziAbruzos - AzoryAçores - pobřežní plavbacabotagem marítima - kakaocacau - katastr nemovitostícadastro - vedoucí pracovníkquadro - řídící pracovníkquadro administrativo - jazyková služba ESquadro de linguistas CE - Africké, karibské a tichomořské zeměpaíses ACP - střední technický kádrquadro médio - hlavní vedení podnikuquadro superior - Rada vzájemné hospodářské pomociComecon - země RVHPpaíses Comecon - kávacafé - spořitelnacaixa de depósitos - hypoteční bankacaixa hipotecária - KalábrieCalábria - kalkulacecálculo de custos - nabytí vlastnictvíaquisição de propriedade - organizace školního rokucalendário lectivo - KamerunCamarões - marketingový rokcampanha agrícola - volební kampaňcampanha eleitoral - KampánieCampânia - kempcampismo - KanadaCanadá - Panamský průplavcanal do Panamá - osvojování vědomostíaquisição de conhecimentos - rakovinacancro - kandidátcandidato - cukrová třtinacana-de-açúcar - Východoafrické společenstvíCAO - Republika Zeleného mysuCabo Verde - získávání dokumentůaquisição de documentos - způsobilost k právním úkonůmcapacidade de exercício - nosnostcapacidade de carga - způsobilost uzavřít smlouvucapacidade contratual - způsobilost k právůmcapacidade de gozo dos direitos - vetoveto - konsultační proceduraprocesso de consulta - ministerstvoministério - kvestorquestor - místní poslaneceleito local - samosprávná obecregião autónoma - regionální orgány státní správyadministração regional - kolonialismuscolonialismo - vědecká výměnaintercâmbio científico - výrobní kapacitacapacidade de produção - vojenské sankcesanção militar - dobrovolník mezinárodní pomocivoluntário internacional - otázka západního břehu Jordánuquestão da Cisjordânia - komunitární právo-národní právodireito comunitário-direito nacional - delegace EPdelegação PE - stanovisko ESCparecer CES - evropská veřejná službafunção pública europeia - souhlasné stanovisko EPparecer favorável PE - Společné shromáždění ACP - ESAssembleia Paritária ACP-CE - předseda EPpresidente PE - místopředseda EPvice-presidente PE - kvestor EPquestor PE - rozsudek Soudního dvora ESacórdão do Tribunal CE - hnutí proti rozšiřování Evropymovimento contra a Europa - strukturální fondyfundos estruturais - pracovní soudjurisdição do trabalho - skladovací kapacitacapacidade de armazenamento - advokátadvogado - lítostarrependido - pobřežní vodyzona contígua - policejní zadrženíguarda à vista - žaloba jednotlivé osobyrecurso dos particulares - hospodářská situacesituação económica - výrobní faktorfactor de produção - těžiště rozvojepólo de crescimento - integrovaný program rozvojeprograma de desenvolvimento integrado - Integrovaný program pro StředomoříPIM - obchod Sever-Jihcomércio Norte-Sul - přepravní kapacitacapacidade de transporte - spekulační prostředkycapital especulativo - financování z veřejných prostředkůfinanciamento público - harmonizace cenharmonização de preços - kapitálový trhmercado de capitais - rizikový kapitálcapital de risco - všeobecný rozpočet ESorçamento geral CE - mateřský, mateřstvímaternidade - cena za kulturuprémio cultural - právní subjektivitacapacidade jurídica - anglikánská církevanglicanismo - katolicismuscatolicismo - pravoslavíortodoxia - protestantismusprotestantismo - zábavní parkparque de diversões - gastronomický oborprofissional da indústria de restaurantes e similares - mafiemáfia - bioetikabioética - tajný spoleksociedade secreta - regionální kulturacultura regional - AIDSSIDA - cena pozemkupreço do terreno - otevřená univerzitauniversidade aberta - rozpočet školstvíorçamento para a educação - školní výměnaintercâmbio escolar - EurydiceEurydice - uznání studiareconhecimento dos estudos - tiskový podnikempresa jornalística - teletexteletexto - ochrana datprotecção dos dados - interaktivní síťrede interactiva - filmová tvorbaprodução cinematográfica - programová produkceindústria dos programas - audiovizuální koprodukceco-produção audiovisual - audiovizuální programprograma audiovisual - audiovizuální produkceprodução audiovisual - informační technologietecnologia da informação - televize s vysokou rozlišovací schopnostítelevisão de grande definição - videokomunikacevideocomunicação - audiovizuální politikapolítica do audiovisual - audiovizuální pirátstvípirataria audiovisual - evropský audiovizuální prostorespaço audiovisual europeu - volný pohyb programůlivre circulação de programas - komunikační sazbytarifa das comunicações - informační legislativadireito da informação - právní informatikainformática jurídica - downloadingtelecarregamento - programovací jazyklinguagem de programação - strojový překladtradução automática - soběstačnost v zásobování energiíindependência energética - průmyslový kapitálcapital industrial - kooperační proceduryprocesso de cooperação - přenos příslušnostitransferência de competências - budování podnikucriação de empresas - podnik služebsociedade de serviços - zprostředkovatelna dočasné práceempresa de trabalho temporário - práce s počítačemtrabalho ao ecrã - silniční kabotážcabotagem rodoviária - říční přepravabarcaça - mořský průplavcanal marítimo - tunel pod kanálem La Mancheligação através do Canal da Mancha - vnitřní tariftarifa interior - mezinárodní tariftarifa internacional - silniční poplatektarifa rodoviária - kosmická navigacenavegação espacial - správní opatřeníacto administrativo - akciový kapitálcapital social - ochrana lesaprotecção da floresta - Tyrrhenské mořeMar Tirreno - Jaderské mořeMar Adriático - Ligurské mořeMar da Ligúria - Egejské mořeMar Egeu - Ionské mořeMar Jónico - boj proti hmyzuluta contra os insectos - restrukturalizace půdního fonduordenamento fundiário - insekticidyinsecticida - regulace rybolovuregulamentação