Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

Århus - priopćenje za tisak - sudska nadležnost - koncesionar - društveno-gospodarski uvjeti - Vijeće za kulturnu suradnju - Odbor za znanstvena i tehnička istraživanja - EPA - NEA - audiovizualni dokument - Dubai - plan razvoja poljoprivrednoga gospodarstva - pisač - slana voda - podzemna voda - otpadne vode - društveno-kulturni objekt - Sjedinjene Američke Države - ribarstvo Zajednice - IEA - kozji sir - kravlji sir - Fujairah - vlada u progonstvu - audiovizualna industrija - sudska praksa - sudska praksa EZ-a - jedinica savezne države - nezdravo stanovanje - Istočna Malezija - Sporazum iz Bretton Woodsa - mikroekonomika - međugradska migracija - migracija u naselju - Istočno od Velikoga Belta - ustrojna shema - drvo - meso divljači - Aarhus (pt) - zloupotreba povjerenja - ljepilo - državna trgovina - maloprodaja - veleprodaja - trgovina oružjem - trgovina Istok-Zapad - vanjska trgovina - unutrašnja trgovina - međunarodna trgovina - pristupanje Europskoj uniji - marketing - odbor ad hoc - istražni odbor - Komisija za ljudska prava - Komisija UN-a - parlamentarni odbor - Odbor Europskoga parlamenta - kvalitativna analiza - javna dodjela ugovora - stalni odbor - specijalizirani odbor - Tehnička komisija UN-a - komisionar - Commonwealth - Europske zajednice - općina - kemijski dodatak - masovne komunikacije - satelitske komunikacije - comunicado de imprensa (pt) - komunizam - Komori - osiguravajuće društvo - upravne ovlasti - nadležnost Zajednice - stvarna nadležnost - središnja izvršna vlast - izvršna nadležnost - nadležnost država članica - parlamentarne ovlasti - competência jurisdicional (pt) - zajednička nadležnost - mjesna nadležnost - konkurentnost - komplementarnost trgovine - ponašanje potrošača - upravna služba u obrazovnoj instituciji - političko ponašanje - elektronička komponenta - mineralni spoj - sastav stanovništva - sastav parlamenta - računovodstvo - financijsko računovodstvo - računi narodnoga gospodarstva - porezne vlasti - računovodstvo javnih službi - regionalno računovodstvo - računovođa - račun - konsolidirani račun - račun poduzeća - prodajni odjel - pokrajina, županija - koncentracija stanovništva - koncentracija ovlasti - lokalna uprava - ekonomska koncentracija - koncentracija industrije - dizajn proizvoda - Egejska Makedonija - concessionário (pt) - srednjoročna financijska pomoć - održivi razvoj - izvanbračna zajednica - konkurencija - međunarodna konkurencija - javna uprava - 2Kiš. izrada sažetka - začin - uvjeti za dobivanje pomoći - položaj žene - radni uvjeti - uvjeti života - ekonomske prilike - društveno stanje - condição socioeconómica (pt) - priprema za tržište - pristupanje ispitu - atmosferski uvjeti - WCL - konferencija UN-a - povjerljivost - slastičarnica - sukob nadležnosti - sukob ovlasti - zloupotreba prava - spaljivanje otpada - privremeni uvoz - radni spor - međunarodni sukob - rasni sukob - društveni sukob - bolovanje - rodiljski dopust - dopust za izobrazbu - roditeljski dopust - plaćeni dopust - neplaćeni dopust - dopust na socijalnoj osnovi - zamrzavanje - konglomerat - Kongo - kratkoročni ekonomski izgledi - Connacht - Vijeće Europske unije - upravni odbor - Vijeće EZ-a za pridruživanje - posvojenje djeteta - Conselho de Cooperação Cultural (pt) - CCD - Aspac - Vijeće Europe - zemlje Vijeća Europe - Vijeće sigurnosti UN-a - Starateljsko vijeće UN-a - Vijeće europskih općina i regija - vijeće ministara - usvajanje zakona glasovanjem - Europsko vijeće - Nordijsko vijeće - zemlje Nordijskoga vijeća - poljoprivredni savjetnik - konzerviranje hrane - zaštita ribljega fonda - zaštita prirodnih izvora - konzervativizam - tvornica konzervi - reprogramiranje javnoga duga - potrošač - potrošnja - potrošnja hrane - potrošnja vode - potrošnja energije - potrošnja kućanstava - usvajanje proračuna - krajnja potrošnja - domaća potrošnja - potrošnja po stanovniku - ustav - osnivanje stranke - osnivanje trgovačkoga društva - kontrola ustavnosti - poljoprivredna zgrada - cestogradnja - metalna konstrukcija - brodogradnja - upotreba informacija - savjetovanje s radnicima - kontejner - prigovor na izborni rezultat - odrasla osoba - carinska kvota - sprečavanje začeća - kraći radni tjedan - ugovor - ugovor o osiguranju - ugovor o radu - industrijsko krivotvorenje - EADI - šperploča - porezni obveznik - upravna kontrola - kontrola zračnoga prometa - kontrola proračuna - procjena uspješnosti menadžmenta - nadzor nad komunikacijama - EFTA - kontrola zagađenja - kontrola likvidnosti - kontrola proizvodnje - kontrola kakvoće industrijskih proizvoda - netipični rad - devizna kontrola - kontrola spajanja poduzeća - ocjenjivanje - migracijska kontrola - zloupotreba ovlasti - zemlje EFTA-e - kontrola cijena - financijska kontrola - parlamentarna kontrola - kontrola zdravlja bilja - zdravstveni nadzor - konvencija CIV - kolektivni ugovor - zračna luka - Konvencija iz Arushe - Konvencija iz Loméa - Prva konvencija iz Loméa - Druga konvencija iz Loméa - Konvencija iz Yaoundéa - konvencija UN-a - ekonomsko zbližavanje - energetska konverzija - konvertibilnost valute - Kukovi Otoci - upravna suradnja - trgovinska suradnja - kulturna suradnja - ekonomska suradnja - europska suradnja - financijska suradnja - aerosol - industrijska suradnja - institucionalna suradnja - suradnja među društvima - međunarodna suradnja - pravosudna suradnja - vojna suradnja - monetarna suradnja - politička suradnja - regionalna suradnja - namjena zemljišta - znanstvena suradnja - suradnja Jug-Jug - tehnička suradnja - prekogranična suradnja - zadruga - poljoprivredna zadruga - potrošačka zadruga - kreditna unija - koordinacija pomoći - Kopenhagen - objavljivanje cijena - zajedničko vlasništvo - Coreia do Sul (pt) - Coreia do Norte (pt) - Odbor stalnih predstavnika - korporativizam - masti - životinjska mast - biljna mast - dopisivanje - korozija - politička pripadnost - korupcija - Korzika - Kostarika - burzovna kotacija - Bjelokosna obala - doprinos za socijalnu sigurnost - pristojba na šećer - pamuk - državni udar - najam broda - Sud EZ-a - Revizorski sud EZ-a - Europski sud za ljudska prava - Međunarodni sud pravde - migracijski pokret - vodeni tok - Afganistan - cijena vrijednosnih papira - burzovni posrednik - trošak za opremu - trošak ulaganja - trošak kapitala - trošak distribucije - operativni trošak - troškovi obrazovanja - Afrasec - troškovi građenja - cijena zagađenja - troškovi zdravstva - troškovi života - trošak proizvodnje - trošak skladištenja - izravni trošak - trošak posuđivanja - trošak za plaće - dostupnost obrazovanja - Afrika - troškovi socijalne politike - umjetničko stvaralaštvo - stvaranje radnih mjesta - kredit - kratkoročni kredit - izvozni kredit - uvozni kredit - potrošački kredit - dugoročni kredit - Afrika engleskoga govornoga područja - srednjoročni kredit - trgovački kredit - dogovor o zamjeni - investicijski zajam - kreditiranje plaćanja - dokumentarni akreditiv - kredit za kupnju nekretnina - industrijski kredit - međunarodni kredit - vrhnje - središnja Afrika - mliječni sladoled - CREST (pt) - Kreta - ratni zločin - kriminologija - energetska kriza - politička kriza - ekonomski rast - sjeverna Afrika - ICRC - korepnjaci, raci - Kuba - koža - cobre (pt) - kultura - uzgajanje žita - terasna proizvodnja - proizvodnja krmnoga bilja - Južnoafrička Republika - voćarstvo - poljoprivredno-industrijska kultura - tržno povrćarstvo - trajni usjev - tradicijska kultura - hidroponi - staklenička proizvodnja - tropska poljoprivreda - proizvodnja za vlastite potrebe - kumulirana mirovinska prava - Afrika francuskoga govornoga područja - Curaçao - Cíclades (pt) - ekonomski ciklus - Danska - danske regije - parlamentarna rasprava - krčenje šuma - decentralizacija - proračunsko rasterećenje - južna Afrika - otpad - poljoprivredni otpad - industrijski otpad - neobnovljivi otpad - radioaktivni otpad - odluka - odluka Zajednice - odluka EAEC-a - zapadna Afrika - opća odluka ECSC-a - pojedinačna odluka ECSC-a - prijava ograničavajuće prakse - objava kandidature - objašnjenje glasovanja - istočna Afrika - ekonomski uzlet - dekolonizacija - prebrojavanje glasova - dekoncentracija vlasti - upravna jedinica - podjela na izborne jedinice - ukaz - porezna olakšica - proturaketna obrana - gubitak - proračunski deficit - deflacija - krčenje zemljišta - propadanje okoliša - dostupnost posla - školska dob - prijestupništvo - maloljetničko prijestupništvo - molba za zaposlenje - potrošačka potražnja - potražnja energije - ostavka vlade - zastupstvo u inozemstvu - demokracija - narodna demokracija - demokratizacija - demokratizacija obrazovanja - demografija - denaturiranje - pokvarljiva roba - Agencija za opskrbu EAEC-a - gustoća stanovništva - departman - departamento ultramarino (pt) - izdatak - izdaci za prehranu - proračunska potrošnja - novinska agencija - izdaci za potrošnju - administrativni izdatak - dodatni proračunski izdatak - nacionalni izdatak - neobvezni izdatak - obvezni izdatak - operativni izdatak - javni izdaci - depolitizacija - depopulacija - deportirana osoba - ovlašteni zastupnik - bankovni depozit - smanjenje vrijednosti kapitala - deregulacija - razoružanje - katastrofa uzrokovana ljudskim djelovanjem - prirodna nepogoda - opis radnoga mjesta - pustinja - širenje pustinje - dehidracija - povlačenje kandidature - građanski neposluh - uništavanje usjeva - EPA (en) - tjesnac - vanjski dug - javni dug - gornji dom - devalvacija - ekonomski razvoj - NEA (en) - industrijski razvoj - integrirani razvoj - regionalni razvoj - društveni razvoj - strana valuta - šećerna bolest - odnosi Sjever-Jug - diktatura - regionalno zastupstvo - imenik, leksikon - kulturna razlika - međunarodni spor - širenje informacija - širenje kulture - ograničeno kolanje - selektivno širenje informacija - veličina poduzeća - diploma - menadžment društva - direktiva - direktiva Zajednice - glasačka stega - fonoteka - govor - pristup informacijama - spolna diskriminacija - ekonomska diskriminacija - jezična diskriminacija - politička diskriminacija - rasna diskriminacija - vjerska diskriminacija - disparitet cijena - ekonomski disparitet - regionalne razlike - konzervans - dom zdravlja - prehrambeni resursi - raspoloživi energetski izvori - upravljački mehanizam - sigurnosni uređaj - signalni uređaj - disidentstvo - raspuštanje parlamenta - odvraćanje - destilacija - distributivna trgovina - distribucija energije - opskrba vodom - opskrba električnom energijom - sporazum o isključivoj distribuciji - proširenje proizvodnoga programa - diverzifikacija izvoza - nadzornik - međunarodna podjela rada - razvod - pravna doktrina - dokument - documento audiovisual (pt) - identifikacijska isprava - materijal za sjednicu - izgrađeno područje - carinski dokument - službeni dokument - parlamentarni dokument - dokumentacija - Dodecaneso (pt) - Dominika - šteta - ratna šteta - popravljanje štete - donacija - dar - carinarnica - Dubai (pt) - dvostruko oporezivanje - dvojno državljanstvo - rad na dva radna mjesta - seosko naselje - privremena dvanaestina - jaružanje - odvodnjavanje - Drenthe - pravo na obrazovanje - pravo na obavješćivanje - pravo na kulturu - gradsko naselje - pravo na pravnu zaštitu - upravno pravo - zračno pravo - protudampinška pristojba - pravo na rad - bankarsko pravo - pravo vrijednosnih papira - građansko pravo - trgovačko pravo - pravo Zajednice - politički nemiri - ustavno pravo - običajno pravo - autorsko pravo - porez na registraciju - pravo zaustavljanja - pravo poslovnoga nastana - pravo na štrajk - energetsko pravo - pravo okoliša - ekonomski agregat - svemirsko pravo - prava pojedinca - pravo konkurencije - obiteljsko pravo - ratno pravo - pravo mora - pravo na demonstracije - prava na ribolov - pristup zvanju - pravo prvokupa - pravo na povrat posjeda - pravo glasa - pravo osiguranja - patentno pravo - pravo država - prava stranaca - prava manjina - pravo trgovačkih društava - prometno pravo - stambeno pravo - radno pravo - izborno pravo - poljoprivreda kao dodatni izvor prihoda - financijsko zakonodavstvo - porezno pravo - međunarodno porezno pravo - šumarski propisi - međunarodno humanitarno pravo - međunarodno pravo - međunarodno privatno pravo - međunarodno javno pravo - organski uzgoj - pomorsko pravo - bračno pravo - nacionalno pravo - nuklearno pravo - kazneno pravo - privredni prijestup - međunarodno kazneno pravo - privatno pravo - komercijalno poljoprivredno gospodarstvo - javno pravo - agrarno pravo - socijalno zakonodavstvo - teritorijalno pravo - politička desnica - građanska prava - ljudska prava - ženska prava - ugovorno gospodarstvo - specijalna prava vučenja - damping - životni vijek - duljina studija - duljina zakupa - radno vrijeme - propisano radno vrijeme - zemlje AAMS-a - zajedničko poljoprivredno gospodarenje - Istočna Anglia - voda - vode Zajednice - pročišćena voda - voda za kupanje - žestoko alkoholno piće - unutrašnje morske vode - brdska poljoprivreda - međunarodne vode - água salgada (pt) - água subterrânea (pt) - površinska voda - teritorijalno more - água residual (pt) - trgovina poljoprivrednim proizvodima - trgovinski promet - naturalna poljoprivreda - razmjena informacija - razmjena publikacija - trgovina izvan Zajednice - trgovina unutar Zajednice - trgovina po skupinama zemalja - trgovina po zemljama - trgovina po proizvodima - uzimanje uzorka - ekstenzivna zemljoradnja - raspon plaća - rasvjeta - škola u inozemstvu - europska škola - međunarodna škola - predškola - nacionalna škola - ekologija - ekologizam - ekonometrija - pristup tržištu - intenzivna zemljoradnja - ekonomija - poljoprivredna ekonomika - kolektivna ekonomija - usklađena ekonomska mjera - ekonomija razmjera - štednja energije - strukturna prilagodba - ratna ekonomija - poslovno upravljanje - austrijske regije - sredozemna poljoprivreda - tržišna ekonomija - ekonomija osnovnih potreba - ekonomika prijevoza - kontrolirana ekonomija - ekonomija domaćinstva - ekonomika šumarstva - industrijska ekonomija - svjetska ekonomija - mješovita ekonomija - narodno gospodarstvo - poljoprivredno-prehrambena industrija - planska ekonomija - postindustrijska ekonomija - javna ekonomija - regionalno gospodarstvo - siva ekonomija - urbana ekonomija - Škotska - ekosustav - euro - poljoprivredna industrija - nakladništvo - odgoj i obrazovanje - obrazovanje kod kuće - umjetničko obrazovanje - poredbeno školstvo - osnovno obrazovanje - masovno obrazovanje - obrazovanje odraslih - obrazovanje stranaca - neformalno obrazovanje - stalno obrazovanje - tjelesni odgoj - predškolsko obrazovanje - zdravstveno obrazovanje - spolno obrazovanje - specijalno obrazovanje - sladilo - broj učenika - agronomija - radioaktivni izljev - jednaka plaća - jednako postupanje - jednakost pred zakonom - Egipat - Salvador - proširivanje tržišta - agrumi - upis birača - izbori - prijevremeni izbori - europski izbori - posredni izbori - lokalni izbori - nacionalni izbori - parlamentarni izbori - dopunski izbori - AID (pt) - predsjednički izbori - preliminarni izbori - biračko tijelo - elektrokemija - elektrometalurgija - elektronika - elektrotehnika - stočarstvo - ekonomska potpora - stočarstvo na otvorenome - uzgoj rakova - intenzivno stočarstvo - učenik - pasivno biračko pravo - odlaganje otpada - emancipacija - pakiranje - pašni tov - punjenje boca - pomoć za zapošljavanje - iseljavanje - Emilia-Romagna - Ujedinjeni Arapski Emirati - zemlje Ujedinjenih Arapskih Emirata - izdavanje vrijednosnih papira - emisija primarnoga novca - prometna nezgoda - zapošljavanje hendikepiranih osoba - uredski radnik - uredsko osoblje - javni službenik - poslodavac - posudba, pozajmica - inozemna pomoć - davanje zajma Zajednice - međunarodni zajam - javna posudba - emulgator hrane - zaduženost - energija valova - alternativna energija - izvozna pomoć - konvencionalna energija - električna energija - energija vjetra - geotermalna energija - hidroenergija - hidroelektrična energija - energija plime i oseke - nuklearna energija - obnovljiva energija - pomoć po hektaru - sunčana energija - toplinska energija - dijete - napušteno dijete - migrantsko dijete - izvanbračno dijete - jedinac - vezivanje izdataka - gnojivo - umjetno gnojivo - investicijska pomoć - organsko gnojivo - tov - politička otmica - ekonomska anketa - istraživanje potrošača - istraživanje društva - zapisivanje podataka - dokumentacijsko zapisivanje uputnice - građevinska subvencija - obogaćivanje goriva - učitelj - nastava - učenje na daljinu - poljoprivredno obrazovanje - programirano učenje - školovanje u vjerskoj školi - nastava jezika - opće obrazovanje - besplatno školovanje - pomoć modernizaciji - svjetovno školstvo - medicinska izobrazba - obvezno školovanje - izobrazba pomoćnoga medicinskoga osoblja - multidisciplinarno obrazovanje - poslijediplomsko obrazovanje - osnovnoškolsko obrazovanje - privatno školstvo - strukovno obrazovanje - državno školstvo - pomoć proizvodnji - znanstveno obrazovanje - srednjoškolsko obrazovanje - visokoškolsko obrazovanje - tehničko