Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

endoctriner (fr)[Classe]

entraîner : donner un entraînement (fr)[ClasseParExt.]

populariser, rendre accessible à tous (fr)[Classe]

propager une religion (fr)[Classe]

rendre moins niais (fr)[Classe]

révéler (fr) - utbildaeducar, ensinar, escolarizar, instruir - lära sig, öva upp, skoladisciplinar, educar, formar - civiliseracivilizar - régenter (fr) - catechize (en) - göra ngt klart för ngn, inviga i, öppna ngns ögon för ngt, sätta in ngn i saken/vara insatt i saken, sätta ngn in i ngtexplicar, informar, partilhar, pôr/estar a par - blottlägga, friläggarevelar - handleda, lära [], undervisa, undervisa iaprender, ensinar, instruir - utbildadar educação, educar - dogmatize (en) - dégrossir (fr) - iniciar - éclairer (fr) - policer (fr) - förklara, tillkännagedeclarar - donner des leçons (fr) - berättigande, försvara, rättfärdigaexplicar, justificar - inculquer (fr) - sensibilizar - montrer (fr) - façonner (fr) - disciplineradisciplinar - alfabetizar - bygga upp, uppbygga, upplysa, verka uppbyggandeedificar, esclarecer - décrasser (fr) - dérouiller la mémoire (fr) - familiariser (fr) - reciclar - insegnare (it) - pédanter (fr) - [] lära hönan värpaensinar o padre-nosso ao vigário[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