Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ÅrhusÅrhus - press releaselehdistötiedote - jurisdictiontuomioistuimen toimivalta - concessionairepiirimyyjä - socioeconomic conditionsyhteiskunnallis-taloudelliset olot - Council for Cultural Cooperationkulttuuriyhteistyön neuvosto - CRESTCrest - European Productivity Agency - Nuclear Energy Agencyydinenergiajärjestö - audiovisual documentaudiovisuaalinen aineisto - DubayyDubai - farm development planmaatalouden kehittämissuunnitelma - printertulostin - saltwatersuolainen vesi - groundwaterpohjavesi - wastewaterjätevesi - sociocultural facilitiessosiaali- ja kulttuuripalvelut - United States of AmericaYhdysvallat - Community fisheriesyhteisön kalatalous - International Energy AgencyKansainvälinen energiajärjestö - goats’ milk cheesevuohenjuusto - cows’ milk cheeselehmänmaidosta valmistettu juusto - Al FujayrahFujairah - government-in-exilepakolaishallitus - audiovisual industryaudiovisuaalinen teollisuus - case-lawoikeuskäytäntö - EC case-lawEY:n oikeuskäytäntö - Federation Stateliittovaltion osavaltio - substandard housingheikkotasoinen asuminen - Eastern MalaysiaItä-Malesia - Bretton Woods AgreementBretton Woodsin sopimus - microeconomicsmikrotalous - interurban migrationkaupunkien välinen muuttoliike - intraurban commutingkaupunkien sisäinen muuttoliike - east of the Great BeltIso-Beltistä itään - organisation chartorganisaatiokaavio - treepuu - game meatriistanliha - AarhusÅrhus - breach of trustluottamusaseman väärinkäyttö - adhesiveliima - State tradingvaltiojohtoinen kauppa - retail tradevähittäiskauppa - wholesale tradetukkukauppa - arms tradeasekauppa - East-West tradeidän ja lännen välinen kauppa - foreign tradeulkomaankauppa - domestic tradekotimaankauppa - international tradekansainvälinen kauppa - accession to the European UnionEuroopan unioniin liittyminen - marketingmarkkinointi - ad hoc committeetilapäinen komitea - committee of inquirytutkintavaliokunta - Commission on Human RightsYK:n ihmisoikeustoimikunta - UN CommissionYK:n toimikunta - parliamentary committeeparlamentin valiokunta - EP CommitteeEP:n valiokunta - qualitative analysiskvalitatiivinen analyysi - award of contracthankintasopimuksen tekeminen - standing committeepysyvä valiokunta - specialised committeeerityisvaliokunta - UN Technical CommissionYK:n tekninen toimikunta - commission agentliike-edustaja - CommonwealthKansainyhteisö - European CommunitiesEuroopan yhteisöt - municipalitykunta - adjuvantapuaine - mass communicationsjoukkoviestintä - satellite communicationssatelliittiviestintä - press communiquélehdistötiedote - communismkommunismi - ComorosKomorit - insurance companyvakuutusyhtiö - administrative powershallinnollinen toimivalta - Community competenceyhteisön toimivalta - jurisdiction ratione materiaeasiallinen toimivalta - central governmentkeskushallinto - executive competencetäytäntöönpanotoimivalta - competence of the Member Statesjäsenvaltioiden toimivalta - powers of parliamentparlamentin toimivalta - jurisdiction of the courtstuomioistuimen toimivalta - joint competencejaettu toimivalta - territorial jurisdictionalueellinen toimivalta - competitiveness, fightkilpailukyky - complementarity of tradekaupan täydentävyys - consumer behaviourkulutuskäyttäytyminen - educational administrationopetushallinto - political behaviourpoliittinen käyttäytyminen - electronic componentelektroniikkakomponentti - mineral compoundmineraaliyhdiste - composition of the populationväestön koostumus - composition of parliamentparlamentin kokoonpano - accountingkirjanpito - financial accountingtuloslaskenta - national accountskansallinen tilinpito - tax authoritiesverohallinto - public accountingjulkisten palveluiden tilinpito - regional accountingaluetilinpito - accountantkirjanpitäjä - accounttili - consolidated accountkonsernitili - trading accountmyyntitili - tied sales outletsidottu myyntikanava - county, shirekreivikunta, piirikunta - concentration of the populationväestön keskittyminen - concentration of powersvallan keskitys - local governmentpaikallishallinto - economic concentrationtaloudellinen keskittymä - industrial concentrationteollisuuden keskittyminen - product designtuotesuunnittelu - Macedonia - concessionnairepiirimyyjä - medium-term financial assistancekeskipitkän ajan tuki - sustainable developmentkestävä kehitys - cohabitationavoliitto - competitionkilpailu - international competitionkansainvälinen kilpailu - public administrationjulkinen hallinto - summarisingtiivistäminen - condimentmauste - terms for aidavun ehdot - position of womennaisten asema - working conditionstyöolot - living conditionselinolot - economic conditionstaloudelliset olot - social situationsosiaalinen tilanne - socio-economic conditionsyhteiskunnallis-taloudelliset olot - preparation for marketpakkaaminen ja kauppakunnostus - admission to examinationspääsy kokeisiin - atmospheric conditionsilmasto-olosuhteet - WCLMTL - UN ConferenceYK:n konferenssi - confidentialityluottamuksellisuus - confectionerymakeisteollisuus - conflict of jurisdictiontuomioistuinten välinen toimivaltaristiriita - conflict of powerstoimivaltaristiriita - misuse of a rightoikeuden väärinkäyttö - waste incinerationjätteiden poltto - temporary admissionväliaikainen maahantuonti - labour disputetyöriita - international conflictkansainvälinen selkkaus - racial conflictroturistiriita - social conflictyhteiskunnallinen ristiriita - sick leavesairasloma - maternity leaveäitiysloma - training leavekoulutusvapaa - parental leavevanhempainloma - paid leavepalkallinen vapaa - unpaid leavepalkaton vapaa - leave on social groundssosiaalisin perustein myönnetty loma - freezingjäädyttäminen - conglomeratemonialakonserni - CongoKongo - short-term economic prospectsvallitseva suhdanne - ConnachtConnacht - Council of the European UnionEU:n neuvosto - board of directorsyhtiön hallitus - EC Association CouncilEY:n assosiaationeuvosto - adoption of a childlapseksiottaminen - CCCCCC - CCDCCD - AspacASPAC - Council of EuropeEuroopan neuvosto - Council of Europe countriesEuroopan neuvoston maat - UN Security CouncilYK:n turvallisuusneuvosto - UN Trusteeship CouncilYK:n huoltohallintoneuvosto - Council of European Municipalities and RegionsEuroopan kuntien ja alueiden neuvosto - Council of Ministersministerineuvosto - adoption of a law by votelain hyväksyminen äänestämällä - European CouncilEurooppa-neuvosto - Nordic CouncilPohjoismaiden neuvosto - Nordic Council countriesPohjoismaiden neuvoston jäsenmaat - agricultural advisermaatalousneuvoja - food preservingelintarvikkeiden säilöntä - conservation of fish stockskalakannan säilyttäminen - conservation of resourcesluonnonvarojen säilyttäminen - conservatismkonservatismi - cannerysäilyketehdas - rescheduling of public debtsaatavan vakautus - consumerkuluttaja - consumptionkulutus - food consumptionravinnon kulutus - water consumptionvedenkulutus - energy consumptionenergiankulutus - household consumptionkotitalouksien kulutus - adoption of the budgettalousarvion hyväksyminen - final consumptionlopullinen kulutus - domestic consumptionkotimainen kulutus - per capita consumptionkulutus henkeä kohti - constitutionperustuslaki - formation of a partypuolueen perustaminen - incorporationyhtiön perustaminen - control of constitutionalityperustuslaillisuuden valvonta - agricultural buildingmaatalousrakennus - road buildingtienrakennus - metal structuremetallirakenne - shipbuildinglaivanrakennus - consultation of informationtiedonhaku - worker consultationtyöntekijöiden kuuleminen - containerkontti - objections to an election resultvaalituloksen riitauttaminen - adultaikuinen - tariff quotatariffikiintiö - contraceptionehkäisy - shorter working weeklyhennetty työviikko - contractsopimus - insurance contractvakuutussopimus - work contracttyösopimus - industrial counterfeitingteollinen väärentäminen - EADIEADI - plywoodvaneri - taxpayerveronmaksaja - administrative controlhallinnollinen valvontamenettely - air traffic controllennonjohto - budgetary controltalousarvion valvonta - management audithallinnon valvonta - control of communicationsviestinnän valvonta - EFTAEfta - pollution controlsaastuttamisen valvonta - liquidity controlmaksuvalmiuden valvonta - production controltuotannonvalvonta - quality control of industrial productsteollisuustuotteiden laadunvalvonta - non-standard employmentepätyypillinen työ - exchange controlvaluutan säännöstely - merger controlyrityskauppavalvonta - assessmentarvostelu - migration controlmuuttoliikkeen valvonta - abuse of powervallan väärinkäyttö - EFTA countriesEfta-maat - price controlhintavalvonta - financial controlfinanssivalvonta - parliamentary controlparlamentaarinen valvonta - plant health controlkasvintarkastus - health controlterveystarkastus - CIV ConventionCIV-yleissopimus - collective agreementkollektiivinen sopimus - airportlentoasema - Arusha ConventionArushan sopimus - Lomé Conventionensimmäinen Lomén yleissopimus - first Lomé ConventionLomén sopimus I - second Lomé ConventionLomén sopimus II - Yaoundé ConventionYaoundén sopimus - UN conventionYK:n yleissopimus - economic convergencelähentyminen talouden alalla - energy conversionenergian muunto - currency convertibilityvaluutan vaihdettavuus - Cook IslandsCookinsaaret - administrative cooperationhallinnollinen yhteistyö - trade cooperationkaupallinen yhteistyö - cultural cooperationkulttuuriyhteistyö - economic cooperationtaloudellinen yhteistyö - European cooperationeurooppalainen yhteistyö - financial cooperationrahataloudellinen yhteistyö - aerosolaerosoli - industrial cooperationteollinen yhteistyö - institutional cooperationinstitutionaalinen yhteistyö - inter-company cooperationyritysten välinen yhteistyö - international cooperationkansainvälinen yhteistyö - judicial cooperationoikeudellinen yhteistyö - military cooperationsotilaallinen yhteistyö - monetary cooperationrahapoliittinen yhteistyö - political cooperationpoliittinen yhteistyö - regional cooperationalueellinen yhteistyö - allocation of landmaan käyttö - scientific cooperationtieteellinen yhteistyö - South-South cooperationEtelä-Etelä-yhteistyö - technical cooperationtekninen yhteistyö - cross-border cooperationrajat ylittävä yhteistyö - cooperativeosuuskunta - agricultural cooperativemaatalousosuuskunta - consumer cooperativekulutusosuuskunta - credit unionluotto-osuuskunta - coordination of aidavun yhteensovittaminen - CopenhagenKööpenhamina - publishing of priceshintojen julkaiseminen - joint ownershipyhteisomistus - South KoreaEtelä-Korea - North KoreaPohjois-Korea - CoreperCoreper - corporatismkorporativismi - fatsrasvat - animal fatseläinrasvat - vegetable fatskasvirasvat - correspondencekirjeenvaihto - corrosionkorroosio - political affiliationpuolueen jäsenyys - corruptionlahjonta - CorsicaKorsika - Costa RicaCosta Rica - stock-exchange listingpörssilistaus - Côte d'IvoireNorsunluurannikko - social-security contributionsosiaaliturvamaksu - sugar levysokerimaksu - cottonpuuvilla - coup d'étatvallankaappaus - charteringtilausliikenne - EC Court of JusticeEuroopan yhteisöjen tuomioistuin - EC Court of AuditorsEuroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin - European Court of Human RightsEuroopan ihmisoikeustuomioistuin - International Court of JusticeKansainvälinen tuomioistuin - migratory movementsiirtolaisvirta - watercoursevesistö - AfghanistanAfganistan - price of securitiesarvopapereiden hinta - brokervälittäjä - equipment costkalustokustannukset - investment costinvestointikustannukset - cost of capitalpääomakustannukset - distribution costjakelukustannukset - operating costhallintokustannukset - education costskoulutuskustannukset - AfrasecAfrasec - construction costsrakennuskustannukset - cost of pollutionsaastumisesta aiheutuvat kustannukset - health coststerveydenhoitokustannukset - cost of livingelinkustannukset - production costtuotantokustannukset - storage costvarastointikustannukset - direct costvälittömät kustannukset - cost of borrowinglainanhoitokustannukset - wage costpalkkakustannukset - access to educationkoulutukseen pääsy - AfricaAfrikka - social costsosiaalimenot - artistic creationluova taiteellinen työ - job creationtyöpaikkojen luominen - creditluotto - short-term creditlyhytaikainen luotto - export creditvientiluotto - import credittuontiluotto - consumer creditkulutusluotto - long-term creditpitkäaikainen luotto - English-speaking Africaenglanninkielinen Afrikka - medium-term creditkeskipitkän ajan luotto - trade credittavaraluotto - swap arrangementswap - investment loaninvestointiluotto - payment appropriationmaksatus - documentary creditremburssi - real estate creditkiinteistöluotto - industrial creditteollisuusluotto - international creditkansainvälinen luotto - creamkerma - Central AfricaKeski-Afrikka - dairy ice creamjäätelö - CrestCrest - CreteKreeta - war crimesotarikos - criminologykriminologia - energy crisisenergiakriisi - political crisispoliittinen kriisi - economic growthtaloudellinen kasvu - North AfricaPohjois-Afrikka - ICRCPunainen Risti - crustacean, shellfishäyriäinen - CubaKuuba - leathernahka - copperkupari - culturekulttuuri - cereal-growingviljanviljely - terrace croppingpengerviljely - fodder-growingrehunviljely - South AfricaEtelä-Afrikka - fruit-growinghedelmänviljely - agro-industrial croppingteollinen viljely - market gardeningvihannesviljely - permanent croppitkäaikainen viljely - popular culturepopulaarikulttuuri - hydroponicsvesiviljely - glasshouse cultivationkasvihuoneviljely - tropical agriculturetrooppinen viljely - self-sufficiency farmingomavaraistalous - cumulative pension entitlementeläkkeiden kertymä - French-speaking Africaranskankielinen Afrikka - CuraçaoCuracao - CycladesKykladit - economic cyclesuhdanteet - DenmarkTanska - regions of DenmarkTanskan alueet - parliamentary debatekeskustelu parlamentissa - deforestationmetsän hävittäminen - decentralisationpäätösvallan hajauttaminen - budgetary dischargetalousarviota koskeva vastuuvapaus - Southern AfricaEteläinen Afrikka - wastejätteet - agricultural wastemaatalousjätteet - industrial wasteteollisuusjätteet - non-recoverable wastehyödyntämiskelvoton jäte - radioactive wasteradioaktiivinen jäte - decisionpäätös - Community decisionyhteisön päätös - EAEC DecisionEuratomin päätös - West AfricaLänsi-Afrikka - ECSC general DecisionEHTY:n yleinen päätös - ECSC individual DecisionEHTY:n yksittäinen päätös - restrictive-practice notificationilmoitus kilpailunrajoituksesta - announcement of candidacyehdokkaaksi asettautuminen - explanation of votingäänestysselitys - East AfricaItä-Afrikka - economic take-offtaloudellinen elpyminen - decolonisationsiirtomaiden itsenäistäminen - counting of the votesääntenlaskenta - devolutionhajauttaminen - administrative unithallintoyksikkö - division into constituenciesvaalipiirijako - decreeasetus - tax reliefverovähennys - anti-missile defenceohjustentorjunta - lossvajaus - budget deficittalousarvion alijäämä - deflationdeflaatio - clearing of landmaanraivaus - degradation of the environmentympäristövaurio - job accesstyön saanti - school ageoppivelvollisuusikä - delinquencyrikollinen elämäntapa - juvenile delinquencynuorisorikollisuus - job applicationtyöpaikkahakemus - consumer demandkulutuskysyntä - energy demandenergian kysyntä - resignation of the governmenthallituksen ero - agency abroadkauppaedustajan liike ulkomailla - democracydemokratia - people's democracykansandemokratia - democratisationdemokratisointi - democratisation of educationkoulutuksen demokratisointi - demographyväestötiede - denaturingdenaturointi - perishable goodshelposti pilaantuvat tuotteet - EAEC Supply AgencyEuratomin hankintakeskus - population densityväestötiheys - departementti - merentakainen departementti - expendituremenot - food expenditureruokamenot - budgetary expendituretalousarvion menot - press agencytietotoimisto - consumption expenditurekulutusmenot - administrative expenditurehallinnolliset menot - extra-budgetary expendituretalousarvion ulkopuoliset menot - national expenditurekansalliset menot - non-compulsory expenditureharkinnanvaraiset menot - compulsory expenditurepakolliset menot - operational expenditurekäyttömenot - public expenditurejulkiset menot - depoliticisationepäpolitisoituminen - depopulationväestökato - deporteekarkotettu - sales agentyksinedustaja - bank depositpankkitalletus - capital depreciationpoistot - deregulationsääntelyn purkaminen - disarmamentaseidenriisunta - man-made disasterihmisen aiheuttama onnettomuus - natural disasterluonnonmullistus - job descriptiontoimenkuva - desertautiomaa - desertificationaavikoituminen - dehydrationdehydrointi - withdrawal of candidacyehdokkuudesta luopuminen - civil disobediencekansalaistottelemattomuus - destruction of cropssadon tuhoutuminen - EPAEPA - straitsalmi - external debtulkomaanvelka - public debtjulkinen velka - Upper Houseylähuone - devaluationdevalvaatio - economic developmenttaloudellinen kehitys - NEANEA - industrial developmentteollinen kehitys - integrated developmentintegroitu kehitys - regional developmentalueellinen kehittäminen - social developmentsosiaalinen kehitys - foreign currencyvaluutta - diabetessokeritauti - North-South relationspohjoisen ja etelän suhteet - dictatorshipdiktatuuri - regional agencyaluetoimisto - dictionary, lexiconsanasto - cultural differencekulttuuriero - international disputekansainvälinen kiista - dissemination of informationtiedon jakelu - dissemination of culturekulttuuritarjonta - limited circulationrajoitettu levitys - selective dissemination of informationvalikoiva tiedon jakelu - size of businessyrityskoko - diplomatutkintotodistus - company managementyritysjohto - directivedirektiivi - Community directiveyhteisön direktiivi - voting disciplineäänestyskuri - record libraryäänitekirjasto - speechpuhe - access to informationtietojen saatavuus - sexual discriminationsukupuolisyrjintä - economic discriminationtaloudellinen syrjintä - linguistic discriminationkielellinen syrjintä - political discriminationpoliittinen syrjintä - racial discriminationrotusyrjintä - religious discriminationuskonnollinen syrjintä - price disparityhintojen erot - economic disparitytalouden erot - regional disparityalueelliset erot - preservativesäilöntäaine - medical centrelääkärikeskus - food resourceselintarvikevarat - available energy resourceskäytettävissä olevat energiavarat - driving mechanismohjauslaite - safety deviceturvalaite - signalling devicemerkinantolaite - dissidencesisäinen oppositio - dissolution of parliamentparlamentin hajottaminen - deterrentpelote - distillationtislaus - distributive tradeskaupallinen jakelu - energy distributionenergian jakelu - water supplyvesihuolto - electricity supplysähkön tuotanto ja jakelu - exclusive distribution agreementyksinmyynti - product diversificationtuotannon monipuolistaminen - diversification of exportsviennin monipuolistaminen - supervisoresimies - international division of labourkansainvälinen työnjako - divorceavioero - legal doctrineoikeusoppi - documentasiakirja - audio-visual documentaudiovisuaalinen aineisto - identity documenthenkilöllisyystodistus - document for discussion at a sittingkeskustelun pohjana oleva asiakirja - built-up areataajama - customs documenttulliasiakirja - official documentvirallinen asiakirja - parliamentary documenteduskunnan asiakirja - documentationasiakirjat - DodecaneseDodekanesia - DominicaDominica - damagevahinko - war damagesotavahinko - damagesvahingonkorvaus - donationlahjoitus - giftlahja - customstulli - DubaiDubai - double taxationkaksinkertainen verotus - dual nationalitykaksoiskansalaisuus - holding of two jobskahden työn tekeminen - rural settlementmaaseututaajama - provisional twelfthväliaikainen kuukausierä - dredgingruoppaus - drainagekuivatus - DrentheDrenthe - right to educationoikeus koulutukseen - right to informationoikeus tietoon - right to cultureoikeus kulttuuriin - urban centrekaupunkitaajama - right to justiceoikeus oikeussuojaan - administrative lawhallinto-oikeus - air lawilmailulainsäädäntö - anti-dumping dutypolkumyyntitulli - right to workoikeus työhön - law of bankingpankkilainsäädäntö - law on negotiable instrumentsvekselioikeus - civil lawsiviilioikeus - commercial lawkauppaoikeus - Community lawyhteisön oikeus - political unrestpoliittinen kiihotus - constitutional lawvaltiosääntöoikeus - customary lawtapaoikeus - copyrighttekijänoikeus - registration taxrekisteröintimaksu - right to stopovervälilaskuoikeus - right of establishmentsijoittautumisoikeus - right to strikelakko-oikeus - energy lawenergialainsäädäntö - environmental lawympäristöoikeus - economic aggregatetaloudellinen kokonaissuure - law of outer spaceavaruusoikeus - rights of the individualyksilön oikeudet - competition lawkilpailuoikeus - family lawperhelainsäädäntö - law of warsotalainsäädäntö - law of the seamerilainsäädäntö - right to demonstratemielenosoitusoikeus - fishing rightskalastusoikeudet - access to a professionammattiin pääsy - right of pre-emptionetuosto-oikeus - right of repossessiontakaisinotto-oikeus - right to voteäänioikeus - insurance lawvakuutuslainsäädäntö - patent lawpatenttioikeus - law of nationsvaltioiden oikeus - rights of aliensulkomaalaisten oikeudet - rights of minoritiesvähemmistön oikeudet - company lawyhtiöoikeus - transport lawliikennelainsäädäntö - housing lawasuntolainsäädäntö - labour lawtyöoikeus - electoral lawvaalilainsäädäntö - part-time farmingosa-aikaviljely - financial legislationvarainhoitosäännöt - tax lawvero-oikeus - international tax lawkansainvälinen vero-oikeus - forestry legislationmetsälainsäädäntö - international human rights lawkansainvälinen humanitaarinen oikeus - international lawkansainvälinen oikeus - private international lawkansainvälinen yksityisoikeus - public international lawkansainvälinen julkisoikeus - organic farmingluonnonmukainen viljely - maritime lawmerenkulkuoikeus - matrimonial lawavioliitto-oikeus - national lawkansallinen oikeus - nuclear lawydinenergialainsäädäntö - criminal lawrikosoikeus - economic offencetalousrikos - international criminal lawkansainvälinen rikosoikeus - private lawyksityisoikeus - commercial farmingkaupallinen viljely - public lawjulkisoikeus - agrarian lawmaatalouslainsäädäntö - social legislationsosiaalilainsäädäntö - territorial lawalueellinen lainsäädäntö - political rightpoliittinen oikeisto - civil rightskansalaisoikeudet - human rightsihmisoikeudet - women's rightsnaisten oikeudet - contract farmingsopimusviljely - special drawing rightserityisnosto-oikeudet - dumpingpolkumyynti - life expectancyodotettavissa oleva elinikä - length of studiesopintojen kesto - length of leasevuokra-aika - working timetyöaika - legal working timesallittu työaika - AAMS countriesAAMS-maat - group farmingyhteisviljely - East AngliaItä-Anglia - watervesi - Community watersyhteisön vesialue - percolation watersuotovesi - bathing wateruimakelpoinen vesi - spiritsväkevä alkoholijuoma - inland waterssisäiset aluevedet - hill farmingvuoristoviljely - international waterskansainvälinen vesialue - salt watersuolainen vesi - ground waterpohjavesi - surface waterpintavesi - territorial watersaluevedet - waste waterjätevesi - agricultural trademaataloustuotteiden kauppa - trading operationkaupallinen toiminta - subsistence farmingomavaraisviljely - information transfertietojen vaihto - exchange of publicationsjulkaisuvaihto - extra-Community tradeyhteisön ulkopuolelle suuntautauva kauppa - intra-Community tradeyhteisön sisäinen kauppa - trade by group of countrieskauppa maaryhmittäin - trade by countrykauppa maittain - trade by productkauppa tuotteittain - samplingotanta - extensive farminglaajaperäinen viljely - pay scalepalkka-asteikko - lightingvalaistus - school abroadulkomainen koulu - European schoolEurooppa-koulu - international schoolkansainvälinen koulu - nursery schoolesikoulu - national schoolkansallinen koulu - ecologyekologia - ecologismekologismi - econometricsekonometria - market accessmarkkinoille pääsy - intensive farmingtehoviljely - economytalous - agricultural economicsmaatalousekonomia - collectivised economykollektiivitalous - concerted economic actionyhteistoiminnassa toteutetut taloudellisettoimenpiteet - economies of scalesuurtuotanto - energy savingenergiansäästö - structural adjustmentrakenteellinen sopeuttaminen - war economysotatalous - business administrationyritystalous - regions of AustriaItävallan alueet - Mediterranean agricultureVälimeren alueen maatalous - market economymarkkinatalous - subsistence economyluontaistalous - transport economicskuljetustalous - controlled economysääntelytalous - housekeeping economykotitaloudet - forestry economicsmetsätalous - industrial economyteollinen talous - world economykansainvälinen talous - mixed economysekatalous - national economykansantalous - agri-foodstuffsmaatalouselintarvikkeet - planned economysuunnitelmatalous - post-industrial economyjälkiteollinen talous - public economyjulkinen talous - regional economyaluetalous - underground economypimeä talous - urban economyyhdyskuntatalous - ScotlandSkotlanti - ecosystemekosysteemi - euroeuro - agro-industrymaatalouteen liittyvä teollisuus - publishingjulkaisutoiminta - educationyleissivistävä koulutus - home educationkotiopetus - art educationtaidekasvatus - comparative educationvertaileva kasvatustiede - basic educationperuskoulutus - mass educationkansanopetus - adult educationaikuiskoulutus - education of foreignersulkomaalaisten koulutus - non-formal educationvapaamuotoinen opetus - continuing educationjatkuva koulutus - physical educationliikuntakasvatus - pre-school educationvarhaiskasvatus - health educationterveyskasvatus - sex educationsukupuolikasvatus - special educationerityisopetus - sweetenermakeutusaine - number of pupilsoppilasmäärä - agronomymaataloustiede - radioactive effluentradioaktiivinen jätevesi - equal paysamapalkkaisuus - equal treatmentyhdenvertainen kohtelu - equality before the lawyhdenvertaisuus lain edessä - Arab Republic of Egypt, Egypt, United Arab RepublicEgypti - El SalvadorEl Salvador - market enlargementmarkkinoiden laajentuminen - citrus fruitsitrushedelmä - registration of votersäänestäjien rekisteröinti - electionvaalit - early electionennenaikaiset vaalit - European electionEuroopan parlamentin vaalit - indirect electionvälilliset vaalit - local electionpaikallisvaalit - national electionvaltiolliset vaalit - parliamentary electionparlamenttivaalit - by-electiontäytevaalit - IDAIDA - presidential electionpresidentin vaali - primary electionesivaalit - electoratevalitsijakunta - electrochemistrysähkökemia - electrometallurgyelektrometallurgia - electronicselektroniikka - electrotechnologysähkötekniikka - livestock farmingkotieläintalous - economic supporttaloudellinen tuki - free-range farmingulkotarhaus - crustacean farmingäyriäisten viljely - intensive livestock farmingtehotuotanto - pupiloppilas - right to stand for electionvaalikelpoisuus - waste disposaljätteiden käsittely - emancipationitsenäistyminen - packagingpakkaaminen - pasture fatteninglaiduntaminen - bottlingpullottaminen - employment aidtyöllistämistuki - emigrationmaastamuutto - Emilia-RomagnaEmilia-Romagna - United Arab EmiratesArabiemiirikunnat - United Arab Emirates countriesYhdistyneet arabiemiirikunnat - issue of securitiesarvopaperien liikkeeseenlasku - issuing of currencyrahan liikkeeseenlasku - transport accidentliikenneonnettomuus - designated employmentosoitettu työpaikka - white-collar workertoimihenkilö - office workertoimistotyöntekijä - public service employeejulkisyhteisön