obrazovanje - ograničavajuća trgovačka praksa - horizontalni sporazum - protupravni sporazum - međunarodni kartel - vertikalni sporazum - pomoć u hrani - program uzajamne pomoći zemljoradnika - necarinska zapreka - carinska zapreka - tehnička zapreka - carinsko skladište - vrsta poduzeća - obrtničko poduzeće - trgovačko poduzeće - zajedničko ulaganje - poduzeće za poslove najma - prijevozno poduzeće - strano poduzeće - europsko poduzetništvo - obiteljsko poduzeće - povjereničko društvo - poduzeće za promet nekretninama - poduzeće s jednim vlasnikom - nesreća na radu - pomoć skupinama u nepovoljnu položaju - industrijsko poduzeće - multinacionalno poduzeće - privatni sektor - javni sektor - održavanje - njega usjeva - okoliš - štednja - pomoć poduzetništvu - obvezna štednja - epidemija - epidemiologija - Epir - iscrpljivanje prirodnoga izvora - Ekvador - kopitari - proračunska ravnoteža - ekološka ravnoteža - dvostrana pomoć - poljoprivredna oprema - javna infrastruktura - dijelovi vozila - elektronička oprema - industrijska oprema - equipamento sociocultural (pt) - pomoć ECSC-a - sportski objekt - istovrijednost diploma - ergonomija - vulkanska erupcija - ropstvo - eskontiranje - zračni prostor - europsko pravno područje - zelena površina - pomoć Zajednice - Španjolska - španjolske regije - zaštićena vrsta - industrijska špijunaža - testiranje - nuklearni pokus - Extremadura - dodatna pomoć za proizvode - poslovni nastan - ustanova s posebnim statusom - odgojno-obrazovna ustanova - ustanova javnih usluga - izrada proračuna - zdravstvena ustanova - kaznena ustanova - javna ustanova - kositar - zlatnodevizni standard - pomoć u nuždi - zlatni standard - država - građanski položaj - vladanje u izvanrednim prilikama - izvanredno stanje - socijalna država - Estados Unidos (pt) - državna pomoć - etanol - Etiopija - etnologija - označivanje naljepnicom - studija provedivosti - istraživanje tržišta - analiza radnoga procesa - student - strani student - ekonomska pomoć - eurokredit - eurovaluta - eurodolar - euroobveznica - eurotržište - eurokomunizam - Eurocontrol - europska desnica - Eurogrupa - Europa - robna pomoć - sjeverna Europa - južna Europa - zapadna Europa - srednja i istočna Europa - europesca (pt) - interaktivnost - eutrofikacija - proračunska procjena - procjena projekta - procjena prirodnih izvora - ponutrica - nuklearna nesreća - financijska pomoć - tehnološka procjena - izbjegavanje plaćanja poreza - ispit - poljoprivredni višak - izuzeće iz postupka EZ-a - projektni menadžment - provedba proračuna - izvršenje presude - oslobođenje od obveze odobravanja ograničavajuće prakse - carinsko izuzeće - financijska godina - odljev mozgova - zemljoradnik - poljoprivredni posjed - državno poljoprivredno gospodarstvo - mješovito poljoprivredno gospodarstvo - iskorištavanje mora - iskorištavanje prirodnih izvora - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - iskorištavanje šuma - mliječna farma - eksploziv - izvoz - izvoz kapitala - izvlaštenje - višestrana pomoć - deportacija - eksteritorijalnost - pridobivanje mineralnih sirovina - izručenje - ekstremna desnica - ekstremna ljevica - Daleki istok - fakturiranje - bespovratna pomoć - niski prihod - stečaj - glad - vrsta zemljišnoga zakupa - poljoprivredna proizvodnja na vlastitom zemljištu - mješoviti zakup posjeda - obitelj - velika obitelj - ženina/muževljeva obitelj - FAO - privatna pomoć - pšenično brašno - fašizam - životinjski svijet - EMCF - plodnost - kućanica - regionalna pomoć - migrantica - EAGGF - Odsjek EAGGF-a za pružanje jamstva - Odsjek EAGGF-a za usmjeravanje - željezo - zemljišni zakup - kolektivno poljoprivredno gospodarstvo - uzorno poljoprivredno gospodarstvo - trajekt - zdravstvena pomoć - IFLA - drvena vlakna - staklena vlakna - tekstilna vlakna - FID - IFAD - Fidži - slinavka - pomoć sektoru - žica - ribarska mreža - društvo-kći - zajednička podružnica - financiranje - kratkoročno financiranje - dugoročno financiranje - srednjoročno financiranje - socijalna skrb - financiranje Zajednice - kompenzacijsko financiranje - dodatno financiranje - financiranje pomoći - financiranje industrije - financiranje izvoza - financiranje stranke - financiranje proračuna - financiranje izbora - nacionalno financiranje - trošarina - međunarodne financije - financije jedinice lokalne uprave - javne financije - Finska - Funen - porezni sustav - UNICEF - nuklearna fisija - IEA (en) - fiksiranje cijena - utvrđivanje plaće - Pokrajina Zapadna Flandrija - Pokrajina Istočna Flandrija - žitne pahuljice - biljni svijet - cvjećarstvo - splavarenje - zrakoplovna flota - IAEA - ribarska flota - riječna flota - trgovačka flota - ciklična fluktuacija - fluktuacija cijena - ekonomska fluktuacija - strukturna fluktuacija - fluor - MMF - IASS - UNFPA - državna služba - državni službenik - europski dužnosnik - priobalno područje - morsko dno - zaklada - fond EZ-a - Ajman - zajednički fond - goodwill - ERDF - obrtni kapital - Europski monetarni fond - lijevano željezo - bušenje - bušenje u akvatoriju - prekid sjednice - šuma - zaštićena šuma - visoka šuma - niska šuma - prirodna šuma - zasađena šuma - carinske formalnosti - izobrazba menadžera - izobrazba nastavnika - formiranje cijena - izobrazba na radnom mjestu - strukovna izobrazba - prilagođavanje tečaja - obrazac - peć - dobavljač - opskrba dokumentima - troškovi postupka - školarina - troškovi izbora - režijski trošak - troškovi za lijekove - Francuska - francuski prekomorski departmani - francuska prekomorska područja - francuske regije - Franche-Comté - franšizing - oslobođenje od carinske pristojbe - prijevara - izborna prijevara - LAIA - utaja poreza - Frederiksberg - Frederiksborg - pohađanje škole - vozarina - Furlanija-Julijska krajina - Friesland - sir - polutvrdi sir - tvrdi sir - zemlje LAFTA-e - mekani sir - sir s plijesni - ovčji sir - queijo de cabra (pt) - queijo de vaca (pt) - topljeni sir - svježi sir - tvornica sira - granica - voće - jezgričasto voće - koštuničasto voće - voće sa sjemenkama - svježe voće - tropsko voće - Fujeirah (pt) - spajanje poduzeća - nuklearna fuzija - Gabon - Albanija - Galapagos - Galicija - Gambija - jamstvo - kreditno jamstvo - zajamčeni dohodak - zaštita ulaganja - skrb za djecu - alkohol - rasipanje - GATT - politička ljevica - ljevičarstvo - plin - plinovi izgaranja - zemni plin - plinovod - kemijski alkohol - zemljište na ugaru - građevinarstvo - junica - geokemija - geografija - ekonomska geografija - politička geografija - geologija - geofizika - gerontologija - menadžment - upravljačko računovodstvo - upravljanje poduzećem - gospodarenje prostorom - gospodarenje otpadom - upravljanje u ribarstvu - gospodarenje prirodnim izvorima - logistika - alkoholizam - upravljanje kadrovima - upravljanje financijama - planiranje upravljanja - Gana - divljač - Gibraltar - led - glukoza - zaljev - vlada - governo no exílio (pt) - pobunjenička vlada - prehrambena mast - industrijska mast - Alentejo - veliko poduzeće - veliki posjed - Veliki Antili - besplatna medicinska njega bolesnika - Grčka - Središnja Grčka - grčke regije - Grenada - štrajk - Algarve - Grenland - Groningen - Andska skupina - zemlje Andske skupine - interesna grupa - društvo-grupa - Grupa 10 - sporazum ADR - Alžir - politička skupina - pokret za ljudska prava - skupina kupaca - ekonomsko interesno grupiranje - proizvođačka skupina - etnička skupina - alge - jezična skupina - gruba krupica - Gvadalupa - Gvatemala - Gelderland - rat - građanski rat - rat za nezavisnost - pogranični rat - hladni rat - nuklearni rat - Gvineja - Gvineja Bisau - Ekvatorska Gvineja - Gvajana - Francuska Gvajana - obitavalište - seosko obitavalište - gradsko obitavalište - stočna hrana - prehrambena navika - kupovne navike - Pokrajina Hainault - Haiti - halogen - Hamburg - osoba s invaliditetom - usklađivanje carine - tvornički proizvedena stočna hrana - ujednačivanje poreza - Gornja Normandija - Burkina Faso - Havaji - helikopter - Hessen - dječja hrana - ljetno vrijeme - vrijeme za zastupnička pitanja - prekovremeni rad - hinduizam - povijest - histologija - holding društvo - Južni Holland - Sjeverni Holland - gotova hrana - ubojstvo - potvrđivanje - Honduras - Hong Kong - Mađarska - psihijatrijska ustanova - raspored rada - prerađeni prehrambeni proizvod - klizno radno vrijeme - vrtlarstvo - hmelj - životinjsko ulje - oraščevo ulje - maslinovo ulje - riblje ulje - teško ulje - mineralno ulje - prehrana - otpadno ulje - biljno ulje - uljara - ovrhovoditelj - humanizacija rada - ugljikovodik - vodik - hidrogeologija - prehrana životinja - hidrologija - higijena hrane - zaštita zdravlja na radu - hipoteka - politička ideologija - sporazum AETR - ljudska prehrana - slatki krumpir - IIEP - otok - Île-de-France - Guam - Kanalski Otoci - Kajmanski Otoci - Karolini - Windwardski Otoci - Ovčji Otoci - Jonski otoci - Marijanski Otoci - Leewardski Otoci - Otoci Turks i Caicos - Britanski Djevičanski Otoci - smanjenje duga - registracija društva - useljavanje - zastupnički imunitet - imunologija - utjecaj oglašavanja - imperijalizam - mjesto poslovanja - Njemačka Demokratska Republika - uvoz - porez - porez Zajednice - porez na dohodak fizičkih osoba - neposredni porez - porez na imovinu - paušalni porez - posredni porez - lokalni porez - državni porez - realni porez - porez na potrošnju - porez na bogatstvo - porez na kapitalni dobitak - porez na prijenos kapitala - porez na kapital - porez na dohodak - porez na prihod od samozapošljavanja - porez na dohodak od kapitala - njemačke regije - porez na dohodak od rada - porez na dobit - tiskanje - knjiženje - nesposobnost za rad - požar - nespojivost - međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina - Indija - odšteta - slitina - naknada iz osiguranja - potpora pri osnivanju poljoprivrednoga gospodarstva - otpremnina - zastupnička naknada - ekonomska nezavisnost - nacionalna nezavisnost - tehnološka nezavisnost - indeksiranje cijena - indeksiranje plaća - indeksiranje dokumenta - pokazatelj otklona - ekonomski pokazatelj - društveni pokazatelj - indeks cijena - Indonezija - industrijalizacija - zrakoplovna industrija - svemirska industrija - izborna koalicija - prehrambena industrija - automobilska industrija - kemijska industrija - filmska industrija - kulturna industrija - vojna industrija - indústria audiovisual (pt) - informacijska industrija - obućarstvo - dopunska naknada - komunikacijska industrija - industrija strojnih alata - ribarska industrija - ugostiteljstvo - mesoprerađivačka industrija - industrija celuloze i papira - industrija suvremene tehnologije - prerađivačka industrija - industrija pića - okvirni sporazum - pripomoć za školovanje - industrija sredstava za bojenje - industrija gnojiva - industrija plastičnih masa - uslužna djelatnost - telekomunikacijska industrija - drvna industrija - industrija gume - kožarska industrija - posmrtna pripomoć - industrija rashladnih uređaja - industrija igračaka - knjižarstvo - industrija namještaja - industrija šećera - duhanska industrija - industrija stakla - industrija odjeće - vakuumska industrija - rodiljska naknada - elektronička industrija - elektrotehnička industrija - izvozna industrija - industrija satova - hotelijerstvo - industrija informacijske tehnologije - mliječna industrija - laka industrija - teška industrija - raspodjela resursa - strojarstvo - rudarska industrija - nuklearna industrija - optička industrija - naftna industrija - farmaceutska industrija - fotografska industrija - industrija željeza i čelika - tekstilna industrija - iskorjenjivanje nepismenosti - društvena nejednakost - inflacija - informacija - trgovačka obavijest - obavješćivanje radnika - obavijest potrošaču - računalni sustavi - obrada poslovnih podataka - pohrana i pronalaženje informacija - obrada industrijskih podataka - Elzas - računalstvo u medicini - kazneno djelo - prijevozna infrastruktura - industrijska infrastruktura - inženjer - upletanje - politička smjena - zakonodavni poticaj - inovacija - poplava - samovolja u obnašanju službe - ispitivanje hrane - inspekcija rada - školska inspekcija - veterinarska inspekcija - aluminij - lučko postrojenje - nadzorno tijelo - ETUI - institucija ACP-EZ-a - institucija Europske unije - financijska ustanova - politička institucija - vjerska institucija - specijalizirana institucija UN-a - poboljšanje stanovanja - istražni postupak - glazbalo - financijski instrument - financijski instrument Zajednice - INTAL - integracija migranata - ekonomska integracija - europska integracija - unapređenje proizvodnje - monetarna integracija - politička integracija - regionalna integracija - društvena integracija - intelektualac - opredijeljenost birača - ekonomska međuovisnost - onemogućavanje zapošljavanja u javnim službama - sporazum EZ-a - oplemenjivanje bilja - kamata - trgovački posrednik - Radnička internacionala - Socijalistička internacionala - prisilna hospitalizacija u psihijatrijsku bolnicu - pitanje postavljeno ministru - prevođenje - melioracija tla - tumačenje prava - financijska intervencija - tržišna intervencija - izum - ulaganje - ulaganje u inozemstvu - ulaganje Zajednice - izravno ulaganje - strano ulaganje - industrijska investicija - međunarodno ulaganje - privatno ulaganje - javno ulaganje - regionalno ulaganje - nepovredivost doma - jod - Irak - Iran - Zapadni Irian - uređenje radnoga vremena - Irska - Sjeverna Irska - irske regije - UNRISD - islam - Island - ISO - izoglukoza - izolator - razvoj šumarstva - izolacija građevine - zvučna izolacija - toplinska izolacija - izolacionizam - Izrael - Italija - talijanske regije - ugar - Jamajka - vodoprivredni radovi - Japan - kućni povrtnjak - Java - igre na sreću - mlada osoba - mladi radnik - Olimpijske igre - Joint European Torus - Jordan - službeni list - gospodarenje vodom u poljoprivredi - neprekidno radno vrijeme - judaizam - sudac - presuda - upravni sud - građanski sud - specijalizirani sud - seoski razvoj - redovni sud - vojni sud - kazneni sud - sud za maloljetnike - sud za socijalne sporove - viši sud - globa - jurisprudência (pt) - jurisprudência CE (pt) - voćni sok - sok od povrća - juta - Kambodža - kapok - Kenija - amandman - Kiribati - Kuvajt - Reunion - oznaka kakvoće - laktoza - vuna - mlijeko - mlijeko za piće - trgovinski sporazum - mliječni koncentrat - nekuhano mlijeko - obrano mlijeko - mlijeko u prahu - punomasno mlijeko - fermentirano mlijeko - homogenizirano mlijeko - pasterizirano mlijeko - sterilizirano mlijeko - kondicioniranje tla - plasiranje novoga proizvoda - Estado federado (pt) - jezik - strani jezik - materinski jezik - Languedoc-Roussillon - Laos - kunić - Lacij - Amerika - zakonitost - zakonodavstvo - propisi o hrani - protudampinško zakonodavstvo - protutrustovsko zakonodavstvo - zakonodavna delegacija - propisi o lijekovima - propisi o zaštiti bilja - zdravstveno zakonodavstvo - školsko zakonodavstvo - veterinarsko zakonodavstvo - trajanje mandata - samoobrana - legitimnost - povrće - lukovičasto povrće - lisnato povrće - plodonosno povrće - Srednja Amerika - korjenasto povrće - svježe povrće - mahunasto povrće - Leinster - Lesoto - životinjska leukoza - Libanon - liberalizam - Sjeverna Amerika - liberalizacija trgovine - Liberija - sloboda udruživanja - sloboda izražavanja - sloboda mišljenja - sloboda komuniciranja - sloboda tiska - sloboda plovidbe - Južna Amerika - sloboda okupljanja - sloboda trgovanja - sloboda vjeroispovijedi - knjižara - slobodno kretanje kapitala - slobodno kretanje roba - Latinska Amerika - slobodno kretanje osoba - slobodno kretanje radnika - slobodna konkurencija - sloboda samoodređenja - slobodni protok robe - sloboda pružanja usluga - Libija - patentna dozvola - trgovinska dozvola - izvozna dozvola - azbest - uvozna dozvola - prijevozna dozvola - otkaz - kolektivni otkaz - višak radnika - Lihtenštajn - pluto - Pokrajina Liege - lovište ribe - radno mjesto - škrob - prijevozne linije - lignit - Arapska liga - zemlje Arapske lige - Ligurija - Limburg - Pokrajina Limbourg - tržišno ograničenje - sporazum o pridruživanju - Amnesty International - gazirano piće - Limousin - lan - laneno sjeme - ingot - lingvistika - liker - likvidacija - amortizacija - likvidacijska prisilna uprava - likvidacija izdataka - likvidnost tržišta novca - međunarodna likvidnost - vezana stranačka lista - popis birača - književnost - siva literatura - otkup javnoga duga - priobalje - dostava - smještaj energetskoga postrojenja - localização da produção (pt) - najam nekretnina - unajmljivanje na otplatu - isključenje s rada - stanovanje - nepismenost - stambena višekatnica - obiteljska kuća - habitação insalubre (pt) - subvencionirano stanovanje - programska oprema - zakon - zakon o proračunu - okvirni zakon - dokolica - Lombardija - Lorraine - niska stanarina - mazivo - igroteka - protupožarna zaštita - mjere za kontrolu zagađenja - borba protiv kriminala - borba protiv stvaranja otpada - klasna borba - analiza troškova i koristi - Luksemburg - Pokrajina Luksemburg - lucerna - liofilizacija - Makao - stroj - poljoprivredni strojevi - uredska oprema - analiza troškova i djelotvornosti - kombajn - hidraulični stroj - strojni alat - pneumatski stroj - tekstilni stroj - Mašrek - makroekonomika - Madagaskar - Madeira - input-output analiza - supermarket - diskont - Magreb - magistrat - magnezij - radna snaga - poljoprivredna radna snaga - obiteljska radna snaga - radnica - analiza vode - očuvanje radnih mjesta - održavanje mira - cereal, milho, trigo (pt) - nakladnik - apsolutna većina - punoljetnost - većinsko glasovanje - politička većina - kvalificirana većina - šutljiva većina - analiza informacija - obična većina - bolest - bolest životinja - bolest dišnoga sustava - bolest srca i krvožilnoga sustava - endemijska bolest - zarazna bolest - mentalna bolest - profesionalna bolest - tropska bolest - bolest bilja - nezadovoljstvo mladeži - Poluotočna Malezija - Malavi - Malezija - Maldivi - Mali - neishranjenost - Falklandi - slad - demografska analiza - Malta - morski sisavac - Kanal La Manche - punomoć - izborna funkcija - mangan - kulturni događaj - manioka - analiza bilance - nekvalificirani radnik - školski udžbenik - maoizam - tržište - ročno tržište - poljoprivredno tržište - poljoprivredno tržište Zajednice - tržište trenutačnih isporuka - analiza troškova - zajedničko tržište - Arapsko zajedničko tržište - zemlje Arapskoga zajedničkoga tržišta - tržište Zajednice - ugovor o opskrbi - izravno ugovaranje - ugovor o izvođenju javnih radova - devizno tržište - ekonomska analiza - tržište roba - tržište rada - inozemno tržište - financijsko tržište - tržište zemljišta - domaće tržište - međunarodno tržište - otvoreno tržište - tržište novca - javni ugovor - financijska analiza - službeno tržište - Marke - margarin - trgovačka marža - granica fluktuacije - marginalizacija - brak - Maroko - društvena analiza - zaštitni znak - Martinik - marksizam - proračunska masa - ponuda novca - građevni materijal - vatrostalni materijal - rasvjetna oprema - anarhizam - građevinska oprema - uređaji za bušenje - dizala i prenosila - električna oprema - mehanička oprema - matematika - mliječna masnoća - plastika - Asean - sirovina - radioaktivne tvari - Mauricijus - Mauritanija - Mayotte - zemlje CACM-a - precizna mehanika - industrija strojeva - zemlje Aseana - mehanizacija - mehanizacija poljoprivrede - mehanizam valutnih tečajeva - mehanizam potpore - medicina - medicina rada - sprečavanje bolesti - školska medicina - veterinarska medicina - klanje životinja - Acordo de Bretton Woods (pt) - anatomija - pučki pravobranitelj - megalopolis - Melanezija - melasa - kućanstvo - poljoprivredno domaćinstvo - mjesečna plaća - stolarstvo - metalna stolarija - ratni veteran - more - Baltičko more - Irsko more - Andaluzija - Andora - Norveško more - Sjeverno more - anhidrid - Sredozemno more - živa - mjera s jednakim učinkom - metal - crni metal - teški metal - neželjezni metal - plemeniti metal - nemetal - životinja za klanje - metalurgija praha - napoličarenje - suražica - meteorologija - metanol - istraživačka metoda - statistička metoda - mjeriteljstvo - glavni grad, metropola - domaća korisna životinja - Meksiko - Mezzogiorno - microeconomia (pt) - mikroforma - Mikronezija - Pirineji-Jug - Istočni Midlands - Zapadni Midlands - med - tegleća životinja - migracija - dnevna migracija - povratna migracija - obiteljska migracija - prisilna migracija - pogranična migracija - nezakonita migracija - unutrašnja migracija - migração interurbana (pt) - klirinški sporazum - domaća životinja - migração intra-urbana (pt) - migracija u Zajednici - migracija radi posla - seoska migracija - migracija sa sela u grad - sezonska migracija - radno okruženje - školsko okruženje - militantni politički djelatnik - rasplodna životinja - militarizacija svemira - militarizam - proso - željezna rudača - neželjezna rudača - nemetalna rudača - mineralogija - živa životinja - javno tužiteljstvo - ministar - maloljetnost - nacionalna manjina - spolna manjina - mlin, mlinarstvo - projektil - metalni namještaj - pokretljivost radne snage - prenosivost zemljišnoga vlasništva - prostorna pokretljivost - promjena prebivališta - učenička pokretljivost - društvena pokretljivost - način financiranja - način glasovanja - način prijevoza - ekonomski model - modernizacija društva - modernizacija industrije - modernizacija poljoprivrednoga gospodarstva - izmjena proračuna - Molise - mekušac - godišnjak - Molučki Otoci - molibden - Monako - ustavna monarhija - univerzalizam - Mongolija - novac - rezervna valuta - elektronički prijenos sredstava - papirni novac - međunarodna valuta - nacionalna valuta - depozitni novac - jednodomni sustav - monokracija - monografija - monopol - monopson - državni monopol - uvozni monopol - Antarktika - informacijski monopol - fiskalni monopol - Montserrat - planina - novčana kompenzacija za devizno ujednačivanje - etika - javni moral - stopa smrtnosti - smrtnost dojenčadi - smrtnost prema zanimanjima - motor - prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi - motivacija potrošača - antibiotik - politička motivacija - pokret za autonomiju - proturasistički pokret - politički stav - kretanje kapitala - ženski pokret - pokret mladeži - pokret za nacionalno oslobođenje - sporazum o komplementarnosti - ekološki pokret - Europski pokret - radnički pokret - seljački pokret - socijalni pokret - komunikacijska sredstva - sredstva javnoga priopćavanja - sredstvo za poljoprivrednu proizvodnju - prijevozna sredstva - srednje poduzeće - srednji posjed - Mozambik - višejezičnost - višestranački sustav - Munster - muzej - glazba - Britanska Zapadna Indija - gljivarstvo - NAFO - Namibija - Pokrajina Namur - natalitet - nacionalsocijalizam - nacionalizacija - Francuska Zapadna Indija - nacionalizam - državljanstvo - državljanstvo pravnih osoba - naturalizacija - Nauru - Navarra - zračni promet - riječno brodarstvo - morsko brodarstvo - Nizozemski Antili - teretni brod - riječni tegljač - trgovac - kolektivno pregovaranje - Tokijski krug - Dillonov krug - Kennedyijev krug - carinski pregovori - antisemitizam - Nepal - neutralnost - Novi instrument Zajednice - Nikaragva - nikal - Niger - razina obrazovanja - stupanj zagađenja - Pokrajina Antwerpen - životni standard - razina buke - palmov orah - nomadska migracija - nomenklatura - proračunska klasifikacija - nazivlje poljoprivrednih proizvoda - carinska nomenklatura - Anzus - nesvrstanost - nezavisni zastupnik - nenasilje - Sjeverni Jutland - Nord-Pas-de-Calais - normizacija - norma - norma za živežne namirnice - zemlje Anzusa - biološka norma - marketinški standard - radna norma - društvena norma - javni bilježnik - apartheid - novi ekonomski poredak - Nova Kaledonija - Novi Zeland - štetno djelovanje - nevaljanost izbora - stopa sklapanja braka - ICAO - APO - sporazum o suradnji - osoba bez državljanstva - prigovor savjesti - obveznica - obveza uzdržavanja - ugovorna odredba o nekonkuriranju - prepreka razvoju - AMCO - países OCAM (pt) - aperitiv - OECD - zemlje OECD-a - ocean - Antarktički ocean - Arktički ocean - Atlantski ocean - Indijski ocean - Tihi ocean - Oceanija - oceanografija - pčelarstvo - OCAS - zemlje OCAS-a - OAS - zemlje OAS-a - Leste de Storebælt (pt) - jaje - umjetnina - EPO - pravosudni službenik - oprema za snimanje - slobodno radno mjesto - raspoloživa energija - ponuda i potražnja - oferta pública de aquisição (pt) - ILO - maslinarstvo - naftovod - mikroelement - oligopol - oligopson - maslina - PLO - Oman - Umbrija - ombudsman EZ-a - IMO - WMO - WIPO - WHO - Unido - OAPEC - OPEC - zemlje OPEC-a - bankarstvo - burzovna transakcija - devizna transakcija - javno mnijenje - Ured za službene publikacije EZ-a - oporba - politička oporba - zlato - računalo - uredba - mjerni uređaj - dnevni red - strukovno društvo - javni red - órgão comunitário (pt) - organigrama (pt) - upravna organizacija - afrička organizacija - afroazijska organizacija - precizni instrument - američka organizacija - arapska organizacija - azijska organizacija - zajednička organizacija tržišta - kulturna organizacija - organizacija nastave - radijska oprema - organizacija proizvodnje - strukovno organiziranje - Organizacija Ujedinjenih naroda - ustroj stranke - organizacija prijevoza - organizacija tržišta - Varšavski pakt - organizacija rada - televizijska oprema - organiziranje izbora - europska organizacija - međuvladina organizacija - međunarodna organizacija - latinoamerička organizacija - nevladina organizacija - elektronička naprava - ječam - poljoprivredna smjernica - profesionalno savjetovanje - obrazovno usmjeravanje - siroče - Statistički ured EZ-a - NATO - zemlje NATO-a - SEATO - Afrička unija - Uganda - poljoprivredno oruđe - ručni alat - objekt niskogradnje - proizvodni radnik - kvalificirani radnik - polukvalificirani radnik - Overijssel - ovca - proizvod od jaja - oksid - kisik - ozon - plaćanje - plaćanje unaprijed - poziv na javni natječaj - međunarodno plaćanje - plaćanje unutar Zajednice - kruh - Pakistan - glasovanje za kandidate s različitih lista - Panama - košara valuta - pekarstvo - izravna primjenjivost - papel (pt) - Papuanska Nova Gvineja - kvazifiskalno opterećenje - Paragvaj - parazitologija - vozni park - vozni park pružnih vozila - nacionalni park - provedba zakona - zemljišna čestica - samohrani roditelj - srodstvo - tečajni paritet - paritet kupovne moći - parlament - Europski parlament - državni parlament - regionalni parlament - zastupnik - provedba prava Zajednice - zastupnik u Europskom parlamentu - dioba imovine - komunistička stranka - konzervativna stranka - demokratska stranka - kršćansko-demokratska stranka - ekološka stranka - europska stranka - primjena sunčane energije - liberalna stranka - politička stranka - republikanska stranka - socijaldemokratska stranka - socijalistička stranka - laburistička stranka - jednostranački sustav - dioničarstvo - sudjelovanje žena - sudjelovanje radnika - ocjenjivanje osoblja - odaziv birača - političko sudjelovanje - društveno sudjelovanje - putovnica - europska putovnica - pasterizacija - tjestenina - sporazum o slobodnoj trgovini - naučnik - proizvodnja tjestenine - kulturna baština - organizacija poslodavaca - 2Bićanić. osiromašenje - siromaštvo - brodska zastava - zastava pogodnosti - strukovno naukovanje - pridružena zemlja - Nizozemska - nizozemske prekomorske zemlje i područja - nizozemske regije - Baskija - Wales - zemlje Istočnoga bloka - ponuda - Regija Loire - zemlja davatelj - zemlje u razvoju - prekomorske zemlje i područja - industrijalizirana zemlja - zemlja članica - najslabije razvijena zemlja - treća zemlja - cestarina - životinjska koža - opskrba naoružanjem - ribolov uz obalu - slatkovodni ribolov - ribolov na otvorenom moru - industrijsko ribarstvo - morski ribolov - riblji otpad - tradicionalni ribolov - ribar - opskrba energijom - nova obrazovna metoda - smrtna kazna - Peloponez - teglenica - nestašica - nestašica hrane - financijsko ujednačivanje - akvakultura - aktivna dorada - pasivna dorada - ribolovna sezona - prijelazno razdoblje EZ-a - vozačka dozvola - europska vozačka dozvola - dozvola za građenje - Akvitanija - dozvola za ribolov - radna dozvola - Peru - personalizacija vlasti - starija osoba - razvedena osoba - vjenčana osoba - Saudijska Arabija - pravna osoba - fizička osoba - rastavljena osoba - samac - udovac - osoblje - zemaljsko osoblje - osoblje EZ-a kategorije A - orašac - osoblje EZ-a kategorije B - osoblje EZ-a kategorije C - osoblje EZ-a kategorije D - vozači - prijevozno osoblje - pravna struka - posada - zatvorsko osoblje - Aragon - financijski gubitak - životinjska kuga - pesticid - malo poduzeće - mala i srednja poduzeća - mali posjed - gradić - Mali Antili - peticija - petrokemija - petrodolar - petróleo (pt) - farmakologija - Filipini - gledanje na, pristup - politička filozofija - financijska arbitraža - fosfor - fotokemija - solarna ćelija - fiziologija rada - nuklearna fizika - Pikardija - rezervni dio - Pijemont - međunarodna arbitraža - dragi kamen - goriva ćelija - piratstvo - uzgoj riba - biciklistička staza - investicijski posao - carinski limit - politička arbitraža - ravnica - protukrizni plan - urbanistički plan - Plan iz Colomba - razvojni plan - plan financiranja - plankton - uzgajanje ukrasnog drveća i grmlja - planiranje obrazovanja - planiranje obitelji - planiranje proizvodnje - planiranje prijevoza - tržišno planiranje - ekonomsko planiranje - financijsko planiranje - stablo - industrijsko planiranje - nacionalno planiranje - regionalno planiranje - sektorsko planiranje - sadnica - nasad - vodena biljka - krmna biljka - industrijska biljka - uljarica - crnogorično drvo - korjenjača i gomoljača - tekstilna biljka - tropska biljka - plastenička proizvodnja - plastifikator - ploča - politički program - epikontinentalni pojas - platina - gips, žbuka - bjelogorično drvo - puna zaposlenost - olovo - plutonij - pneumatik - UNDP - UNEP - veličina i težina vozila - prodajno mjesto - riba - slatkovodna riba - morska riba - svježa riba - Poitou-Charentes - policija - istražni odjel - agrarna politika - zajednička agrarna politika - nacionalna agrarna politika - regionalna agrarna politika - prehrambena politika - bankarska politika - proračunska politika - trgovinska politika - zajednička trgovinska politika - politika Zajednice - sporazum o dobrovoljnom ograničenju - arheologija - politika zapošljavanja Zajednice - zajednička ribarska politika - zajednička politika cijena - zajednička politika prijevoza - kratkoročna ekonomska politika - kulturna politika - politika pružanja pomoći - politika štednje - intervencijska politika - politika ulaganja - obrambena politika - razvojna politika - politika financiranja - prosvjetna politika - politika zapošljavanja - poslovna politika - politika okoliša - arhitektura - informacijska politika - komunikacijska politika - politika konkurencije - politika građenja - politika ribarstva - politika poljoprivredne proizvodnje - istraživačka politika - zdravstvena politika - politika rađanja - proizvodna politika - solarna arhitektura - politika potpore - demografska politika - blokovska politika - devizna politika - izvozna politika - uvozna politika - politika cijena - politika dohodaka - politika plaća - arhiv - politika poljoprivrednoga ustrojstva - transportna politika - kreditna politika - stambena politika - ekonomska politika - energetska politika - europska obrambena politika - vanjska politika - politika obitelji - financijska politika - Arktik - porezna politika - politika šumarstva - vladina politika - industrijska politika - unutrašnja politika - migracijska politika - monetarna politika - poljoprivredna monetarna politika - lučka politika - zajednička lučka politika - srebro - regionalna politika - regionalna politika Zajednice - socijalna politika - strukturna politika - carinska politika - zajednička carinska politika - zagađivalo - atmosfersko zagađivalo - zagađivalo voda - zagađenje - Argentina - zagađenje bukom - atmosfersko zagađenje - kemijsko zagađenje - zagađenje s kopna - zagađenje voda - zagađenje hrane - zagađenje obale - zagađenje plovnih putova - zagađenje tla - zagađenje mora - suho ratarenje - organsko zagađenje - zagađenje poljoprivrednoga podrijetla - radioaktivno zagađenje - zagađenje stratosfere - toplinsko zagađenje - prekogranično zagađenje - Poljska - mješoviti uzgoj - polimer - Polinezija - Francuska Polinezija - krumpir - toplinska crpka - radno aktivno stanovništvo - radno stanovništvo u poljoprivredi - zaposlene osobe - radno sposobno stanovništvo - stanovništvo svijeta - nezaposleno stanovništvo - ribarski ugovor - kemijsko oružje - seosko stanovništvo - gradsko stanovništvo - svinja - ribarska luka - Portoriko - Portugal - portugalske regije - vladajući položaj - poštanske i telekomunikacijske usluge - konvencionalno oružje - kalij - razvojni potencijal - Apulija - sirgagem (pt) - prašina - politička ovlast - proračunske ovlasti - kupovna moć - pravo procjene - pravo provedbe - pravo poticanja - pravo nadzora - pravo odlučivanja - pravo pregovaranja - pravo ratifikacije - diskrecijsko pravo - izvršna vlast - sudbena vlast - zakonodavna vlast - zakonska ovlast - javne vlasti - pretpakiranje - opće povlastice - poljoprivredna pristojba - pristojba Europske zajednice za ugljen i čelik - prvi posao - rano djetinjstvo - nuklearno oružje - priprema tla - izuzeće od izvršenja kazne - predsjednik parlamenta - novinski fotograf, tisak - političko novinarstvo - obiteljska mirovina - pružanje usluga - taktičko nuklearno oružje - obiteljska naknada - socijalni dodatak - zajam - zajam EIB-a - zajam ECSC-a - zajam Zajednice - zajam Euratoma - sprečavanje zagađenja - kratkoročno predviđanje - dugoročno predviđanje - srednjoročno predviđanje - predviđanje proračuna - ekonomsko predviđanje - primat prava - primat prava Zajednice - novčana nagrada - premija za klanje stoke - premija za krčenje zemljišta - premija za neizlazak na tržište - premija osiguranja - premija za skladištenje - rano voće i povrće - "načelo ""zagađivač