da pesca - rybářská inspekcecontrolo da pesca - hlavní městocapital - víceletá zeleninalegume perene - čerstvý výrobekproduto fresco - norma kvalitynorma de qualidade - bezpečnostní normanorma de segurança - technická normanorma técnica - Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumuCOST - výzkum a vývojinvestigação e desenvolvimento - kosmický výzkuminvestigação espacial - vesmírná technologietécnica espacial - zahraniční kapitálcapital estrangeiro - syntetický kaučukborracha sintética - přírodní kaučukborracha natural - výroba kolejových vozidelindústria ferroviária - dřevěné uhlícarvão de madeira - výroba luxusního zbožíindústria de produtos de luxo - autonomní provincie Bolzánoprovíncia autónoma de Bolzano - autonomní provincie Tridentprovíncia autónoma de Trento - Evropská konference pro správu pošt a telekomunikacíCEACT - Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotikOICE - Habitat OSNHabitat ONU - zaměstnanec ESagente CE - kozacaprino - vedlejší úlovekcaptura acessória - povolený úlovekcaptura autorizada - úlovek rybcaptura de peixe - rybolov podle druhůcaptura por espécie - celkový úlovekcaptura total - právní akt Společenstvíacto comunitário - Karibská oblastCaraíbas - chemie uhlícarboquímica - uhlíkcarbono - motorové palivocarburante - jatečný trupcarcaça - Společenství karibských státůCaricom - země Caricompaíses Caricom - síť školrede escolar - kartelcartel - obchodní záležitostacto de comércio - kartografiecartografia - cash flowfluxo de tesouraria - trestní rejstříkregisto criminal - katalogizacecatalogação - KatalánieCatalunha - katalogcatálogo - socio-profesní kategoriecategoria socioprofissional - volební kaucecaução eleitoral - konferenční sborníkacta de reunião - Centrum mezinárodního obchoduCentro de Comércio Internacional - Komise pro jižní PacifikCCPE - ženskýmulher - mužhomem - Centrum pro průmyslový rozvojCDI - země EUpaíses UE - Evropská konference pro civilní letectvíCEAC - Východoafrické hospodářské společenstvíCEAE - Západoafrické hospodářské společenstvíCEAO - ionizující zářeníradiação ionizante - sodíksódio - zpracování kovůtrabalho dos metais - vzácný plyngás raro - smrtmorte - transplantace orgánůtransplantação de orgãos - krevní transfúzetransfusão de sangue - kovový odpaddetrito metálico - komunitární osaeixo comunitário - právo dozorudireito de custódia - výměna mladých a studentůintercâmbio de jovens - elementární částicepartícula elementar - atomátomo - analytická chemiequímica analítica - spektrometrieespectrometria - země CEAOpaíses CEAO - cytologiecitologia - vápníkcálcio - lékařská diagnózadiagnóstico médico - nukleární lékařstvímedicina nuclear - lékařská prohlídkaexame médico - člen Účetního dvora ESmembro do Tribunal de Contas CE - bezpečnost budovsegurança dos edifícios - Evropská agentura pro životní prostředíAgência Europeia para o Ambiente - příručkaguia de informação - evropský symbolsímbolo europeu - oficiální jazyklíngua oficial - mimopracovní úrazacidente doméstico - program Společenstvíprograma comunitário - tropický lesfloresta tropical - osobní vlastnictvíobjecto pessoal - úmluva z Lomé IVConvenção de Lomé IV - škodlivý vliv elektromagnetického zářeníperturbação electromagnética - frekvenční pásmobanda de frequências - žoldnéřmercenário - oslavacomemoração - družbageminação - dopravní školeníensino da condução - dopováníuso de estimulantes - Evropská úmluva o ochraně lidských právConvenção Europeia dos Direitos do Homem - Evropské společenství uhlí a oceliCECA - Soud prvního stupněTribunal de Primeira Instância CE - podmínky pro odchod do důchoducondição de reforma - vnitřní hranice mezi státy EUfronteira intracomunitária - obytný přívěsveículo de campismo - protidumpingové opatřenímedida antidumping - vliv informačních technologiíimpacto da informática - zprostředkování datcomunicação de dados - vojenský zásahintervenção militar - vývoz odpaduexportação de resíduos - náhradní služba v rozvojové zemicooperante - radiobiologieradiobiologia - absence v práciabsentismo - papežská listinaacto pontifício - Hospodářské společenství států západní AfrikyCEDEAO - Evropské centrum pro odborné školstvíCedefop - Evropské společenstvíComunidade Europeia - Evropské společenství pro atomovou energiiCEEA - svobodný stavpessoa solteira - celulózacelulose - Evropská konference ministrů dopravyCEMT - cenzuracensura - Středoafrická republikaRepública Centro-Africana - jaderná elektrárnacentral nuclear - soustřeďování informacícentralização da informação - Centreregião do Centro - nákupní střediskocentro comercial - Společné výzkumné střediskoCentro Comum de Investigação - výpočetní střediskocentro de cálculo - dokumentační střediskocentro de documentação - politický středcentro político - přímá datová službacentro distribuidor de bases de dados - keramikacerâmica - obilovinycereal - potravinářské obilovinycereal alimentar - akcieacção financeira - krmné obilovinycereal forrageiro - obiloviny pro výrobu chlebacereal panificável - Evropská organizace pro jaderný výzkumCERN - Evropská organizace pro výzkum kosmického prostoruCERS - osvědčení o původucertificado de origem - potvrzení o pohybu zbožíguia de trânsito - zdravotní osvědčenícertificado sanitário - Evropská konfederace odborových svazůConfederação Europeia dos Sindicatos - žalobaacção judicial - zánik společnosticessação de actividade - ukončení zemědělské činnostiabandono de exploração agrícola - zastavení platebcessação de pagamentos - příměřícessar-fogo - obchodní a průmyslová komoracâmara de comércio e indústria - dolní komoraassembleia directamente eleita - federální sněmovnaassembleia federal - komora parlamentuassembleia