palveluksessa oleva - employertyönantaja - borrowing, loan, money loanlaina, lainan ottaminen - foreign aidulkomaanapu - Community borrowingyhteisön ottolainaus - international loankansainvälinen laina - public borrowingjulkinen laina - food emulsifierelintarvikkeen emulgointiaine - indebtednessvelkaantuneisuus - wave energyaaltoenergia - soft energypehmeä energia - export aidviennin tuki - hard energykova energia - electrical energysähköenergia - wind energytuulienergia - geothermal energygeoterminen energia - hydraulic energyvesienergia - hydroelectric powervesivoima - tidal energyvuorovesienergia - nuclear energyydinenergia - renewable energyuusiutuva energia - aid per hectarehehtaarikohtainen tuki - solar energyaurinkoenergia - thermal energylämpöenergia - childlapsi - abandoned childhylätty lapsi - child of migrantsiirtolaislapsi - natural childavioton lapsi - only childainoa lapsi - commitment of expendituremaksusitoumus - fertiliserlannoite - chemical fertiliserväkilannoite - investment aidinvestointituki - organic fertiliserorgaaninen lannoite - fatteninglihotus - political kidnappingpoliittinen sieppaus - economic surveytaloudellinen katsaus - consumer surveykuluttajatutkimus - social surveyyhteiskunnallinen tutkimus - data recordingtiedon tallennus - documentary reference recordingasiakirjojen tallennus - building subsidyrakentamistuki - fuel enrichmentpolttoaineen rikastaminen - teacheropettaja - teachingteaching - distance learningetäopiskelu - agricultural educationmaatalousalan koulutus - programmed learningtietokoneavusteinen opetus - denominational educationtunnustuksellinen opetus - language teachingkieltenopetus - general educationyleinen opetus - free educationilmaiskoulutus - modernisation aiduudenaikaistamistuki - secular educationtunnustukseton opetus - medical traininglääketieteellinen koulutus - compulsory educationoppivelvollisuuskoulutus - paramedical trainingavustavan hoitohenkilökunnan koulutus - multidisciplinary educationmonialakoulutus - postgraduate educationjatkokoulutus - primary educationperusasteen koulutus - private educationyksityiskoulutus - vocational educationammattikoulutus - public educationvaltion järjestämä koulutus - production aidtuotannon tuki - scientific educationtieteellinen koulutus - secondary educationkeskiasteen koulutus - higher educationkorkeakouluopetus - technical educationteknisen alan koulutus - restrictive trade practiceyritysten välinen järjestely - horizontal agreementhorisontaalinen järjestely - unlawful agreementlaiton sopimus - international cartelkansainvälinen kartelli - vertical agreementvertikaalinen järjestely - food aidelintarvikeapu - mutual assistance among farmersviljelijöiden keskinäinen apu - non-tariff barriermuu kuin tullitariffista johtuva kaupan este - tariff barriertullieste - technical barriertekninen este - customs warehousetullivarasto - type of businessyritys - craft businesskäsiteollisuusyritys - distribution businesskaupallinen yritys - joint ventureyhteisyritys - rental businessvuokraamo - transport companykuljetusalan yritys - foreign enterpriseulkomaalainen yritys - European undertakingeurooppalainen yritys - family businessperheyritys - trust companyedunvalvontayhtiö - real estate businesskiinteistöalan yritys - sole proprietorshipyksityisyritys - occupational accidenttyötapaturma - aid to disadvantaged groupstoimeentulotuki - industrial enterpriseteollisuusyritys - multinational enterprisemonikansallinen yhtiö - private sectoryksityinen yritys - public sectorjulkinen yritys - maintenancekunnossapito - crop maintenancekasvien hoito - physical environmentfyysinen ympäristö - savingssäästöt - aid to undertakingsyritystuki - compulsory savingpakkosäästäminen - epidemicepidemia - epidemiologyepidemiologia - EpirusEpeiros - exhaustion of resourcesluonnonvarojen ehtyminen - EcuadorEcuador - equidaehevoseläin - budgetary equilibriumbudjettitasapaino - ecological balanceekologinen tasapaino - bilateral aidkahdenvälinen apu - agricultural equipmentmaatalouslaitteet - community facilitiesjulkiset palvelut - vehicle partsajoneuvon osat - electronic equipmentelektroniikkalaitteet - industrial equipmentteollisuuden laitteistot - socio-cultural facilitiessosiaali- ja kulttuuripalvelut - ECSC aidEHTY:n tuki - sports facilitiesurheilutilat - equivalence of diplomastutkintojen vastaavuus - ergonomicsergonomia - volcanic eruptiontulivuoren purkaus - slaveryorjuus - discountingdiskonttaus - air spaceilmatila - European legal areaEuroopan oikeusalue - green areaviheralue - Community aidyhteisön tuki - SpainEspanja - regions of SpainEspanjan alueet - protected speciesrauhoitettu laji - industrial espionageteollisuusvakoilu - testingtestaus - nuclear testydinkoe - ExtremaduraExtremadura - supplementary aid for productstäydentävä tuotekohtainen tuki - establishmentlaitos - special-status institutionrahoituslaitos erityistehtäviä varten - educational institutionoppilaitos - institution of public utilityyleishyödyllinen laitos - drawing up of the budgettalousarvion laatiminen - medical institutionsairaala - penal institutionrangaistuslaitos - public institutionjulkinen liikelaitos - tintina - gold-exchange standardkultavaluuttakanta - emergency aidhätäapu - gold standardkultakanta - Statevaltio - civil statussiviilisääty - rule under emergency powerspoikkeustila - state of emergencyhätätila - Welfare Statehyvinvointivaltio - United StatesYhdysvallat - State aidvaltio tuki - ethanoletanoli - EthiopiaEtiopia - ethnologyetnologia - labellingmerkinnät - feasibility studytoteutettavuustutkimus - market researchmarkkinatutkimus - work studytyöntutkimus - studentopiskelija - foreign studentulkomainen opiskelija - economic aidtaloudellinen apu - Eurocrediteuroluotto - Eurocurrencyeurovaluutta - Eurodollareurodollari - Eurobondeuro-obligaatio - Euromarketeuromarkkinat - Eurocommunismeurokommunismi - EurocontrolEurocontrol - Eurorighteuro-oikeisto - EurogroupEuroryhmä - EuropeEurooppa - aid in kindapu luontoissuorituksina - Northern EuropePohjois-Eurooppa - Southern EuropeEtelä-Eurooppa - Western EuropeLänsi-Eurooppa - Eastern EuropeKeski- ja Itä-Eurooppa - EuropecheEuropêche - interactivityinteraktiivisuus - eutrophicationrehevöityminen - budgetary assessmentbudjettiarviointi - project evaluationhankearviointi - evaluation of resourcesluonnonvarojen arviointi - offalmuut eläimen osat kuin liha - nuclear accidentydinonnettomus - financial aidraha-apu - technology assessmentteknologian arviointi - tax avoidanceveronkierto - examinationkoe - agricultural surplusmaatalousylijäämä - exclusion from EC treatmentEY-kohtelun epääminen - project managementhankkeen toteuttaminen - implementation of the budgettalousarvion toteuttaminen - enforcement of rulingpäätöksen täytäntöönpano - exemption from restrictive-practice authorisationpoikkeuslupa kilpailun rajoittamiselle - tariff exemptiontullivapaus - financial yearvarainhoitovuosi - brain drainaivovienti - farmermaanviljelijä - agricultural holdingmaatila - State farmvaltiontila - mixed farmerikoistumaton maatila - exploitation of the seasmerten hyödyntäminen - exploitation of resourcesluonnonvarojen hyödyntäminen - family farmingperheviljely - forestry holdingmetsätila - dairy farmmaitotalous - explosiveräjähdysaine - exportvienti - export of capitalpääoman vienti - expropriationpakkolunastus - multilateral aidmonenvälinen apu - deportationkarkotus - extra-territorialityekstraterritoriaalisuus - mining extractionlouhinta - extraditionluovutus - extreme rightäärioikeisto - extreme leftäärivasemmisto - Far EastKaukoitä - invoicinglaskutus - non-refundable aidapu ilman takaisinmaksuvelvollisuutta - low incomealhainen tulotaso - bankruptcykonkurssi - hungernälkä - type of tenurehallintaoikeuden muoto - owner farmingomistusviljely - mixed tenureomaa ja vuokramaata käsittävä tila - familyperhe - large familysuurperhe - family by marriagesukulaisuus avioliiton kautta - FAOFAO - private aidyksityinen apu - cereal flourjauhettu vilja - Fascismfasismi - animal lifeeläinkunta - EMCFERYR - fertilityhedelmällisyys - housewifekotirouva - regional aidaluetuki - female migrantnaispuolinen siirtolainen - EAGGFEMOTR - EAGGF Guarantee SectionEMOTR:n tukiosasto - EAGGF Guidance SectionEMOTR:n ohjausosasto - ironrauta - tenant farmingvuokraviljely - collective farmyhteisomistuksessa oleva tila - model farmmallitila - ferryboatlautta - health aidapu terveydenhoidon alalla - IFLAIFLA - wood fibrepuukuitu - glass fibrelasikuitu - textile fibretekstiilikuitu - FIDFID - IFADIFAD - Fiji, Republic of FijiFidzi, Fidži - foot-and-mouth diseasesuu- ja sorkkatauti - sectoral aidalakohtainen tuki - wirelanka - fishing netkalaverkko - subsidiarytytäryhtiö - joint subsidiaryyhteinen tytäryhtiö - financingrahoitus - short-term financinglyhyen aikavälin rahoitus - long-term financingpitkän aikavälin rahoitus - medium-term financingkeskipitkän aikavälin rahoitus - welfaresosiaalihuolto - Community financingyhteisön rahoitus - compensatory financingkorvaava rahoitus - supplementary financinglisärahoitus - financing of aidavun rahoitus - industrial financingteollisuuden rahoitus - export financingvientirahoitus - party financingpuolueen rahoitus - budget financingtalousarvion rahoitus - election financingvaalirahoitus - national financingkansallinen rahoitus - excise dutyvalmistevero - international financekansainvälinen rahoitustoimi - local authority financeskuntien rahatalous - public financejulkistalous - FinlandSuomi - FunenFyn - tax systemverojärjestelmä - UnicefUnicef - nuclear fissionatomiytimen halkeamisreaktio - IEAIEA - fixing of priceshinnoista sopiminen - wage determinationpalkkaratkaisu - Province of West FlandersLänsi-Flanderin maakunta - Province of East FlandersItä-Flanderin maakunta - cereal flakesviljahiutaleet - plant lifekasvikunta - floriculturekukkien kasvatus - raftinguitto - aircraft fleetlentokalusto - IAEAIAEA - fishing fleetkalastuslaivasto - inland waterway fleetsisävesilaivasto - merchant fleetkauppalaivasto - cyclical fluctuationsuhdannevaihtelu - price fluctuationhinnanvaihtelu - economic fluctuationtaloudellinen vaihtelu - structural fluctuationrakennevaihtelu - fluorinefluori - IMFIMF - IASSIASS - UNFPAUNFPA - civil servicevirkamieskunta - civil servantvirkamies - European officialyhteisön virkamies - inshore groundsrannikonläheinen merenpohja - sea-bedmerenpohja - foundationsäätiö - EC fundEY:n rahasto - AjmanAjman - common fundyhteisrahasto - goodwillliikearvo - ERDFEAKR - working capitalkäyttöpääoma - European Monetary FundEuroopan valuuttarahasto - cast-ironvalurauta - drillingporaus - offshore drillingmerenpohjaporaus - adjournmentistunnon lykkääminen - forestmetsä - classified forestsuojelumetsä - high foresttukkimetsä - coppiced woodlandvesaikko - natural forestluonnonmetsä - forest plantationistutusmetsä - customs formalitiestullimuodollisuudet - management trainingjohdon koulutus - teacher trainingopettajankoulutus - price formationhinnanmuodostus - in-service trainingtyöpaikkakoulutus - vocational trainingammatillinen koulutus - currency adjustmentvaluutan arvon muuttaminen - formlomake - furnaceuuni - suppliertavaran toimittaja - supplying of documentsaineiston toimittaminen - legal expensesoikeudenkäyntikulut - school feeskoulumaksut - election expensesvaalikustannukset - overheadsyleiskulut - pharmaceutical expenseslääkekulut - FranceRanska - French Overseas DepartmentsRanskan merentakaiset departementit - French Overseas TerritoriesRanskan merentakaiset maat ja alueet - regions of FranceRanskan alueet - Franche-ComtéFranche-Comté - franchisingtoimilupa - exemption from customs dutiestullittomuus - fraudpetos - electoral fraudvaalipetos - LAIAALADI - tax evasionveropetos - FrederiksbergFrederiksberg - FrederiksborgFrederiksborg - school attendanceläsnäolo oppitunneilla - freight raterahtimaksu - Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venetsia Giulia - FrieslandFriisinmaa - cheesejuusto - semi-soft cheesepuolipehmeä juusto - hard cheesekova juusto - Lafta countriesLatinalaisen Amerikan yhteistyöjärjestönmaat - soft cheesepehmeä juusto - blue-veined cheesesinihomejuusto - sheep's milk cheeselampaanjuusto - goat's milk cheesevuohenjuusto - cow's milk cheeselehmänmaidosta valmistettu juusto - processed cheesesulatejuusto - fresh cheesetuorejuusto - cheese factoryjuustomeijeri - frontierraja - fruithedelmä - nutpähkinä - stone fruitkivellinen hedelmä - pip fruitsiemenellinen hedelmä - fresh fruittuore hedelmä - tropical fruittrooppinen hedelmä - FujairahFujairah - mergersulautuminen - nuclear fusionydinfuusio - GabonGabon - Albania, Republic of AlbaniaAlbania - GalapagosGalapagos - GaliciaGalicia - GambiaGambia - guaranteetakuu - credit guaranteeluottotakuu - guaranteed incomeansiotakuu - investment protectioninvestointitakuu - child carelastenhuolto - alcoholalkoholi - wastagetuhlaus - GATTGATT - political leftpoliittinen vasemmisto - leftismvasemmistolaisuus - gaskaasu - combustion gasespalamiskaasu - natural gasmaakaasu - gas pipelinekaasuputki - chemical alcoholkemiallinen alkoholi - set-asidekesannointi - civil engineeringtie- ja vesirakentaminen - heiferhieho - geochemistrygeokemia - geography - economic geographytalousmaantiede - political geographypoliittinen maantiede - geologygeologia - geophysicsgeofysiikka - gerontologygerontologia - managementjohtaminen - management accountingjohdon laskentatoimi - business managementyrityshallinto - area managementmaiseman hoito - waste managementjätehuolto - fishery managementkalatalouden hallinto - management of resourcesluonnonvarojen hoito ja käyttö - logisticslogistiikka - alcoholismalkoholismi - personnel administrationhenkilöstöhallinto - financial managementvarainhoito - management planningyrityssuunnittelu - GhanaGhana - game animalriista - GibraltarGibraltar - icejää - glucoseglukoosi - gulfmerenlahti - governmentvaltioneuvosto - government in exilepakolaishallitus - rebel governmentkapinahallitus - food fatravintorasva - industrial fatteollisuusrasva - AlentejoAlentejo - large businesssuuryritys - large holdingsuurtila - Greater AntillesIsot Antillit - free medical caremaksuton terveydenhoito - Ellas, Greece, Hellenic RepublicKreikka - Central GreeceKeski-Kreikka - regions of GreeceKreikan alueet - GrenadaGrenada - strikelakko - AlgarveAlgarve - Greenland, Gronland, Kalaallit NunaatGrönlanti - GroningenGroningen - Andean GroupAndien ryhmä - Andean Group countriesAndien ryhmän maat - interest groupetujärjestö - group of companiesyritysryhmä - Group of TenRyhmä 10 - ADR agreementADR-sopimus - AlgeriaAlgeria - political grouppuolueryhmä - human rights movementihmisoikeusliike - buying groupostoryhmittymä - Economic Interest Groupingtaloudellinen eturyhmä - producer grouptuottajaryhmä - ethnic groupetninen ryhmä - algaelevä - linguistic groupkieliryhmä - groatviljarouhe - GuadeloupeGuadeloupe - GuatemalaGuatemala - GelderlandGelderland - warsota - civil warsisällissota - war of independenceitsenäisyyssota - border warrajasota - cold warkylmä sota - nuclear warydinsota - GuineaGuinea - Guinea-BissauGuinea-Bissau - Equatorial GuineaPäiväntasaajan Guinea - GuyanaGuayana - French GuianaRanskan Guayana - habitatelinympäristö - rural habitatmaaseutuelinympäristö - urban habitatkaupunkielinympäristö - animal feedingstuffsrehut - eating habitsravintotottumukset - purchasing habitsostotottumukset - Province of HainaultHainautin maakunta - HaitiHaiti - halogenhalogeeni - HamburgHampuri - disabled personvammainen - customs harmonisationtullijärjestelmän yhdenmukaistaminen - manufactured feedingstuffstehdasvalmisteiset rehut - tax harmonisationverotuksen yhdenmukaistaminen - Upper NormandyYlä-Normandia - Burkina FasoBurkina Faso - HawaiiHavaiji - helicopterhelikopteri - HessenHessen - baby foodlastenruoka - summertimekesäaika - question timekyselytunti - overtimeylityö - Hinduismhindulaisuus - historyhistoria - histologyhistologia - holding companyhallintayhtiö - South HollandEtelä-Hollanti - North HollandPohjois-Hollanti - prepared foodstuffeinestuote - homicidehenkirikos - approvalhyväksyntä - HondurasHonduras - Hong KongHongkong - HungaryUnkari - psychiatric institutionpsykiatrinen hoitolaitos - work scheduletyöaikasuunnitelma - processed foodstuffjalostetut einekset - flexible working hoursjoustava työaika - horticulturepuutarhaviljely - hopshumala - animal oileläinöljy - groundnut oilmaapähkinäöljy - olive oiloliiviöljy - fish oilkalaöljy - heavy oilraskas öljy - mineral oilmineraaliöljy - nutritionravitsemus - used oiljäteöljy - oil, vegetable oilkasviöljy - oil millkasviöljypuristamo - bailiffhaastemies - humanisation of worktyön inhimillistäminen - hydrocarbonhiilivety - hydrogenvety - hydrogeologyhydrogeologia - animal nutritioneläinten ravitsemus - hydrologyhydrologia - food hygieneelintarvikehygienia - occupational healthtyöterveys - mortgagekiinnitys - political ideologypoliittinen ideologia - AETR agreementAETR-sopimus - human nutritionihmisen ravitsemus - yamjamssi - IIEPIIEP - island, islesaari - Ile-de-FranceIle-de-France - GuamGuam - Channel IslandsKanaalisaaret - Cayman IslandsCaymansaaret - Caroline IslandsKaroliinit - Windward IslandsWindwardsaaret - FaeroesFärsaaret - Ionian IslandsJooniansaaret - Mariana IslandsMariaanit - Leeward IslandsLeewardsaaret - Turks and Caicos IslandsTurks- ja Caicossaaret - Virgin IslandsNeitsytsaaret - debt reductionvelan määrän vähentäminen - registration of a companyyhtiön rekisteröinti - immigrationmaahanmuutto - parliamentary immunityparlamentaarinen koskemattomuus - immunologyimmunologia - impact of advertisingmainonnan vaikutus - imperialismimperialismi - business locationliikeyrityksen sijainti - German Democratic RepublicSaksan demokraattinen tasavalta - importtuonti - taxvero - Community taxyhteisön vero - personal income taxluonnollisen henkilön tulovero - direct taxvälitön vero - property taxomaisuusvero - flat-rate taxsuhteellinen verokanta - indirect taxvälillinen vero - local taxpaikallinen vero - national taxkansallinen vero - non-personal taxreaalivero - tax on consumptionkulutusvero - wealth taxvarallisuusvero - capital gains taxmyyntivoittovero - capital transfer taxvarallisuuden siirtovero - tax on capitalpääomavero - tax on incometulovero - tax on profits of self-employmentitsenäisen ammatinharjoittajan tulosta suoritettavavero - tax on investment incomepääomatulosta suoritettava vero - regions of GermanySaksan alueet - tax on employment incomepalkkatulosta suoritettava vero - corporation taxyhtiövero - printingpainatus - accounting entrykirjaus - incapacity for worktyökyvyttömyys - firetulipalo - incompatibilityyhteensoveltumattomuus - incotermsIncoterms-lausekkeet - IndiaIntia - indemnificationkorvaus - alloymetalliseos - insurance indemnityvakuutuskorvaus - installation allowanceasuttamiskorvaus - severance payeroraha - parliamentary allowanceedustajan palkka ja korvaukset - economic independencetaloudellinen riippumattomuus - national independencekansallinen itsenäisyys - technological independenceteknologinen omavaraisuus - price indexinghintaindeksointi - wage indexingpalkkaindeksointi - document indexingindeksointi - divergence indicatordivergenssi-indikaattori - economic indicatortaloudellinen indikaattori - social indicatorsosiaalinen ilmaisin - price indexhintaindeksi - IndonesiaIndonesia - industrialisationteollistuminen - aeronautical industryilmailuteollisuus - aerospace industryavaruusteollisuus - electoral alliancevaaliliitto - food industryelintarviketeollisuus - motor vehicle industryautoteollisuus - chemical industrykemianteollisuus - film industryelokuvateollisuus - culture industrykulttuuritoiminta - arms industryaseteollisuus - audio-visual industryaudiovisuaalinen teollisuus - information industrytietoteollisuus - footwear industryjalkineteollisuus - additional benefittäydennystuki - communications industryviestintäteollisuus - machine-tool industrytyöstökoneteollisuus - fishing industrykalastuselinkeino - catering industryateriapalveluteollisuus - meat processing industrylihanjalostusteollisuus - pulp and paper industrymassa- ja paperiteollisuus - advanced technology industryhuipputekniikkateollisuus - processing industryjalostusteollisuus - beverage industryjuomateollisuus - framework agreementpuitesopimus - education grantopintotuki - dyestuffs industryväriaineteollisuus - fertiliser industrylannoiteteollisuus - plastics industrymuoviteollisuus - service industrypalveluala - telecommunications industryteleviestintäteollisuus - wood industrypuuteollisuus - rubber industrykumiteollisuus - leather industrynahkateollisuus - death granthautausavustus - refrigeration industrykylmäteollisuus - toy industryleluteollisuus - book tradekirjateollisuus - furniture industryhuonekaluteollisuus - sugar industrysokeriteollisuus - tobacco industrytupakkateollisuus - glass industrylasiteollisuus - clothing industryvaatetusteollisuus - vacuum industrytyhjöteollisuus - maternity benefitäitiysavustus - electronics industryelektroniikkateollisuus - electrical engineeringsähkötekninen teollisuus - export industryvientiteollisuus - clock and watch industrykelloteollisuus - hotel industryhotelliala - information technology industrytietotekniikkateollisuus - dairy industrymeijeriteollisuus - light industrykevyt teollisuus - heavy industryraskas teollisuus - allocation of resourcesvoimavarojen kohdentaminen - mechanical engineeringkonepajateollisuus - mining industrykaivosteollisuus - nuclear industryydinteollisuus - optical industryoptinen teollisuus - oil industryöljyteollisuus - pharmaceutical industrylääketeollisuuus - photographic industryvalokuvausala - iron and steel industryrauta- ja terästeollisuus - textile industrytekstiiliteollisuus - elimination of illiteracylukutaidottomuuden poistaminen - social inequalityyhteiskunnallinen eriarvoisuus - inflationinflaatio - informationtieto - trade informationkauppaa koskevat tiedot - worker informationtyöntekijöille tiedottaminen - consumer informationkuluttajavalistus - computer systemstietotekniikka - business data processingtietotekniikan käyttö hallinnossa - information storage and retrievaltiedon tallennus ja haku - industrial data processingtietotekniikan käyttö teollisuudessa - AlsaceElsass - medical computingtietotekniikan käyttö lääketieteessä - offencerikkomus - transport infrastructureliikenteen infrastruktuuri - industrial infrastructureteollinen infrastruktuuri - engineerinsinööri - interferenceasioihin sekaantuminen - political alternationpoliittinen vallanvaihdos - legislative initiativelainsäädäntöaloite - innovationinnovaatio - floodtulva - failure to report for dutyluvaton asepalveluksen välttäminen - food inspectionelintarviketarkastus - labour inspectorateammatintarkastus - school inspectionkoulutoimen tarkastus - veterinary inspectioneläinlääkintätarkastus - aluminiumalumiini - harbour installationsatamalaitteisto - supervisory bodyvalvontaelin - ETUIETUI - ACP-EC institutionAKT-EY-toimielin - EU institutionEY:n toimielin - financial institutionrahoituslaitos - political institutionpoliittinen instituutio - religious institutionuskonnollinen instituutio - UN specialist institutionYK:n erityisjärjestö - housing improvementsasuntojen perusparannus - judicial investigationoikeudellinen tutkinta - musical instrumentsoitin - financial instrumentrahoitusväline - Community financial instrumentyhteisön rahoitusväline - INTALINTAL - integration of migrantssiirtolaisten sulautuminen - economic integrationtaloudellinen yhdentyminen - European integrationEuroopan yhdentyminen - production improvementtuotannollinen parannus - monetary integrationrahapoliittinen yhdentyminen - political integrationpoliittinen yhdentyminen - regional integrationalueellinen yhdentyminen - social integrationsosiaalinen integraatio - intellectualälymystöön kuuluva - voting intentionsäänestysaikomus - economic interdependencekeskinäinen taloudellinen riippuvuus - exclusion from public-sector employmentammatinharjoittamiskielto - EC agreementEY:n tekemä sopimus - plant breedingkasvinjalostus - interestkorko - trade intermediarykaupallinen välittäjä - Workers Internationalkansainvälinen työväenliitto - Socialist Internationalsosialistinen internationaali - psychiatric confinementeristäminen psykiatrisin perustein - question put to a ministervälikysymys - interpretingtulkkaus - soil improvementmaanparannus - interpretation of the lawlaintulkinta - financial interventionrahoitusmarkkinoita koskeva toimenpide - market interventionmarkkinoiden interventio - inventionkeksintö - investmentinvestointi - investment abroadsijoitukset ulkomaille - Community investmentyhteisön investointi - direct investmentsuora sijoitus - foreign investmentulkomainen sijoitus - industrial investmentteollinen investointi - international investmentkansainvälinen sijoitus - private investmentyksityinen investointi - public investmentjulkinen investointi - regional investmentalueellinen investointi - breach of domicilekotirauhan loukkaamattomuus - iodinejodi - IraqIrak - IranIran - Irian JayaIrian Jaya - arrangement of working timetyöaikajärjestelyt - IrelandIrlanti - Northern IrelandPohjois-Irlanti - regions of IrelandIrlannin alueet - UNRISDUNRISD - Islamislam - Iceland, Republic of Iceland - ISOISO - isoglucoseisoglukoosi - insulatoreriste - forestry developmentmetsätalouden kehittäminen - building insulationrakennuksen eristys - sound insulationäänieristys - thermal insulationlämpöeristys - isolationismeristäytymispolitiikka - IsraelIsrael - ItalyItalia - regions of ItalyItalian alueet - fallowkesanto - JamaicaJamaika - hydraulic worksvesirakennus - JapanJapani - kitchen gardenkotipuutarha - JavaJaava - game of chanceonnenpeli - young personnuori - young workernuori työntekijä - Olympic gamesolympiakisat - Joint European TorusJoint European Torus - JordanJordania - Official Journalvirallinen lehti - water management in agriculturemaatalouden vesitalous - continuous working daykeskeytymätön työpäivä - Judaismjuutalaisuus - judgetuomari - rulingtuomioistuimen ratkaisu - administrative courthallintotuomioistuin - court of civil jurisdictionsiviilituomioistuin - court having special jurisdictionerityistuomioistuin - rural developmentmaaseudun kehittäminen - ordinary court of lawtuomioistuimet - military courtsotaoikeus - criminal courtrikostuomioistuin - juvenile courtnuorisotuomioistuin - social courtsosiaaliturvatuomioistuin - higher courtylioikeus - finesakko - case lawoikeuskäytäntö - EC case lawEY:n oikeuskäytäntö - fruit juicehedelmämehu - vegetable juicekasvismehu - jutejuutti - CambodiaKambodza - kapokkapokki - KenyaKenia - amendmentmuutos - KiribatiKiribati - KuwaitKuwait - RéunionRéunion - quality labellaatumerkki - lactoselaktoosi - woolvilla - milkmaito - drinking milkkulutusmaito - trade agreementkauppasopimus - concentrated milktiivistetty maito - raw milkraakamaito - skimmed milkrasvaton maito - powdered milkmaitojauhe - whole milktäysmaito - fermented milkkäynyt maito - homogenised milkhomogenisoitu maito - pasteurised milkpastöroitu maito - sterilised milksteriloitu maito - soil conditioningmaankunnostus - launching of a producttuotteen markkinoille tuonti - State of a Federationliittovaltion osavaltio - languagekieli - foreign languagevieras kieli - mother tongueäidinkieli - Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon - LaosLaos - rabbitkani - LatiumLatium - AmericaAmerikka - legalitylaillisuus - legislationlainsäädäntö - foodstuffs legislationelintarvikelainsäädäntö - anti-dumping legislationpolkumyyntilainsäädäntö - anti-trust