plaća""" - ekonomski prioritet - oružane snage - donošenje odluke - politički zatvorenik - uskrata prava - cijene - raspon cijena - izvozna cijena - uvozna cijena - potrošačka cijena - profesionalna vojska - proizvođačka cijena - poljoprivredne cijene - cijena hrane - cijena CIF-a - nabavna cijena - granična cijena - interventna cijena - normirana cijena - sporazum o cijenama - vojna oprema - ponuđena cijena - orijentacijska cijena - osnovna cijena - cijena aktiviranja - maloprodajna cijena - veleprodajna cijena - cijena energije - cijena poljoprivrednoga zemljišta - tržišne cijene - referentna cijena - aromatiziranje - cijena povlačenja s tržišta - cijena koštanja - prag cijene - zaštitna cijena - pristojba za parkiranje - prodajna cijena - cijena robe - diskriminacijska cijena - zemljišna zakupnina - cijena na svjetskom tržištu - upravno rješenje - unaprijed utvrđena cijena - cijena FOB-a - cijena franko-granica - inicijalna cijena - zajamčena cijena - nametnuta cijena - ciljana cijena - industrijska cijena - slobodna cijena - najviša cijena - navodnjavanje - najniža cijena - zajamčena najniža cijena - prosječna cijena - povlaštena cijena - snižena cijena - dostavna cijena - reprezentativna cijena - umjetnost - reprezentativna tržišna cijena - društveni problem - gradski problem - kemijski proces - električni proces - fizikalni proces - upravni postupak - postupak ukidanja subvencije - popularna umjetnost - proračunski postupak - građanski postupak - stegovni postupak - sudski postupak - zakonodavni postupak - parlamentarni postupak - kazneni postupak - Bliski istok - poklon - proizvodnja - proizvodnja na pokretnoj traci - poljoprivredna proizvodnja - proizvodnja hrane - uzgajanje životinja - obrtnička proizvodnja - proizvodnja Zajednice - neprekinuta proizvodnja - proizvodnja energije - proizvodnja vodika - masovna proizvodnja - ribarski proizvod - nedovoljna proizvodnja - industrijska proizvodnja - svjetska proizvodnja - domaća proizvodnja - biljna proizvodnja - proizvodnost - poljoprivredna proizvodnost - ukrasni predmet - proizvodnost zemljišta - radna produktivnost - proizvod od žita - voćni proizvod - proizvod od povrća - riblji proizvod - proizvod od šećera - poljoprivredni proizvod - prehrambeni proizvod - dorađeni prehrambeni proizvod - proizvod životinjskoga podrijetla - mesni proizvod - kemikalija - anorganski kemijski proizvod - proizvodni koncentrat - pakirani proizvod - smrznuti proizvod - kozmetički proizvod - sportska oprema - ambalaža - sredstvo za čišćenje - primarni proizvod - slastičarski proizvod - proizvod masovne potrošnje - zamjenski proizvod - dehidrirani proizvod - dijetetski proizvod - drvni proizvod - higijenske potrepštine - nepakirani proizvod - dimljeni proizvod - industrijski proizvod - zapaljivi proizvod - instant-proizvod - bruto domaći proizvod - hrana konzervirana zračenjem - mliječni proizvod - liofilizirani proizvod - industrijski proizvedena roba - metalni proizvod - rudarski proizvod - domaći proizvod - bruto nacionalni proizvod - novi proizvod - proizvod s podrijetlom - naftni proizvod - farmaceutski proizvod - kućanski predmet - bjelančevinasti proizvod - dekonzervirani proizvod - hlađeni proizvod - bruto regionalni proizvod - usoljeni proizvod - industrijski poluproizvod - osjetljivi proizvod - duboko smrznuti proizvod - tekstilni proizvod - obrtnik - veterinarski proizvod - trgovačko zanimanje - zvanje u financijskoj struci - slobodno zvanje - zdravstveni djelatnik - pomoćno medicinsko zvanje - WFP - akcijski program - program pomoći - nastavni plan i program - istraživački program - izborni program - znanstveni napredak - investicijski projekt - nacrt proračuna - vladin prijedlog zakona - istraživački projekt - industrijski projekt - unapređenje prodaje - unapređenje trgovine - poticanje ulaganja - podizanje stambenih naselja - unapređenje - izborna promidžba - prijedlog EZ-a - reproduktivna umjetnost - nevladin prijedlog zakona - javna imovina - zemljišno vlasništvo - poljoprivredno zemljišno vlasništvo - nekretnina - industrijsko vlasništvo - intelektualno vlasništvo - osobna imovina - privatna imovina - Aruba - ispitivanje mineralnih ležišta - dugoročna procjena mogućnosti - prostitucija - zaštita od buke - zaštita okoliša - zaštita životinjskoga svijeta - zaštita biljnoga svijeta - zaštita privatnosti - ESA - zaštita životinja - zaštita dioničara - zaštita komunikacija - zaštita sloboda - zaštita manjina - diplomatska zaštita - zaštita potrošača - sporazum o specijalizaciji - Azija - zaštita tržišta - zaštita kulturne baštine - zaštita krajolika - zaštita tla - skrb za majku i dijete - protekcionizam - životinjska bjelančevina - sintetička bjelančevina - mliječna bjelančevina - južna Azija - biljna bjelančevina - protokol uz sporazum - protokol o šećeru - prototip - Provansa-Alpe-Azurna obala - pokrajina - psihijatrija - psihologija - psihologija rada - publikacija - publikacija Zajednice - objava zakona - oglašavanje - zloupotreba oglašavanja - objavljivanje rezultata poslovanja - objava pristojbi - Katar - politički azil - stručna sprema - kakvoća okoliša - kakvoća života - kakvoća proizvoda - iskrcani ulov ribe - podčinjena klasa - pismeno pitanje - usmeno pitanje - zastupničko pitanje - raskuživanje - kvorum - kvota ulova - izborna kvota - radioaktivnost - emitiranje, radiotelevizijsko emitiranje - zaštita od radioaktivnoga zračenja - Opća skupština UN-a - rafiniranje nafte - prerada šećera - grožđe - naziv tvrtke - repatrijacija kapitala - izvještaj - odnos poljoprivrede i trgovine - odnos poljoprivrede i industrije - godišnji izvještaj - odborski izvještaj - izvještaj o rezultatima istraživanja - usklađivanje zakonodavstava - približavanje politika - Ras al-Khaimah - porezna osnovica - ratifikacija sporazuma - omjer - nuklearni reaktor - strukovna prekvalifikacija - ponovno naoružavanje - reosiguranje - popis - popis stanovništva - pomoć u izobrazbi - ekonomska recesija - prihod - izvozni prihod - dopustivost pravne radnje - istraživanje - agronomsko istraživanje - primijenjeno istraživanje - istraživanje energije - pretraživanje dokumenta - istraživanje okoliša - šumarsko istraživanje - istraživanje u ribarstvu - industrijsko istraživanje - medicinsko istraživanje - znanstveno istraživanje - žetva - preporuka - preporuka Zajednice - ekonomski sporazum - program uzajamne pomoći - preporuka ECSC-a - preporuka EAEC-a - priznavanje istovrijednosti diploma - obnova gospodarstva - prijelaz na vrtlarstvo - prijelaz na stočarstvo - industrijska konverzija - prijelaz na proizvodnju govedine - preusmjeravanje proizvodnje - žalba tijelu upravne vlasti - zahtjev za poništenje - tužba zbog propuštanja - tužba zbog neispunjenja ugovorne obveze - pronalaženje osoblja - udruga - obnova energije - ponovno iskorištavanje kapitala - recikliranje otpada - aromatična biljka - smanjenje snaga - ljekovita biljka - sojino ulje - suncokretovo ulje - skraćenje radnoga vremena - carne de caça (pt) - kunićetina - kukuruzno ulje - smanjivanje carine - obrano mlijeko u prahu - reeskont - revalvacija - ponovni izvoz - osušeni proizvod - sredstvo za zgušćivanje - skraćeni postupak - pomoć poljoprivredi - referendum - trgovinska povlastica Zajednice - upravna reforma - reforma zajedničke agrarne politike - agrarna reforma - reguliranje poljoprivredne proizvodnje - obrazovna reforma - poljoprivredna kvota - zajamčeni prag proizvodnje - alternativna poljoprivredna proizvodnja - porez na ulja i masti - zemljišna reforma - zapostavljeno poljoprivredno područje - zemljoradnica - mladi poljoprivrednik - pravosudna reforma - udruživanje poljoprivrednih gospodarstava - poljoprivredni prihod - sredstvo za zaštitu bilja - izbjeglica - herbicid - bjesnoća - mljekarstvo - nadomjestak za žito - politički izbjeglica - šumarska udruga - odbijanje ponude - proizvodnja drva - šumsko vlasništvo - državna šuma - privatna šuma - uskraćivanje prodaje - uzgoj školjkaša - ribarska proizvodnja - povlastica za ribolov - autoritarni režim - sustav pomoći - razdvajanje poduzeća - transnacionalna korporacija - sporazum o isključivoj kupovini - poduzeće od javnoga interesa - sporazum o selektivnoj distribuciji - zemljoposjednički sustav - elektronička pošta - prekogranični tok podataka - komercijalni mediji - ekonomski sustav - lokalni mediji - privatni mediji - vojni režim - prijenosna mreža - videofonska konferencija - europska televizija - parlamentarni sustav - pretplatnička televizija - videoteks - kućno računalstvo - pohrana informacija - politički sustav - računalni namjenski programi - računalni kriminal - propisi o obradi podataka - umjetna inteligencija - regija - Službeni list EU-a - računalno piratstvo - poljoprivredno područje - praćenje regularnosti izbora - obnašanje nekoliko dužnosti - izborni rezultat - prijenos ovlasti - Briselska regija - parlamentarno izaslanstvo - glasačka dob - federalizam - obalno područje - plebiscit - raspodjela glasova - savjetodavno pravo - razvojno područje - pravo imenovanja - povlastica - radikalna stranka - planinsko područje - zapostavljeno područje - prisilni nestanak - politička manjina - policijska provjera - pacifizam - civilna zaštita - ekonomska regija - delegirano glasovanje - konzorcij - Flandrija - izvršno tijelo - vladin program - pogranično područje - tržišna potpora - ekonomska konverzija - industrijsko područje - pomoć daljnjemu razvoju - pomoć za restrukturiranje - pomoć prodaji - pomoć industriji - preraspodjela prihoda - sredozemna regija EZ-a - humanitarna pomoć - pomoć izbjeglicama - pomoć postradalima - pomoć u razvoju - prioritetno područje - seosko područje - novoindustrijalizirana zemlja - turističko područje - socijalna ekonomija - računi narodnoga gospodarstva za poljoprivredu - Valonska regija - studija o utjecaju - ekonomska posljedica - postupak usklađivanja - regionalizacija - podzemna željeznica - veliko vozilo - svemirski prijevoz - svemirska letjelica - regionalizacija trgovine - svemirska postaja - regionalizam - iznajmljivanje vozila - prijevozno odredište - propis - plovidbena dozvola - cijena prijevoza - uredba Zajednice - odobrenje pristojbi - lučki promet - uredba EAEC-a - kontrola prometa - prijevozna kvota - tržište prijevoznih usluga - registracija vozila - isprave vozila - rješavanje sporova - duljina putovanja - prijevoz velikim brzinama - prijevozna isprava - vrijeme vožnje - provjera ispravnosti cesta - putnička agencija - financijski propis - ugovor o prijevozu - član društva - stečajna nagodba - trgovinski propisi - urbanistički propisi - zračna linija - cestovni promet - propisi o lovu - brodarska politika - pomorska konferencija - prometni propisi - potapanje otpada - pohrana otpada - građevinski propisi - otrovna tvar - vozilo koje ne zagađuje - iskorištavanje podmorja - nadomještanje prirodnih izvora - utjecaj na okoliš - nadziranje okoliša - seizmičko nadziranje - zaštita obale - kontrola brzine - vodoprivreda - kontrola ograničavajuće prakse - geofizički okoliš - voda stajaćica - reguliranje ulaganja - morski svijet - biljni i životinjski svijet - osiguranje - reguliranje cijena - biljni fond - ušće - poljoprivredna nepogoda - carinski propisi - defolijacija - erozija - zagađenje motornim vozilima - propisi o prijevozu - zagađenje naftom - zagađenje metalima - zagađenje s brodova - industrijsko zagađenje - stabilizacija tržišta - izvozna pristojba - uvozna pristojba - kontrola rađanja - nedopuštena trgovina - agencija za tržišne intervencije - Nimexe - regulacija trgovačkih poslova - oznaka podrijetla - postupak privremene obustave plaćanja carinskih pristojbi - ponovni uvoz - povrat carine - reintegriranje u nastavu - carinsko područje EZ-a - društvena rehabilitacija - jedinstveni dokument - pojednostavljivanje carinskih formalnosti - neprihvaćanje proračuna - specifikacija carinskih naslova - trgovinski odnosi - financijski sporazum - osiguranje izvoznih kredita - toplinsko pražnjenje - kompenzacijska trgovina - izvoz Zajednice - uvoz Zajednice - roba i usluge - oživljavanje ekonomije - poluproizvod - dvostrani odnosi - investicijska dobra - rabljena roba - integrirana trgovina - kulturne veze - potrošnja poluproizvoda - svjetska potrošnja - marketing na prodajnom mjestu - teorija marketinga - diplomatski odnosi - trgovinski sajam - cijena bez poreza - radni odnosi - prodaja s gubitkom - samoposluživanje - udružena maloprodaja - pokretna trgovina - samostalni trgovac na malo - lanac prodavaonica - odnos škole i gospodarstva - veleprodajni trgovački centar - distributer - ekonomski odnosi - likvidnost privatnoga sektora - odnos crkve i države - osobno osiguranje protiv nezgode - odnosi Istok-Zapad - međuindustrijski odnosi - monetarna kriza - međuinstitucionalni odnosi - devizno ograničenje - međunarodni odnosi - beskamatni kredit - eskontna stopa - kreditna kontrola - međuparlamentarni odnosi - burza - odnosi u Zajednici - odljev kapitala - cijena transfera - odnos zakonodavne i izvršne vlasti - financiranje na vrlo kratak rok - monetarni odnosi - financiranje poduzeća - višestrani odnosi - imovinsko osiguranje - osobno osiguranje - suosiguranje - odnos grada i sela - kreditna ustanova - financijska kuća - elektroničko bankarstvo - osiguranje od nesreće na radu - međuljudski odnosi - bankovna kontrola - bankovni trošak - proračunska raspodjela - opći proračun - odnosi s javnošću - financije jedinice regionalne uprave - vjera - financiranje proračuna Zajednice - doprinos države članice - preustroj vlade - konvencija o porezima - porezna inspekcija - isplata - posebni porez - komasacija - granična stopa - smanjenje izvozne carine - jedinična cijena - potporna tarifa - miješana cijena - supstitucija uvoza - cijena poljoprivrednoga proizvoda - nagrađivanje za rad - poljoprivredno osiguranje - prinos usjeva - nauk o građanskim pravima - trgovačko obrazovanje - nastavno gradivo - obrazovna programska oprema - odnos škole i rada - gradska obnova - neurobiologija - profitabilnost - ginekologija - neurologija - pedijatrija - stomatologija - prva pomoć - alternativna medicina - preustroj industrije - akustika - optika - kibernetika - petrologija - raspodjela pomoći - vjerska sekta - teologija - raspodjela poreznoga opterećenja - jedinstveno tržište - prostorni raspored stanovništva - obitelj s jednim roditeljem - posvojeno dijete - osiguranje motornih vozila - raspodjela proizvodnje - zaštita obitelji - sporazum o diobi tržišta - tehnike umjetne oplodnje - umjetno osjemenjivanje - oplodnja u epruveti - raspodjela bogatstva - zamjenska majka - roditeljsko pravo - raspodjela mjesta - potomak - prezime - roditeljska odgovornost - sudska rastava - populacijska dinamika - raspodjela prihoda - migrant - raspodjela rada - migracija radi naseljavanja - pomoć pri povratku u domovinu - starenje stanovništva - radna pokretljivost - zemljopisni razmještaj - dobna raspodjela - raspodjela po stanovniku - počast - dobrovoljni rad - dobrovoljna organizacija - osiguranje nezaposlenih - raspodjela po zaposlenoj osobi - igre - igračnica - elektronička igra - raspodjela prema spolu - sportski ribolov - razmjena turista - strani turizam - seoski turizam - adresar - turistička infrastruktura - proračun za društvenu skrb - presađivanje - europska socijalna politika - sprečavanje prijestupništva - kriminal - tjelesno oštećena osoba - prijenos sredstava - mentalno oštećena osoba - beskućništvo - spolno osakaćenje - tjedni odmor - trgovina drogom - opća medicina - socijalna pomoć - institucija socijalne skrbi - zakon o socijalnoj sigurnosti - socijalni rad - pomoć u kući - dodatna mirovina - sindikalni predstavnik - zdravstvena iskaznica - zdravstveni izdatak - bolnički troškovi - diplomatsko zastupanje - bolničko liječenje - kućna njega bolesnika - prava bolesne osobe - javna higijena - socijalna medicina - osiguranje kredita - zastupanje radnika - privatno liječenje - urbana građevina - gradska infrastruktura - tržište nekretnina - političko zastupanje - propisi o iznajmljivanju - Otok Man - Castilla i León - razmjerna zastupljenost - Castilla i La Mancha - Cantabria - Balearsko otočje - La Rioja - Ceuta i Melilla - represija - Autonomna zajednica Madrid - Autonomna zajednica Valencija - Regija Murcia - Sjeverni Portugal - Središnji Portugal - Lisabon i dolina Tejo - Sjeverna Engleska - Sjeverozapadna Engleska - Jugoistočna Engleska - Jugozapadna Engleska - ekonomski oporavak - Antigva i Barbuda - Angvila - Sveti Kristofor i Nevis - umnožavanje - Sveti Vincent i Grenadini - Američki Djevičanski Otoci - Veliki Magreb - uzgajanje rasplodnih životinja - razmnožavanje bilja - Maršalovi Otoci - Američka Samoa - invalidsko osiguranje - republika - polarno područje - Dominikanska Republika - Pitkern - radna obveza - biološko oružje - oružje za masovno uništavanje - strateško nuklearno oružje - informacijska mreža - bomba atómica (pt) - mreža podataka računovodstava poljoprivrednih gospodarstava - balistički projektil - navođeni projektil - međukontinentski projektil - prijevozna mreža - ratni brod - željeznička mreža - oružje stacionirano u svemiru - lasersko oružje - zapaljivo oružje - vatreno oružje i streljivo - mreža plovnih putova - kopnena vojska - snage sigurnosti - cestovna mreža - ratno zrakoplovstvo - pričuvni sastav - vojne snage u inozemstvu - ratna mornarica - pričuva - služenje vojnoga roka za žene - dragovoljno služenje - rezerviranja - izdaci za obranu - strateška obrana - devizne pričuve - međunarodna sigurnost - politika naoružavanja - europska politika naoružavanja - europska sigurnost - neširenje nuklearnoga oružja - ograničenje naoružanja - stvaranje beznuklearnih zona - prirodni rezervat - usklađivanje naoružanja - prebivalište - međunarodni sporazum - dvostrani sporazum - višestrani sporazum - drugo prebivalište - međunarodni pregovori - potpisivanje sporazuma - međunarodni instrument - međunarodna konvencija - zaostatak pesticida - rezolucija - drvni otpaci - europska konvencija - međunarodni pakt UN-a - međunarodni poslovi - prestanak ugovora - međunarodno pitanje - osiguranje protiv štete - smola - odnosi između dviju njemačkih država - službeni posjet - međunarodna pomoć - pravila ponašanja - međunarodne sankcije - rezolucija Zajednice - vjerska zajednica - grupo sociocultural (pt) - samodostatnost u hrani - politika suradnje - rezolucija UN-a - pravna suradnja - vojna okupacija - rezolucija Europskoga parlamenta - okupirano područje - višenacionalne snage - odgovornost - ratni zarobljenik - armensko pitanje - kurdsko pitanje - palestinsko pitanje - ujedinjenje Njemačke - međunarodna odgovornost - CDE - euroraketa - kontrola naoružanja - ministarska odgovornost - sporazum START - Sporazum o protubalističkim raketama - zona mira - zdravstveno osiguranje - kaznena odgovornost - OESS - dugotrajna nezaposlenost - ponovno uključivanje u rad - politička odgovornost - borba protiv nezaposlenosti - planiranje radne snage - dijeljenje radnoga mjesta - državljanin - prestanak zaposlenja - promjena radnoga mjesta - lokalni poticaj za zapošljavanje - neplaćeni rad - državljanin Zajednice - privremeni rad - životinjski fond - rad mladeži - rad žena - morsko bogatstvo - strukovno usavršavanje - ekonomski resursi - praktična izobrazba - zaliha voda - bogatstvo tala - statistika zapošljavanja - energetski izvori - pomoćni radnik - radnik upućen na rad u inozemstvo - pomorsko osiguranje - poduzetnik - generalni direktor - ribarski resursi - samostalni djelatnik - rudno bogatstvo - državni praznik - rad nedjeljom - prirodna dobra - tempo rada - obnovljivi prirodni izvori - rad na daljinu - zamrzavanje plaća - dodatni izvor sredstava - smanjivanje plaće - povlastice - naknade i troškovi - proračunska sredstva - imenovanje osoblja - vlastiti prihodi - poslovnik - pokusni rok - opskrba pripremljenom hranom i pićem - sindikalna prava - sloboda sindikalnoga udruživanja - profesionalna etika - obvezno osiguranje - povrat novca pri izvozu - podjela dobiti - povrat novca pri uvozu - sindikalni izbori - socijalni partneri - sindicato de funcionários públicos (pt) - strukovna udruga - sindikat - obnavljanje poljoprivredne proizvodnje - izvozno ograničenje - diplomatska služba - uvozno ograničenje - komunikacijska struka - ograničavanje konkurencije - upravno osoblje - tajničko osoblje - trgovinsko ograničenje - informacijska struka - znanstvenik - tehničko zvanje - ograničenje slobode - homem político, política (pt) - zaposlenik u osiguranju - količinsko ograničenje - trgovac na malo - zubar - liječnik - veterinar - ljekarnik - primalja - umjetničko zvanje - individualno osiguranje - industrijsko restrukturiranje - književnički poziv - rezultat poslovanja - trgovačko osoblje - trgovački predstavnik - poljoprivredna učinkovitost - školski rezultati - informatička struka - turistički djelatnik - hotelijersko zvanje - uslužno zanimanje - ponovno uvođenje carinskih pristojbi - bankarsko zvanje - profesionalni sport - provoz - zaostajanje u školi - europsko industrijsko područje - industrijska politika Zajednice - povlačenje s tržišta - obrtništvo - mala industrija - srednje velika industrija - mala i srednja industrija - umirovljena osoba - smještaj industrije - zona franca industrial (pt) - prijevremeno umirovljenje - tehnološki park - proizvodni višak - rukovanje - javno osiguranje - ponovna prerada goriva - industrijski proces proizvodnje - proizvodna kvota - statistika proizvodnje - odgovornost proizvođača - nova tehnologija - sastanak na vrhu - čista tehnologija - tradicionalna tehnologija - tehnološki proces - tehnički propisi - vijek trajanja proizvoda - neispravan proizvod - ministarski sastanak - tehnička specifikacija - europska norma - međunarodna norma - usklađivanje normi - tehničko pravilo - međunarodni sastanak - tehnologija recikliranja - istraživački proračun - povećanje plaće - Eureka - istraživačko osoblje - istraživačka politika Zajednice - odnos industrije i istraživanja - preprodavač - dohodak - istraživačko tijelo - zaštićeno ime - registrirani zaštitni znak - model i uzorak - dodatni prihod - pravo o zaštitnom znaku - europski zaštitni znak - pokus na životinjama - pokus na ljudima - istraživanje u poduzeću - temeljno istraživanje - vojno istraživanje - sveučilišno istraživanje - osiguranje protiv trećega - dohodak od ulaganja - Grupa 77 - grupa Kontadora - ovisno područje - pokret potrošača - prihod poljoprivrednika - tajnička naknada - prijevoz opasne robe - prihod poljoprivrednoga gospodarstva - nastavna metoda - prihod kućanstva - oporezivi dohodak - nacionalni dohodak - podvodno rudno bogatstvo - prihod izvan redovite plaće - novi materijal - podne obloge - supravodljiva slitina - složeni materijal - tehnička keramika - posebni polimer - amorfni materijal - mikročestica - biološki materijal - slitine s memorijom - revizija ustava - sporazum ADN - vanjska jedinica - stupnjevanje odmora - izmjena zakona - mikroračunalo - turistička politika - prijevozno osiguranje - industrijska revolucija - Međunarodni ured rada - ECOSOC - UNHCR - Sjeverno Porajnje-Zapadna Falačka - EEB - Rheinland-Pfalz - Rona-Alpe - EAES - ENEA - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta - Europsko sveučilište - Institut u Firenci - Ribe - EBU - bogatstvo - WAEMU - životno osiguranje - skočac - ADC - Ringkøbing (pt) - CACM - osigurani rizik - DAC - zdravstveni rizik - nuklearna politika - riža - naftna politika - uskladištenje ugljikovodika - razgradnja elektrana - energija iz biomase - energetika - mješavina benzina i alkohola - motorni alkohol - robotika - energent - industrija ugljena - robotizacija - politika ugljenoga rudarstva - prerada ugljena - rudno ležište - društvena uloga - rudarska djelatnost - rudarska proizvodnja - mirovinski sustav - Roskilde - kopanje rudače - metalna rudača - boksit - bitumenski materijal - zemlja i stijene - sol - ležaj - fosfat - potaša - Rumunjska - istraživanje nafte - pridobivanje nafte - naftna platforma - proizvodnja nafte - butano (pt) - parafin - sirova nafta - benzin - dizelsko gorivo - ložno ulje - Velika Britanija i Sjeverna Irska - propan - avionsko gorivo - bezolovni benzin - prekomorske zemlje i područja Ujedinjene Kraljevine - nafta iz mora - regije Velike Britanije i Sjeverne Irske - elektrana - elektroprivreda - Ruanda - smještaj elektrane - hidroelektrično postrojenje - Saba - sustav hlađenja reaktora - nuklearna kemija - astronomija - Sabah (en) - ozračeno gorivo - saharoza - bioproces - bioindustrija - biotehnologija - posebna kemikalija - Zapadna Sahara - neravni proizvod - ravni proizvod - lim - profil - Sahel - tanki lim - svinjska mast - industrija kemijskih sirovina - kemijski element - kemijski spoj - industrija boja i lakova - Sveti Eustazije - lijek - San Marino - hormon - Sveti Martin - organska kemikalija - industrija pesticida - metalurška industrija - sporazum među društvima - Kneževina Asturija - Sveti Petar i Mikelon - željezni i čelični proizvod - industrija matica i vijaka - industrija bijeloga lima i noževa - željezna roba - željezni proizvod - metalna prevlaka - Sveta Helena - stroj za obradu čelika i željeza - specijalni čelik - Sveta Lucija - antimon - berilij - kadmij - ferolegura - tantal - oduzimanje dobara - industrija bicikala i motorkotača - industrija alata - laboratorijska oprema - plaća - medicinski i kirurški instrumenti - plaća po učinku - uređaj za hlađenje - nadnica po satu - industrijski robot - plaća za kućanske poslove - najniža plaća - crpka - IATA - radnik koji zarađuje plaću - material audiovisual (pt) - oprema za reprodukciju zvuka - Solomonski Otoci - Samoa - električni vod - telekomunikacijska oprema - kućanski električni aparat - upravna sankcija - industrijski električni stroj - električni stroj - elektromagnetna oprema - Zajedničina sankcija - videodisk - videokaseta - medij zapisa - ekonomske sankcije - nosač zvuka - optički medij - snimanje - uređaj za zračenje - radiotelekomunikacije - mikroelektronika - kazna - građevinska industrija - montaža - građevinska skela - veliki javni radovi - karton - prešano drvo - javno zdravstvo - industrija kože i rukavica - krznarstvo - Sveti Toma i Princip - Sarawak (pt) - pozamenterija - Sardinija - umjetna vlakna - prirodna vlakna - ostale razne industrije - društvo s ograničenom odgovornošću - predmet od zlata i dragulja - heljda - socijalna prava - politička prava - ekonomska prava - povelja o ljudskim pravima - Saarland - ateizam - satelit - sloboda kretanja - zadovoljstvo poslom - mjere protiv diskriminacije - tehnološko znanje i iskustvo - etnička diskriminacija - spolna sloboda - ksenofobija - ravnopravnost muškaraca i žena - akademske slobode - pravo na razvoj - dječja prava - okrutno i ponižavajuće postupanje - Schleswig-Holstein - zaštita djeteta - zločin protiv čovječnosti - retroaktivnost zakona - poredbeno pravo - znanost o upravi - lokalno zakonodavstvo - informacijska znanost - građanskopravna odgovornost - ugovorna odgovornost - psihologija i srodne znanosti - vlasništvo - atlas - pedologija - privatizacija - ekonomska znanost - ostavina - pravna znanost - nasljedno pravo - time-sharing - služnost - uživanje prava - zakonito prebivalište - biološke znanosti - platežna sposobnost - zločin protiv osoba - zločin protiv imovine - protuzakonito lišenje slobode - fizika i srodne znanosti - političke znanosti - carinska prijevara - primijenjene znanosti - kleveta - porezno kazneno djelo - geoznanosti - kazna zatvora - pravo o izvršavanju kaznenih sankcija - zatvorenik - društvene znanosti - zamjenska kazna - uvjetna kazna - konfiskacija imovine - smanjenje kazne - premještaj zatvorenika - zatvorski sustav - zatvorska uprava - politički raskol - zastara vođenja postupka - saslušanje - atmosfera - školovanje - pravna pomoć - uhićenje - sudska istraga - pretraga - pritvor - prava obrane - sustav izbora u dva kruga - sustav izbora u jednom krugu - glasovanje za listu - tužba EZ-a za utvrđivanje odgovornosti - tužba koju podnosi osoblje - prijedlog Sudu EZ-a za rješavanje prethodnog pitanja - većinski izborni sustav - izbori s jednim kandidatom - trgovački sud - parlamentarna sjednica - arbitražni sud - međunarodni sud - fiskalni sud - suša - pravni savjetnik - sudac porotnik - morsko područje - prijetnja nacionalnoj sigurnosti - bankovna tajna - pomorski nadzor - sloboda mora - industrijska tajna - svemirski prostor - pravo vlasništva u svemiru - profesionalna tajna - upotreba svemira - Tajništvo UN-a - strani državljanin - dozvola boravka - prihvat stranaca - ekonomski sektor - mješoviti brak - primarni sektor - međunarodno pravo - nacionalno pravo - međunarodno ekonomsko pravo - upravna odgovornost - javno ekonomsko pravo - kvartarni sektor - odluka EZ-a - direktiva EZ-a - sekundarni sektor - pravni sustav Zajednice - sekundarno zakonodavstvo - direktiva EAEC-a - preporuka EZ-a - tercijarni sektor - uredba EZ-a - provedbena uredba - mišljenje EAEC-a - sigurnost opskrbe - mišljenje ECSC-a - mišljenje Suda EZ-a - usklađivanje socijalne sigurnosti - sigurnost zaposlenja - vanjska nadležnost Zajednice - Protokol EZ-a - Ugovor o spajanju - sigurnost prometa - Jedinstveni europski akt - Ugovor o pristupanju EZ-u - sigurnost proizvoda - Zajednički poduhvat EAEC-a - Komisija EZ-a - sigurnost na radu - odnosi EU-a - Vijeće ministara ACP-EZ-a - nuklearna sigurnost - član Suda EZ-a - član Europske komisije - javna sigurnost - AEC (pt) - sigurnost cestovnoga prometa - sporazum o pridruživanju EZ-u - konvencija ACP-EZ-a - socijalna sigurnost - Odbor veleposlanika ACP-EZ-a - Zajednički odbor ACP-EZ-a - Treća konvencija iz Loméa - EURES - EDF - ESF - proširenje Unije - dodjela stanova - raž - Europska unija - povijest Europe - kemijska sol - članstvo u Europskoj uniji - LAES - zajedničko stajalište - zajednička akcija - Ugovor o Europskoj uniji - zemlje LAES-a - europska politička suradnja - natječaj EZ-a - izbor učenika - dodatni trgovinski mehanizam - sprečavanje rizika - prirodna opasnost - rizik u industriji - ekonomski liberalizam - carinska pristojba - carinska inspekcija - pristojbe zajedničke carinske tarife - sjeme - težine i mjere - konzervirani proizvod - polumetal - iradijacija - egzistencijalni minimum - osobno naoružanje - sitna krupica - pokroviteljstvo - natječaj za posao - javna rasprava - Senegal - podjela vlasti - psihoanaliza - svilarstvo - vizualna umjetnost - multikulturalnost - običaji i tradicija - usluga - arhitektonska baština - crkva - himna - zastava - usluga održavanja - umjetničko vlasništvo - civilno služenje - aerodinamika - termodinamika - fizika plazme - laserska fizika - genetički inženjering - slikarstvo - služba za zapošljavanje - uvjetni otpust - povećanje kapitala - zdravstvena služba - položaj poljoprivrede - poštanske novčarske usluge - proglašenje zakona - financijski interesi zastupnika - arapsko-afrička suradnja - besplatna usluga - europsko-arapska suradnja - izaslanstvo Komisije - Zajedničina kontrola - načelo dodavanja - vojna služba - rubno područje - otočno područje - najpovlaštenija država - naplativa usluga - dotacija - poštanska usluga - višejezični rječnik - rječnik kratica - javna služba - enciklopedija - pojmovnik - periodična publikacija - tajna služba - kućni otpad - monokultura - socijalne službe - novine - sezam - rast cijena - parlamentarno zasjedanje - Sejšeli - SFI (pt) - sveučilište - prijevoz životinja - pokret za udruživanje - Sharjah - Sicilija - razmještaj snaga - zastupničko mjesto - matična kuća - nepopunjeno mjesto - Australija - Sijera Leone - prometni znak - hrana za kućne ljubimce - Singapur - kisela kiša - potraživanje od osiguranja - urbanističko zvanje - dokumentacijski alat - netkane tkanine - sirup - arquipélago do mar Egeu (pt) - Kanarski Otoci - sisal - Ured Europskoga parlamenta - predsjednik - seizmologija - potpredsjednik - glavni tajnik - institucionalno djelovanje - sjedište institucije - institucionalna reforma - nadležnost institucije - stanje EZ-a - bračno stanje - svemirska politika - samoopskrba - financijsko stanje - socijalizam - sociedade (pt) - javno društvo s ograničenom odgovornošću - građanskopravna udruga - profesionalno udruženje - društvo na koje se primjenjuje trgovačko pravo - trgovačko društvo u mješovitom vlasništvu - investicijsko društvo - dioničko društvo - autobus - potrošačko društvo - javno trgovačko društvo - komanditno društvo - sociedade em participação (pt) - europsko trgovačko društvo - društvo-majka - neprofitna organizacija - sociologija - Južni Jutland - svila - vlastita potrošnja - skrb za invalide - soja - otapalo - Somalija - istraživanje uzorka - ispitivanje javnoga mnijenja - sirak - samoodređenje - Sudan - sumpor - javno nadmetanje - izvor informacija - izvor pomoći - izvor prava - nerazvijenost - nusproizvod - poljoprivredni nusproizvod - samofinanciranje - mliječni nusproizvod - metalni nusproizvod - lumpenproletarijat - pothranjenost - nedovoljna napučenost - subcontratação (pt) - samoupravljanje - hranitelj - podržavanje cijena - potpora poljoprivrednoj cijeni - monetarna potpora - državni suverenitet - specijalizacija proizvodnje - specijalizacija trgovine - proračunska specifikacija - dobrovoljno ograničenje - građevinska spekulacija - Espórades Setentrionais (pt) - sport - Šri Lanka - Stabex - stabilnost cijena - 2Bićanić. stabilizacija dohotka - ekonomska stabilizacija - stočarstvo u zatvorenim prostorima - acordo interprofissional (pt) - automatizacija - ekonomska stagnacija - pokusno poljoprivredno gospodarstvo - statistika - poljoprivredna statistika - statistika Zajednice - demografska statistika - ribarska statistika - automobil - ekonomska statistika - financijska statistika - industrijska statistika - međunarodna statistika - državna statistika - službena statistika - regionalna statistika - status Berlina - status Jeruzalema - propisi o državnim službenicima - autonomija - pravilnik o osoblju - pravni položaj - politički status - vrsta zanimanja - društveni položaj - sterilizacija - porezni poticaj - zaliha - zaliha Zajednice - financijska samostalnost - robna zaliha - intervencijska zaliha - višak zaliha - minimalna zaliha - svjetska zaliha - privatne zalihe - državne zalihe - sigurnosne zalihe - uskladištenje - gomilanje naoružanja - uskladištenje energije - skladištenje hrane - pohrana dokumenta - Veliki Kopenhagen - Storstrøm (pt) - poljoprivredno ustrojstvo - struktura zaposlenosti - ustrojstvo društva - odobrenje proračuna - ekonomsko ustrojstvo - industrijsko ustrojstvo - institucionalno ustrojstvo - društveno ustrojstvo - narkotik - kancerogena tvar - opasna tvar - odobrenje ograničavajuće prakse - izvozna subvencija - nadomjestak za hranu - nasljeđivanje poljoprivrednoga gospodarstva - podružnica - šećer - bijeli šećer - sirovi šećer - šećer od šećerne repe - odobrenje prijevoza - šećer od šećerne trske - Švedska - važeći glasovi - opće biračko pravo - samoubojstvo - Švicarska - Celebes - Sumatra - korištena poljoprivredna površina - zastupnički zamjenik - dodatna pristojba - informacijski medij - magnetni medij - ukidanje radnih mjesta - ukidanje carinske pristojbe - naddržavnost - prekomjerno iskorištavanje dobara - šumovito područje - veličina posjeda - travnjak - glavna poljoprivredna površina - duboko zamrzavanje - oplodni reaktor - Surinam - prenaseljenost - monetarni sporazum - cesta za motorna vozila - prekomjerna proizvodnja - tržišni nadzor - suspenzija pomoći - odgoda izvršenja kazne - privremena obustava carinskih pristojbi - Svazi - šumogojstvo - Austrija - Sirija - Sysmin - bankarski sustav - obrazovni sustav - sustav poljoprivrednoga gospodarenja - informacijski sustav - informacijski sustav upravljanja - komunikacijski sustavi - sustav računa narodnoga gospodarstva - sustav obrađivanja zemljišta - Auvergne - sustav Ujedinjenih naroda - dokumentacijski sustav - izborni sustav - europski izborni sustav - europski računovodstveni sustav - Europski monetarni sustav - međunarodni monetarni sustav - normirani sustav računa narodnoga gospodarstva - duhan - pušenje - Tajvan - Tanzanija - sag - pristojba za zračni prijevoz - prijevozna pristojba - carinska tarifa - zajednička carinska tarifa - željeznička pristojba - predujam - poštanski troškovi - carinska povlastica - putnička pristojba - pristojbe za uporabu infrastrukture - bik - stopa samodostatnosti - devizni tečaj - prednacrt proračuna - stopa PDV-a - plutajući tečaj - središnji tečaj - reprezentativni tečaj - Tawal - procjena cijena - osovinska pristojba - porez na izvoz - porez na uvoz - biljegovina - kompenzacijska pristojba - pristojba s jednakim učinkom - suodgovornost proizvođača - tranzitna pristojba - porez na poslovanje - porez na gorivo - civilno zrakoplovstvo - porez na vozila - Čad - Čehoslovačka - tehnike obrađivanja zemljišta - načini upravljanja - oprema zgrade - tehnologija - prehrambena tehnologija - vojni zrakoplov - tehnologija materijala - alternativna tehnologija - energetska tehnologija - međutehnologija - nuklearna tehnologija - naftna tehnologija - telekomunikacije - faksimil - daljinsko očitavanje - peradarstvo - kabelska distribucija - telegraf - telematika - brzoglas, telefon - televizija - teleks - svjedočenje - odmori - političko usmjerenje - Europski monetarni sporazum - avion, zrakoplov - psihički stres - uvjeti trgovanja - nazivlje - građevna čestica - industrijska čestica - napušteno zemljište - poljoprivredno zemljište - državno zemljište - neobrađeno zemljište - oranica - mišljenje - iskrčeno zemljište - prekomorsko područje - terorizam - Tajland - čaj - terapeutika - tese (pt) - mišljenje EZ-a - Tesalija - Trácia Ocidental (pt) - Timor - Istočni Timor - titan - prenosivi vrijednosni papir - vozna karta - Togo - Tonga - mučenje - Toskana - treset - masovni turizam - suncokret - mišljenje Europskoga parlamenta - toksikologija - ovisnost o drogama - traktor - Zakon o ekspanziji trgovine - prijevod - Ugovor o EZ-u - Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik - Ugovor o EEZ-u - Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju - zemlje Varšavskoga pakta - muzilica - obrada vode - obrada informacija - obrada riječi - obrada podataka - obrada rudače - zaštita usjeva - financijska transakcija - prijenos poslova - transfer kapitala - prijenos mirovinskih prava - preseljenje stanovništva - tehnološki transfer - zob - prerada hrane - provoz Zajednicom - carinski provoz - transliteracija - prijenos podataka - prijenos vlasništva - pobačaj - zračni prijevoz - kombinirani prijevoz - prijenos energije - prijevoz u unutrašnjost - prijevoz roba - prijevoz na površini - prijevoz putnika - javni prijevoz - nezakoniti pobačaj - željeznički prijevoz - prijevoz unutrašnjim vodama - osobno prijevozno sredstvo - međukontinentski prijevoz - unutrašnji prijevoz - međunarodni prijevoz - međunarodni cestovni prijevoz - provoz unutar Zajednice - pomorski prijevoz - Abu Dhabi - tekstilni sporazum - pobačaj iz zdravstvenih razloga - domaći prijevoz - kabelski prijenos - cjevovodni transport - unajmljeni prijevoz - prijevoz za vlastite potrebe - sredstvo javnoga prijevoza - regionalni prijevoz - cestovni prijevoz - školski prijevoz - polujavni prijevoz - prijevoz pod carinskom kontrolom - podzemni prijevoz - prigradski prijevoz - kopneni prijevoz - prekogranični prijevoz - gradski prijevoz - prijevoznik - rad - rad kod kuće - dušik - rad na pokretnoj traci - zaposlenje s punim radnim vremenom - rad u nepunom radnom vremenu - rad na crno - timski rad - noćni rad - dječji rad - rad u smjenama - školska aktivnost - stariji radnik - neprijavljeni radnik - djelatnik Zajednice - pogranični radnik - radnik s invaliditetom - Baden-Württemberg - fizički radnik - radnik migrant - sezonski radnik - socijalni radnik - javni radovi - djetelina - Bahami - Južni Tirol - državna riznica - Trinidad i Tobago - pšenoraž - Bahrein - barter - trust - cijev, cijevi, cijev za prolaz fluida, tuba, vod - životinjska tuberkuloza - volfram - Tunis - turbina - Turska - skrbništvo - jagodičasto voće - Tuvalu - cijevi - PDV - CAEEU - zemlje CAEEU - BLEU - EECU - zemlje WEU - ITU - Umm al Quawain (pt) - jednoglasnost - UNCRD - UNESCO - nacionalno ujedinjenje - WEU - zakup - UAS - carinska unija - ekonomska unija - Ekonomska i monetarna unija - Europska unija za platni promet - Međuparlamentarna unija - povlašteni sporazum - zakup poslovnoga prostora - zemlje WAEMU-a - monetarna unija - UNIR - Unisist - Unitar - osnovno stado - ugovor o zakupu zemljišta - UNRWA - APPU - UPU - uran - urbanizacija - urbanizam - SSSR - Urugvaj - korisnik prijevoza - pad cijena - "tvornica ""ključ u ruke""" - plodouživanje - korisnik informacija - upotreba pomoći - upotreba vode - upotreba energije - upotreba zemljišta - mirnodopska uporaba energije - Utrecht - trgovinska bilanca - praznik - cjepivo - cijepljenje - krava - krava dojilja - krava muzara - Valle d'Aosta - dodana vrijednost - tržišna kapitalizacija - vrijednost trgovine - deficit platne bilance - carinska procjena - vrijednosni papiri - vanadij - Vanuatu - Vatikan - tele - vozilo - lebdjelica - vozilo s dva kotača - motorno vozilo - poljoprivredno vozilo - električno vozilo - pružno vozilo - komercijalno vozilo - Vejle - Veneto - bilanca usluga - Venezuela - prodaja - prodaja na kredit - prodaja po kućama - prodaja na malo - prodaja s popustom - dražba - neposredna prodaja - prodaja na veliko - platna bilanca - bescarinska prodaja - prodaja na daljinu - voćnjak - financijska revizija - staklo - Oeste de Storebælt (pt) - Vestsjaellands Amt - Bali - odjeća - meso - govedina - kozetina - konjetina - bivolsko meso - teletina - meso peradi - meso bez kosti - svježe meso - Balkan - ovčetina - svinjetina - Viborg - potpredsjednik parlamenta - žrtva - civilna žrtva - ratna žrtva - videografsko emitiranje - interaktivni videoteks - uključivanje u rad - drugi izborni krug - kolektivne aktivnosti - poslovanje - politika - školski život - društveni život - Vijetnam - vinograd - grad - grad srednje veličine - novi grad - satelitski grad - vino - aromatično vino - bijelo vino - domaće vino - vino vrhunske kakvoće - stolno vino - vino u bocama - vino pojačano alkoholom - traka - pjenušac - ružičasto vino - crno vino - nepjenušavo vino - vinifikacija - spolno nasilje - nasilje - državno nasilje - političko nasilje - virman - Bangladeš - vitamin - vinogradarstvo - unutrašnji plovni put - međunarodni plovni put - autocesta - banka - seoska cesta - gradska cesta - cestovna služba - krađa - perad - Afrička razvojna banka - zaklana perad - kokoš nesilica - živa perad - opseg trgovinske razmjene - obujam trgovine - glasovanje - prazni glasački listić - poljoprivredna banka - glasovanje za tekst u cjelini - donošenje zakona - elektroničko glasovanje - poimenično glasovanje - nevažeći glasački listić - obvezno glasovanje - glasovanje unaprijed - glasovanje poštom - glasovanje preko opunomoćenika - glasovanje u parlamentu - središnja banka - preferencijalno glasovanje - javno glasovanje - tajno glasovanje - putovanje - putovanje u aranžmanu - skupno putovanje - vulkanologija - poljoprivredne savjetodavne službe - Otoci Wallis i Futuna - jogurt - poslovna banka - Jemen - bivši Južni Jemen - Yorkshire i Humberside - Jugoslavija - Demokratska Republika Kongo - Zambija - Zeeland - Zimbabve - cink - zadružna banka - sušno područje - klimatski pojas - stambeno područje - područje ulova - slobodna trgovinska zona - ribolovno područje - isključivi gospodarski pojas - ekvatorski pojas - slobodna zona - sporazum SALT - investicijska banka - ledeni pojas - vlažni pojas - monetarno područje - pješačka zona - zagađeno područje - zaštićeno područje - područje pogođeno nepogodom - suptropski pojas - predgrađe - pristojbena zona - razvojna banka - umjereni pojas - tropski pojas - gradsko područje - zoologija - zemljišna banka - Svjetska banka - pučka banka - privatna banka - državna banka - Barbados - sektorski sporazum - cjenik - šipka - niska plaća - baza podataka - vojna baza - Basilicata - Donja Normandija - Donja Saska - TAB - plovilo - robni sporazum - plovilo za ribolov - tanker - gradnja - plovilo za razonodu - industrijska zgrada - javna zgrada - Bavarska - carinski sporazum - lijepe umjetnosti - EIB - Belgija - belgijske regije i zajednice - Belize - dobit - primatelj pomoći - Beneluks - zemlje Beneluksa - Benin - Berlin - Bermudi - prehrambene potrebe - stambena potreba - potreba za radnom snagom - rast broja stanovnika - potreba za vodom - krma - financijski zahtjevi - beton - stočna repa - šećerna repa - BEUC - maslac - biljni maslac - Butão (pt) - povećanje proizvodnje - bibliografija - knjižnica - dječja knjižnica - nacionalna knjižnica - narodna knjižnica - znanstvena knjižnica - sveučilišna knjižnica - dvodomni sustav - IDB - akulturacija - sirotinjska četvrt - IBE - općinsko zemljište - kulturni objekt - roba široke potrošnje - trajno dobro - potrošno dobro - društveno blagostanje - optužba - pivo - bilanca - bilanca ponude - obračun energije - socijalna revizija - biokemija - biokonverzija - biološka razgradivost - bioenergija - bioplin - životopis - biologija - biomasa - biosfera - dvostranački sustav - bipolarizacija - Mianmar - kupnja - tvornica keksa - bizmut - pšenica - tvrda pšenica - obična pšenica - zamrzavanje cijena - vol - drvo za ogrjev - građevno drvo - kupnja na otplatu - pošumljavanje - piće - alkoholno piće - bezalkoholno piće - Bolivija - riznička mjenica - Bonaire - bonificação de juro (pt) - pletena i kukičana roba - intervencijska kupovina - Borneo - Bornholm - botanika - Bocvana - budizam - pekarnica - Burgundija - burza roba - govedo - kiselina - Pokrajina Flamanski Brabant - Sjeverni Brabant - Pokrajina Valonski Brabant - Bremen - Brazil - Bretanja - patent - europski patent - BIS - anorganska kiselina - brom - bruceloza - buka - Brunej - proračun - proračun Zajednice - državni proračun - proračun za obranu - izvanredni proračun - organska kiselina - obiteljski proračun - operativni proračun Europske zajednice za ugljen i čelik - proračun za oglašavanje - rebalans proračuna - europski socijalni proračun - dodatni proračun - uključivanje u proračun - Bugarska - glasački listić - čelik - informacijski centar - biračko mjesto - parlamentarni ured - 2Bakotić. upravno tijelo stranke - administrativne formalnosti - automatizacija uredskoga poslovanja - maslo - vlada u sjeni - Abruzzo - Azorski Otoci - mala i velika obalna plovidba - kakao - zemljišne knjige - rukovoditelj - upravitelj - Jezična služba EZ-a - zemlje ACP-a - srednje rukovodeće osoblje - više rukovodeće osoblje - CMEA - zemlje CMEA-a - kava - štedionica - hipotekarna banka - Kalabrija - proračun troškova - stjecanje vlasništva - planiranje školske godine - Kamerun - poljoprivredna godina - predizborna kampanja - Kampanija - kampiranje - Kanada - Panamski kanal - učenje - cancro (pt) - kandidat - šećerna trska - CAO - Zelenortska Republika - nabava dokumenta - poslovna sposobnost - nosivost - ugovorna sposobnost - pravna sposobnost - veto - postupak savjetovanja - ministarstvo - tajnik parlamenta - lokalno izabrani predstavnik - autonomna zajednica - regionalna uprava - kolonijalizam - znanstvena razmjena - proizvodni kapacitet - vojne sankcije - međunarodni volonter - pitanje Zapadne obale - pravo Zajednice - nacionalno pravo - izaslanstvo Europskoga parlamenta - mišljenje ESC-a - europska javna služba - pristanak Europskoga parlamenta - Zajednička skupština ACP-EZ-a - predsjednik Europskoga parlamenta - potpredsjednik Europskoga parlamenta - blagajnik Europskoga parlamenta - presuda Suda EZ-a - protueuropski pokret - strukturni fondovi - sud za radne sporove - kapacitet skladišta - odvjetnik - pokajanje - vanjski pojas - nadzor - žalba pojedinca - ekonomsko stanje - proizvodni čimbenik - točka rasta - integrirani razvojni program - IMP - trgovina Sjever-Jug - prijevozna moć - spekulativni fondovi - javno financiranje - usklađivanje cijene - tržište kapitala - poduzetnički kapital - opći proračun EZ-a - majčinstvo - nagrada za dostignuća u kulturi - pravna i poslovna sposobnost - anglikanizam - katolicizam - pravoslavlje - protestantizam - zabavni park - ugostiteljsko zvanje - mafija - bioetika - tajno društvo - regionalna kultura - SIDA - cijena zemljišta - otvoreno sveučilište - proračun za obrazovanje - razmjena učenika, studenata i profesora - Eurydice - priznavanje istovrijednosti studija - novinsko poduzetništvo - teleteks - zaštita podataka - interaktivna mreža - filmska proizvodnja - industrija radiotelevizijskih programa - co-produção audiovisual (pt) - programa audiovisual (pt) - produção audiovisual (pt) - informacijska tehnologija - televizija s visokom rezolucijom - videokomunikacije - política do audiovisual (pt) - pirataria audiovisual (pt) - espaço audiovisual europeu (pt) - slobodna razmjena programa - cjenik komunikacijskih usluga - zakon o informativnoj djelatnosti - obrada pravnih podataka - učitavanje - programski jezik - strojni prijevod - neovisnost u energetici - industrijski kapital - postupak suradnje - prijenos nadležnosti - započinjanje poslovanja - uslužno poduzeće - agencija za zapošljavanje na privremenim poslovima - rad uz zaslon - cestovni priobalni prijevoz - riječni prijevoz - morski kanal - veza preko kanala - nacionalna pristojba - međunarodna pristojba - pristojba za cestovni prijevoz - svemirska navigacija - upravna mjera - dionički kapital - zaštita šume - Tirensko more - Jadransko more - Ligursko more - Egejsko more - Jonsko more - borba protiv kukaca - uređenje zemljišta - insekticid - ribolovni propisi - kontrola ribolova - glavni grad - višegodišnje povrće - svježi proizvod - norma kakvoće - sigurnosna norma - tehnička norma - COST - istraživanje i razvoj - istraživanje svemira - svemirska tehnologija - strani kapital - sintetička guma - prirodna guma - željeznička industrija - drveni ugljen - industrija luksuznih predmeta - Autonomna pokrajina Bolzano - Autonomna pokrajina Trento - CEPT - INCB - UN Habitat - službenici EZ-a - koza - usputni ulov - dopušteni ulov - ulov ribe - ulov prema vrstama - ukupni ulov - pravni akt Zajednice - Karipski Otoci - industrija ugljenih nusproizvoda - ugljik - motorno gorivo - carcaça (pt) - Caricom - zemlje Caricoma - mreža škola - kartel - trgovački posao - kartografija - novčani tijek - kaznena evidencija - katalogiziranje - Katalonija - katalog - categoria socioprofissional (pt) - izborni polog - zbornik radova s konferencije - ITC - SPC - mulher (pt) - muškarac - CID - países UE (pt) - ECAC - CEAE - CEAO - ionizirajuće zračenje - natrij - obrada metala - plemeniti plin - smrt - presađivanje organa - transfuzija krvi - metalni otpad - magistrala Europske unije - pravo čuvanja i odgoja - program razmjene mladeži - temeljna čestica - atom - analitička kemija - spektrometrija - zemlje CEAO-a - citologija - kalcij - medicinska dijagnoza - nuklearna medicina - zdravstveni pregled - član Revizorskoga suda EZ-a - sigurnost građevine - Europska agencija za okoliš - priručnik - europski simbol - službeni jezik - nesreća u kući - program Zajednice - tropska šuma - osobne stvari - Četvrta konvencija iz Loméa - elektromagnetne smetnje - valno područje - plaćenik - spomendan - bratimljenje - poduka vožnje - doping - Europska konvencija o ljudskim pravima - ECSC - Prvostupanjski sud EZ-a - uvjeti