parlamentar - sektchampanhe - Champagne-ArdennesChampagne-Ardenne - společenská změnamudança social - technologická změnamudança tecnológica - konopícânhamo - chaptalováníchaptalização - uhlícarvão - těžba uhlíextracção de carvão - nápravový tlakcarga por eixo - akcionářaccionista - vyživovaná osobaencargo familiar - užitečné zatíženícarga útil - nákladcarga - Havanská chartaCarta de Havana - charta Spojených národůCarta das Nações Unidas - evropská sociální chartaCarta Social Europeia - lovcaça - kotelcaldeira - přístup k informacím ESacesso à informação comunitária - přístup k souduacesso à justiça - dohoda ATPacordo ATP - obchodní smlouva ESacordo comercial CE - Smlouva o spolupráci ESacordo de cooperação CE - Schengenská dohodaAcordo de Schengen - Evropská dohoda o přidruženíacordo europeu de associação - předběžná smlouva ESacordo provisório CE - dohoda mezi orgányacordo interinstitucional - smíšená smlouvaacordo misto - zásobník elektrické energieacumulador eléctrico - Acquis Společenstvíacervo comunitário - žaloba o náhradu škody v adhezním řízeníacção civil - akce Společenstvíacção comunitária - občanskoprávní žalobaacção em matéria civil - žaloba v trestním řízeníacção em matéria penal - žaloba na občanskoprávní odpovědnostacção de responsabilidade civil - trestní stíháníacção penal - činnost ESactividade comunitária - úprava finanční prognózyadaptação das perspectivas financeiras - přistoupení k dohoděadesão a um acordo - správa instituceadministração da instituição - zobrazeníafixação - lusofonní AfrikaÁfrica lusófona - subsaharská AfrikaÁfrica negra - Evropská agentura pro hodnocení léčebných produktůAgência Europeia de Avaliação dos Medicamentos - Europská agentura pro bezpečnost práceAgência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - fyzické násilíagressão física - parkovací plochaárea de estacionamento - Severoamerická zóna volného obchoduNAFTA - alergiealergia - velvyslanectvíembaixada - územní plánováníordenamento do território - bývalá NDRex-RDA - bývalý SSSRex-URSS - služební stáříantiguidade - bývalé socialistické zeměantigos países socialistas - AnglieInglaterra - kožešinová zvířataanimal para curtumes - plynové zařízeníaparelho a gás - použití výpočetní technikyinformatização - prohlubování Evropské unieaprofundamento da União Europeia - atlantický obloukArco Atlântico - souostrovíarquipélago - ArménieArménia - Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráciSAARC - výtahelevador - Střední AsieÁsia Central - parlamentní shromážděníassembleia parlamentar internacional - autonomní správaautonomia administrativa - povolení k prodejiautorização de venda - předběžný návrh rozpočtu ESanteprojecto de orçamento das CE - bitevní letounavião de combate - ÁzerbájdžánAzerbaijão - Evropská ústřední bankaBanco Central Europeu - právní základbase jurídica - PorýníBacia do Reno - BěloruskoBielorrússia - čistý příjembeneficiário líquido - Evropská banka pro obnovu a rozvojBERD - předmět dvojího využitíproduto dual - péče o pohodu zvířatbem-estar dos animais - biologická diverzitabiodiversidade - biotopbiótopo - praní špinavých penězbranqueamento de capitais - čistírenský průmysllavandaria - tropické dřevomadeira tropical - bombardovací letounbombardeiro - Bosna a HercegovinaBósnia-Herzegovina - BraniborskoBrandeburgo - letecká kabotážcabotagem aérea - koncepce podpory ESQuadro Comunitário de Apoio - vědecký výpočetcálculo científico - časový plán HMUcalendário da UEM - pracovní dráhacarreira profissional - rozšiřující kartaplaca de extensão - audiokazetacassete audio - Rada severoatlantické spolupráceCCAN - Společenství nezávislých státůCEI - cyklus kontroly kvalitycírculo de qualidade - komunitární certifikacecertificado comunitário - změna klimatualteração climática - změna politického režimumudança de regime político - Charta ES o základních sociálních právech pracujícíchCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores - evropská chartacarta europeia - mezinárodní chartacarta internacional - chirurgcirurgião - hřbitovcemitério - přitěžující okolnosticircunstância agravante - polehčující okolnosticircunstância atenuante - občanství EUcidadania europeia - ustanovení příčící se dobrým mravůmcláusula abusiva - ustanovení smlouvycláusula contratual - ustanovení o výjimkáchcláusula de saída - Koordinační výbor pro mnohostrannou kontrolu vývozuCOCOM - občanský zákoníkCódigo Civil - trestní zákoníkCódigo Penal - kodifikace komunitárního právacodificação do direito comunitário - hospodářská a sociální soudržnostcoesão económica e social - kadeřnictví a kosmetikacabeleireiro e estética - místní zastupitelstvoautarquia local - regionální celekorganismo regional - vytápěníaquecimento - Společný výbor EHPComité Conjunto EEE - Společný poradní výbor EHPComité Consultivo Conjunto do EEE - řídící výbor EScomité de gestão CE - regulační výborcomité de regulamentação CE - Výbor regionůComité das Regiões - společný výbor EScomité misto CE - Společný parlamentní výbor EHPComité Parlamentar Misto do EEE - komitologiecomitologia - obchod s orgánycomércio de órgãos - obchod s uměnímcomércio de arte - flanderská oblastComunidade flamenga - francouzská oblastComunidade francófona - německá oblastComunidade germanófona - belgické oblasticomunidades da Bélgica - příslušnost EPcompetência do PE - příslušnost institucí EScompetência institucional CE - počítačový designconcepção assistida por computador - konfederace zaměstnavatelůconfederação patronal - odborová konfederaceconfederação sindical - evropská konferenceconferência europeia - mezivládní konference Evropských společenstvíconferência intergovernamental CE - mezinárodní konferenceconferência