legislationkilpailunrajoituslainsäädäntö - delegated legislationsiirretty lainsäädäntövalta - pharmaceutical legislationlääkelainsäädäntö - plant health legislationkasvintarkastuslainsäädäntö - health legislationterveydenhoitolainsäädäntö - school legislationkoululainsäädäntö - veterinary legislationeläinlääkintälainsäädäntö - legislative periodvaalikausi - self-defencehätävarjelu - legitimacylegitimiteetti - vegetablekasvis - bulb vegetablesipulikasvis - leaf vegetablelehtikasvis - fruit vegetablehedelmäkasvis - Central AmericaKeski-Amerikka - root vegetablejuurikas - fresh vegetabletuorekasvis - leguminous vegetablepalkovilja - LeinsterLeinster - LesothoLesotho - animal leucosiseläinten leukoosi - LebanonLibanon - liberalismliberalismi - North AmericaPohjois-Amerikka - liberalisation of tradekaupan vapautuminen - LiberiaLiberia - freedom of associationyhdistymisvapaus - freedom of expressionsananvapaus - freedom of opinionmielipiteen vapaus - freedom of communicationtiedonvälityksen vapaus - freedom of the presspainovapaus - freedom of navigationmerenkulun vapaus - South AmericaEtelä-Amerikka - freedom of assemblykokoontumisvapaus - freedom of tradekaupan vapaus - freedom of religious beliefsuskonnonvapaus - bookshopkirjakauppa - free movement of capitalpääomien vapaa liikkuvuus - free movement of goodstavaroiden vapaa liikkuvuus - Latin AmericaLatinalainen Amerikka - free movement of personshenkilöiden vapaa liikkuvuus - free movement of workerstyöntekijöiden vapaa liikkuvuus - free competitionvapaa kilpailu - freedom of self-determinationitsemääräämisoikeus - free circulationvapaa liike - freedom to provide servicesvapaus tarjota palveluja - LibyaLibya - patents licencepatenttilisenssi - trade licencekauppalisenssi - export licencevientilisenssi - asbestosasbesti - import licencetuontilisenssi - transport licenceliikennelupa - dismissalirtisanominen - collective dismissaljoukkoirtisanominen - redundancyirtisanominen taloudellisista syistä - Liechtenstein, Principality of LiechtensteinLiechtenstein - corkkorkki - Province of LiègeLiegen maakunta - fishing groundskalastuspaikka - workplacetyöpaikka - starchtärkkelys - transport lineskuljetusreitti - ligniteruskohiili - Arab LeagueArabiliitto - Arab League countriesArabiliiton maat - LiguriaLiguria - LimburgLimburg - Province of LimbourgLimburgin maakunta - marketing restrictionmarkkinointirajoitus - association agreementassosiaatiosopimus - Amnesty InternationalAmnesty International - aerated drinkhiilihappopitoinen juoma - LimousinLimousin - flaxpellava - seed flaxöljypellava - ingotharkko - linguisticskielitiede - liqueurlikööri - liquidationyrityksen selvitystila - amortisationkuoletus - receivershipkonkurssipesän hallinto - validation of expendituremenojen suorittaminen - money-market liquiditymaksuvalmius - international liquiditykansainvälinen maksuvalmius - fixed party listvahvistettu ehdokasluettelo - electoral registervaaliluettelo - literaturekirjallisuus - grey literatureharmaa kirjallisuus - redemption of public debtjulkisen velan takaisinmaksu - littoralrannikkovyöhyke - deliverytoimitus - energy siteenergianlähdealue - location of productiontuotannon sijoittaminen - property leasingkiinteistöjen vuokraus - hire purchaseleasing - lockouttyösulku - housingasuminen - illiteracylukutaidottomuus - multi-storey dwellingkerrostaloasunto - single-family housingomakotiasuminen - sub-standard housingheikkotasoinen asuminen - subsidised housingsosiaalinen asuntotuotanto - softwareohjelmisto - lawlaki - finance actbudjettilaki - outline lawpuitelaki - leisurevapaa-aika - LombardyLombardia - LorraineLothringen - low rentkohtuullinen vuokrataso - lubricantsvoiteluaine - toy librarylelulainaamo - fire protectionpalontorjunta - pollution control measuresympäristöhaittojen torjunta - fight against crimerikollisuuden torjunta - fight against wastagetuhlauksen torjunta - class struggleluokkataistelu - cost-benefit analysiskustannus-hyötyanalyysi - capital of Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg City, Luxembourg-Ville, Luxemburg - Province of LuxembourgLuxemburgin maakunta - lucernesinimailanen - freeze-dryingpakastekuivatus - Macao, MacauMacao - machinerykone - agricultural machinerymaatalouskone - office equipmenttoimistolaite - cost-effectiveness analysiskustannus-tehokkuusanalyysi - harvesterleikkuupuimuri - hydraulic machineryhydraulikone - machine tooltyöstökone - pneumatic machinerypaineilmakone - textile machinetekstiilikone - MashreqMashreq - macroeconomicsmakrotaloustiede - MadagascarMadagaskar - MadeiraMadeira - input-output analysispanos-tuotosanalyysi - supermarketvalintamyymälä - discount storealennusmyymälä - MaghrebAtlasmaat - magistratetuomaristo - magnesiummagnesium - labour forcetyövoima - agricultural labour forcemaataloustyövoima - family workeryrityksessä työskentelevä perheenjäsen - female workernaispuolinen työntekijä - water analysisvesianalyysi - job preservationtyöpaikan säilyttäminen - peacekeepingrauhanturvaaminen - corn, Indian corn, maize, Zea maysvilja - publisherkustantamo - absolute majorityehdoton enemmistö - age of majoritytäysivaltaisuusikä - majority votingäänten enemmistö - political majoritypoliittinen enemmistö - qualified majoritymääräenemmistö - silent majorityhiljainen enemmistö - information analysistiedon sisällön analyysi - simple majorityyksinkertainen enemmistö - illnesssairaus - animal diseaseeläintauti - respiratory diseasehengitystiesairaus - cardiovascular diseasesydän- ja verenkiertoelinten sairaus - endemic diseasealueellisesti esiintyvä tauti - contagious diseasetarttuva tauti - mental illnessmielisairaus - occupational diseaseammattitauti - tropical diseasetrooppinen tauti - plant diseasekasvitauti - disaffection of young peoplenuorison pahoinvointi - Peninsular MalaysiaMalakka - MalawiMalawi - MalaysiaMalesia - MaldivesMalediivit - MaliMali - malnutritionpuutteellinen ravitsemus - Falkland IslandsFalklandin saaret - maltmallas - demographic analysisväestötilastollinen analyysi - MaltaMalta - marine mammalmerinisäkäs - English ChannelEnglannin kanaali - power of attorneyvaltakirja - elective officevirka, johon valitaan vaalilla - manganesemangaani - cultural eventkulttuuritapahtuma - cassavamaniokki - balance-sheet analysistaseanalyysi - unskilled workerammattitaidoton työntekijä - school textbookoppikirja - Maoismmaolaisuus - marketmarkkinat - futures marketfutuurimarkkinat - agricultural marketmaatalousmarkkinat - Community agricultural marketyhteisön maatalousmarkkinat - spot marketkäteismarkkinat - cost analysiskustannusanalyysi - common marketyhteismarkkinat - Arab Common MarketArabimaiden yhteismarkkinat - Arab Common Market countriesArabien yhteismarkkinoiden maat - Community marketyhteisön markkinat - supplies contracttavaranhankintasopimus - negotiated contractsuoraan yrityksen kanssa tehty sopimus - works contracturakkasopimus - foreign exchange marketvaluuttamarkkinat - economic analysistaloudellinen analyysi - commodities marketperushyödykemarkkinat - labour markettyömarkkinat - foreign marketulkomaanmarkkinat - financial marketrahoitusmarkkinat - real estate marketmaaomaisuusmarkkinat - domestic marketkotimarkkinat - international marketkansainväliset markkinat - open marketvapaat markkinat - money marketrahamarkkinat - public contractjulkisia hankintoja koskeva sopimus - financial analysisrahoituslaskelma - official marketsäännellyt markkinat - MarchesMarche - margarinemargariini - trading marginmyyntikate - fluctuation marginvaihteluväli - marginalisationsyrjäytyminen - marriageavioliiitto - MoroccoMarokko - social analysisyhteiskunnallinen analyysi - trademarktavaramerkki - MartiniqueMartinique - Marxismmarxilaisuus - budget volumetalousarvion kokonaissumma - money supplyliikkeellä oleva raha - building materialsrakennusaineet - heat-resisting materialstulenkestävät materiaalit - lighting equipmentvalaistuslaitteet - anarchismanarkismi - construction equipmentrakennuslaitteet - drilling equipmentporauskalusto - hoisting equipmentnostolaitteet - electrical equipmentsähkölaitteet - mechanical equipmentmekaaniset laitteet - mathematicsmatematiikka - milk fatmaitorasva - plasticsmuovit - AseanASEAN - raw materialraaka-aine - radioactive materialsradioaktiiviset aineet - MauritiusMauritius - Islamic Republic of Mauritania, Mauritania, Mauritanie, MuritaniyaMauritania - MayotteMayotte - CACM countriesCACM-maat - precision engineeringhienomekaaninen teollisuus - general mechanical engineeringyleinen konepajateollisuus - Asean countriesAsean-maat - mechanisationkoneistaminen - mechanisation of agriculturemaatalouden koneistaminen - exchange-rate mechanismvaluuttainterventiomekanismi - support mechanismtukitoimenpiteet - medicinelääketiede - occupational medicinetyölääketiede - disease preventionsairauksien ehkäisy - school medicinekouluterveydenhuolto - veterinary medicineeläinlääketiede - slaughter of animalseläinten teurastus - Bretton Woods agreementBretton Woodsin sopimus - anatomyanatomia - mediatorsovittelija - megalopolismilijoonakaupunki - MelanesiaMelanesia - molassesmelassi - householdkotitalous - farm householdmaatilakotitalous - monthly paykuukausipalkka - joinerypuusepänteollisuus - metalworkmetallityöt - ex-servicemansotaveteraani - seameri - Baltic SeaItämeri - Irish SeaIrlannin meri - AndalusiaAndalusia - AndorraAndorra - Norwegian SeaNorjan meri - North SeaPohjanmeri - anhydrideanhydridi - Mediterranean SeaVälimeri - mercuryelohopea - measure having equivalent effectvaikutukseltaan vastaava toimenpide - metalsmetalli - ferrous metalrautametalli - heavy metalraskasmetalli - non-ferrous metalmuu metalli kuin rautametalli - precious metaljalometalli - metalloidmetalloidi - slaughter animalteuraseläin - powder metallurgyjauhemetallurgia - share farmingosuusviljely - meslinsekavilja - meteorologyilmatiede - methanolmetanoli - research methodtutkimusmenetelmä - statistical methodtilastomenetelmä - metrologymetrologia - capital, city, metropolis, urban centerpääkaupunki, suurkaupunki - farm animaltuotantoeläin - MexicoMeksiko - MezzogiornoMezzogiorno - micro-economicsmikrotalous - microformpienoisjäljenne - MicronesiaMikronesia - Midi-PyreneesMidi-Pyrénées - East MidlandsItä-Midlands - West MidlandsLänsi-Midlands - honeyhunaja - draught animalvetoeläin - migrationsiirtolaisuus - commutingtyömatkaliikenne - return migrationpaluumuutto - family migrationperhesiirtolaisuus - enforced migrationpakkosiirtolaisuus - frontier migrationrajasiirtolaisuus - illegal migrationlaiton siirtolaisuus - internal migrationsisäinen muuttoliike - inter-urban migrationkaupunkien välinen muuttoliike - clearing agreementclearing-sopimus - domestic animalkotieläin - intra-urban commutingkaupunkien sisäinen muuttoliike - Community migrationyhteisön sisäinen muuttoliike - occupational migrationtyöhön liittyvä muuttoliike - rural migrationmaaseudun muuttoliike - migration from the countryside to the townmaaltapako - seasonal migrationkausiluontoinen muuttoliike - working environmenttyöympäristö - school environmentkouluympäristö - political militantpuolueaktivisti - breeding animaljalostuseläin - militarisation of spaceavaruuden militarisointi - militarismmilitarismi - millethirssi - iron orerautamalmi - non-ferrous oremuu malmi kuin rautamalmi - non-metallic oremineraali - mineralogymineralogia - live animalelävä eläin - public prosecutor's departmentsyyttäjäviranomainen - ministerministeri - infancyalaikäisyys - national minoritykansallinen vähemmistö - sexual minorityseksuaalinen vähemmistö - flour milling, millmylly, myllyteollisuus - missileohjus - metal furnituremetallikalusteet - labour mobilitytyövoiman liikkuvuus - land mobilitymaaomaisuuden siirtyminen uudelleomistajalle - geographical mobilitymaantieteellinen liikkuvuus - residential mobilityasuinpaikan vaihdokset - student mobilityopiskelijoiden liikkuvuus - social mobilitysosiaalinen liikkuvuus - financing methodrahoitusmuoto - voting methodäänestysmenettely - mode of transportkuljetusmuoto - economic modeltaloudellinen malli - company modernisationyrityksen nykyaikaistaminen - modernisation of industryteollisuuden nykyaikaistaminen - farm modernisationmaatilan nykyaikaistaminen - budgetary amendmenttalousarvion muutos - MoliseMolise - molluscnilviäinen - yearbookvuosikirja - MoluccasMolukit - molybdenummolybdeeni - MonacoMonaco - constitutional monarchyperustuslaillinen kuningaskunta - Universalismyleismaailmallisuus - MongoliaMongolia - moneyraha - reserve currencyvarantovaluutta - electronic funds transferelektroninen raha - paper moneyseteliraha - international currencykansainvälinen valuutta - national currencykansallinen valuutta - deposit moneytiliraha - unicameral systemyksikamarijärjestelmä - monocracyyksinvalta - monographmonografia - monopolymonopoli - monopsonyostomonopoli - State monopolyvaltion monopoli - import monopolytuontimonopoli - AntarcticaEtelämanner - monopoly of informationtiedotusmonopoli - fiscal monopolyveromonopoli - MontserratMontserrat - mountainvuori - monetary compensatory amountvaluutan tasausmaksu - ethicsetiikka - public moralityjulkinen moraali - mortalitykuolleisuus - infant mortalityimeväiskuolleisuus - occupational mortalitykuolleisuus ammattiryhmittäin - enginemoottori - motion of censureepäluottamuslause - consumer motivationkuluttajan valintojen perusteet - antibioticantibiootti - political motivationpoliittiset perusteet - autonomous movementitsehallintoliike - anti-racist movementrotusyrjintää vastustava liike - trends of opinionmielipidesuuntaus - capital movementpääoman liikkeet - women's movementnaisliike - youth movementnuorisoliike - national liberation movementkansallinen vapautusliike - complementarity agreementtäydentävä sopimus - ecology movementympäristöliike - European MovementEurooppa-liike - workers' movementtyöväenliike - farmers' movementtalonpoikaisliike - social movementyhteiskunnallinen liike - means of communicationviestintävälineet - mass mediajoukkoviestintävälineet - means of agricultural productionmaataloustuotannon välineet - means of transportkuljetusvälineet - medium-sized businesskeskisuuri yritys - medium-sized holdingkeskikokoinen tila - MozambiqueMosambik - multilingualismmonikielisyys - multiparty systemmonipuoluejärjestelmä - MunsterMunster - museummuseo - musicmusiikki - British West IndiesBrittiläiset Antillit - mushroom-growingsienten viljely - NAFONAFO - NamibiaNamibia - Province of NamurNamurin maakunta - birthssyntyvyys - National Socialismkansallissosialismi - nationalisationkansallistaminen - French West IndiesRanskan Antillit - nationalismkansallisuusaate - nationalitykansalaisuus - nationality of legal personsoikeushenkilöiden kansalaisuus - naturalisationkansalaisuuden myöntäminen - NauruNauru - NavarreNavarra - air trafficlentoliikenne - inland waterway shippingsisävesikuljetus - maritime shippingmerenkulku - Netherlands AntillesAlankomaiden Antillit - cargo vesselrahtialus - barge carrier shipproomunkuljetusalus - merchantkauppias - collective bargainingtyöehtosopimusneuvottelut - Tokyo RoundTokion kierros - Dillon RoundDillonin kierros - Kennedy RoundKennedyn kierros - tariff negotiationstullineuvottelut - anti-semitismjuutalaisvastaisuus - NepalNepal - neutralitypuolueettomuus - New Community InstrumentNCI - NicaraguaNicaragua - nickelnikkeli - NigerNiger - level of educationkoulutustaso - degree of pollutionsaastumisaste - Province of AntwerpAntverpenin maakunta - standard of livingelintaso - noise levelmelutaso - palm nutpalmun pähkinä - nomadismpaimentolaisuus - nomenclaturenimikkeistö - budgetary classificationbudjettiluokitus - agricultural product nomenclaturemaataloustuotteiden nimikkeistö - tariff nomenclaturetariffinimikkeistö - AnzusANZUS - non-alignmentliittoutumattomuus - non-attached memberryhmiin kuulumaton edustaja - non-violenceväkivallan käytöstä luopuminen - North JutlandPohjois-Juutinmaa - Nord-Pas-de-CalaisNord-Pas-de-Calais - standardisationstandardointi - standardstandardi - food standardelintarvikestandardi - Anzus countriesANZUS-maat - biological standardbiologinen standardi - marketing standardmarkkinointia koskeva normi - labour standardtyöstandardi - social normsosiaalinen normi - notarynotaari - apartheidapartheid - new economic orderuusi taloudellinen järjestys - New CaledoniaUusi-Kaledonia - New ZealandUusi-Seelanti - nuisancehaitta - invalidity of an electionvaalien mitättömyys - marriage rateavioitumisaste - ICAOICAO - APOAPO - cooperation agreementyhteistyösopimus - stateless personkansalaisuutta vailla oleva - conscientious objectionaseistakieltäytyminen - bondobligaatio - maintenance obligationelatusvelvollisuus - non-competition clausekilpailunkieltolauseke - obstacle to developmentkehityksen este - AMCOOCAM - CCAM countriesCCAM-maat - aperitifaperitiivi - OECDOECD - OECD countriesOECD-maat - oceanvaltameri - Antarctic OceanEteläinen jäämeri - Arctic OceanPohjoinen jäämeri - Atlantic OceanAtlantin valtameri - Indian OceanIntian valtameri - Pacific OceanTyyni valtameri - OceaniaOseania - oceanographymerentutkimus - apiculturemehiläishoito - OCASODECA - OCAS countriesOCAS-maat - OASOAS - OAS countriesOAS-maat - East of the Great BeltIso-Beltistä itään - eggmuna - work of arttaideteos - EPOEPO - public legal officialtuomioistuimen viranhaltija - recording equipmenttallennuslaite - job vacancyavoimet työpaikat - available energykäytettävissä oleva energia - supply and demandtarjonta ja kysyntä - takeover bidjulkinen ostotarjous - ILOILO - olive-growingoliivin viljely - oil pipelineöljyputki - trace elementhivenaine - oligopolyoligopoli - oligopsonyharvojen ostajien kilpailu - oliveoliivi - PLOPLO - OmanOman - UmbriaUmbria - EC OmbudsmanEY:n oikeusasiamies - IMOIMO - WMOWMO - WIPOWIPO - WHOWHO - UnidoUnido - OAPECOAPEC - OPECOPEC - OPEC countriesOPEC-maat - bankingpankkitoiminta - stock-exchange transactionarvopapereiden pörssikauppa - exchange transactionvaluuttakauppa - public opinionyleinen mielipide - OOPECOPOCE - oppositionoppositio - political oppositionpoliittinen oppositio - goldkulta - computertietokone - ordinancehallituksen antama väliaikainen säädös - measuring equipmentmittauslaitteet - agendaesityslista - professional societyammatillinen yhteisö - public orderyleinen järjestys - yhteisön elin - organization chartorganisaatiokaavio - administrative structureshallinto-organisaatio - African organisationafrikkalainen järjestö - Afro-Asian organisationsafrikkalais-aasialainen järjestö - precision instrumenttarkkuuskoje - American organisationamerikkalainen järjestö - Arab organisationarabialainen järjestö - Asian organisationaasialainen järjestö - common organisation of marketsyhteinen markkinajärjestely - cultural organisationkulttuuriyhdistys - organisation of teachingopetuksen järjestäminen/organisointi - radio equipmentradiolaite - organisation of productiontuotannon organisaatio - organisation of professionsammattijärjestöt - UNOYK - party organisationpuoluejärjestelmä - organisation of transportkuljetusjärjestelyt - market organisationmarkkinajärjestely - Warsaw Pact OrganisationVarsovan liitto - organisation of worktyön organisointi - television equipmenttelevisiolaite - organisation of electionsvaalien järjestäminen - European organisationeurooppalaiset järjestöt - intergovernmental organisationhallitustenväliset järjestöt - international organisationkansainväliset järjestöt - Latin American organisationlatinalaisamerikkalaiset järjestöt - non-governmental organisationmuu kuin hallitustenvälinen järjestö - electronic deviceelektroniikkalaite - barleyohra - agricultural guidancemaataloudenohjaus - vocational guidanceammatinvalinnanohjaus - educational guidanceopinto-ohjaus - orphanorpo - SOECEYTT - NATONato - NATO countriesNATO-maat - SEATOSEATO - African UnionAfrikan yhtenäisyysjärjestö - Republic of Uganda, UgandaUganda - agricultural implementmaatalouden työkalut - hand toolkäsityökalu - structuretekninen rakenne - blue-collar workertyöläinen - skilled workerammattitaitoinen työntekijä - semi-skilled workerammattiin perehdytetty työtekijä - OverijsselOverijssel - sheeplammas - egg productmunavalmiste - oxideoksidi - oxygenhappi - ozoneotsoni - paymentmaksu - advance paymentennakkomaksu - invitation to tendertarjouspyyntö - international paymentkansainvälinen maksu - intra-Community paymentyhteisön sisäinen maksu - breadleipä - PakistanPakistan - cross votingristiinäänestys - PanamaPanama - basket of currenciesvaluuttakori - bread-makingleivänvalmistus - direct applicabilityvälitön sovellettavuus - paper - Papua New GuineaPapua-Uusi-Guinea - quasi-fiscal chargeveronluontoinen maksu - ParaguayParaguay - parasitologyparasitologia - vehicle fleetajoneuvokanta - rolling stockrautateiden liikkuva kalusto - national parkkansallispuisto - application of legislationlain täytäntöönpano - plotpalsta - single parentyksinhuoltaja - relationshipsukulaisuussuhde - exchange parityvaluuttapariteetti - purchasing power parityostovoimapariteetti - parliamentkansanedustuslaitos - European ParliamentEuroopan parlamentti - national parliamentkansallinen parlamentti - regional parliamentalueparlamentti - Member of Parliamentparlamentin jäsen - national implementation of Community lawyhteisön oikeuden täytäntöönpano - Member of the European ParliamentEuroopan parlamentin jäsen - division of propertyomaisuuden jako - Communist Partykommunistinen puolue - Conservative Partykonservatiivinen puolue - Democratic Partydemokraattinen puolue - Christian Democratic Partykristillis-demokraattinen puolue - Ecology Partyympäristöpuolue - European partyEurooppa-puolue - solar energy end-use applicationsaurinkoenergian käyttö - Liberal Partyliberaalinen puolue - political partypoliittinen puolue - Republican Partytasavaltalaispuolue - Social Democratic Partysosiaalidemokraattinen puolue - Socialist Partysosialistipuolue - Labour Partytyöväenpuolue - one-party systemyksipuoluejärjestelmä - shareholdingosakkeenomistus - participation of womennaisten osallistuminen - worker participationtyöntekijöiden osallistuminen - staff assessmenthenkilöstön arviointi - turnout of votersäänestysvilkkaus - political involvementpoliittinen osallistuminen - social participationyhteiskunnallinen osallistuminen - passportpassi - European passportEurooppa-passi - pasteurisationpastörointi - pastamakaronivalmiste - free-trade agreementvapaakauppasopimus - apprenticeoppisopimusoppilas - pastry-makingkonditoria - cultural heritagekulttuuriperintö - employers' organisationtyönantajajärjestö - pauperisationköyhtyminen - povertyköyhyys - ship's flagaluksen lippu - flag of conveniencemukavuuslippu - apprenticeshipoppisopimuskoulutus - associated countryassosioitunut maa - NetherlandsAlankomaat - Netherlands OCTAlankomaiden merentakaiset maat ja alueet - regions of the NetherlandsAlankomaiden alueet - Basque CountryBaskimaa - Cambria, Cymru, WalesWales - Eastern Bloc countriesItäblokin maat - supplyhankinta - Loire RegionLoiren alue - donor countryantajamaa - developing countrieskehitysmaat - overseas countries and territoriesmerentakaiset maat ja alueet - industrialised countryteollistunut maa - member countryjäsenmaa - least-developed countryvähiten kehittynyt maa - third countrykolmas maa - tolltiemaksu - animal skinvuota - arms supplyasetoimitus - inshore fishingrannikkokalastus - freshwater fishingsisävesikalastus - deep-sea fishingsyvänmerenkalastus - industrial fishingteollinen kalastus - sea fishingmerikalastus - discarded fishtakaisinheitetty kalansaalis - traditional fishingperinteinen kalastus - fishermankalastaja - energy supplyenergiahuolto - new educational methodsuudet opetusmenetelmät - death penaltykuolemanrangaistus - PeloponnesePeloponnesos - bargeproomu - shortagepula - food shortageelintarvikepula - financial equalisationkustannusten tasaaminen - aquaculture, aquiculturevesikasvien ja -eläinten viljely - inward processingsisäinen jalostus - outward processingulkoinen jalostus - fishing seasonkalastuskausi - EC transitional periodEY:n siirtymäaika - driving licenceajokortti - European driving licenceeurooppalainen ajokortti - building permitrakennuslupa - AquitaineAkvitania - fishing permitkalastuslupa - work permittyölupa - PeruPeru - personalisation of powervallan henkilöityminen - elderly personvanhus - divorced personeronnut - married personavioliitossa oleva - Saudi ArabiaSaudi-Arabia - legal personoikeushenkilö - natural personluonnollinen henkilö - separated personerillään asuva henkilö - one person householdnaimaton henkilö - widowed personleski - staffhenkilöstö - ground staffkenttähenkilöstö - EC category A staffEY:n ura-alueeseen A kuuluva henkilöstö - groundnutmaapähkinä - EC category B staffEY:n ura-alueeseen B kuuluva henkilöstö - EC category C staffEY:n ura-alueeseen C kuuluva henkilöstö - EC category D staffEY:n ura-alueeseen D kuuluva henkilöstö - driverskuljettajat - transport staffkuljetushenkilöstö - legal professionlakimieskunta - crewmiehistö - penitentiary staffvankeinhoitohenkilökunta - AragonAragonia - financial losstappio - animal plaguekarjarutto - pesticidetorjunta-aine - small businesspienyritys - small and medium-sized enterprisespienet ja keskisuuret yritykset - smallholdingpientila - small townpikkukaupunki - Lesser AntillesPienet-Antillit - petitionaloite - petrochemicalspetrokemian tuotteet - petrodollarpetrodollari - petroleumöljy - pharmacologyfarmakologia - PhilippinesFilippiinit - philosophyelämänasenne - political philosophypoliittinen filosofia - arbitragearbitraasi - phosphorusfosfori - photochemistryvalokemia - photovoltaic cellvalosähkökenno - occupational physiologytyöfysiologia - nuclear physicsydinfysiikka - PicardyPicardie - spare partvaraosa - PiedmontPiemonte - international arbitrationkansainvälinen välimiesmenettely - precious stonesjalokivi - fuel cellpolttokenno - piracypiratismi - fish farmingkalanviljely - cycle trackpyörätie - investment transactionpääomasijoitus - tariff ceilingtariffikatto - political arbitrationpoliittinen sovittelu - plaintasanko - anti-crisis plankriisisuunnitelma - town-planning schemeasemakaava - Colombo PlanColombo-suunnitelma - development plankehittämissuunnitelma - financing planrahoitussuunnitelma - planktonplankton - arboriculturetaimitarhaus - educational planningkoulutussuunnittelu - family planningperhesuunnittelu - production planningtuotannon suunnittelu - transport planningliikennesuunnittelu - market planningmarkkinasuunnittelu - economic planningtaloudellinen suunnittelu - financial planningrahoitussuunnittelu - sapling, treepuu - industrial planningteollinen suunnittelu - national planningvaltakunnansuunnittelu - regional planningaluesuunnittelu - sectoral planningalueellinen suunnittelu - seedlingtaimi - plantationistutus - aquatic plantvesikasvi - fodder plantrehukasvi - industrial plantteollinen kasvi - oleaginous plantöljykasvi - coniferhavupuu - root cropjuurikasvi - textile plantkuitukasvi - tropical planttrooppinen kasvi - cultivation under plasticmuovin alla viljely - plasticiserpehmitin - platelevy - political programmepoliittinen ohjelma - continental shelfmannerjalusta - platinumplatina - plaster, plaster of Pariskipsi - deciduous treelehtipuu - full employmenttäystyöllisyys - leadlyijy - plutoniumplutonium - pneumatic tyrepneumaattinen ulkorengas - UNDPUNDP - UNEPUNEP - weight and sizepaino ja koko - mercantile establishment, outlet, retail outlet, retail store, sales outletmyyntipiste - fishkala - freshwater fishmakean veden kala - sea fishmerikala - fresh fishtuore kala - Poitou-CharentesPoitou-Charentes - policepoliisi - criminal investigation