Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

mettre (qqch) en lieu sûr (fr)[Classe...]

donner une récompense (fr)[Classe...]

donner de la force (physique ou morale) (fr)[Classe...]

rendre (fr)[Classe...]

portionera utrepartir; dividir[Classe...]

donner, dire son nom à qqn (fr)[Classe...]

donner du courage (fr)[Classe...]

attribuer, consacrer, destiner (fr)[Classe...]

donner facilement ou largement (fr)[Classe...]

donner à nouveau (fr)[Classe...]

dégager de ce qui embarrasse en transmettant (fr)[Classe...]

faire pénétrer une substance dans un corps vivant (fr)[Classe...]

donner les pouvoirs à qqn (fr)[Classe...]

confer; assign; award (en)[Classe...]

attribuer en partage (fr)[Classe...]

dar[Classe...]

retransmettre un enregistrement sonore (fr)[Classe...]

couvrir (fr) - issue (en) - faire l'aumône (fr) - distribueraadministrar, dar, distribuir - achalander (fr) - dela ut, lämna ifrån sig, leverera, överlämna, överlämna sig, sluta medentragar, entregar, remeter - anvisa, dela ut, fördela, lägga skulden på, skylla på, tilldela, tillskrivaatribuir, atribuir a, conceder, distribuir, imputar a, lotear, repartir - inflict (en) - skämma bort, tillfredsställa, vara efterlåten motestragar - ouvrir sa bourse (fr) - abouler (fr) - abreuver (fr) - pass (en) - faire don (fr) - fixa ngt åt ngn, förse, ordna med, skaffa, sörja för, stå för, utrustaarranjar, dar, fornecer, procurar, providenciar, sustentar - depositar, entregar, verter - försöka värva kunder, lura på, pracka påempurrar, iludir QUERY, impingir - entregar - subvenir aux besoins (fr) - gorger (fr) - passer l'ordre (fr) - place in the hands of (en) - levar, levarë - lämna inapresentar, devolver, entregar, oferecer, repor, tornar a vestir - slinka, sticka tilldeslizar, escorregar - placera [], plantera, smuggla incolocar à socapa[Spéc.]

-

 


   Publicidade ▼