Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

difícil; fastidioso; edifícil; exigente; durohachelijk; moeilijk; zwaar; lastig; bezwaarlijk[Classe]

difficilement (fr)[Classe]

dificuldademoeilijkheid; moeite; moeilijkheden[Classe]

être en difficulté (fr)[Classe]

causer des difficultés (fr)[Classe]

qui ne parvient pas à se tirer de (fr)[Classe]

répondre à une difficulté (fr)[Classe]

caractère d'une chose difficile (fr)[Classe]

(pelo contrário; ao contrário)(integendeel; andersom; in tegendeel), (tegengesteld)[Thème]

(esforço; exercício)(inspanning; krachtsinspanning; uitoefening)[Thème]

impossible (fr)[Thème]

(ambiguidade)(meerduidigheid; ambiguïteit; dubbelzinnigheid)[Thème]

(escândalo), (escandalizar; ultrajar; insultar)(rel; schandaal), (schandalizeren; schandaliseren; verontwaardigen; aanstoot geven)[Thème]

(hesitação), (vacilar; hesitar; relutar; recuar)(twijfeling; weifeling; aarzeling; halfheid; halfslachtigheid), (huiveren; dubben; twijfelen; schromen; aarzelen; in twijfel staan; in dubio staan; weifelen; wankelen; terugdeinzen; heen en weer gaan)[Thème]

(desagrado), (custosamente)(onaangenaamheid; ongemak; ongerief; ongeriefelijkheid; ongerieflijkheid), (pijnlijk; met moeite)[Thème]

les difficultés (fr)[Thème]

(difícil; fastidioso; edifícil; exigente; duro), (dificuldade)(hachelijk; moeilijk; zwaar; lastig; bezwaarlijk), (moeilijkheid; moeite; moeilijkheden)[Caract.]

(difícil; fastidioso; edifícil; exigente; duro), (dificuldade)(hachelijk; moeilijk; zwaar; lastig; bezwaarlijk), (moeilijkheid; moeite; moeilijkheden)[termes liés]

(difícil; fastidioso; edifícil; exigente; duro), (dificuldade)(hachelijk; moeilijk; zwaar; lastig; bezwaarlijk), (moeilijkheid; moeite; moeilijkheden)[termes liés]

-

 


   Publicidade ▼