departmentrikospoliisi - agricultural policymaatalouspolitiikka - common agricultural policyyhteinen maatalouspolitiikka - national agricultural policykansallinen maatalouspolitiikka - regional farm policyalueellinen maatalouspolitiikka - food policyelintarvikepolitiikka - banking policypankkitoimintapolitiikka - budget policybudjettipolitiikka - trade policykauppapolitiikka - common commercial policyyhteinen kauppapolitiikka - Community policyyhteisön politiikka - voluntary restraint agreementvapaaehtoinen rajoitussopimus - archaeology, archeologyarkeologia - Community employment policyyhteisön työllisyyspolitiikka - common fisheries policyyhteinen kalastuspolitiikka - common price policyyhteinen hintapolitiikka - common transport policyyhteinen liikennepolitiikka - short-term economic policysuhdannepolitiikka - cultural policykulttuuripolitiikka - aid policyavustuspolitiikka - austerity policytalouden kiristämispolitiikka - intervention policyinterventiopolitiikka - investment policyinvestointipolitiikka - defence policypuolustuspolitiikka - development policykehittämispolitiikka - financing policyrahoittamispolitiikka - education policykoulutuspolitiikka - employment policytyöllisyyspolitiikka - business policyyrityspolitiikka - environmental policyympäristöpolitiikka - architecturearkkitehtuuri - information policytiedotuspolitiikka - communications policyviestintäpolitiikka - competition policykilpailupolitiikka - construction policyrakennuspolitiikka - fisheries policykalastuspolitiikka - agricultural production policymaataloustuotantopolitiikka - research policytutkimuspolitiikka - health policyterveyspolitiikka - birth policysyntyvyyspolitiikka - production policytuotantopolitiikka - solar architectureaurinkoenergia-arkkitehtuuri - support policytukipolitiikka - population policyväestöpolitiikka - East-West policyItä-Länsi-politiikka - exchange policyvaluuttapolitiikka - export policyvientipolitiikka - import policytuontipolitiikka - prices policyhintapolitiikka - incomes policytulopolitiikka - pay policypalkkapolitiikka - archivesarkisto - policy on agricultural structuresmaatalouden rakennepolitiikka - transport policyliikennepolitiikka - credit policyluottopolitiikka - housing policyasuntopolitiikka - economic policytalouspolitiikka - energy policyenergiapolitiikka - European defence policyeurooppalainen puolustuspolitiikka - foreign policyulkopolitiikka - family policyperhepolitiikka - financial policyrahoituspolitiikka - Arcticpohjoisnapa-alue - fiscal policyveropolitiikka - forestry policymetsäpolitiikka - government policyhallituksen politiikka - industrial policyteollisuuspolitiikka - domestic policysisäpolitiikka - migration policysiirtolaispolitiikka - monetary policyrahapolitiikka - agri-monetary policymaatalouden rahapolitiikka - ports policysatamapolitiikka - common ports policyyhteinen satamapolitiikka - silverhopea - regional policyaluepolitiikka - Community regional policyyhteisön aluepolitiikka - social policysosiaalipolitiikka - structural policyrakennepolitiikka - tariff policytariffipolitiikka - common tariff policyyhteinen tariffipolitiikka - pollutantsaaste - atmospheric pollutantilmansaaste - water pollutantvettä saastuttava aine - pollutionsaastuminen - ArgentinaArgentiina - noise pollutionmelusaaste - atmospheric pollutionilman saastuminen - chemical pollutionkemialliset saasteet - pollution from land-based sourcesmaalta tulevat saasteet - water pollutionvesien saastuminen - food contaminationruoan saastuminen - coastal pollutionrannikon saastuminen - pollution of waterwaysvesistön saastuminen - soil pollutionmaaperän saastuminen - marine pollutionmeren saastuminen - dry farmingkuivien maiden viljely - organic pollutioneloperäiset saasteet - pollution from agricultural sourcesmaatalousperäiset saasteet - radioactive pollutionradioaktiiviset saasteet - stratospheric pollutionulkoilmakehän saastuminen - thermal pollutionlämmön aiheuttama saastuminen - transfrontier pollutionrajojen yli kulkeutuvat saasteet - PolandPuola - mixed croppingsekaviljely - polymerpolymeeri - PolynesiaPolynesia - French PolynesiaRanskan Polynesia - potatoperuna - heat pumplämpöpumppu - working populationammatissa toimiva väestö - working population engaged in agriculturemaataloudessa toimiva väestö - persons in worktyössäkäyvä väestö - population of working agetyöikäinen väestö - world populationmaailman väestö - non-working populationtyövoimaan kuulumaton väestö - fishing agreementkalastussopimus - chemical weaponkemiallinen ase - rural populationmaaseutuväestö - urban populationkaupunkiväestö - swinesika - fishing portkalastussatama - Puerto RicoPuerto Rico - PortugalPortugali - regions of PortugalPortugalin alueet - dominant positionmääräävä markkina-asema - postal and telecommunications servicesposti- ja telepalvelut - conventional weapontavanomainen ase - potassiumkalium - development potentialkehitysmahdollisuudet - ApuliaApulia - push towingtyöntöhinaus - dustpöly - political powerpoliittinen valta - budgetary powerbudjettivalta - purchasing powerostovoima - power of assessmentharkintavalta - power of implementationtoimennpanovalta - power of initiativealoiteoikeus - supervisory powervalvontaoikeus - power of decisionpäätösvalta - power to negotiateneuvotteluvaltuus - power of ratificationratifiointivaltuus - discretionary powerharkintaan perustuva ratkaisuvalta - executive powertäytäntöönpanovalta - judicial powertuomiovalta - legislative powerlainsäädäntövalta - statutory powersääntelyvalta - public authoritiesviranomaiset - pre-packagingvalmiiksi pakkaaminen - generalised preferencesyleinen tullietuus - agricultural levymaatalousmaksu - ECSC levyEHTY:n maksu - first jobensimmäinen työpaikka - early childhoodvarhaislapsuus - nuclear weaponydinase - soil preparationmaanmuokkaus - barring of penalties by limitationrangaistuksen täytäntöönpanon vanhentuminen - Speaker of Parliamentparlamentin puhemies - press, public presslehdistö - political presspoliittinen lehdistö - survivor's benefitjälkeenjääneen etuus - provision of servicespalvelujen tarjoaminen - tactical nuclear weapontaktinen ydinase - family benefitperheavustus - social-security benefitsosiaaliavustus - loanlaina - EIB loanEIP:n laina - ECSC loanEHTY:n laina - Community loanyhteisön antolaina - Euratom loanEuratomin laina - prevention of pollutionsaastumisen ehkäiseminen - short-term forecastlyhyen aikavälin ennuste - long-term forecastpitkän aikavälin ennuste - medium-term forecastkeskipitkän aikavälin ennuste - budget estimatetalousarviolaskelma - economic forecastingtalousennuste - primacy of the lawoikeuden ensisijaisuus - precedence of Community lawyhteisön oikeuden ensisijaisuus - bonus paymentbonus - slaughter premiumteurastusmaksu - grubbing premiumraivauspalkkio - non-marketing premiumpalkkio kaupanpitämisestä luovuttaessa - insurance premiumvakuutusmaksu - storage premiumvarastointipalkkio - early fruit and vegetablesvarhaisvihannekset - polluter pays principlesaastuttaja maksaa -periaate - economic prioritytaloudellinen tärkeysjärjestys - armed forcesarmeija - decision-makingpäätöksenteko - political prisonerpoliittinen vanki - deprivation of rightsoikeuksien menetys - priceshinnat - bracket pricehintahaarukka - export pricevientihinta - import pricetuontihinta - consumer pricekuluttajahinta - professional armyammattiarmeija - producer pricetuottajahinta - farm pricesmaataloustuottajahinnat - food priceelintarvikkeen hinta - cif pricecif-hinta - purchase priceostohinta - sluice-gate pricesulkuhinta - intervention priceinterventiohinta - norm pricekohdehinta - price agreementhintasopimus - military equipmentaseistus - offer pricetarjoushinta - guide priceohjehinta - basic priceperushinta - activating pricekäynnistyshinta - retail pricevähittäishinta - wholesale pricetukkuhinta - price of energyenergian hinta - price of farm landmaatalousmaan hinta - market pricesmarkkinahinta - reference priceviitehinta - flavouringaromiaine - withdrawal priceluopumishinta - cost priceomakustannushinta - threshold pricekynnyshinta - support pricetukihinta - standagepysäköintimaksu - selling pricemyyntihinta - commodity priceperustuotteen hinta - discriminatory pricesyrjivä hinta - farm rentmaatilan vuokra - world market pricemaailmanmarkkinahinta - administrative orderhallinnollinen määräys - price fixed in advanceennalta vahvistettu hinta - free-on-board pricefob-hinta - free-at-frontier pricevapaasti rajalla -hinta - trigger pricelaukaiseva hinta - guaranteed pricetakuuhinta - imposed pricevahvistettu hinta - target pricetavoitehinta - industrial priceteollinen hinta - free pricevapaa hinta - maximum priceenimmäishinta - irrigationkeinokastelu - minimum pricevähimmäishinta - guaranteed minimum pricetaattu vähimmäishinta - average pricekeskihinta - preferential priceetuushinta - reduced pricealennettu hinta - delivered pricetoimitushinta - representative priceedustava hinta - artstaiteet - representative market priceedustava markkinahinta - social problemsosiaalinen ongelma - urban problemkaupunkirakentamiseen liittyvät ongelmat - chemical processkemiallinen prosessi - electrical processsähköinen prosessi - physical processfysikaalinen prosessi - administrative procedurehallinnollinen menettely - anti-subsidy proceedingtukitoimien vastainen menettely - popular artpopulaaritaide - budgetary proceduretalousarviomenettely - civil procedureriita-asioiden oikeudenkäyntimenettely - disciplinary proceedingskurinpitomenettely - judicial proceedingsoikeudenkäyntimenettely - legislative procedurelainsäädäntömenettely - parliamentary proceduremenettely parlamentissa - criminal procedurerikosasioiden oikeudenkäyntimenettely - Middle EastLähi-itä - gift itemlahjatavara - productiontuotanto - assembly line productionkokoonpanolinjatuotanto - agricultural productionmaataloustuotanto - food productionelintarviketuotanto - animal productioneläinten tuotanto - craft productionkäsityötuotanto - Community productionyhteisön tuotanto - continuous productionjatkuva tuotanto - energy productionenergiantuotanto - hydrogen productionvedyn tuotanto - mass productionmassatuotanto - fishery productkalastustuote - underproductionalituotanto - industrial productionteollisuustuotanto - world productionmaailmanlaajuinen tuotanto - national productionkansallinen tuotanto - crop productionkasvituotanto - productivitytuottavuus - agricultural productivitymaatalouden tuottavuus - decorative itemkoriste-esine - land productivitymaan tuottavuus - work productivitytyön tuottavuus - cereal productviljatuote - fruit producthedelmätuote - vegetable productkasvistuote - fish productkalatuote - sugar productsokerituote - agricultural productmaataloustuote - foodstuffelintarvike - processed food productjalostettu elintarvike - animal producteläintuote - meat productlihatuote - chemical productkemiallinen tuote - inorganic chemical productepäorgaaninen kemiallinen tuote - concentrated producttiiviste - packaged productpakattu tuote - frozen productjäädytetty tuote - cosmetic productkosmeettinen valmiste - sports equipmenturheiluvälineet ja -varusteet - packaging productpakkaustuote - polishing and scouring preparationskiillotus- ja hankausvalmisteet - primary productperustuote - confectionery productkonditoriatuote - mass-consumption productmassakulutustuote - substitute productkorvaava tuote - desiccated productdehydratoitu tuote - dietary productdieettituote - wood productpuutuote - toilet articlehygieniatuote - bulk productirtotavara - smoked productsavustettu tuote - industrial productteollisuustuote - inflammable producthelposti syttyvä tuote - instant productpikajuomavalmiste - gross domestic productbruttokansantuote - irradiated productsäteilytetty tuote - milk productmaitotuote - freeze-dried productpakastekuivattu valmiste - manufactured goodstehdasvalmiste - metal productmetallituote - mining productkaivosteollisuuden tuote - domestic productnettokansantuote - gross national productbruttokansantulo - new productuusi tuote - originating productalkuperätuote - petroleum productöljytuote - pharmaceutical productfarmaseuttinen tuote - household articletalousesine - protein productsproteiinituote - reconstituted productrekonstruoitu tuote - refrigerated productjäähdytetty tuote - gross regional productalueellinen bruttokansantuote - salted productsuolattu tuote - semi-manufactured goodspuolivalmiste - sensitive productarka tuote - deep-frozen productpakastettu tuote - textile producttekstiilituote - craftsmankäsityöläinen - veterinary producteläinlääkinnällinen tuote - sales occupationkaupallinen ammatti - financial occupationrahoitusalan ammatti - liberal professionvapaa ammatti - health care professionterveydenhoitoalan ammatti - paramedical professionavustavaan hoitohenkilöstöön kuuluva - WFPMaailman elintarvikeohjelma - action programmetoimintaohjelma - aid programmeavustusohjelma - teaching curriculumopetusohjelma - research programmetutkimusohjelma - election programmevaaliohjelma - scientific progresstieteen edistyminen - investment projectinvestointihanke - draft budgettalousarvioesitys - government billhallituksen esitys - research projecttutkimushanke - industrial projectteollisuushanke - sales promotionmyynnin edistäminen - trade promotionkaupan edistäminen - investment promotioninvestointien edistäminen - property developmentrakentamistoiminta - promotionylennys - election campaign publicityvaalimainonta - EC proposalEY:n ehdotus - performing artsesittävät taiteet - non-government billkansanedustajan lakialoite - public propertyjulkinen omaisuus - land and buildingsmaaomaisuus - agricultural real estatemaatalouskiinteistö - real propertykiinteä omaisuus - industrial propertyteollisoikeus - intellectual propertyimmateriaalioikeus - personal propertyirtaimisto - private propertyyksityisomaisuus - ArubaAruba - mineral prospectingmalminetsintä - forward studiestulevaisuudentutkimus - prostitutionprostituutio - noise protectionmeluntorjunta - environmental protectionympäristönsuojelu - protection of animal lifeeläimistön suojelu - protection of plant lifekasvillisuuden suojelu - protection of privacyyksityisyyden suoja - ESAESA - protection of animalseläinsuojelu - protection of shareholdersosakkeenomistajien suoja - protection of communicationstiedonvälityksen suoja - protection of freedomsvapauksien suoja - protection of minoritiesvähemmistön suojelu - diplomatic protectiondiplomaattinen suojelu - consumer protectionkuluttajansuoja - specialisation agreementerikoistumissopimus - AsiaAasia - market protectionmarkkinoiden suojelu - heritage protectionkulttuuriperinnön suojelu - countryside conservationmaiseman suojelu - soil protectionmaaperän suojelu - care of mothers and infantsäitiys- ja lastenhuolto - protectionismprotektionismi - animal proteineläinvalkuainen - synthetic proteinsynteettinen proteiini - milk proteinmaitoproteiini - South AsiaEtelä-Aasia - vegetable proteinkasvisvalkuainen - protocol to an agreementsopimuksen pöytäkirja - protocol on sugarsokeripöytäkirja - prototypeprototyyppi - Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur - provincemaakunta - psychiatrypsykiatria - psychologypsykologia - occupational psychologytyöpsykologia - publicationjulkaisu - Community publicationyhteisön julkaisu - publication of a lawlain julkaiseminen - advertisingmainonta - advertising malpracticeharhaanjohtava mainonta - publication of accountstilinpäätöstietojen julkaiseminen - publication of tariffstariffien julkaiseminen - QatarQatar - political asylumpoliittinen turvapaikka - professional qualificationsammatillinen pätevyys - quality of the environmentympäristön laatu - quality of lifeelämän laatu - product qualitytuotteen laatu - quantity of fish landedaluksesta purettu määrä - socially disadvantaged classyhteiskunnan huono-osaiset - written questionkirjallinen kysymys - oral questionsuullinen kysymys - parliamentary questionparlamenttikysymys - decontaminationpuhdistaminen - quorumpäätösvaltaisuus - catch quotasaaliskiintiö - electoral quotaedustajanpaikkakiintiö - radiation, radioactive, radioactive materials, radioactive matter, radioactive substances, radioactivityradioaktiiviisuus, radioaktiivisuus - broadcasting, broadcast mediumradiointi, televisiointi, yleisradiointi - radiation protectionsäteilysuojelu - UN General AssemblyYK:n yleiskokous - oil refiningöljynjalostus - sugar refiningsokerin puhdistaminen - grapeviinirypäle - business nametoiminimi - repatriation of capitalpääoman kotiuttaminen - reportkertomus - agriculture-trade relationshipmaatalouden ja kaupan väliset suhteet - agriculture-industry relationshipmaatalouden ja teollisuuden väliset suhteet - annual reporttoimintakertomus - committee reportvaliokuntamietintö - research reporttutkimusraportti - approximation of lawslainsäädännön lähentäminen - approximation of policiespolitiikan lähentäminen - Ras Al KhaimahRas al Khaimah - basis of tax assessmentveron määräytymisperuste - ratification of an agreementsopimuksen ratifiointi - ratiosuhde - nuclear reactorydinreaktori - vocational retraininguudelleenkoulutus - rearmamentjälleenvarustautuminen - reinsurancejälleenvakuutus - censusväestönlaskenta - population censusväestölaskenta - assistance in trainingavustaminen koulutuksessa - economic recessiontalouden taantuma - revenuetulot - export revenuevientitulot - admissibilitytutkittavaksi ottaminen - researchtutkimus - agronomic researchmaataloustutkimus - applied researchsoveltava tutkimus - energy researchenergiatutkimus - document retrievalaineiston haku - environmental researchympäristötutkimus - forestry researchmetsäntutkimus - fishery researchkalantutkimus - industrial researchteollisuustutkimus - medical researchlääketieteellinen tutkimus - scientific researchtieteellinen tutkimus - harvestsadonkorjuu - recommendationsuositus - Community recommendationyhteisön suositus - economic agreementtaloudellinen sopimus - mutual assistance schemekeskinäinen sosiaaliturvajärjestelmä - ECSC recommendationEHTY:n suositus - EAEC recommendationEuratomin suositus - recognition of diplomastutkintojen tunnustaminen - economic reconstructiontaloudellinen jälleenrakentaminen - conversion to horticulturesiirtyminen puutarhanviljelyyn - herd conversiontuotantosuunnan muutos karjataloudessa - industrial conversionteollisuuden muuntaminen - conversion to beef productiontuotantosuunan muutos maitotuotannostalihatuotantoon - redirection of productiontuotantosuunnan muutos - appeal to an administrative authoritymuutoksenhaku hallintoviranomaisessa - action for annulmentkumoamiskanne - action for failure to actlaiminlyöntikanne - action for failure to fulfil an obligationkanne velvoitteen täyttämättä jättämisestä - recruitmenthenkilöstön hankinta - associationjärjestö - energy recoveryenergian talteenotto - recycling of capitalpääoman kierto - waste recyclingjätteiden kierrätys - aromatic plantaromikasvi - force reductionjoukkojen vähentäminen - medical plantlääkekasvi - soya bean oilsoijaöljy - sunflower seed oilauringonkukkaöljy - reduction of working timetyöajan lyhentäminen - meat from gameriistanliha - rabbit meatkaninliha - maize oilmaissiöljy - tariff reductiontullinalennus - skimmed milk powderrasvaton maitojauhe - rediscountingrediskonttaus - revaluationrevalvaatio - re-exportjälleenvienti - dried productkuivattu tuote - texture agentrakenteen muokkausaine - summary proceduresummaarinen oikeudenkäynti - aid to agriculturemaataloustuki - referendumkansanäänestys - Community preferenceyhteisön etuuskohtelu - administrative reformhallinnonuudistus - reform of the CAPYMP:n uudistus - agrarian reformmaatalousuudistus - regulation of agricultural productionmaataloustuotantoa koskevat säännökset - educational reformkoulutusuudistus - agricultural quotamaatalouskiintiö - guarantee thresholdtakuukynnys - alternative agricultural productionvaihtoehtoinen maataloustuotanto - tax on oils and fatsöljy- ja rasvavero - land reformmaareformi - less-favoured agricultural areaepäsuotuisa maatalousalue - woman farmernaispuolinen maanviljelijä - young farmernuori viljelijä - judicial reformoikeuslaitoksen uudistus - grouping of farmstilojen ryhmittely - farm returnmaatilan tuotto - plant health productkasvinsuojeluaine - refugeepakolainen - herbiciderikkakasvien torjunta-aine - rabiesraivotauti - dairy productionmaidontuotanto - cereal substituteviljan korvike - political refugeepoliittinen pakolainen - forestry groupyhteismetsä - refusal to bidkieltäytyminen tarjouksen tekemisestä - wood productionpuuntuotanto - forestry propertymetsäomaisuus - publicly-owned forestvaltion metsä - private forestyksityismetsä - refusal to selltoimituksesta kieltäytyminen - shellfish farmingsimpukan viljely - fishery producevesieläinten ja vesikasvien tuotanto - fishing licencekalastuslisenssi - authoritarian regimeautoritaarinen hallintojärjestelmä - aid systemavustusjärjestelmä - demergeryhtiöittäminen - transnational corporationylikansallinen yritys - exclusive purchasing agreementyksinosto - partly nationalised undertakingtyöllistämisyritys - selective distribution agreementvalikoiva myynti - landholding systemmaanomistusjärjestelmä - electronic mailsähköposti - cross-frontier data flowrajojen yli tapahtuva tiedonsiirto - commercial mediakaupalliset joukkoviestimet - economic systemtalousjärjestelmä - local mediapaikalliset joukkoviestimet - private mediayksityiset joukkoviestimet - military regimesotilashallitus - transmission networktiedonsiirtoverkko - videophone conferencevideoneuvottelu - European televisioneurooppalainen televisio - parliamentary systemparlamentaarinen järjestelmä - pay televisionmaksutelevisio - Videotexteletietopalvelu - home computingtyöskentely kotitietokoneella - information storagemuisti - political systempoliittinen järjestelmä - computer applicationstietotekniikkasovellukset - computer crimetietokonerikos - data-processing lawtietotekniikkaa koskeva lainsäädäntö - artificial intelligencetekoäly - regionalue - EU Official JournalEuroopan unionin virallinen lehti - computer piracyatk-piratismi - agricultural regionmaatalousalue - election monitoringvaalien oikeellisuuden valvonta - multiple office holdingusean viran hoitaminen - election resultvaalitulos - delegation of powerpäätösvallan siirtäminen - Brussels regionBrysselin alue - parliamentary delegationparlamenttivaltuuskunta - voting ageäänioikeusikä - federalismfederalismi - coastal regionrannikkoalue - plebisciteluottamuslausekansanäänestys - distribution of votesäänten jakautuminen - advisory powerneuvonantokelpoisuus - development regionkehitysalue - power to appointnimitysvalta - privilegeerioikeus - radical partyradikaalinen puolue - mountain regionvuoristoalue - less-favoured regionepäsuotuisa alue - forced disappearancepakotettu katoaminen - political minoritypoliittinen vähemmistö - police checkspoliisivalvonta - pacifismpasifismi - civil defencepelastuspalvelu - economic regiontalousalue - vote by delegationedustajan välityksellä äänestäminen - consortiumyhteenliittymä - FlandersFlanderin alue - executive bodytäytäntöönpanoelin - government programmehallitusohjelma - frontier regionrajaseutu - market supportmarkkinatuki - economic conversiontaloudellinen muuntaminen - industrial regionteollisuusalue - redevelopment aidjälleenkehittämistuki - aid for restructuringrakenneuudistustuki - sales aidmyyntituki - aid to industryteollisuudelle myönnettävä tuki - redistribution of incometulojen uudelleenjako - EC Mediterranean regionEY:n Välimeren alue - humanitarian aidhumanitaarinen apu - aid to refugeespakolaisapu - aid to disaster victimskatastrofiapu - development aidkehitysapu - priority regionensisijaisesti kehitettävä alue - rural regionmaaseutualue - newly industrialised countryvastateollistunut maa - tourist regionmatkailualue - social economyyhteiskuntatalous - economic accounts for agriculturemaatalouden tilinpito - Walloon regionVallonian alue - impact studyvaikuttavuustutkimus - economic consequencetaloudellinen seuraus - conciliation proceduresovittelumenettely - regionalisationtehtävien siirto aluehallinnolle - underground railwaymetro - large vehicleraskas tavarankuljetusajoneuvo - space transportavaruuskuljetus - space vehicleavaruusalus - regionalisation of tradekaupan alueellisuus - space stationavaruusasema - regionalismregionalismi - vehicle rentalajoneuvojen vuokraus - destination of transportkuljetuksen määräpaikka - regulationasetus tai hallinnollinen määräys - ship's passportkatsastustodistus - transport pricekuljetuksen hinta - Community regulationyhteisön asetus - approval of tariffstariffien hyväksyminen - port trafficsatamaliikenne - EAEC RegulationEuratomin asetus - traffic controlliikenteen valvonta - transport quotakuljetuskiintiö - transport marketkuljetusmarkkinat - vehicle registrationajoneuvon rekisteröinti - vehicle documentsajoneuvon asiakirjat - settlement of disputesriitojen ratkaiseminen - length of journeykuljetusaika - high-speed transportsuurnopeusliikenne - transport documentkuljetusasiakirja - driving periodajoaika - roadworthiness testskatsastus - travel agencymatkatoimisto - financial regulationvarainhoitoasetus - contract of carriagekuljetussopimus - company memberosakas - compositionvelkajärjestely - trade regulationskauppaa koskevat säännökset - town-planning regulationsasemakaavaa koskevat säännökset - airlinelentoreitti - road trafficmaantieliikenne - hunting regulationsmetsästystä koskevat säännökset - shipping policymerenkulkupolitiikka - maritime conferencemerikonferenssi - traffic regulationsliikennettä koskevat säännökset - dumping of wastejätteiden upotus - storage of wastejätteiden varastointi - building regulationsrakentamista koskevat säännökset - toxic substancemyrkyllinen aine - non-polluting vehiclesaasteeton ajoneuvo - exploitation of the sea-bedmerenpohjan hyödyntäminen - replacement of resourcesluonnonvarojen korvaaminen - environmental impactympäristövaikutus - environmental monitoringympäristön tilan seuranta - seismic monitoringseisminen valvonta - shore protectionrantojensuojelu - speed controlnopeusrajoituksia koskevat säännökset - water managementvesitalous - control of restrictive practiceskilpailunrajoituksia koskevat säännökset - geophysical environmentgeofyysinen ympäristö - stagnant waterseisova vesi - regulation of investmentsinvestointeja koskevat säännökset - marine lifemeren eläimet ja kasvit - wildlifevillit eläimet ja kasvit - insurancevakuutus - price regulationshintoja koskevat säännökset - plant resourceskasvisto - estuarysuistoalue - agricultural disastermaataloutta kohtaava tuho - customs regulationstullimääräykset - defoliationneulas- ja lehtikato - erosioneroosio - motor vehicle pollutionmoottoriajoneuvojen aiheuttama saastuminen - transport regulationskuljetusta koskevat säännökset - oil pollutionöljysaasteet - metal pollutionmetallisaasteet - pollution from shipsaluksista tulevat saasteet - industrial pollutionteollisuussaasteet - market stabilisationmarkkinoiden vakauttaminen - export levyvientimaksu - import levytuontimaksu - birth controlsyntyvyyden säännöstely - illicit tradelaiton kauppa - intervention agencyinterventioelin - NimexeNimexe - regulation of transactionsvaihdannan sääntely - designation of originalkuperänimitys - customs procedure suspending dutiestullisuspensiomenettely - re-importjälleentuonti - customs drawbacktullinpalautus - re-integration into schooluudelleen sopeutuminen koulutyöhön - EC customs territoryEY:n tullialue - social rehabilitationsosiaalinen uudelleen sopeutuminen - single documentyhtenäinen asiakirja - simplification of