internacional - Mezinárodní konference práceConferência Internacional do Trabalho - tripartitní konferenceconferência tripartida - etnický sporconflito étnico - politické prázdninylicença para actividade política - Rada spolupráce arabských států ZálivuConselho de Cooperação do Golfo - Rada EHPConselho do EEE - poradenstvíconsultadoria e aconselhamento - záruka za znečišťující produktconsignação de produto poluente - konsolidace komunitárního právaconsolidação do direito comunitário - konzulátconsulado - správní smlouvacontrato de direito administrativo - náhrada za dohoducontrapartida de acordo - čistý příspěvekcontribuinte líquido - příspěvky z HNPcontribuição PNB - hraniční kontrolacontrolo fronteiriço - kontrola státní pomocicontrolo dos auxílios estatais - kontrola vývozucontrolo das exportações - Úmluva mezi členskými státyconvenção intergovernamental CE - spolupráce ve vnitrostátních záležitostechcooperação no âmbito das questões internas - celní spoluprácecooperação aduaneira - spolupráce v oblasti životního prostředícooperação ambiental - mezistátní spoluprácecooperação intergovernamental UE - spolupráce mezi orgány EScooperação interinstitucional CE - meziparlamentní spoluprácecooperação interparlamentar - spolupráce v oblasti justicecooperação judiciária UE - policejní spoluprácecooperação policial - policejní spolupráce EUcooperação policial UE - družstevní důmcooperativa de habitação - koordinace financovánícoordenação de financiamentos - koordinace politik v Evropské měnové uniicoordenação das políticas UEM - Africký rohCorno de África - Evropský armádní sborEurocorpo - Konference výborů pro evropské záležitostiCOSAC - pohledávkacréditos - organizovaný zločincrime organizado - stanovená kritériacritério de elegibilidade - konvergenční kritériacritério de convergência - ChorvatskoCroácia - souběh příjmůacumulação de rendimentos - větrná smršťciclone - daňové přiznánídeclaração de impostos - prohlášení zájmu Společenstvídeclaração de interesse comunitário - veřejné prohlášenídeclaração pública - vydavatelská lhůtaprazo de edição - insider tradingoperações de iniciados - trestný čin proti životnímu prostředídelito ambiental - sexuálně motivovaný trestný čindelito sexual - označení výrobkudenominação do produto - vypovědění smlouvydenúncia de um acordo - zemědělské výdajedespesa agrícola - výdaje Společenstvídespesa comunitária - administrativní výdaje ESdespesa de funcionamento CE - výdaje ES na výzkumdespesa de investigação CE - operační výdaje ESdespesa operacional CE - strukturální výdaje na výzkumdespesa estrutural - vyčlenění z komunitárního právaderrogação ao direito comunitário - dluhdívida - celní dluhdívida aduaneira - druhá fáze HMUsegunda fase da UEM - povinnosti úředníkadeveres do funcionário - sociální dialogdiálogo social - sociální dialog Společenstvídiálogo social comunitário - rozšiřování informací ESdifusão da informação comunitária - rozpočtová disciplína ESdisciplina orçamental CE - vojenská disciplínadisciplina militar - diskriminace na základě státní příslušnostidiscriminação em razão da nacionalidade - zařízení zabraňující znečištěnídispositivo antipoluição - lékařské údajedados médicos - osobní údajedados pessoais - právo podat návrhcapacidade processual - azylové právodireito de asilo - závazkové právodireito de obrigações - regionální právodireito regional - práva úředníkadireitos do funcionário - obrazovkaecrã - soukromá ECUECU privado - zvláštní výchovná péčeensino correccional - zaměstnanecké akcieaccionariato operário - skleníkový efektefeito de estufa - legislativní proces ESelaboração do direito comunitário - regionální volbyeleição regional - zárodek a plodembrião e feto - užití jazykůutilização das línguas - vojenský výcviktreino militar - rovnováha institucí ESequilíbrio institucional CE - ochranné zařízeníequipamento de protecção - počítačové zařízeníequipamento informático - tlakové zařízeníequipamento de pressão - topné zařízeníequipamento térmico - justiční omylerro judicial - EritreaEritreia - Evropský hospodářský prostorEspaço Económico Europeu - EstonskoEstónia - příprava rozpočtu Společenstvíelaboração do orçamento comunitário - nesekularizovaný státEstado confessional - právní státEstado de Direito - federaceEstado federal - islámský státEstado islâmico - sekularizovaný státEstado laico - unitární státEstado unitário - srovnávací studieestudo comparativo - případová studieestudo de casos - Evropa občanůEuropa dos cidadãos - EuropolEuropol - výkon trestuexecução da pena - praxe v oboruexperiência profissional - znalecký posudekperitagem judiciária - extremismusextremismo - počítačem řízená výrobaprodução assistida por computador - pomůcky pro postižené osobyfacilidades para deficientes - FlevolandFlevoland - mezinárodní veřejná funkcefunção pública internacional - zaměstnanec mezinárodní organizacefuncionário internacional - činnost orgánufuncionamento institucional - Evropská nadace pro vzděláváníFundação Europeia para a Formação - Fond soudržnostiFundo de Coesão - fondy Rady Evropyfundo do Conselho da Europa - Evropský investiční fondFundo Europeu de Investimento - kancelářské potřebymaterial de escritório - obnos nepodléhající zdaněnífranquia fiscal - podvod proti Společenstvífraude contra a Comunidade - hranice EU s třetími státyfronteira externa da Comunidade - skleníkový plyngás de efeito de estufa - genetikagenética - GruzieGeórgia - Romcigano - hladovkagreve de fome - skupina VisegradGrupo de Visegrado - Skupina dvaceti čtyřGrupo dos 24 - sdružování měst a obcíassociação de autarquias - Evropské ekonomické zájmové sdruženíAgrupamento Europeu de Interesse Económico - sexuální