umirovljenja - unutrašnje granice Zajednice - vozilo za kampiranje - protudampinška mjera - utjecaj informatike - objavljivanje informacija - vojna intervencija - izvoz otpada - djelatnik na razvojnim poslovima - radiobiologija - izostajanje s posla - pontifikalni akt - ECOWAS - Cedefop - Europska zajednica - EAEC - nevjenčana osoba - celuloza - ECMT - cenzura - Srednjoafrička Republika - nuklearna elektrana - centralizacija informacija - Centre - opskrbni centar - Centro Comum de Investigação (pt) - računalni centar - dokumentacijski centar - politički centar - uslužni centar banke podataka - keramika - žitarice - prehrambene žitarice - dionica - krmne žitarice - krušne žitarice - CERN - ESRO - svjedodžba o podrijetlu - guia de trânsito (pt) - zdravstvena svjedodžba - ETUC - tužba pred sudom - prestanak poslovanja - napuštanje poljoprivredne proizvodnje - privremena obustava plaćanja - prekid vatre - gospodarska i industrijska komora - neposredno izabrani dom - savezni dom - parlamentarni dom - šampanjac - Champagne-Ardenne - društvena promjena - tehnološka promjena - konoplja - zaslađivanje vina - ugljen - ugljeno rudarstvo - osovinsko opterećenje - dioničar - uzdržavani član obitelji - korisna nosivost - teret - Havanska povelja - Povelja Ujedinjenih naroda - Europska socijalna povelja - lov - parni kotao - pristup informacijama Zajednice - pristup sudovima - sporazum ATP - sporazum EZ-a o trgovini - sporazum EZ-a o suradnji - Schengenski sporazum - Europski sporazum o pridruživanju - privremeni sporazum EZ-a - međuinstitucionalni sporazum - mješoviti sporazum - električni akumulator - pravna stečevina Zajednice - imovinskopravni zahtjev - akcija Zajednice - građanskopravna tužba - optužni akt - tužba za utvrđivanje građanskopravne odgovornosti - progon po službenoj dužnosti - djelatnost Zajednice - prilagodba financijskih prognoza - pristup sporazumu - upravljanje institucijama - prikaz - Afrika portugalskoga govornoga područja - supsaharska Afrika - Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (pt) - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu - napad na život ili tijelo - parkiralište - NAFTA (pt) - alergija - veleposlanstvo - prostorno planiranje - bivša Demokratska Republika Njemačka - bivši SSSR - duljina radnoga staža - bivše socijalističke zemlje - Engleska - krznaš - plinski uređaj - namjenski programi informacijske tehnologije - produbljivanje Europske unije - Atlantski luk - arhipelag - Armenija - SAARC - dizalo - srednja Azija - parlamentarna skupština - upravna autonomija - prihvaćenost na tržištu - prednacrt proračuna EZ-a - borbeni zrakoplov - Azerbajdžan - Europska središnja banka - pravna osnova - dolina Rajne - Bjelorusija - neto primatelj - EBRD - roba s dvostrukom namjenom - skrb za životinje - biološka raznovrsnost - biotop - pranje novca - čistionica - tropsko drvo - bombarder - Bósnia-Herzegovina (pt) - Brandenburg - zračna kabotaža - sustav potpore Zajednice - računanje u znanosti - raspored za EMU - profesionalna karijera - kartica za proširenje - audiokaseta - NACC - CIS - skupina za kontrolu kakvoće - službeno uvjerenje Zajednice - klimatska promjena - promjena političkoga sustava - Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores (pt) - europska povelja - međunarodna povelja - kirurg - groblje - otegotna okolnost - olakotna okolnost - status europskoga građanina - ugovorna klauzula protivna načelu savjesti i poštenja - uvjeti ugovora - klauzula o izuzimanju - COCOM - građanski zakonik - kazneni zakonik - kodifikacija prava Zajednice - ekonomska i socijalna povezanost - frizerske i kozmetičke usluge - jedinica lokalne uprave - jedinica regionalne uprave - grijanje - Zajednički odbor EEA - Zajednički savjetodavni odbor EEA - upravljački odbor EZ-a - regulatorni odbor EZ-a - Odbor regija - zajednički odbor EZ-a - Zajednički parlamentarni odbor EEA - djelovanje odbora - trgovina ljudskim organima - trgovina umjetninama - flamanska zajednica - francuska jezična zajednica - njemačka jezična zajednica - comunidades da Bélgica (pt) - ovlasti Europskoga parlamenta - ovlasti institucija EZ-a - računalno projektiranje - konfederacija poslodavaca - konfederacija sindikata - europska konferencija - Međuvladina konferencija EZ-a - međunarodna konferencija - Međunarodna konferencija rada - tripartitna konferencija - etnički sukob - dopust za političko djelovanje - Vijeće za suradnju Zaljevskih zemalja - Vijeće EEA - savjetništvo - polog za proizvod koji zagađuje - konsolidacija prava Zajednice - konzulat - upravni ugovor - novčana ugovorna naknada - neto davatelj - doprinos iz bruto nacionalnoga proizvoda - granična kontrola - kontrola državne pomoći - controlo das exportações (pt) - međuvladina konvencija EZ-a - suradnja u unutrašnjim pitanjima - carinska suradnja - suradnja u zaštiti okoliša - međuvladina suradnja EZ-a - međuinstitucionalna suradnja EZ-a - međuparlamentarna suradnja - pravosudna suradnja EU - policijska suradnja - policijska suradnja u EU - stambena zadruga - koordinacija financiranja - koordinacija politika EMU - Rog Afrike - Europske vojne snage - COSAC - zahtjev - organizirani kriminal - kriterij podobnosti - kriterij približavanja - Hrvatska - akumuliranje prihoda - ciklon - porezna prijava - izjava o interesu Zajednice - javna izjava - rok za izdavanje - zloupotreba povlaštenih informacija u prometu vrijednosnih papira - kazneno djelo protiv okoliša - spolno kazneno djelo - opis proizvoda - povlačenje iz sporazuma - izdatak za poljoprivredu - izdaci Zajednice - administrativni izdaci EZ-a - izdatak za istraživanja EZ-a - operativni izdatak EZ-a - strukturni izdatak - odstupanje od prava Zajednice - dug - carinski dug - druga etapa EMU - dužnosti državnih službenika - socijalni dijalog - socijalni dijalog u Zajednici - širenje informacija Zajednice - proračunska stega EZ-a - vojna stega - diskriminacija zbog nacionalnosti - uređaj za sprečavanje zagađivanja - zdravstveni podaci - osobni podaci - pravo na tužbu - pravo azila - obvezno pravo - regionalno pravo - prava državnih službenika - zaslon - privatni ECU - obrazovanje maloljetnih prijestupnika - dioničarstvo zaposlenih - učinak staklenika - izrada prava Zajednice - regionalni izbori - embrij i fetus - upotreba jezika - vojna obuka - institucionalna ravnoteža u EZ-u - zaštitna oprema - računalna oprema - rezervoar pod pritiskom - toplinska oprema - pogrešna primjena prava - Eritreja - Europski ekonomski prostor - Estonija - izrada proračuna Zajednice - vjerska država - vladavina prava - savezna država - islamska država - svjetovna država - unitarna država - poredbena studija - analiza slučaja - Europa građana - Europol - izvršenje kazne - radno iskustvo - nalaz i mišljenje sudskoga vještaka - ekstremizam - računalno upravljana proizvodnja - pomagala i ustanove za osobe s invaliditetom - Flevoland - međunarodna javna služba - međunarodni službenik - djelovanje institucija - Europska zaklada za stručnu izobrazbu - Kohezijski fond - Fond Vijeća Europe - Europski investicijski fond - uredske potrepštine - dopušteni bescarinski uvoz - fraude contra a Comunidade (pt) - fronteira externa da Comunidade (pt) - staklenički plin - genetika - Gruzija - Romi - štrajk glađu - zemlje Višegradske skupine - Grupa 24 - udruga lokalnih vlasti - Europska ekonomska interesna grupacija - spolno napastovanje - borbeni helikopter - povijest staroga vijeka - suvremena povijest - povijest srednjega vijeka - moderna povijest - povijesni prikaz - radno vrijeme trgovine - kulturni identitet - FIFG - imidž - diplomatski imunitet - ekonomska infrastruktura - inicijativa Zajednice - inicijativa za europski rast - kukac - lansirni uređaj - vodoinstalaterska oprema - Europski institut za javnu upravu - Europski monetarni institut - zajednička institucija EEA - ekonomski instrument za okoliš - loši vremenski uvijeti - međupovezanost sustava - zajednički interes - pravni interes - škola s učeničkim domom - Interpol - trovanje hranom - židov - sudovi - ustavni sud - Kazahstan - Kirgistan - Kosovo - ekološka naljepnica - jezero - majčino mlijeko - lansirno vozilo - europski jezik - manjinski jezik - neeuropski jezik - regionalni jezik - živi jezik - diskovni pogon - Latvija - liberalizacija tržišta - sloboda zračnoga prometa - Litva - iznajmljivanje - organski zakon - parcelacija - Makedonija - nasljedna bolest - bolest zbog neodgovarajuće prehrane - kožna bolest - krvna bolest - bolest probavnoga sustava - neurološka bolest - bolest žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem - spolno prenosiva bolest - divlji sisavac - sportski događaj - vojni manevri - ugovor o usluzi - znak sukladnosti EZ-a - tobolčar - tvar životinjskoga podrijetla - mehanizam valutnih tečajeva EMS-a - Mecklenburg-Vorpommen - ugovorno zdravstvo - sudska medicina - lijek u slobodnoj prodaji - veterinarski lijek - Kaspijsko more - Crno more - Crveno more - Mercosur - državna provedbena mjera - mikroorganizam - vodeni okoliš - morski okoliš - rudar - istražno povjerenstvo - modem - Crna Gora - spomenik - politički moral - pregovori o sporazumu EZ-a - Urugvajski krug - kombinirana nomenklatura - klasifikacija lijekova - neširenje naoružanja - norma za okoliš - nova vrsta zaposlenja - promatrač - Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (pt) - Gabinete Comunitário de Marcas Registadas (pt) - ptica - tijelo za suradnju EU-a - tijelo s pravom odlučivanja - zajedničko tijelo EZ-a - organizacija zdravstvene zaštite - Svjetska trgovinska organizacija - sportsko tijelo - tijelo Zajednice - genetički promijenjen organizam - organismo e agência CE (pt) - Uzbekistan - sponzorstvo - sponzorstvo Zajednice - Partnerstvo za mir - Baltičke države - zemlje ZND-a - zemlje GCC-a - Zaljevske zemlje - zemlje Mercosura - nepridružena zemlja - sredozemne zemlje izvan EZ-a - zemlje Srednje i Istočne Europe - dogovorno dopušteno zagađivanje - civilno osoblje - ugovorno osoblje - osoblje za njegu bolesnika - vojno osoblje - financijska prognoza - zajednička vanjska i sigurnosna politika - filozofija prava - pritužba Komisiji - štetna biljka - živa biljka - pluralizam u medijima - Zajedničina politika okoliša - jedinstvena politika tečaja - politika viza - jedinstvena monetarna politika - stratosfersko zagađivalo - autohtono stanovništvo - pornografija - nosač zrakoplova - sudski progon - prapovijest - prva etapa EMU - državni poglavar - Predsjedništvo Vijeća EU-a - predsjednik Komisije - znanstveno novinarstvo - dokaz - sprečavanje nesreća - načelo međusobnog priznavanja - načelo supsidijarnosti - opće pravno načelo - postupak EZ-a zbog povrede prava - postupak suodlučivanja - processo de conciliação (pt) - posebni postupak - homeopatski proizvod - reciklirani proizvod - carinik - praktičar alternativne medicine - zakonodavni program Zajednice - operativni program - projekt od interesa za Zajednicu - nacrt proračuna EZ-a - promicanje europske ideje - financijski protokol - računalno nakladništvo - javno vođenje rasprava - prijedlog za glasovanje o povjerenju vladi - tibetsko pitanje - prethodno pitanje - obnavljanje sporazuma - žalba ombudsmanu EZ-a - iznošenje spora pred upravni sud - iznošenje spora pred Sud EZ-a - zahtjev za poništenje akta EZ-a - tužba za utvrđivanje odgovornosti upravnoga tijela - porez za zaštitu okoliša - ekonomska reforma - politička reforma - carinski postupak Zajednice - izvozni carinski postupak - sustav financiranja Zajednice - alpska regija - područje ovisno o ribolovu - regija koja zadovoljava uvjete - europska regija - industrijsko područje u nazadovanju - državne matice - poslovnik parlamenta - odnosi građana i vlasti - odnos države i regija - međuinstitucionalni odnosi EZ-a - podjela ovlasti - raspodjela iz fondova Zajednice - gmaz - Moldavija - República Eslovaca (pt) - Češka - energetska mreža - računalna mreža - lokalna mreža - transeuropska mreža - rezervacija - proračunska rezerva EZ-a - parlamentarna rezolucija - prihod od poreza na dodanu vrijednost - odbitak na izvoru - revizija sporazuma - revizija Ugovora o EZ-u - revizija financijskih prognoza - međunarodna uloga EU-a - glodavac - rojalizam - Rusija - zdravlje životinja - mentalno zdravlje - Sachsen - Sachsen-Anhalt - medicinske znanosti - kiparstvo - ESCB - državna tajna - tajništvo institucije - poljoprivredni sektor - sigurnost zračnoga prometa - zaštitarstvo - sigurnost pomorskoga prometa - potres - kampanja osvješćivanja javnosti - Srbija - mrežni poslužitelj - državna zdravstvena služba - majmun - povijesni lokalitet - političko stanje - Slovenija - zdravstvena skrb - njega - podmornica - medicinska specijalizacija - izložba životinja - stabilizator proračuna - statistika obrazovanja - upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva - zdravstvena statistika - statistika prijevoza - turistička statistika - europski pravni položaj - stimulans - podzemna pohrana otpada - ustrojstvo ribarstva - psihotropna tvar - odjel za pomoć - kontrola lijekova - višestrani nadzor - zajednička vlast - operativni sustav - sustav za upravljanje bazom podataka - zdravstvo - računalni sustav - pravni sustav - proračunska tablica - Tadžikistan - razina financiranja - tehnologija dvostruke namjene - računalni terminal - autonomna palestinska područja - područja bivše Jugoslavije - Thüringen - trgovina ljudima - sredstvo za umirenje - prerada pod carinskim nadzorom - javnost uprave - transparentnost u donošenju odluka - prijevoz pacijenata - trauma - sezonski rad - Trojka EZ-a - treća etapa EMU - Turkmenistan - upravni nadzor - Ukrajina - Ulster-Donegal - Europska politička unija - korisnik informacijske tehnologije - alternativna uporaba poljoprivrednih proizvoda - prijenosnik bolesti - borbeno vozilo - povreda prava Zajednice - žalba - Vojvodina - putnik - demilitarizirana zona - osjetljivo područje - predsjednik vlade - vođa oporbe - glava obitelji - stoka - ček - ukupni prihod - Čile - kemija - prehrambena kemija - kemijska tehnologija - Kina - kirurgija - klor - planiranje proračuna - izbor tehnologije - nezaposlenost - ciklična nezaposlenost - prikrivena nezaposlenost - nezaposlenost žena - nezaposlenost mladeži - podzaposlenost - sezonska nezaposlenost - strukturna nezaposlenost - privremeno otpuštanje radnika - nezaposlenost zbog tehničkoga napretka - izborna suzdržanost - grana djelatnosti - nezaposlena osoba - kršćanstvo - krom - Cipar - jabukovača - IOM - ekonomska djelatnost - cement - film - okružnica - civilizacija - vladajuća klasa - niža klasa - srednja klasa - radnička klasa - seljačka klasa - društvena klasa, stalež - gornja klasa - klasificiranje - arbitražna klauzula - izborni prag - zaštitna klauzula - samostalno obavljanje djelatnosti - svećenstvo - kupac - klima - klimatizacija - zatvaranje računa - politički klub - WFC - Unctad - politička koalicija - kobalt - kodiranje - propisi o cestovnom prometu - pomorski zakonik - zakonik o radu - zakonik - miroljubiva koegzistencija - sufinanciranje - suodlučivanje - koks - proračunska suradnja - ubiranje poreza - prikupljanje podataka - solarni kolektor - kolektivizam - seoska zajednica - jedinica regionalne i lokalne uprave - gradska zajednica - Kolumbija - prilagodba školi - bojilo - dodavanje boje hrani - dodavanje umjetne boje hrani - dodavanje prirodne boje hrani - uljana repica - gorivo - zamjensko gorivo - fosilno gorivo - društvena prilagodba - nuklearno gorivo - odbor za poljoprivredu EZ-a - odbor EZ-a - savjetodavni odbor EZ-a - radničko vijeće - dodatak hrani - odbor Vijeća EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor - Monetarni odbor EZ-a - paritetni odbor EZ-a - stalni odbor EZ-a - Stalni odbor UN-a - znanstveni odbor EZ-a - tehnički odbor EZ-a - trgovinska arbitraža - revizija - virtualna knjižnica - Prevoditeljski centar za tijela EU - Ured Zajednice za biljnu raznovrsnost - Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda - Europska energetska povelja - socijalna klauzula - UNCED - Europsko radničko vijeće - internet - elektronička trgovina - Europski institut za normizaciju - CEN - CENELEC (pt) - ETSI - priznavanje kvalifikacija u strukovnoj izobrazbi - kontrola kakvoće poljoprivrednih proizvoda - Sud EFTA-e - opasni otpad - obvezni primjerak - socijalni damping - stečeno pravo - ekonomija u tranziciji - elektroničko izdavaštvo - enzim - GSE - Europsko socijalno područje - skupina vodećih industrijaliziranih zemalja - GATS - Skupina iz Rija - uspostava mira - ekonomska špijunaža - zoološki vrt - riblja bolest - globalizacija - multimedija - Instituto de Harmonização do Mercado Interno (pt) - Svjetska carinska organizacija - Tijelo za rješavanje sporova - APEC - pedofilija - načelo proporcionalnosti - poredbeno oglašavanje - finske regije - švedske regije - reguliranje telekomunikacija - informacijsko društvo - Amsterdamski ugovor - ekonomska tranzicija - TRIMS - TRIPS - UNICE - radni vijek - područje eura - zoonoza - Taric (pt) - ICFTU - ECCAS - EUTELSAT (pt) - ELEC - OIE - kloniranje - trgovinski spor - poduzeće u poteškoćama - informacijska prometnica - intranet - ekstranet - preglednik - upravljanje dokumentima - EDM - OCR - digitaliziranje - pretražnik - Niederösterreich (pt) - Oberösterreich (pt) - Gradišće - Koruška - Salzburg - Štajerska - Tirol - Vorarlberg - Beč - zemlje APEC-a - CEEP - rok plaćanja - pakt o stabilnosti - politika prema mladeži - potrošačka politika - politika Zajednice - nacionalna politika - Europski promatrački centar za rasizam i ksenofobiju - JHA - diskriminacija zbog životne dobi - diskriminacija zbog spolne opredijeljenosti - skrb za starije - neopravdani otkaz - Stockholm - Östra Mellansverige (pt) - Sydsverige (pt) - Norra Mellansverige (pt) - Mellersta Norrland (pt) - Övre Norrland (pt) - Småland med Öarna (pt) - Västsverige (pt) - Itä-Suomi (pt) - Väli-Suomi (pt) - Pohjois-Suomi (pt) - Uusimaa (pt) - Etelä-Suomi (pt) - Ahvenanmaa (pt) - Sporazum o socijalnoj politici - diskriminacija zbog invalidnosti - ECHO - OLAF - pojednostavljenje zakonodavstva - DNK - virtualna stvarnost - sinteza slike - metoda procjene - promatranje - načelo prilagodbe Zajednici - responsabilidade do Estado (pt) - simulacija - nadzor uvoza - poredbena analiza - analiza uzroka - kvantitativna analiza - izvanredni dopust - uža suradnja - hipermedija - hipertekst - eutanazija - Palau - Otok Norfolk - Niue - Tokelau - Ceuta - Melilla - mišljenje Zajednice - parecer do Tribunal de Contas (pt) - Povelja EU-a o temeljnim pravima - demokratski deficit - visoki predstavnik za ZVSP - rezolucija Vijeća Europske unije - rezolucija Europskoga vijeća - način proizvodnje - proizvodni cilj - proizvodna tehnika - transgenetička životinja - transgenetička biljka - širenje inovacija - proizvodna norma - zastarjela tehnologija - prognostička tehnološka studija - organizacija istraživanja - znanstveno otkriće - načelo predostrožnosti - terensko istraživanje - rezultat istraživanja - mogućnost utvrđivanja podrijetla - održiva poljoprivreda - europski model poljoprivrede - agro-ekološki plan - zemljišna politika - poljoprivredni projekt - poljoprivredno područje s ekološkim ograničenjima - agrošumarstvo - gubitak uroda - popis poljoprivrednih gospodarstava - uzgoj kultura navodnjavanjem - plodored - silos - energetska kultura - uljana kultura - zootehnika - borealna šuma - održivo gospodarenje šumama - potvrđivanje šuma - europska šumarska politika - EFICS - sredozemna šuma - šuma umjerenoga pojasa - šumarska statistika - europska valuta - Ecu - EURIBOR (pt) - stopa konverzije - ADB - CABEI - Caribank - poljoprivredni kredit - stabilizacijski program - europska porezna suradnja - porezna reforma - nezaposlenost migranata - trajna strukovna izobrazba - Odbor za zapošljavanje - europska strategija zapošljavanja - prilagodljivost radnika - fleksibilnost rada - zastarjelost stručne spreme - nedostatak radne snage - trabalhador polivalente (pt) - lov na glave - preraspodjela - profesionalno nazadovanje - Ecofin - država članica koja nije prihvatila euro - država članica koja je prihvatila euro - čvrstoća materijala - poravnavanje - nesmrtonosno oružje - poštena trgovina - koncesija za usluge - trgovinski ugovor - međunarodna trgovačka arbitraža - usluge od općeg interesa - elektronički potpis - trgovinska statistika - isključenje iz međunarodne organizacije - Euro-mediteransko partnerstvo - procjena pomoći - sprečavanje sukoba - etničko čišćenje - protupješačko oružje - špijunaža - vojna tajna - obrambena statistika - analiza tla - znanost o svemiru - astronautika - klimatologija - bioklimatologija - kemija tla - kulturna geografija - demogeografija - regionalna geografija - geomorfologija - sedimentologija - vrsta tla - etnografija - sociologija rada - ekonomika okoliša - odgoj za okoliš - zaštita voda - smanjenje emisija plina - odgovornost za štetu u okolišu - statistika zaštite okoliša - kit - morski ekosustav - kopneni ekosustav - tuljan - zakiseljavanje - talog u pročišćivaču voda - divlje odlagalište otpada - kemijski otpad - elektronički otpad - bolnički otpad - nenamjerno zagađenje - lokalno zagađenje - međunarodno posvojenje - sukob generacija - zakon o posvojenju - obitelj s djecom iz prethodnih veza - poligamija - obiteljska solidarnost - dijaspora - migracijska politika Zajednice - nemoć starijih osoba - projekcije stanovništva - generacijsko obnavljanje - kršćanin - musliman - europska udruga - samostalnost osoba s invaliditetom - društveno ponašanje - integracija osoba s invaliditetom - društveni sporazum - dječja pornografija - vjerski turizam - nasilje mladih - nasilje u školi - nasilje u obitelji - kulturna iznimka - europski identitet - vjerski fundamentalizam - nova vjera - europski kulturni događaj - kulturna promidžba - osnovno zdravstveno osiguranje - medicinsko pravo - liječnička pogreška - kronična bolest - generički lijek - sigurnost hrane - palijativna njega - samouređenje - upravni zakonik - povijest prava - kazneno djelo iz nehaja - psihičko zlostavljanje - nekažnjavanje - kaznena odgovornost maloljetnika - seksualni turizam - arbitraža - zaostali sudski predmeti - nalog - opoziv - izvanteritorijalna nadležnost - neovisnost sudstva - pomorski sud - fiktivni brak - Schengenski informacijski sustav - vjerski sukob - pravo na zdravlje - diverzifikacija energije - plinsko polje - iskoristivost energije - strateške rezerve - naftno polje - nuklearno istraživanje - proširenje međunarodne organizacije - industrijska integracija - kriteriji za pristupanje - pregovori o pristupanju - zajednička obrambena politika - pretpristupna strategija - Europska agencija za informiranje potrošača - mikrokredit - mikrofinanciranje - znanost o opasnosti - kozmologija - bračni partner kao suradnik u poslu - povremeni rad - mehanička vibracija - šumski čuvar - mir - Eurojust - europski nalog za uhićenje - Ugovor o pristupanju EU-u - Nicanski ugovor - pomoć žrtvama - zavod za preodgoj maloljetnika - unutrašnje vjersko pravo - budističko pravo - kanonsko pravo - protestantsko crkveno pravo - židovsko pravo - hinduističko pravo - islamsko pravo - otpis poreznoga duga - nezakonita gradnja - dijete ulice - huliganstvo - zapostavljeno gradsko područje - hitna liječnička pomoć - vandalizam - eugenika - radnik s niskim prihodima - neionizirajuće zračenje - rast poduzeća - poduzetništvo - međunarodno spajanje poduzeća - korporacijsko upravljanje - društvena etiketa - otkup društva - poduzeće za reintegraciju nezaposlenih - mlado poduzeće - mikropoduzeće - europska zadruga - kakvoća nastave - parlamentarna knjižnica - navod - komentar zakona - elektronički dokument - turistički vodič - medijateka - dezinformacija - davatelj pristupa internetu - korisnik interneta - pretraživač - telekomunikacijska politika - internetska stranica - mobilni telefon - videonadzor - kriptografija - računalni virus - osnovne potrebe - odnos regija i EU-a - netrgovinski sektor - prosjačenje - socijalni transferi - ekonomska vrijednost - želatina - eterično ulje - dopuna prehrani - prirodno uzgojen proizvod - cigla - kamen - rijetki metal - dizelski motor - pilana - navigacijsko sredstvo - gradski promet - održiva pokretljivost - inteligentni prometni sustav - satelitsko navođenje - pješak - zemaljska služba - svjetovnost - konfederativna država - država s regionalnom autonomijom - oligarhija - protokol - državni simbol - nacionalistička stranka - autonomistička stranka - ekstremistička stranka - reforma izbornoga sustava - parlamentarna istraga - izrada pravnih propisa - status izabrane osobe - e-uprava - izjava vlade - izvršavanje vlasti - parlamentarna diplomacija - obročna novčana kazna - deložacija - prodajni automat - početni kapital - estetska kirurgija - medicinsko vještačenje - prekid školovanja - parabolična antena - forum - popularizacija znanosti - upravljanje znanjem - lučka uprava - tunel - vanjska usluga - incident u kemijskoj industriji - kozmetička industrija - građevinska tehnika - poljoprivredna suradnja - cervidae - uništavanje oružja - suradnja u obrazovanju - industrija plina - međunarodno radno pravo - međunarodno trgovačko pravo - rodiljski dopust za oca - zatvorenički rad - regionalno tržište - regionalna sigurnost - sob - telemedicina - teritorijalni spor - Europska agencija za sigurnost hrane - Europski ustav - corpus juris Zajednice - pravo slijeđenja - znanstveno mišljenje - društveni učinak - ISPA - pravo na biljnu vrstu - postkomunizam - reprodukcijsko zdravlje - univerzalna usluga - Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju - vizija Europe - institucionalni sporazum - CEFTA - CCNR - javna funkcija - klauzula o savjesti - politički suživot - sastav parlamentarnoga odbora - vođenje sastanaka - Međuamerički sud za ljudska prava - Međunarodni kazneni sud - okvirna odluka - osobni razvoj - višenacionalna država - Savezne Države Mikronezije - evakuacija stanovništva - dostupnost pravosuđa - poslovni moral - OPCW - OMT (pt) - predstavničko tijelo sektora poljoprivrede - Andski parlament - Parlament Srednje Amerike - zemlje NAFTA-e - kavkaske zemlje - komunikacijske vještine - pregovaračke vještine - Parlament Latinske Amerike - vještina pisanja - Prvi svjetski rat - Drugi svjetski rat - rezultat glasovanja - socijaldemokracija - zastupnički statut - geografski informacijski sustav - digitalna tehnologija - FTAA - Europska agencija za obnovu - Ured za hranu i veterinarstvo - policija u zajednici - međuparlamentarno izaslanstvo - budista [V4.1] (pt) - ciência militar [V4.1] (pt) - cantina escolar [V4.1] (pt) - concílio [V4.1] (pt) - congresso de um partido [V4.1] (pt) - CPLRE [V4.1] (pt) - deveres do cidadão [V4.1] (pt) - direito à integridade física [V4.1] (pt) - direito penal militar [V4.1] (pt) - direito romano [V4.1] (pt) - reembolso de imposto [V4.1] (pt) - direito de visita [V4.1] (pt) - enclave territorial [V4.1] (pt) - doença renal [V4.1] (pt) - farmácia [V4.1] (pt) - estação de caminho-de-ferro [V4.1] (pt) - estação rodoviária [V4.1] (pt) - geografia histórica [V4.1] (pt) - hinduísta [V4.1] (pt) - história universal [V4.1] (pt) - ilustração gráfica [V4.1] (pt) - incunábulo [V4.1] (pt) - infracção administrativa [V4.1] (pt) - lei de harmonização [V4.1] (pt) - manifesto [V4.1] (pt) - manuscrito [V4.1] (pt) - metodologia jurídica [V4.1] (pt) - mitologia [V4.1] (pt) - movimento antiglobalização [V4.1] (pt) - movimento cultural [V4.1] (pt) - partido charneira [V4.1] (pt) - partido extraparlamentar [V4.1] (pt) - partido monárquico [V4.1] (pt) - partido regionalista [V4.1] (pt) - plano [V4.1] (pt) - polícia regional [V4.1] (pt) - polícia local [V4.1] (pt) - prestação não contributiva [V4.1] (pt) - orçamento local [V4.1] (pt) - orçamento regional [V4.1] (pt) - propaganda política [V4.1] (pt) - regime presidencial [V4.1] (pt) - religião primitiva [V4.1] (pt) - residência de estudantes [V4.1] (pt) - sexualidade [V4.1] (pt) - sociologia do direito [V4.1] (pt) - sociologia rural [V4.1] (pt) - sociologia urbana [V4.1] (pt) - sociologia da educação [V4.1] (pt) - sociologia política [V4.1] (pt) - distribuição de gás [V4.1] (pt) - testamento vital [V4.1] (pt) - texto sagrado [V4.1] (pt) - videoteca [V4.1] (pt) - direito natural [V4.1] (pt) - biometria [V4.1] (pt) - direito à habitação [V4.1] (pt) - força de reacção rápida [V4.1] (pt) - populismo [V4.1] (pt) - união civil [V4.1] (pt) - Associação dos Estados das Caraíbas [V4.1] (pt) - movimento patriótico [V4.1] (pt) - representação permanente junto da União Europeia [V4.1] (pt) - sociokulturna skupina - sindikat državnih službenika - slobodna industrijska zona - Ringkoebing - audiovizualna oprema - Europska udruga za suradnju - ugovaranje o kooperaciji - međustrukovni sporazum - Storstroem - Umm al-Qaiwain - Zapadno od Velikoga Belta - subvencija kamatne stope - majčinstvo - audiovizualna koprodukcija - audiovizualni program - audiovizualna proizvodnja - audiovizualna komunikacijska politika - audiovizualno piratstvo - europsko audiovizualno područje - životinjsko truplo - društvena kategorija zvanja - zemlje članice EU-a - Centar za zajednička istraživanja - Europska agencija za medicinske proizvode - Bosna i Hercegovina - Povelja Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika - belgijske zajednice - nadzor izvoza - prijevara na štetu EU-a - vanjske granice Europske unije - Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama - tijelo i agencija EU-a - Slovačka - CENELEC - Ured za usklađivanje unutrašnjega tržišta - TARIC - EUTELSAT - Donja Austrija - Gornja Austrija - Istočna središnja Švedska - Južna Švedska - Sjeverna središnja Švedska - Središnji Norrland - Gornji Norrland - Småland i otoci - Zapadna Švedska - Istočna Finska - Laponija - Južna Finska - Åland - odgovornost države - mišljenje Revizorskoga suda EZ-a - EURIBOR - svestran radnik - Svjetska turistička organizacija - budist - vojna znanost - školska kantina - koncil - stranački kongres - Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe - građanska dužnost - pravo na fizički integritet - vojno kazneno pravo - rimsko pravo - povrat poreza - pravo na susrete - teritorijalna enklava - bubrežna bolest - ljekarna - željeznički kolodvor - autobusni kolodvor - historijska geografija - hinduist - svjetska povijest - grafička ilustracija - inkunabula - upravni prekršaj - zakon o usklađivanju - manifest - rukopis - metodologija prava - mitologija - antiglobalizacijski pokret - kulturni pokret - pivotska stranka - izvanparlamentarna stranka - monarhistička stranka - regionalistička stranka - plan - regionalna policija - lokalna policija - pomoć oslobođena doprinosa - lokalni proračun - regionalni proračun - politička propaganda - predsjednički sustav - primitivna religija - studentski dom - spolnost - sociologija prava - sociologija sela - sociologija grada - sociologija obrazovanja - sociologija politike - opskrba plinom - bolesnikova izjava - sveti spisi - videoteka - prirodno pravo - biometrija - pravo na stanovanje - snage za brze intervencije - populizam - registrirana zajednica - Udruženje karipskih država - rodoljubni pokret - stalno predstavništvo pri EU-u - vojno pravo - tehnika učenja - mnemotehnika - psihometrijski test - Sporazum iz Cotonoua - poljske regije - slovenske regije - češke regije - slovačke regije - Gorenjska - Goriška - Jugoistočna Slovenija - Koroška - Notranjsko-kraška - Obalno-kraška - Podravska - Pomurje - Savinjska - Donjoposavska - Zasavlje - Središnja Slovenija - Bratislavska regija - Trnavska regija - Trenčinska regija - Nitranska regija - Banskobistrička regija - Prešovska regija - Košička regija - Južna Češka - Hradec Králové - Karlovy Vary - Liberec - Južna Moravska - Moravsko-Šleska - Olomouc - Pardubice - Plsen - Prag - Usti - Vysočina - Zlin - Središnja Češka - Žilinska regija - estonske regije - Sjeverna Estonija - Zapadna Estonija - Središnja Estonija - Sjeveroistočna Estonija - Južna Estonija - latvijske regije - Latgale - Riga - Vidzeme - Kurzeme - Zemgale - litavske regije - Alytus - Kaunas - Klaipeda - Marijampole - Panevežys - Šiauliai - Taurage - Telšiai - Utena - Vilnius - mađarske regije - Oulu - Zapadna Finska - Atika - Zapadna Grčka - Središnja Makedonija - Istočna Makedonija i Trakija - Zapadna Makedonija - Sjeverni Egej - Južni Egej - Južni Alföld - Sjeverni Alföld - Središnja Mađarska - Sjeverna Mađarska - Srednje Podunavlje - Južno Podunavlje - Zapadno Podunavlje - intelektualni kapital - Europski nadzornik zaštite podataka - Europski ured za odabir osoblja - sudska kontrola - otvorena metoda koordinacije - nanotehnologija - europska politika susjedskih odnosa - Program UN-a za međunarodni nadzor droge - javno-privatno partnerstvo - diplomatski protokol - Europska agencija za pomorsku sigurnost - Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost - Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost - digitalna podijeljenost - jezična politika - socijalna odgovornost poduzeća - tehnika brzoga čitanja - prometni prekršaj - ledolomac - doplatak za njegu - neželjeno elektroničko oglašavanje - organizacijska kultura - zbrinjavanje tehnološkoga viška - internetska adresa - gospodarstvo temeljeno na znanju - sjednica predsjedništva - Europski institut za sigurnosne studije - Satelitski centar Europske unije - matična stanica - premještanje poduzeća - vojno groblje - Mazovjecko vojvodstvo - Malopoljsko vojvodstvo - Šlesko vojvodstvo - Lublinsko vojvodstvo - Potkarpatsko vojvodstvo - Zapadnopomeransko vojvodstvo - Svetokriško vojvodstvo - Vojvodstvo Lodz - Lubusko vojvodstvo - Donjošlesko vojvodstvo - Podlasko vojvodstvo - Velikopoljsko vojvodstvo - Pomeransko vojvodstvo - Opolsko vojvodstvo - Kujavsko-pomeransko vojvodstvo - Varminsko-mazursko vojvodstvo - roditeljski doplatak - Europska obrambena agencija - Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti - Europska agencija za kemijske proizvode - Europska agencija za željeznice - Europska policijska škola - zabranjeno oružje - Västernorrland - Jämtland - Värmland - Dalarna - Gävleborg - Jönköping - Kronoberg - Kalmar - Gotland - Blekinge - Skåne - Halland - Västra Götaland - Uppsala - Södermanland - Östergötland - Örebro - Västmanland - Västerbotten - Norrbotten[Thème]

-

 


   Publicidade ▼