formalitiesmuodollisuuksien yksinkertaistaminen - rejection of the budgettalousarvion hylkääminen - specification of tariff headingtullitariffin jaottelu - trade relationskauppasuhteet - financial agreementrahoitussopimus - export credit insurancevientiluottovakuutus - thermal dischargelämpöpäästö - countertradevastakauppa - Community exportyhteisön vientikauppa - Community importyhteisön tuonti - goods and servicestavarat ja palvelut - reflationtalouden elvytys - intermediate goodsvälituotteet - bilateral relationskahdenväliset suhteet - capital goodspääomahyödykkeet - used goodskäytetyt tavarat - integrated tradeintegroitunut kauppa - cultural relationskulttuurisuhteet - intermediate consumptionteollinen kulutus - world consumptionmaailmanlaajuinen kulutus - merchandisingtuotekehitys ja markkinointi - theory of marketingmarkkinoinnin teoria - diplomatic relationsdiplomaattisuhteet - trade eventmyynninedistämistapahtuma - price net of taxveroton hinta - labour relationstyömarkkinasuhteet - selling at a losstappiollinen myynti - self-service storeitsepalvelu - affiliated retailingkaupparyhmittymät - itinerant tradeliikkuva kauppa - independent retaileritsenäinen jälleenmyyjä - chain storemyymäläketju - school-industry relationskoulun ja elinkeinoelämän suhteet - wholesale trading centretukkumyyntikeskus - distributorjakelija - economic relationstaloussuhteet - private-sector liquiditykäyttövarat - church-State relationskirkon ja valtion väliset suhteet - personal accident insurancetapaturmavakuutus - East-West relationsidän ja lännen suhteet - inter-industrial relationsteollisuusalojen väliset suhteet - monetary crisisvaluuttakriisi - interinstitutional relationstoimielinten väliset suhteet - exchange restrictionvaluuttarajoitus - international relationskansainväliset suhteet - free creditkoroton luotto - discount ratediskonttokorko - credit controlluotonannon tiukentaminen - interparliamentary relationsparlamenttien väliset suhteet - stock exchangearvopaperipörssi - intra-Community relationsyhteisön sisäiset suhteet - outflow of capitalpääomavirta ulkomaille - transfer pricingsiirtohinta - legislative-executive relationslainsäädäntövallan ja täytäntöönpanovallan välinensuhde - very short-term financinghyvin lyhyen aikavälin rahoitus - monetary relationsrahataloudelliset suhteet - corporate financeyrityksen rahoitus - multilateral relationsmonenväliset suhteet - property insuranceomaisuusvakuutus - personal insurancehenkilövakuutus - co-insurancerinnakkaisvakuutus - town-country relationshipkaupungin ja maaseudun suhde - credit institutionluottolaitos - finance houseteollisuuspankki - electronic bankingelektroniset pankkipalvelut - occupational accident insurancetyötapaturmavakuutus - human relationsihmissuhteet - banking supervisionpankkitarkastus - bank chargespankkien palvelumaksut - budget appropriationtalousarvion määräraha - general budgetyleinen talousarvio - public relationssuhdetoiminta - regional financesalueellinen rahatalous - religionuskonto - financing of the Community budgetyhteisön talousarvion rahoitus - Member State's contributionjäsenvaltion osuus - cabinet reshuffleministerinvaihdos - tax conventionverosopimus - tax inspectionverotarkastus - redemptiontakaisinmaksu - special taxerityisvero - reparcellingtilusjärjestely - bracket ratehinnoitteluväli - remission of export dutiesvientitullin peruutus - unit priceyksikköhinta - support tarifftukitariffi - mixed pricesekahinta - import substitutiontuonnin korvaaminen - price of agricultural producemaataloustuotteiden hinta - remuneration of workkorvaus työstä - agricultural insurancemaatalousvakuutus - crop yieldmaataloustuotto - civicskansalaistaito - commercial educationkaupallinen koulutus - teaching materialsopetusvälineet - teaching softwareatk-opetusohjelmistot - school-working life relationskoulun ja työelämän suhteet - urban renewalkaupunkirakenteen uudistaminen - neurobiologyneurobiologia - profitabilitykannattavuus - gynaecologygynekologia - neurologyneurologia - paediatricspediatria - dental medicinehammaslääketiede - first aidensiapu - alternative medicinevaihtoehtoinen lääketiede - industrial reorganisationteollisuuden uudelleenjärjestely - acousticsakustiikka - opticsoptiikka - cyberneticskybernetiikka - petrologypetrologia - distribution of aidavun jakaminen - religious sectuskonlahko - theologyteologia - distribution of the tax burdenverotuksen jakautuminen - single marketyhtenäismarkkinat - geographical distribution of the populationväestön alueellinen jakautuminen - one-parent familyyksinhuoltajaperhe - adopted childottolapsi - motor vehicle insurancemoottoriajoneuvovakuutus - distribution of productiontuotannon jakautuminen - family protectionperheen suojelu - market-sharing agreementmarkkinoiden jako - artificial reproductive techniqueskeinotekoinen lisääntyminen - artificial inseminationkeinosiemennys - test tube fertilisationkoeputkihedelmöitys - distribution of wealthvarallisuuden jakautuminen - surrogate mothersijaissynnyttäjä - parental authorityvanhempien määräysvalta - allocation of seatsedustajanpaikkojen jako - descendantjälkeläinen - surnamesukunimi - parental responsibilityvanhempain vastuu - judicial separationasumusero - population dynamicsväestödynamiikka - distribution of incometulonjako - migrantsiirtolainen - allocation of worktyön jakautuminen - migration for settlement purposesasutussiirtolaisuus - repatriation grantpaluumuuttotuki - ageing of the populationväestön ikääntyminen - job mobilityammatillinen liikkuvuus - geographical distributionmaantieteellinen jakauma - distribution by ageikäjakauma - per capita distributionjakauma henkeä kohti - honourkunnianosoitus - voluntary workvapaaehtoistyö - voluntary organisationvapaaehtoisjärjestö - unemployment insurancetyöttömyysvakuutus - distribution per employed personjakauma työllistä kohti - gamingpelaaminen - gaming establishmentpelipaikka - automatic gamepeliautomaatti - distribution by sexsukupuolijakauma - sport fishingurheilukalastus - tourist exchangevastakkaiset matkailijavirrat - foreign tourismulkomaanmatkailu - rural tourismmaaseutumatkailu - directoryhakemisto - tourist infrastructurematkailun infrastruktuuri - social budgetsosiaalimäärärahat - replantinguudelleenistutus - European social policyEuroopan sosiaalipolitiikka - prevention of delinquencyrikollisuuden ennaltaehkäisy - crimerikollisuus - physically disabledliikuntavammainen - carry-over of appropriationsmäärärahojen siirto - mentally disabledkehitysvammainen - homelessnesskoditon - sexual mutilationsukupuolielinten silpominen - weekly rest periodviikkolepo - drug traffichuumekauppa - general medicineyleislääketiede - social assistancesosiaaliapu - social facilitiessosiaalisen suojelun laitokset - social security legislationsosiaaliturvaoikeus - social worksosiaalityö - home helpkotipalvelut - supplementary pensionlisäeläke - union representativehenkilöstön edustaja - health cardterveystietokortti - health expenditureterveydenhoitomenot - hospital expensessairaalakulut - diplomatic representationdiplomaattiedustus - hospitalisationsairaalassaolo - home carekotisairaanhoito - patient's rightspotilaan oikeudet - public hygieneyleinen hygienia - social medicinesosiaalilääketiede - credit insuranceluottovakuutus - workers' representationhenkilöstön edustus - private medical treatmentyksityishoito - urban constructionkaupunkirakentaminen - urban infrastructurekaupunkien infrastruktuuri - property marketkiinteistömarkkinat - political representationpoliittinen edustus - rent regulationsvuokralainsäädäntö - Isle of ManMansaari - Castile-LeonKastilia ja León - proportional representationsuhteellinen edustus - Castile-La ManchaKastilia ja La Mancha - CantabriaCantabria - Balearic IslandsBaleaarit - RiojaRioja - Ceuta and MelillaCeuta ja Melilla - repressiontukahduttaminen - Community of MadridMadridin yhteisö - Community of ValenciaValencian yhteisö - Region of MurciaMurcian alue - Northern PortugalPohjois-Portugali - Central PortugalKeski-Portugali - Lisbon and the Tagus ValleyLissabon ja Tejonlaakso - Northern EnglandPohjois-Englanti - North-West EnglandLuoteis-Englanti - South-East EnglandKaakkois-Englanti - South-West EnglandLounais-Englanti - economic recoverytalouden elpyminen - Antigua and BarbudaAntigua ja Barbuda - AnguillaAnguilla - Saint Christopher and NevisSaint Kitts ja Nevis - duplicatingmonistaminen - Saint Vincent and the GrenadinesSaint Vincent ja Grenadiinit - US Virgin IslandsYhdysvaltain Neitsytsaaret - Great MaghrebSuur-Maghreb - animal breedingkotieläinjalostus - plant propagationkasvien lisääminen - Marshall IslandsMarshallinsaaret - American SamoaAmerikan Samoa - disability insurancetyökyvyttömyysvakuutus - republictasavalta - polar regionnapa-alue - Dominican RepublicDominikaaninen tasavalta - Pitcairn IslandsPitcairn - requisitioning of workerstyöpakko - biological weaponbiologinen ase - weapon of mass destructionjoukkotuhoase - strategic nuclear weaponstrateginen ydinase - information networktietoverkosto - atomic bombatomipommi - farm accountancy data networkverkosto kirjanpitotietojen keruuta varten - ballistic missileballistinen ohjus - guided missilesuunnattu ohjus - intercontinental missilemannertenvälinen ohjus - transport networkkuljetusverkko - warshipsmerivoimat - rail networkrautatieverkko - space-based weaponsavaruuteen sijoitetut aseet - laser weaponlaserase - incendiary weaponpolttoase - firearms and munitionstuliaseet ja ammukset - network of navigable waterwayspurjehduskelpoisten vesiteiden verkosto - land forcesmaavoimat - paramilitary forcepuolisotilaalliset joukot - road networkmaantieverkko - air forceilmavoimat - reserve armyreservissä oleva armeija - forces abroadulkomailla olevat joukot - navylaivasto - reservesvaraukset - women's military servicenaisten asepalvelus - voluntary military servicevapaaehtoinen asepalvelus - provisionkirjanpidollinen varaus - defence expenditurepuolustusmenot - strategic defencestrateginen puolustus - foreign-exchange reservesvaluuttavaranto - international securitykansainvälinen turvallisuus - arms policyvarustelupolitiikka - European arms policyeurooppalainen varustelupolitiikka - European securityEuroopan turvallisuus - nuclear non-proliferationydinaseiden leviämisen estäminen - arms limitationaserajoitus - creation of nuclear-free zonesydinaseettomien vyöhykkeiden muodostaminen - nature reserveluonnonsuojelualue - harmonisation of weaponsasejärjestelmien yhdenmukaistaminen - residenceasuinpaikka - international agreementkansainvälinen sopimus - bilateral agreementkahdenvälinen sopimus - multilateral agreementmonenvälinen sopimus - secondary residencevapaa-ajan asunto - international negotiationskansainväliset neuvottelut - signature of an agreementsopimuksen allekirjoittaminen - international instrumentkansainvälinen oikeudellinen asiakirja - international conventionkansainvälinen yleissopimus - pesticide residuetorjunta-ainejäämä - resolutionpäätöslauselma - wood residuepuujäte - European conventionEuroopan yleissopimus - UN international covenantYK:n kansainvälinen sopimus - international affairskansainvälinen politiikka - termination of a contractsopimuksen irtisanominen - international issuekansainvälinen kysymys - indemnity insurancevahinkovakuutus - resinhartsi - relations between the two German StatesSaksojen väliset suhteet - official visitvirallinen vierailu - international aidkansainvälinen apu - code of conductkäytännesäännöt - international sanctionskansainvälinen pakote - Community resolutionyhteisön päätöslauselma - religious groupuskonnollinen ryhmä - socio-cultural groupsosiokulttuurinen ryhmä - self-sufficiency in foodelintarvikeomavaraisuus - cooperation policyyhteistyöpolitiikka - UN resolutionYK:n päätöslauselma - legal cooperationjuridinen yhteistyö - military occupationsotilaallinen miehitys - EP resolutionEP:n päätöslauselma - occupied territorymiehitetty alue - multinational forcemonikansalliset joukot - liabilityvastuu - prisoner of warsotavanki - Armenian questionArmenian kysymys - Kurdistan questionKurdistanin kysymys - Palestinian questionPalestiinan kysymys - unification of GermanySaksan yhdentyminen - international responsibilitykansainvälinen vastuu - CDECDE - Euro-missileeuro-ohjus - arms controlaseiden valvonta - ministerial responsibilityministerivastuu - START agreementSTART-sopimus - ABM AgreementABM-sopimus - peace zonerauhanvyöhyke - health insurancesairausvakuutus - criminal liabilityrikosoikeudellinen vastuu - OSCEETYJ - long-term unemploymentpitkäaikaistyöttömyys - reintegration into working lifetyömarkkinoille paluu - political responsibilitypoliittinen vastuu - fight against unemploymenttyöttömyyden torjunta - manpower planningtyövoimapoliittinen suunnittelu - job sharingtyön ositus - nationalkansalainen - termination of employmenttyösuhteen päättyminen - change of jobtyöpaikan vaihto - local employment initiativepaikallinen työllisyysaloite - unpaid workpalkaton työ - Community nationalyhteisön kansalainen - temporary employmenttilapäistyö - animal resourceseläimistö - youth employmentnuorten työllisyys - female worknaisten työ - resources of the seameren luonnonvarat - updating of skillsammatillinen uudelleenkoulutus - economic resourcestaloudelliset voimavarat - traineeshipkoulutuskurssi - water resourcesvesivarat - soil resourcesmaaperän luonnonvarat - employment statisticstyöllisyystilasto - energy resourcesenergiavarat - auxiliary workeraputyöntekijä - expatriate workerulkomailla työskentelevä - marine insurancemerivakuutus - entrepreneuryrittäjä - managing directortoimitusjohtaja - fishery resourceskalavarat - self-employed personitsenäinen ammatinharjoittaja - mineral resourcesmineraalivarat - public holidayyleinen lomapäivä - Sunday workingpyhätyö - natural resourcesluonnonvarat - rate of worktyötahti - renewable resourcesuusiutuvat luonnonvarat - teleworkingetätyö - pay freezepalkkojen jäädyttäminen - additional resourceslisävarat - pay cutpalkkojen leikkaaminen - fringe benefitlisäetu - allowances and expensespäivärahat ja kulukorvaukset - budgetary resourcesbudjettivarat - appointment of staffhenkilöstön palvelukseen nimittäminen - own resourcesomat varat - rules of proceduretyöjärjestys - probationary periodkoeaika - cateringateriapalvelu - trade union rightsjärjestäymisoikeus - trade union freedomammatillinen järjestäytymisvapaus - professional ethicsammattietiikka - compulsory insurancepakollinen vakuutus - export refundmaataloustuotteiden vientituki - profit sharingvoitto-osuuden jakaminen työntekijöille - import refundtuontituki - trade union electionhenkilöstön edustajien valitseminen - social partnerstyömarkkinaosapuolet - union of civil servantsvirkamiesjärjestö - professional associationammatillinen yhdistys - trade unionammattiyhdistys - production refundtuotantotuki - export restrictionvientirajoitus - diplomatic professiondiplomaatin ammatti - import restrictiontuontirajoitus - communications professionviestintä- ja tiedotusalan ammatti - restriction on competitionkilpailun rajoittaminen - administrative personnelhallinnollinen ammatti - secretarial staffsihteeristö - trade restrictionkaupan rajoitukset - information professiontietopalvelualan ammatti - scientific professionteknis-tieteellinen ammatti - technical professionteknisen alan ammatti - restriction of libertyvapauden rajoitus - pol, political leader, politician, politico - insurance occupationvakuutusalan ammatti - quantitative restrictionmäärällinen rajoitus - small retailerpieni vähittäiskauppa - dentisthammaslääkäri - doctorlääkäri - veterinarianeläinlääkäri - pharmacistproviisori - midwifekätilö - artistic professiontaiteilijan ammatti - private insuranceyksityisvakuutus - industrial restructuringteollisuuden rakenneuudistus - literary professionkirjailijan ammatti - operating resultliiketulos - sales staffmyyntihenkilöstö - sales representativekauppaedustaja - agricultural performancemaatalouden liiketulos - school resultskoulun arvosanat - information technology professionatk-alan ammatti - tourist professionmatkailualan ammatti - hotel professionhotellialan ammatti - service occupationpalvelualan työntekijät - restoration of customs dutiestullien ottaminen uudelleen käyttöön - banking professionpankkialan ammatti - professional sportammattilaisurheilu - transitkauttakuljetus - backwardness at schooljälkeenjääminen koulutyössä - European industrial areaEuroopan teollisuusalue - Community industrial policyyhteisön teollisuuspolitiikka - withdrawal from the marketmarkkinoilta poisvetäminen - handicraftskäsityöammatti - small industrypienteollisuus - medium-sized industrykeskisuuri teollisuus - small and medium industriespieni ja keskisuuri teollisuus - retired personeläkeläinen - location of industryteollisuuden sijoittuminen - industrial free zoneteollinen vapaa-alue - early retirementvarhaiseläke - technology parkteknologiakylä - production surplustuotantoylijäämä - handlingkäsittely - public insurancejulkisoikeudellinen vakuutus - fuel reprocessingpolttoaineen jälleenkäsittely - industrial manufacturingteollinen valmistaminen - production quotatuotantokiintiö - production statisticstuotantotilasto - producer's liabilityvalmistajan vastuu - new technologyuusi teknologia - summit meetinghuippukokous - clean technologysaastuttamaton tekniikka - traditional technologyperinteinen tekniikka - technological processteknologinen prosessi - technical regulationstekniset määräykset - product lifetuotteen kestoikä - defective productvirheellinen tuote - ministerial meetingministerikokous - technical specificationtekninen eritelmä - European standardeurooppalainen standardi - international standardkansainvälinen standardi - harmonisation of standardsstandardien yhdenmukaistaminen - technical ruletekninen sääntö - international meetingkansainvälinen kokous - recycling technologykierrätystekniikka - research budgettutkimusmäärärahat - pay risepalkankorotus - EurekaEureka - research stafftutkimushenkilöstö - Community research policyyhteisön tutkimuspolitiikka - industry-research relationselinkeinoelämän ja tutkimuksen suhteet - dealerjälleenmyyjä - incometulo - research bodytutkimuselin - brand nametuotemerkki - registered trademarkrekisteröity tavaramerkki - designs and modelsmallioikeus - supplementary incomesivutulot - trademark lawtavaramerkkioikeus - European trademarkeurooppalainen tavaramerkki - experiment on animalseläinkokeet - experiment on humansihmisillä suoritettavat kokeet - company researchyrityksen tutkimustoiminta - basic researchperustutkimus - military researchsotilaallinen tutkimus - university researchkorkeakoulututkimus - third-party insurancevastuuvakuutus - investment incomeinvestointitulot - Group of 77Ryhmä 77 - Contadora GroupContadora-ryhmä - dependent territoryriippuvuussuhteessa oleva alue - consumer movementkuluttajaliike - farmers' incomemaanviljelijän tulot - secretarial allowancemääräraha avustavan henkilöstön palkaamistavarten - transport of dangerous goodsvaarallisten aineiden kuljetus - farm incomemaatilan tulot - teaching methodopetusmenetelmä - household incomekotitalouden tulot - taxable incomeverotettavat tulot - national incomekansantulo - underwater mineral resourcesvedenalaiset mineraalivarat - income in addition to normal paypalkkio - advanced materialspitkälle kehitetyt materiaalit - floor coveringslattianpäällyste - superconducting alloysuprajohtava seos - composite materialskomposiitit - technical ceramicstekniset keraamit - special polymererikoispolymeeri - amorphous materialsamorfiset aineet - ultra-fine particlemikrohiukkanen - biomaterialsbioaineet - shape-memory alloymuistimetalliseos - constitutional revisionvaltiosäännön muuttaminen - ADN agreementADN-sopimus - peripheraloheislaite - staggering of holidayslomien porrastaminen - amendment of a lawlain muuttaminen - micro-computermikrotietokone - tourism policymatkailupolitiikka - transport insurancekuljetusvakuutus - industrial revolutionteollinen vallankumous - International Labour OfficeBIT - EcosocEcosoc - UNHCR, United Nations High Commission for RefugeesUNHCR - North Rhine-WestphaliaNordrhein-Westfalen - EEBEEB - Rhineland-PalatinateRheinland-Pfalz - Rhône-AlpesRhône-Alpes - EAESEAES - ENEAENEA - European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsEuroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiö - European University Institute of FlorenceFirenzen Eurooppa-instituutti - RibeRibe - EBUEBU - wealthvarallisuus - WAEMUUEMOA - life assurancehenkivakuutus - castor beanrisiininsiemen - ADCADC - RingkoebingRingköbing - CACMCACM - insured riskkatettu riski - DACDAC - health riskterveysvaara - nuclear policyydinenergiapolitiikka - riceriisi - petroleum policyöljypolitiikka - storage of hydrocarbonshiilivetyjen varastointi - decommissioning of power stationsvoimalaitosten käytöstäpoistaminen - agro-energyagroenergia - energy industryenergiateollisuus - gasoholgasoholi - motor spiritalkoholipolttoaine - roboticsrobotiikka - energy-generating productenergianlähde - coal industryhiiliteollisuus - robotisationrobotointi - coalmining policyhiilikaivospolitiikka - coal processinghiilen jalostuskäsittely - ore depositmalmiesiintymä - social rolesosiaalinen merkitys - mining operationkaivostoiminta - mining productionkaivostuotanto - pension schemeeläkejärjestelmä - RoskildeRoskilde - mining of oremalmin louhinta - metallic oremalmi - bauxitebauksiitti - bituminous materialsbitumiset aineet - earths and stonesmaa- ja kivilajit - saltsuola - bearinglaakeri - phosphatefosfaatti - potashkali - Romania, Roumania, RumaniaRomania - petroleum explorationöljynetsintä - extraction of oilöljyn tuottaminen maaperästä - offshore structuremerenpohjaporauksessa käytettävä rakennelma - petroleum productionöljyntuotanto - butanebutaani - alkane, alkane series, methane series, paraffin, paraffin seriesalkaani, parafiini - crude oilraakaöljy - petrolbensiini - diesel fueldieselpolttoaine - fuel oilpolttoöljy - United KingdomYhdistynyt kuningaskunta - propane gaspropaani - aviation fuellentopolttoaine - lead-free petrollyijytön bensiini - United Kingdom OCTYhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset maat jaalueet - offshore oilmerenpohjaöljy - regions of the United KingdomYhdistyneen kuningaskunnan alueet - power plantvoimalaitos - electrical industryvoimalateollisuus - RwandaRuanda - siting of power stationsvoimalaitoksen sijainti - hydroelectric developmentvesivoimala - SabaSaba - reactor cooling systemreaktorin jäähdytysjärjestelmä - nuclear chemistryydinkemia - astronomytähtitiede - SabahSabah - irradiated fuelsäteilytetty polttoaine - sucrosesakkaroosi - bioprocessbioprosessi - bio-industrybioteollisuus - biotechnologybiotekniikka - special chemicalsparakemia - Western SaharaLänsi-Sahara - non-flat productmuu kuin levytuote - flat productlevytuote - sheetohutlevy - sectionprofiili - SahelSahel - thin sheetfolio - lardsianihra - raw chemical industrykemian perusteollisuus - chemical element, elementalkuaine, kemiallinen alkuaine - chemical compound, compoundkemiallinen yhdiste - paints and varnishesmaalit ja lakat - Saint EustatiusSaint Eustatius - medicamentlääke - San MarinoSan Marino - hormonehormoni - Saint MartinSaint Martin - organic chemicalorgaaninen kemiallinen tuote - pesticides industrytorjunta-aineteollisuus - metallurgical industrymetalliteollisuus - inter-company agreementyritystenvälinen sopimus - Principality of AsturiasAsturian ruhtinaskunta - Saint Pierre and MiquelonSaint-Pierre ja Miquelon - iron and steel productrauta- ja terästuote - bolt and screw industryruuviteollisuus - tinplate and cutlery industryaterinteollisuus - ironmongeryterästavarat - iron productrautatuote - metal coatingmetallipinnoitus - Saint HelenaSaint Helena - iron and steel-working machineryraudan- ja teräksen työstökone - special steelserikoisteräkset - Saint LuciaSaint Lucia - antimonyantimoni - berylliumberyllium - cadmiumkadmium - ferro-alloyrautaseos - tantalumtantaali - seizure of goodstakavarikko - cycle and motorcycle industrypolkypyörien ja moottoripyörien valmistus - tool industrytyövälineteollisuus - scientific apparatustieteellinen tutkimuslaite - paypalkka - medical and surgical instrumentslääketieteelliset ja kirurgiset kojeet - piece work payurakkapalkka - cold storekylmälaitteet - hourly wagetuntipalkka - industrial robotteollisuusrobotti - wages for houseworkkotitaloustyöstä maksettava palkka - minimum payvähimmmäispalkka - pumppumppu - IATAIATA - wage earnerpalkansaaja - audio-visual equipmentaudiovisuaaliset laitteet - sound reproduction equipmentäänentoistolaite - Solomon IslandsSalomonsaaret - Independent State of Samoa, Samoa, Samoa i Sisifo, Western Samoa - electric cablesähkökaapeli - telecommunications equipmentteleviestintälaitteet - household electrical appliancekodinkone - administrative penaltyhallinnollinen seuraamus - industrial electric machineryteollisuuden sähkökone - electric machinerysähkökone - electro-magnetic equipmentsähkömagneettiset laitteet - Community sanctionyhteisöoikeudellinen seuraamus - video discvideolevy - video cassettevideokasetti - recording mediumtallennusmenetelmä - economic sanctionstaloudellinen seuraamus - recordäänilevy - optical mediumoptinen väline - recordingtallenne - apparatus based on the use of rayssäteiden käyttöön perustuva laite - radio telecommunicationsradioteleviestintä - microelectronicsmikroelektroniikka - penaltyseuraamus - building industryrakennusteollisuus - prefabricationrakennusten tehdasvalmistus - building slabrakennuslevy - large-scale constructionsuuret rakennushankkeet - paperboardkartonki - bonded woodyhteenpuristettu puu - public healthkansanterveys - fancy leather goods and glove-making industrynahkatavara- ja hansikasteollisuus - hides and furskins industryvuota- ja turkisteollisuus - São Tomé and PríncipeSão Tomé and Príncipe - SarawakSarawak - haberdasherylyhyttavara - SardiniaSardinia - man-made fibretekokuitu - natural fibreluonnonkuitu - miscellaneous industrieserinäiset toimialat - private limited companyrajavastuuyhtiö - jewellery and goldsmith's articleskorut ja muut kultasepän tuotteet - buckwheattattari - social rightssosiaaliset oikeudet - political rightspoliittiset oikeudet - economic rightstaloudelliset oikeudet - charter on human rightsihmisoikeusperuskirja - SaarlandSaarland - atheismateismi - satellitesatelliitti - freedom of movementvapaa liikkuvuus - job satisfactiontyötyytyväisyys - anti-discriminatory measuresyrjinnän torjunta - know-howtaitotieto - ethnic discriminationetninen syrjintä - sexual freedomseksuaalinen vapaus - xenophobiamuukalaisviha - equality between men and womenmiesten ja naisten tasa-arvo - academic freedomakateeminen vapaus - right to developmentoikeus kehitykseen - children's rightslapsen oikeudet - cruel and degrading treatmentjulma ja alentava kohtelu - Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein - child protectionlastensuojelu - crime against humanityrikos ihmisyyttä vastaan - retroactivity of a lawlain taannehtivuus - comparative lawvertaileva oikeustiede - administrative sciencehallinto-oppi - local legislationpaikallinen lainsäädäntö - information scienceinformatiikka - civil liabilitysiviilioikeudellinen vastuu - contractual liabilitysopimusperusteinen vastuu - behavioural scienceskäyttäytymistieteet - ownershipomistus - atlaskartasto - soil sciencemaaperäoppi - privatisationyksityistäminen - economicstaloustiede - inheritanceperintö - legal scienceoikeustiede - law of successionperintöoikeus - time-sharingosa-aikaomistus - easementrasite - enjoyment