Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

parallel; latitude; line of latitude; parallel of latitudeเส้นแวง[DomainDescrip.]

cercle indiquant la longitude (fr)[DomainDescrip.]

poleขั้ว, ขั้วถ่านไฟฟ้า, ขั้วแม่เหล็ก, ขั้วโลก, จุดบนสวรรค์ที่ตรงกันข้ามกับขั้วโลกเหนือและใต้ของโลกซึ่งใกล้ ๆ จุดที่คล้ายว่าดาวจะหมุน - latitudeเส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร - line of longitude, longitude, meridianเส้นลองจิจูด, เส้นวงกลมที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือและใต้ตามยาว, เส้นเมอริเดียน, เส้นแวง - scaleมาตราส่วน, สเกล - belt, zoneพื้นที่, อาณาบริเวณ, โซน - caption, key, legendคำบรรยายใต้ภาพ, คำอธิบายภาพ, ตารางอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ในแผนที่ - cartouche (fr) - courbe de niveau, isohypse (fr) - borne géodésique (fr) - courbe cotidale (fr) - ligne isohypse (fr) - isobathe, ligne courbe isobathe (fr)[DomainDescrip.]

-

 


   Publicidade ▼