obtěžováníassédio sexual - bojový vrtulníkhelicóptero de combate - historie starověkuHistória Antiga - soudobá historieHistória Contemporânea - historie středověkuHistória Medieval - novější historieHistória Moderna - historický přehledcronologia - otevírací dobahorário de abertura do comércio - kulturní identitaidentidade cultural - finanční nástroj pro orientaci rybolovuIFOP - imageimagem de marca - diplomatická imunitaimunidade diplomática - hospodářská infrastrukturainfra-estrutura económica - iniciativa ESiniciativa comunitária - iniciativa pro hospodářský růst v Evropěiniciativa para o crescimento europeu - hmyzinsecto - odpalovací rampainstalação de lançamento - sanitární instalaceinstalação sanitária - Evropský institut veřejné správyInstituto Europeu de Administração Pública - Evropský měnový institutInstituto Monetário Europeu - instituce EHPinstituição comum EEE - ekonomické nástroje životního prostředíinstrumento económico para o ambiente - nepříznivé počasíintempérie - počítačová kompatibilitainterligação de sistemas - společný zájeminteresse colectivo - právní zájeminteresse em agir - internátní školainternato escolar - InterpolInterpol - otrava zkaženými potravinamiintoxicação alimentar - židjudeu - vrchní soudjurisdição - ústavní soudjurisdição constitucional - KazachstánCazaquistão - KyrgyzstánQuirguizistão - KosovoKosovo - ekologická nálepkarótulo ecológico - jezerolago - mateřské mlékoleite materno - nosná raketalançador espacial - evropský jazyklíngua europeia - menšinový jazyklíngua minoritária - mimoevropský jazyklíngua não-europeia - regionální jazyklíngua regional - živý jazyklíngua viva - disková jednotkaleitor de discos - LotyšskoLetónia - liberalizace trhuliberalização do mercado - svoboda vzdušného prostoruliberdade aérea - LitvaLituânia - najímáníaluguer - institucionální zákonlei orgânica - parcelaceloteamento - Bývalá jugoslávská republika Makedonieantiga República jugoslava da Macedónia - vrozená nemocdoença congénita - nutriční nemocdoença da nutrição - kožní nemocdoença da pele - krevní onemocněnídoença do sangue - nemoc trávicího ústrojídoença do sistema digestivo - nemoc nervového systémudoença do sistema nervoso - endokrinní nemocdoença endócrina - pohlavně přenosné nemocidoença transmissível sexualmente - volně žijící savcimamífero selvagem - sportovní událostmanifestação desportiva - vojenské cvičenímanobras militares - dohoda o službáchcontrato de prestação de serviços - značka kvality ESmarca de conformidade CE - vačnatcimarsupial - materiál živočišného původumatéria de origem animal - kurzový mechanismus EMSMecanismo de Taxas de Câmbio do SME - Meklenbursko-Přední PomořanskoMecklemburg-Vorpommern - standardní lékařská péčeassistência médica convencionada - soudní lékařstvímedicina legal - volně prodejný lékmedicamento de venda livre - veterinární lékmedicamento para uso veterinário - Kaspické mořeMar Cáspio - Černé mořeMar Negro - Rudé mořeMar Vermelho - MercosurMercosul - implementující opatření státumedida nacional de execução - mikroorganismusmicrorganismo - vodní prostředímeio aquático - mořské prostředímeio marinho - horníkmineiro - vyšetřovací misemissão de inquérito - modemmodem - Černá horaMontenegro - památkamonumento - politická morálkamoralidade da vida política - vyjednávání smlouvy ESnegociação de um acordo CE - Uruguayské koloUruguai Round - kombinovaná nomenklaturanomenclatura combinada - seznam léčivnomenclatura farmacêutica - nešíření zbrojenínão-proliferação de armamentos - ekologická normanorma ambiental - nový typ zaměstnánínovas formas de emprego - pozorovatelobservador - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislostObservatório Europeu da Droga e da Toxicodependência - Evropský úřad pro ochranné známkyGabinete Comunitário de Marcas Registadas - ptáciave - orgán pro spolupráci EUórgão de cooperação da UE - rozhodovací orgányórgão decisor - společný orgán ESórgão misto CE - organizace zdravotnictvíorganização da saúde - Světová obchodní organizaceOrganização Mundial do Comércio - sportovní organizaceorganização desportiva - komunitární organizaceorganismo comunitário - geneticky modifikovaný organismusorganismo geneticamente modificado - orgány a agentury ESorganismo e agência CE - UzbekistánUsbequistão - sponzorstvípatrocínio - sponzoring Společenstvípatrocínio comunitário - Partnerství pro mírParceria para a Paz - Baltské zeměpaíses bálticos - země Společenství nezávislých státůpaíses CEI - země Rady pro spolupráci v Zálivupaíses CCG - země Zálivupaíses do Golfo - země Mercosurpaís do Mercosul - nepřidružená zeměpaís não-associado - třetí země Středomořípaíses terceiros mediterrânicos - státy střední a východní EvropyPECO - obchodovatelné emisní povoleníautorização de poluir negociável - civilní personálpessoal civil - smluvní pracovnícipessoal contratual - zdravotní personálpessoal de enfermagem - vojenský personálpessoal militar - finanční prognózyperspectivas financeiras - Společná zahraniční a bezpečnostní politikaPESC - filozofie právafilosofia do Direito - stížnost ke komisiqueixa à Comissão - škodlivé rostlinyplanta daninha - živé rostlinyplanta viva - pluralismus médiípluralismo dos media - ekologická politika Společenstvípolítica comunitária do ambiente - jednotná kurzovní politikapolítica cambial única - vízová politikapolítica de vistos - jednotná měnová politikapolítica monetária única - látky znečišťující stratosférupoluente estratosférico - původní obyvatelstvopopulação autóctone - pornografiepornografia - letadlová loďporta-aviões - soudní stíháníprocedimento penal - prehistoriePré-História - první fáze HMUprimeira fase da UEM - hlava státuchefe de Estado - předsednictví