of rightsoikeuksien käyttäminen - legal domicilekotipaikka - life sciencesbiotieteet - financial solvencymaksukyky - crime against individualsyksilöön kohdistuvat rikokset - crime against propertyomaisuusrikos - illegal restraintlaiton vapaudenriisto - physical sciencesfysikaaliset tieteet - political sciencevaltio-oppi - customs fraudtullipetos - applied sciencessoveltavat tieteet - defamationkunnianloukkaus - tax offenceverorikos - earth sciencesmaankuorta tutkivat tieteet - imprisonmentvankeus - law relating to prisonsvankilalainsäädäntö - prisonervanki - social sciencesyhteiskuntatieteet - alternative sentencevaihtoehtoinen rangaistus - conditional dischargeehdollinen vapaus - confiscation of propertyomaisuuden takavarikointi - reduction of sentencerangaistuksen alentaminen - transfer of prisonersvangin kuljetus - prison systemvankeinhoitolaitos - prison administrationvankilan hallinto - political splitpoliittinen hajaannus - limitation of legal proceedingskanneoikeuden vanhentuminen - legal hearingasian käsittely - atmosphereilmakehä - schoolingkoulunkäynti - legal aidoikeusapu - arrestpidätys - judicial inquiryrikostutkinta - searchetsintä - detention before trialtutkintavankeus - rights of the defencepuolustuksen oikeudet - double-ballot voting systemkaksivaiheiset vaalit - single-ballot systemyksivaiheiset vaalit - list voting systemlistavaalit - EC action to establish liabilityEY:n vahingonkorvauskanne - action by staffhenkilöstöön kuuluvan nostama kanne - reference to the EC Court of Justice for a preliminary rulingyhteisöjen tuomioistuimelle esitetty ennakkoratkaisupyyntö - majority voting systemenemmistövaalit - uninominal voting systemhenkilövaalit - commercial courtkaupallinen tuomioistuin - parliamentary sittingparlamentin istunto - court of arbitrationvälimiesoikeus - international courtkansainvälinen oikeusistuin - fiscal courtverotuomioistuin - droughtkuivuus - legal adviseroikeudellinen neuvonantaja - lay magistratemaallikkotuomari - maritime areamerialue - threat to national securityvaara valtion turvallisuudelle - banking secrecypankkisalaisuus - maritime surveillancemerivalvonta - freedom of the seasmerten vapaus - industrial secretteollinen salaisuus - extra-atmospheric spaceilmakehän ulkopuolinen avaruus - space property rightavaruuteen kohdistuva omistusoikeus - professional secretammattisalaisuus - use of outer spaceulkoavaruuden käyttö - UN SecretariatYK:n sihteeristö - foreign nationalvieraan valtion kansalainen - residence permitoleskelulupa - admission of aliensulkomaalaisten maahantulon salliminen - economic sectortalouden ala - mixed marriageseka-avioliitto - primary sectoralkutuotanto - international law - national lawkansainvälinen oikeus - valtionsisäinenoikeus - international economic lawkansainvälinen talousoikeus - administrative responsibilityhallinnollinen vastuu - public economic lawfinanssihallinto-oikeus - quaternary sectorneljäs sektori - EC DecisionEY:n päätös - EC DirectiveEY:n direktiivi - secondary sectorjalostuselinkeinot - Community legal systemyhteisön oikeusjärjestys - secondary legislationjohdettu oikeus - EAEC DirectiveEuratomin direktiivi - EC recommendationEY:n suositus - tertiary sectorpalveluelinkeinot - EC RegulationEY:n asetus - implementing Regulationsoveltamisasetus - EAEC opinionEuratomin lausunto - security of supplytoimitusvarmuus - ECSC opinionEHTY:n lausunto - opinion of the EC Court of JusticeEY:n tuomioistuimen lausunto - social-security harmonisationsosiaaliturvan yhdenmukaistaminen - job securitytyösuhdeturva - EC external competenceEY:n ulkoinen toimivalta - EC ProtocolEY:n pöytäkirja - Merger Treatysulautumissopimus - transport safetykuljetuksen turvallisuus - Single European ActEuroopan yhtenäisasiakirja - EC Accession Treatysopimus liittymisestä Euroopan yhteisöön - product safetytuoteturvallisuus - EAEC Joint UndertakingEuratomin yhteisyritys - EC CommissionEY:n komissio - occupational safetytyöturvallisuus - EU relationsEuroopan unionin suhteet - ACP-EC Council of MinistersAKT-EY-ministerineuvosto - nuclear safetyydinturvallisuus - member of the EC Court of JusticeEY:n tuomioistuimen jäsen - European CommissionerEuropean Commissioner - public safetyyleinen turvallisuus - EACEYJ - road safetyliikenneturvallisuus - EC association agreementEY:n assosiaatiosopimus - ACP-EC ConventionAKT-EY-yleissopimus - social securitysosiaaliturva - ACP-EC Committee of AmbassadorsAKT-EY-suurlähettiläskomitea - ACP-EC Joint CommitteeAKT-EY-sekakomitea - third Lomé ConventionLomén sopimus III - EURESEURES - EDFEKR - ESFESR - enlargement of the UnionEuroopan unionin laajentuminen - housing allocationasuntojen jakaminen - ryeruis - European UnionEuroopan unioni - history of EuropeEuroopan historia - chemical saltkemiallinen suola - European Union membershipEuroopan unionin jäsenyys - LAESLAES - joint positionyhteinen kanta - joint actionyhteinen toiminta - Treaty on European Unionsopimus Euroopan unionista - LAES countriesLAES-maat - European political cooperationEuroopan poliittinen yhteistyö - EC competitionEY:n kilpailu - selection of pupilsoppilasvalinta - supplementary trade mechanismtäydentävä kaupan järjestelmä - risk preventionriskien ehkäisy - natural hazardluonnononnettomuuksien uhka - industrial hazardteollisuustoimintaan liittyvät vaarat - economic liberalismtaloudellinen liberalismi - customs dutiestullit - customs inspectiontullivalvonta - CCT dutiesyhteisen tullitariffin tulli - seedsiemen - weights and measurespainot ja mitat - preserved productsäilyke - semi-metalpuolimetalli - irradiationsäteilyttäminen - subsistence level incomevähimmäistoimeentulo - personal weaponhenkilökohtainen ase - mealkarkeat jauhot - patronagekulttuurin tukeminen - administrative competitionhallintohenkilöstön kilpailu - public hearingjulkinen kuuleminen - SenegalSenegal - separation of powersvallanjako - psychoanalysispsykoanalyysi - sericulturesilkinviljely - visual artsvisuaaliset taiteet - cultural pluralismkulttuurin monimuotoisuus - customs and traditionstavat ja perinteet - servicepalvelu - architectural heritagerakennusperintö - churchkirkko - anthemhymni - flaglippu - after-sales servicemyynninjälkeinen asiakaspalvelu - literary and artistic propertykirjallinen ja taiteellinen omaisuus - alternative servicesiviilipalvelu - aerodynamicsaerodynamiikka - thermodynamicstermodynamiikka - plasma physicsplasmafysiikka - laser physicslaserfysiikka - genetic engineeringgeeniteknologia - paintingmaalaus - employment servicetyönvälitys - release on licenceehdonalainen vapauttaminen - capital increasepääoman korotus - health serviceterveyspalvelu - agricultural situationmaatalouden tilanne - post office financial servicespostin rahoituspalvelut - promulgation of a lawlain antaminen - financial interests of membersjäsenten taloudelliset edut - Arab-African cooperationarabialais-afrikkalainen yhteistyö - free servicemaksuton palvelu - Euro-Arab cooperationeurooppalais-arabialainen yhteistyö - Commission Delegationkomission valtuuskunta - Community controlyhteisön valvonta - principle of additionalitytäydentävyysperiaate - national servicevarusmiespalvelu - peripheral regionsyrjäseutu - island regionsaaristoalue - most-favoured nationsuosituimmuusasemassa oleva maa - payable servicemaksullinen palvelu - subsidiary budgetlisätalousarvio - postal servicepostipalvelut - multilingual dictionarymonikielinen sanakirja - dictionary of abbreviationslyhennesanakirja - public servicejulkinen palvelu - encyclopaediatietosanakirja - thesaurussynonyymisanasto - periodical publicationkausijulkaisu - secret servicetiedustelupalvelu - domestic wastekotitalousjätteet - single-crop farmingmonokulttuuri - social servicessosiaalipalvelut - newspapersanomalehti - sesameseesami - price increasehinnannousu - parliamentary sessionparlamentin istuntokausi - SeychellesSeychellit - IFCIFC - universitykorkeakoulu - transport of animalseläinten kuljetus - associative movementyhdistysliike - SharjahSharjah - SicilySisilia - stationing of forcesjoukkojen sijoittaminen - parliamentary seatedustajanpaikka - central office, head office, headquarters, home base, home office, main officepääkonttori - vacant seatavoin edustajanpaikka - AustraliaAustralia - Sierra LeoneSierra Leone - traffic signsliikennemerkit - pet foodlemmikkieläinten ruoka - SingaporeSingapore - acid rainhapposade - insurance claimvakuutussaaminen - town-planning professionkaavoitusalan ammatti - documentary tooltiedonhakumenetelmä - non-woven fabrickuitukangas - syrupsiirappi - Aegean IslandsAigeiansaaret - Canary IslandsKanariansaaret - sisalsisali - Bureau of the EPEP:n puhemiehistö - Presidentpuheenjohtaja - seismologyseismologia - Vice-Presidentvarapuheenjohtaja - Secretary Generalpääsihteeri - institutional activitytoimielimen toiminta - seat of Community institutiontoimielinkotipaikka - institutional reforminstitutionaalinen uudistus - competence of the institutiontoimielimen toimivalta - EC situationEY-tilanne - marital statusperhetilanne - space policyavaruuspolitiikka - self-supplyomavaraisuus - financial situationrahoitustilanne - socialismsosialismi - organisationyhtiö - public limited companyosakeyhtiö - civil-law associationsiviilioikeudellinen yhtiö - professional partnershipavoin ammattiyhtiö - firm governed by commercial lawkaupallinen yhtiö - mixed-ownership companyyhteisomistuksessa oleva yhtiö - investment companysijoitusyhtiö - company with share capitalpääomayhtiö - buslinja-auto - consumer societykulutusyhteiskunta - partnershipavoin yhtiö - limited partnershipkommandiittiyhtiö - undisclosed partnershiposakkuusyhtiö - European companyeurooppayhtiö - parent companyemoyhtiö - non-profit organisationyleishyödyllinen yhtiö - sociologysosiologia - South JutlandEtelä-Juutinmaa - silksilkki - own consumptionoma kulutus - care of the disabledvammaishuolto - soya beansoija - solventliuotin - SomaliaSomalia - sample surveyotantatutkimus - opinion pollmielipidetutkimus - sorghumdurra - self-determinationitsemäärääminen - SudanSudan - sulphurrikki - tenderingtarjousten jättäminen - source of informationtietolähde - source of aidavun lähde - source of lawoikeuslähde - underdevelopmentalikehitys - by-productsivutuote - agricultural by-productmaatalouden sivutuote - self-financingomarahoitus - milk by-productmaidon sivutuote - metal by-productmetallinen sivutuote - sub-proletariatproletariaatti - undernourishmentaliravitsemus - underpopulationalikansoitus - sub-contractingalihankinta - self-managementitsehallinto - breadwinnerperheen huoltaja - price supporthintatuki - farm price supportmaataloustuotteiden hintatuki - monetary supportrahoitustuki - national sovereigntyvaltion täysivaltaisuus - product specialisationtuotannon erikoistuminen - specialisation of tradekaupan erikoistuminen - budgetary specificationtalousarvion jaottelu - voluntary restraintvapaaehtoinen rajoitus - building speculationkiinteistökeinottelu - SporadesSporadit - sporturheilu - Sri LankaSri Lanka - StabexStabex - price stabilityhintatason vakaus - income stabilisationtulojen vakauttaminen - economic stabilisationtaloudellinen vakauttaminen - indoor livestock farmingkarjan sisälläpitäminen - inter-professional agreementammattikohtainen sopimus - automationautomaatio - economic stagnationstagnaatio - experimental farmkoetila - statisticstilasto - agricultural statisticsmaataloustilasto - Community statisticsyhteisön tilasto - population statisticsväestötilasto - fishing statisticskalastustilasto - motor carauto - economic statisticstaloustilasto - financial statisticsrahoitustilasto - industrial statisticsteollisuustilasto - international statisticskansainvälinen tilasto - national statisticskansallinen tilasto - official statisticsvirallinen tilasto - regional statisticsaluetilasto - status of BerlinBerliinin asema - status of JerusalemJerusalemin asema - regulations for civil servantsvirkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt - autonomyautonomia - staff regulationshenkilöstösäännöt - legal statusoikeudellinen asema - political statuspoliittinen asema - occupational statusammattiasema - social statussosiaalinen asema - sterilisationsteriloiminen - tax incentiveverokannustin - stockvarasto - Community stockyhteisön varasto - financial autonomyrahoitusautonomia - economic contingency stockvarmuusvarasto - intervention stockinterventiovarasto - surplus stockylijäämävarasto - minimum stockvähimmäisvarasto - world stockmaailmanlaajuiset varastot - private stockyksityinen varasto - public stockjulkinen varasto - buffer stockpuskurivarasto - storagevarastointi - stockpiling of weaponsaseiden varastointi - energy storageenergian varastointi - storage of foodelintarvikkeiden varastointi - document storageasiakirjojen varastointi - Greater CopenhagenSuur-Kööpenhamina - StorstroemStorström - agricultural structuremaatalouden rakenne - employment structuretyöllisyyden rakenne - company structureyritysrakenne - budget authorisationbudjettivaltuus - economic structuretalouden rakenne - industrial structuresteollisuuden rakenne - institutional structureinstitutionaalinen rakenne - social structureyhteiskunnan rakenne - narcotichuume - carcinogenic substancesyövälle altistava aine - dangerous substancevaarallinen aine - restrictive-practice authorisationkilpailunrajoituksen salliminen - export subsidyvientituki - food substituteelintarvikkeen korvike - transfer of farmsmaatilan siirto - branchsivuliike - sugarsokeri - white sugarvalkoinen sokeri - raw sugarraakasokeri - beet sugarjuurikassokeri - transport authorisationkuljetuslupa - cane sugarruokosokeri - SwedenRuotsi - votes castannetut äänet - universal suffrageyleiset vaalit - suicideitsemurha - SwitzerlandSveitsi - SulawesiSulawesi - SumatraSumatra - utilised agricultural areaviljelty ala - alternatevarajäsen - additional dutylisätulli - information mediumtietoväline - magnetic mediummagneettinen tallennusväline - job cutstyöpaikkojen vähentäminen - abolition of customs dutiestullien poistaminen - supranationalityylikansallisuus - over-exploitation of resourcesluonnonvarojen liikakäyttö - wooded areametsitetty alue - area of holdingmaatilan pinta-ala - grasslandnurmialue - main acreagekantatila - deep-freezingpakastaminen - breeder reactorhyötöreaktori - SurinamSurinam - overpopulationylikansoitus - monetary agreementvaluuttasopimus - motorwaymoottoritie - over-productionylituotanto - market supervisionmarkkinatarkkailu - suspension of aidavun keskeyttäminen - suspension of sentenceehdollinen rangaistus - suspension of customs dutiestullisuspensio - SwazilandSwazimaa - silviculturemetsänhoito - AustriaItävalta - SyriaSyyria - SysminSysmin - banking systempankkijärjestelmä - educational systemkoulutusjärjestelmä - farming systemfarming system - information systemtietojärjestelmä - management information systemjohdon tietojärjestelmä - communications systemsviestintäjärjestelmä - accounting systemtilinpitojärjestelmä - cultivation systemviljelyjärjestelmä - AuvergneAuvergne - United Nations systemYhdistyneiden Kansakuntien järjestelmä - information servicetiedonhallintajärjestelmä - electoral systemvaalijärjestelmä - European electoral systemEuroopan parlamentin vaalijärjestelmä - European accounting systemEuroopan tilinpitojärjestelmä - European Monetary SystemEuroopan valuuttajärjestelmä - international monetary systemkansainvälinen valuuttajärjestelmä - standardised accounting systemstandardoitu tilinpitojärjestelmä - tobaccotupakka - smokingtupakointi - TaiwanTaiwan - TanzaniaTansania - carpetmatto - air freight ratelentoliikenteen kuljetusmaksut - transportation tariffkuljetusmaksut - customs tarifftullitariffi - common customs tariffyhteinen tullitariffi - railway tariffrautatieliikenteen kuljetusmaksut - advanceennakko - postal chargespostimaksut - tariff preferencetullietuuskohtelu - passenger tariffmatkustajamaksut - charges for use of infrastructureinfrastruktuurin käyttömaksut - bullsonni - self-sufficiency rateomavaraisuusaste - exchange ratevaluuttakurssi - preliminary draft budgetalustava esitys talousarvioksi - VAT ratearvonlisäveron verokanta - floating ratekelluva kurssi - central ratekeskuskurssi - representative rateedustava valuuttakurssi - TawalTawal - assessment of priceshinta-arvio - axle taxakselivero - export taxvientivero - import taxtuontivero - stamp dutyleimavero - countervailing chargetasausmaksu - charge having equivalent effectvaikutukseltaan vastaava maksu - producer co-responsibilitytuottajain yhteisvastuu - transit chargekauttakuljetusmaksu - business taxammatinharjoittajan vero - fuel taxpolttoainevero - civil aviationsiviili-ilmailu - vehicle taxmoottoriajoneuvovero - ChadTsad - CzechoslovakiaTsekkoslovakia - cultivation techniquesviljelytekniikka - management techniquesjohtamismenetelmä - building servicesrakennusvarustus - technologyteknologia - food technologyelintarviketeknologia - military aircraftsotilasilmailu - materials technologymateriaalitekniikka - soft technologypehmeä teknologia - energy technologyenergiateknologia - intermediate technologyvälivaiheteknologia - nuclear technologyydinteknologia - oil technologyöljyteknologia - telecommunicationsteleviestintä - facsimiletelefax - remote sensingkaukokartoitus - poultry farmingsiipikarjan kasvatus - cable distributionkaapelijakelu - telegraphsähke - telematicstelematiikka - phone, telephone, telephone setpuhelin - telecasting, television, TV, video - telextelex - evidencetodistus - rest periodlepoaika - political tendencypoliittinen suuntaus - European Monetary AgreementEuroopan valuuttasopimus - aeroplane, airbus, aircraft, airplane, plane, runaboutilma-alus, lentokone - mental stresshenkinen paine - terms of tradeulkomaankaupan vaihtosuhde - terminologyterminologia - building plotrakennuspaikka - industrial plotteollisuustontti - abandoned landjoutomaa - agricultural landmaatalousmaa - State-owned landvaltionmaa - uncultivated landviljelemätön maa - arable landpeltomaa - opinionlausunto - reclaimed landuudisraivaus - overseas territorymerentakainen alue - terrorismterrorismi - ThailandThaimaa - teatee - therapeuticshoito - thesisväitöskirja - EC opinionEY:n lausunto - ThessalyThessalia - Western ThraceLänsi-Traakia - TimorTimor - East TimorItä-Timor - titaniumtitaani - negotiable instrumentvelkakirja - ticketmatkalippu - TogoTogo - TongaTonga - torturekidutus - TuscanyToscana - peatturve - mass tourismmassaturismi - sunflowerauringonkukka - EP opinionEP:n lausunto - toxicologytoksikologia - drug addictionhuumausaineriippuvuus - tractortraktori - Trade Expansion ActUSA:n kaupanlaajennuslaki - translationkäännös - EC TreatyEY:n perustamissopimus - ECSC TreatyEHTY:n perustamissopimus - EEC TreatyETY:n perustamissopimus - EAEC TreatyEuratomin perustamissopimus - Warsaw Pact countriesVarsovan liiton maat - milking machinelypsykone - water treatmentvedenkäsittely - information processingtiedonkäsittely - word processingtekstinkäsittely - dataprocessingtietojenkäsittely - ore processingmalmin käsittely - plant health treatmentkasvinsuojelutoimi - financial transactionrahoitusliiketoimi - transfer of businessesyrityksen luovuttaminen - capital transferpääomansiirto - transfer of pension rightseläkeoikeuksien siirtäminen - transfer of populationväestön siirto - technology transferteknologian siirto - oatskaura - food processingelintarvikkeiden jalostus - Community transityhteisön passitusmenettely - customs transitpassitus - transliterationtranslitterointi - data transmissiondatasiirto - transfer of propertyomaisuudensiirto - abortionraskauden keskeyttäminen - air transportlentokuljetus - combined transportyhdistetty kuljetus - energy transportenergian siirto - hinterland transportsyrjäseutukuljetus - carriage of goodstavaroiden kuljettaminen - surface transportpintakuljetus - carriage of passengersmatkustajaliikenne - public transportjoukkoliikenne - illegal abortionlaiton raskauden keskeyttäminen - rail transportrautatiekuljetus - inland waterway transportsisävesiliikenne - private means of transportyksityinen liikenne - intercontinental transportmannertenvälinen liikenne - inland transportmaan sisäinen kuljetustoiminta - international transportkansainvälinen liikenne - international road transportkansainväliset maantiekuljetukset - intra-Community transportyhteisön sisäinen liikenne - maritime transportmeriliikenne - Abu DhabiAbu Dhabi - multifibre agreementmonikuitusopimus - therapeutic abortionraskauden keskeyttäminen lääketieteellisinperustein - national transportkotimaanliikenne - cable transportkaapeliliikenne - pipeline transportputkikuljetus - carriage for hire or rewardammattimainen liikenne - own-account transportomaan lukuun tapahtuva kuljetus - means of public conveyancejulkinen liikenne - regional transportalueellinen liikenne - road transportmaantiekuljetukset - school transportkoulukuljetus - semi-public transportsubventoitu liikenne - transport under customs controlkuljetus tullivalvonnassa - underground transportmaanalainen liikenne - suburban transportesikaupunkiliikenne - land transportmaaliikenne - transfrontier transportrajat ylittävä liikenne - urban transportkaupunkiliikenne - carrierliikenteenharjoittaja - worktyö - home workingkotona työskentely - nitrogentyppi - assembly line workkokoonpanolinjatyöskentely - full-time employmentkokopäivätyö - part-time employmentosa-aikatyö - moonlightingkuutamourakointi - team workryhmätyö - night workyötyö - child labourlapsityövoima - shift workvuorotyö - schoolworkkoulutyö - older workerikääntynyt työntekijä - clandestine workerluvaton työntekijä - Community workeryhteisön työntekijä - frontier workerrajatyöntekijä - worker with disabilitiesvammainen työntekijä - Baden-WürttembergBaden-Württemberg - manual workerruumillisen työn tekijä - migrant workersiirtotyöläinen - seasonal workerkausityöntekijä - social workersosiaalityöntekijä - public worksjulkinen rakentaminen - cloverapila - BahamasBahama - Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto-Adige - Treasuryvaltion kassa - Trinidad and TobagoTrinidad ja Tobago - triticaleruisvehnä - BahrainBahrain - bartervaihtokauppa - trusttrusti - conduit, duct, hose, hose pipe, pipe, tube, tubingkanava, putket, putki, tuubi - animal tuberculosiseläintuberkuloosi - tungstenvolframi - TunisiaTunisia - turbineturbiini - TurkeyTurkki - guardianshipholhous - soft fruitmarjahedelmä - TuvaluTuvalu - pipingputket - VATalv - CAEEUUDEAC - CAEEU countriesUDEAC-maat - BLEUUEBL - EECUUEDE - WEU countriesWEU-maat - ITUITU - Umm Al QaiwainUmm al Quawain - unanimityyksimielisyys - UNCRDUNCRD - UnescoUnesco - national unificationkansallinen yhdistyminen - WEUWEU - leasevuokrasopimus - UASUEA - customs uniontulliliitto - economic uniontalousliitto - Economic and Monetary Uniontalous- ja rahaliitto - European Payments UnionEuroopan maksuliitto - Interparliamentary UnionParlamenttien välinen liitto - preferential agreementtullietuussopimus - business leaseliiketilan vuokrasopimus - WAEMU countriesLänsi-Afrikan talous- ja rahaliiton maat - monetary unionrahaunioni - UNIRUNIR - UnisistUnisist - UnitarUnitar - livestock unitkarjayksikkö - farm leasemaanvuokraussopimus - UNRWAUNRWA - APPUAPPU - UPUUPU - uraniumuraani - urbanisationkaupungistuminen - town planningyhdyskuntasuunnittelu - USSRNL - UruguayUruguay - transport userliikennepalvelun käyttäjä - price reductionhinnanalennus - turnkey factorykäyttövalmis tehdas - usufructnautintaoikeus - information usertiedon käyttäjä - use of aidavun käyttö - use of waterveden käyttö - energy useenergian käyttö - land usemaankäyttö - peaceful use of energyenergian rauhanomainen käyttö - UtrechtUtrecht - trade balancekauppatase - holidayloma - vaccinerokote - vaccinationrokotus - cowlehmä - suckler cowemolehmä - dairy cowlypsylehmä - Valle d'AostaAostanlaakso - added valuearvonlisä - market capitalisationmarkkina-arvo - value of tradekaupan arvo - balance-of-payments deficitalijäämäinen maksutase - customs valuationtullausarvo - securitiesarvopaperi - vanadiumvanadiini - VanuatuVanuatu - VaticanVatikaani - calfvasikka - vehicleajoneuvo - air-cushion vehicleilmatyynyajoneuvo - two-wheeled vehiclekaksipyöräinen ajoneuvo - motor vehiclemoottoriajoneuvo - agricultural vehiclemaatalousajoneuvo - electric vehiclesähköajoneuvo - vehicle on railsraideajoneuvo - commercial vehiclehyötyajoneuvo - VejleVejle - VenetoVeneto - invisible trade balancenäkymättömien erien kauppatase - VenezuelaVenezuela - salemyynti - credit saleluottomyynti - door-to-door sellingovelta ovelle myynti - retail sellingvähittäismyynti - discount salealennusmyynti - auction salehuutokauppa - direct sellingsuoramyynti - wholesale sellingtukkumyynti - balance of paymentsmaksutase - duty-free saleveroton myynti - distance sellingetämyynti - orchardhedelmätarha - auditingvarainkäytön valvonta - glasslasi - West of the Great BeltIso-Beltistä länteen - West ZealandVestsjälland - BaliBali - clothingvaatteet - meatliha - beefnaudanliha - goatmeatvuohenliha - horsemeathevosenliha - buffalo meatpuhvelinliha - vealvasikanliha - poultrymeatsiipikarjanliha - boned meatluuton liha - fresh meattuore liha - Balkan Peninsula, BalkansBalkanin niemimaa - sheepmeatlampaanliha - pigmeatsianliha - ViborgViborg - Deputy Speaker of Parliamentparlamentin varapuhemies - victimuhri - civilian victimsiviiliuhri - war victimsodan uhri - broadcast videographyteksti-TV - interactive videotexvuorovaikutteinen teletietopalvelu - integration into employmenttyöelämään siirtyminen - second ballotuusintavaalit - collective activitiesjärjestötoiminta - business activityyrityksen toiminta - politicspoliittinen elämä - school lifekoulumaailma - social lifeyhteiskuntaelämä - Annam, Socialist Republic of Vietnam, Vietnam, Viet NamVietnam - vineyardviinitarha - townkaupunki - medium-sized townkeskikokoinen kaupunki - new townuusi kaupunki - satellite townsatelliittikaupunki - wineviini - flavoured winemaustettu viini - white winevalkoviini - local winemaaviini - wine of superior qualitykorkealaatuinen viini - table winepöytäviini - bottled winepullotettu viini - fortified wineväkevä viini - stripnauha - sparkling winekuohuviini - rosé wineroséviini - red winepunaviini - still winekuohumaton viini - vinificationviininvalmistus - sexual violenceseksuaalinen väkivalta - violenceväkivalta - government violencevaltion harjoittama väkivalta - political violencepoliittinen väkivalta - credit transfertilisiirto - BangladeshBangladesh - vitaminvitamiini - viticultureviininviljely - inland waterwaysisävesiväylä - international waterwaykansainvälinen vesitie - expresswaymoottoriliikennetie - bankpankki - country roadmaaseututie - urban roadkaupunkialueen tie - road services departmenttielaitos - theftvarkaus - poultrysiipikarja - African Development BankAfrikan kehityspankki - slaughtered poultryteurastettu siipikarja - laying poultrymuniva siipikarja - live poultryelävä siipikarja - trade volumekaupan määrä - trading volumeliiketoiminnan laajuus - voteäänestys - blank ballot papertyhjä äänestyslippu - agricultural bankmaatalouspankki - vote on a text as a wholeäänestys asiakirjan hyväksymisestäkokonaisuudessaan - passage of a billlakiesityksen hyväksyminen - electronic votingkoneäänestys - roll-call votenimenhuutoäänestys - invalid ballot papermitätön äänestyslippu - compulsory votingäänestyspakko - advance votingennakkoäänestys - postal votepostiäänestys - proxy votevaltakirjalla äänestäminen - parliamentary voteäänestys parlamentissa - central bankkeskuspankki - preferential votingsuosituimmuusäänestys - open ballotavoin äänestys - secret ballotsalainen äänestys - travelmatka - inclusive tourvalmismatka - group travelryhmämatka - volcanologyvulkanologia - agricultural advisory servicesmaatalouden neuvontapalvelut - Wallis and FutunaWallis ja Futuna - yoghourtjogurtti - commercial bankliikepankki - YemenJemen - former South Yemenentinen Etelä-Jemen - Yorkshire and HumbersideYorkshire ja Humberside - YugoslaviaJugoslavia - Democratic Republic of CongoKongon demokraattinen tasavalta - ZambiaSambia - ZeelandZeeland - ZimbabweZimbabwe - zincsinkki - cooperative bankosuuspankki - arid zonekuiva vyöhyke - climatic zoneilmastovyöhyke - residential areaasuinalue - catch areapyyntialue - free-trade areavapaakauppa-alue - fishing areakalastusvyöhyke - exclusive economic zoneyksinomainen talousvyöhyke - equatorial zonepäiväntasaajavyöhyke - free zonevapaa-alue - SALT AgreementSALT-sopimus - investment bankinvestointipankki - frigid zonekylmä vyöhyke - humid zonekostea vyöhyke - currency areavaluutta-alue - pedestrian zonejalankulkuvyöhyke - polluted areasaastunut alue - protected areasuojelualue - disaster areatuhoalue - subtropical zonesubtrooppinen vyöhyke - suburban areaesikaupunkialue - tariff zonetariffivyöhyke - development bankkehityspankki - temperate zonelauhkea vyöhyke - tropical zonetrooppinen vyöhyke - urban areakaupunkialue - zoologyeläintiede - land bankmaatilapankki - World BankMaailmanpankki - people's bankkansan pankki - private bankyksityinen pankki - public bankjulkisen alan pankki - BarbadosBarbados - sectoral agreementalakohtainen sopimus - price listhintaluettelo - bartanko - low paymatalapalkka - databasetietokanta - military basesotilastukikohta - BasilicataBasilicata - Lower NormandyAla-Normandia - Lower SaxonyAla-Saksi - TABTAB - vesselalus - commodity agreementperushyödykesopimus - fishing vesselkalastusalus - tankersäiliöalus - buildingrakennus - pleasure crafthuvialus - industrial buildingteollisuusrakennus - public buildingjulkinen rakennus - BavariaBaijeri - tariff agreementtullisopimus - fine artskuvataiteet - EIBEIP - BelgiumBelgia - regions and communities of BelgiumBelgian yhteisöt ja alueet - BelizeBelize - profitvoitto - aid recipientavunsaaja - Benelux, Benelux countriesBenelux - Benelux countriesBenelux-maat - BeninBenin - BerlinBerliini - BermudaBermuda - nutritional needsravinnontarve - housing needasunnontarve - manpower needstyövoiman tarve - population growthväestönkasvu - water requirementsveden tarve - fodderrehu - financial requirementsrahoitustarve - concretebetoni - fodder beetrehujuurikas - sugar beetsokerijuurikas - BEUCBEUC - buttervoi - vegetable butterkasvisvoi - BhutanBhutan - increase in productiontuotannon kasvu - bibliographybibliografia - librarykirjasto - children's librarylasten kirjasto - national librarykansalliskirjasto - public libraryyleinen kirjasto - scientific librarytieteellinen kirjasto - university librarykorkeakoulukirjasto - bicameral systemkaksikamarijärjestelmä - IDBIDB - acculturationsopeutuminen vieraaseen kulttuuriin - slumslummi - IBEIBE - common landyhteismaa - cultural objectkulttuuriesine - consumer goodskulutustavarat - durable goodskestokulutustavarat - non-durable goodslyhytikäiset kulutustavarat - social well-beingsosiaalinen hyvinvointi - chargesyyte - beerolut - balance sheettase - supply balance sheethankintatase - energy auditenergiatase - social audithenkilöstökertomus - biochemistrybiokemia - bioconversionbiokonvertointi - biodegradabilitybiologinen hajoavuus - bioenergybioenergia - biogasbiokaasu - biographyelämäkerta - biologybiologia - biomassbiomassa - biospherebiosfääri - two-party systemkaksipuoluejärjestelmä - bipolarisationkaksinapaisuus - MyanmarMyanmar - purchaseosto - biscuit factorykeksitehdas - bismuthvismutti - wheatvehnä - durum wheatdurum-vehnä - common wheattavallinen vehnä - price freezehintasulku - beef animalhärkä - fuel woodpolttopuu - wood for constructionrakennuspuutavara - credit purchaseluottokauppa - afforestationmetsitys - beveragejuoma - alcoholic beveragealkoholijuoma - non-alcoholic beveragealkoholiton juoma - BoliviaBolivia - treasury billvaltion obligaatio - BonaireBonaire - interest-rate subsidykorkotuki - knitted and crocheted goodsneulos - intervention buyingtukiosto - BorneoBorneo - BornholmBornholm - botany, phytologykasvitiede - BotswanaBotswana - Buddhismbuddhalaisuus - bakeryleipomo - BurgundyBurgundi - commodities exchangetavarapörssi - cattlenautakarja - acidhappo - Province of Flemish Brabantflaamilainen Brabantin maakunta - North BrabantPohjois-Brabant - Province of Walloon Brabantvallonilainen Brabantin maakunta - BremenBremen - Brasil, Brazil, Federative Republic of BrazilBrasilia - BrittanyBretagne - patentpatentti - European patenteurooppapatentti - BISBIS - inorganic acidepäorgaaninen happo - brominebromi - brucellosisluomistauti - noisemelu - BruneiBrunei - budgettalousarvio - Community budgetyhteisön talousarvio - national budgetvaltion talousarvio - defence budgetpuolustusmäärärahat - extraordinary budgetylimääräinen talousarvio - organic acidorgaaninen happo - household budgetperheen tulo- ja menoarvio - ECSC operating budgetEHTY:n toiminnallinen talousarvio - advertising budgetmainosmäärärahat - amending budgetkorjaava lisätalousarvio - European social budgetEuroopan sosiaalimäärärahat - supplementary budgettäydentävä lisätalousarvio - inclusion in the budgettalousarvioon sisällyttäminen - BulgariaBulgaria - ballot paperäänestyslippu - steelteräs - information centretiedotustoimisto - polling stationäänestyspaikka - bureau of parliamentparlamentin puhemiehistö - political executivepuoluejohto - administrative formalitieshallinnolliset muodollisuudet - office automationtoimistoautomatiikka - butter oilvoiöljy - shadow cabinetvarjohallitus - AbruzziAbruzzi - AzoresAzorit - maritime cabotagemeriliikenteen kabotaasi - cocoakaakao - land registerkiinteistörekisteri - executivejohtajisto - managerhallinnollinen johto - EC language serviceEY:n kielipalvelut - ACP countriesAKT-maat - middle managementkeskijohto - senior managementylempi johtajisto - CMEASEV - CMEA countriesSEV-maat - coffeekahvi - savings banksäästöpankki - mortgage bankkiinnitysluottopankki - CalabriaCalabria - costingkustannuslaskenta - acquisition of propertyomaisuuden hankkiminen - planning of the school yearlukujärjestys - CameroonKamerun - marketing yearmarkkinointivuosi - election campaignvaalikampanja - CampaniaCampania - campingleirintämatkailu - CanadaKanada - Panama CanalPanaman kanava - learningoppiminen - cancersyöpä - candidateehdokas - sugar canesokeriruoko - CAOCAO - Cape VerdeKap Verde - document acquisitionaineiston hankkiminen - capacity to exercise rightsoikeudellinen toimikelpoisuus - carrying capacitykantavuus - capacity to contractoikeustoimikelpoisuus - capacity to have rights and obligationsoikeuskelpoisuus - vetoveto-oikeus - consultation procedurekuulemismenettely - ministryministeriö - treasurerkvestori - locally elected representativepaikallisvaltuutettu - autonomous communityitsehallintoalue - regional governmentalueellinen hallinto - colonialismkolonialismi - scientific exchangetutkijain vaihto - production capacitytuotantokapasiteetti - military sanctionssotilaallinen seuraamus - international voluntary workerkansainvälinen vapaaehtoistyöntekijä - West Bank questionLänsirannan kysymys - Community law - national lawyhteisön oikeus - kansallinen oikeus - EP delegationEP:n valtuuskunta - ESC opiniontalous- ja sosiaalikomitean lausunto - European civil serviceyhteisön virkamieskunta - EP assentEP:n puoltava lausunto - ACP-EC Joint AssemblyAKT-EY-yhteinen edustajakokous - President of the EPEP:n puhemies - Vice-President of the EPEP:n varapuhemies - Quaestor of the EPEP:n kvestori - judgment of the EC CourtEY:n tuomioistuimen tuomio - anti-European movementEuroopan yhdentymistä vastustava liike - Structural Fundsrakennerahasto - labour tribunaltyötuomioistuin - storage capacityvarastokapasiteetti - barristerasianajaja - repentancekatumus - contiguous zonenaapuriseutu - surveillancekiinniotto tutkintaa varten - appeals by private individualsyksityisten oikeussubjektien tekemä valitus - economic situationtaloudellinen tilanne - factor of productiontuotannontekijä - growth pointkasvukeskus - integrated development programmeintegroitu kehittämisohjelma - IMPPIM - North-South tradepohjoisen ja etelän välinen kauppa - transport capacitykuljetuskapasiteetti - speculative fundskeinottelupääoma - public financingjulkinen rahoitus - harmonisation of priceshintojen yhdenmukaistaminen - capital marketpääomamarkkinat - venture capitalriskipääoma - EC general budgetEY:n yleinen talousarvio - maternity, motherhoodäitiys - cultural prizekulttuuripalkinto - legal capacityoikeudellinen kelpoisuus - Anglicanismanglikaanisuus - Catholicismkatolisuus - Orthodoxyortodoksia - Protestantismprotestantismi - leisure parkhuvipuisto - catering professionravitsemusalan ammatti - Mafiamafia - bio-ethicsbioetiikka - secret societysalaseura - regional culturealueellinen kulttuuri - AIDSAIDS - price of landmaan hinta - open universityavoin korkeakoulu - education budgetkoulutusmäärärahat - educational exchangeopiskelija- ja opettajavaihto - EurydiceEURYDICE - recognition of studiesopintosuoritusten tunnustaminen - press undertakinglehdistöalanyritys - Teletexteletex - data protectiontietosuoja - interactive networkvuorovaikutteinen verkko - film productionelokuvatuotanto - programmes industryohjelmatuotanto - audio-visual co-productionaudiovisuaalisten ohjelmien yhteistuotanto - audio-visual programmeaudiovisuaalinen ohjelma - audio-visual productionaudiovisuaalinen ohjelmatuotanto - information technologyinformaatioteknologia - high-definition televisionteräväpiirtotelevisio - video communicationsvideoteleliikenne - audio-visual communications policyaudiovisuaalisen alan viestintäpolitiikka - audio-visual piracyaudiovisuaalisten tuotteiden luvatonkopiointi - European audio-visual areaEuroopan audiovisuaalinen alue - free movement of programmesohjelmien vapaa liikkuvuus - communications tarifftietoliikennemaksut - law relating to informationtietoa koskeva lainsäädäntö - legal data processingoikeusinformatiikka - downloadingtiedonsiirto käyttäjän koneeseen - programming languageohjelmointikieli - machine translationkoneellinen kääntäminen - self-sufficiency in energyenergiaomavaraisuus - industrial capitaltuotantoon sidottu pääoma - cooperation procedureyhteistoimintamenettely - transfer of competencetoimivallan siirto - business start-upyrityksen perustaminen - services companypalvelualan yhtiö - temporary employment agencytoimialapalvelu - video display unit worknäyttöpäätetyöskentely - road cabotagemaantieliikenteen kabotaasi - waterway transportvesiliikenne - ship canalmerenkulkukanava - cross-channel connectionyhteydet Englannin kanaalin poikki - national tariffkotimaan tariffi - international tariffkansainvälinen tariffi - road transport tariffmaantiekuljetusmaksut - space navigationavaruuslennot - administrative measurehallintotoimi - share capitalosakepääoma - forest conservationmetsien suojelu - Tyrrhenian SeaTyrrhenanmeri - Adriatic SeaAdrianmeri - Ligurian SeaLigurianmeri - Aegean SeaAigeianmeri - Ionian SeaJoonianmeri - fight against insectshyönteistorjunta - land restructuringmaankäytön suunnittelu - insecticidehyönteisten torjunta-aine - fishing regulationskalastussäännökset - fishing controlskalastuksen valvonta - capital citypääkaupunki - perennial vegetablemonivuotinen kasvis - fresh producttuoretuote - quality standardlaatustandardi - safety standardturvallisuusstandardi - technical standardtekninen standardi - COSTCOST - research and developmenttutkimus ja kehitys - space researchavaruustutkimus - space technologyavaruustekniikka - foreign capitalulkomainen pääoma - synthetic rubbersynteettinen kumi - natural rubberluonnonkumi - railway industryrautatieteollisuus - charcoalpuuhiili - luxury products industryylellisyystuoteteollisuus - Autonomous Province of BolzanoBolzanon itsehallintoalue - Autonomous Province of TrentoTrenton itsehallintoalue - CEPTCEPT - INCBINCB - UN HabitatYK:n asuinyhteisökeskus - EC servantsEY:n henkilöstöön kuuluva - goatvuohi - by-catchsivusaalis - authorised catchluvallinen saalis - catch of fishkalansaalis - catch by speciessaalis lajeittain - total catchkokonaissaalis - Community actyhteisön säädös - Caribbean IslandsKaribian alue - coal by-products industryhiilikemianteollisuus - carbonhiili - motor fuelmoottoripolttoneste - carcassruho - CaricomCaricom - Caricom countriesCARICOM-maat - distribution of schoolskoulutiheys - cartelkartelli - commercial transactionliiketoimi - cartographykartografia - cash flowkassavirta - criminal recordrikosrekisteri - cataloguingluettelointi - CataloniaKatalonia - catalogueluettelo - socio-professional categoryyhteiskunnallis-ammatillinen ryhmä - electoral depositvaalitalletus - conference proceedingskonferenssijulkaisu - ITCITC - SPCSPC - adult female, dame, daughter of Eve, woman - manmies - CIDTKK - EU countryEU-maat - ECACECAC - CEAECEAE - CEAOCEAO - ionising radiationionisoiva säteily - sodiumnatrium - metalworkingmetallityö - rare gasjalokaasu - deathkuolema - organ transplantelinsiirto - blood transfusionverensiirto - metal wastemetallijäte - Community trunk routeyhteisön liikenneakseli - custodylapsenhuolto-oikeus - youth exchange schemenuorisovaihto - fundamental particlealkeishiukkanen - atomatomi - analytical chemistryanalyyttinen kemia - spectrometryspektrometria - CEAO countriesCEAO-maat - cytologysolututkimus - calciumkalsium - medical diagnosislääketieteellinen diagnoosi - nuclear medicineisotooppilääketiede - medical examinationlääkärintarkastus - member of the EC Court of AuditorsEY:n tilintarkastustuomioistuimen jäsen - building safetyrakennusten turvallisuus - European Environment AgencyEuroopan ympäristökeskus - guideopas - European symboleurooppalainen tunnus - official languagevirallinen kieli - accident in the homekotitapaturma - Community programmeyhteisön ohjelma - tropical foresttrooppinen metsä - personal effectshenkilökohtainen omaisuus - fourth Lomé ConventionLomén sopimus IV - electromagnetic interferenceelektromagneettinen häiriö - wavebandtaajuusalue - mercenarypalkkasotilas - commemorationmuistojuhla - twinningystävyyskaupunkitoiminta - driving instructionajo-opetus - performance drugsdoping - European Convention on Human RightsYleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksiensuojelemise - ECSCEHTY - EC Court of First InstanceEY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin - retirement conditionseläke-ehdot - internal Community frontieryhteisön sisärajat - camping vehiclematkailuajoneuvo - anti-dumping measurepolkumyynnin vastainen toimenpide - impact of information technologytietotekniikan vaikutukset - disclosure of informationtietojen ilmoittaminen - military interventionsotilaallinen interventio - export of wastejätevienti - development workerkehitysaputyöntekijä - radiobiologyradiobiologia - absenteeismluvaton poissaolo - papal actpaavin antama säädös - ECOWASECOWAS - CedefopCedefop - European CommunityEuroopan yhteisö - EAECEuratom - unmarried personnaimaton - celluloseselluloosa - ECMTCEMT - censorshipsensuuri - Central African RepublicKeski-Afrikan tasavalta - nuclear power stationydinvoimalaitos - centralisation of informationtiedon keskittäminen - CentreCentren alue - shopping centreostoskeskus - EAEC Joint Research CentreEuratomin yhteinen tutkimuskeskus - computer centretietokonekeskus - documentation centredokumentaatiokeskus - political centrepoliittinen keskusta - on line data servicetietopankkipalvelukeskus - ceramicskeramiikka - cerealsvilja - food cerealsruokavilja - shareosake - fodder cerealsrehuvilja - cereals of bread-making qualityleipävilja - CERNCERN - ESROESRO - certificate of originalkuperätodistus - movement certificatetavaratodistus - health certificateterveystodistus - ETUCEuroopan ammattiyhdistysten liitto - legal actionoikeudenkäynti - cessation of tradingtoiminnan lopettaminen - cessation of farmingmaatilatoiminnan lopettaminen - suspension of paymentsmaksujen lakkauttaminen - cease-fireaselepo - chamber of commerce and industrykauppa- ja teollisuuskamari - directly-elected chambersuoralla vaalilla valittava kamari - federal chamberliittovaltion parlamenttikamari - parliamentary chamberparlamentin kamari - champagnesamppanja - Champagne-ArdenneChampagne-Ardennes - social changesosiaalinen muutos - technological changeteknologinen muutos - hemphamppu - chaptalisationväkevöinti sokeria lisäämällä - coalkivihiili - coal mininghiilenlouhinta - axle weightakselipaino - shareholderosakkeenomistaja - dependantperheen elatus - payloadhyötykuorma - loadkuorma - Havana CharterHavannan peruskirja - United Nations CharterYhdistyneiden Kansakuntien peruskirja - European Social CharterEuroopan sosiaalinen peruskirja - huntingmetsästys - boilerhöyrykattila - access to Community informationyhteisöä koskevien tietojen saatavuus - access to the courtsoikeussuojakeinot - ATP AgreementATP-sopimus - EC trade agreementEY:n tekemä kauppasopimus - EC cooperation agreementEY:n tekemä yhteistyösopimus - Schengen AgreementSchengenin sopimus - European Association Agreementassosioinnin perustava Eurooppa-sopimus - EC interim agreementEY:n tekemä väliaikainen sopimus - interinstitutional agreementtoimielinten välinen sopimus - mixed agreementsekasopimus - electricity storage devicesähköakku - Community acquisyhteisön säännöstö - associated action for damagessiviilikanne - Community actionyhteisön toiminta - civil proceedingssiviilioikeudellinen menettely - criminal proceedingsrikosoikeudellinen menettely - civil liability proceedingsvahingonkorvausmenettely - public prosecutionyleinen syyte - Community activityyhteisön toimet - adaptation of financial perspectivestaloudellisten näkökohtienyhteensovittaminen - accession to an agreementsopimukseen liittyminen - administration of the Institutionstoimielimen hallinto - displayilmoitustaululla ilmoittaminen - Portuguese-speaking Africaportugalinkielinen Afrikka - sub-Saharan AfricaSaharan eteläpuolinen Afrikka - European Agency for the Evaluation of Medicinal ProductsEuroopan lääkearviointivirasto - European Agency for Safety and Health at WorkEuroopan työturvallisuus- jatyöterveysjärjestö - physical aggressionfyysinen väkivalta - parking areapysäköintialue - NAFTANAFTA - allergyallergia - embassysuurlähetystö - town and country planningkaavoitus - former GDRentinen DDR - former USSRentinen NL - seniorityvirkaikä - former socialist countriesentiset sosialistimaat - EnglandEnglanti - fur-bearing animalturkiseläin - gas appliancekaasulaite - information technology applicationstietotekniikan käyttö - deepening of the European UnionEuroopan unionin syveneminen - Atlantic ArcAtlantin kaari - archipelagosaaristo - ArmeniaArmenia - SAARCSAARC - lifthissi - Central AsiaKeski-Aasia - parliamentary assemblyparlamentaarinen edustajakokous - administrative autonomyhallintoautonomia - market approvalmyyntilupa - preliminary draft EC budgetalustava esitys EY:n talousarvioksi - combat aircrafttaistelulentokone - AzerbaijanAzerbaidzan - European Central BankEuroopan keskuspankki - legal basisoikeudellinen perusta - Rhine ValleyReinin laakso - BelarusValkovenäjä - net recipientnettosaaja - EBRDEBRD - dual-use goodkaksikäyttötuote - animal welfareeläinten hyvinvointi - biodiversityluonnon monimuotoisuus - biotopebiotooppi - money launderingrahanpesu - cleaning industrypesula - tropical woodtrooppinen puu - bomberpommikone - Bosnia-HerzegovinaBosnia-Hertsegovina - BrandenburgBrandenburg - air cabotagelentoliikenteen kabotaasi - Community support frameworkyhteisön tukikehys - scientific calculationtieteellinen laskenta - timetable for EMUEMU:n aikataulu - professional careerurakehitys - expansion cardlaajennuskortti - audio cassetteäänikasetti - NACCNACC - CISIVY - quality control circlelaatupiiri - Community certificationyhteisön varmentaminen - climate changeilmastonmuutos - change of political systempoliittisen järjestelmän muutos - EC Charter of the Fundamental Social Rights of WorkersTyöntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskevayhteisön - European charterEuroopan peruskirja - international charterkansainvälinen peruskirja - surgeonkirurgi - cemeteryhautausmaa - aggravating circumstancesraskauttavat olosuhteet - mitigating circumstanceslieventävät olosuhteet - European citizenshipEuroopan kansalaisuus - unfair terms of contractkohtuuton ehto - contract termssopimusehto - opt-out clausevapauttava lauseke - COCOMCOCOM - civil codesiviilioikeuslakikirja - penal coderikoslaki - codification of Community lawyhteisöoikeuden kodifiointi - economic and social cohesiontaloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus - hairdressing and beauty carekampaamo ja kauneushoitola - local authoritypaikallinen viranomainen - regional authorityalueellinen viranomainen - heatinglämmitys - EEA Joint CommitteeETA:n sekakomitea - EEA Joint Consultative CommitteeETA:n konsultatiivinen sekakomitea - EC management committeeEY:n hallintokomitea - EC regulatory committeeEY:n sääntelykomitea - Committee of the Regionsalueiden komitea - EC joint committeeEY:n sekakomitea - EEA joint parliamentary committeeETA:n parlamentaarinen sekakomitea - comitologykomitologia - trade in organselinkauppa - art tradetaidekauppa - Flemish Communityflaaminkielinen yhteisö - French-speaking Communityranskankielinen yhteisö - German-speaking Communitysaksankielinen yhteisö - communities of BelgiumBelgian yhteisöt - powers of the EPEP:n toimivalta - powers of the EC InstitutionsEY:n toimielimen toimivalta - computer assisted designtietokoneavusteinen suunnittelu - employers' confederationtyönantajaliitto - trade union confederationtyöntekijäliitto - European conferenceeurooppalainen konferenssi - EC Intergovernmental ConferenceEY:n hallitustenvälinen konferenssi - international conferencekansainvälinen konferenssi - International Labour Conferencekansainvälinen työkonferenssi - tripartite conferencekolmikantakokous - ethnic conflictetninen selkkaus - leave for political activitiesvirkavapaus poliittiseen toimintaan - Gulf Cooperation CouncilPersianlahden yhteistyöneuvosto - EEA CouncilETA:n neuvosto - consultancyneuvonta- ja asiantuntijapalvelut - deposit on a polluting productympäristölle haitallisen tuotteenpanttimaksu - consolidation of Community lawyhteisön oikeuden konsolidointi - consulatekonsulaatti - administrative contracthallinnollinen sopimus - financial compensation of an agreementsopimuksen vastasuorite - net contributornettomaksaja - GNP contributionBKTL-osuus - border controlrajavalvonta - control of State aidvaltion tuen valvonta - monitoring of exportsvientituotteiden valvonta - EC Intergovernmental ConventionEY:n hallitusten välinen sopimus - cooperation in home affairsyhteistyö sisäasioissa - customs cooperationtulliyhteistyö - environmental cooperationympäristöasiain yhteistyö - EC intergovernmental cooperationEY:n hallitustenvälinen yhteistyö - EC interinstitutional cooperationEY:n toimielinten välinen yhteistyö - inter-parliamentary cooperationparlamenttien välinen yhteistyö - EU judicial cooperationEU:n oikeudellinen yhteistyö - police cooperationpoliisiasiain yhteistyö - EU police cooperationEU:n poliisiasiain yhteistyö - housing cooperativeasunto-osuuskunta - coordination of financingrahoituksen yhteensovittaminen - coordination of EMU policiesEMU-politiikkojen yhteensovittaminen - Horn of AfricaAfrikan sarvi - European army corpsEurooppalaiset yhteisjoukot - COSACCOSAC - claimsaatava - organised crimejärjestäytynyt rikollisuus - eligibility criteriakelpoisuusperusteet - convergence criterialähentymisperuste - Croatia, Hrvatska, Republic of CroatiaKroatia - overlapping of incometulojen kertymä - cyclonesykloni - tax returnveroilmoitus - declaration of Community interestyhteisön edunmukaisuuden osoittavapöytäkirja - public statementjulkinen lausunto - publishing deadlinejulkaisemisen määräaika - insider tradingsisäpiiririkos - environmental offenceympäristörikos - sexual offenceseksuaalirikos - product designationtuotenimitys - withdrawal from an agreementkansainvälisen sopimuksen irtisanominen - agricultural expendituremaatalousmenot - Community expenditureyhteisön menot - EC administrative expenditureEY:n hallinnolliset menot - EC research expenditureEY:n tutkimusmenot - EC operational expenditureEY:n käyttömenot - structural expenditurerakennemenot - derogation from Community lawyhteisöoikeuden poikkeus - debtvelka - customs debttullivelka - second stage of EMUEMU:n toinen vaihe - duties of civil servantsvirkamiesten velvollisuudet - social dialoguetyömarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu - Community social dialogueyhteisön työmarkkinaosapuolten välinenvuoropuhelu - dissemination of Community informationyhteisöä koskevan tiedon jakelu - EC budgetary disciplineEY:n talousarviota koskeva kurinalaisuus - military disciplinesotilaskuri - discrimination on the basis of nationalitykansallisuuteen perustuva syrjintä - anti-pollution deviceympäristön kuormitusta ehkäisevä laite - medical datapotilastiedot - personal datahenkilötiedot - right of actionoikeudenkäyntikelpoisuus - right of asylumturvapaikkaoikeus - law of obligationsvelvoiteoikeus - regional lawalueellinen oikeus - rights of civil servantsvirkamiesten oikeudet - screenkuvaruutu - private ECUyksityinen ecu - education of young offendersnuorten rikoksentekijöiden koulutus - workers' stock ownershiptyöntekijöiden osakkeenomistus - greenhouse effectkasvihuoneilmiö - drafting of Community lawyhteisön oikeuden valmistelu - regional electionaluevaalit - embryo and foetusalkio ja sikiö - use of languageskielten käyttö - military trainingsotilaskoulutus - EC Institutional balanceEY:n toimielinten välinen tasapaino - protective equipmentturvalaitteet - computer equipmentatk-laitteet - pressure equipmentpainelaitteet - thermal equipmentlämpötekniset laitteet - miscarriage of justiceoikeudellinen virhe - EritreaEritrea - European Economic AreaEuroopan talousalue - EstoniaViro - drawing up of the Community budgetyhteisön talousarvion laatiminen - non-secular Statetunnustuksellinen valtio - rule of lawoikeusvaltio - federal Stateliittovaltio - Islamic Stateislamilainen valtio - secular Statemaallinen valtio - unitarian Statekeskitetty valtio - comparative studyvertaileva tutkimus - case studytapaustutkimus - citizens' Europekansalaisten Eurooppa - EuropolEuropol - carrying out of sentencerangaistuksen toimeenpano - professional experienceammattikokemus - expert's report ordered by a courtasiantuntija oikeudenkäynnissä - extremismäärimmäisyyskanta, äärisuuntaus - computer assisted manufacturingtietokoneavusteinen valmistaminen - facilities for the disabledvammaisten apuvälineet - FlevolandFlevoland - international civil servicekansainvälinen virkamieskunta - international civil servantkansainvälinen virkamies - operation of the Institutionstoimielinten toiminta - European Training FoundationEuroopan koulutussäätiö - Cohesion Fundkoheesiorahasto - Council of Europe fundEuroopan neuvoston rahasto - European Investment FundEuroopan investointirahasto - office suppliestoimistotarvikkeet - tax-free allowanceveronhuojennus - fraud against the Communitypetos Euroopan yhteisöä vastaan - external frontier of the Communityyhteisön ulkorajat - greenhouse gaskasvihuonekaasu - geneticsperinnöllisyystiede - GeorgiaGeorgia - gypsymustalainen - hunger strikenälkälakko - Visegrad countriesVisegrad-maat - Group of Twenty-Four24 maan ryhmä - association of