v Radě EUpresidência do Conselho da União Europeia - předseda komise ESPresidente da Comissão - vědecká literaturaimprensa científica - důkazprova - úrazová prevenceprevenção de acidentes - princip vzájemného uznáváníprincípio de reconhecimento mútuo - princip subsidiarityprincípio da subsidiariedade - obecné principy právaprincípio geral de Direito - žaloba pro nesplněné povinnosti ze smlouvyprocesso CE de infracção - spolurozhodovací proceduraprocesso de co-decisão - dohadovací řízeníprocesso de conciliação - zvláštní řízeníprocesso especial - homeopatický lékproduto homeopático - recyklovaný výrobekproduto reciclado - celníkprofissão aduaneira - provozovatel alternativní medicínyprofissão médica paralela - legislativní plánprograma legislativo comunitário - operativní programprograma operacional - záměr zájmu Společenstvíprojecto de interesse comunitário - návrh rozpočtu ESprojecto de orçamento CE - šíření evropské myšlenkypromoção da ideia europeia - finanční protokolprotocolo financeiro - počítačem řízené publikovánípublicação assistida por computador - veřejnost zasedánípublicidade dos debates - otázka důvěrymoção de confiança - tibetská otázkaquestão do Tibete - předběžná otázkaquestão prejudicial - obnovení dohodyrecondução de acordo - stížnost k ombudsmanovi ESrecurso ao Provedor de Justiça Europeu - správní žalobarecurso contencioso administrativo - žaloba k Evropskému soudnímu dvorurecurso contencioso comunitário - žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ESrecurso de anulação CE - žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánurecurso de responsabilidade administrativa - ekologická daňimposto ambiental - hospodářská reformareforma económica - politická reformareforma política - celní režim Společenstvíregime aduaneiro comunitário - vývozní celní režimregime aduaneiro de exportação - finanční režim Společenstvíregime de financiamento comunitário - alpský regionregião alpina - region závislý na rybolovuregião dependente da pesca - potřebný regionregião elegível - evropský regionregião europeia - upadající průmyslová oblastregião industrial em declínio - evidence obyvatelstvaregisto civil - jednací řád parlamenturegimento da assembleia - občansko-správní vztahyrelação administração-administrado - vztah mezi státem a regionemrelações Estado-região - vnitřní vztahyrelações interinstitucionais CE - dělba pravomocídivisão de competências - rozdělování komunitárních fondůdistribuição do financiamento comunitário - plaziréptil - Moldavská republikaRepública da Moldova - SlovenskoRepública Eslovaca - Česká republikaRepública Checa - energetická rozvodná síťrede energética - počítačová síťrede informática - lokální síťrede local - transevropská síťrede transeuropeia - rezervacereserva - rozpočtové rezervy ESreserva orçamental CE - usnesení parlamenturesolução do Parlamento - zdroje z DPHrecursos IVA - srážky ze mzdyretenção na fonte - revize dohodyrevisão de um acordo - změna smlouvy ESrevisão de tratado CE - kontrola finančních prognózrevisão das perspectivas financeiras - mezinárodní role EUpapel internacional da União Europeia - hlodavciroedor - monarchismusrealismo - RuskoRússia - zdraví zvířatsaúde animal - duševní zdravísaúde mental - SaskoSaxónia - Sasko-AnhaltskoSachsen-Anhalt - lékařská vědaciências médicas - sochařstvíescultura - Evropský systém ústředních bankSEBC - státní tajemstvísegredo de Estado - sekretariát institucesecretariado da instituição - agrární sektorsector agrícola - vzdušná bezpečnostsegurança aérea - bezpečnostní službysegurança e vigilância - námořní bezpečnostsegurança marítima - zemětřesenísismo - kampaň na získání veřejnostisensibilização do público - Srbsko, Srbsko a Černá HoraSérvia, Sérvia e Montenegro - síťový serverservidor da rede - státní zdravotní službaserviço nacional de saúde - opicesímio - historické místolocal de interesse histórico - politická situacesituação política - SlovinskoEslovénia - zdravotní péčecuidados de saúde - ošetřovatelská péčecuidados de enfermagem - ponorkasubmarino - lékařský oborespecialidade médica - představení se zvířatyespectáculo com animais - rozpočtová stabilitaestabilizador orçamental - statistika vzděláváníestatísticas da educação - vedoucí zemědělského podnikuchefe de exploração agrícola - zdravotní statistikaestatísticas da saúde - dopravní statistikaestatísticas dos transportes - statistika cestovního ruchuestatísticas do turismo - subjektivita podle evropského právaestatuto jurídico europeu - povzbuzující prostředekestimulante - podzemní skladování odpaduarmazenamento subterrâneo de resíduos - rybářské strukturyestrutura de pesca - psychotropní látkasubstância psicotrópica - podpora uživateleapoio ao utilizador - kontrola léčivcontrolo dos medicamentos - multilaterální dozorsupervisão multilateral - společná správa obcíassociação de municípios - operační systémsistema operativo - systém řízení báze datsistema de gestão de base de dados - zdravotní systémsistema de saúde - počítačový systémsistema informático - soudní systémsistema judiciário - tabulkový editorfolha de cálculo - TádžikistánTajiquistão - finanční vyrovnávánítaxa de intervenção - duální technologietecnologia dual - terminálterminal - Palestinská autonomní územíterritórios autónomos da Palestina - země bývalé Jugoslávieterritórios da antiga Jugoslávia - DuryňskoTuríngia - obchodování s lidmitráfico de pessoas - uklidňující prostředektranquilizante - zpracování pod celní kontroloutransformação sob controlo aduaneiro - průhlednost administrativytransparência administrativa - průhlednost rozhodovánítransparência do processo de decisão - převoz nemocnýchtransporte de doentes - úraztraumatismo - sezónní zaměstnánítrabalho sazonal - TrojkaTroika Comunitária - třetí fáze HMUterceira fase da UEM - TurkmenistánTurquemenistão - správní dohledtutela administrativa - UkrajinaUcrânia - Ulster-DonegalUlster-Donegal - Evropská politická unieUnião Política Europeia - uživatel výpočetní technikyutilizador informático - alternativní využití zemědělských výrobkůutilização alternativa de produtos agrícolas - vektor nemocivector de doenças - bojové vozidloveículo de combate - porušení komunitárního právaviolação do direito comunitário - odvoláníinstância de recurso - VojvodinaVoivodina - cestujícíviajante - demilitarizovaná zónazona desmilitarizada - citlivá oblastzona sensível - premiérchefe de governo - šéf opozicelíder da oposição - hlava rodinychefe de família - hospodářská zvířatagado - šekcheque - obratvolume de negócios - ChileChile - chemiequímica - potravinářská chemiequímica dos alimentos - průmyslová chemiequímica industrial - ČínaChina - chirurgiecirurgia - chlorcloro - programové rozpočtováníescolha orçamental - výběr technologieescolha de tecnologia - nezaměstnanostdesemprego - konjunkturální nezaměstnanostdesemprego conjuntural - skrytá nezaměstnanostdesemprego disfarçado - nezaměstnanost žendesemprego de mulheres - nezaměstnanost mladýchdesemprego de jovens - krátkodobá nezaměstnanostdesemprego parcial - sezónní nezaměstnanostdesemprego sazonal - strukturální nezaměstnanostdesemprego estrutural - přerušení práce z technických důvodůdesemprego técnico - technologická nezaměstnanostdesemprego tecnológico - neúčast ve volbáchabstencionismo - obor podnikáníactividade da empresa - nezaměstnanýdesempregado - křesťanstvícristianismo - chromcromo - KyprChipre - jablečné vínocidra - Mezinárodní organizace pro migraciOIM - ekonomická aktivitaactividade económica - cementcimento - filmcinema - oběžníkcircular - civilizacecivilização - vedoucí třídaclasse dirigente - nižší třídaclasse inferior - střední třídaclasse média - dělnická třídaclasse operária - rolnická třídaclasse rural - společenská třída, třída, vrstvaaula, classe, classe social - horní třídaclasse alta - klasifikaceclassificação - rozhodčí doložkacláusula compromissória - omezovací klauzulesistema de repartição - ochranná podmínkacláusula de protecção - samostatná výdělečná činnostactividade não assalariada - duchovenstvoclero - zákazníciclientela - podnebíclima - klimatizaceclimatização - účetní uzávěrkafecho de contas - politický klubgrupo de reflexão política - Světová rada pro výživuCMA - Konference OSN o obchodu a rozvojiCNUCED - politická koalicecoligação política - kobaltcobalto - kódovánícodificação - pravidla silničního provozucódigo da estrada - plavební řádcódigo de navegação - zákoník prácecódigo do trabalho - zákoníkcódigo jurídico - mírové soužitícoexistência pacífica - společné financováníco-financiamento - spolurozhodovánícogestão - kokscoque - spolupráce na rozpočtucolaboração orçamental - vybírání danícobrança de impostos - sběr datrecolha de dados - solární kolektorcolector solar - kolektivismuscolectivismo - venkovské společenstvícolectividade rural - správní celekcomunidade territorial - městské společenstvícolectividade urbana - KolumbieColômbia - přizpůsobení školeadaptação escolar - barvivocorante - potravinářské barvivocorante alimentar - umělé potravinářské barvivocorante alimentar artificial - přírodní potravinářské barvivocorante alimentar natural - řepka olejnácolza - hořlavina, otop, palivo, pohonná látka, topivocarburante, combustível - náhradní palivocombustível de substituição - fosilní palivocombustível fóssil - společenské přizpůsobeníadaptação social - jaderné palivocombustível nuclear - zemědělský výbor ESComité Agrícola CE - výbor ESComité CE - poradní výbor ESComité Consultivo CE - podniková radacomissão de trabalhadores - potravinářské aditivumaditivo alimentar - výbor Rady EUComité do Conselho da União Europeia - Evropský hospodářský a sociální výborComité Económico e Social Europeu - měnový výbor ESComité Monetário CE - paritní výbor ESComité Paritário CE - stálý výbor ESComité Permanente CE - stálý výbor OSNComité Permanente ONU - vědecký výbor ESComité Científico CE - technický výbor ESComité Técnico CE - obchodní arbitrážarbitragem comercial - podnikový auditauditoria - virtuální knihovnabiblioteca virtual - Překladatelské centrum pro orgány Evropské unieCentro de Tradução dos Órgãos da União Europeia - Úřad Společenství pro ochranu odrůd rostlinInstituto Comunitário das Variedades Vegetais - Africká charta pro lidská práva a práva národůCarta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos - evropská energetická chartaCarta Europeia da Energia - sociální klauzulecláusula social - Konference OSN o životním prostředí a rozvojiCNUAD - Evropská rada zaměstnancůComité de Empresa Europeu - InternetInternet - elektronický obchodcomércio electrónico - evropský institut pro normalizaciInstituto Europeu de Normalização - Evropský výbor pro normalizaciCEN - Evropský výbor pro normalizaci v elektroniceCENELEC - Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacíchETSI - uznání dokladů o odborné kvalifikacireconhecimento das qualificações profissionais - kontrola kvality zemědělských výrobkůcontrolos de qualidade dos produtos agrícolas - Soudní dvůr Evropského sdružení volného obchoduTribunal da AECL - nebezpečný odpaddetrito perigoso - povinný výtiskdepósito legal - sociální dumpingdumping social - zákonem chráněná právadireito adquirido - hospodářství v přechodném obdobíeconomia em transição - elektronické publikováníedição electrónica - enzymenzima - bovinní spongiformní encefalopatieBSE - evropský sociální prostorespaço social europeu - skupina nejvyspělejších zemí světagrupo dos países mais industrializados - Všeobecná dohoda o obchodu službamiGATS - Rioská skupinaGrupo do Rio - nastolení míruinstauração da paz - ekonomické zpravodajstvíinteligência económica - zoologická zahradajardim zoológico - nemoc rybdoença dos peixes - globalizaceglobalização - multimédiummultimédia - Úřad pro harmonizaci vnitřního trhuInstituto de Harmonização do Mercado Interno - Světová celní organizaceOrganização Mundial das Alfândegas - Orgán pro řešení sporůÓrgão de resolução de litígios - Asijsko-pacifické hospodářské společenstvíAPEC - pedofiliepedofilia - zásada proporcionalityprincípio da proporcionalidade - srovnávací reklamapublicidade comparativa - finské regionyregiões da Finlândia - švédské regionyregiões da Suécia - regulace telekomunikacíregulamentação das telecomunicações - informační společnostsociedade da informação - Amsterodamská smlouvaTratado de Amesterdão - ekonomická transformacetransição económica - investiční opatření související s obchodemTRIMS - obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictvíTRIPS - Sdružení evropských průmyslových a zaměstnavatelských svazůUNICE - pracovní životvida profissional - eurozónazona do euro - zoonózazoonose - integrovaný sazebník Evropských společenstvíTaric - Mezinárodní konfederace svobodných odborůCISL - Hospodářské společenství států střední AfrikyCEEAC - Evropská telekomunikační satelitní organizaceEUTELSAT - Evropská liga pro hospodářskou spolupráci LECE - Mezinárodní úřad pro nákazy zvířatOIE - klonováníclonagem - obchodní spordiferendo comercial - podnik v potížíchempresa em dificuldade - informační dálniceauto-estrada da informação - intranetintranet - extranetextranet - webový prohlížečbrowser - správa dokumentůgestão de documento - elektronická správa dokumentůGED - elektronické rozpoznávání písmaOCR - digitalizace dokumentůdigitalização - skenerscanner - Dolní RakouskoNiederösterreich - Horní RakouskoOberösterreich - BurgenlandBurgenland - KorutanskoKärnten - SalcburskoSalzburgo - ŠtýrskoEstìria - TyrolskoTirol - VorarlberskoVorarlberg - VídeňViena - země APECpaís da APEC - Evropské centrum podniků veřejného sektoru CEEP - platební lhůtaprazo de pagamento - Pakt o stabilitě a růstupacto de estabilidade - politika mládežepolítica da juventude - spotřebitelská politikapolítica dos consumidores - politika Společenství - národní politika política comunitária-política nacional - Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobieObservatório Europeu do Racismo e da Xenofobia - justice a vnitřní věciJAI - diskriminace na základě věkudiscriminação com base na idade - diskriminace na základě sexuální orientacediscriminação baseada na orientação sexual - péče o senioryassistência aos idosos - neoprávněné propuštěnídespedimento abusivo - StockholmEstocolmo - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Smaland med öarnaSmåland med Öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Úmluva o sociální politiceAcordo Social CE - diskriminace na základě zdravotního postiženídiscriminação fundada na deficiência - Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenstvíECHO - Evropský úřad pro boj proti podvodůmOLAF - zjednodušení legislativysimplificação legislativa - deoxyribonukleová kyselinaADN - virtuální realitarealidade virtual - počítačová grafikaimagem de síntese - způsob vyhodnocenímétodo de avaliação - pozorováníobservação - komunitizaceprincípio de comunitarização - odpovědnost členského státuresponsabilidade do Estado - simulacesimulação - kontrola dovozufiscalização das importações - komparativní analýzaanálise comparativa - analýza příčinanálise de causas - kvantitativní analýzaanálise quantitativa - zvláštní dovolenálicença especial - užší spoluprácecooperação reforçada - hypermédiumhipermédia - hypertexthipertexto - eutanázieeutanásia - PalauPalau - NorfolkIlha Norfolk - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - názor Společenstvíparecer comunitário - stanovisko Účetního dvoraparecer do Tribunal de Contas - Charta základních lidských práv Evropské UnieCarta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - demokratický deficitdéfice democrático - vysoký zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politikuAlto-Representante para a PESC - usnesení Rady Evropské unieresolução do Conselho da União Europeia - usnesení Rady Evropyresolução do Conselho Europeu - režim produkcemodo de produção - výrobní cílobjectivo de produção - výrobní postuptécnica de produção - geneticky modifikovaný živočichanimal transgénico - geneticky modifikovaná rostlinaplanta transgénica - šíření inovacídifusão das inovações - pracovní normanorma de produção - zastaralá technologietecnologia obsoleta - výhledové technologické studieprospectiva tecnológica - organizace výzkumuorganização da investigação - vědecký objevdescoberta científica - zásada předběžné opatrnostiprincípio da precaução - terénní výzkuminvestigação de campo - výsledky výzkumuresultado da investigação - možnost zpětného vysledovánírastreabilidade - udržitelné zemědělstvíagricultura sustentável - evropský zemědělský modelmodelo agrícola europeu - agro-environmentální plánplano agro-ambiental - pozemková politikapolítica agrária - zemědělský projektprojecto agrícola - zemědělská oblast s environmentálními omezenímizona agrícola com condicionantes ambientais - agrolesnictvíagro-silvicultura - ztráta na úroděperda de colheita - agrocenzusrecenseamento agrícola - závlahové zemědělstvícultivo irrigado - střídání plodinrotação de culturas - silosilo - energetická plodinacultura energética - olejnatá plodinacultura oleaginosa - zootechnikazootecnia -