local authoritieskuntaliitto - European Economic Interest Groupingeurooppalainen taloudellinen eturyhmittymä - sexual harassmentsukupuolinen ahdistelu - combat helicoptertaisteluhelikopteri - ancient historyantiikin historia - contemporary historynykyhistoria - medieval historykeskiajan historia - modern historyuuden ajan historia - historical accounthistoriikki - trading hourskauppojen aukioloajat - cultural identitykulttuuri-identtiteetti - FIFGKOR - imageimago - diplomatic immunitydiplomaattinen koskemattomuus - economic infrastructuretalouden infrastruktuuri - Community initiativeyhteisön aloite - European growth initiativeEuroopan kasvua koskeva aloite - insecthyönteinen - launch facilitylaukaisulaite - plumbing equipmentsaniteettilaitteet - European Institute of Public AdministrationEuroopan julkisen hallinnon instituutti - European Monetary InstituteEuroopan rahapoliittinen instituutti - EEA joint institutionETA:n yhteinen toimielin - economic instrument for the environmenttaloudelliset keinot ympäristönsuojelemiseksi - bad weatherhuono sää - systems interconnectionjärjestelmien yhteenliittäminen - collective interestyhteinen etu - interest in bringing an actionasianosaisintressi - boarding schoolsisäoppilaitos - InterpolInterpol - food poisoningruokamyrkytys - Jewjuutalainen - courts and tribunalstuomioistuin - constitutional courtvaltiosääntötuomioistuin - KazakhstanKazakstan - KyrgyzstanKirgisia - KosovoKosovo - eco-labelekotuotemerkki - lakejärvi - mother's milkäidinmaito - launch vehiclekantoraketti - European languageeurooppalainen kieli - minority languagevähemmistökieli - non-European languageEuroopan ulkopuolinen kieli - regional languagealueellinen kieli - living languageelävä kieli - disc drivelevyasema - LatviaLatvia - liberalisation of the marketmarkkinoiden vapauttaminen - freedom of the skiesilmailun vapaus - LithuaniaLiettua - hiringvuokraus - organic laworgaaninen laki - dividing up of landpalstoitus - Former Yugoslav Republic of Macedoniaentisen Jugoslavian tasavalta Makedonia - congenital diseasesynnynnäinen sairaus - nutritional diseaseaineenvaihduntasairaus - skin diseaseihotauti - blood diseaseveritauti - gastrointestinal diseaseruoansulatuselinten sairaus - neurological diseaseneurologinen sairaus - endocrine diseasesisäeritysrauhasten sairaus - sexually transmitted diseasesukupuoliteitse leviävä tauti - wild mammalluonnontilassa elävä nisäkäs - sporting eventurheilutapahtuma - military manoeuvrestaisteluharjoitukset - services contractpalvelusopimus - EC conformity markingCE-vaatimustenmukaisuusmerkintä - marsupialpussieläin - material of animal origineläinperäiset aineet - EMS exchange-rate mechanismEVJ:n valuuttakurssimekanismi - Mecklenburg-West PomeraniaMecklenburg-Länsi-Pommeri - standard agreement health caresairausvakuutusjärjestelmä - forensic medicineoikeuslääketiede - over-the-counter drugkäsikauppalääke - veterinary drugeläinlääke - Caspian SeaKaspian meri - Black SeaMustameri - Red SeaPunainen meri - MercosurMercosur - national implementing measurekansallinen täytäntöönpanotoimenpide - microorganismmikro-organismi - aquatic environmentvesiympäristö - marine environmentmeriympäristö - minerkaivostyöläinen - fact-finding missiontiedonhakutehtävä - modemmodeemi - Crna Gora, MontenegroMontenegro - monumentmuistomerkki - political moralitypoliittinen moraali - negotiation of an EC agreementneuvottelut EY-sopimuksesta - Uruguay RoundUruguayn kierros - Combined Nomenclatureyhdistetty nimikkeistö - drugs classificationlääkeaineiden nimikkeistö - non-proliferation of armsaseiden leviämisen estäminen - environmental standardympäristöstandardi - new type of employmentuusi työmuoto - observertarkkailija - European Monitoring Centre for Drugs and Drug AdditionEuroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus - Community Trademark Officeyhteisön tavaramerkkivirasto - birdlintu - EU cooperation bodyEU:n yhteistyöelin - decision-making bodypäätöksentekoelin - EC joint bodyEY:n yhteistoimintaelin - organisation of health careterveydehoitojärjestö - World Trade OrganisationMaailman kauppajärjestö - sports bodyurheilujärjestö - Community bodyyhteisön laitos - genetically modified organismgeneettisesti muunnettu organismi - EC body and agencyEY:n laitos ja virasto - UzbekistanUzbekistan - sponsorshipsponsorointi - Community sponsorshipyhteisön sponsorointi - Partnership for Peacerauhankumppanuus - Baltic StatesBaltian maat - CIS countriesIVY-maat - GCC countriesGCC-maat - Gulf StatesPersianlahden maat - Mercosur countriesMercosur-maat - non-associated countryassosioitumaton maa - third countries in the MediterraneanVälimeren alueen kolmannet valtiot - CEECCEEC - tradeable emission permitympäristölupa - civilian personnelsiviilihenkilöstö - contract staffsopimuspalkkainen henkilöstö - nursing staffsairaanhoitohenkilöstö - military personnelsotilashenkilöstö - financial perspectivesrahoitusnäkymät - CFSPYUTP - philosophy of lawoikeusfilosofia - complaint to the Commissionkomissiolle osoitettu valitus - harmful planthaitallinen kasvi - living plantelävä kasvi - pluralism in the mediaviestinnän monimuotoisuus - Community environmental policyyhteisön ympäristöpolitiikka - single exchange-rate policyyhtenäinen valuuttapolitiikka - visa policyviisumipolitiikka - single monetary policyyhtenäinen rahapolitiikka - stratospheric pollutantulkoilmakehää saastuttava aine - indigenous populationalkuperäisväestö - pornographypornografia - aircraft carrierlentotukialus - legal processkanne - prehistoryesihistoria - first stage of EMUEMU:n ensimmäinen vaihe - head of Statevaltionpäämies - EU Council PresidencyEuroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus - President of the Commissionkomission puheenjohtaja - scientific presstiedelehtistö - prooftodiste - accident preventiontapaturmien ehkäisy - mutual recognition principlevastavuoroisen tunnustamisen periaate - principle of subsidiaritytoissijaisuusperiaate - general legal principleyleinen oikeusperiaate - EC infringement procedureEY:n jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevamenettely - codecision procedureyhteispäätösmenettely - sovintomenettely - special procedureerityismenettely - homeopathic producthomeopaattinen tuote - recycled productkierrätystuote - customs professiontullialan ammatti - practitioner of alternative medicinevaihtoehtolääketieteen harjoittaja - Community legislative programmeyhteisön lainsäädäntöohjelma - operational programmealueellinen toimintaohjelma - project of Community interestyhteisön edun kannalta tärkeä hanke - draft EC budgetyhteisön talousarvioesitys - promotion of the European ideaEurooppa-aatteen edistäminen - financial protocolrahoituspöytäkirja - computer assisted publishingtietokoneavusteinen julkaisu - public conduct of debatesistuntojen julkisuus - confidence motionluottamuskysymys - Tibetan questionTiibetin kysymys - preliminary issueennakkoratkaisukysymys - renewal of an agreementsopimuksen jatkaminen - appeal to the EC Ombudsmankanne Euroopan parlamentinoikeusasiamiehelle - action brought before an administrative courthallinnollinen muutoksenhaku - action brought before the EC Court of Justicekanne Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa - action for annulment of an EC decisionEY:n päätöstä koskeva kumoamiskanne - action to establish liability on the part of an administrationvastuuntoteamiskanne - environmental taxympäristömaksu - economic reformtalousuudistus - political reformpoliittinen uudistus - Community customs procedureyhteisön tullimenettely - export customs procedurevientitullimenettely - Community financing arrangementsyhteisön rahoitusjärjestelmä - Alpine RegionAlppiseutu - region dependent on fishingkalastuksesta riippuvainen alue - eligible regiontukeen oikeutettu alue - European RegionEuroopan alue - declining industrial regiontaantuva teollisuusalue - civil registerväestörekisteri - parliamentary rules of procedureparlamentin työjärjestys - citizen-authority relationsvirkavallan ja kansalaisten väliset suhteet - relations between the State and the regionsvaltion ja alueiden väliset suhteet - EC interinstitutional relationsEY:n toimielinten väliset suhteet - division of powerstoimivallan jako - distribution of Community fundingyhteisön rahoituksen jakautuminen - reptilematelija - Republic of MoldovaMoldovan tasavalta - Slovak RepublicSlovakian tasavalta - Czech RepublicTsekin tasavalta - energy gridenergiaverkko - computer networktietoverkko - local area networkpaikallisverkko - trans-European networkeuroopanlaajuiset verkot - reservationvaraus - EC budgetary reserveEY:n budjettivaraus - resolution of parliamentparlamentin päätöslauselma - VAT resourcealv-varat - deduction at sourceennakkopidätys - revision of an agreementsopimuksen tarkistaminen - revision of the EC TreatyEY:n perustamissopimuksen tarkistaminen - revision of financial perspectivesrahoitusnäkymien tarkistaminen - the EU's international roleEuroopan unionin tehtävä kansainvälisissä asioissa - rodentjyrsijä - royalismrojalismi - RussiaVenäjä - animal healtheläinten terveys - mental healthmielenterveys - SaxonySaksi - Saxony-AnhaltSachsen-Anhalt - medical sciencelääketieteet - sculpturekuvanveisto - ESCBEKPJ - State secretvaltiosalaisuus - secretariat of an Institutiontoimielimen sihteeristö - farming sectormaatalousala - air safetylentoturvallisuus - security servicesturvallisuus ja vartiointi - maritime safetymerenkulun turvallisuus - earthquakemaanjäristys - public awareness campaignyleisen tietoisuuden herättäminen - Serbia, Serbia and MontenegroSerbia, Serbia ja Montenegro - network serververkkopalvelija - State health servicekansanterveyslaitos - monkeyapina - historic sitehistoriallinen paikka - political situationpoliittinen tilanne - Republic of Slovenia, Slovenia, SlovenijaSlovenia - health careterveydenhoito - nursing caresairaanhoito - submarinemerenalainen - medical specialisationlääketieteellinen erikoistuminen - animal showeläinnäyttely - budgetary stabilisertalousarvion vakauttaja - education statisticskoulutustilasto - head of agricultural holdingmaatilan johtaja - health statisticsterveystilasto - transport statisticsliikennetilasto - tourism statisticsmatkailutilasto - European legal statuseurooppalainen oikeudellinen asema - stimulantkiihoke - underground storage of wastejätteiden maanalainen varastointi - fisheries structurekalastuksen rakenne - psychotropic substancepsykotrooppinen aine - help deskkäyttäjätuki - drug surveillancelääkevalvonta - multilateral surveillancemonenkeskinen valvonta - joint authoritykuntayhtymä - operating systemkäyttöjärjestelmä - database management systemtietokannan hallintajärjestelmä - health care systemterveydenhoitojärjestelmä - computer systemATK-järjestelmä - legal systemtuomioistuinjärjestelmä - spreadsheettaulukkolaskentaohjelma - TajikistanTadzikistan - financing levelinterventio-osuus - dual-use technologykaksikäyttötekniikka - computer terminaltietokonepääte - autonomous territories of PalestinePalestiinan itsehallintoalueet - territories of the former Yugoslaviaentisen Jugoslavian alueet - ThuringiaTüringen - trafficking in personsihmiskauppa - tranquiliserrauhoittava lääke - processing under customs controltullivalvonnassa tapahtuva valmistus - administrative transparencyhallinnollinen avoimuus - transparency in decision-makingpäätöksentekomenettelyn avoimuus - transport of patientssairaankuljetus - traumatrauma - seasonal employmentkausityö - Community Troikayhteisön troikka - third stage of EMUEMU:n kolmas vaihe - TurkmenistanTurkmenistan - administrative supervisionhallinnollinen valvonta - UkraineUkraina - Ulster-DonegalUlster-Donegal - European Political UnionEuroopan poliittinen unioni - information technology usertietotekniikan käyttäjä - alternative use of agricultural productsmaataloustuotteiden vaihtoehtoinen käyttö - disease vectortartunnan levittäjä - combat vehicletaisteluajoneuvo - infringement of Community lawyhteisön oikeuden rikkominen - appealmuutoksenhakukeino - VojvodinaVojvodina - travellermatkustaja - demilitarised zonedemilitarisoitu vyöhyke - sensitive areaherkkä alue - head of governmentpääministeri - leader of the oppositionopposition johtaja - head of householdperheenpää - livestockkarja - chequesekki - turnoverliikevaihto - ChileChile - chemistrykemia - food chemistryelintarvikekemia - industrial chemistryteollisuuskemia - ChinaKiina - surgerykirurgia - chlorinekloori - programme budgetingbudjettiohjelma - choice of technologytekniikan valinta - unemploymenttyöttömyys - cyclical unemploymentsuhdannetyöttömyys - hidden unemploymentpiilotyöttömyys - female unemploymentnaisten työttömyys - youth unemploymentnuorisotyöttömyys - short-time workingosittainen työttömyys - seasonal unemploymentkausityöttömyys - structural unemploymentrakennetyöttömyys - temporary layofflomautus - unemployment due to technical progressteknisestä kehityksestä johtuva työttömyys - abstentionismäänestämättä jättäminen - branch of activityyrityksen toiminta-ala - unemployed persontyötön - Christianitykristinusko - chromiumkromi - CyprusKypros - cidersiideri - IOMOIM - economic activitytaloudellinen toiminta - cementsementti - cinemaelokuva - circularyleiskirje - civilisationsivistys - ruling classhallitseva yhteiskuntaluokka - lower classalaluokka - middle classkeskiluokka - working classtyöväenluokka - peasant classmaalaisväestö - class, rank, social class, socio-economic class, stratumluokka, yhteiskuntaluokka - upper classyläluokka - classificationluokitus - arbitration clausevälityslauseke - allocation clausejakoperuste - protective clausesuojalauseke - self-employmentitsenäisen ammatin harjoittaminen - clergypapisto - customersasiakkaat - climateilmasto - air conditioningilmastointi - closing of accountstilinpäätös - political clubpoliittinen kerho - WFCWFC - UnctadUnctad - political coalitionpoliittinen liittoutuma - cobaltkoboltti - codingkoodaus - highway codeliikennesäännöt - navigational codemeriteiden säännöt - work codetyölaki - legal codelakikirja - peaceful co-existencerauhanomainen rinnakkainolo - co-financingyhteisrahoitus - co-determinationmyötämäärääminen - cokekoksi - budgetary cooperationbudjettiyhteistyö - tax collectionveronkanto - data collectiontietojen keruu - solar collectoraurinkoenergian kerääjä - collectivismkollektivismi - rural communitymaaseutuyhdyskunta - regional and local authoritiesalueelliset ja paikalliset viranomaiset - urban communitykaupunkiyhdyskunta - ColombiaKolumbia - adjustment to schoolkouluun sopeutuminen - dyestuffväriaine - food colouringelintarvikeväri - artificial food colouringkeinotekoinen elintarvikeväri - natural food colouringluontainen elintarvikeväri - oil seed raperapsi - fuelpolttoaine , polttoneste - substitute fuelkorvaava polttoaine - fossil fuelfossiilinen polttoaine - social adjustmentsosiaalinen sopeutuminen - nuclear fuelydinpolttoaine - EC agriculture committeeEY:n maatalouskomitea - EC committeeEY:n komitea - EC advisory committeeEY:n neuvoa-antava komitea - works counciltyöpaikkaneuvosto - food additiveelintarvikelisäaine - EU Council committeeEuroopan unionin neuvoston asettama komitea - European Economic and Social CommitteeEuroopan talous- ja sosiaalikomitea - EC Monetary CommitteeEY:n rahapoliittinen komitea - joint committee on EC mattersEY:n pariteettikomitea - EC standing committeeEY:n pysyvä komitea - UN Standing CommitteeYK:n pysyvä komitea - EC scientific committeeEY:n tiedekomitea - EC technical committeeEY:n tekninen komitea - commercial arbitrationkaupallinen välimiesmenettely - audittilintarkastus - virtual libraryvirtuaalikirjasto - Translation Centre for the Bodies of the European UnionEuroopan unionin elinten käännöskeskus - Community Plant Variety Officeyhteisön kasvilajikevirasto - African Charter on Human and Peoples' RightsAfrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja - European Energy CharterEuroopan energiaperuskirja - social clausesosiaalilauseke - UNCEDUNCED - European Works Councileurooppalainen yritysneuvosto - InternetInternet - electronic commercesähköinen kaupankäynti - European Standards InstituteEuroopan standardointilaitos - CENCEN - CENELECCENELEC - ETSIETSI - recognition of vocational training qualificationsammatillisen pätevyyden tunnustaminen - quality control of agricultural productsmaataloustuotteiden laadunvalvonta - EFTA CourtEFTAn tuomioistuin - hazardous wasteongelmajäte - legal depositvapaakappaleen luovutus - social dumpingsosiaalinen polkumyynti - established rightsaatu oikeus - transition economysiirtymätalous - electronic publishingsähköinen julkaisutoiminta - enzymeentsyymi - BSEBSE - European social areaEuroopan sosiaalialue - group of leading industrialised countriesteollistuneimpien maiden ryhmä - GATSGATS - Rio GroupRion ryhmä - establishment of peacerauhan rakentaminen - economic intelligencetaloudellinen tiedonhallinta - zooeläintarha - fish diseasekalasairaus - globalisationmaailmanlaajuistuminen - multimediamultimedia - Office for Harmonisation in the Internal Marketsisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto - World Customs OrganisationMaailman tullijärjestö - Dispute Settlement Bodyriitojenratkaisuelin - APECCEAP - paedophiliapedofilia - principle of proportionalitysuhteellisuusperiaate - comparative advertisingvertaileva mainonta - regions of FinlandSuomen alueet - regions of SwedenRuotsin alueet - regulation of telecommunicationsteleliikennettä koskevat säädökset - information societytietoyhteiskunta - Treaty of AmsterdamAmsterdamin sopimus - economic transitiontalouden siirtymävaihe - TRIMSTRIMS - TRIPSTRIPS - UNICEUNICE - working lifetyöelämä - euro areaeuroalue - zoonosiszoonoosi - TARICTARIC - ICFTUVAKL - ECCASECCAS - EUTELSATEUTELSAT - ELECLECE - IOEOIE - cloningkloonaus - trade disputekauppariita - company in difficultiesvaikeuksissa oleva yritys - information highwaytiedon valtatie - intranetintranet - extranetekstranet - browserselainohjelmisto - document managementasiakirjahallinto - EDMsähköinen asiakirjahallinto - OCROCR - digitisationdigitalisointi - scannerskanneri - NiederösterreichNieder-Österreich - OberösterreichOber-Österreich - BurgenlandBurgenland - CarinthiaKärnten - SalzburgSalzburg - SteiermarkSteiermark - TyrolTiroli - VorarlbergVorarlberg - ViennaWien - APEC countriesAasian ja Tyynenmeren alueen taloudellisen yhteistyön maat - CEEPCEEP - deadline for paymentmaksuaika - stability pactvakaussopimus - youth policynuorisopolitiikka - consumer policykuluttajapolitiikka - Community policy-national policyyhteisön politiikka-kansallinen politiikka - European Monitoring Centre on Racism and XenophobiaEuroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus - JHAYOS - age discriminationikään perustuva syrjintä - discrimination on the basis of sexual orientationseksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä - care for the elderlyvanhusten hoito - unfair dismissallaiton irtisanominen - StockholmStockholm - Östra MellansverigeÖstra Mellansverige - SydsverigeSydsverige - Norra MellansverigeNorra Mellansverige - Mellersta NorrlandMellersta Norrland - Övre NorrlandÖvre Norrland - Småland med öarnaSmåland med öarna - VästsverigeVästsverige - Itä-SuomiItä-Suomi - Väli-SuomiVäli-Suomi - Pohjois-SuomiPohjois-Suomi - UusimaaUusimaa - Etelä-SuomiEtelä-Suomi - AhvenanmaaAhvenanmaa - Social Policy Agreementsosiaalipolitiikkaa koskeva sopimus - discrimination based on disabilityvammaisuuteen perustuva syrjintä - ECHOECHO - OLAFOLAF - simplification of legislationlainsäädännön yksinkertaistaminen - DNADNA - virtual realityvirtuaalitodellisuus - picture synthesiskuvasynteesi - evaluation methodarviointimenetelmä - observationtarkkailu - principle of communitisationyhteisöllistämistä koskeva periaate - liability of the statevaltion vastuu - simulationsimulointi - surveillance concerning importstuonnin valvonta - comparative analysisvertaileva analyysi - analysis of causessyyanalyysi - quantitative analysiskvantitatiivinen analyysi - special leaveerityinen loma - closer cooperationtiiviimpi yhteistyö - hypermediahypermedia - hypertexthyperteksti - euthanasiaeutanasia - PalauPalau - Norfolk IslandNorfolkinsaari - NiueNiue - TokelauTokelau - CeutaCeuta - MelillaMelilla - Community opinionyhteisön lausunto - Court of Auditors opiniontilintarkastustuomioistuimen lausunto - EU Charter of Fundamental RightsEuroopan unionin perusoikeuskirja - democratic deficitdemokratiavaje - High Representative for the CFSPYUTP:n korkea edustaja - Resolution of the Council of the European UnionEuroopan unionin neuvoston lausunto - resolution of the European CouncilEurooppa-neuvoston päätöslauselma - mode of productiontuotantotapa - production targettuotantotavoite - production techniquetuotantotekniikka - transgenic animaltransgeeninen eläin - transgenic planttransgeeninen kasvi - diffusion of innovationsinnovaationäkökulma - production standardtuotantostandardi - obsolete technologyvanhentunut tekniikka - prospective technological studiestekniikan tulevaisuus - organisation of researchtutkimuksen järjestäminen - scientific discoverytieteellinen keksintö - precautionary principlevarovaisuusperiaate - field researchkenttätutkimus - research resultstutkimustulos - traceabilityjäljitettävyys - sustainable agriculturekestävä maatalous - European agricultural modeleurooppalainen maatalousmalli - agri-environmental planmaatalouden ympäristösuunnitelma - land policiesmaapolitiikka - farming projectmaataloushanke - agricultural area with environmental restrictionsalue, jolla on ympäristörajoituksia - agroforestrypeltometsätalous - crop lossessadonmenetys - agricultural censusmaatalouslaskenta - irrigated agriculturekasteluviljely - crop rotationviljelykierto - silosiilo - energy cropenergiakasvien viljely - oil cropöljykasvien viljely - zootechnicskotieläinjalostustutkimus - boreal forestboreaalinen metsä - sustainable forest managementkestävä metsätalous - forest certificationmetsäsertifikaatti - European forestry policyEuroopan metsäpolitiikka - EFICSEFICS - Mediterranean forestVälimeren ilmaston metsä - temperate forestlauhkean vyöhykkeen metsä - forestry statisticsmetsätilasto - European currencyeurooppalainen raha - Ecuecu - EURIBOREURIBOR - conversion ratemuuntokurssi - ADBADB - CABEICABEI - CaribankCARIBANK - agricultural creditmaatalouden rahoituslaitos - stability programmevakausohjelma - European tax cooperationeurooppalainen veroyhteistyö - tax reformverouudistus - migrant unemploymentsiirtolaistyöttömyys - continuing vocational trainingjatkuva ammatillinen koulutus - Employment CommitteeEY:n työllisyyskomitea - European Employment StrategyEuroopan työllisyysstrategia - worker adaptabilitytyöntekijöiden sopeutumiskyky - labour flexibilitytyön joustavuus - skill obsolescencevanhentunut tutkinto - labour shortagetyövoimapula - multi-skilled workermonitaitoinen työntekijä - head-huntinghenkilöstön houkuttelu muista yrityksistä - reassignmentsiirto toisiin tehtäviin - demotiontyöntekijän alentaminen - EcofinEcofin - non-participating countrypoikkeusmaa - participating countryosallistuva jäsenvaltio - resistance of materialsmateriaalien kesto - benchmarkingesikuva-analyysi - non-lethal weaponei-tappava ase - fair tradereilu kauppa - service concessionpalveluhankintoja koskeva käyttöoikeussopimus - commercial contractkauppaa koskeva sopimus - international commercial arbitrationkansainvälinen kaupan välitysmenettely - services of general interestyleishyödyllinen palvelu - electronic signaturesähköinen allekirjoitus - trade statisticskauppatilasto - exclusion from an international organisationkansainvälisen järjestön sulkeminen ulkopuolelle - Euro-Mediterranean partnershipEuro - Välimeri-kumppanuus - aid evaluationavun arviointi - conflict preventionkonfliktien torjuminen - ethnic cleansingetninen puhdistus - anti-personnel weaponjalkaväkiase - espionagevakoilu - military secretsotasalaisuus - defence statisticspuolustustilasto - soil analysismaaperäanalyysi - space scienceavaruustiede - astronauticsastronautiikka - climatologyklimatologia - bioclimatologybioklimatologia - soil chemistrymaaperäkemia - cultural geographykulttuurimaantiede - human geographyväestömaantiede - regional geographyaluemaantiede - geomorphologygeomorfologia - sedimentologysedimentologia - soil typemaaperätyyppi - ethnographyetnografia - industrial sociologytyösosiologia - environmental economicsympäristöekonomia - environmental educationympäristökasvatus - water protectionvesiensuojelu - reduction of gas emissionskaasupäästöjen vähentäminen - environmental liabilityympäristövahinkovastuu - environmental statisticsympäristötilasto - whalevalas - marine ecosystemmeriekosysteemi - terrestrial ecosystemmaaekosysteemi - sealhylje - acidificationhappamointuminen - sewage sludgejätevesiliete - unauthorised dumpinglaiton kaatopaikka - chemical wastekemiallinen jäte - electronic wasteelektroninen jäte - hospital wastesairaalajäte - accidental pollutionsatunnaispäästö - local pollutionpaikallinen saastuminen - international adoptionkansainvälinen adoptio - conflict of generationssukupolvien välinen konflikti - adoption lawadoptio-oikeus - stepfamilyuusioperhe - polygamymoniavioisuus - family solidarityperheen sisäinen solidaarisuus - diasporadiaspora - Community migration policyyhteisön siirtolaispolitiikka - dependence of elderly personsvanhusten riippuvuus - population forecastväestöennuste - generation renewalsukupolvien korvautuminen - Christiankristitty - Muslimislamilainen - European associationeurooppalainen järjestö - independence of the disabledvammaisten autonomia - social behavioursosiaalinen käyttäytyminen - integration of the disabledvammaisten integrointi - social pacttyömarkkinasopimus - child pornographylapsiporno - religious tourismuskonnollinen matkailu - youth violencenuorisoväkivalta - violence at schoolkouluväkivalta - domestic violenceperheväkivalta - cultural exceptionkulttuuripoikkeama - European identityeurooppalainen identiteetti - religious fundamentalismuskonnollinen fundamentalismi - new religionuusi uskonto - European cultural eventeurooppalainen kulttuuritapahtuma - cultural promotionkulttuurin edistäminen - universal health coverageyleinen sairasvakuutusjärjestelmä - medical lawlääketieteellinen lainsäädäntö - medical errorhoitovirhe - chronic illnesskrooninen sairaus - generic druggeneerinen lääke - food safetyelintarvikkeiden turvallisuus - palliative carelievittävä lääke - self-regulationitsesääntely - administrative codehallintolaki - history of lawoikeushistoria - unintentional crimetuottamuksellinen rikos - psychological harassmentmoraalinen häirintä - impunityrankaisemattomuus - criminal responsibility of minorsalaikäisten rikosoikeudellinen vastuu - sexual tourismseksiturismi - arbitrationvälimiesmenettely - backlog of court casestuomioistuinten ruuhkautuminen - injunctionvaatimus - repealkumoaminen - extraterritorial jurisdictionekstraterritoriaalinen toimivalta - independence of the judiciaryoikeuslaitoksen riippumattomuus - maritime courtmerioikeus - marriage of conveniencelumeavioliitto - Schengen Information SystemSchengenin tietojärjestelmä - religious conflictuskonnollinen selkkaus - right to healthoikeus terveyteen - energy diversificationenrgiamuotojen monipuolistaminen - gas fieldkaasuesiintymä - energy efficiencyenergiatehokkuus - strategic reservesstrateginen varasto - oilfieldöljyesiintymä - nuclear researchydinenergiatutkimus - enlargement of an international organisationkansainvälisen järjestön laajeneminen - industrial integrationteollinen yhdentyminen